تفسیر نتایج آزمایشگاهی

فریتین بالا

تفسیر نتایج آزمایشگاهی: فریتین بالا

آقای 60 ساله‌ای در آزمایش‌های چکاپ سالیانه خود متوجه نتایج غیرطبیعی عملکرد کبد به شکل ALT=70 IU/L (10-40) و GGT=120 IU/L (0-37) شده است. مشکل خاصی ندارد و هیچ دارویی مصرف نمی‌کند. بررسی بیشتر نشان‌دهنده CBC و عملکرد کلیوی نرمال، سرولوژی منفی هپاتیت B و C و فریتین 567 میکروگرم بر لیتر (300-24) است. اقدام بعدی چیست؟

الف) آزمایش ترانسفرین

ب) سونوگرافی کبد

ج) آزمایش ژنتیک از نظر هموکروماتوز (C282Y)

د) بیوپسی کبد از نظر انباشت آهن

شرح موضوع

فریتین یک پروتئین داخل سلولی برای ذخیره آهن و اندازه‌گیری آن به عنوان نشانگر ذخایر آهن بدن، بخشی از بررسی آزمایشگاهی اختلالات کبد (برای رد احتمال هموکروماتوز) و همچنین ارزیابی علل کم‌خونی است. مقادیر بالای 200 در زنان و بالای 300 در مردان و در سنین پس از یائسگی در زنان نشانه غیراختصاصی انباشت ذخایر آهن است چرا که این پروتئین جزو واکنشگرهای فاز حاد است و همچنین الکل، بدخیمی‌ها و هر عامل دیگری که باعث تخریب سلول‌های کبد شود فریتین را افزایش می‌دهد. افزایش فریتین در 90% موارد با انباشت آهن همراه نیست. در مقابل، کاهش فریتین خون همواره به مفهوم کمبود ذخیره آهن در بدن است.

جدول 1. علل فریتین بالا بدون انباشت آهن

علل شایع

-          بیماری کبدی

-          الکل

-          وضعیت های التهابی حاد و مزمن

-          عفونت ها

-          بدخیمی ها

-          نارسایی کلیوی

-          سندرم متابولیک (اضافه وزن، عدم تحمل گلوکز، چربی بالا، فشار خون بالا)

علل کمتر شایع

-          تیروتوکسیکوز

-          سکته ی قلبیاولین گام در برخورد با هر بیماری که فریتین بالا دارد، رد علل فوق (جدول 1) است. در صورت وجود موارد فوق، بررسی بیشتر اغلب ضرورت ندارد. پس از شرح حال و معاینه کامل، اولین آزمایش‌هایی که باید درخواست شود شامل CBC، نشانگرهای التهابی (CRP، ESR)، کراتی‌نین و الکترولیت‌های سرم، تست‌های عملکرد کبد، قند و چربی خون است.

ترانسفرین در این بیمار بالا و سونوگرافی نشان دهنده کبد چرب بود.

بیشتر مبتلایان به هموکروماتوز ارثی از نظر ژن C282Y هموزیگوت هستند. آزمایش ژنتیک در مواردی توصیه می‌شود که انباشت آهن تأیید شده باشد یا سابقه ارثی این بیماری در خانواده وجود داشته باشد.


فریتین بالا در اثر انباشت آهن

انباشت آهن ممکن است اولیه یا ثانویه باشد. انباشت اولیه هنگامی روی می‌دهد که جذب آهن موجود در غذا افزایش یابد. در انباشت ثانویه، آهن ممکن است به شکل تزریقی یا خوراکی تجویز شده باشد یا تزریق خون صورت گرفته باشد.

انباشت ثانویه آهن

این حالت حاصل تزریق مکرر خون یا تزریق داخل وریدی آهن (اغلب در مبتلایان به نارسایی کلیوی و بیماران مبتلا به سرطان) است. علت دیگر انباشت ثانویه، مصرف آهن خوراکی به مدت طولانی است. در کم خونی های مزمن (تالاسمی انترمدیا، آنمی سیدروبلاستیک، آنمی های همولیتیک مزمن) انباشت ثانویه معمولاً به دلیل خونسازی غیرمؤثر (ineffective erythropoeisis) دیده می‌شود. افرادی که بیش از 20 کیسه خون دریافت می‌کنند در خطر انباشت آهن و عوارض مختلف آن هستند.

 انباشت اولیه آهن (هموکروماتوز ارثی)

این نوع انباشت آهن حاصل جهش‌های ارثی ژن HFE بر روی کروموزوم ۶ است. این اختلال اتوزومی مغلوب، شایعترین اختلال تک‌ژنی در نژاد اروپای شمالی است (شیوع تقریبی ۰٫۴ درصد) ولی در سایر نژادها شیوع بسیار کمتری دارد.

این اختلال باعث جذب فزاینده آهن موجود در غذا می‌شود ولی اغلب اغلب بدون‌علامت است و تشخیص داده نمی‌شود. عوارض آن بر کبد، غدد درون‌ریز و قلب بسیار جدی ولی قابل پیشگیری است. تشخیص به‌هنگام و درمان زودرس اهمیت به‌سزایی در پیشگیری از این عوارض دارد.

 ارزیابی اولیه

ارزیابی اولیه افرادی که فریتین بالا دارند، ابتدا شامل رد علل واکنشی است (جدول1). در این موارد نیازی به بررسی بیش‌تر نیست. به‌ویژه باید به سابقه مصرف الکل توجه شود. ارزیابی عملکرد کبد نیز مهم است. نمایه وزن (BMI) و فشار خون را اندازه‌گیری کنید. فریتین بالا بدون انباشت آهن یکی از ویژگی‌های سندرم متابولیک است. این سندرم با چاقی، دیابت نوع ۲، چربی خون بالا (دیس‌لیپیدمی)، و پرفشاری مشخص می‌شود.

بهتر است به این افراد توصیه شود از مصرف الکل خودداری کنند، وزن خود را کاهش دهند و قند و چربی خون خود را کنترل کنند و آزمایش فریتین پس از 3 تا 4 ماه تکرار شود.

جدول 2. آزمایش‌های خط اول برای بررسی فریتین بالا

- شمارش کامل خون (CBC) و نشان‌گرهای التهابی (ESR و CRP)

- آزمایش گلوکز و چربی خون

- آزمایش عملکرد کلیه (کراتی‌نین و الکترولیت‌ها)

- آزمایش عملکرد کبد (اگر نتایج آزمایش عملکرد کبد غیرطبیعی باشد، باید آزمایش هپاتیت ویروسی و سونوگرافی کبد هم انجام شود)


درصد اشباع ترانسفرین

اگر علت افزایش فریتین روشن نباشد، درصد اشباع ترانسفرین (نسبت آهن سرم به ترانسفرین) بهترین تست برای رد احتمال انباشت آهن است. چون ترانسفرین، پروتئین اصلی انتقال آهن در سرم است، اغلب ترانسفرین (TRF) در آزمایشگاه به شکل ظرفیت اتصال آهن (TIBC) اندازه گیری می شود و این دو نسبت مستقیم با هم دارند (TIBC (μmol/L) = 25.1 × TRF (g/L)).

ترانسفرین باید در حالت ناشتا اندازه گیری شود زیرا مقادیر آهن سرم در طول شبانه روز به شدت متغیر است. حتی صرف مقدار کمی غذا باعث افزایش شدید و گذرای آهن سرم و همچنین افزایش ترانسفرین می شود. همچنین بیماری حاد ممکن است باعث کاهش گذرای آهن و ترانسفرین شود.

در افرادی که فریتین بالا و اشباع ترانسفرین طبیعی دارند (<۴۵ درصد در زنان و <۵۰ درصد در مردان) انباشت آهن وجود ندارد و علل واکنشی مطرح می‌شود.

اگر افزایش درصد اشباع ترانسفرین خفیف باشد، تکرار آزمایش با نمونه مجدد و با رعایت دقیق ناشتایی توصیه می‌شود. در موارد شدیدتر، غربال‌گری روتین از نظر جهش ژن هموکروماتوز ارثی (پلی‌مورفیسم‌های C282Y و H63D) بستگی به شیوع این جهش‌ها در منطقه دارد. بیش‌تر نژادهای اروپای شمالی مبتلا به هموکروماتوز ارثی از نظر  C282Y هوموزیگوت هستند ولی حدود ۵ درصد آنان نیز از نظر C282Y/H63D هتروزیگوت مرکب هستند و احتمال انباشت آهن در آنان بسیار کمتر است.

براساس نتایج یک مطالعه، توصیه می‌شود آزمایش ژنتیک و تعیین ژنوتیپ HFE با هدف تشخیص هموکروماتوز ارثی در افرادی انجام شود که فریتین بالا (۳۰۰ یا بیش‌تر در مردان و ۲۰۰ یا بیش‌تر در زنان) و اشباع ترانسفرین بالا (بیش‌تر از ۵۰ در مردان و بیش‌تر از ۴۰ در زنان) داشته باشند.

گام‌های بعدی چیست؟

- در موارد قطعی انباشت آهن با فریتین >۱۰۰۰ یا اختلال عملکرد کبد بدون توجه به دلیل، ارجاع به متخصص کبد توصیه می‌شود.

- در موارد جهش ژن HFE، درمان اصلی فصد و حجامت است. هدف در این بیماران، حفظ فریتین در محدوده کمتر از ۵۰ است.

- در موارد شک به انباشت اولیه آهن که آزمایش ژنتیک از نظر ژن HFE منفی باشد، ارجاع به متخصص خون برای اندازه‌گیری مستقیم ذخایر آهن (MRI یا بیوپسی کبد) توصیه می‌شود. اگر این بررسی‌ها نشان دهد که ذخایر آهن افزایش یافته و سایر اختلالات خونی و کبدی رد شود، آزمایش ژنتیک از نظر سایر ژن‌های دخیل در هموکروماتوز ارثی توصیه می‌شود.

- در موارد انباشت ثانویه آهن، فصد و حجامت بی‌فایده است و درمان chelation (مانند دسفرال) توصیه می‌شود.

- در موارد افزایش خفیف فریتین (۳۰۰ تا ۱۰۰۰) بدون احتمال انباشت آهن (اشباع ترانسفرین نرمال)، که سایر علت‌ها (مانند بیماری کبدی یا اختلالات التهابی) نیز با توجه به بررسی‌های فوق مطرح نباشد، توصیه‌ها شامل پرهیز از الکل، کاهش وزن، کاهش تری‌گلیسرید، و کنترل قند خون است. همچنین توصیه می‌شود آزمایش فریتین (و سایر بررسی‌های لازم) پس از 3 تا 4 ماه تکرار شود.

پیش‌آگهی

اشباع ترانسفرین در این بیمار 40 درصد و سونوگرافی کبد نشان‌دهنده تغییر چربی (fatty change) بود. وی اظهار داشت هر هفته حدود 35 واحد الکل مصرف می‌کند. توصیه به اصلاح شیوه زندگی و پرهیز از الکل باعث شد پس از سه ماه نتیجه همه آزمایش‌ها از جمله فریتین طبیعی شود.

نتیجه‌گیری

- فریتین بالا معمولاً ناشی از التهاب، مصرف الکل، سندرم متابولیک، یا اختلال کبد یا کلیه و به‌ندرت بدخیمی است تا انباشت آهن.

- اولین گام در برخورد با فریتین بالا، رد علل فوق است.

- نرمال بودن اشباع ترانسفرین (ترجیحاً ناشتا) انباشت آهن را رد می‌کند و به نفع علل واکنشی افزایش فریتین است.

- فریتین بالای 1000 بدون علت مشخص، باید ارجاع شود.

- فریتین بالا و اشباع ترانسفرین بیش از 45 درصد، باید از نظر هموکروماتوز ارثی بررسی شود.

جدول 3. عللی که در اولین برخورد با بیماری که فریتین بالا دارد باید به آن‌ها توجه شود

علل بدون انباشت آهن

- بیماری اخیر (مانند عفونت حاد)

- مصرف الکل

- عملکرد غیرطبیعی کبد، بیماری مزمن کبد، سیروز— درخواست آزمایش‌های عملکرد کبد، درخواست سونوگرافی کبد

- هپاتیت ویروسی— سرولوژی هپاتیت B و C

- التهاب حاد یا مزمن— سدیمان (ESR) یا  CRP یا هر دو

- سندرم متابولیک (چاقی، دیابت نوع 2، دیس لیپیدمی، پرفشاری)— نمایه وزن (BMI)، فشار خون، قند خون، چربی خون

- نارسایی کلیه— آزمایش عملکرد کلیه

- بدخیمی (کاهش وزن، بی اشتهایی)— تصویربرداری متناسب با شرح حال و معاینه

علل همراه با انباشت آهن

- سابقه مصرف مکمل آهن، تزریق آهن داخل وریدی، تزریق خون

- کم خونی یا اختلال خونی شناخته شده— CBC، گستره خون محیطی (PBS)، الکتروفورز هموگلوبین

- هموکروماتوز ارثی (خستگی، خواب آلودگی، درد مفاصل، دیابت، کاهش میل جنسی، ناتوانی جنسی، آمنوره، درد ربع فوقانی راست شکم، بزرگی کبد، سیروز، کندروکلسینوز، افزایش پیگمانتاسیون پوست، نارسایی قلبی)

- سابقه خانوادگی انباشت آهن

- پورفیری جلدی تأخیری (حساسیت پوست به نور)


 منبع

اشتراک در 100 درجه اشتراک گذاری در FaceBook اشتراک گذاری در Twitter ارسال ایمیل به دوستان در Gmail اضافه کردن به Google Bookmarks اضافه کردن به Google Reader ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
مطالب مرتبط
نظرات خوانندگان
محدثه
سلام.دکتر فریتین بالا و۲۲سال سن دارم و آزمایش
R.B.C=4,31
Hemoglobin=12,7
T.I.B.C=260
A.S.T=36
A.L.T=18
E.S.R=3
C.Reactive Protein=Negative
Fe=132
Folic Acid=8,10
میخواستم بدونم ایا در خونم عفونت دیده میشه چون دکتر عمومی گفتند عفونت نشون داده میشه و اینکه ایا نیاز به متخصص غدد یا متخصص خون مراجع کنم؟ ممنون میشم جواب بدیده چون نزدیک ۱ماه درگیرم و واقعا نگرانم.


پاسخ
سلام
مشکل اصلی یادتون رفت بفرمایید، چرا آزمایش انجام شد؟
مصطفی
سلام جناب اقای دکتر
پسرم ۱۶ سال دارد
ازمایش داد
Zn141
TSH 5/27
Ferritirn 98/38
LYmphocyte 41/7
ضمنا بعضا شکم درد
دفع با سختی
ضربان قلب شدید مواجه می شود
البته تعریق هم قابل ذکر است
چه رهنمودی دارید

پاسخ
سلام
توصیه خاصی ندارم. باید پزشک ایشان که ویزیت کرده نظر بدهد. فریتین اندکی بالا اهمیت خاصی ندارد.
سعدی
سلام و عرض ارادت؛
بنده یک ماه پیش به صورت اتفاقی متوجه شدم فریتین ۳۰۸ و سایر موارد تیروئید،CBC,چربی و میزان FE نرمال بودند. در تست دوم ۱۰ روز بعد آنزیم های کبدی به حداکثر میزان طبیعی رسیدند.( AST 40 و ALT41 ) و فریتین ۳۸۸ و TIBC,CBC و سایر نرمال بودند. سونوگرافی سنگریزه در هر دو کلیه، دو عدد پولیت ۳ میلی در کیسه صفرا و یک برجستگی نزدیک فوندوس کیسه و اکوژنیسیته پارانشیم کبد نزدیک به حداکثر میزان طبیعی و اسپن کبد طبیعی نشان داد. در حال حاضر نیز خارش بدن به صورت خفیف دارم. فروردین ۳ هفته درگیری ریوی کرونا و بعدش هم یک ماه عفونت گلو و گوش همراه با سرگیجه داشتم. در این مدت آمپول های کورتون و قرص و کپسول انتی بیوتیک ( زیاد ) و ویتامین سی و مولتی هم مصرف کردم.
می خواستم نظر جنابعالی رو بدونم. سپاسگزارم.

