نکات کاربردی درباره ی آزمایش سوء مصرف مواد

این مطلب، پیش تر در مجله پزشکان گیل چاپ شده است.

مقدمه

آزمایش سوء مصرف مواد، علاوه بر درخواست فزاینده در زمینه مراقبتهای روزمره پزشکی، در سایر زمینه ها مانند مراکز بازپروری، نظام وظیفه، ازدواج، اشتغال و استخدام، راهنمایی و رانندگی، طب اورژانس و پزشکی قانونی نیز کاربرد دارد. به موضوع الکل در مبحث جداگانه ای خواهیم پرداخت. کمیته ضد دوپینگ و موضوع داروهای تقویتی نیز طی سالهای اخیر جایگاه ویژه ای یافته که از حوصله این بحث خارج است.

اغلب شاهدیم برخی همکاران پزشک یا حتی آزمایشگاه ها، با انجام آزمایش به صورت ناقص و غیر علمی، نتایج را به صورت شفاهی به بیمار یا همراه وی اطلاع می دهند یا حداکثر در صورت تحویل جواب کتبی، صرفاً با نوشتن یک یادداشت در زیر جواب، به طریقی از مسؤولیت شانه خالی می کنند و این موضوع، مشکلات و ابهاماتی را برای پزشکان و بیماران به وجود می آورد. هدف از نگارش این مطلب، پاسخ به برخی از پرسشهای عدیده ای است که اغلب مطرح می شود و ناشی از همین مشکلات و ابهامات است.


روش آزمایش

آزمایش های سوء مصرف مواد به دو دسته آزمایش های اوّلیه ( غربالی ) و آزمایش های تأیید کننده تقسیم می شوند. آزمایش های اوّلیه شامل روش های ایمونولوژیک ( ایمونو اَسی ) و غیر ایمونولوژیک مختلف مانند رادیو ایمونو اَسی ( آر- آی- اِی )، الایزا، ای- اِم- آی- تی، اِف- پی- آی- اِی و کروماتوگرافی معمولی ( تی- اِل- سی ) هستند.

اغلب این تست ها حساسیت قابل قبولی دارند ولی ویژگی پایین آنها در برخی موارد باعث می شود برای تأیید نتایج مثبت، ناگزیر از انجام روش های تأیید کننده باشیم. روش های تأیید کننده شامل کروماتوگرافی مایع تحت فشار ( اِچ- پی- اِل- سی )، و کروماتوگرافی گاز- اسپکترومتری جرم اتمی ( جی سی- اِم اِس ) هستند که مورد دوم استاندارد طلایی محسوب می شود. نمونه نمونه ارجح برای تشخیص سوء مصرف مواد، ادرار است چون به راحتی تهیه می شود و غلظت اغلب داروها و متابولیت های آنها در ادرار نسبت به خون بالاتر است. مصرف مایعات فراوان و داروهای دیورتیک یا افزودن مقداری آب یا سفید کننده خانگی به نمونه، ترفندهای شناخته شده ای هستند که باعث نتایج منفی کاذب تست ادرار می شوند. آزمایش کراتی نین ادرار برای تشخیص نمونه رقیق شده به کار می رود. کراتی نین پایین ادرار لزوماً به معنی تقلّب در تهیه نمونه نیست بلکه نشان می دهد که نمونه به منظور آزمایش قابل قبول نیست [1].

آزمایش نمونه ادرار که به فاصله بیشتر از یکی دو روز پس از مصرف مواد گرفته شود، به استثنای حشیش، در اغلب موارد با نتیجه منفی همراه است. بنابراین نتیجه منفی آزمایش ادرار لزوماً به معنی عدم سوء مصرف مواد نیست. متابولیت های حشیش در بافت های چربی بدن تجمع یافته و به تدریج آزاد می شوند و به همین دلیل، نتیجه آزمایش به مدت طولانی مثبت باقی می ماند.

نمونه خون اغلب برای روش های کمّی به کار می رود ولی محدودیت اصلی خون این است که غلظت بسیاری از مواد مخدر به سرعت در خون افت می کند. بیشترین کاربرد آزمایش خون در مواردی مانند مصرف الکل است که ارتباط شناخته شده ای بین غلظت خونی و اثرات فارماکولوژیک آن وجود دارد.

آزمایش بزاق به ویژه در مواردی مفید است که مدت کوتاهی از مصرف دارو گذشته و هنوز وارد ادرار نشده است.

تست تنفس برای مواد فرّار مانند الکل به کار می رود و برخلاف ادرار، ارتباط مستقیم با غلظت الکل خون دارد.

برچسب عرق که در مراکز بازپروری یا پزشکی قانونی کاربرد دارد باید به مدت 7 روز چسبانده شود.

آزمایش مو قادر به تشخیص مصرف طی دوره 1 تا 6 ماهه اخیر است زیرا داروهایی که در داخل مو ذخیره می شوند در حین رشد مو در آنجا باقی می مانند. غلظت داروها در داخل مو بستگی به رنگ و ساختار مو، و سرعت رشد آن دارد. شامپو، رنگ مو یا مواد رنگ بر، قادر به کاهش غلظت مواد در داخل مو هستند. داروهای فرّار مانند ماری جوانا ممکن است به سطح خارجی مو بچسبند و نتایج مثبت کاذب ایجاد کنند.

در حال حاضر تنها نمونه استاندارد برای غربالگری سوء مصرف مواد، نمونه ادرار تصادفی ( 20 تا 30 میلی لیتر ) است که در یک ظرف پلاستیک استریل فاقد ماده نگهدارنده تهیه میشود. نمونه باید به صورت تازه و تحت نظارت تهیه شود. در صورت تأخیر در انجام آزمایش، نمونه باید در دمای 4 درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری شود. بر اساس قوانین فدرال ایالات متحده، نمونه ادرار باید از نظر متابولیت های ماری جوانا ( حشیش )، کوکایین، تریاک، آمفتامین، و فن سیکلیدین ( پانل 5 گانه ) آزمایش شود.

وزارت بهداشت ایالات متحده آزمایش ادرار را برای برنامه های استخدام و اشتغال اجباری دانسته و اخیراً در نظر دارد آزمایش مو، عرق، و بزاق را نیز به آن بیافزاید. غلظت مشخص داروها برای مثبت شدن هر تست تعیین گردیده است. پانل های متنوع 7، 9، 10، و 12 گانه نیز در بازار موجود هستند و در مراکز مختلف به کار می روند. بنابراین در مقابل پرسش رایج درباره مثبت شدن نتیجه تست سوء مصرف مواد در اثر مصرف یک داروی خاص، پاسخ مشخصی وجود ندارد و این بستگی به روش آزمایش غربالی دارد.

برای پرسش رایج درباره مدت زمان مثبت ماندن هر آزمایش پس از مصرف مواد نیز پاسخ دقیقی وجود ندارد زیرا بستگی به عوامل مختلف مانند نوع دارو، مدت و مقدار مصرف، نیمه عمر دارو، نحوه مصرف، نوع نمونه، و روش آزمایش دارد. جدول زیر به عنوان راهنمای کلی تا حدودی می تواند کمک کننده باشد.

آزمایش غربالی ( پانل 5 گانه ) نتیجه مثبت تست غربالی ( cutoff ) مدت زمان مثبت ماندن تست غربالی نتایج مثبت کاذب
آمفتامین ها ( اکستاسی ) 1000 نانوگرم بر میلی لیتر 2 تا 3 روز افدرین، پسودوافدرین، فنیل افرین، فنیل پروپانول آمین، فن فلورآمین، دکستروآمفتامین، متامفتامین، سلژیلین، کلروپرومازین، ترازودون، بوپروپیون، دزیپرامین، آمانتادین، رانیتیدین
متابولیت های کوکایین 300 نانوگرم بر میلی لیتر 2 تا 3 روز ( حداکثر 8 روز در موارد مصرف سنگین ) بی حس کننده های موضعی حاوی کوکایین
متابولیت های ماری جوانا ( حشیش ) 50 نانوگرم بر میلی لیتر 1 تا 7 روز ( حداکثر 1 ماه در موارد مصرف طولانی متوسط تا شدید ) ایبوپروفن، ناپروکسن، درونابینول، افاویرنز، روغن شاهدانه
متابولیت های تریاک 2000 نانوگرم بر میلی لیتر 1 تا 3 روز کدیین، مورفین، ریفامپین، فلوروکینولون ها، دانه خشخاش، کینین ( تونیک واتر )
فن سیکلیدین 25 نانوگرم بر میلی لیتر 7 تا 14 روز کتامین، دکسترومتورفان

بیشترین نتایج مثبت کاذب مربوط به آمفتامین هاست. آزمایش های تأیید کننده معمولاً در مورد آمفتامین و تریاک به صورت روتین انجام می شوند و هیچ هزینه اضافی نیز از بیمار گرفته نمی شود. حد پایین ( کات آف ) نتایج مثبت آزمایش تأیید کننده برای آمفتامین 200 و برای تریاک 50 نانوگرم بر میلی لیتر است. در سایر موارد مانند حشیش، کوکایین، متادون، و بنزودیازپین ها، به دلیل نادر بودن موارد مثبت کاذب، آزمایش تأیید کننده به صورت روتین رایج نیست و تنها در صورت درخواست مجزا انجام و هزینه اضافی دریافت می شود. به طور کلی توصیه می شود برای پیشگیری از موارد مثبت کاذب، یکی دو روز قبل از آزمایش اعتیاد، از مصرف هر گونه دارو، سیگار و حتی قهوه و چای (بخصوص چای سبز) خودداری شود.

فهرست نسبتاً مفصلی از این داروها را می توانید در اینجا ببینید.

گزارش نتایج
نمونه ای از یک گزارش استاندارد آزمایش سوء مصرف مواد در شکل زیر مشاهده می شود.

غربال دارو

به ریزترین مطالب در این گزارش اشاره شده است. به مشخصات کامل بیمار شامل سابقه مصرف دارو توجه کنید. وجود ماده 6-اِم- اِی- اِم ( مونو استیل مورفین ) نشاندهنده مصرف هرویین است زیرا این ماده تنها پس از مصرف اخیر هرویین مثبت می شود. نسبت ایزومرهای آمفتامین نشاندهنده استفاده از یک آمفتامین غیرمجاز علاوه بر آمفتامین تجویز شده توسط پزشک است. آزمایش تأیید کننده از نظر اکستاسی منفی است. همچنین با توجه به محدوده مرجع ذکر شده در ذیل ورقه، آزمایش کراتی نین ادرار نشاندهنده یک نمونه قابل قبول است.


جدول زیر زمان مثبت شدن و مثیت ماندن چند ماده مخدر رایج را نشان می دهد.


ضرورت پزشکی انجام آزمایش تأییدی

با توجه به هزینه و پیچیدگی بالای آزمایش تأییدی، توصیه می‌شود این آزمایش‌ها در شرایط زیر انجام شود:

- در مواردی که نتایج آزمایش اولیه—مثبت یا منفی—با شرح حال بیمار سازگار نباشد.

- هنگامی که نیاز به اطلاعات در زمینه دارویی باشد که با آنتی‌بادی به‌کار رفته در کیت مورد نظر واکنش متقاطع خوبی ندارد (مانند کلوناژپام، لورازپام، هیدروکودون، و هیرومورفون در برخی کیت‌های ایمونواَسی).

- مواردی که کیت غربال‌گری ایمونواَسی برای یک داروی خاص موجود نیست.

- مواردی که شناسایی یک داروی خاص در یک دسته دارویی ضرورت داشته باشد.

- مواردی که اطلاع از کمیت دارو لازم باشد (مانند پایش توقف مصرف داروهای محلول در چربی، مانند حشیش و دیازپام).

- مواردی که شک به تقلب مطرح باشد.

چند توصیه

تست های غربالی سوء مصرف مواد کاربردهای خاص خود را دارند و توصیه می شود به تنهایی و بدون تست تأیید کننده در آزمایشگاه انجام نشوند. در زمینه های بالینی مانند بیماران ترومایی یا مراجعین به درمانگاه اورژانس، به دلیل زمان بر بودن و هزینه بالای تست های تأیید کننده، اغلب به نتایج تست های غربالی به عنوان آزمایش بر بالین بیمار ( پوینت آو کِر ) بسنده می شود. در سایر زمینه ها مانند استخدام، ازدواج، و موارد مشابه، که احتمالاً دارای ابعاد قانونی بیشتری هستند، انجام تست تأیید کننده الزامی است. همچنین هنگام درخواست یا تفسیر نتایج آزمایش های سوء مصرف مواد، توصیه می شود با متخصصین آزمایشگاهی مشورت گردد. در صورت عدم دسترسی به روشهای تأییدکننده، تکرار آزمایش با استفاده از یک روش غربالی دوم توصیه می شود. مثلاً درصد اطمینان نتیجه مثبت یک تست ایمونواَسی که با تی اِل سی مثبت همراه باشد بیشتر از هریک از دو تست فوق به تنهایی خواهد بود. این کار به کاهش موارد مثبت کاذب کمک می کند، ولی برای تعیین دقیق نوع ماده مصرفی، حتماً باید از روش های تأیید کننده استفاده شود[2].

