شایع ترین گروه خون یعنی گروه خون ا ُ با افزایش احتمال نازایی در خانمها همراه است. اخیراً پژوهشگران دانشگاه ییل اعلام کردند خانمهایی که گروه خون آنان ا ُ باشد در سن پایین تری دچار نارسایی تخمدان می شوند و ممکن است به همین دلیل مبتلا به نازایی شوند. بیشتر خانمها به طور طبیعی در سن 40 تا 50 سالگی یائسه می شوند. البته خانمهایی که گروه خون ا ُ دارند نباید نگران باشند چون این تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی است و نتایج آن قطعی نشده است. تغذیه ناسالم و عدم رعایت بهداشت دهان و دندان نیز با افزایش احتمال نازایی همراه هستند.