پاسخ
سلام
باید مواردی که در جدول ۲ آمده انجام شود اگر مشکل خاصی وجود نداشت رعایت رژیم غذایی کم‌چربی، پرهیز از گوشت قرمز، و فعالیت جسمانی مناسب را مدنظر قرار دهید و پس از ۶ ماه آزمایش را تکرار کنید.
علی
سلام دکتر خسته نباشی علی هستم ۳۴ ساله قد ۱۸۴ وزن ۱۰۵ چهاریالی هست متوجه شدم انزیم کبدم بالاست s.g.o.t 85 s.g.p.t 164 دیابت دارم تری گلرسید ۳۵۰ کلسترکل ۲۸۳ که متاسفانه هیچ کدوم و کنترول نکردم طی این چندسال سونو کبد دادم ولی مشکلی نداشتم فقط گرید چربی ۱ فرتین خونم ۸۳۰ سوال م اینه ایا موارد که گفتم باعث بالا رفتن فرتین خون شده در حالی که من ده سال کیست مویی دارم برخی میگن شاید بخاطر کیست مویی که جراحیش نکردی

پاسخ
سلام
باید مواردی که در جدول ۲ آمده انجام شود اگر مشکل خاصی وجود نداشت رعایت رژیم غذایی کم‌چربی، پرهیز از گوشت قرمز، و فعالیت جسمانی مناسب را مدنظر قرار دهید و پس از ۶ ماه آزمایش را تکرار کنید.
امانی
سلام روزتون بخیر همسرم ۱۷۴ قدشونه ۸۶ وزنشون کبد چرب گرید ۱ دارن آتواستاتین ۲۰ مصرف میکنن حدودا هفت هشت ماهی هست مشکل کمردرد گرفتن بعد از گرفتن ام آر آی و ازمایشات مختلف مثل هپاتیت و ازمایش های مربوط به رماتسیم و آزمایش های کبدی و esr و .... همه نتایج نرمال بود فقط فریتین نزدیک به ۵۰۰ هستش که نرمالش ۲۵۰ است به نطر شما مشکل چی میتونه باشه

پاسخ
سلام
فریتین بالا به تنهایی اهمیت خاصی نداره و با توجه به نرمال بودن بقیه موارد احتمالاً با کبد چرب قابل توجیه باشه و تکرار بعد از ۶ ماه در کنار توصیه‌های پزشک کافی است
مهلا
سلام ، ازمايش چكاپ دادم براي اقدام بارداري ،فريتين خون خانمها بايد ١٢٠اينا بود ك مال من ٥٠٠، بقيه چيزا همه نرمال بود ، لازمه ك ب متخصص خون رجوع كنم يا خير؟ ؟

پاسخ
سلام
اگر مشکل دیگری ندارید خیر.
شاهین
من ۳۸ سالمه. سیگاری نیسم.سالی دوبار به خاطر هموگلوبین بالا خون میدم. هموگلوبینم ۱۸ و فریتین خونم ۱۲ هستش. ظاهرا خون دادن به جای کم کردن هموگلوبین فریتین خونم رو کم کرده. کلسترولم ۲۴۰ و دست هام هم گز گز میکنه. لطفا راهکار بدین

پاسخ
سلام
فریتین پایین اهمیت خاصی ندارد. گزگز دست احتمالاً به دلیل هموگلوبین بالا است. با یک متخصص خون مشورت کنید.
محسن
سلام آقای دکتر
پدر من سنگ کلیه داشت که در حالب گیر کرده بود و به همین خاطر عفونت شدیدی داشت. الان سنگ رو با عمل برداشتن ولی مشکل خون پیدا کرده
فریتین بالای ۱۵۰۰ و ear حدود ۷۰ شده
دکترها نتونستم تشخیص بدن دقیقا چیه . نمونه برداری مغز استخوان نشون داد سرطان خون و مغز استخوان نیست. اخیرا هم بسیار خسته میشه.
چیکار کنم به نظرتون

پاسخ
سلام
فریتین و ESR بالا مطرح‌کننده یک التهاب یا عفونت است که با توجه به سابقه مشکل کلیه بیشتر باید همین مسئله بررسی شود. اگر عفونت کلیه رد شود سایر عوامل شامل آبسه‌ در مناطق مختلف بدن باید بررسی شود.
مسعود
سلام آقای دکتر فریتین خون 263 بود alt 20 و ast17 تری گلیسرید 139و در آخر esr 5, بابت فریتین یکم نگرانم لطفا منو راهنمایی کنین

پاسخ
سلام
اگر موارد ذکر شده در متن بالا را ندارید مهم نیست و نهایتاً بعد از ۶ ماه تکرار کنید.
مریم
سلام جناب دکتر عزیز.مادر من 74 ساله چکاب کردن و همه آزمایشات خود بودن خدارو شکر بجز چربی که 161 بود و فریتین خونشون 183 بود .آنزیم های کبدی نرمال بودن.لطفا راهنمایی کنید خیلی نگرانم؟در ضمن با وجود فریتین بالا میتونه بلدرچین یا انواع مغزهارو مصرف کنند یا خیر؟؟سپاسگزارم

پاسخ
سلام
بنده از وضعیت ایشان اطلاع ندارم و صرفاً براساس آزمایش توصیه‌ای کنم.
ساره
سلام آقای دکتر، به دلیل سرگیجه زیاد و برای چکاپ آزمایش خون انجام دادم، و برای خودم احتمال کم خونی میدادم به علت اینکه بعد از خوردن اسید فولیک سر گیجه هام کم میشدن، از نظر گوش داخلی مشکلی نداشتم.
همه آزمایشها در رنج نرمال بودن به جز فریتین که ۲۰۰ بوده، در حالی که تا ۱۲۴ برای خانم ها نرمال زده بود
علت چی میتونه باشه؟

پاسخ
سلام
سرگیجه علل مختلفی دارد و صرفاً با آزمایش قابل تشخیص نیست. فریتین یک تست غیراختصاصی است که احتمالاً نشان می دهد یک التهاب در بدن شما وجود دارد و لزوماً ممکن است ربطی به سرگیجه هم نداشته باشد و برای تشخیص علت سرگیجه باید در کنار بقیه نکات شرح حال و معاینه یا ... گذاشته شود.
توصیه بنده این است که با یک متخصص اعصاب یا گوش و حلق و بینی مشورت کنید.
لطیفی
با سلام. من یک آزمایش چکاپ انجام دادم و متوجه شدم فریتینم بالای ۱۰۰ هست. از طرفی، TSH هم بالای ۱۰ هست و T3 و T4 کاملا طبیعی هستن.بقبه پارامترها مثل FBS, chol, TG, تستهای کبدی، کلیوی کاملا طبیعی هستن. میخواستم بدونم مشکلم چی میتونه باشه. آیا احتمال هاشیموتو یا بدخیمی هست؟ خیلی نگرانم

پاسخ
سلام
با متخصص غدد مشورت کنید.
مهدی
سلام اقای دکتر
بنده لیکن پلان دارم ممکنه لیکن پلان باعث بالا رفتن فریتین شده باشه
با تشکر

پاسخ
سلام
بله
ف..
سلام
من توی آزمایش cbc یم hb پایین بود اما فریتینم در رنج نرمال.حدود۲۵
Mcv و mch هم پایین.
چجوری ممکنه با نرمال بودن ذخیره آهن هموگلوبین پایین باشه

پاسخ
سلام
ملاک درمان کم‌خونی علائم بالینی و مقدار هموگلوبین و اندکس‌های سلول قرمز است. فریتین ممکن است به دلایل مختلف مانند التهاب، نرمال یا حتی بالا باشد.
سحر
سلام خسته نباشید دختر 17 ساله هستم اهن خونم تو ازمایش 119 بود و فریتین 19 اگه قرص فرفولیک جهت بالا رفتن فریتین مصرف کنم برای سلامتی قلب یا مغز و بالا رفتن غلظت خونم تاثیر بدی نمیذاره؟

پاسخ
سلام
اگر با تجویز پزشک باشد خیر
هدیه
سلام ،من ۳۵سالمه و سه هفته پیش دوتا آمپول فرینجکت به فاصله یک هفته زدم بعد یک هفته از آخرین تزریق آزمایش مجدد دادم فریتین خونم ۷٫۵بود قبل تزریق الان شده ۵۴۸ و از حد نرمال خیلی بیشتره میخواستم ببینم خطرناکه یا نرمال میشه؟ممنون میشم جواب بدهید

پاسخ
سلام
درمان آهن تزریقی باید زیر نظر پزشک باشد تا در صورت نیاز برای پیشگیری از آسیب کبد درمان تکمیلی انجام شود. معمولاً توصیه می‌شود آزمایش هموگلوبین و فریتین ۶ هفته پس از تزریق آهن انجام شود. در هر صورت بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.
محدثه کریمی
با سلام .مادر من ۷۰ ساله هست ، سابقه فشار خون و مشکل قلبی خفیف و بیماری سلیاک دارن .ca خونشون و فریتین بالا هست .فریتین ایشون دوماه پیش ۶۰۰ و حالا ۴۰۰ بود اما fe نرمال هست . چند ماه پیش تو آزمایششون ASTبالا داشتن .بنظرتون دلیل بالا بودن کلسیم و فریتین خون برای ایشون چی میتونه باشه؟ ممکنه مشکل از کبد باشه؟

پاسخ
سلام
پاسخ به این پرسش نیاز به اطلاع کامل از وضعیت بیمار دارد و با این اطلاعات محدود نمی‌توان اظهار نظر نکرد. ببخشید که کمکی از دست بنده برنمی‌آید.
احمد
من 35 سالمه و fe 63 ولی ferritin من 400 است علت چیه؟ خطرناک هستش ؟

پاسخ
در متن بالا توضیح داده شده
سیدمهدی هاشمی
باعرض ادب واحترام من ۳۳ساله وآقا هستم fe بدنم ۲۰۶ هست وازحدمجازبالاتر ولی ذخیره خونم آهنم فریتین ۶۴ هست ودرحدمجاز ازطرفی بیلیوم من بالا میخواستم بدونم برای رفع مشکل اهن بالا چکاری باید بکنم

پاسخ
سلام
تست آهن خون نوسان بالایی دارد و قضاوت باید با توجه به مجموعه علائم بالینی و همه آزمایش ها انجام شود. به نظر بنده مشکل آهن ندارید. منظورتان از بیلیوم را متوجه نشدم ولی اگر منظور بیلی روبین است که ربطی به آهن ندارد.
تکنسین آزمایشگاه
سلام،وقت بخیر
من ی خانم هستم که اصلا مکمل آهن مصرف نمیکنم و معمولا روزانه ی ظرف ماست میخورم که میدونم فضای رقابتی با آهن داره
حالا مشکلم ۶ماه پیش تست دادم آهنم ۹۳بود این ماه تست دادم۱۵۴شده
دائم داره میره بالا
فریتین و tibcنرمالی هم دارم
آهنم هم رنج نرماله ولی نگرانم چرا دائم داره میره بالا
چکار کنم‌جذب آهن کم بشه

پاسخ
سلام
تست آهن خون نوسان بالایی دارد و قضاوت باید با توجه به مجموعه علائم بالینی و همه آزمایش ها انجام شود. به نظر بنده مشکل آهن ندارید.
لیلی
سلام. ما آلمان زندگی می کنیم. پسر من چهل ساله است. دچار میوکاردیتس شده است. فریتین او قبل از تشخیص میوکاردیتیس بالای 500 بود. ولی دائما افزایش می یابد و در آزمایشات مختلف از کبد، کلیه، گوش و حلق و بینی دلیل معینی برای افزایش فیریتین به دست نیامده. او دچار بی اعتمادی به درمان شده و در حقیقت هم ما نمی دانیم چکاردیگری باید انجام بدهیم.برای میوکاردیتیس که می گویند معالجه خاصی جز استراحت نیست و این میزان بالای فیرتین رو به افزایش اعصاب و روان او و ما را به هم ریخته است. دکتر آیا توصیه ای یا درمانی مد نظر شما هست؟

پاسخ
سلام
میوکاردیت به التهاب عضله قلب گفته می‌شود و می‌تواند عامل افزایش فریتین باشد چون فریتین یک نشانگر غیراختصاصی التهاب است. درمان میوکاردیت بستگی به علت آن دارد. متأسفانه هرچه مزمن‌تر می‌شود پیش‌آگهی بدتر است.
نا شناس
با سلام دخترم 17 سال دارد دچار بی اشتهایی عصبی شده در ازمایش سطح non hdl 160 شده و فررنین خون 148 با توجه به اینکه مصرف چربی ندارد چکار باید کرد ممنون

پاسخ
سلام
برای آزمایش کار خاصی لازم نیست. برای بی‌اشتهایی از مشاور یا روانشناس کمک بگیرید.
فرشته
سلام و عرض ادب.دختر من 25سال داره و حدودا دوماه هست که مبتلا بهhpv شده.دچار عفونت شدید رحم بود و دوهفته سفالکسین ومترونیدازول مصرف کرد وبعد از اتمام دارو دوشنبه هفته گذشته آزمایش داد.در جواب آزمایش ferritin 109 هست. هموگلوبین 14/3.آیا علتش همان عفونت هست ؟در ضمن دخترم خیلی لاغر هست و قبل از آزمایش دوعدد خرما خورد .
علت بالا بودن آهن چی میتونه باشه؟لطفا راهنمایی بفرمایید؟

پاسخ
سلام
بله. فریتین بالا لزوماً به معنی افزایش آهن نیست و ممکن است ناشی از عفونت و التهاب باشد. با توجه به خفیف بودن آن اقدام یا پیگیری خاصی لازم نیست.
مهدی
با سلام و درود خدمت شما دکتر عزیز افشاری عزیز
همانطور که مشاهده کردید اقا رضا هم تقریبا دچار علائم بنده سفیدی زبان غدد لنفاوی و... شدند بعد ارتباط
و حالا آن آزمایشات cd4هم که دادند و میدانم که زیر200 یکی از معیار های ایدز هست
اما خوب درصد قابل توجهی پایین امده
درضمن نکته اشتراک تمامی ما چون دوستان دیگری هم پیام هایشان را مشاهده کردم که سفیدی زبان و ... دقیقا بعد ارتباط پیدا کردند منفی بودن جواب ازمایش به مدت طولانی بوده (در ضمن در رابطه با همسر خود نیز همسز انها هم علائم انها را پیدا کرده)بنظر یک عفونت یا ویروسی قطع به یقین من و دوستان رو درگیرخودش کرده حالا فارغ از ایدز
چه باید کرد
همه دوستان تقریبا علائم من رو دارن و سفیدی زبان بعد از ارتباط رخ داده که مطمئنا به ارتباطشون ربط داره
واقعا بلاتکلیفم دکتر چه کنم

پاسخ
سلام
در مورد هر شخص باید با توجه به شرایط همان شخص تصمیم گرفت و نمی‌توان یک تجربه شخصی را به بقیه تعمیم داد. برای مشکل زبان سفید با پزشک خود مشورت کنید.
علی
سلام
جناب دکتر افشاری چه توصیه تغذیه ای دارید برای افرادیکه که فریتین بالا دارند.
آیا ورزش و اهدا خون موثر میباشد. با توجه به اینکه می گویند ویتامین سی در جذب آهن موثر است، و از سوی دیگه تاکید دارند برای عدم ابتلا به کرونا ویتامین سی مصرف کنیم، چه دستوری تجویز می کنید؟

پاسخ
سلام علی جان
در مواردی که فریتین بالا ناشی از کبد چرب باشد اصلاح سبک زندگی شامل ورزش و رژیم غذایی سالم احتمالاً مفید است ولی مصرف ویتامین توصیه نشده است.
ا.م
سلام. افزایش خفیف فریتین میتواند مرتبط با حضور انگل در بدن باشد؟

پاسخ
سلام زهر جان
بله
محمد
با سلام
حدود ۲ سال است که فریتین بین ۷۰۰ تا ۱۳۰۰ دارم
و کمی کم کاری تیروئید که به تازگی دکتر دستور موقت دارو دادن.
برای فریتین هنوز منبعی مشخص نشده. تست سچوریشن آهن هم نرمال هست.
در ام آر آی قبلی که برای تایید توده همانژیوما بوده احتمال اور لود آهن داده . که دستور برای ام آر آی مجدد داده شده.
خواستم نظرتون رو بپرسم که چرا سطح فریتین بالاست و پرهیز خاصی و درمانی وجود داره.

متشکر

پاسخ
سلام محمد جان
در متن فوق به طور کامل توضیح داده ام.
Anahita
سلام مادر من ۶۵ سالشون هست قد ۱۶۰- وزن ۶۵
آزمایش خون دادن همه چیز نرمال هست فاکتورای کبد نرمال هست .. سیگار خیلی میکشند کراتین خون ۱.۳۳
Frritin 530
یکی ۲ ماهی هم هست که درد پشت قفسه سینه و سر گیجه دارن
علت خاصی داره این فریتین بالا؟ ممنون میشم

پاسخ
سلام دوست عزیز
فریتین بالا علت‌های مختلفی دارد که در متن به برخی اشاره شده است.
امید
سلام و عرض ادب دکتر
ایا انباشت اهن و ترکیبات اون مثل فریتین دربدن موجب 1-تخریب مکرر گلبول های قرمز 2-افزایش بیلی روبین و زردی میشود یا خیر؟

پاسخ
سلام امید جان
انباشت آهن و فریتین بالا دو بحث مجزا است. انباشت آهن در موارد شدید با مشکلات کبدی همراه است. فریتین بالا ممکن است با انباشت آهن همراه نباشد.
فرهاد
با عرض سلام و ادب خدمت دکتر افشاری،
بنده ۳۹ سالمه و مدتی هست در ناحیه چپ سینه، زیر دنده ها، هر از گاهی تیر میکشه و بشدت درد میگیره. بعضی مواقع هم درد در ناحیه بین دو جناغ سینه احساس میکنم. ازمایش خون به غیر از فریتین بالا (۵۱۰) عادی بود. لطفا راهنمایی بفرمایید مرحله بعدی در تشخیص این ناراحتی چی میتونه باشه.
با سپاس

پاسخ
سلام فرهاد جان
فریتین بالا غیراختصاصی است و براساس آن نمی‌توان نتیجه گرفت. برای درد با مشخصات فوق درد قلبی جدی‌ترین موردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در مرحله دوم درد مربوط به دستگاه گوارش مانند زخم‌های معده و دوازدهه و کیسه‌صفرا و بالاخره کبد قرار دارد که مورد آخر می‌تواند فریتین بالا را هم توجیه کند.
محمد
سلام و خسته نباشید.
من ۴۶ سال دارم.در نتيجه آزمایش آخری که دادم
SGOT 29
SGPT 52^
FERRITIN 354^
بود ،بقیه موارد در حد نرمال است.وزن ۷۳ و قد ۱۷۲.لطفا راهنمایی کنید.
ممنونپاسخ
سلام محمد جان
متن بالا را بخوانید. همه توضیحات درباره فریتین بالا داده شده است. توضیح بیشتری ندارم.
جهانگیری
سلام من دختر ۱۴ ساله دارم که چند ساله درگیر بالا بودن اهن خون و غلظت خون دخترم بودیم...با رژیم غذایی پارسال اهن خون دخترم پایین اومد ...چند پیش مجددا آزمایش دخترم آزمایش داد ..میخواستم ازتون بخوام ببینید بالا بودن اهن خون خطرناکه و برای پایین آوردن باید چیکار کنم و اگه مشکلی هست به چه
متخصصی مراجعه کنم
فرتین ۱۲۵
اهن(آیرون) ۲۰۴
HDL ۲۷
LDL ۱۱۹
WBC ۱۰.۵۸
RBC ۵.۴۷
HGB ۱۵.۷
HCT ۴۹
PLT ۲۲۳

پاسخ
سلام دوست عزیز
باید با متخصص خون مشورت کنید.
ملینا راد
سلام من تزریق فرجکت داشتم آهن خونم شده ۱۶۵۵ بسیار خارش پوست گرفتم و کبدم گرید ۱ شده باید چه کنم؟

پاسخ
سلام ملینا جان
با پزشک خود مشورت کنید و در صورت صلاحدید ایشان داروی دفروکسامین برای درمان مسمومیت با آهن مصرف کنید.
زهرا
عرض کردم که دکتر قرص فروس سولفات تجویز کردن. فقط میخوام بدونم تقریبا چه مدت باید قرص بخورم تا به حالت نرمال برسه؟؟

پاسخ
بستگی به شدت و علت کم‌خونی و نحوه مصرف دارو دارد. باید هموگلوبین به حد نرمال بازگردد و علائم بالینی بهبود یابد. گاهی درمان طولانی لازم است.
زهرا
با سلام. ۳۱سالمه، فریتینم پایینه، و همینطور هموگلوبین و هماتوکریت و mcv پایینه، دکتر بهم فریرون (فروس سولفات) داده، گفتن روزی دو تا بخورم. چه مدت باید بخورم تا کمبود جبران بشه؟ یه ماهه خوب میشه؟ و اگه میشه بی زحمت مواد غذایی که فریتین و هموگلوبین رو افزایش میده بگین.ممنون. من این مواد غذایی رو تو برنامه غذایی روزانه ام نوشتم نمیدونم تا چه حد تاثیر داره: کشمش، گردو، بادام، عدس، لوبیا، گوشت، شیره انگور، زردآلو خشک، پسته، خرما، شربت شیره انگور.