نامه ي معاونت محترم بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه ي متادون و بوپرونورفين

[1] سازمان بهداشت جهانی عدد 30 و دپارتمان ترابری ایالات متحده عدد 5 میلی گرم بر دسی لیتر معادل 2.7 تا 0.45 میلی مول بر لیتر را به عنوان حد پایین کراتی نین ادرار راندوم تعیین کرده اند ولی هر آزمایشگاه باید با توجه به روش آزمایش محدوده مرجع خود را مشخص نماید.

[2] Tests for Drugs of Abuse: The Medical Letter on Drugs and Therapeutics; FOCUS 2003, VOL. 1, No. 2, Pages 211-212; American Psychiatric Association.

[3] 

Commonly Prescribed Medications and Potential False-positive Urine Drug Screens; Nancy C. Brahm; Lynn L. Yeager; Mark D. Fox; Kevin C. Farmer; Tony A. Palmer; Am J Health Syst Pharm. 2010;67(16):1344-1350 [http://www.medscape.com/viewarticle/726897]

https://www.medscape.com/viewarticle/888548

 

 

توجه: سؤالات تکراری حذف خواهد شد.

اشتراک در 100 درجه اشتراک گذاری در FaceBook اشتراک گذاری در Twitter ارسال ایمیل به دوستان در Gmail اضافه کردن به Google Bookmarks اضافه کردن به Google Reader ارسال ایمیل به دوستان در یاهو
نظرات خوانندگان
امیر
سلام میخاستم بدونم آزمایش اعتیاد برای استخدام در بانک 5تایی هست؟ و آیا شامل تست بنزودیازپین هم میشه؟

پاسخ
سلام
قاعده یکسانی وجود نداره و ممکنه باشه.
محمد
سلام دکتر خسته نباشین ببخشین من روزی چهار تا ترامادول 225 میخورم چندروز طول میکشه جواب ادرار منفی شه؟

پاسخ
سلام
تا ۳ روز
عباس
سلام وقتتون بخیر. خواستم بدونم تست اعتیاد قبل از ازدواج به طور معمول شامل چه مواد مخدری میشه اگر خانواده ها درخواست اضافه ای نداشته باشند و اینکه ایا ازمایشگاه ها هم از همین تست های نواری استفاده میکنن و اگر جواب منفی بود به همین تست اکتفا میکنن یا در هر صورت ازمایش کروماتوگرافی گرفته میشه؟
بنده 11 روز پیش یه سیگار ماریجوانا مصرف کردم و کیت تست از داروخونه گرفتم که خط کنترل رنگی و خط تست به صورت خیلی کمرنگ نمایان شد
چند روزه دارم روزی 3 وعده ورزش چربی سوز میکنم و آب خیلی زیادی مصرف میکنم و قراره تا یه هفته دیگ تست بدم برا ازدواج. بنظرتون منفی میشه جواب
ممنون میشم پاسخ بدید خیلی حیاتیه

پاسخ
سلام
معمولاً تست پنج‌تایی استفاده میشه اما روال یکسانی وجود نداره
ماری‌جوانا ممکنه تا ۱ ماه مثبت بشه
امین
سلام اقای دکتر
من حدود یک سال هست قرص رهاکین ۲۰۰ و الانزاپین مصرف میکنم برای استخدام میخام تست بدم به نظرتون کدوم یکی تست رو مثبت میکنه و آیا مصرف نکردن ۴۸ساعت قبل از تست کافیه یا خیر

پاسخ
سلام
بستگی به نوع تست داره اما کلاً قطع هیچ دارویی توصیه نمیشه
مهند
سلام خسته نباشید . سیگار و قلیون و الکل در آزمایش آلکالوئید ادراری نشون میده یا نه ؟ اگه نشون میده تا چن روز
آزمایش قبل استخدام‌

پاسخ
سلام
اصولاً ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از آزمایش بهتر است چیزی مصرف نشود اما احتمال مثبت شدن تست بسیار اندک است.
ر ضا
سلام دکترعزیز
من قبلا هم سوال کردم ازشما دکترعزیز
که اگر آزمایش مشکوک بود چه پیش خواهدآمد ونتیجه رو که رفتم گرفتم.منفی شددکتر.

پاسخ
سلام
خدا رو شکر
محمد
سلام من دوسال که حشیش میکشم یک هفته دیگه میخوام برم ازمایش خون بدم جوابش منفی میشه یامثبت

بعدش منفی یعنی چی مثبت یعنی چه

پاسخ
سلام
منفی یعنی مصرف نکردید
مثبت یعنی مصرف کردید
تست ادرار تا ۱ ماه برای حشیش مثبت می‌شود
تست خون مدت کمتر
HAMID
خسته نباشیدمیگم خدمت جناب آقای دکترعزیز
دکتر من یه شخص عادی و در تحصیلات فوق دیپلم هستم.
((میخواستم ازتون عاجزانه بپرسم آیا قطعا راهی برای منفی شدن آزمایش عدم اعتیاد(هر راهی که بشود)واقعا وجود داره.واقعا وخداوکیلی یا نه؟
چواب این سوالو من3سال دارم پرسشجو میکنم.ولی......هیچ!
در ضمن بنده درمنطقه طبرسی مشهد زندگی میکنم و سوال خیلی ها هم هست که الان من دارم جلوی همین افراد برای شما دکتر عزیز تایپ میکنم.((منتظرجوابتون خواهیم بود))
تشکر فراوان از بنده ودوستانم که الان وقت شمارو گرفتیم.

پاسخ
تنها راه قطعی منفی شدن تست مصرف نکردن است.
مریم
سلام و وقت بخیر ببخشید قرص سیتریزین و فاموتیدین در آزمایش عدم اعتیاد ازدواج تاثیر داره ؟و اگر دو روز ازش گذشته باشه کافیه

پاسخ
سلام
احتمالاً بله و کافی است.
رضا
سلام دکتر وخسته نباشید واقعا
من چندساله دارم در یه شرکت کارمیکنم.برای آزمایش اعتیاد گفتن برم وآزمایش بدم.آزمایش دادم گفتن مشکوکه 5روز دیگه بیا ونتیجشو بگیر میخواستم بدونم.گفتن مشکوکه آزمایشگاه چه کارمیخواد بکنه؟
لطفا جواب منو بدین.تشکر.

پاسخ
سلام
در موارد مشکوک آزمایش تأییدی انجام می‌شود تا دلیل قطعی مشخص شود.
Saba
سلام خسته نباشین ،،،خواهشا جواب بدین، مصرف قرص فلوکسامین در آزمایش استخدامی تاثیر داره ؟اگه داره باید چند روز مصرف نشه تا تاثیر نداشته باشه؟

پاسخ
سلام
ممکن است اثر داشته باشد اما قطع دارو به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.
arioos
اقا 10 روز دیگه ازمایش مورفین امفتامین متادن ترامادول بنزودیازپام دارم مصرفم بونزای . 2 سال ک هر روز میزنم الان چیکار کنم تا چند روز اثرش هست ؟

پاسخ
حدود ۱ ماه
بهار
سلام وقتتون بخیر . کسی که ده ماهه شیشه مصرف میکنه بعد از قطع مصرفش چقدر زمان طول میکشه که ازمایش خون و ادرارش منفی بشه ؟ راهی هست که زودتر منفی شه؟

پاسخ
سلام
تا ۱ هفته ادرار و ۳ روز خون
سؤال دوم را نمی‌دانم
کامیار
با سلام مجدد خدمت اقای دکتر ،ممنون از پاسخ قبلی شما ،اقای دکتر قرص پروپرانولول که جزو دارو های مثبت کننده اعتیاد در جداول بالا نبود،و واقعا هم ماده مخدری درون ترکیب قرص وجود نداره واینکه من مصرف روزانه ندارم و خیلی کم شاید یه بار در ماه،لطفا پاسخ بدید دکتر جان

پاسخ
سلام
فهرست بسیار طولانی است. جدول فوق موارد شایع‌تر را نشان می‌دهد.
کامیار
با سلام ،آقای دکتر،قرص پروپرانول که یک قرص فشار خون هست در آزمایش اعتیاد استخدام مشکلی ایجاد میکند ،ممنون میشم جواب بدید

پاسخ
سلام
ممکن است گاهی مثبت کاذب شود ولی قطع دارو بدون مشورت با پزشک خطرناک است.
کامران
سلام
من خودم خدا رو شکر تا حالا مواد مخدر و سیگار مصرف نکردم ولی پدرم سیگار و شیره تریاک مصرف میکنه و خب کنار هم هستیم داخل خونه. امکانش هست آزمایش خون و ادرار من مثبت بشه؟؟چون آخر هفته آزمایش دارم

پاسخ
سلام
خیر
کیا
عرض سلام خدمت جناب دکترافشاری و سپاس بابت وقت گذاشتن وجواب دادن به سوالات.
سوالم اینه درسال۱۴۰۰درمورد ازمایش ازدواج متادون نیز آزمایش میشود یاخیر

پاسخ
سلام
اطلاع دقیق ندارم
احتمالاً بله
ashkan..s
با سلام خدمت شما اقای دکتر.برای تست اعتیاد ازدواج حشیش و گل هم مورده آزمایش قرار میگیره؟اقای دکتر بنده مقداره کمی گل چند کام مصرف کردم‌آیا بعده ۵ روز نشون میده تست رو؟

پاسخ
سلام
اطلاع دقیق ندارم
احتمالاً بله
حشیش و گل تا 1 ماه ممکن است مثبت شود
پگاه
سلام خسته نباشید ، خواهش میکنم توروخدا جوابمو بدید.
میخواستم بدونم توی ازمایشی که مربوط به اعتیاد نیست و ازمایش چکاپ خون و ادرار هستش ، مصرف ماریجوانا معلوم میشه؟ من ۴ روز بعد از مصرف گل ، ازمایش چکاپ خون و ادرار دادم ولی ازمایشم مربوط به تست اعتیاد نبود
خواهش میکنم جواب بدید ۲ روز دیگه جواب ازمایشم میاد خیلی حالم بده و استرس دارم

پاسخ
سلام
خیر
حسام
بنده به عنوان تفریح هر چند روز یک بار ب عنوان تفریح سیگار میکشم ماه آینده تست یکی از نهاد های دولتی دارم چقد طول میکشد ک آثار آن از بدنم خارج بشن

پاسخ
بستگی به نوع تست دارد. گاهی تا ۱۰ روز ولی معمولاً ۳ تا ۴ روز.
عماد
سلام جناب دکتر
وقت بخیر
عذرمیخوام من دو روز دیگه تست عدم اعتیاد برای استخدام در یکی از ارگان های دولتی رو دارم،و امروز چند نخ سیگار کشیدم،خواستم ببینم آیا ممکنه باعث مثبت شدن جواب تست بشه ؟

پاسخ
سلام
بعید است
علی رحمتی
سلام دکتر جان وقت بخیر
بنده ۵ روز پیش آزمایش دادم برا طب کار
فرداش به من زنگ زدن گفتن تست ترامادول مثبت شده در صورتی که من تا به حال ترامادول مصرف نکردم بعد دوباره تقاضایه آزمایش کردم که بعد از پرداخت ۱۰۰ تومان بعد از ۴ روز امروز به من زنگ زدن گفتن که تست اول درست بوده مثبته حالا من نگرانم که چجوری مثبت اعلام شده و مهمتر از اون که برم کارای اداریمو انجام بدم ؟ آخرش مشکل پیش نمیاد که بگن نباید از اولش دنباله سفته و سو پیشینه می‌رفتی با این نتیجه آزمایش ؟ ممنونم میشم راهنماییم کنید

پاسخ
سلام
مصرف برخی داروها یا حتی برخی مکمل‌های گیاهی یا گاهی قلیان و دخانیات و دم‌نوش‌های گیاهی روی جواب تأثیر می‌گذارد. در مورد روند اداری اطلاع ندارم.
مهمان
سلام و وقت بخیر خدمت پزشک گرامی
می خواستم سوال نمایم شخصی که دارویی نظیر پنتوپرازول 40 را مصرف می نماید، چه مقدار بعد قطع مصرف امکان دارد در آزمایش ادرار او (جهت آزمایش اعتیاد) قابل تشخیص نباشد؟ با تشکر

