این مطالعه از شماره مارس مجله Proceedings of the National Academy of Sciences نشان می‌دهد، به‌رغم هشدارهای مکرر محققین، افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک در جهان طی سالیان اخیر بی‌سابقه بوده است. اختراع آنتی‌بیوتیک در اواسط قرن بیستم یکی از بزرگترین دستاوردهای پزشکی نوین بود. پنی‌سیلین و بستگان آن در این مدت جان میلیون‌ها نفر را نجات داده‌اند. ولی مانند یک معجون جادویی، گویا آنتی‌یوتیک‌ها نیز در صورت مصرف نابجا اثر خود را از دست می‌دهند. سال‌هاست که دانشمندان هشدار می‌دهند که در اثر مصرف غلط، مقاومت باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها در حال افزایش است.

این گزارش که توسط Center for Disease Dynamics, Economics and Policy در واشنگتن منتشر شده نشان می‌دهد مصرف آنتی‌بیوتیک در جهان در فاصله سال‌های 2000 تا 2015 در مجموع 65 درصد افزایش یافته و به رقم خیره‌کننده 42 میلیارد نوبت (dose) در سال رسیده است. بیشترین افزایش مربوط به کشورهایی است که درآمد پایین تا متوسط دارند. در کشوری مانند هندوستان، مصرف آنتی‌بیوتیک بیش از دو برابر افزایش یافته است. این رقم در چین 79% و در پاکستان 65% است.

دلایل افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک پیچیده است. در کشورهای با درآمد کم تا متوسط، افزایش سرانه تولید ناخالص با افزایش مصرف آنتی بیوتیک رابطه مستقیم دارد. یک توجیه این پدیده، افزایش جمعیت شهرنشینی است که به خدمات درمانی دسترسی بیشتری دارند. همچنین افزایش تراکم جمعیت باعث افزایش شیوع عفونت می‌شود که البته اغلب ویروسی است ولی برای درمان آن به‌غلط آنتی بیوتیک مصرف می‌شود. چنین رابطه ای در کشورهایی که درآمد متوسط تا بالا دارند کمتر دیده می‌شود و افزایش مصرف آنتی‌بیوتیک در کشورهای غربی کمتر است ولی این کشورها نیز نتوانسته‌اند مصرف آنتی‌بیوتیک را کاهش دهند و این نگران‌کننده است.

 منبع