این پژوهش از شماره ژوئن JAMA نشان می‌دهد مصرف بسیاری از داروهای رایجی که افسردگی یکی از عوارض جانبی آن‌هاست افزایش یافته است. هر چه مصرف این داروها بیشتر باشد احتمال افسردگی هم بیشتر است. بیش‌از 26 هزار نفر در این تحقیق شرکت کردند که بیش از یک‌سوم آنان گفتند دست‌کم یکی از داروهای مصرفی آنان طی 30 روز گذشته (فهرست بیش از 200 دارو مانند مهارکننده‌های پمپ پروتون، بتابلوکرها، داروهای ضددرد، و کنتراسپتیوهای هورمونی) دارای عارضه جانبی افسردگی بوده است.

شیوع افسردگی در افرادی که هیچ دارویی مصرف نمی‌کردند 5% بود. این میزان درصورت مصرف یک دارو با عارضه افسردگی 7% و درصورت مصرف سه دارو یا بیشتر 15% بود. بیشترین شیوع افسردگی در افرادی گزارش شده که هم‌زمان گاباپنتین و سیکلوبنزاپرین مصرف می‌کردند. همچنین این موارد در افراد بالای 65 سال، زنان بیوه و مبتلایان به بیماری‌های مزمن شایع‌تر است.

برخی از این داروها بدون نسخه پزشک در دسترس بیماران است و پزشکان باید با توجه به این نکته درباره آن با بیماران مشورت کنند.

منبع