پاسخ
سلام
۴ تا ۵ روز
هلما
سلام اقای دکتر
من فردا میخوام ازمایش ازدواج بدم
اگر به دلیل درد شدید پریود شدن از قرص ژلوفن و شیاف دیکلوفناک استفاده کنم تست اعتیادم مثبت میشه ؟؟؟

پاسخ
سلام
بله ممکن است ولی قطع دارو توصیه نمی‌شود.
پریسا
با سلام و وقت بخیر آیا داروهای سرکوب کننده ایمنی بدن مثل سل سپت و ساندیمون که پیوندی ها مصرف میکنند باعث مثبت شدن تست اعتیاد یا همان مرفین می شود؟

پاسخ
سلام
بله ممکن است ولی قطع دارو توصیه نمی‌شود.
علی
سلام ، ممنون از پاسختون دکتر ، در ادامه سوالم میخواستم بگم که الان حدود ۴۵ روز از مصرف مارجوانا و شیره حدودا میگذره ، آیا بعد آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک که نتیجه مشکوک رو عنوان کرده ، آیا در ادامه از روش های تایید کننده کروماتوگرافی گازی-اتمی یا مایع تحت فشار انجام میشه ؟ منظورم مرسوم هست و این کارو انجام میدن ؟ و اینکه دقت دستگاها خیلی بیشتر از قبلی هست ، منظورم ایا باید بعد از ۴۵ روز هم باید نگران باشم که جواب آزمایش مشکوک یا مثبت در بیاد ؟ ممنون

پاسخ
اطلاع ندارم
علی
سلام دکتر ، من ۳۰ روز پیش مارجوانا کشیدم به اندازهی یک سیگار و فردا شبش یه لیوان شراب دست ساز خوردم ، و دو سه روز بعدشم شیره مصرف کردم ، بعد از حدود ۲۰ روز تست فوری ماری و مورفین خریدم و چک کردم که منفی بود اما در روز ۳۰ ازمایش کروموتوگرافی لایه نازک در آزمایشگاه دادم که نتیجه رو گفتن مشکوک ، اما خودم دسترسی به جواب دقیق ندارم کدوم قسمت مشکوک یا منفی یا مثبت شده ، قراره دوباره ازمایش بدم ، امکانش هست مجدد نتایج تکرار بشه ، به نظرتون کدوم مورد مشکوکه تا کی باید ازمایش ندم ؟ ممنون

پاسخ
سلام
بله امکانش هست چون حساسیت و دقت روش ها و همچنین ویژگی های بدن افراد و عوامل دیگر فرق می کند. زمان 30 روز به عنوان میانگین است.
امیر حسام
با سلام خدمت دکتر عزیز و با سپاس از پاسخگویی کامل شما
من حدود ۲۵ روز پیش کمتر از ۱ گرم شیره تریاک خوردم البته قبلاً هم به صورت تا منظم مصرف میکردم، البته بخاطر میگرن معمولا ۲-۵ عدد قرص کدئین ۲۰ مصرف میکنم و آخرین باری که مصرف کردم ۴ روز قبل از تست اعتیاد بود ، نتیجه تست من مثبت شد ولی گفتن باید تجزیه کنیم تا دقیق تر مشخص بشه با TLC و HPLC, سوال من اینه که آیا توی این آزمایشات جدید اون مورفین قبلی مشخص میشه یا نه؟

پاسخ
سلام
مطمئن نیستم ولی بعید است.
مرتضی
سلام خسته نباشید. من مدت ۲ ساله بخاطر مشکل فشار داخل سرم قرص رهاکین ۲۰۰ (والپرات سدیم)و نوتروپتیلیتین ۲۵ مصرف میکنم.برای آزمایش طب کار میخوام اقدام کنم، میخواستم بدونم که تو آزمایش نشون داده میشه؟ اگر معلوم میشه چند روز داروهامو مصرف نکنم که منفی بشه؟ شغلم رانندگیه و خیلی حساسن به مصرف دارو استخدام نمیکنن، ممنون میشم راهنمایی کنین

پاسخ
سلام
ممکن است نشان دهد ولی قطع دارو بدون مشورت با پزشک توصیه نمی‌شود.
فاطمه
سلام من بخاطر ی سری مشکلات ب مدت۳ماه از قرص های لگزوپرام ریسپربدون اورلپت هرکدوم شبی یک عدد استفاده میکنم اگ ۳روز نخورم برم برای آزمایش عقد تست اعتیاد مثبت میشه؟

پاسخ
سلام
دقیقاً اطلاع ندارم ولی احتمال مثبت شدن وجود دارد. قطع دارو بدون مشورت با پزشک توصیه نمی‌شود.
میثم
سلام اقای دکتر لطفا راهنماییم کنید بنده بخاطر وسواس مدتی پاروکستیم مصرف میکردم الان یک هفتس نمیخورم و یک هفته دیگه ازمایش ازدواج دارم لطفا کمکم کنید ایا تو کیت اعتیاد چیزی نشون میده؟البته خودم یه تست ده گانه خریدم و انجام دادم همه ایتما منفی بود جز قسمت قرص خواب ک اونم دوخط بود اما یکیش کمرنگ...لطفا راهنماییم کنید ایا تا هفته اینده قرص پاروکستین نخورم مشکلی پیش نمیلد

پاسخ
سلام
احتمالاً خیر ولی به‌طور کلی قطع دارو توصیه نمی‌شود.
علیرضا
سلام آیا گل شقایق به صورت دم کرده چون می‌کن ازخانواده خشخاش هست کیت مثبت میکند

پاسخ
سلام
بله ممکن است آزمایش مثبت شود.
مرتضی
سلام آقایه دکترمن چندروز دیگه بایدبرم آزمایش عقدبدم اگه الان کلونازپام۲مصرف کنم تاثیری درآزمایش دارد؟مثبت یامنفی؟

پاسخ
سلام
بله بهتر است هیچ دارویی بدون تجویز پزشک مصرف نکنید و اگر با دستور پزشک باشد قبلاً به آزمایشگاه اطلاع دهید.
Ahmad
سلام و عرض ادب خدمت دکتر بزرگوار من سربازم و 29 روز دیگه اعزاممه تو پادگان تست اعتیاد گرفته میشه من دو روز پیش ماریجوانا مصرف کردم و چند ساله که به طور میانگین هفته ای دو سه بار مصرف داشتم و اخیرا به مدت سه چهار روز هر روز مصرف داشتم خواستم بدونم تست thc من احتمالش هست که منفی بشه و اینکه به جز مصرف نکردن چه کنم که با خیال راحت اعزام بشم

پاسخ
سلام
تست THC ادرار تا ۱ ماه پس از آخرین مصرف مثبت است و تنها راه منفی شدن تست عدم مصرف دست‌کم به مدت ۱ ماه است. برای اطمینان کیت آن را از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
رامتین رستگاری
سلام بعد ۴ ماه گل کشیدم میخوام بدونم تا کی توی ازمایش میتونه نشون بده

پاسخ
سلام
حدود ۱ ماه
رامتین رستگاری
سلام من بعد از ۴ماه ۲۰روز پیش ماریجوانا کشیدم میخوام بدونم تا چند روز جواب ازمایش میتونه نشون بده

پاسخ
سلام
حدود ۱ ماه
ساعد
سلام و خسته نباشید ؛ بنده قبلا یک بار بعده استعمال تریاک تا دوروز مایعات فراوات خوردم و روز سوم جواب تست منفی شد ، اما الان یک ماه هست که به طور مداوم مصرف کردم میخواسم بدونم اگه الان بخوام تا سه روز مایعات فراوان مصرف کنم و دفع عرق هم‌بکنم آیا جواب تستم در روز چهارم منفی خواهد شد یا خیر احتمالش خیلی کمه ؟ ممنون میشم پاسخ بنده رو بدید

پاسخ
سلام
برای اطمینان از داروخانه کیت تهیه کنید.
علیاری
با سلام بعد از گذشت ۱۰روز از مصرف شیشه با کیت ۳گانه تست میگیرم امفتامین دوخط پر میکنه که یکیش کمرنگه متافتامین هم بعضی وقتا دوخط کمرنگ بعضی وقتا یک خط کمرنگ پر میکنه

پاسخ
سلام
تست منفی است.
حمیدرضاصمدی
سلام.آیا استفاده از شیاف دیکلوفناک تست مورفین رو مثبت میکنه؟ممنون

پاسخ
سلام
خیر
هادی
سلام.من حدود یه سال ب۲ مصرف داشتم و دوهفته بود ک قطعش کردم ولی طاقت نیاوردم و بعد از دوهفته قطع ب ۲ سه روز پشت سر هم شیره خوردم و دقیقا ۵۰ ساعت بعدش تست نمونه خون ازم گرفتن
چفد احتمد دا ره مثبت بشه مورفینم و یا ب ۲ام؟

پاسخ
سلام
زمان در جدول بالا برای آزمایش ادرار آمده است. زمان آزمایش خون کوتاه‌تر از ادرار است و زمان دقیق بستگی به شرایط مختلف دارد.
امیر
سلام بر شما دکتر زحمت کش خسته نباشید ، اینکه میگفتن تریاک در خون نزدیک به چهل روز ماندکاری داره آیا واقعا همینطوره یا خیر ؟ چون من دو تا از آزمایشگاه های خصوصی تهران تماس گرفتم‌گفتن صحت داره ولی از آزمایشگاه های دیگه هم‌که پرسیدم گفتن اصلا چنین چیزی نیست ، شماهم ذکر کردید که بیشتر از چند روز در خون ماندگاری نداره ؛از اینکه حرفم طولانی شد بنده رو ببخشید ولی میخواسم بازم از زبان خوده شما مطمّن بشم حداکثر چقد در خون ماندگاری داره و چرا الان خیلی جاها بازم روی چهل روز تاکید دارن ؟ باز هم از زحماتتون سپاسگذرام

پاسخ
سلام
خیر، درست نیست. نهایتاً ماندگاری تریاک در خون چند ساعت است و توسط کبد و کلیه متابولیزه و دفع می شود.
عادل
سلام ؛ از خودم تست مورفین گرفتم که هر دوتا خط ظاهر شد و منفی رو نشون داد؛البته خط پایینی کیت کمی کم رنگ نشون میده میخواسم بدونم کمرنگیش بخاطر این هست که توی بدن باز هم مواد وجود داره یا باید حتما پررنگ باشه ؟ با تشکر از شما

پاسخ
سلام
خیر. پررنگ یا کم‌رنگ تفاوتی ندارد.
ساسان کمایی
سلام و خسته نباشید خدمت شما دکتر عزیز و تشکر از اینکه با حوصله به سوال عزیزان جواب میدید؛میخواسم‌بدونم وقتی که تست مورفین رو با کیت مورفین از خودم میگیرم کاملا منفی نشون میده ، حالا اگه همین آزمایش ادرار رو بخوان با همون تی ال سی یا آزمایش دقیقتر که بهش میگن رو انجام‌بدن ممکنه بازم‌مورفین نشون بده یا خیر

پاسخ
سلام ساسان جان
احتمالش کم است.
امیر
سلام مجدد خدمت دکتر عزیز
ببخشید توی سایت های دیگه نوشته شده مواد مخدر (که نیکوتین که سپس تبدیل میشه به کوتینین مدنظر بنده هست)ماندگاری بیشتری در خون دارند نسبت به ادرار ، اما اینجا شما فرمودید در ادرار نسبت به خون بیشتر میمونه ، ضمن اینکه آزمایش اعتیاد استخدامی بنده هم ادرار هست و هم خون و من همچنان نگران اون یه پوک سیگار لعنتی هستم.
متشکرم از حوصله و پاسخ های شما

پاسخ
آزمایش خون برای اعتیاد رایج نیست. اگر قرار بود دارو مدت طولانی در خون بماند لازم نبود هر چند ساعت دوباره مصرف شود. بدن انسان بلافاصله هر دارویی را متابولیزه و پس از چند ساعت از خون حذف می‌کند. پس از آن امکان شناسایی داروها و متابولیت‌های آن‌ها در ادرار همچنان وجود دارد که البته آن هم محدود است ولی احتمال مثبت شدن تست ادرار بیشتر از خون است. جدول بالا مدت مثبت شدن را نشان می‌دهد.
امیر
با سلام.متاسفانه یکی از اقوام سیگار می‌کشید و منم وسوسه شدم یه پوک زدم و از شانس مزخرفم آزمایش اعتیاد برای استخدامی دارم که علی الخصوص اعتیاد به سیگار و قلیان و نظرشان است.الان روزی۵ تا ۶ لیتر آب میخورم و ورزش میکنم...اصلا سابقه ی قبلی اعتیاد به سیگار و... ندارم...لطفا بگید چه کنم تا روز آزمایش ۵ روز وقت دارم.به نظرتون با یه پوک سیگار هم مثبت میشه؟

