یک مطالعه از شماره نوامبر JAMA Intern Med به بررسی پایگاه داده‌های ایالت تگزاس در زمینه تعداد آزمایش درخواستی برای بیش از 43 هزار بیمار بستری پرداخته است. این بیماران با تشخیص پنومونی یا سلولیت در 11 بیمارستان آموزشی بزرگ، 12 بیمارستان آموزشی کوچک، و 73 بیمارستان غیرآموزشی بستری شده بودند.

تجربیات گذشته و برخی مطالعات نشان داده پزشکان (دانشجویان، انترن‌ها و رزیدنت‌ها) در بیمارستان‌های آموزشی، نسبت به پزشکان باتجربه‌تر، آزمایش‌های بیشتری درخواست می‌کنند. این مطالعه نیز نشان می‌دهد در مراکز آموزشی نسبت به غیرآموزشی، برای هر بیمار در هر روز 3 تا 4 آزمایش بیشتر درخواست شده است. البته بیمارستان‌های آموزشی به‌طور متوسط بیماران بدحال‌تری را پذیرش می‌کنند ولی هیچ ارتباطی بین تعداد آزمایش درخواستی و میزان مرگ‌و‌میر وجود ندارد.

با‌این‌که هزینه آزمایش در بیشتر بیماران کمتر از 5% هزینه بیمارستان است، ولی نتایج آزمایش‌ها در 60 تا 70 درصد تصمیم‌گیری‌های بالینی مؤثر است. خونگیری اضافی می‌تواند منجر به عوارضی مانند کم‌خونی اکتسابی از بیمارستان شود. به‌نظر محققین، شناسایی الگوهای درخواست آزمایش غیرضروری و اضافی که هیچ تأثیری در بهبود مراقبت از بیماران ندارد، علاوه بر کاهش هزینه درمان می‌تواند از عوارض احتمالی ناشی از اقدامات غیرضروری دیگر نیز جلوگیری کند.

مطالعه مشابه دیگری از شماره ژانویه J Hosp Med به بررسی روش‌های کاهش درخواست آزمایش پرداخته است. در این مطالعه یادداشت‌هایی تهیه شد و در حین انجام ویزیت‌های روزانه بیماران بستری در بیمارستان در اختیار پزشکان قرار گرفت. این یادداشت‌ها حاوی مطالبی بود که پزشکان را تشویق می‌کرد تا پس از پایدار شدن شرایط بیمار، از تکرار آزمایش در هر روز خودداری کنند. منظور از شرایط پایدار، شرایطی است که بتوان بیمار را طی 24 تا 48 ساعت آینده مرخص کرد. با همین اقدام ساده، میزان درخواست آزمایش در عرض 24 ساعت 15% و در عرض 48 ساعت، 33% کاهش یافت.

منابع: 1 و 2