پاسخ
سلام زهرا جان
کم‌خونی بدون دارو و صرفاً با غذا قابل درمان نیست. چند نکته مهم علت و شدت کم‌خونی و در مورد قرص آهن نحوه صحیح مصرف است. دارو را تا بهبود کامل ادامه دهید.
زهرا
با سلام.
۳۱ سالمه، فریتین خونم پایینه، ولی آهنم(آیرون) بالاس، تالاسمی هم ندارم، آزمایش ob هم نرمال بود. دکتر دوباره آزمایش کبد نوشته، کمبود وزن دارم و ریزش مو. مشکلم چیه؟

پاسخ
سلام زهرا جان
از نظر کم‌خونی باید به عدد هموگلوبین توجه کنید. آهن نوسان شدید دارد و معیار خوبی برای تشخیص نیست. فریتین ذخیره آهن را نشان می‌دهد. وزن کم و ریزش مو علل مختلفی ممکن است داشته باشد که یکی از آن‌ها کم‌خونی است.
علیرضا
سلام مردی 28 ساله هستم
WBC: 9.50
RBC: 5.80
Hemoglobin: 14.7
Hematocrit: 44.2
MCV: 76.2
MCH: 25.3
MCHC: 33.3
Platelet Count: 261
RDW-SD: 37.4
RDW-CV: 13.7
PDW: 15
MPV: 11.6
P-LCR: 36
PCT: 0.30
Neutrophils: 70.9
Lymphocyte: 21.5
Monocyte: 6.9
Eosinophil: 0.6
Basophil: 0.1

IRON: 73
TIBC: 368
Transferrin Saturation: 20
Ferritin: 651.6


Hb A2: 2.8
Hb A: 97.2

CRP: Negative
FBS: 105
Uric Acid: 6.3
Urea: 32
Creatinine: 0.95
Cholesterol: 182
Triglyceride: 90
HDL: 47
LDL: 111
VLDL: 24
SGOT: 23
SGPT: 28
Calcium: 9.4
Phosphore: 4
Alkaline Phosphatase: 139
Bilirubin Total: 0.91
Bilirubin Direct: 0.34
Sodium: 141
Potassium: 4
Magnesium: 2.2
Zinc: 84
ESR 1st hr: 4
ESR 2nd hr: 8
TSH: 1.22
T4: 8.293
free T4: 1.87
T3: 146.3
T-Up: 27.8
TPO Ab: 9.8
Testosterone: 471.2
Cortisol Basal: 18.28
Vitamin B12: 603
Vitamin D: 32.34
Total Protein: 7.5
Albumin: 4.8
CEA: 0.71
DHEA SO4: 357.6
Alpha Feto Protein: 1

Color: Yellow
Appearance: Clear
Specific Gravity: 1025
PH: 5
Protein: Negative
Glucose: Negative
Ketone: Negative
Blood: Positive
Bilirubin: negative
Urobilinogen: Negative
Nitrite: Negative
WBC: 2-3
RBC: 4-5
Epithelial Cells: 1-2
Bacteria: Negative
Mucus: negative
Crystal: Negative
Casts: negative
Fungal: negative
others: negative

Brain MRI: Normal Brain MRI

اکو قلب:
Trivial MVP / NO MR
IVSd: 0.4
LVDd: 4.8
LV pwd: 0.3
LV EF: 55- 60
TAPSE: 2.1
Diastolic Function: No
LV clot: no
RWMA: no
LVH: no
LA Clot: no
AV: Normal
TV: Normal
PV: Normal
Pericardium: Normal
Shunt: no
نوار قلب: سینوس تاکی کاردی HR100

لطفا بفرمایید تفسیر تمام موارد بالا و اینکه مشکل خونی من چیست؟ (و آیا تالاسمی دارم؟ چه نوعی؟ اگر دارم مشکلی خواهم داشت و خطرناک است و باید دستورالعمل های خاصی را رعایت کنم چه غذا و چه ورزش؟ و آیا خستگی و احساس گیجی نه سرگیجه و خواب آلودگی و گاهی احساس ضعف مال خون است (چندسال)؟ چون متخصص مغز و اعصاب به نتیجه نرسید! و قلب چی آیا مشکلی هست و پرولاپس خطرناک است؟ و آیا تپش قلب بخاطر آن است یا خون؟ برای فریتین چی؟ و اگر خونم مشکل دارد راه درمان چیست؟ لطفا راهنمایی دقیق و کامل کنید چون واقعا خسته شدم و در آزمایش های چند سال قبل هم اعداد MCV و MCH حدودا همین بود و سایر اندکس های خونی نیز تقریبا اعداد مشابه با آزمایش الان!
در ضمن ۱۸۴ قد و وزنم ۱۰۸ کیلو و گرید ۲ کبد چرب و سونو بقیه شکم و کلیه ها دوسال پیش مشکلی نداشت و این خون در ادرار هم همیشه در آزمایش هام هست.
متشکرم

پاسخ
سلام علیرضا جان
فریتین بالا با اضافه وزن و کبد چرب قابل توجیه است و مراجعه به متخصص کبد مفید خواهد بود. در سایر موارد نظری ندارم.
لارا
سلام خسته نباشید.
LYMPH = 38.1
NEUT = 51.4
HGB =12.4
RBC = 3.97
20 سالمه و آزمایش خونم به اینصورت بود . ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ
سلام لارا جان
عموماً محدوده مرجع هموگلوبین در خانم‌ها ۱۲٫۱ تا ۱۵٫۱ است. کم‌خون نیستید.
میناام
وزنم 40 کیلو.
آنزيم های کبدم هم بالاس و ویتامین D هم در ازمایش اول کم بود. دکتر قرص نوشت ولی دو عدد بیستر مصرف نکردم.
الان ویتام D هم از حد نرمال بیشتر شده

پاسخ
میزان افزایش آنزیم کبدی مهم است. تزریق آهن می‌تواند باعث آسیب کبدی شود. اگر میزان افزایش آنزیم شدید باشد یا طول بکشد بهتر است با یک متخصص کبد مشورت کنید.
میناام
سلام. من 20 سالم هست و دو ماه قبل که ازماش دادم فریتینم 5 بود. متخصص 4 تا امپول فرینجکت نوشت تا هر هفته تو سرم بزنم. 4 مین عدد رو سع هفته پیش زدم و دو روز پیش دوباره ازمایش دادم. الان فریتینم 1104 شده. چکار باید بکنم؟ لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
سلام مینا جان
افزایش فریتین پس از تزریق آهن عادی است. برای انجام آزمایش فریتین دست‌کم باید ۶ هفته از آخرین تزریق گذشته باشد.
خانم
سلام آقای دکتر..من فریتینم ۱۴ و هموگلوبینم ۱۵.۲ هست ..دو پزشک متخصص داخلی مراجعه کردم ..یکی قرص اهن تجویز کردن و دیگری گفتن اکیدا مصرف نکنم..واقعا گیج شدم ..از عوارض مصرفش میترسم ..خواهش میکنم راهنمدییمکنین که من کم خونی دارم یا خیر?
بیحالی خستگی و سر درد و بدن درد دارم..دکتر نظرشون این بود به فریتین ربطی نداره و افسردگی دارم و ارامبخش تجویز کردن

پاسخ
سلام دوست عزیز
نتایج فریتین و هموگلوبین شما در محدوده مرجع است و کم‌خونی یا کمبود آهن ندارید.
سعیده
با عرض سلام و سپاس از راهنماییتون
جناب دکتر در نتیجه آزمایش حون من همه چیز نرمال هست به جز فریتین که 258 می باشد. دوسال قبل در دوران بارداری مکمل آن مصرف می کردم ، بعد از بارداری دچار افزایش وزن و چاقی شدم و در تیرماه نیز کرونا گرفتم. جواب آزمایش رو هم خدمتتون ایمیل می کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید.


پاسخ
سلام سعیده جان
با توجه به افزایش خفیف فریتین اقدام خاصی بجز کنترل وزن لازم نیست.
هادی
با سلام،آزمایش خون مادر بنده نشون داده فریتین خونش 379هست،62 سالشون هست و اسکن قلب نشون از جمع شدن آب اطراف قلبشون دادن.2و3 سال قبل هم تمام آزمایشات رو دادن برای بررسی دلایل بالا بودن فریتین.در نهایت دکتر گفتن مشکل خاصی نیست.الان آب اطراف قلب دوباره وجود داره،لطفا راهنمایی بفرمایید،ممنونم

پاسخ
سلام هادی جان
آب اطراف قلب یا اصطلاحاً افیوژن پریکارد علل مختلفی دارد ولی شایعترین علت آن التهاب و اختلالات خودایمنی است. احتمالاً تشخیص علت افیوژن پریکارد می‌تواند علت فریتین بالا را هم مشخص کند.
سمیه
سلام و وقت بخیر .بیماری هماتوکروز من با منشا احتمالا ارثی توسط آنکولوژیست تایید شده،کبد درحال سیروز تشخیص داده شده و درمان پیشنهادی متخصص کبد خون دادن مکرر هفتگی به میزان یک واحد هست.
میخواستم بدونم آیا این خون دادن به درمان سیروز کبدی بنده کمکی میکنه؟ یا فقط بمنظور کاهش فریتین تجویز میشه؟
خیلی ممنون از لطفتون

پاسخ
سلام سمیه جان
سیروز کبدی درجات خفیف تا شدید دارد و خون دادن می‌تواند به کند شدن پیشرفت سیروز کمک کند.
امید
همچنین ازمایشات چربی و قند و esr و anti tpo و سونوی لگن و شکم انجام شده و مشکلی نداشت

پاسخ
سلام امید جان
اگر همه آزمایش‌های توصیه شده در متن بالا انجام شده و نتیجه نرمال بوده و نکته مثبت دیگری در شرح حال وجود نداشته باشد اقدام خاصی بجز پیگیری لازم نیست.
امید
سلام و عرض ادب دکترجان
22سالمه. پارسال ازمایش دادم فریتین 220 بوده و لنفوسیت 54%
امسال ازمایش دادم و
فریتین 401
بیلی روبین توتال 4 و دایرکت 0.4
لنفوسیت همون 54درصد باقی مونده و نوتروفیل مقداری از حدنرمال پایین تر اومده 35درصد شده
باقی ازمایشات خون و کلیوی و کبدی و تیرویید و صفراوری و یون ها نرمال هستن
علایم ریزش موی شدید دارم که به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. بی خوابی. زرد و ضعیف شدم. بنظر لاغرتر میام ولی کاهش وزن نداشتم. مقداری هم به سرما سست شدم.
ممنون میشم نظرتونو بدونم.
بابک
باسلام
وقت بخیر
زنی 65 ساله و داری کم خونی که معمولا هر سه ماه یکبار دو کیسه خون تزریق میکند.
در ازمایش جدید فرتین 1045 - hgb 7 می باشد .لطفا راهنمایی بفرمایید درمان چگونه انجام میشود

پاسخ
سلام بابک جان
با توجه به تزریق مکرر خون آزمایش فریتین از نظر انباشت آهن انجام می‌شود که با مشورت و نظر پزشک معمولاً با درمان بیماری زمینه‌ای یا علت کم‌خونی و همچنین درمان دارویی برای جلوگیری از آسیب کبدی همراه است.
Z
چند سال پیش نرمال بود، امسال آزمایش دادم نتیجه همون شد که تو پیام قبل فرستادم، دوباره تکرار آزمایش کردم باز همون شد، بنظرتون مشکل از چیه؟ میتونه تو هر دو آزمایش اشتبا شده باشه

پاسخ
اگر تکرار همان است احتمالاً دچار کم‌خونی هستید و باید تحت نظر پزشک معالجه شوید.
Z
با سلام. نتیجه آزمایش من hgb، hct, mcv, mch, mchc پایین، و rdw بالا، و فریتین 2.2 و iron نرمال. مشکل چیه؟ قبلا آزمایش دادم همشون نرمال بوده و مینور هم نبوده، ولی الان اینجوری نامیزان شدن. ممنون میشم جواب بدین.

پاسخ
سلام دوست عزیز
اگر نتایج قبلاً نرمال بوده و علائم کم خونی ندارید بهتر است آزمایش تکرار شود.
خانم
ممنون از,پاسخ شما ..آیا ضعف و بی حالی و خستگی ربطی به فریتین پایینم که ۱۴ هست داره?یا به هموگلوبین بالا که همون ۱۵.۲ هست ربط داره?ایا مشکلی,هست که فریتین اینقدر پایینه?

پاسخ
تشخیص کم خونی با توجه به هموگلوبین نرمال منتفی است. طبق تعریف فریتین کمتر از 11 در زنان و 23 در مردان پایین قلمداد می شود. البته در برخی افراد فریتین پایین می تواند نشاندهنده کمبود مخفی و بدون علامت آهن باشد ولی اتفاق نظر در مورد لزوم اقدام درمانی و تجویز آهن در این موارد وجود ندارد.
خانم
سلام اقای,دکتر من با علایم سردرد و بی حالی ضعف و بدن درد وخستگی دکتر مراجعه کردم ازمایش دادم مقدار فریتین ۱۴ و مقدار هموگلوبین ۱۵.۲ شد ..لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل کجاست و ایا بیحالی مربوط,به مشکل خونی است?ممنونم

پاسخ
سلام دوست عزیز
با توجه به هموگلوبین نرمال کم‌خونی ندارید.
مینا
سلام. وقت بخیر
دختر ۱۶ ساله دارم فریتین ۱۵۴ داره. قد ۱۶۴ و وزن ۶۵ .
قند خون ۹۱.
برای اهن بالا چکار باید انجام بدم

تست روماتیسم نرمال هست. اما پدرش آرترویید روماتویید حاد داره. لطفا راهنماییم کنید. ممنون

پاسخ
سلام مینا جان
از کجا می‌گویید آهن بالا؟ نتایج آزمایش هموگلوبین (Hgb) و هماتوکریت (Hct) و MCV دخترتان را برای من بنویسید.
مهدی
سلام
با تشکر از اطلاعات مفید سایتتان
من 44 ساله و مرد هستم وزن 82 و قد 168 چهار سال پیش در آزمایشات متوجه فریتین بالا(425) شدم عوامل مطرح در جدول 1 را ندارم با وجود آزمایشات تکمیلی در آن سال متوجه دلیل فریتین بالا نشدند و گفتند که خیلی بالا نیست و نزدیک به طبیعی است .
این هفته دوباره آزمایش دادم و فریتین 1288 است و آهن fe 173 ضمنا مینور (تالاسمی مینور) هستم .
به نظر شما دلیل فریتین بالا چیست و باید چه اقدامی بکنم .
با تشکر

پاسخ
سلام مهدی جان
با توجه به فریتین بیش از ۱۰۰۰ بررسی تکمیلی انباشت آهن توسط یک متخصص کبد به‌نظر بنده لازم است. خطر انباشت آهن این است که می‌تواند باعث مشکلات جدی کبد شود. در صورت تأیید انباشت آهن بررسی ژنتیک باید انجام شود.
ناشناس2
سلام جناب دکتر
مورد کودک دو سال و نیمه( که در بدو تولد لب شکریه اصلاح شده داشت. یعنی شکاف کام کامل اتفاق نیفتاده بود و مختصری تو ظاهر مشخص بود فقط) که در ازمایش پایان دو سال مشخص شد فریتین روی 900 هست. تکرار ازمایش ها با فواصل یک و دو ماهه افزایش 100 تایی فرتین رو تا هزارو خورده ای نشون میده اما ایشون هیچ علایمی از بیماری نداره و رشد و تغذیه و ظاهر مناسب هست. متخصص خون بعد از گرفتن ازمایش از ایشون و پدرو مادر داروی دفرازیروکس خوراکی -قرص‌های جیدنیو (Jadenu) تجویز کرده. توضیح اینکه پدر ایشون هم با چهل سال سن فریتینش روی 900 هست اما مشکل خاصی نداشته تا الان.
با توجه به عوارض خیلی زیاد این دارو و با توجه به اینکه بعد از استفاده سه تا قرص ایشون دچار تب بالا شد و بعد چند روز راش پوستی مشابه سرخک داد، ایا ادامه دادن دارو صلاح هست؟ اصلا مصرف این دارو برای کودک به این سن مشکلی نداره؟ چه مواردی باید بعد از مصرف بررسی بشه و این بررسی ها باید چه زمانی بعد از مصرف دارو انجام بشه؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
متأسفانه اطلاعاتی که دادید کافی نیست ولی حدس می‌زنم اختلال ژن هموکرماتوز از نوع هتروزیگوت مطرح باشد. به‌هرحال قطع دارو بدون مشورت با پزشک فوق‌تخصص خون اطفال توصیه نمی‌شود.
محمد ربي
با سلام خدمت آقاي دكتر
بنده كرونا داشتم و بعد از چهار هفته بهبود پيدا كردم و الان آزمايش من فريتين 1023 رو نشون ميده ميتونه از عفونت كرونا باشه؟؟

پاسخ
سلام محمد جان
بله، فریتین در اثر التهاب افزایش می‌یابد و ابتلا به عفونت‌های مختلف علت شایع فریتین بالا است. در صورتی که سایر آزمایش‌های کبدی طبیعی باشد توصیه می‌شود آزمایش فریتین پس از ۳ تا ۴ ماه تکرار شود.
حسین
سلام
تست GGT من حدود 100 است و تا الان به خاطر تری گلیسیرید بالا فنو فیبرات میخوردم آیا باید فنوفیبرات را ادامه بدم؟ و اینکه GGT من در چه صورت دوباره عادی میشه: 44 سالمه. خیلی ممنون

پاسخ
سلام حسین جان
افزایش این آنزیم کبدی در بیماری کبد دیده می شود ولی اختصاصی نیست و ممکن است ناشی از علل دیگر مانند نارسایی قلبی، اختلالات متابولیک مانند دیابت، التهاب لوزالمعده، یا مصرف برخی داروها، الکل و سیگار باشد. داروهای گروه فیبرات با کاهش چربی خون معمولاً باعث کاهش آنزیمهای کبد می شوند. ادامه مصرف دارو یا تغییر آن بستگی به نظر پزشک دارد.
تارا
سلام ببخشید شوهرم ۳۷ سالشه ۱۱۰ کیلو و قد ۱۸۰ و مینور هست
ازمایشش تریگلیسیرید 380
فریتین 330
Sgot (ast)42
Tsh 7.2
ویتامین دی 1
این موارک کم و زیاد بوده تو ازمایشش، مشکلش چی میتونه باشه، ممنونم

پاسخ
سلام تارا جان
نمایه وزن بدن همسرتان 34 و ایشان چاق است. با توجه به تریگلیسرید بالا و احتمال کبد چرب توصیه می کنم با پزشک خود مشورت کنید.
زیبا
سلام دکتر ممنون از پاسخ وراهنمایی شما .در جواب آزمایشم تست serum Iron 57 و TIBC 327 و SGOT 19 و SGPT 12 و Creatinine 0.83.هست ESR 13 و CRP Negative هستش با این جواب آزمایش دلیل فریتین بالا من چی میتونه باشه آیا امکان تومور است ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید تا پیگیر موضوع شوم.