پاسخ
سلام امیر جان
خیر
سحر
سلام ایا با مصرف پاروکسیتین ومتورال روی ازمایش اعتیاد تاثیر دارد یا خیر

پاسخ
سلام سحر جان
بله. پاروکستین تست آمفتامین و LSD را مثبت کاذب می کند. متورال نیز تست آمفتامین و MDMA را مثبت کاذب می کند.
زهرا
سلام دکتر عزیز
متشکر بابت اطلاعات دقیق و صبر شما
باید تست کوتینین و اعتیاد بدم. جراحی دندون داشتم و ایبوبروفن دیزین مصرف کردم. و چند روز پیش قلیان کشیدم. چند روز بعد برای تست اعتیاد و کوتینین مراجعه کنم تا مطمئنا منفی شوند؟

پاسخ
سلام زهرا جان
۳ روز
علی
سلام من هشت روزه تریاک مصرف نکردم خودمم دوبار تست دادم منفی بود ولی امروز که رفتم ازمایشگاه تستم مثبت شد گفتن باید غربالگیری بشه و یک هفته دیگه بیاین میخام بدونم تو غربالگیری ایا نشون میده کلا تا چند وقت غربالگیری نشون میده

پاسخ
سلام علی جان
اصولاً تریاک باید تا این زمان منفی شود مگر این‌که ناخالصی داشته باشد. همچنین احتمال مثبت شدن هر آزمایش از جمله غربالگری بستگی به حساسیت آن دارد.
زهرا
سلام خسته نباشید
چهار روز پیش قلیان کشیدم
در حد ۱۵ پوک
تا چند روز بعد تست نیکوتین من منفی خواهد بوو؟؟

پاسخ
سلام زهرا جان
۳ تا ۴ روز
ارین
ببخشین تاچنروز؟من پنجشنبه شب یه قرص راکوتان انداختم، یکشنبه صب تست اعتیاد دادم، خواهش جواب بدین دارم از استرس میمیرم

پاسخ
اطلاع دقیق ندارم
مصرف دارو را به آزمایشگاه اطلاع دهید.
ارین
سلام وقت بخیر، ببخشین قرص رآکوتان (ایزوترتینوین) تست اعتیاد رو مثبت میکنه؟

پاسخ
سلام ارین جان
در برخی گزارش ها به این دارو اشاره شده که آزمایش اعتیاد را به طور کاذب مثبت می کند ولی مطمئن نیستم.
00
منظورم ازمایش های سرولوژیک هستش میگم ک ایا هپاتیتb هم جز ازمایش های سرولوژیک محسوب میشه؟ همسر من پارسال برای استخدامش ازمایش های قبل شروع کار رو انجام داده و خوشبختانه خوب بود تو اینترنت نوشته بود هپاتیت b هم جز ازمایش های طب کار هست خاستم از شما بپرسم ک مطمئن بشم ولی هپاتیتb رو در ازمایش های بیمه تامین اجتماعی ندیدم گفتم از شما بپرسم ک ایا مستقیما بررسی میشه ؟

پاسخ
بله هپاتیت جزو سرولوژی است ولی در مورد طب کار یا بیمه مطمئن نیستم. در برخی مشاغل مانند کارکنان درمانی این آزمایش لازم است.
00
باسلام خدمت شما.خاستم بپرسم برای بیمه تامین اجتماعی هپاتیت b روهم بررسی میکنند ؟اینک توبخش سرم شناسی مشخص میشه یا ن؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
در مورد بیمه اطلاع دقیق ندارم ولی احتمالاً خیر. در مورد سرم‌شناسی متوجه منظور شما نشدم.
علی
سلام دکتر ،من شب قبل تست اعتیاد قرص آتوسترول واسه چربی خون مصرف کردم، یه روز قبلشم کپسول ازیترومایسین ،و ویتامین دی، میخواستم رو تست اعتیاد که تاثیری نمیذاره، خیلی استرس گرفتم،ممنون

پاسخ
سلام علی جان
خیر
علی
ایا راهی هم برای کاهش درد ناشی از ترک ترامادول هست که در ازمایش خون طی این چهار روز مثبت نشه؟
خیلی ممنون از پاسخ گویتون.

پاسخ
با یکی از پزشکان مراکز بهزیستی مشورت کنید.
علی
سلام اقای دکتر خسته نباشید، من به مدت پنج سال هست که اعتیاد به ترامادول دارم و روز دو عدد ترامادول 225 مصرف می کن می خواستم بدونم در ازمایش خون برای ازدواج تا چند روز بعد از مصرف نکردنش تست اعتیاد مثبت میشه

پاسخ
سلام علی جان
تا ۴ روز
..
سلام. آقای دکتر من میخام برای نظام آزمایش بدم. سیگار میکشم آیا جواب مثبت میشه یا نه؟. قلیون چی؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
اصولاً خیر ولی بهتر است مصرف نشود.
Navid
سلام اقای دکتر
من برای بار اول ماریجوانا مصرف کردم و مقدار زیاد حدود یک نخ
میخاستم ببینم تا چ زمانی تستم مثبت میشه؟
بعضی منابع نوشتند مصرف یکبار تا نهایتا ۱۰ روزتست را منفی میکنه این درسته؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
ممکن است این مدت به یک ماه هم بکشد ولی در افراد مختلف فرق می‌کند. از داروخانه کیت تهیه کنید و خودتان تست کنید.
ایران
شب 25 ام آبان بنده چون سینه زید دارم قرص دو رنگ (2عدد) استفاده کردم فرداش روز 26ام ساعت 10 صبح رفتم اما گفتن که برید چند روز دیگر بیان تست عدم اعتیاد برای اشتغال میخوام بگیرم. اگر امروز 27 ام مراجعه نمایم موردی نخواهد داشت

پاسخ
به توصیه آزمایشگاه عمل کنید.
amir
سلام وقتتون بخير خسته نباشيد
دكتر ماري جوانا در ازمايش اعتياد مشخصه ؟
من يكشنبه مصرف كردم و قراره يكشنبه هفته اينده ازمايش ازدواج بدم
ميخواستم بدونم اصلا ماري جوانا جزو ازمايشات ازدواج هست ؟ اگ هست بعد از هفت روز مصرف نكردن مثبت هست يا منفي


پاسخ
سلام دوست عزیز
احتمالاً بله و تا حدود یک ماه پس از مصرف در ادرار قابل تشخیص است.
سینا
آلپرازولام هم به تنهایی تداخل داره؟ تو جداول نبود، - ناپروکسن بود.
چه قرص خوابی تداخل ندارد..؟ و تو آزمایش خونم مشکلی نداشته باشه
برای مشاوره خصوصی میشه تماس گرفت؟ یا به جایی مراجعه کرد؟

پاسخ
آلپرازولام به مدت طولانی تست اعتیاد به بنزودیازپین را مثبت می کند.
سینا
سلام آیا مصرف قرص آلپرازولام و ناپروکسن و سیتریزین وآموکسی سیلین در تست اعتیاد تاثیری دارد؟
تست های مورفین و بوپرو و شیشیه و متادون؟
و قرص خوابی که تداخل نداشته باشد چیست؟

پاسخ
سلام سینا جان
بله. لطفاً به جداول متن مراجعه کنید.
علیرضا
سلام دکتر من مصرف سیگار داشتم و تست سیگار دارم میخوام ببینم داخل ازمایشات مختلف چقد ماندگاری داره
و ۵ ماه هست که الکل مصرف نکردم ممکنه تو ازمایش خونم مثبت بشه؟

پاسخ
سلام علیرضا جان
بستگی به نوع آزمایش و عوامل دیگر دارد. به‌طورکلی ۱ تا ۳ روز.
حمید
سلام جناب دکتر
من مدتهاست از قرص الوپرازولام استفاده میکنم و روزی حدود ۳ الی ۴ تا مصرف دارم، آخرین بار چهارشنبه شب استفاده کردم. چند روز طول میکشه تا بدن پاک بشه و اثری ازش نباشه؟ روز شنبه میتونم تست بدم؟
متشکرم از پاسختون

پاسخ
سلام حمید جان
بین ۴ روز تا یک هفته.
قفار
سلام آقای دکتر خوبی خسته نباشید
من الان یک ساله شیره تریاک میخورم روزی یک گرم چند روز دیگه آزمایش تست اعتیاد دارم امروز شنبه برا آخرین بار خوردم حالا تا چن شنبه نخورم پاکم هم ادرار هم خون.لطفا جزئیات رو دقیق تر ودقیق بگو روزش و ساعتش تقریبا صدرصدی.من خودم میخام بدونم کدوم روز چه ساعت دیگه مورفین در ادرار وخون نیست.ممنونم

پاسخ
سلام غفار جان
معمولاً ۳ روز ولی برای اطمینان کیت آن را تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
سینا
سلام
آزمایش اعتیاد از روی نمونه خون تا چند روز بعد از مصرف مورفین یا محصولات تریاک مثبت می‌شود؟
آیا امکان دارد هم از خون و هم از ادرار نمونه گیری شود برای اعتیاد؟

پاسخ
سلام سینا جان
معمولاً آزمایش ادرار انجام می شود و مورفین با روش های رایج معمولاً تا سه روز در ادرار و به مدت کمتر در خون قابل شناسایی است.
بینام
سلام اقای دکتر من دو سال مصرف گل داشتم الان میخام ببینم برای استخدامی THC بررسی میشه یا فقط مورفین چک میشه؟
اگ چک میشه چقد طول میکشه تا از بدنم خارج بشه در ضمن ورزشکارم هسم روزی تقریبن ۲ ساعت تو باشگام

پاسخ
سلام دوست عزیز
در مورد جزئیات استخدام اطلاع دقیق ندارم. گل تا حدود یک ماه پس از آخرین مصرف در ادرار قابل تشخیص است.
حسین
با عرض سلام و خسته نباشید
من چند وقته مصرف گل داشتم البته 4 روز مصرف نکردم و امروز آزمایش ازدواج دادم میخواستم بدونم آیا در آزمایش ازدواج مشتقات گل بررسی میشه یا اینکه مشتقات تریاک فقط مورد بررسی قرار میگیره؟ ممنون میشم

پاسخ
سلام حسین جان
احتمالاً بله ولی مطمئن نیستم.
Binam
سلام اقای دکتر. امروز نامزدم برای ازدواج ازمایش اعتیاد داد و جوابش مثبت شد بود گویا درصد مورفین بالا بوده و به گفته خودشون دیشب برای سردرد یه قرص کدئین خوردن. میخواستم ببینم ممکنه علت دیگه داشته باشه؟و اگه فردا ازمایش بدن ممکنه بازهم مثبت باشه؟ با خوردن مایعات تاثیری درمنفی شدن ازمایش هست؟
بی نهایت تشکر

پاسخ
سلام دوست عزیز
پاسخ این پرسش نزد آزمایشگاه نیست.
این پرسش را بارها دوستان دیگر پرسیده اند و پاسخ بنده این است که آزمایش اعتیاد برای اثبات یا رد اعتیاد انجام می شود و اصولاً هیچ راه قطعی برای اثبات یا رد اعتیاد هیچ کس وجود ندارد. ما انسانها در برخورد با افرادی که به آنها مشکوک هستیم، پس از اینکه تلاش خود را انجام دادیم، دو راه بیشتر نداریم: یا اینکه از یک نقطه فراتر نرویم و مثلاً با اکتفا به همان جواب مثبت یا منفی آزمایشگاه، به آنان اعتماد کنیم، و یا اینکه هیچ ریسکی را نپذیریم که در صورت دوم اصولاً بهتر است از همان ابتدا آزمایش انجام نشود و مثلاً با دیدن همان نتیجه مثبت آزمایش مورفین اعلام کنیم که با این شرایط شک و تردید و دودلی قادر به شروع یا ادامه زندگی مشترک نیستیم. اگر هنوز به این مرحله نرسیده اید، تنها راه این است که به نامزد خود اعتماد کنید و از او حمایت کنید. تلاش برای مچ گیری، علاوه بر این که مشکلی از شما حل نخواهد کرد، ممکن است مشکلاتی هم برایتان ایجاد کند.
اما اگر حاضر نیستید هیچگونه ریسکی را بپذیرید، پیش از هر تصمیمی، توصیه می کنم به یک مشاور خانواده مراجعه فرمایید. سازمان بهزیستی مشاوران خوبی دارد.
Majid
روزی ۱.۵ قرص ب۲ میخورم یهو ترکش کنم چی میشهَ

