کالج پزشکان آمریکا توصیه های جدیدی درباره ی هماتوری (خون ادراری) ارائه کرده که در ماه ژانویه در مجله ی Annals of Internal Medicine منتشر شد. رئوس این توصیه ها به شرح زیر است:

–          از همه ی بیماران، و به ویژه بیمارانی که هماتوری میکروسکوپی دارند، باید درباره ی هماتوری واضح (ماکروسکوپی) پرسش شود.

–          آزمایش تجزیه ادرار (U/A) برای غربالگری سرطان در بزرگسالان بدون علامت توصیه می شود.

–          آزمایش مثبت نوار ادراری از نظر هموگلوبین در بزرگسالان بدون علامت باید با آزمایش میکروسکوپی و مشاهده ی دست کم 3 گلبول قرمز در هر میدان بزرگنمایی بالا (400X) تأیید شود.

–          هماتوری واضح در بزرگسالان، حتی در صورت بهبود خود به خود، باید به ارولوژیست ارجاع شود.

–          هماتوری میکروسکوپی در صورتی که هیچ دلیل قابل اثباتی نداشته باشد، باید به ارولوژیست ارجاع شود.

–          هماتوری، حتی در بیمارانی که داروی ضدپلاکت یا ضدانعقاد مصرف می کنند، باید بررسی شود.

–          سیتولوژی ادرار یا آزمایش ادرار از نظر نشانگرهای مولکولی سرطان مثانه، نباید به عنوان بخشی از ارزیابی اولیه در بزرگسالان مبتلا به هماتوری درخواست شود.

 منبع