پاسخ
سلام زیبا جان
با این داده‌ها بنده نمی‌توانم نظر بدهم.
مرجان
سلام دکتر

مامانم کنسر سینه با اسیتج ۳ دارن، تو جلسه ۷ شیمی درمانی با تکسوتر ازمایش فریتین هم دادن که ۴۱۸ بود
ایا به دلیل شیمی درمانی است!؟
ایا احتمال اسیب به کبد و یا متاستاز کبدی وجود داره!؟
گلبول سفید ۶۸۰۰ هست
و گلبول قرمز ۳.۸۸
ممنون

پاسخ
سلام مرجان جان
آزمایش فریتین در این موارد از نظر وضعیت ذخیره آهن انجام می‌شود و به تنهایی اهمیت خاصی ندارد. نگران نباشید.
فاطمه
سلام آقای دکتر همسر من ۴۶ سالشه آزمایش،چکاب داده همه چیزنرمال بوده فقط،فریتین ۴۷۵ خیلی نگرانم و دکترشون گفتن باید بریم فو تخصص خون به نظر شما چکار کنم،؟

پاسخ
سلام فاطمه جان
اولین گام در برخورد با هر بیماری که فریتین بالا دارد، رد علل فوق (جدول 1) است.
زیبا
سلام من خانم 46 ساله هستم که در تیرماه سال 96مبتلا به سرطان (تومور نورواندوکرین )شدم که با شیمی درمانی ورادیوتراپی درمان شدم در طول درمان تزریق آهن داشتم درآخرین بار فروردین ماه 97بود در آزمایش خون اردیبهشت ماه 99 فریتین خونم 922 بود دکترم فصد خون به میزان 150سی سی سه مرتبه درهر ماه پیشنهاد داد من دومرتبه فصد خون را انجام دادم اکنون بازآزمایش دادم فریتین خونم 1042بود ESR ,CRP وقندو چربی وAST,ALTنرمال بود.به نظر شما دلیل این افزایش چی میتونه باشه/لطفا من را راهنمایی کنید

پاسخ
سلام زیبا جان
باتوجه به شرح‌حال شما محتمل‌ترین علت فریتین بالا انباشت آهن است. به نظر بنده حتماً با یک پزشک فوق تخصص کبد مشورت کنید.
نزهت
وقت بخیر اقای دکتر.من بانویی 64ساله هستم.همیشه هموگلوبین پایین 12 داشتم.بارها به دکتر مراجعه کردم.همیشه فروس سولفات تجویز میکردن..هموگلوبین Fهم دادم منفی بود..حدود پانزه ماه سرخود شبی نصف قرص فروس سولفات خوردم..هفته پیش ازمایش کلی دادم..طبق معمول هموگلوبین 11/5 و mcv26/4بود...همه ازمایش هام نرمال هست..فقط فریتین 295و ldl133وhdl68...الان چیزی که منو ناراحت کرده.مقدار فریتین هست.‌.میخواستم بپرسم برای کبدم مشکلی ایجاد میکنه یا خیر؟ در ضمن حدود ۷یا ۸ ماهی میشه که مشکل کمردردم شدید شده و به پاهام میزنه.ایا این مشکل ممکنه مربوط به بالا بودن فریتین باشه..در ضمن قدم ۱۵۹ و وزنم ۶۷ هست..برای چربی خون هم دکتر تجویز روزوستاتین ۲۰ دادن که استفاده میکنم..ممنون میشم منو راهنمایی کنید

پاسخ
سلام نزهت جان
خیر. فریتین به تنهایی دلیل بر مشکل خاصی نیست. ضمن این که با توجه به شرایط شما تقریباً طبیعی است. از مصرف آهن بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.
حسین
با سلام
7 ساله میدونم فریتینم بالاست (400-600 و اخیرا 810) همه جور آزمایش و سونو کبد دادم و تقریبا 8 شش ماه این کارا رو تکرار کردم ولی بی فایده بوده حتی چند بار خون دادم که نهایت 200 تا میاد پایین باز بر می گرده. آقای دکتر کاری میشه کرد یا بیخیال شم

پاسخ
سلام حسین جان
دلیل آن باید مشخص شود. با یک فوق تخصص کبد مشورت کنید.
Sama
سلام جناب دکتر روز بخیر بنده ازمایش دادم
fe 73
tibc 493
فریتین هم ۵ است
مشکل بنده فقر اهن معمولی هست درسته؟؟؟؟؟ البته خودم شروع به خوردن قرص اهن معمولی کردم

پاسخ
سلام دوست عزیز
برای تشخیص و درمان کم‌خونی نیاز به اطلاعات بیشتری است.
Hamed
سلام اقای دکتر..خسته نباشید..فرمودیدنتیجه آزمایش کبدم روبراتون بفرستم که به آدرس ایمیلتون عکس آزمایش روفرستادم..ممنون میشم ملاحظه بفرمایید

پاسخ
سلام حامد جان
دوباره بفرستید به azizafshari@yahoo.com
ندا
سلام و عرض ادب،
همسر من ۳۵ ساله هستن و الان حدود پنج ماه هست ضعف شدید ،درد مفصل ،گاهی سرگیجه دارن، شروع این علایم بعد از یک دوره ی پنج روزه ی لرز و تهوع شدید بود. ما ایران نیستیم و باتوجه به شرایط پندمیک دکترا حاضر به ویزیت نبودن. به تازگی آزمایش نشون داد که فریتین ۵۷۰ است. متاسفانه کل آزمایش را به ما نمیدن، می‌دونم که آزمایش هم برای رد و تایید هماکروماتوز گرفتند . سیستم درمان اینجا خیلی عجیبه و من خیلی نگرانم. نمی‌دونم ازشون درخواست کنم چه تست هایی باید انجام بدن. چون معمولا خودت باید اصرار کنی!و چون خیلی کند هستن من اعتماد ندارم بهشون. ممنون میشم راهنمایی کنید.

پاسخ
سلام ندا جان
شرح حال مطرح‌کننده یک بیماری ویروسی و فریتین بالا یک یافته غیراختصاصی و احتمالاً نشاندهنده التهاب است. نکته دیگری به ذهنم نمی‌رسد.
هانیه
با سلام و خسته نباشید
دکتر من 35 ساله ام و یکباره وزنم خیلی بالا رفته آزمایش دادم فریتین خونم 235 بود چندین دکتر رفتم تو شهر خودمون و لی هیچ چیز برام تجویز نکردن به نظرتون چه کاری باید انجام بدهم . افزایش وزنم ناشی ازهمینه ؟

پاسخ
سلام هانیه جان
خیر. البته آزمایش فریتین ممکن است در برخی موارد نادر با چاقی مرتبط باشد ولی نمی‌تواند دلیل چاقی باشد. برای مشکل خود حتماً با یک پزشک فوق‌تخصص غدد مشورت کنید.
مهسا
عالی توضیح دادین من یه سوال داشتم در خصوص توضیحتون ایا وجود کنسرن هم میتونه جزی از موارد جدول باشه؟

پاسخ
بله.
Hamed
سلام اقای دکترخسته نباشید
۳۱سالمه وحدود۸ساله قرص ترامادول مصرف دارم.مقدارمصرف قلیان وسیگارهم تقریبابالابوده.چندوقتیه بعدازخوردن غذایاکشیدن سیگاروقلیان احساس سنگینی گلویابغض شدیدمیکنم وآزمایش تیروئیدمن نرمال بوده فقط آزمایشcbcمن درصدغلظت خون بالاوفیریتین هم ۴۷۷بود.مشکل من چی میتونه باشه؟دکتربرام آزمایش کبدنوشته؟خیلی ترسیدم این چندروز.نظرشماچیه اقای دکتر؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
نتایج آزمایش کبد را به بنده اطلاع دهید. احساس سنگینی احتمالاً ناشی از بازگشت محتویات معده (ریفلاکس) است. مصرف قرص و دخانیات را ترک کنید.
مهری
با سلام اگر sgpt خون ۳۵ باشد مشکل ساز است
ممنون

پاسخ
سلام مهری جان
بستگی به محدوده مرجع دارد. برخی منابع 20 به بالا را غیرطبیعی می دانند و تصمیم نهایی با پزشک است. در مجموع سبک زندگی و رژیم غذایی و داروها عوامل اصلی افزایش آنزیم کبد هستند.
سعید
سلام اقای دکتر من‌فردا طب کار و ازمایش عدم‌اعتیاد دارم‌میخواستم بپرسم ک‌الکل و قرص متادون تا چند ساعت قبل نباید مصرف بشه!؟
ممنون از شما

پاسخ
سلام سعید جان
از جزئیات آزمایش طب کار اطلاع ندارم. الکل تا ۲۴ ساعت در خون و تا ۸۰ ساعت در ادرار قابل شناسایی است. این زمان برای متادون ممکن است تا ۲ هفته باشد.
فرشته
با سلام من ۳۰سالمه و ferritin خونم ۱۲۳.۳ و shot ۳۵ آیا جای نگرانی دارد؟
باتشکر

پاسخ
سلام فرشته جان
محدوده مرجع فریتین (در زنان) معمولاً 12 تا 150 است. در مورد شما افزایش خفیف آن همراه با آنزیم کبدی در محدوده حداکثر مرجع می تواند مطرح کننده مشکل خفیف کبدی باشد ولی صرفاً براساس آزمایش نمی توان اظهار نظر کرد.
صبوری
سلام اقای دکتر علت بالابودن فریتین وکمبود RBCچی می تونه باشه اگربیمار یه خانم53 ساله باشه برای پیگیری به دکتر کبد باید مراجعه کنه ؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
لزوماً ربطی به هم ندارند.
نامی
سلام
من مشکوک به هموسیدرین و هموکروماتوز هستم به چه متخصصی باید مراجعه کنم

پاسخ
سلام نامی جان
فوق‌تخصص کبد و گوارش
فاطیما
سلام وقت بخیر
امروز آزمایش مادرم گرفتم esr زده ۳۳۱ خیلی نگران شدم علتش چیه ؟ ۶۷ سالشه

پاسخ
سلام فاطیما جان
افزایش ESR دلایل مختلفی دارد. با پزشک خود مشورت کنید.
نجمه
سلام دکتر جان خسته نباشید. مادرم 50 سالشونه .
Fe :18
Ferritin:5:18
Dویتامین :9/5
کلسترول 236
LDLکلسترول165
هماتوکریت 38/3
هموگلوبین 12/5
دکتر گفتن کمبود اهن و Dشدید دارن .ازمایشای مولکولی نوشتن خیلی نگرانم خدایی نکرده ممکنه خطرناک باشه و گواه بیماری های سرطانی باشه؟

پاسخ
سلام نجمه جان
کمبود آهن و ویتامین D در خانم‌ها شایع است و دلیل بر سرطان نیست. دقیقاً نمی‌دانم چرا آزمایش مولکولی درخواست شده است.
ازاده
۴ماه پیش ازمایش دادم فریتین خونم ۹بود دکتر ۲تاسرم فرینجکت تجویزکرد ..الان که ازمایش دادم فریتین خونم ۱۹۷شده .مشکلی هست ؟

پاسخ
به‌دنبال تزریق دارو افزایش یافته است و مشکلی ندارد.
رویا
باسلام همسر بنده مبتلا به لنفوم غیر هوچکین هستن از شهریور ۹۸ هیچ دارویی دریافت نکرده اند در چک اپ تصادفا متوجه فرتین بالا۷۲۰ ،سطح اهن خون وtibc نرمال Hg14و crp50بودن ،در ضمن کبد چرب گرید ۲ دارن ،علت فریتین بالا چی میتونه باشه ؟ باتشکر از پاسخگویی تون

پاسخ
سلام رؤیا جان
کبد چرب علت فریتین بالا هم می‌تواند باشد.
هلنا
با سلام آیا کلسترول ۱۶۵mg/dl باعث بالا رفتن میزان فریتین تا ۲۷۳ بوده یا علت دیگه ای هم میتونه داشته باشه ؟

پاسخ
سلام هلنا جان
خیر، علت شایع مطابق متن فوق التهاب و عفونت‌های مختلف است.
محمد
سلام من 32 سالمه و آزمایش خون که دادم تمام موارد اوکی بود فقط آهن خون که باید از محدوده 10تا100بود توی برگه برای من 157 بود آیا خطرناک است ؟

پاسخ
سلام محمد جان
آهن خون یکی از آزمایش‌هایی است که نوسان قابل‌توجهی دارد و تحت تأثیر رژیم غذایی، دارو، یا در ساعت مختلف شبانه‌روز کاهش یا افزایش می‌یابد. اگر نتایج سایر آزمایش‌ها خوب بوده، جای نگرانی نیست.
نا شناس
سلام جناب دکتر.
ببخشین غدد لنفاوی در عفونت حاد اولیه اچ ای وی چند مدت هست و از بین میره؟؟ بیشترین مدتی که هست چقدر؟؟؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
سندرم حاد اچ‌آی‌وی ۲ تا ۴ هفته پس از تماس مشکوک شروع شده و با تولید آنتی‌بادی در عرض یک تا ۲ هفته بهبود می‌یابد. این ممکن است شامل بزرگی غدد لنفی هم باشد.
Zahra
سلام اقای دکتر.مادرم۵۵ سالشه
Hemoglobin=10/5
Hematocrit=34.2
Mcv=76.7
Mch=23.5
Mchc=30.7
T4=8.0
T3=1.1
Tsh=10.3
Ferritin=405.9
چرا فرتیین انقدر بالاس.البته مادرم یه مدت طولانی قرص فرفولیک میخوردن ولی الان دو هفته قطع شده واین جواب ازمایشه میشه راهنمایی کنید ممنون

پاسخ
سلام دوست عزیز
افزایش فریتین علل مختلفی دارد. طبق مراحلی که در متن بالا گفته شده باید بررسی شود.
ساناز ضیایی
سلام من مشکل جذب آهن دارم و هر 5 ماه تزریق فرینجکت دارم هر دو هفته تزریق نوروبیون فریتینم بعد 5 ماه افت میکنه مرتب چکار کنم افت نکنه؟ اگه 0 بشه چی میشه اصلا از هموگلوبینم کن میشه؟؟

پاسخ
سلام ساناز جان
معمولاً همراه با فریتین برای بررسی وضعیت آهن آزمایش ترانسفرین انجام می‌شود. لزوم و نحوه ادامه درمان بستگی به علت اشکال جذب آهن و نتایج آزمایش دارد.
امید بگلر
سلام
۳۲سالمه
مدتی سردرد سرگیجه بیحالی تعریق زیاد دارم
ازمایشم فریتین۱۳۰۰بود اما cbc,crp,esrاکی بودن
کبد چرب گرید دو دارم و انزیم کبدیAst63 وalt۱۱۲بود اما کلسترول تری گلیسرید اکی بودن
الان باید چیگار کنم

پاسخ
سلام امید جان
در موارد فریتین >۱۰۰۰ بدون توجه به دلیل، ارجاع به متخصص کبد توصیه می‌شود.
Sara
سلام
من هاشیماتو دارم و پزشکم برای بررسی علت ریزش مو آزمایش فرنیتین نوشتن
که برای من ۱۵۹ بود . رنج نرمال رو جاهای مختلف دیدم خیلی متفاوت هست . من یکم نگرانم
البته بقیه آزمایش های مربوط به آهن و خون نرمال بود

پاسخ
سلام دوست عزیز
محدوده مرجع فریتین معمولاً 12 تا 150 در زنان است. در مورد شما افزایش خفیف آن با توجه به هاشیماتو قابل توجیه است.
دانیال
آقای دکتر پیرو سوال قبلم باید بگم ۳۴ سالمه قد ۱۸۶ و وزن ۹۱. این مدت نتونستم خون بدم و آزمایشی که اخیرا انجام دادم rdwsd هم بالا رفته ۳۳.۲. Alp هم همیشه نرمال هست. فقط ast و alt بالا هستن و فریتین. علایم خاصی هم ندارم و به طور اتفاقی متوجه این مشکل شدم. توی آزمایش اخیر
Ast 52
Alt 61
ممنون میشم نظرتونو بدونم چون واقعا نمیدونم مشکل از کبدم هست یا هموکروماتوز دارم. و سوال دیگه هم که داشتم اینه که اگه مشکلم هموکروماتوز باشه آیا ممکنه فرزندم هم این بیماری رو به ارث برده باشه و باید چکاپ انجام بده یا خیر؟

