این مطالعه از شماره آگوست JAMA Internal Medicine نشان می‌دهد 90 درصد مبتلایان به سرطان آندومتر، سابقه خونریزی پس از یائسگی (postmenopausal bleeding یا PMB) را ذکر می‌کنند.

سرطان آندومتر، شایع‌ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان است. اغلب، خونریزی علامت شناخته‌شده و شاخص سرطان آندومتر تلقی می‌شود ولی باید توجه شود از کل زنانی که مبتلا به خونریزی پس از یائسگی هستند، خطر ابتلا به این سرطان تنها 9 درصد است. خطر در زنانی که تحت درمان هورمونی هستند کمتر است (7 درصد) و اگر این زنان از مطالعه حذف شوند، میزان خطر به 12 درصد می‌رسد.

به‌نظر محققین، حتی رقم 9 درصد نیز توجیه‌کننده لزوم ارزیابی مبتلایان به خونریزی پس از یائسگی از نظر سرطان آندومتر در راستای توصیه‌های رایج است، زیرا آمار ابتلا به سرطان روده بزرگ یا سرطان پستان نیز در افرادی که دچار خونریزی از رکتوم یا توده قابل لمس پستان هستند، در همین حدود (به‌ترتیب 8 و 10 درصد) است.

منبع