پاسخ
هرگز بدون مشورت با پزشک خود دارو را قطع نکنید. توصیه این است که مقدار دارو باید به طور تدریجی و طی دست کم 3 هفته کاهش یابد. قطع ناگهانی خطر بروز عوارض محرومیت و یا گرایش به مصرف مجدد مواد مخدر را افزایش می دهد.
mi
سلام مجدد دکتر من اگر به پزشک آزمایشگاه اطلاع بدم و نسخه دکتر مبنی بر استفاده از دارو با تجویز پزشک رو نشان بدم دکتر آزمایشگاه دکتر آزمایشگاه چه کاری برای من میتونه انجام بده؟؟
درضمن ممنونم از پاسخگویی به موقع شما

پاسخ
سلام دوست عزیز
البته عرض کردم معمولاً مشکلی پیش نمی‌آید ولی همین که پزشک آزمایشگاه در جریان مصرف دارو باشد می‌تواند در تفسیر نتایج مفید باشد. مثلاً در برخی موارد نادر می‌توان از روش‌های تأییدی پیشرفته‌تر برای نتایج مثبت کاذب استفاده کرد.
mi
سلام دکتر من با تجویز دکتر چند سال است که قرص والپروات سدیم ۲۰۰ مصرف میکنم و چند روز آینده تست اعتیاد برای استخدامی دارم آیا این قرص باعث مثبت شدن تست میشه؟؟؟
توروخدا جوابمو بدین برام حیاتیه

پاسخ
سلام دوست عزیز
معمولاً خیر ولی بهتر است موضوع را به پزشک آزمایشگاه اطلاع دهید. هرگز دارو را قطع نکنید یا زمان و مقدار مصرف آن را بدون نظر پزشک خود تغییر ندهید.
سعید
سلام دکترمن برای ریزش موهام از فیناستراید یک میلی هرروز یک قرص و همچنین ماینوکسیدل ۵درصد دوونوبت درروزاستفاده میکنم وویتامین e یک روز درمیان و زینک پلاس هرروز و ویتامین A
ممکنه تو آزمایش استخدامی تاثیری داشته باشه محبت کنید جواب بدید

پاسخ
سلام سعید جان
از اجزای آزمایش استخدام اطلاع ندارم ولی اگر منظور شما تست اعتیاد است، خیر.
مصطفی
سلام اقای دکتر خسته نباشید
من چند شب پیش با ماشین بودم که یک موتوری زد به من
خیلی شدید بو به طرزی که الان ایشون در حالت وخیم هستند
از من خون گرفتند و ازمایش ادرار
من یک ساعت تقریبا قبل از تصادف
دو کام ماری جوانا برای بار اولم کشیدم
که هیچ تاثیری روی من نداشت
و از مشروبات الکلی هم استفاده نکرده بودم
خواستم ببینم ازمایش مثبت نشان میدهد یا خیر
اگر مثبت شه چیکار کنم

پاسخ
سلام مصطفی جان
اگر آزمایش ماری‌جوانا انجام شود بله ممکن است نشان دهد.
غلام
سلام آقای دکتر آیا بوپرنورفین جزو آلکوئیدهای تریاک است یا خیر و اگر نیست ، بفرمایید دقیقا از کدام خانواده است و با چه اصطلاحاتی معرفی می شود.؟

پاسخ
سلام غلام جان
خیر. بوپرونورفین یک داروی صناعی آگونیست (موافق یا فعال کننده) نسبی گیرنده‌ اپیوئیدی مو و آنتاگونیست (مخالف یا غیرفعال کننده) قوی گیرنده اپیوئیدی کاپا است. تریاک یا اپیوم (افیون) و مواد شبه تریاک (اپیوئید) در سلول عصبی سه گیرنده دارند: : سیگما، مو، کاپا ( μ ، δ و κ ) که هر یک مسؤول بخشی از اثرات این داروها هستند.
نام های دیگر این دارو شامل سابوکسون، سابوتکس، بوویدال، سابلوکاد، بوپ، بی، ب 2، بوپ، اورنج و ... است.
گمنام
آیا کلونازپام تست مورفین را مثبت میکند؟چون من فقط کلونازپام واسه خواب مصرف میکنم

پاسخ
خیر.
امیرعلی
با سلام خدمت آقای دکتر
در آزمایش عدم اعتیاد چه پارامترهای آزمایش میشود.
آیا فقط تست مورفین ، آمفتامین و متافتامین که تست سه پارامتری محسوب می شود ، آزمایش میشود.
آیا در این تست آزمایش گل یا ماری جوانا گرفته میشود.
ممنون میشم پاسخ دهید.
با سپاس فراوان از حضرتعالی.


پاسخ
سلام امیرعلی جان
قاعده کلی وجود ندارد و بستگی به نوع کیت دارد.
ناشناس
سلام.مرفینی که بعد از جراحی برای کاهش درد تزریق میشه تا چند روز در ادرار قابل ردیابی هست؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
معمولاً ۲ روز.
Arash
با سلام خدمت دکتر عزیز
قرص ترامادول در ازمایش عدم اعتیا‌د چه فاکتوری را مثبت میکنه؟
برای مثال mop ,bup,amp,met amp,

پاسخ
سلام دوست عزیز
در برخی کیت‌ها بوپرونورفین.
Arash
با سلام من یه ماهی هستش که ترامادول نخوردم و برای اخر هفته پیش لغزش کردم و دو تا دونه خوردم، روز جمعه عصر مصرف کردم اگه دو شنبه صبح تست اعتیاد بدم برای ادارات مثبت نشون میده ؟


پاسخ
سلام دوست عزیز
خیر ولی برای اطمینان کیت آزمایش را از داروخانه تهیه و خودتان انجام دهید.
Mahdi
سلام خسته نباشید
من بعد از 14 روز تست تی اچ سی گرفتم از خودم منفی شد
ولی در معرض دود کسایی ک مصرف میکردن قرار گرفتم
ولی الان تست میگیرم مثبت میشه
علت چیست ؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
تست حشیش تا یک ماه و گاهی بیشتر پس از قطع مصرف ممکن است مثبت شود و یک نوبت منفی شدن آزمایش دلیل بر این نیست که آزمایش مجدد مثبت نشود، احتمال مثبت شدن آزمایش در افرادی که به‌طور غیرفعال (passive) در معرض دود حشیش باشند بسیار کم است.
Mahdi
سلام وقت بخیر
به مدت 3 سال مداوم گل و حشیش مصرف میکردم با استفاده از مایعات روز 15 ام تست حشیش من منفی شد ...
ولی به مدت 10 دقیقه کسی جلوم گل کشید
فرداش تست گرفتم مثبت شد
ممنون میشم پاسح بدید علت چیست
با تشکر

پاسخ
سلام دوست عزیز
تست حشیش تا یک ماه و گاهی بیشتر پس از قطع مصرف ممکن است مثبت شود و یک نوبت منفی شدن آزمایش دلیل بر این نیست که آزمایش مجدد مثبت نشود، احتمال مثبت شدن آزمایش در افرادی که به‌طور غیرفعال (passive) در معرض دود حشیش باشند بسیار کم است.
علی رضا
سلام،دکتر در آزمایش طب کار در آزمایشگاه های درمانگاه ها،آزمایش متادون گرفته میشود یا نه؟؟؟؟من دو روز دیگه آزمایش دارم و دیروز پنج میلی گرم استفاده کردم

پاسخ
سلام علیرضا جان
اطلاع دقیق ندارم ولی اصولاً متادون با تجویز پزشک نباید مشکل ایجاد کند.
سعید
سلام اقای دکتر افشاری
بنده تحت درمان با بوپرونورفین هستم .خودم هم داروساز هستم.فقط خواستم بدونم در سال ۹۹ در ازمایشگاه واسه ازدواج کیت بوپرونورفین استفاده میشه یانه؟قبلا ک نبوده ولی بعضیا میگن تو اصفهان جدیدا استفاده میکنن ؟

پاسخ
سلام سعید جان
اصولاً بوپرونورفین (سابوکسون) تست نمی شود و معمولاً آزمایش ازدواج ربطی به مصرف بوپرونورفین ندارد ولی برای اطمینان، کیت تریاک را از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
یوسف
سلام خدمت دکتر افشاری بزرگوار
جناب دکتر من ۵ روز پیش برای اولین بار مقدار نیم گرم شیره تریاک به صورت خوراکی مصرف کردم . و ۳ روز بعد آزمایش ازدواج دارم .
کیت تهیه کردم و طبق گفته های شما خط پررنگ دربالا و خط کمرنگ تر در پایین مشخص شد . کم رنگ بودنش خیلی نگرانم کرده چون تفاوت محسوس هست . توده چربی بدنیم نسبتا بالا هست و ۸۸kg با قد۱۸۰ هستم.
ویتدراوال تایم داروهایی مثل آنتی هیستامین ها هم بالا هست برام مثل لوراتادین .
آیا ممکنه تست آزمایشگاه برای من مثبت باشه با این تفاسیر.
بی نهایت ممنون و سپاسگزارم راهنماییم کنید

پاسخ
سلام یوسف جان
کیت منفی است و آزمایشگاه هم احتمالاً منفی خواهد بود.
رضا
سلام
خواستم بدونم مصرف خوراکی شیره تریاک تا چند روز در ادرار باقی میمونه ؟ حدود دو هفته روزی تقریبا نیم گرم ؟؟؟ و با چه روش هایی سریعتر میتونیم دفع کنیم مخدر رو از بدن ؟

پاسخ
سلام رضا جان
معمولاً در آزمایش ادرار تریاک تا 3 روز قابل تشخیص است. برای اطمینان می توانید کیت آن را از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
در مورد روش هایی برای دفع سریع مواد مخدر، بی اطلاع هستم.
اکبر
سلام جناب دکتر افشاری عزیز
من یه اشتباهی کردم و از سر نادانی و بی تجربگی به مدت ۱۰ روز ، روزی نیم گرم شیره تریاک خوردم و یه مدت دیگه باید تست اعتیاد بدم برای استخدام ، جناب دکتر واقعا پشیمونم و قبل از اینم هیچ گونه مخدری مصرف نکردم ، وزنم ۶۰ ، وضعیت بدنی سالمی دارم و بدنم اصلا چربی نداره ، پیاده روی ام میکنم روزانه حدود یک ساعت ، در صورتی که مایعات فراوان مصرف کنم تقریبا چقدر زمان میبره تا ازمایش ادرار منفی بشه ؟؟ حدودی ام عرض کنین ممنون میشم

پاسخ
سلام اکبر جان
معمولاً در آزمایش ادرار تریاک تا 3 روز قابل تشخیص است. برای اطمینان می توانید کیت آن را از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
Omid
سلام خسته نباشید من 4 سال روزی نیم گرم گل مصرف میکردم و 70 گیلو بودم که الان به 85 رسیدم و 23 سالم است. دیگه خسته شدم. و شرایت شغلی برام محیا شده و الان 2 هفته است که نه فکر مینم بهش نه احساس نیاز میکنم اعتیادی بهش ندارم و مایعات زیاد مصرف میکنم روزی 7. 8 لیتر چه مقدار زمان طول میکشه تا بطور کل از بدنم خارج بشه و با خیال راحت ازمایش بدم
2 هفتس مصرف نکردم و نخواهم کرد
لطفا راهنمایم کنید

پاسخ
سلام دوست عزیز
معمولاً یک ماه و برای اطمینان بهتر است خودتان از داروخانه کیت آزمایش را تهیه و انجام دهید.
سليمان
با سلام
من مدت طولاني قرص كوتياپين ١٠٠ روزانه استفاده ميكردم كه ان را طي چند ماه اخير كم كردم و ٣ روز قطع كردم. ايا تست اعتياد جهت استخدام دولتي ممكن هست اشتباه بشود؟ تا چند روز ديگر ممكن است اثر ان برود؟
براي اطمينان از كدام كيت تست خانگي ميتوانم استفاده كنم.
سوال دوم
ايا چند بار تزريق هورمون حدود دوماه قبل داشتم بخاطر ورزش بدنسازي كه انجام ميدهم ميتواند تاثيري منفي در ازمايش اعتياد داشته باشد؟
با تشكر از پاسخگويي