پاسخ
شایعترین الگوی وراثت هموکروماتوز ارثی، اتوزومی مغلوب است، یعنی برای این که فرزند فرد مبتلا این بیماری را به ارث ببرد، باید یک ژن دیگر نیز از والد دوم بگیرد که احتمال آن بسیار کم خواهد بود. در مورد تشخیص، لازم است با یک متخصص ژنتیک و نیز متخصص کبد مشورت کنید.
دانیال
سلام خسته نباشید. من چند ساله مشکل فریتین بالا(متغیره اما به هزار نرسیده هنوز) و بالا بودن آنزیمهای کبدی دارم. چون شک به هموکروماتوز داشتم چند ماه یه بار فصد خون انجام میدادم ک فریتین میومد پایین و آنزیمها هم پایین میومد اما معمولا به حد نرمال نمیرسید و هنوز کمی بالا بود. ازمایشات تخصصی تر انجام دادم. ک نتایجشونو براتون میفرستم. ازمایشات هپاتیت هم منفی بود. ازمایش ژنتیک هم دادم ک جهشی توی ژن hfe نشون داده نشد و نرمال بود. آلاستوگرافی کبد هم انجام دادم که ی مقدار چربی کبد نشون داد.
Fe 80
Tibc 306
Ast 57
Alt 103
ب نظر شما مشکل هموکروماتوز مطرحه یا مشکلات کبدی؟

پاسخ
سلام دانیال جان
منفی بودن آزمایش ژنتیک ردکننده تشخیص هموکروماتوز نیست. مثلاً اگر آزمایش ژن C282Y یا ژن H63D منفی باشد، ممکن است هموکروماتوز ناشی از ژن های نادرتری باشد که انجام آزمایش آن ها رایج نیست.
Daruish
سلام وقتون بخیر.پدرم ۷۴سالشونه سطح گلبول های سفیدشون ۳۷۵۰ شده و فریتین ۸۴۰ هست..علائمشون بی اشتهایی درد کمر ضعف حالت تهوع یبوست هست سابقه بیماری غیر از فشارخون بالا ندارن ممنون میشم نظرتونو بفرمایید

پاسخ
سلام دوست عزیز
متأسفانه نظر خاصی ندارم. برای اظهار نظر، باید از شرح حال و معاینه ایشان و نیز نتایج کامل آزمایش‌ها مطلع باشم و اینجا مجال چنین کاری وجود ندارد.
فاطمه
سلام .دکترمن ۳۴سال سن دارم وخانم هستم کم خونی شدیددارم وچسبندگی پلاکت وفریتین 715/0هستش دوهفته ای میشه که دلدردشدیددارم دردشدیدناحیه قفسه سینه احساس میکنم قلبم دردمیکنه .لطفاراهنمایی بفرمایید.ممنون

پاسخ
سلام فاطمه جان
فریتین بالا لزوماً خطرناک نیست و این بستگی به علت دارد. طبق توضیحات متن فوق، بررسی های لازم باید انجام شود تا علت فریتین بالا مشخص گردد.
فاطمه
سلام .دکترفریتین من 715/0هستش خانم هستم و۳۴سال سن دارم کم خونی شدیددارم وچسبندگی پلاکت.ایاخطرناکه؟

پاسخ
سلام فاطمه جان
فریتین بالا لزوماً خطرناک نیست و این بستگی به علت دارد. طبق توضیحات متن فوق، بررسی های لازم باید انجام شود تا علت فریتین بالا مشخص گردد.
فروزان
سلام آقای دکتر من دوستم ازمایش داده و فریتین شده 1059 از اون طرف wbc=454000 و rdw cv=20 و هموگلوبین 8 و رتیک 13.5 شده تشخیص سرطان دادن میخام بدونم درمانی داره خوب شدنی هست؟؟؟

لطفا ب ایمیلم جوابشو بفرستین خیلی اعصابم خورد شده

پاسخ
سلام فروزان جان
تشخیص سرطان نیاز به بررسی‌های تکمیلی دارد ولی با توجه به نتایج فوق، احتمالاً تشخیص درست است. نوع درمان و پیش‌آگهی وابسته به نوع سرطان و عوامل مختلف دیگر است. درحال‌حاضر درمان‌های مؤثر و خوبی برای انواع سرطان وجود دارد.
فرید
سلام جناب آقای دکتر
جواب آزمایش من که دیروز خدمتتان گفتم بعد ۷۰ روز p 24 و hiv.1.2 به روش ecl هر دو منفی
حالا با توجه به یه سری علائم بالینی مثل سوزش دهان که این از همه بیشتر آزارم میده نظر شما در خصوص جواب آزمایش چیه.
با تشکر

پاسخ
سلام فرید جان
علائم فوق غیراختصاصی است. نتایج منفی تست اچ‌آی‌وی قطعی است.
علیرضا
سلام آقای دکتر فریتین نوزاد ۳۳۰ شدع چیکار کنیم؟

پاسخ
سلام علیرضا جان
دلیل انجام این آزمایش در نوزاد چه بوده؟ اگر سایر یافته های بالینی و آزمایشگاهی از نظر انباشت آهن و هموکروماتوز وجود نداشته باشد، معمولاً علت افزایش فریتین، وجود التهاب یا عفونت است.
نا شناس
سلام
عیدتون مبارک
پس از پنج بار رابطه به پنج نفر که همش با کاندوم بوده.
اما رابطه اخری خطرناک بوده.
پس از رابطه اخری سه تا ازمایش نسل۴ انجام دادم. که واخرین ازمایش پس. از ۵۰ روز از رابطه بود ایا تکرار لازم است؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
نتایج منفی تست اچ‌آی‌وی قطعی است.
یونسی
با سلام آقای دکتر من خانمی هستم ۳۸ ساله که در جواب آزمایش من Tibc 456که از حد طبیعی 450بالاتر است میخواستم ببینم نشانه چیست و همچنین ترانسفرین پایین تر از حد طبیعی که 14%بود میخواستم ببینم نشانه چیست و عوارضی میتونه داشته باشه لطفا پاسخ دهید ممنون از شما

پاسخ
سلام دوست عزیز
لطفاً عدد هموگلوبین Hgb را هم بفرمایید و این‌که چه علائم بالینی دارید.
نا شناس
چشم میفرستم براتون اقای دکتر فقط بگید ک احتمال سرطان هست یا نه تورو خدا اینکه دوباره پلاکتش افت کرده نگران کنندست خیلی

پاسخ
آزمایش هایتان را دیدم. با توجه به ESR بالا، دلیل افزایش فریتین التهاب یا عفونت است. البته در سرطانها نیز این حالت دیده می شود و با این آزمایش ها نمی توان قطعاً چیزی گفت.
مریم
ببخشید اشتباه فرستادم اونو ASTزده22.5
ALTزده 39.5بازم ببخشید ممنون

پاسخ
افزایش خفیف آنزیم‌های کبد می‌تواند مطرح‌کننده مشکل کبد باشد. با یک متخصص کبد مشورت کنید.
مریم
ببخشید فریتین زده 1107
مریم
سلام. ALYزده 0.07 خیلی چیزای دیگه هست تو ازمایشش ک من نمیدونم چی نوشته اگه چیزایی دیگه هم احتیاجه لطفا بگید تا بفرستم ،شوهرم واسه اینکه کم خونی داشت تو ازمایشات قبلیش یه دکتر عمومی واسش کبسول اهن نوشته بود شاید حدود یک ما از قرص اهن استفاده کرد ،قبل از این ازمایش مسکن Relaksonاستفاده کرد ممنون میشم کمکم کنید

پاسخ
سلام مریم جان
لطفاً تصویر آزمایش‌ها را به ایمیل زیر برای بنده ارسال کنید.
azizafshari@yahoo.com
مریم
سلام دکتر جان شوهر من یه چند ماهی بود پلاکتش پاین میومد مجبور شدیم طحالشو برداریم الان شیش ماه هست ک عملو انجام دادهدوماه پیش پلاکتش 240 بود الان ک ازمایش داده 69 گلوبول سفیدش 10 هموگلوبین 9 وفریتین 1250 شوهرم 35 سالشه البته قبل ازمایشش قرص های مسکن خیلی قوی مصرف کرده برا درد پای ک داشته ،خواهش میکنم جواب منو بدین دارم دیونه میشم

پاسخ
سلام مریم جان
آنزیم‌های کبد (AST، ALT) چقدر است؟
یونسی
با سلام خانمی هستم ۳۸ ساله Tibc 456 و ترانسفرین 14% و blood trace و ویتامین د ۲۳
لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
سلام دوست عزیز
مشکل خود را نفرمودید.
الهام
سلام آقای دکتر
من ۳۶ سال دارم و در آزمایش خونم میزان فریتین ۴۴۳ بوده اما سایر موارد از جمله آنزیم های کبدی و کراتینین نرمال بوده.
به علاوه در ادرارم هم مقداری خون وجود دارد که با بررسی‌های بیشتر مشخص شد که حالب چپم یک گرفتگی مادرزادی داشته (که اخیرا جراحی شد).
آیا احتمال داره که خونریزی کلیه که احتمالا مدت ها داشتم باعث افزایش ذخیره‌سازی آهن شده باشه؟

پاسخ
سلام الهام جان
خونریزی باعث افزایش فریتین نمی‌شود. وجود التهاب در واکنش به ترمیم محل جراحی اخیر، محتمل‌ترین علت فریتین بالای شما است و این البته می‌تواند طبیعی باشد. با پزشک جراح خود مشورت کنید.
زهرا
سلام آقای دکتر من بیست سالمه کم خونی دارم و اهن بدنم بالاست آزمایش خونی که دادم (AST) من رو 1139 رفته و(AlT) رو 745 وIron رو 261 (T.I.B.C) رو 699 و(Ferritin) رو 986 فقط من قبله ازمایشم قرص لیورکینگ بی دی آ و قرص نانوجید 360 مصرف میکردم این ق قرصا تاثیری تو بالا رفتن این چیزا تو آزمایشم شدن؟و مشکل چیه

پاسخ
سلام زهرا جان
این داروها برای کاهش عوارض آهن بالا تجویز شده و نمی‌تواند عامل بالا رفتن مقادیر آزمایشگاهی باشد. برای کنترل وضعیت کبد خود حتماً با پزشک متخصص کبد مشورت کنید.
مجتبی
سلام اقای دکتر خسته نباشید من فرتین خونم بالاست کبد چرب گریل 3دارم والتهاب کبد چکارکنم ؟

پاسخ
سلام مجتبی جان
حتماً با یک فوق تخصص کبد مشورت کنید.
فتاحی
پدر من 91 ساله و نارسای کلیه دارد و یک ساله آمپول اپ رکس 4000 هفته ای یکی با نوروبیون میزنه -تو اذر به علت عفونت ریه و سکته بستری شد- و هموگلوبینش که تو ابان 12.5 بود توی دی به 9.7 و فرتین431رسیدکه امپول اپی رکس4000 و نوروبیونش به هر سه روز تغییر کرد الان ازمایش داده هموگلوبینش به 10 و فرتینش 790شده-
پدرم لاغر اندام هست و زمینگیر هست الان-داروی یبوست و داروی قلب میخوره-ازمایش t4=4.9 --tsh=1.4 -کراتین1.5 و اوره47 و اسید اوریکش 11 هست
فرتینش خیلی بالاست؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
اگر ESR و CRP هم‌زمان بالا باشد، احتمالاً علت فریتین بالا هم عفونت و التهاب است.
سپیده اردلان کیا
سلام
اقای دکتر من ماه پیش ازمایش دادم فریتینم ۳/۶ بود دکترم برام ۲تا فرینجکت نوشت بعد از تزریق تمام بدنم کبود شد.مجدد ازمایش دادم شده ۴۰۰
بخاطر کبودیها ازمایش پلاکت هم دادم طبیعی بود.این کبودیها میتونه برای فرینجکت باشه؟اصلا تغییر نمیکنه


پاسخ
سلام سپیده جان
فرینجکت حاوی آهن است و گاهی از محل تزریق نشت می کند و باعث تغییر رنگ پوست می شود. این عارضه خطرناک نیست ولی تغییر رنگ ممکن است به مدت طولانی و گاهی برای همیشه باقی بماند.
فرنوش
سلام اگر اهن خون یک زن 43ساله ،297.7 باشد خطر ناک است؟

پاسخ
سلام فرنوش جان
آهن خون به شدت نوسان دارد و تحت تأثیر عوامل مختلف مانند غذا و دارو و در ساعات مختلف شبانه‌روز تغییر می‌کند. همچنین برای تفسیر این نتیجه باید به شرح حال فرد و نتایج سایر آزمایش‌ها توجه شود.
احسان
سلام آقای دکتر.
به تازگی متوجه فریتین خون بالا حدود ۵۵۰ شده ام.
در سن ۱۲ سالگی یرقان شدید گرفتم.
تالاسمی مینور هستم. حجم گلبول قرمز خونم کوچک است. تعداد شون هم کم است.
هنوز هم بعد از مدت ها از درمان یرقان باز هم مقداری سفیدی چشم هام به زردی می زند.
در آزمایش تکمیلی که داده ام عملکرد کلیه عدد بهینه است و قند و فشار خون نرمال هست.
کبد چرب هم نیستم.
شاخص های بحرانی آزمایشم:
هموگلوبین ۱۲.۲
هماتوکریت ۳۶.۳
Mcv 59.6
Mch 20.1
نوتروفیل ۴۹.۶
لمفوسیت ۴۰.۶

چند شاخص نرمال:
Fe 146
Copper serum 122
Tsh 1.8
تیروکسین ۱۲.۶
Tibc 420

آقای دکتر ممنون میشم پاسخ بدین...

پاسخ
سلام احسان جان
لطفاً وزن، قد، و نتایج آزمایش های کبد شامل AST، ALT، بیلی روبین و فسفاتاز قلیایی (ALP) و همچنین تریگلیسرید را نیز بنویسید.
زهرا
سلام خسته نباشید پدر من فریتین ۱۶۰۰هست این خطرناکه ؟

پاسخ
سلام زهرا جان
در موارد فریتین >۱۰۰۰ بدون توجه به دلیل، ارجاع به متخصص کبد توصیه می‌شود.
نا شناس
سلام و عرض ادب خدمت دکتر افشاری بزرگوار و تشکر از مطالب بسیار مفید شما .از مطالب بسیار استفاده کردیم .چندی پیش در سفر معنوی به کربلای معلی با یکی از اهالی بخش لیسار تالش آشنا شدم و افتخار میزبانی از ایشان در شهر شیراز را داشتم .انشاالله به زودی افتخار سفر به شهر زیبای تالش با مردمان دوست داشتنی اش را خواهم داشت .
نادر
با سلام خدمت دکتر افشاری بزرگوار
حدود دو ماه پیش آزمایش خون دادم . در جواب آزمایش متوجه قند خون ناشتا 200، تری گلسیرید 510، آهن سرم 220 و فریتین بسیار بالا 2200 و هموگلوبین 18.1 و آنزیمهای کبدی نرمال و شمارش گلوبولهای خونی ( قرمز، سفید و پلاکت) نرمال شدم . فیبرو اسکن کبد گرفتم با steatosis percent 70% , و یک آزمایش HFE هموکروماتوز ارثی دادم که جوابش منفی بود . لطف بفرمایید بنده رو راهنمایی کنید که علت فریتین بالا چه مواردی بجز هموکروماتوز ارثی میتواند باشد و ادامه راه معالجه چگونه است؟ با تشکر

پاسخ
سلام نادر جان
کبد چرب، مهمتر از فریتین است. با یک متخصص کبد و گوارش مشورت کنید.
نا شناس
سلام
بنده پارسال يك سقط داشتم بعد فريتينم 1 شد متخصص داخلي 6 فرينجكت تجويز كرد و بر مصرف آن تاكيد كرد امسال درآزمايش قبل از بارداري فريتينم روى 400 بود متخصص زنان گفت ربطي به بارداري ندارد اما بچه در2.5 ماهگي به دليل وجود هماتوم 150 سي سي سقط شد بعد از 70 روز الان سنگ كليه (بدون سابقه )دارم .
به نظر شما فريتين 400 تا چه اندازه مي تواند دليل سقط جنين و تشكيل سنگ كليه بنده باشد؟
باتوجه به اينكه خون زيادي از دست داده ام از جهت فريتين لازم است به پزشك مراجعه كنم؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
اساس قضاوت و تصمیم‌گیری پزشک در مورد یک بیمار، مجموعه تابلوی بالینی شامل شرح‌حال، معاینه و یافته‌های آزمایشگاهی و تصویربرداری است که منتهی به تشخیص و درمان می‌شود. تنها با یک فریتین بالا نمی‌توان قضاوت کرد.
مهدی
خیلی ممنونم ازتون
مهدی
سلام. ممنون از پاسخگویی شما. خیر ESR و CRT انجام‌ نشده. و اینکه آهن خونم هم 149 بود آخرین بار. .

