افسردگی و اختلال دوقطبی که در حدود 10% نوجوانان در آمریکا دیده می شود، خطر آترواسکلروز زودرس و بیماری قلبی عروقی را افزایش می دهد. انجمن قلب آمریکا در شماره ی ماه آگوست مجله ی Circulation اعلام کرد در صورت تشخیص افسردگی یا اختلال دوقطبی در یک نوجوان، ارزیابی از نظر سایر عوامل خطرساز (ریسک فاکتورهای) قلبی عروقی باید انجام شود.

این عوامل شامل سابقه ی خانوادگی بیماری قلبی عروقی زودرس، سیگار، و فشارخون بالاست. نوجوانانی که دست کم دو ریسک فاکتور دیگر هم داشته باشند، در گروه پرخطر طبقه بندی می شوند و درمان سخت گیرانه شامل کاهش نمایه ی وزن (BMI) به کمتر از صدک 85 و کاهش فشار خون به کمتر از صدک 90 در دستور کار قرار می گیرد.

ارزش پژوهش های جدید از این نظر است که در گذشته آثار قلبی عروقی اختلالات روانپزشکی بیشتر در بزرگسالان مورد توجه قرار می گرفت. توجه به این موضوع در نوجوانی، به پزشکان فرصت می دهد اقدامات پیشگیرانه را در زمان زودتری آغاز کنند.

 

دل بي غم در اين عالم نباشد

اگر باشد بني آدم نباشد

 منبع