پاسخ
سلام سلیمان جان
داروی Quetiapine ممکن است تست ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای (TCA) را به‌طور کاذب مثبت کند. این دارو تا بیش از ۳۰ روز در نمونه ادرار قابل شناسایی است. مورد دیگری گزارش نشده است. توصیه بنده این است که بدون مشورت با پزشک و خودسرانه، دارو را قطع یا کم نکنید. در مورد تزریق هورمون، نتایج بستگی به نوع هورمون و مدت اثر آن دارد. به‌طورکلی، دستورالعمل واحدی برای آزمایش‌های استخدام وجود ندارد.
ساسان
وقت بخیر جناب دکتر
ممنون از پاسختون
بله، من زیر نظر پزشک دارو مصرف می کنم
ولی میگن آزمایشگاه کاری به اینا نداره
و جواب مثبت رو مستقیم میفرسته اداره

پاسخ
طبق نامه ای که در متن فوق مشاهده می کنید، آزمایشگاه موظف است به این موارد توجه کند.
ساسان
سلام جناب دکتر
ببخشید، شما اطلاع دارید که واسه آزمایش استخدامی آپ از ب2 هم تست می گیرن یا نه؟
ممنون

پاسخ
سلام ساسان جان
خیر، متأسفانه اطلاع دقیق ندارم. نکته مهم این است که بدون نظر پزشک، مصرف دارو را قطع نکنید و اصولاً اگر این دارو را با تجویز پزشک مصرف می‌کنید، جای نگرانی نیست.
دژکام
درود برشما جناب دکتر
خسته نباشید میگم بهتون و ممنونم بابت اطلاعاتی در اختیار عموم گذاشتید.
بنده به مدت یکسال متادون ۲۰مصرف میکردم که الان ۷روز هستش نخوردم میخاستم بپرسم میتونم آزمایش ازدواج بدم؟
جواب آزمایش مثبت میشه یا منفی؟
و یه سوال دیگه نوشیدن الکل تو آزمایش اعتیاد تاثیر میزاره یا خیر؟
ممنونم از سایت خوبتون
تشکر

پاسخ
سلام دوست عزیز
با هماهنگی پزشک مرکزی که متادون تهیه می‌کنید، اصولاً نباید مشکلی پیش بیاید. معمولاً متادون تا ۳ الی ۴ روز پس از آخرین نوبت مصرف در ادرار قابل شناسایی است. الکل هم معمولاً جزو آزمایش‌های ازدواج نیست.
سجاد
سلام دکتر افشاری من از کیت 3کاره مولتی دراگ استفاده. کردم. و سه خط قسمت بالایی پدیدار شد. بعد دوتا. از قسمت پایینی به صورت کم رنگ. پدیدار شد. این یعنی چی دکتر جان سوال دوم. من نزدیک 10 سال. تریاک مصرف میکنم حدود 3 گرم در طول شبانه‌روز با قلقلی فقط تریاک ولی تست سه کاره واسه. Met.mop..amp
هستش تست من باید مرفین مثبت بشه نه هرسه ان پس نتیجه گیری. بنده اینه. که جنسی که میگیرم قاطی داره که سه خط باهم پدیدار شده و بنده باید ترک کنم چون. عاشق. جنس خوبم قاطی باشه به بدن خودم آسیب میزنم. و باید پیش به سوی پاکی. برم 34 سالمه و تو این 10 سال از 3گرم درروز تجاوز نگردم باتشکر از شما دکتر عزیز. بنده رو راهنمایی کنید

پاسخ
سلام سجاد جان
دقیقاً متوجه منظور شما نشدم. اگر منظورتان این است که در هر یک از سه مستطیل کیت یک خط در قسمت بالا ظاهر شده و در دو مستطیل یک خط هم در قسمت پایین ظاهر شده، حتی اگر خط پایینی کم رنگ باشد، نتیجه آن دو منفی است و فقط مستطیلی که یک خط در بالا دارد مثبت است که احتمالاً همان مورفین است. بنابراین نمونه فقط از نظر مورفین مثبت است.
محمدعلی
سلام. آمفتامین شامل چی میشه؟ ومورفین شامل چی؟ ممنون

پاسخ
سلام محمدعلی جان
اگر منظورتان مواد موجود در بازار است، آمفتامین با نامهای Bennies, Black Beauties, Crank, Ice, Speed, Uppers و متامفتامین با نامهای شیشه و blue, crystal, ice, meth, and speed و مورفین با نامهای Dreamer, Emsel, First Line, God’s Drug, Hows, MS, Mister Blue, Morpho, Unkie ممکن است در بازار عرضه شوند. داروهای موجود در بازار اغلب ممکن است حاوی ترکیبی از چند داروی مخدر باشند.
سیاوش
سلام . آقای دکتر طبق فرمایش شما کیت مرفین رو تهیه کردم و جواب تست منفی بود . آقای دکتر خود ترامادول بصورت مجزا در آزمایشگاه تست نمیشه؟

پاسخ
سلام سیاوش جان
برای ازدواج، خیر.
سیاوش
با سلام مجدد. ممنون از راهنماییتون. آقای دکتر ترامادول هیچ تستی رو به صورت کاذب مثبت نمیکنه؟

پاسخ
سلام سیاوش جان
ترامادول در حال حاضر جزو مواد مخدر یا داروهای مورد سوء مصرف طبقه بندی نشده است. البته این دارو یک اپیوئید (شبه تریاک) نیست اما به گیرنده های اپیوئید متصل می شود و در برخی روشها ممکن است آزمایش اعتیاد به طور کاذب مثبت شود. ترامادول 1 تا 3 روز و حداکثر تا یک هفته در ادرار قابل شناسایی است. مصرف طولانی ممکن است این مدت را طولانی تر کند. به هرحال، پیشنهاد می کنم پیش از مراجعه به آزمایشگاه، آزمایش را با کیت مورفین که از داروخانه قابل تهیه است انجام دهید تا از منفی شدن آن مطمئن شوید.
سیاوش
سلام آقای دکتر . آیا برای آزمایش ازدواج ترامادول هم تست میشود؟

پاسخ
سلام سیاوش جان
معمولاً آزمایش ازدواج محدود به تست مورفین است.
سامان
حتما بخوانید

با سلام خدمت دکتر عزیز و مهربان
بنده ۲سال فقط ترامادول میخوردم،بعد متادون خوردم،الان ۷ماه بیشتر قصط کردم پاک.شم بپروفین همون بی ۲ میخورم.
یه کار استخدامی(نیروی پیمانکاری خدماتی) با هزار التماسو خواهشو امتحان برام درست شد،بهم گفتن باید ازمایش بدی،متاهل هم هستم.
از ترس مثبت در اومدن ازمایشم، الان ۲ روزه از ال دی،گچ دیوار،شوینده ها،پودر لباس شویی و...میخورم.
میدونم اشتباهه اما برای بدست اوردن کارم پدرم در اومد.

به امام رضا من تحت درمانم پیش کلینیکی که مجوزشو خودشون دادن!!!تحت درمانم.

اگه منفی شد که خدارو شاکرم،اگه نه که، دوباره شروع میکنم،همچی میکشم.
دیگه خسته شدم.۲روزه از استرس گریه میکنم.

یعنی ماهایی که یه غلطی کردیمو الان پشیمونیم تحت درمانیم،باید بریم بمیریم!!!!حق زندگی نداریم!!!

منی که تا الان نه تریاک کشیدم نه...و تو دانشگاه با ترمادول اشنا شدم اونم از داروخانه از حایی که خودشون مجوز میدن میگرفتم،تکلیف زندگیم چیه؟
بیکاری؟بدبختی؟شرمنده زنو بچه هام بشم؟

خدا عاقبت ماروبخیر کنه.
میلاد
با عرض سلام خدمت دکتر افشاری.میخواستم بدونم کلانازپام تست مرفین را مثبت میکند؟

پاسخ
سلام میلاد جان
کلونارپام تست مورفین را مثبت نمی‌کند.
محسن
سلام من تقریبا هفته ای سه تا ۴ بار گل مصرف میکردم ۱۰ روز بود مصرف نکرده بودم تا ۳ روز پیش که یه مقدار ناچیز تعارف شد و یکباره دیگه هم اونجا مصرف کردم . حالا قراره برا جواز کسب برم آزمایش اعتیاد بدم خواستم ببینم گلم میگیرن یا فقط تریاک و مرفین چون تو حود برگه نوشته آزمایش آلکالوئید ها ، تریاک و مشتقات آن ؟خیلی نگرانم لطفا کمک

پاسخ
سلام محسن جان
از اجزای آزمایش جواز کسب اطلاع دقیق ندارم. برای اطمینان بهتر است کیت حشیش را از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
میلاد
با عرض سلام خدمت دکتر افشاری عزیز
خواستم از سایت خوب،مدیریت عالی و جوابدهی دلسوزانه و آگاهانه شما کمال تشکر و کنم چون واقعا به تک تک سوالا که ازتون پرسیده میشه با جون و دل و در اسرع وقت جواب میدید و گره از مشکلات بیماران گرفتار باز میکنید.امیدوارام در تمامی مراحل زندگیتون توفیق و پیشرفت روز افزون داشته باشید و سالم و تندرست باشید.
ممنون از لطف بیکرانتون
امیر
سلام دکتر جان
من مدت زیادیه ک تریاک مصرف میکنم ولی به مقدار کم نیم گرم روزانه استنشاق
الان ۳ روز نمیکشم
ولی برای راحتی مقدار کمی قرص ب۲ زیر زبونم میزارم ک بهم فشار نیاد و خوبه
میخواستم بپرسم ک این قرص ب۲ به مثبت شدن آزمایش تریاکم تاثیری نداره؟
میخوام بدونم اگه بعد ۳روز قرار بوده آزمایش تریاکم منفی باشه این قرص ب۲ باعث مثبت شدن تریاک ک نمیشه؟
من فقط میخوام آزمایش تریاک بدم
درضمن میخواستم بدونم اگر قرص هم مصرف نکنم زودتر آزمایش تریاکم منفی میشه یا به قرص ربطی نداره و اینها جدا هستن
ببخشید طولانی شد ولی حیاطیه. ممنون میشم توضیح بدید

پاسخ
سلام امیر جان
معمولاً آزمایش تریاک ربطی به مصرف بوپرونورفین ندارد ولی برای اطمینان، کیت تریاک را از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
رضا
سلام خسته نباشید.آیا واسه استخدامی نیروی انتظامی تست دخانیات هم گرفته میشه؟

پاسخ
سلام رضا جان
متأسفانه اطلاع ندارم.
سامان
سلام جناب دکتر . تست کیت متادون روژان من بعد 7 روز منفی میزنه با خط پایینی کاملا مشهود ولی مقداری کمرنگتر. در روز 14 ام آزمایش میدم. آیا آزمایشگاه هم کیت میزنه برای متادون یا راه دیگه ای داره ؟ چقدر به این کیت اطمینان کنم؟ مصرفم طولانی مدت بوده ولی دوز خیلی خیلی کم هیچوقت زیاد نبوده . آخرین مصرف هم 8 روز قبل قرص 5 میلی گرم بوده
ممنون

پاسخ
سلام سامان جان
نتیجه منفی این کیت ها ارزش بالایی دارد. روشی که در آزمایشگاه استفاده می شود ممکن است کمی متفاوت باشد ولی نتیجه آن هم به احتمال قوی منفی خواهد بود.
میلاد
آقای دکتر من امروز صبح که با کیت تست گرفتم منفی بود و دوباره بعد از ظهر میخوام امتحان کنم.حالا با اطلاعات شما تقریبا جواب تست من مثبت میشه یا منفی؟بخدا ۶ روزه دارم عذاب میکشم واسه این آزمایش و بیشتر جواب آزمایش که پای هیسیت من و خانوادم وسطه.امکان هست بگید با مصرف ۲ ماهه هرویین و ۱ ماهه متادون که الان بهتون گفتم جواب تست من چجور مشخص میشه و لطفا بگید تستم منفی میشه یا مثبت؟

پاسخ
متأسفانه این نوع سؤالات جواب قطعی ندارد. همه چیز بستگی به نوع کیت مورد استفاده توسط آزمایشگاه دارد.
میلاد
من ۲ ماه بود هرویین مصرف میکردم روزی ۱ گرم.بعد به مدت ۱ ماه شربت متادون دارم میخورم با قرص کلونازپام ۲ به مدت طولانی.الان ۶ روزه اصلا لب به هیچی نزدم و خیلی دردم دارم و واسه آزمایش استخدامی میخوام تست بدم فردا.نتیجه تست با کیت هر روز در میون مثبت و منفی نشون میده.یه روز مثبت یه روز منفی حالا باید چکار کنم؟واقعا خسته شدم از دوگانگی جوابها.تورو قرآن یه راهی مطمئن جلو پام بزارید واسه فردا.