پاسخ
سلام
آهن سرم شما در محدوده مرجع (نرمال) است. انجام دو آزمایش فوق و تست‌های دیگری که در متن به آن‌ها اشاره شده کمک می‌کند که منشاء فریتین بالا مشخص شود. اگر اضافه وزن یا علائم سندرم متابولیک را داشته باشید، احتمال کبد چرب باید مد نظر باشد و بررسی‌های لازم انجام شود. کمردرد و درد ناحیه زیر دنده چپ لزوماً ممکن است ارتباطی با فریتین بالا نداشته باشد ولی اگر دو آزمایش نامبرده نیز بالا باشد، عواملی مانند علل التهابی مطرح می‌شود. به‌هرحال توصیه بنده این است که تحت نظر پزشک این بررسی‌ها انجام شود.
مهدی
سلام آقای دکتر. فریتین من با سرعت خیلی زیادی داره بالا میره. تمام چیزهای دیگه در آزمایش هام عادی هست. در آزمایش اول فریتین ۲۸۷ بود و در آزمایش بعد حدود ۱۲ روز بعد ۳۶۷ . به جز کمردرد (بیشتر از ۱ ماه) و درد در ناحیه زیر دنده سمت چپ علائم دیگه ای ندارم. دکتره میگن یه ماه دیگه آزمایش بدم دوباره اما این سرعت بالا رفتنش من رو نگران کرده

پاسخ
سلام مهدی جان
آیا آزمایش ESR و CRP برای شما انجام شده؟ نتیجه آن را بنویسید.
مسعود یزد
سلام اقای دکتر من دو ساله کبدم درد میکنه الان ازمایش دادم فریتینین 500 هس توی سونو نوشته کبد چرب گرید2باید چکار کنم خیلی میترسم


پاسخ
سلام مسعود جان
کبد چرب از علل شایع و قابل‌درمان نارسایی کبد است که متأسفانه کمتر جدی گرفته می‌شود. حتماً با یک پزشک متخصص کبد مشورت کنید.
نازنین
سلام آقای دکتر ممنون از اینکه وقت میگذارین. مادر من 67 ساله قد 167 و وزن 73 بعلت فقر اهن(فریتین 8) و کمخونی (هموگلوبین 8.2) و رژیم غذایی تقریبا گیاهخواری دو ماه پیش دو بار بیهوش شد دکتر براشون دو بار فرینجکت تجویز کرد. در فاصله یکماه هم قرص فیفول خوردن و هم دو بار فرینجکت انجام دادن بعد از تزریق اول ازمایش دادیم جواب اومد هموگلوبین 11.7 و فریتین 237. با توجه به تزریق دوم که هنوز ازمایش ندادیم میزان فریتین خطرناکه؟ لازمه که مصرف فیفول قطع کنن؟ میزان rdw هم 22 شده

پاسخ
سلام نازنین جان
در مورد مادرتان نکته مهم این است که علت کم خونی تشخیص داده شود و دوم این که کم خونی درمان شود. نگران فریتین نباشید.
رضا احسانی
با سلام.آقای دکتر من کبدم چربه. یبوست هم دارم. گاهی احساس خستگی و خواب آلودگی دارم. در جواب ازمایشم فریتین 260 بود. hb=13.7 و hct=38.3. ینی کم خونی دارم با فریتین بالا. این کم خونی برای اولین باره. چون گرید چربی کبدم بالاست و یبوست هم دارم خیلی میترسم. دکتر برام اندوسکپی کلونوسکپی سونوگرافی از شکم و لگن و آزمایش تکمیلی خون نوشته. نظر شما چیه. ممکنه از کبد باشه یا روده بزرگ؟

پاسخ
سلام رضا جان
سن خود را ننوشته‌اید. کم‌خونی با توجه به این‌که هموگلوبین و هماتوکریت شما در محدوده پایین مرجع است اگر هم باشد بسیار خفیف است ولی با توجه به نظر پزشک، بررسی‌ها را انجام دهید. آزمایش آنزیم‌های کبدی به تعیین وضعیت کبد کمک می‌کند. رژیم غذایی کم‌چربی، پیاده‌روی و ورزش، پرهیز از الکل و به‌طور کلی، سبک زندگی صحیح به اصلاح کبد چرب کمک می‌کند.
فرحمند صالح زاده
سلام جناب اقای دکترافشاری
احتراما و با تشکر از ارشاد راهنمایی ارزشمند جنابعالی به استحصار می رساند که از نطر چربی مشکلی ندارم و قند خون من هم ۱۰۱ است در ضمن من تا کنون الکل و سیگار هم مصرف نکردم .خواستم ببینم با این شرایط با توجه به فریتین بال همانطور که عرص کردم مشکلی دارم یا نه و چه مواردی را از نظر تغدیه و سایر موارد باید رعایت کنم .و پیگیری موصوع باید چگونه باشد
ممنون ک سپاسگزتر از الطاف شما
ارادتمند صالح زاده

پاسخ
سلام و معذرت بابت تأخیر در پاسخ
توصیه کلی این است که با ورزش و تغذیه صحیح، وزن خود را به محدوده نرمال برسانید و پس از چند ماه آزمایش را تکرار کنید. در جدول فوق به بررسی‌های لازم اشاره شده است.
مسلمی
سلام
در آزمایش من
فریتین ۳۷۸
تری گلیسیرید ۳۷۱
کلسترول ۲۰۸
لنفوسیت ۵۸.۹۰
بوده که افزایش همزمان لنفوسیت و فریتین منو نگران کرده ممنون میشم اگه راهنماییم کنید. در ضمن قد من ۱۸۰ و وزن ۸۷ هست.

پاسخ
سلام دوست عزیز
افزایش لنفوسیت به طور شایع در کسالت های ویروسی مشاهده می شود. البته تعداد کل سلول های سفید (WBC) هم مهم است.
با توجه به اضافه وزن (نمایه وزن 26.8) و تریگلیسرید بالا، محتمل ترین علت افزایش فریتین شما سندرم متابولیک و احتمالاً کبد چرب است. متن بالا را به طور کامل مطالعه فرمایید. توصیه اصلی رعایت رژیم غذایی، پرهیز از الکل، ورزش و پیاده روی و اصلاح شیوه زندگی و تکرار آزمایش ها پس از چند ماه است.
فرحمند صالح زاده
سلام قد من من ۱۷۲و وزن ۸۰ کیلو

ممنون و سپاسگزار

پاسخ
نمایه وزن (BMI) شما 27 است و اضافه وزن دارید، هرچند چاق نیستید. سندرم متابولیک با چاقی، دیابت نوع ۲، چربی خون بالا (دیس‌لیپیدمی)، و پرفشاری مشخص می‌شود و شایعترین علت افزایش فریتین است. دلیل شایع دیگر، مصرف داروهای مختلف و همچنین الکل است.
فرحمند صالح زاده
سلام و عرض خسته نباشید در ازمایش من با سن ۶۲ سال میزان فرتین ۵۵۶ نشان می دهد .از نظر چربی مشکلی ندارم و میزان قند خون ۱۰۱ و rbc 4.82 و hb 15.4 و hct 45.4 و mcv 94 و mch 3e و mchc 34 و rdw 12.5 و platelet 303 و mpv7.4 و از نطر اوره اسید اوریک هم طبیعی و sgptو sgot طبیعی و t 3 و ۴ طبیعی و psa 4.6 و freepsa 1.1 است .ممنون و سپاسگزار می شوم اگر راهنمایی کنید که به خاطر فرتین بالا مشکلی است یا نه
ارادتمند صالح زاده

پاسخ
سلام دوست عزیز
لطفاً وزن و قد خود را نیز بفرمایید
مریم
سلام دکتر خسته نباشید در آزمایش خون من مقدار فریتین خون را ۴۳۱ و آهن را ۴۲ نوشته و سایر تست های خونی به شرح زیر است
M.C.V =74
M.C.H=26
M.C.H.C=36
سوالم این است که مقدار فریتین بالا چه خطراتی دارد و برای کاهش آن باید چه کاری انجام دهم.۲۰ سالمه

پاسخ
سلام مریم جان
ای کاش وزن و قد و نتایج آزمایش قند و چربی و آزمایش های کبدی خود را و همچنین سابقه و مقدار و مدت مصرف آهن خوراکی را نیز بنویسید. به هر حال، همان طور که در متن به آن اشاره شده، در بیشتر موارد افزایش فریتین به طور شایع عللی مطرح است که با انباشت آهن همراه نیست.
ماریانا
سلام درازمایش خون بنده فریتین 165هموگلوبین 14.6وپلاکت 513 درج شده وسطح سرمی اهن 83 من خیلی نگران هستم این ممکنه مربوط به یک التهاب یاعفونت باشد ؟ خواهش میکنم زود جواب بدید .

پاسخ
سلام ماریانا جان
خیر این طور نیست. صرفاً با یک آزمایش نمی توان چنین نتیجه ای گرفت. تشخیص همواره با شرح حال کامل، معاینه و توجه به تابلوی بالینی کامل میسر است.
خانومی
سلام
خانومی 36 ساله هستم و درحال مصرف دارو های هورمونی برای انجام ivf و همینطور مکملهای pergenazon و Q10 می باشم. در چکاپ تقریبا کاملی که اخیرا دادم نتایج زیر غیر نرمال و مابقی (از قبیل cbc, fbs,clostrol,hdl,alt,ast,t3,t4) نرمال بود. مشکل چی هست و باید چه کاری انجام بدم؟
tg=312
non-hdl clostrol=137
vldl clostrol=62.4
tsh=9.56 رنج=0.39 تا 6.16
ferritin=165.3 رنج=10 تا 124
vit d=14.8
با تشکر

پاسخ
سلام دوست عزیز
با توجه به TSH بالا و T4 طبیعی، احتمال کم کاری تحت بالینی تیروئید مطرح است که در برخی شرایط ممکن است نیاز به درمان داشته باشد. بالا بودن TG به نفع تشخیص کم کاری تیروئید است. آزمایش ESR یا CRP می تواند از نظر تشخیص التهاب تیروئید (تیروئیدیت) کمک کند. فریتین بالا هم ممکن است ناشی از التهاب باشد. توصیه می کنم با یک پزشک فوق تخصص غدد مشورت کنید.
سامان
اخیراً چکاپ دادم و مشکل زیاد بودن سطح فریتین داشتم که دکتر مجدداً آزمایش نوشتن و باز هم زیاد بود. به نظر شما مشکل چی می تونه باشه و چقدر خطرناک؟

GGT 22
Fe 98.5
Ferritin 409.8
CBC-WBC (NIHON) 10.00
CBC-Neu 61.2
CBC-Lym 32.8
CBC-Mono 4.6
CBC-Eosin 1.0
CBC-Baso 0.4
CBC-RBC (NIHON) 5.21
CBC-Hb (NIHON) 15.8
CBC-Hct (NIHON) 47.4
CBC-MCV (NIHON) 91.0
CBC-MCH (NIHON) 30.3
CBC-MCHC (NIHON) 33.3
CBC-RDW-CV 11.5
CBC-PLT (NIHON) 227
CBC-MPV 9.4
CBC-PDW 17.0
Bilirubin-T-Bili 0.9
Bilirubin-D-Bili 0.2
TIBC-TIBC 333
TIBC-Saturation 30

پاسخ
سلام سامان جان
اگر مشکل خاصی ندارید، لازم نیست به پزشک مراجعه کنید. فریتین بالا، همان طور که بارها گفته شده، یک نشانگر غیراختصاصی است. شایعترین علل فریتین بالا در جمعیت عادی، چاقی، کبد چرب، التهاب و مصرف الکل است و تنها توصیه این است که با تکرار آزمایش به فواصل معین (معمولاً 6 ماه بعد) پیگیری شود. در این فاصله اصلاح شیوه زندگی، رژیم غذایی سالم، ورزش و اجتناب از الکل مفید خواهد بود. همچنین یکی از دو نسخه از ژن های مرتبط با فریتین در برخی افراد دچار جهش شده و این افراد با اینکه بیمار نمی شوند ولی فریتین خون آنان به طور پیوسته و با شدت متوسط تا خفیف (حداکثر تا 1000) بالاست، هرچند اقدام خاصی برای این دسته از بیماران نیز توصیه نمی شود.
فرشاد
سلام اقای دکتر
T4:155
TCH:0.75

پاسخ
باتوجه به تی‌اس‌اچ پایین و تی-۴ حداکثر طبیعی، احتمال پرکاری خفیف تیروئید مطرح می‌شود که می‌تواند داغی کف دست‌وپا را توجیه کند. سایر علائم پرکاری تیروئید شامل کاهش وزن، افزایش تحریک‌پذیری و استرس، افزایش تعریق، و ... است. در سایر آزمایش‌ها مورد خاصی وجود ندارد. افزایش خفیف فریتین می‌تواند ناشی از التهاب باشد که البته سی‌آرپی منفی به ضرر آن است. برای تشخیص قطعی توصیه می‌کنم با یک متخصص غدد مشورت کنید.
فرشاد
سلام وقت بخیر
در بازه زمانی دو هفته ازامایش خون دادم. چنند هفته ای هست احسای داغی میکنم توی پا و دستام.
فررتین:۳۴۵
ای ال تی : ۱۴
ای اس تی: ۲۰
سی بی سی: نرمال
فی: ۱۳۸
تی ای بی سی: ۳۵۲
تی اس:۳۹
ترنسفریا:۲۷۰
کلسترول: ۱۷۱
تری گلیسیرید: ۲۱۸
ال دی ال: ۱۲۹
سی ار پی : ۱.۰ از ۵.۰
تی فور: ۱۵۵
بنده ی مدن یک سالی کلسترول و تری گلی سیریدم بالا بود و قرص فنوفیبرات ۱۰۰ میخوردم. چند ماهی هست قطع کردم.
ممنون میشم راهنمایی کنید


پاسخ
سلام فرشاد جان
مقادیر نرمال آزمایش‌های تیرویید (TSH و T4) را لطفاً بفرمایید.
بهناز
با سلام وعرض ادب خدمت آقای دکتر افشاری شوهرم 51 سالشه یک هفته پیش به مدت دو روز تب شدیدی کرد بعد دیگه تبش قطع شد سونوگرافی دادیم سالم بوده فقط پرستات به حجم 34mlبزرگتر از نرمال بوده و inner gland آن هیپرتروفیه میباشد آزمایش خون وادار ان
CBC 3.4
WBC 4.42
Hb 13.7
HCT 38.7
MCV 87.6
MCH 29.6
MCHC 33.9
platelet 215

FBS 104
cholesterol 215
triglyceride 297
HDL 15
SGOT 24
SGPT 33
TSH 3.6

Ferritin 597*

PSA 1.9
Free PSA 0.3

Urine culture&Sensitivity .
Culture No growth

WBC 3-4
RBC 3-4
Epithelial cell 2-3
Bacteria Few
Mucus Moderate
Cast Hyalin:1-2

urinanalysi.
Color yellow
Appearance semi clear
Specific gravit 1.020
PH 5
urine protein Neg
Gloucose Neg
Bilirubin Neg
Urobilinogen Neg
Keton Neg
Blood Trce
Nitrite Neg
با توجه به این آزمایش خواهش میکنم بفرمایید مشکل شوهرم چیه درحال حاضر وضعیت جسمی خوبه نه تب کرده نه درد ی داره خیلی نگرانم شوهرم رو باید پیش کدوم دکتر متخصص ببرم فریتینش خیلی بالاست عفونت هم دیده شده یعنی مشکلش چیه ممنونتون میشم راهنماییم کنید

پاسخ
سلام بهناز جان
به نفع عفونت بجز تب که اشاره کردید، در آزمایش همسرتان چیزی مشاهده نکردم. البته وجود خون در ادرار و حتی باکتری، شک به عفونت را مطرح می‌کند ولی برای اثبات آن، آزمایش کشت ادرار مثبت لازم است. منفی شدن کشت دلایل مختلفی دارد که شایعترین آن، مصرف آنتی‌بیوتیک قبل از تهیه نمونه ادرار است. البته اشاره‌ای به علائم ادراری بزرگی پروستات نکرده‌اید ولی با توجه به سونوگرافی، وجود خون ممکن است ناشی از مشکل پروستات باشد. التهاب پروستات یا عفونت آن یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی از جمله فریتین بالا را توجیه می‌کند چون فریتین در التهابات بالا می‌رود. توصیه می‌کنم با یک متخصص ارولوژی مشورت کنید.
نا شناس
سلام آقاي دكتر
Fretting 1421
AST 123
Alt 172
نشان دهنده چي هستش؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
البته بدون اطلاع از علائم بالینی و شرح حال، نمی توانم اظهار نظر قطعی کنم ولی این روزها اپیدمی چاقی و کبد چرب به معضل اصلی جوامع شهری و حتی روستایی تبدیل شده و حتی محدوده مرجع بسیاری از آزمایش ها مانند فریتین جابجا شده است. در این شرایط، حتی در برخی مراکز محدوده زیر 1000 را برای فریتین طبیعی می دانند و مقادیر بالاتر باید بررسی شود.
با توجه به فریتین بالای هزار و افزایش آنزیم های کبدی، اولین تشخیص بنده کبد چرب است و توصیه می کنم با یک متخصص گوارش و کبد مشورت کنید.
سپیده
سلام آقای دکتر من ۲۷ساله هستم وخواستم اقدام به بارداری کنم آزمایشات قبل از بارداری برام نوشتن که فریتین خون توی رنجی که خودشون مشخص کردن بین ۱۰تا۱۲۰نانوگرم بر میلی لیتر و برای من ۱۴۳نانو گرم بر میلی لیتر هست بقیه موارد آزمایش نرمال و توی همون رنجی هست که خودشون مشخص کردن،این قضیه منو نگران کرده ممنون میشم پاسخ منو بدین

پاسخ
سلام سپیده جان
فریتین جزو آزمایش های روتین پیش از بارداری نیست ولی گاهی پزشک برای بررسی ذخایر آهن بدن آن را درخواست می کند. به هر حال، فریتین یک آنالیت غیراختصاصی است و افزایش خفیف آن در افراد سالم به طور شایع مشاهده می شود. با پزشک خود مشورت کنید.
یلدا بزرگ زاده
سلام اقای دکتر وقتتون بخیر
برادرمesr خونش 3 بود
و فریتین 534
تست های کبدی ast 28 _alt 29
ایا مشکل جدی است؟ چه پیشنهادی دارید؟

پاسخ
سلام یلدا جان
خیر این طور نیست. صرفاً با یک فریتین بالا نمی توان چنین نتیجه ای گرفت. تشخیص همواره با شرح حال کامل، معاینه و توجه به تابلوی بالینی کامل میسر است.
مريم
سلام خدمت اقاي دكتر من ٤٣ ساله هستم مدت بيست ساله به دليل كم خوني قرص اهن ميخورم ازمايش مغز استخوان ندادم ولي همه جوره پيگيري كردم يه مدت دچار معده درد شدم ازمايشم ferritin رو زده ٤٧٨وtibc243 و hdl41 ميخواستم بدونم خطرناكه ممنون

پاسخ
سلام مریم جان
کم خونی فقر آهن در زنان بسیار شایع است و بررسی آن به عوامل مختلفی مانند علائم بالینی بستگی دارد. به طور کلی، آزمایش مغز استخوان معمولاً برای بررسی کم خونی خفیف، به ویژه در زنان توصیه نمی شود.

