بر اساس مقاله ای که در شماره ی آگوست مجله ی Psychiatric Services منتشر شده، با اینکه اغلب افراد در میان اطرافیان خود کسی را می شناسند که معتاد است، اما همچنان اعتقاد دارند که اعتیاد بیش از اینکه یک معضل سلامت باشد، یک جرم است. این مطالعه به بررسی بازتاب اعتیاد در رسانه های خبری در فاصله ی سالهای 1998 تا 2012 پرداخته است.

اخبار رسانه ها نقش به سزایی در شکل گیری ذهنیت و تلقی افراد دارد. در بسیاری از رسانه ها، اعتیاد به عنوان یکی از عوامل اصلی جرم و جنایت مطرح می شود.

رایج ترین راه حل معضل اعتیاد نیز در این رسانه ها، برخورد قانونی با معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است. در کمتر از 5% نشریات به اجرای برنامه های پایش مواد مخدر به عنوان راه حل اشاره شده است. موارد اشاره به تجویز داروهایی مانند متادون و بوپرونورفین تحت نظارت کلینیک های ترک اعتیاد از رقم فوق هم کمتر است.

 منبع