پاسخ
سلام میلاد جان
واقعاً متأسفم که افراد به دلیل شرایط نامنصفانه ناچار می‌شوند حتی داروهای ترک اعتیاد را برای انجام آزمایش قطع کنند و خود را در معرض خطر عوارضی مانند سندرم محرومیت (withdrawal) و بیش‌مصرفی (overdos) قرار می‌دهند. به‌هرحال، هیچ فرمول جادویی برای منفی شدن تست اعتیاد وجود ندارد و تنها توصیه بنده این است که مراقب عوارض فوق باشید و بدون فکر و مشورت اقدام نکنید. امیدوارم این کامنت‌ها به گوش مسؤولین محترم برسد و شرایط بهتر شود.
رضا
سلام‌ممنون از سایت خوبتون..آقا تو‌رو‌خدا اگه میشه‌زود جواب بدین قضیه مرگ و‌زندگیه...من واسه اولین بار تو‌زندگیم اندازه ی نخود تریاک کشیدم حالا میخوام ببینم تا چند وقت تو خون و چند وقت تو ادرار میمونه؟ادارات دولتی آزمایش ادار میگیرن یا خون؟

پاسخ
سلام رضا جان
معمولاً آزمایش ادرار انجام می شود و تریاک تا 3 روز قابل تشخیص است. برای اطمینان می توانید کیت آن را از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
Joker
"سلام .لطفا سریع ج بدین من از اخرین باری ک مصرف داشتم ۲۴ ساعت میگذره ایا در طب کار تست اعتیاد مثبت میزنه"

پاسخ
سلام دوست عزیز
بستگی به ماده مصرف شده و البته میزان و مدت مصرف دارد. مثلاً همان طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، آمفتامین و تریاک تا 3 روز، و حشیش گاهی تا 1 ماه مثبت می شود.
سارا
با عرض سلام خسته نباشین.من ی سوال داشتم اگ لطف کنین جواب بدین،شوهر من دوسال ک متادون چ ب صورت قرص چ ب صورت شربت مصرف میکرد وقتی ازمایش داد تست متادونش مثبت شد و چیزهای دیگر منفی شدن ایا شوهرم راست مبگه ک فقط متادون مصرف میکرده؟الان حدود45روز است ک دیگ قرص نخورده ولی تو تستی ک از داروخونه تهیه کردیم یک خط پرنگ و یک خط کمرنگ است ینی تو تست ازمایشگاه منفی نشون داده میشود؟لطفا جواب سوال بدین خاهشا مهم واسم خیلی .ممنون میشم

پاسخ
سلام سارا جان
ضمن این که کیت های موجود در داروخانه صرفاً یک آزمایش غربالی است و نتایج مثبت آن ممکن است مثبت کاذب باشد و باید با آزمایش تکمیلی تأیید شود، به این نکته هم باید توجه شود که هر کیت آزمایش اعتیاد دارای مشخصات خاص خود است و نتایج آن با کیت های دیگر قابل مقایسه نیست. برای این کار احتمالاً آزمایشگاه های معتبر مانند مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز طرف اعتماد دفاتر ازدواج، یا آزمایشگاه های پزشکی قانونی قابل اعتمادتر هستند.
سارا
با عرض سلام خسته نباشین.من ی سوال داشتم اگ لطف کنین جواب بدین،شوهر من دوسال ک متادون چ ب صورت قرص چ ب صورت شربت مصرف میکرد وقتی ازمایش داد تست متادونش مثبت شد و چیزهای دیگر منفی شدن ایا شوهرم راست مبگه ک فقط متادون مصرف میکرده؟الان حدود45روز است ک دیگ قرص نخورده ولی تو تستی ک از داروخونه تهیه کردیم یک خط پرنگ و یک خط کمرنگ است ینی تو تست ازمایشگاه منفی نشون داده میشود؟لطفا جواب سوال بدین خاهشا مهم واسم خیلی .ممنون میشم

پاسخ
سلام سارا جان
ضمن این که کیت های موجود در داروخانه صرفاً یک آزمایش غربالی است و نتایج مثبت آن ممکن است مثبت کاذب باشد و باید با آزمایش تکمیلی تأیید شود، به این نکته هم باید توجه شود که هر کیت آزمایش اعتیاد دارای مشخصات خاص خود است و نتایج آن با کیت های دیگر قابل مقایسه نیست. برای این کار احتمالاً آزمایشگاه های معتبر مانند مراکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز طرف اعتماد دفاتر ازدواج، یا آزمایشگاه های پزشکی قانونی قابل اعتمادتر هستند.
سعید
با سلام مجدد. جناب ینی در آزمایش عدم اعتیاد استخدامی، جز مرفین برای ب 2 هم تست گرفته میشه؟؟ و دو قرص کلونزپام تاثیری در آزمایش داره و تا چند روز میمونه؟؟؟ ممنون میشم لطف کنید جواب بدید.

پاسخ
سلام
اصولاً ب2 جزو تست استخدامی نیست ولی یک اداره یا سازمان ممکن است بخواهد آن را تست کند و بنده بی اطلاع هستم. بنزودیازپین ها از جمله کلونازپام جزو پانل (تستهای) 5 تایی نیستند اما در تستهای 7 تایی وجود دارند. دفع کامل یک قرص کلونازپام حداقل سه روز طول می کشد. عوامل مختلف ممکن است این مدت را طولانی تر کنند.
سعید
سلام. وقتتون بخیر. جناب دکتر بنده دوسال قرص ب دو استفاده کردم. چهار روز دیگه آزمایش عدم اعتیاد جهت استخدامی دارم. الان دور روز استفاده نکردم. آیا در آزمایش عدم اعتیاد، قرص ب 2 نشون داده میشه؟ ممنون میشم جوابمو بدید.

پاسخ
سلام سعید جان
مدت مثبت شدن تست اعتیاد در اثر مصرف بوپرونورفین حدود یک هفته در ادرار و به مدت کمتر در خون است.
رضا تهران
با سلام
لطفا بفرمایید که تو تست اعتیاد برای استخدام مصرف سیگار و قلیان مشخص میشه یا نه و اینکه چند روز مصرف سیگار رو تستاثر داره و اصلا مدنظر هست تو تست های استخدامی مصرف سیگار و قلیان یا نه
ممنون

پاسخ
سلام رضا جان
سیگار و قلیان و به طور کلی آزمایش نیکوتین جزو آزمایش های استخدامی نیست. ولی توجه کنید که گاهی سیگار یا تنباکوی قلیان حاوی موادی است که ممکن است آزمایش اعتیاد را به طور کاذب مثبت کند.
این البته بستگی به میزان و مدت و نوع مصرف، و عوامل دیگر مانند روش آزمایش دارد و این مدت ممکن است حتی در سیگاری‌های غیرفعال (افرادی که به طور ناخواسته در معرض دود سیگار هستند) از 2 روز تا 3 ماه طول بکشد. تیوسیانات آزمایش نیکوتین را به طور کاذب مثبت می کند. تماس با این ماده در برخی مشاغل مانند ذوب فلزات و مصرف برخی غذاها مانند کلم، گل کلم، بادام و خردل و داروهایی مانند آمفتامین بیشتر است. سیگارهای حاوی منتول، آزمایش نیکوتین را به مدت طولانی تری مثبت می‌کنند.
فرهاد
سلام دکتر .من تقریبا چند سالی هست که مصرف ترامادول دارم به صورتی که به طور میانگین هفته ای 1 الی 2 بار دور مصرفی هم هر بار بین 300 - تا 400 میلی گرم .اخرین مصرفم 5 روز پیش بود با دوز 800 میلی گرم .الان 5 روزه که مصرف نداشتم فردا هم قراره برم ازمایش عدم اعتیاد .از داروخانه کیت تهیه کردم همه رو منفی میزنه ولی ترامادول رو مثبت میزنه .میخواستم ببینم اگه فردا برم ازمایش نتیجه تست ازمایشگاه مثبت میشه یا منفی .ممنونم اگر راهنمایی کنید.

پاسخ
سلام فرهاد جان
ترامادول در حال حاضر جزو مواد مخدر یا داروهای مورد سوء مصرف طبقه بندی نشده است. البته این دارو یک اپیوئید (شبه تریاک) نیست اما به گیرنده های اپیوئید متصل می شود و در برخی روشها ممکن است آزمایش اعتیاد به طور کاذب مثبت شود. ترامادول 1 تا 3 روز و حداکثر تا یک هفته در ادرار قابل شناسایی است. مصرف طولانی ممکن است این مدت را طولانی تر کند. به هرحال، پیشنهاد می کنم پیش از مراجعه به آزمایشگاه، آزمایش را با همان کیت داروخانه تکرار کنید تا از منفی شدن آن مطمئن شوید.
محمد
سلام جناب دکتر ، من یک قرص وگادول مصرف کردم ، الان فهمیدم که 50 میلی گرم ترامادول داره ، 100 میلی گرم سیلدنافیل ، تست این دارو چند روز طول میکشه منفی شه ?

پاسخ
سلام محمد جان
ترامادول در حال حاضر جزو مواد مخدر یا داروهای مورد سوء مصرف طبقه بندی نشده است. البته این دارو یک اپیوئید (شبه تریاک) نیست اما به گیرنده های اپیوئید متصل می شود و در برخی روشها ممکن است آزمایش اعتیاد به طور کاذب مثبت شود. ترامادول 1 تا 3 روز و حداکثر تا یک هفته در ادرار قابل شناسایی است.
احسان
سلام وقتتون بخیر و ممنون از مطالب مفیدتون
یک سوال داشتم، من تقریبا یک سال متادون ۲۰ مصرف میکردم و تقریبا ۱۰ روز هست که استفاده نکردم میخواستم ببینم در آزمایش ازدواج یا کارت سلامت مشخص میشه یا نه....۳۱ سالم هست
ممنون


پاسخ
سلام احسان جان
متادون معمولاً بعد از 3 روز با روش های مرسوم قابل تشخیص نیست. برای اطمینان، بهتر است کیت متادون را از داروخانه تهیه کنید و خودتان آزمایش را انجام دهید.
پدرام
سلام جناب دکتر ، بنده برای اولین بار ماری جوانا ( گل ) مصرف کردم اونم در حد چند کام ( کم ) ، تا حالا هم مصرف هیچ چیزی نداشتم ، سنم هم پایینه ، وضعیت جسمانی هم سالمه ، مایعات و شیر و ... هم زیاد مصرف میکنم ، چقدر ممکنه تو ادرار قابل ردیابی باشه ?