اگر مقادیر نرمال آزمایش ها و نیز مقدار هموگلوبین (Hb یا Hgb)، تعداد سلول های سرخ (RBC)، و مقدار آهن (iron یا Fe) را نیز می نوشتید بهتر بود، ولی به طور کلی با توجه به قرار گرفتن TIBC در محدوده مرجع 240 تا 450، نگرانی خاصی وجود ندارد. هر چند، با توجه به درد معده، اگر مصرف آهن برای شما مشکل باشد، بهتر است با یک متخصص خون مشورت کنید.
سارا
سلام آقاي دكتر عزيز
ممنونم از توجهتون
در جواب آزمايش خونه مادر من هموگلوبين ٨، فريتين ٢٣٤٨، آهن ٣٧، كراتين و اوره بالا، eGFR هم L هست، ميتونم نظرتونو رو بدونم و اينكه به چه تخصصي بايد مراجعه كنيم؟

پاسخ
سلام سارا جان
مادر شما کراتینین و اوره بالا و eGFR پایین دارد که احتمالاً ناشی از نارسایی کلیوی است و حتماً باید تحت نظر متخصص کلیه باشد. احتمالاً علت کم خونی نیز مشکل کلیوی است ولی به هر حال نیاز به بررسی بیشتری دارد.
پیام
سلام جناب دکترخسته نباشید.من نزدیک یک ماهه درد در انتهاها مثل مچ و ساق پا.مچ دست و کتف دارم.ضعف و سستی کل بدنم رو گرفته.کاهش وزن محسوسی دارم.در ازمایش ها esrو فریتینم بالاست نزدیک ۸۰۰.ldlهم کمی بالاست.تشخیص شما چیست.دردگلو هم دارم بلع مشکل.و سرفه های کوتاه .ممنونتون میشم راهنمایی کنید برای درمان

پاسخ
سلام دوست عزیز
مجموعه علائمی که گفتید به نفع یک اختلال التهابی است و توصیه می کنم به یک پزشک متخصص روماتولوژی مراجعه کنید.
لادن
سلام جناب دکتر. خاومی 35ساله هستم که فریتین خونم 302است.ضمنا crp مثبت هستش.e. S. R و هماتوکریتو هموگلوبین هم در محدوده نرمال قرار دارن. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

پاسخ
سلام لادن جان
با توجه به CRP بالا، علل التهابی بیش تر مطرح است. اقدام خاصی در مورد فریتین لازم نیست.
سارا خداوردی
با سلام مجدد ببخشید وقت شما رو میگیرم فریتین خون دختر من هم بالای هزار هست هزارو دویست وهفتاد وچهار البته یک سال میشه که به دلیل زخم معده تحت نظر پزشک است و سه ماه پیش دچار تشنج هم شد داروی معده وتشنج مصرف میکنه وتالاسمی مینور هم هست ویتامین دی بدنش هم پانزده است به نظر شما درمان میشه ونیاز هست به پزشک خواصی مراجعه کنم ممنون از توجه وپاسخ گویی شما ومرداد ماه هشت ساله میشه

پاسخ
سلام سارا جان
با توجه به این که بیمار سابقه زخم معده دارد، بهتر است برای بررسی فریتین بالا هم به یک پزشک متخصص گوارش مراجعه کنید.
سارا خداوردی
سلام دخترم هفت ساله و فریتین خون او 1274است آیا خطر ناک است

پاسخ
سلام سارا جان
فریتین بالا در اطفال شایع است. این روزها اپیدمی چاقی و کبد چرب به معضل اصلی جوامع شهری و حتی روستایی تبدیل شده است و طبیعتاً محدوده مرجع بسیاری از آزمایش ها مانند فریتین جابجا شده است. در این شرایط، برخی آزمایشگاه ها محدوده زیر 1000 را برای فریتین طبیعی می دانند و مقادیر بالاتر باید بررسی شود.
المیرا
سلام ۲۹ساله هستم اهن خونم ۱۰بود دکترم فرینجکت واسم تزریق کرد ptخونم فاکتور ۱۲بالا بود بدون استفاده از وارفارین بعد از سه ماه ازمایش INR۱.۵۶وpt time15.8هست وپریتین خونم از ۱۰سده ۲۲۶ودوسال پیش توکسوپلاسما داشتم دفع شده بود الان دوباره توی ازمایش۲۱نشون داده علت چیست؟؟

پاسخ
سلام المیرا جان
دقیقاً متوجه منظورتان نشدم. تصمیم به درمان کم‌خونی فقر آهن و نحوه این درمان وابسته به عوامل مختلفی است. سطح آهن خون به‌شدت در اثر عوامل متعدد در نوسان است و به‌همین دلیل معیار خوبی برای این تصمیم نیست.
محمد
آقاي دكتر عزيز سلام ضمن خسته نباشيد آيا هموگلوبين 6/6و آربي سي 2/2و وي بي سي 3/3 وضعيت كم خوني اورژانسي محسوب مي شود و يا بايد تزريق خون انجام بشه ممنون از پاسخ شما

پاسخ
سلام محمد جان
از علائم و شرح حال بیمار چیزی نگفته‌اید. تصمیم به تزریق خون به عوامل مختلفی بستگی دارد. نظرات مختلفی وجود دارد. آستانه تزریق خون در بیمار بزرگسال که وضعیت همودینامیک پایدار داشته باشد، در شرایط مختلف و براساس منابع مختلف هموگلوبین بین ۷ تا ۱۰ است.
نگار
سلام محدوده طبیعی ۲۰-۲۵۰ هستش
به نظرتون الان باید چه اقدامی بکنیم؟؟؟

پاسخ
سلام
خیر، صرفاً برای فریتین ۱۶ لازم نیست کاری انجام شود. پیگیری عادی کافی است.
محمد
با سلام خدمت دكتر عزيز و تشكرو سپاسگزار از پاسخ سريع شما در سوالات اينجانب فريتين بالا مادر اينجانب 2074بود كه حضرتعلي پاسخي نداديد آيا ناشي از تزريق خون هست و يا منشاء ديگري دارد و آمپول زير جلدي اريتروپوئيتين 4000به 10000تغيير يافته است براي چيست درود برشما با تقديم احترام / محمد از كرمانشاه در ضمن دكتر ايشان فوق تخصص خون تهران سهراب سليمان زاده هستن

پاسخ
فریتین بالا با توجه به درمان هایی که دریافت می کنند در حد انتظار است. پیش آگهی وابسته به همان عواملی است که عرض کردم.
محمد
با سلام مادر اينجانب كم خوني شديد و تنبلي خفيف مغز استخوان دارد در آزمايشات مغز استخوان ايشان سندروم ميلئوديسپلاستيك mds نوشته شده هر 20روز سه تا دو واحد خون تزريق مي كند در حال حاضر فريتين خون با 2074است آيا در ماني براي بيمار ما وجود دارد و آيا ام دي اس خطر دارد ممنون اگر پاسخ دهيد. داروهايي كه استفاده مي كند آمپول اريتروپوئيتين 10000 كپسول دانازول و قرص ويتاميني ب 1 و ب6

پاسخ
سلام محمد جان
ام دی اس شامل طیفی از اختلالات است که پیش آگهی هریک متفاوت است. ولی به طورکلی، طول عمر این بیماران به سه ریسک فاکتور بستگی دارد: شدت کاهش سلول های خون، تعداد (درصد) سلول نارس (بلاست) در مغز استخوان، و تعداد اختلالات ژنتیک در سلول های مغز استخوان.
حدود یک سوم بیماران، ریسک فاکتورهای فوق را ندارند و معمولاً بقای 5 ساله آنان قابل توجه است. ولی در حدود یک سوم موارد، ام دی اس پیش آگهی بدتری دارد و در نهایت تبدیل به سرطان خون می شود.
نکته دیگر این است که سیر بیماری ممکن است با دوره های تشدید و تخفیف همراه باشد.
نگار
سلام و وقت بخیر
پدر من ۵۵ سالشون هست و سه سال پیش از طریق چکاپ و پایین بودن فاکتورهای cbc متوجه شدن به gist مبتلا هستن و با جراحی به طور کامل توده خارج شد و الان ایماتینیب ۱۰۰ استفاده میکنند...
خداروشکر تو این سه سال دوبار آندوسکوپی انجام دادن که مشکلی نبود و جواب آزمایش هاشون هم بدون مشکل هست
این سری تو ازکایششون همه فاکتورهای cbc شون اکی هست فقط فریتینشون ۱۶ هست....
خواستم علتش رو بدونم و اینکه ممکنه ناشی از عود باشه؟؟؟

پاسخ
سلام نگار جان
بهتر بود محدوده مرجع یا نرمال فریتین قید شده در برگه جواب را برایم می نوشتید. معمولاً البته این محدوده در مردان بین 12 تا 300 است و به نظر می رسد پدرتان از این حیث مشکلی ندارند. حتی اگر هم فریتین بالا یا پایین باشد، به تنهایی نمی تواند دلیل بر عود تومور باشد.
صادق
سلام دکتر
بنده 68 ساله هستم
ازمایش پروستات دادم pas حدود 1.6 و فریترین خونم 699
همچنین mcv 104,McH 37,RBC 4.2
به نظر شما دلیلش چیه؟ به چه پزشکی مراجعه کنم
خیلی خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید.

پاسخ
سلام صادق جان
اگر مشکل خاصی ندارید، لازم نیست به پزشک مراجعه کنید. فریتین بالا، همان طور که بارها گفته شده، یک نشانگر غیراختصاصی است. شایعترین علل فریتین بالا در جمعیت عادی، چاقی، کبد چرب، التهاب و مصرف الکل است و تنها توصیه این است که با تکرار آزمایش به فواصل معین (معمولاً 6 ماه بعد) پیگیری شود. در این فاصله اصلاح شیوه زندگی، رژیم غذایی سالم، ورزش و اجتناب از الکل مفید خواهد بود. همچنین یکی از دو نسخه از ژن های مرتبط با فریتین در برخی افراد دچار جهش شده و این افراد با اینکه بیمار نمی شوند ولی فریتین خون آنان به طور پیوسته و با شدت متوسط تا خفیف (حداکثر تا 1000) بالاست، هرچند اقدام خاصی برای این دسته از بیماران نیز توصیه نمی شود.
سپيده
دكتر جان من تورم غدد لنفاوي كشاله رون دارم لمسشون ميكنم و نكران لنفوم هستم سرطان غدد لنفاوي و EsR نرمال و crp منفي بود ميتونم خيالم راحت باشه كه سرطان غدد لنفاوي ندارم

پاسخ
پاسخ این پرسش شما نیاز به مراجعه پزشکی، اخذ شرح حال، و معاینه بالینی دارد. البته قبلاً هم گفتم که معمولاً علل ساده تر و شایع تری مطرح می شود ولی به دلیل نگرانی خودتان، بهتر است حتماً به پزشک مراجعه کنید.
سپيده
سلام دكتر جان
ازمايش ESR و CRP ابتلا به سرطان و رماتيسم رو هم نشون ميدهند

پاسخ
سلام سپیده جان
عوامل مختلف ممکن است باعث افزایش ESR و یا مثبت شدن CRP شوند. در انتهای فهرست بلند این عوامل، البته عللی که شما گفتید وجود دارند ولی علل ساده تر مانند سرماخوردگی معمولی یا عفونت های دیگر شایع تر هستند. به طور کلی، تفسیر نتایج آزمایش ها باید با توجه به سایر علائم بالینی و شرح حال بیمار صورت گیرد.
حبیب
با سلام خدمت دکتر گرامی
سپاسگذارم بابت لطف شما . من 31 ساله هستم که از دو ماه پیش دچار درد در عضلات پا و بیحالی و احساس سردی در قفسه سینه شدم و بصورت ناگهانی اضافه وزن پیدا کردم-حدود 5 کیلو ( دور شکم و پهلو ) به دکتر مراجه کردم و آزمایش خون نوشت.که ویتامین D در نتایج 16 بود و پس از خوردن مکمل ویتامین دی درد عضلاتم درمان شد. اما علایم دیگر مثل کم بودن سوخت و ساز بدن ادامه دارد.(ادامه چاقی در صورتی که تغذیه من فرق نکرده است) در ضمن ناخن های من در این دو ماه دچار رنگ پریدگی شد یعنی از انتهای ناخن تا نصف ناخن کم رنگ متمایل به سفید شد. میخاستم بدونم من کمبود آهن دارم یا نه؟دکتر گفت اگه بخای میتونی هفته ای 2 عدد قرص آهن بخوری.
نتایج آزمایش به شرح زیر است
کلسیم 9
Hb 16.7
30.1 mch
35.4 mchc
51.1 ferritin
من حدود یک هفته هست که هر روز مکمل آهن مصرف می کنم. ار راهنمایی شما و اینکه وقت گرانبهایتان را هدیه می دهید سپاسگذارم.

پاسخ
سلام حبیب جان
با توجه به نتایج آزمایش ها، شما کم خونی ندارید و بنابراین مصرف آهن هم لازم به نظر نمی رسد.
سپيده
سلام دكتر جان من مدتي هست كه غدد لنفاوي كشاله رونم رو با دست كه فشار ميدم حس ميكنم و رفتم سونو اندازشون ١٣mmبود خيلي نگران هستم
رفتم دكتر زنان ازمايش CRPمنفي بود و ESR نتيجه من عدد ٢بود،كه نرمال بين ٠تا٢٠هست براي خانم ها،و ازمايش CBCهم همه ي ايتم ها نرمال بودند البته ظرف مدت ١/٥ساعت بعد از نمونه گيري جواب ازمايش رو بهم دادن چون اورژانسي جواب خواستم نميدونم علت اين تورم غدد چيست ؟با چشم ديده نميشن فقط فشار كه ميدم لمس ميشن ممنون ميشم باتوجه به نتايج ازمايشات كمكم كنيد چون ازمايشات نشون ميده من كاملا سالمم درسته؟!


پاسخ
سلام سپیده جان
شایعترین علل لمس توده در کشاله ران، شامل فتق، آدنوپاتی (بزرگی غدد لنفاوی) و ضایعات پوست و ضمائم آن است. توصیه بنده این است که حتما به یک پزشک جراح مراجعه کنید.
مهسا
سلام، وقت بخیر،
من در هفته ۱۱ بارداری هستم، آخر هفته هفتم بارداری آزمایشاتم به این صورت بود:
Iron:102
TIBC:277
TRANSFERRIN S: 37
FERRITIN: 149
بعد از آن پزشک زنان یک مکمل بارداری تجویز کردن که اگر چه آهن نداشت اما انواع ویتامینهای گروه بی از جمله فولیک اسید و بی ۱۲ رو داشت، به علاوه ویتامین سی، بعد از مصرف ۱۸ عدد از این قرص در آخر هفته دهم بارداری آزمایشاتم به این صورت شد:
Iron:108
TIBC: 338
TRANSFERRIN S: 32
FERRITIN: 220

و فولیک اسیدم هم بالا بود که دکتر دستور قطع مکمل را داد، اما در مورد فریتین نظری نداد.

الآن از بالا بودن میزان فریتینم نگرانم که احیانا مسمومیتی برای جنین ایجاد نکند، بنظر شماخطرناک است، آیا لازم است خون اهدا کنم برای کاهش سطح فریتین؟

با تشکر از کمک شما

پاسخ
سلام مهسا جان
مهم ترین موضوع در خانم های باردار، کم خونی و افزایش نیاز به ریزمغذی هایی است که به طور طبیعی در بارداری رخ می دهد و مصرف مکمل آهن و سایر مکمل ها در اغلب زنان باردار توصیه می شود. درباره نحوه مصرف آهن و سایر مکمل ها و میزان آن ها حتماً با پزشک خود مشورت کنید.
در مورد فریتین، باید توجه شود که میزان آن در بارداری به طور طبیعی بالاتر است. محدوده مرجع فریتین در سه ماهه اول بارداری تا 130 میکروگرم بر لیتر، سه ماهه دوم تا 230 و سه ماهه سوم تا 166 گزارش شده است. البته این ارقام در کیت ها و آزمایشگاه های مختلف ممکن است کمی بالاتر یا پایین تر باشد. بنابراین فریتین شما به نظر طبیعی است و در محدوده مرجع قرار دارد و از این بابت جای نگرانی نیست.
میلاد
با عرض سلام و ادب خدمت دکتر گرامی من ۲۳ سال سن دارم چند وقتی بود که هفته ای ۲.۳ تا قرص آهن میخوردم بعد از چند ماه چکاب دادم میزان ferritin Elisa خونم 330 Ng/ml بود میخواستم ببینم ایا این نتیجه خطر سازه و اگرم خطر ساز باشه راه های درمانی چیه؟! ممنون از راهنماییتون

پاسخ
سلام میلاد جان
دلیل مصرف آهن را نگفته اید و این که نتایج سایر آزمایش های شما چیست. مصرف آهن در حد ضروری در افرادی که دچار کم خونی فقر آهن هستند باعث افزایش قابل توجه فریتین نمی شود.
علی
با عرض سلام و ادب خدمت جناب دکتر
من 39 سال دارم و از حدود 1 ماه پیش دچار بیحالی و ضعف بیشتر در دست و پای چپم و در گردن شدم . اولش فکر کردن به دلیل رژیم غذایی که دکتر تغذیه داده ، دچار ضعف شدم پس رژیم و ول کردم و یه چند روز هم فارماتون خوردم ولی فایده نداشت . بعد گفتم شاید به دلیل اضطراب و ناراحتی و استرس اینجوری شدم پس چند روز همه ناراحتی ها رو از خودم دور کردم ولی بازهم فایده نداشت . دوباره سراغ دکترم رفتم و ایشون یه آزمایش کلی نوشت : قند و چربیم خوب بود ولی آنزیم های کبد یکم بالا بود SGPT = 56 و SGOT = 28 بود و Ferritine = 326 بود . البته خودم از قبل میدونستم که کبدم مشکل داره و شروع به ورزش و رژیم گرفتن کرده بودم ولی نمیدونستم الکل خیلی واسم بده و یه مقدار خیلی کمی مصرف می کردم . ضمنا این حالت ضعفم در حین فعالیت ورزشی خیلی خیلی محو میشه ولی به محض اینکه یه نیم ساعت یه جا آروم بگیرم دوباره همون حال میاد سراغم .

