این مطالعه در شماره ی سپتامبر American Journal of Public Health بر اساس اطلاعات پرونده ی سلامت بیش از 175 هزار فرد چاق انجام شد. نمایه ی وزنی (BMI) این افراد در فاصله ی 10 سال دست کم سه بار اندازه گیری شد.

در افرادی که دچار چاقی ساده هستند (BMI, 30.0–34.9) احتمال دستیابی به وزن نرمال در آقایان 1 به 210 و در خانم ها 1 به 124 در سال است. در موارد چاقی مرضی (BMI, 40.0–44.9) این نسبتها به ترتیب 1 به 1290 و 1 به 677 است.

ارقام فوق نشان می دهد اقدامات درمانی (غیرجراحی) برای کاهش وزن در افراد چاق چندان توفیقی نداشته است و راهبردهای دیگری باید در این افراد اتخاذ شود. هدف اصلی برنامه های غیر جراحی باید پیشگیری از افزایش وزن و حفظ وضعیت موجود باشد.

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست 

ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست

 

منبع