غربال‌گری سیفیلیس یکی از آزمایش‌های روتین برای زنان باردار در سه‌ماهه اول است. ابتلای مادر به سیفیلیس از علل شناخته شده تولد مرده و ناهنجاری‌های مادرزادی است که در صورت تشخیص، به‌طور مؤثر و ارزان با پنی‌سیلین قابل درمان است. ولی احتمال ابتلا یا ابتلای مجدد به سیفیلیس در ماه‌های بعدی بارداری هم وجود دارد.

محققین در این تحقیق از شماره سپتامبر Obstet Gynecol تلاش کردند با استفاده از یک مدل آینده نگر فرضی بفهمند آیا غربال‌گری مجدد در سه‌ماهه سوم نیز قادر به بهبود پیش‌آگهی و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. حجم نمونه در این مدل 3.9 میلیون نفر و آستانه صرفه 100 هزار دلار در سال برای هر نفر در نظر گرفته شده است.

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند تکرار غربال‌گری سیفیلیس در سه‌ماهه سوم مقرون به صرفه است و می‌تواند در جمعیت فوق از 41 مورد سیفیلیس مادرزادی، 73 مورد تولد مرده، 27 مورد مرگ شیرخوار پیشگیری کند و منجر به صرفه‌جویی به مبلغ 52 میلیون دلار  شود.

طبق دستورالعمل فعلی مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC) همه زنان باردار در اولین ویزیت باید از نظر سیفیلیس غربال شوند و غربال‌گری مجدد در سه‌ماهه سوم تنها در زنان پرخطر توصیه می‌شود. در حال حاضر شیوع سیفیلیس در ایالات متحده به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و این احتمال وجود دارد که دستورالعمل فوق تغییر یابد. عوامل دیگری که احتمالاً در بهبود پیش‌آگهی مادر و نوزاد در این کشور مؤثر است مانند رقم بودجه درمانگاه‌های تنظیم خانواده نیز باید در این تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود. در این درمانگاه‌ها علاوه بر زنان، غربال‌گری سیفیلیس برای مردان هم انجام می‌شود.

منبع