مقاله ای در شماره اول جولای مجله ی Pediatrics به افزایش آمار خودزنی در ایالات متحده پرداخته است. در این مطالعه روشن شد در میان حدود 300 هزار نوجوان 10 تا 18 ساله که در فاصله ی سالهای 2009 تا 2012 به درمانگاه اورژانس مراجعه کرده اند، میزان خودزنی از 1.1% به 1.6% افزایش یافته است.

رایج ترین روش خودزنی در دختران سلاح سرد (اشیای تیز و برنده) و در پسران سلاح گرم بوده است. عوامل افزایش خطر خودزنی عبارت بودند از سن 15 تا 18 سال، جنسیت مؤنث، نژاد آسیایی، وجود وضعیت های همراه (comorbid conditions)، و استفاده از بیمه ی عمومی یا دولتی (public insurance). احتمال فوت در موارد خودزنی در نوجوانان بیشتر از سایر موارد مراجعه نوجوانان به درمانگاه اورژانس بوده است.

 منبع