به گفته پژوهشگران، بیش از نیمی از بیماران، دارو را طبق دستور مصرف نمی‌کنند و این کار، تنها در ایالات متحده، سالیانه دست کم جان 100 هزار نفر را می‌گیرد و بین 100 تا 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به بار می‌آورد. ابزارهای مختلفی برای یادآوری مصرف دارو به بازار آمده که شامل قوطی‌های هوشمند دارویی، ابزارهای متصل به اینترنت و انواع اپلیکیشن است. این تحقیق از شماره آگوست JAMA Intern Med نشان می‌دهد اقداماتی از این دست تقریباً بی‌تأثیر است.

محققین احتمال می‌دهند مشکل اصلی در اینجا فراموش کردن مصرف دارو نیست. بیشتر داروها عارضه جانبی دارند و برخی از آن‌ها گران هستند. ابزارهای هوشند باعث کاهش عوارض جانبی یا ارزان شدن دارو نمی‌شوند.

منبع