پاسخ
سلام علی جان
آنزیم‌های کبدی در حدی بالا نیست که بتواند ضعف شما را توجیه کند. بالا بودن فریتین هم می‌تواند منشاء التهابی داشته باشد و غیراختصاصی است. البته اختلالی به نام آسیب عضلانی یا میوپاتی ناشی از انباشت آهن وجود دارد که در تشخیص افتراقی قرار می‌گیرد ولی بسیار نادر است. در بالغین، شایع‌ترین علل ضعف شامل داروها، اختلالات عصبی و عفونت‌ها هستند. الکل نیز جزو علل شایع ضعف است. به‌هرحال توصیه می‌کنم حتماً با یک متخصص نورولوژی مشورت کنید.
بهروز
با درود فراوان خدمت شما دكتر افشاري عزيز
مردي 38 ساله هستم و از 32 سالگي متوجه بالا بودن فرتين خونم شدم.از حدود 350 شروع شد و الان به 1600 رسيده. طبق ازمايشاتي كه دادم تالاسمي نيستم هماتاكروز بر مبناي ازمايش ژنتيك نيستم.ترنسفرين هم نرمال هست ولي هموگلوبينم بين 10 تا 12 هستش.
دچار ديابت شدم و قند هام بين 300 تا 500 ويا حتي بالاتر ميرود و مجبورم حتما انسولين با واحد بالا بزنم. عضلات پاها و بازوهام دردناك شده و خستگي و بيحالي را دارم. 3 تا دكتر عوض كردم ولي به فرايد تشخيص نرسيديم. حتي به عنوان كيس ريپورت در بيمارستان باهنر كرج تحت نظر 6 متخصص همزمان قرار گرفتم ولي باز هم بي نتيجه بود. مدتي قرص اكسجيد مصرف كردم ولي دچار گرفتگي عضلات گردن ميشدم كه حتي اب دهانم را هم نمي توانستم قورت بدم و مجبور به قطع ان شدم.از اين بيماري لعنتي خسته شدم ديگه نميدونم چيكار كنم. اگه راهي ميشناسين لطفا كمكم كنيد. ممنونم از شما.حجامت رو هم تازه شروع كردم. دكتر غدد هم گفته تا فرتين خونت پايين نياد قند هات رو خيلي سخت ميشه اورد پايين

پاسخ
درود بهروز جان
متشکرم بابت مشورت با من و شرح حال خوبی که گفتید. به طور مشخص به نظر می رسد پزشکان به تشخیص هموکروماتوز در شما فکر کرده اند ولی نگفتی که آیا تکه برداری از کبد شما انجام شده است یا خیر. توجه کنید که منفی بودن آزمایش ژنتیک ردکننده تشخیص هموکروماتوز نیست. مثلاً اگر آزمایش ژن C282Y یا ژن H63D منفی باشد، ممکن است هموکروماتوز ناشی از ژن های نادرتری باشد که انجام آزمایش آن ها رایج نیست.
نکته دوم در مورد مشکلات عضله است که نگفته اید آیا بررسی شده یا نه.
به هر روی توصیه بنده این است که ناامید نشوید و با یک متخصص نورولوژی در مورد مشکل عضله خود مشورت کنید.
در نهایت، متأسف هستم اگر راهنمایی خوبی نتوانستم به شما ارائه دهم.
جاوید
با سلام خدمت شما دکتر افشاری عزیز

من 24 سال سن دارم و از زمان تولد به بیماری تالاسمی ماژور گرفتار شده بودم که با پیوند مغز واستخوان به لطف خدا بهبود کامل (پیوند 100 درصد) پیدا کردم و الان تقریبا 15 سال از پیوندم میگذره، الان حالت مینورم مثل پدر و مادرم.
ازونجایی که هر سال برای چکاپ به بیمارستان شریعتی تهران بخش پیوند مغز و استخوان میرفتم و فقط میزان اهن بدنم اون هم بخاطر سابقه ی بیماریم بالا بود دکترم گفت که لازم نیست که دیگه تهران بیاین هر ساله یه آزمایش کامل بده و پیش یه متخصص شهر خودتون ببرین و این میزان آهن بدنشو کنترل کنه

من دوسال آزمایش ندادم این هفته که آزمایش دادم فریتین بدنم 870 و هموگلوبین هم 12 بود
ازونجایی که سابقه تالاسمی ماژور داشتم به نظرتون این میزان فریتین و هموگلوبین طبیعیه؟ آیا نیاز به کاهش فریتین از طریق دارو هست؟

تارهای موی سرم کمی نازکه و میزان خوابم هم کمی زیاده به نظرتون از همین فریتین بالا میتونه باشه؟

ممنون میشم راهنماییم کنید دکتر

پاسخ
سلام
البته پرسش شما خارج از تخصص بنده است و باید در این مورد با پزشک خود مشورت کنید. ولی تا جایی که می دانم، پیوند مغز استخوان فقط مشکل کم خونی را حل می کند و به همین دلیل مبتلایان به تالاسمی حتی پس از پیوند هم به طور دوره ای از نظر انباشت آهن و عوارض آن بررسی می شوند. هرچند، فریتین یک نشانگر غیراختصاصی است و لزوماً نشاندهنده انباشت آهن نیست.
نا شناس
باسلام خدمت دکتر افشاری- پدر اینجانب هفتاد سال دارند که مدتی دچار ضعف و بیحالی کاهش وزن و خستگی و سرفه های تک و تنگی نفس همراه با خلط شده بودند .با مراجعه به متخصص داخلی با آزمایش خون مشخص شد که هموگلوبین خونشان پایین روی 6 و فریتین شان 900 است و التهابشان بالا ست. در بیمارستان بستری شدند. به ایشان دو کیسه خون تزیریق کردند همراه با مکمل های ویتامین و تزریق انتی بیوتیک ها . خدا را شکر حالشان بهتر شد و بعد از چند روز دکتر ایشان را مرخص کرد و بعد از ده روز مجددا ایشان را ویزیت کرده و گفتند مشکل خاصی نیست تنها قرص های مکمل ویتامین امپول B12و همچنین قرص جوشان ضد خلط و اسپری به ایشان دادند . الان حالشان بهتره اما پاهایشان حس راه رفتن ندارد و بعضی وقتها در داخل ساختمان نفسشان میگیرد. در ضمن فشار خون و چربی و دیابت ندارند . اما سنگ کوچک در کلیه دارند. سوال من این است که : آیا لازم است مجددا به پزشک مراجعه کنیم و اینکه دوباره آزمایش خون بدهند. و یا مشکل فریتین بالا ایشان از پرکاری تیروئید میتواند باشد؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
کم خونی در سنین بالا و به ویژه در مردان نیاز به به بررسی بیشتر و تعیین علت دارد. علت شایع کم خونی در این سن، مشکلات دستگاه گوارش، شامل زخم معده و روده، پولیپ، تومور، شقاق و بواسیر است. مشکلات کلیه و دستگاه ادراری شامل پروستات و مثانه هم ممکن است گاهی با کم خونی تظاهر کند. همچنین خونسازی در سن کهولت افت می کند و گاهی شدت آن به حدی است که باعث کم خونی آشکار بالینی می شود.
البته کم خونی پدر شما موقتاً درمان شده ولی اگر علت آن مشخص و برطرف نشود، احتمال عود آن وجود دارد. در این مورد با پزشک خود مشورت کنید.
نا شناس
باسلام خدمت دکتر افشاری- پدر اینجانب هفتاد سال دارند که مدتی دچار ضعف و بیحالی کاهش وزن و خستگی و سرفه های تک و تنگی نفس همراه با خلط شده بودند .با مراجعه به متخصص داخلی با آزمایش خون مشخص شد که هموگلوبین خونشان پایین روی 6 و فریتین شان 900 است و التهابشان بالا ست. در بیمارستان بستری شدند. به ایشان دو کیسه خون تزیریق کردند همراه با مکمل های ویتامین و تزریق انتی بیوتیک ها . خدا را شکر حالشان بهتر شد و بعد از چند روز دکتر ایشان را مرخص کرد و بعد از ده روز مجددا ایشان را ویزیت کرده و گفتند مشکل خاصی نیست تنها قرص های مکمل ویتامین امپول B12و همچنین قرص جوشان ضد خلط و اسپری به ایشان دادند . الان حالشان بهتره اما پاهایشان حس راه رفتن ندارد و بعضی وقتها در داخل ساختمان نفسشان میگیرد. در ضمن فشار خون و چربی و دیابت ندارند . اما سنگ کوچک در کلیه دارند. سوال من این است که : آیا لازم است مجددا به پزشک مراجعه کنیم و اینکه دوباره آزمایش خون بدهند. و یا مشکل فریتین بالا ایشان از پرکاری تیروئید میتواند باشد؟
بانو
سلام. وقت بخیر
من چهارماهه باردار هستم و در آخرین آزمایشم فریتینم دویست بود که بالاتر از محدوده است. در عین حال من کم خونی دارم و هموگلوبینم پایین هست. در ضمن سه ماه اول تیروئیدم پرکار داشتم که خداروشکر خودش درست شد. راستش هیچ دکتری بهم جواب درستی نمیده. آیا الان من باید مکمل آهن مصرف کنم یا نه؟! علت این فریتین بالا چیه؟ لطفا راهنماییم کنید.

پاسخ
سلام بانو جان
مهم ترین موضوع در خانم های باردار، کم خونی است که به طور طبیعی در بارداری رخ می دهد و مصرف مکمل آهن در همه زنان باردار توصیه می شود. درباره نحوه مصرف آهن و میزان آن حتماً با پزشک خود مشورت کنید.
در مورد فریتین، باید توجه شود که میزان آن در بارداری به طور طبیعی بالاتر است. محدوده مرجع فریتین در سه ماهه اول بارداری تا 130 میکروگرم بر لیتر، سه ماهه دوم تا 230 و سه ماهه سوم تا 166 گزارش شده است. البته این ارقام در کیت ها و آزمایشگاه های مختلف ممکن است کمی بالاتر یا پایین تر باشد. بنابراین فریتین شما در ماه چهارم طبیعی است و در محدوده مرجع است.
رها
سلام. خسته نباشید. اقای دکتر فریتین خون من در طی یک سال با سه بار ازمایش متوالی و با فاصله 3 یا 4 ماه تقریبا 300 هست و 32 ساله هستم. درد استخوان شدید در چا و کمرم دارم. همچنین موقع خواب یهو شکمم میره بالا میفته چایین. یا خالی میکنه. کاهش وزن هم داشتم ولی اشتهام خوبه .دچار یبوست هم شدم. لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل بنده چه چیزی ممکن هست باشه؟متشکرم.

پاسخ
سلام رها جان
فریتین بالا نشانگر غیراختصاصی در موارد افزایش ذخایر آهن بدن است که در موارد شدید (هموکروماتوز) معمولاً فریتین بیش از 1000 است. غیراختصاصی از این بابت که عوامل دیگری هم ممکن است باعث بالا رفتن فریتین شوند که ربطی به ذخیره آهن ندارند، مانند التهاب، مصرف الکل، بیماری کبد، نارسایی کلیه، سرطان و سندرم متابولیک (گروهی از عوامل خطر شامل چربی دور کمر، چاقی شکمی، فشارخون بالا، دیابت، تری گلیسیرید بالا و HDL (چربی خوب) پایین که با هم رخ می‌دهند و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، سکته و دیابت را افزایش می‌دهند).
معمولاً اولین گام پزشک در این موارد، تکرار آزمایش فریتین همراه با نشانگرهای التهابی (ESR و CRP) است تا ببیند فریتین همچنان بالا مانده یا کاهش یافته و این که التهاب وجود دارد یا خیر.
در نهایت، باید توجه شود که محدوده مرجع یا نرمال آزمایش ها باید باتوجه به جمعیت تحت پوشش تفسیر شود. این روزها اپیدمی چاقی و کبد چرب به معضل اصلی جوامع شهری و حتی روستایی تبدیل شده است و طبیعتاً محدوده مرجع بسیاری از آزمایش ها مانند فریتین جابجا شده است. در این شرایط، برخی آزمایشگاه ها محدوده زیر 1000 را برای فریتین طبیعی می دانند.
در نهایت با توجه به کاهش وزن و درد استخوان به شما توصیه می کنم حتماً به پزشک متخصص روماتولوژی مراجعه کنید.
سعید
با سلام و خسته نباشید
من یک هفته پیش دو لکه زرد رنگ روی بدنم ایجاد شد پس از بررسی گفتند احتمالا ضربه بوده ولی به خاطر خیال جمع آزمایش کبد هم بدهید
آزمایش دادم آیتم های کبدی و صفرا اوکی بود ولی فریتین رو جواب ندادن و گفتند دوباره آزمایش بدم ، دوباره آزمایش دادم جواب روی 485 بود
بد از کلی نگرانی دکتر رفتم و گفتن مشکلی نداره ولی برای باز هم خیال جمع برام سونو نوشتن ، توی سونو یه تومور عروقی 4 در 3 میل توی راست کبدم دیده شد که گفتن 6 ماه دیگه برای اینکه ببینیم بزرگ شده یا نه مراجه کنید ، توی ما بقی چیزها
مثل اندازه کبد و صفرا و طحال مشکلی وجود نداشت ،
اون لکه ها بعد یه هفته از بین رفت و نتایج دیگه خونیم همه عالی بود
الان میخواستم ببینم این فریتین بالا نشونه چی میتونه باشه ؟ ذهن منو خیلی درگیر کرده
ممنون میشم جواب بدید
من هیچ قرص آهن و مکملی هم مصرف نمیکردم

پاسخ
سلام سعید جان
فریتین بالا، همان طور که بارها گفته شده، یک نشانگر غیراختصاصی است و تنها توصیه این است که با تکرار آزمایش به فواصل معین پیگیری شود. تومور عروقی کبد هم یافته اتفاقی و شایعی است که نیاز به اقدام خاصی جز پیگیری ندارد.
نگار
سلام، خسته نباشید، من مدت کوتاهی دچار خواب رفتگی و مور شدن دست و پا شدم به دکتر مراجعه کردم یک آزمایش غربالگری نوشت، همه چی خوب هست فقط فریتین خونم 435هست،درضمن 36سال سن دارم، به نظر شما خطرناک هست این مقدار؟؟؟ و باید چکار انجام بدم؟؟ ممنون از شما

پاسخ
سلام نگار جان
فریتین بالا نشانگر غیراختصاصی در موارد افزایش ذخایر آهن بدن است که در موارد شدید (هموکروماتوز) معمولاً فریتین بیش از 1000 است. غیراختصاصی از این بابت که عوامل دیگری هم ممکن است باعث بالا رفتن فریتین شوند که ربطی به ذخیره آهن ندارند، مانند التهاب، مصرف الکل، بیماری کبد، نارسایی کلیه، سرطان و سندرم متابولیک (گروهی از عوامل خطر شامل چربی دور کمر، چاقی شکمی، فشارخون بالا، دیابت، تری گلیسیرید بالا و HDL (چربی خوب) پایین که با هم رخ می‌دهند و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، سکته و دیابت را افزایش می‌دهند).
معمولاً اولین گام پزشک در این موارد، تکرار آزمایش فریتین همراه با نشانگرهای التهابی (ESR و CRP) است تا ببیند فریتین همچنان بالا مانده یا کاهش یافته و این که التهاب وجود دارد یا خیر.
در نهایت، باید توجه شود که محدوده مرجع یا نرمال آزمایش ها باید باتوجه به جمعیت تحت پوشش تفسیر شود. این روزها اپیدمی چاقی و کبد چرب به معضل اصلی جوامع شهری و حتی روستایی تبدیل شده است و طبیعتاً محدوده مرجع بسیاری از آزمایش ها مانند فریتین جابجا شده است. در این شرایط، برخی آزمایشگاه ها محدوده زیر 1000 را برای فریتین طبیعی می دانند.
محمد
آزمایش تست پرستات فریتنین 268.6...................... PSA 1.16 علت بالا بودن فریتنین چیست راهنماییم کنند
متشکرم

پاسخ
سلام محمد جان
فریتین یک فاکتور واکنشگر فاز حاد غیراختصاصی است و در انواع اختلالات التهابی و نئوپلاستیک افزایش می یابد.
دیانی
فریتین 337 برای یک مرد 57 ساله میتونه علت چه بیمتری باشه؟
اگه تلگرامتون را داشتم آزمایشها را ارسال میکردم.

پاسخ
فریتین یک فاکتور واکنشگر فاز حاد غیراختصاصی است و در انواع اختلالات التهابی و نئوپلاستیک افزایش می یابد.
عليزاده
سلام خانمي ٤٠ ساله هستم فريتين ١٥٤ وكلسيم ١٠.٤ براي من بالاست ؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
معمولاً محدوده مرجع یا مقدار نرمال هر آزمایش با توجه به سن و جنسیت افراد در برگ جواب قید می شود. در بالغین، این محدوده برای کلسیم معمولاً 8.5 تا 10.2 و برای فریتین 12 تا 300 در مردان و 12 تا 150 در زنان است.
علل مختلفی ممکن است باعث افزایش کلسیم و فریتین شما شده باشد. مهمترین نکته این است که دلیل درخواست این آزمایش ها چه بوده است. برخی نکات در شرح حال، سوابق بیماری خود و اطرافیان، مصرف داروها، یا معاینه، به تفسیر نتایج آزمایش کمک می کند.
بیشتر پزشکان در چنین مواردی برای اطمینان از صحت نتایج، در اولین گام دست به تکرار درخواست آزمایش می زنند و البته در کنار آن، آزمایش های تکمیلی هم معمولاً درخواست می شود.
در نهایت، یکی از عللی که می تواند توجیه کننده افزایش هم زمان کلسیم و فریتین باشد، اختلالات التهابی مانند سارکوئیدوز است. البته قضاوت در مورد نتایج آزمایش بدون اطلاع از مواردی که عرض کردم، کار صحیحی نیست و به قول یکی از اساتید بزرگوار بنده در دانشگاه تهران، ما پزشکان مسؤول درمان بیماران هستیم و نه درمان برگ جواب آزمایش ها!
نا شناس
با سلام و ادب خدمت دکتر افشاری مادر من حدودا 70 ساله بوده و از سالها پیش تا کنون با تجویز پزشک قرص آهن مصرف می کرده اما از یکسال گذشته متوجه شد که اهن ایشان به مرز mg/l 700سیده است. اهن را قطع کرده پس از چند ماه شد 500 اما پس از چند ماه دیگر شد 1250 سپس تحت نظر پزشک خون قرص مخصوص کاهش اهن به ایشان تجویز شد . والان پس از مصرف 20 قرص در ازمایش جدید به 2000 رسیده لطفا راهنمائی فرمائید.

پاسخ
سلام دوست عزیز
افزایش آهن خون علل مختلفی دارد که شامل هموکروماتوز (ارثی) و یا هموسیدروز (اکتسابی) و برخی اختلالات دیگر (انواع کم خونی ها مانند تالاسمی، مسمومیت با سرب، و برخی داروها) است. به هرحال، موضوع مهم این است که علت افزایش آهن تشخیص داده شود و در کنار درمان کاهش دهنده آهن، علت زمینه ای هم در صورت امکان رفع شود.
حسن
سلام آیا مصرف دیفنوکسیلات تست مرفین رو مثبت میکنه قرص ریتالین چطور ؟

پاسخ
سلام حسن جان
دیفنوکسیلات (لوموتیل) داروی شبه تریاک است و تست مورفین را مثبت می کند.
ریتالین (متیل فنیدات) تست آمفتامین را مثبت می کند.