پاسخ
سلام پدرام جان
اغلب کیت های تست حشیش حساسیت بالایی دارند و مقادیر کمتر از 20 نانوگرم از این ماده را نیز شناسایی می کنند. به حدی که منفی شدن تست به معنی اطمینان 100 درصد از عدم مصرف است.
محمد
سلام دکتر.قرص سیپروهپتادین۴ روی تست اعتیاد تاثیر داره !?من دیروز خوردم فرداش رفتم آزمایش !الان مثبته یا منفی!?تورو خدا جواب بدید

پاسخ
سلام محمد جان
سیپروهپتادین ممکن است تست را از نظر داروهای موسوم به سه‌حلقه‌ای (TCA) مثبت کاذب کند ولی به‌طور معمول در تست اعتیاد این داروها آزمایش نمی‌شود. به‌هرحال بهتر است موضوع را به آزمایشگاه اطلاع دهید.
ابراهیم
باسلام و خسته نباشید من سه شنبه صبح قرص اس امپرازول وبیسموت و ظهر یک عدد رانیتیدین ۱۵۰ خوردم ۵ شنبه صبح آزمایش اعتیاد داشتم برای استخدامی بیمارستان
جواب آزمایشم مثبت میشه؟؟؟ خیلی نگرانم و ناراحتم
توروخدا جواب بدید

پاسخ
سلام ابراهیم جان
پنتوپرازول و احتمالاً سایر داروهای گروه امپرازول از عوامل شناخته شده نتایج مثبت کاذب آزمایش حشیش هستند. مدت زمان آن بستگی به نیمه عمر دارو دارد. امپرازول، 48 تا 72 ساعت پس از مصرف، در ادرار قابل شناسایی است.
رانی تیدین هم تست آمفتامین را به صورت کاذب مثبت می کند.
بهتر است مصرف دارو را به آزمایشگاه اطلاع دهید.
ابراهیم
باسلام و خسته نباشید
آقای دکتر من سه شنبه صبح قرص اس امپرازول وبیسموت و ظهر یک عدد رانیتیدین ۱۵۰ خوردم ۵ شنبه صبح آزمایش اعتیاد داشتم برای استخدامی بیمارستان
جواب آزمایشم مثبت میشه؟؟؟ خیلی نگرانم و ناراحتم
توروخدا جواب بدید
اسداله
سلام مجدد آقای دکتر
خسته نباشید
ببخشید من سوال پرسیدم در مورد حشیش میشه بفرمایید اگر در کیت خط پایین کمرنگ باشه ، باز هم یعنی تست در پزشکی قانونی مثبت میشه ؟ خدمتتون گفتم ۲۷ روز گذشته از مصرفم ،کلا هم ۴ بار کشیدم ،من آزمایش دادم امروز ،قبلش چند بار کیت زدم در روز های مختلف، همش رنگ پایین کمرنگ میشد

پاسخ
سلام اسداله جان
حق با شماست. تست خانگی منفی است ولی چون فرمودید پزشکی قانونی، معمولاً در آن جا حساسیت بیشتری وجود دارد. هر چند من هم عرض کردم احتمالاً و امیدوارم منفی شود.
اسداله
سلام آقای دکتر ، شما فرمودید ،حتی کمرنگ باشه تست منفی هست ،الان تو سوالم می فرمایید که جواب مثبت میشه ، من خدمتتون گفتم از کیت خانگی استفاده کردم ،خط پایین کمرنگ میشد ، من تو پیام ها خوندم فرمودید که کمرنگی هم منفی محسوب میشه ،اما الان می‌فرمایید مثبت میشه ؟ حال به فرض مثبت باشه ،می تونم بگم دارویی خوردم و این اتفاق افتاده؟ آیا دارویی هست که بگم اشتباه نماد thc رو زده ؟ خواهش می کنم این دو سوال من رو جواب بدید

پاسخ
سلام اسداله جان
حق با شماست. تست خانگی منفی است ولی چون فرمودید پزشکی قانونی، معمولاً در آن جا حساسیت بیشتری وجود دارد. هر چند من هم عرض کردم احتمالاً و امیدوارم منفی شود.
اسداله
باسلام ، ببخشید من ۲۸ روز قبل تو یک مهمونی گل کشیدم و قبل از اون هم سه بار حشیش هر چند روز یک بار ، مصرف کردم ،دیگه هم نکشیدم، کیت تست حشیش هم زدم دو خط میشد ،چند بار هم این کارو کردم ،اما هر دفعه خط پایین بسیار کمرنگ میشد ، امروز پزشکی قانونی رفتم و آزمایش دادم برای استخدامی ، به نظرتون مثبت میشه ؟ خواهش می کنم کمکم کنید ؟ اگر مثبت شد چی بگم که دوباره بگیرن ،چون واقعا من مصرف کننده نیستم ،تو مهمونی ۴ بار کلا این کارو کردم و دیگه هم انجام نمی‌دم ، خواهشاً کمکم کنید که چه کار باید کنم ، اگه گفتن مثبت شده چی بگم که دوباره بگیرم، بگم چه دارویی خوردم ،یا اصلا مثبت میشه ؟ از این ماجرا ۲۸ روز گذشته ، من شب قبل آزمایش باز کیت زدم کمرنگ شد ، میگن کمرنگ بشه یعنی thc در ادرار هست ، جواب آزمایش رو خود پزشکی قانونی می‌فرسته محل کارم، در ضمن بگم نوشته بود آزمایش مواد مخدر و روانگردان ،ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ
سلام اسداله جان
احتمالاً آزمایش مثبت خواهد شد و متأسفانه اطلاع ندارم بجز گفتن واقعیت چه کار می‌شود کرد.
Ali
با سلام ایا در تست مورفین برای ازدواج متادون هم نشان داده می‌شود

پاسخ
سلام
بستگی به نوع کیت مورد استفاده دارد.
نادر
سلام و درود بر شما دکتر نازنین. خدا قوت.
من حدود یکماهه آلپرازولام 25صدم میلیگرم مصرف میکنم. یکبار در روز.
ده روز دیگه تست اعتیاد دارم این ده روز رو میخوام مصرف نکنم.آیا تست اعتیاد بنده چه تست ادرار چه آزمایش خون مثبت خواهد شد

پاسخ
سلام نادر جان
الپرازولام معمولاً بعد از چهار روز کاملاً دفع می‌شود.
پسر ساروی
سلام.من ب مدت دو هفته قرص ولبان 75 مصرف کردم و یه هفته اخیر مصرف ان را قطع کردم و امروز ازمایش اعتیاد دادم.ایا ممکن است ازمایش اعتیاد من مثبت شود؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
ولبان، ولباترین یا بوپروپیون (Bupropion) از داروهای ضدافسردگی و آرامبخش است که گاهی برای کمک به ترک سیگار هم تجویز می شود. این دارو ممکن است نتایج آزمایش آمفتامین، متامتامین یا LSD را به طور کاذب مثبت کند. ولبان در بدن ذخیره می شود و نیمه عمر طولانی دارد. قطع ناگهانی دارو توصیه نمی شود.
امیر
سلام در ازدواج ازمایش ب2 گرفته میشه؟در جوابهاتون خوندم گفتید در تی ال سی مثبت میشه چه زمانی تی ال سی میگیرن؟ ایا ب2 باعث مشکوک شدن ازمایش میشه؟ خواهشا کامل بگین خیالمو راحت کنین.27 روز دیگه ازمایش دارم

پاسخ
سلام امیر جان
متأسفم که جواب قاطعی برای سؤال شما ندارم تا به قول خودتان خیالتان راحت شود. با توجه به این که نیمه عمر بوپرنورفین حدود 3 روز است، بنابراین پاک شدن کامل آن حدود 12 روز طول خواهد کشید. در بیشتر کیت ها مدت زمان قابل شناسایی برای ب2 حداقل 3 تا 6 روز ذکر شده است. در هر حال، توصیه اکید بنده این است که اگر مصرف کننده ب 2 هستید این دارو را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید و اگر همچنان برای این کار مصمم هستید، دارو را در صورت صلاحدید پزشکتان به تدریج قطع کنید و به فواصل منظم مقدار مصرف را کاهش دهید.
محمدعلی
سلام آقای دکتر آیا امپرازول هم تست را مثبت میکند و اگر‌جوابتون‌مثبته چه زمانی بعد مصرف برای تست باید مراجعه کرد؟

پاسخ
سلام محمدعلی جان
پنتوپرازول و احتمالاً سایر داروهای گروه امپرازول از عوامل شناخته شده نتایج مثبت کاذب آزمایش حشیش هستند. مدت زمان آن بستگی به نیمه عمر دارو دارد. امپرازول، 48 تا 72 ساعت پس از مصرف، در ادرار قابل شناسایی است.
علی
سلام. خسته نباشید. ببخشید من زیرنظر دکتر ریتالین و آتوموکستین مصرف میکنم . چند روز دیگه تست عدم اعتیاد برای استخدامی درپیش دارم. اگه از روانپزشکم گواهی ببرم بازم باید دو روز قبل آزمایش داروهامو قطع کنم؟ اگه ممکنه راهنماییم کنین چطوری این مشکلو حل کنم

پاسخ
سلام علی جان
به طور کلی در صورت مصرف داروهای اعصاب، توصیه می شود این موضوع را به آزمایشگاه اطلاع دهید و خودسرانه دارو را قطع نکنید.
کاوه
دکتر جان ممنونم از جوابتون،خیلی جاها خوندم که شدت رنگ در ناحیه Tمهم نيست و اگه بوجود بیاد هرچند کمرنگ نشان دهنده نتیجه منفیه،آیا این درسته؟و سوال دومم اینکه آیا آزمایشگاه های پاتولوژی تسخیص میدن که ماده ای که در تست آمفتامین خلل ایجاد کرده همون فلوکسیتینه؟؟؟؟آزمایش ادرار برای استخدامه و بهم گفتن که دو هفته دیگه جوابشو میدن،و حدس میزنم که با تجزیه ادرار باشه،چون گفتن که نتیجه رو بهمون نمیگن و باید نامه جواب آزمایش رو مهروموم تحویل اداره بدیم،ممنونتون میشم اگه راهنماییم کنید،بازم ممنون از وقتی که برای حواب دادن به سوالات ما میگذارید

پاسخ
1- شدت رنگ در ناحیه T اهمیت ندارد و نتیجه منفی است.
2- امکان تشخیص موارد مثبت کاذب بستگی به وجود تجهیزات لازم در یک آزمایشگاه دارد. برخی آزمایشگاه ها این کار را انجام می دهند ولی برخی هم انجام نمی دهند. متأسفانه هیچ دستورالعملی برای این کار در ایران وجود ندارد. به هرحال توصیه می کنم نسخه پزشک مبنی بر تجویز داروی فلوکستین را همراه داشته باشید تا در صورت لزوم به پزشک مربوطه ارائه دهید.
کاوه
سلام دکتر،یه تست آمفتامین گرفتیم که دوخط ایجاد کرده اما خط در ناحیهTخیلی کمرنگه،مصرف کننده فلوکستین هستم شیش ماهه،آیا ممکنه فلوکستین باعث کمرنک شدن تست شده باشه؟

پاسخ
سلام کاوه جان
فلوکستین (پروزاک) از داروهای شناخته شده ای است که تست آمفتامین، متافتامین و ال اس دی را به طور کاذب مثبت می کند.
زهره
دکتر توروخدا جوابمپ بدین خیلی حیاتیه

پاسخ
تا منفی شدن آزمایش هر روز آن را تکرار کنید. هیچ راه قطعی برای مطمئن شدن وجود ندارد.
زهره
سلام دکتر جان،ممنون از جوابدهیتون،ایشون که بهتون گفتم ،شب قبل از آزمایش دوتا چای سبز خورده همرا قهوه،صب قبل رفتن به آزمایشگا هم یه چای سیاه خورده،بعد رفته آزمایشو داده،بعد که اومد خونه فهمید ازین کیت های تست اعتیاد تو بازار هست خرید و امتحان کرد،مرفین و مت امفتامین کاملا منغی بود و آمفتامین یه خط تیره در ناحیهcو یه خط خیلی کمرنگ در ناحیهtایجاد کرد،حالا بعضیا میگن تست آمفتامین مشکوکه ،آیا ممکنه بخاطر چای سبزو قهوه باشه؟آزمایشکاه متوجه همچین چیزی میشه؟
زهره
خیلی ممنون از پاسخگوییتون،دیروز کیت از آزمایشگاه گرفتیم،تست مت آمفتامین و مورفین منفی سد،اما در مورد آمفتامین یه خط پررنگ و یک خط خیلی کم رنگ ایجاد شد،که مارو مشکوک کرد،لازم به ذکره قبل آزمایش هم چای سبز خورده بودن هم چای و هم قهوه،شب قبل از انجام آزمایش،آیا اینا ممکنه تستو مثبت کنن؟وازمایشکاه متوجه میشه که بخاطر این مواد تست مثبت شده؟
زهره
سلام وقتتون بخیر،یه سوال داشتم،میخاستم خوردن ریتالین روزی دو تا به مدت یه ماه تا چه مدت آزمایشو مثبت میکنه؟و اینکه آیا امکان داره تو موترد استخدام موقع تجزیه بخاطر وجود همین ریتالین جوابو مثبت اعلام کنن؟چون نوشته داروهای روانگردان ومخدر،خیلی مممنون میشم جوابمو بدین

پاسخ
سلام زهرا جان
با اطمینان نمی شود گفت. یک تست شیشه از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید. ریتالین حداقل تا 12 ساعت آزمایش آمفتامین را مثبت می کند. حداکثر این زمان ممکن است تا چند روز باشد ولی معمولاً کمتر از یک هفته است.
زهره
سلام وقتتون بخیر،یه سوال داشتم،میخاستم خوردن ریتالین روزی دو تا به مدت یه ماه تا چه مدت آزمایشو مثبت میکنه؟و اینکه آیا امکان داره تو موترد استخدام موقع تجزیه بخاطر وجود همین ریتالین جوابو مثبت اعلام کنن؟چون نوشته داروهای روانگردان ومخدر،خیلی مممنون میشم جوابمو بدین
عرفان
ببخشید ی سوال دیگه داشتم ، تو این پستی که گذاشتین زده ترامادول ۱ تا ۳ روز تستشو منفی میکنه ، الان میگیین یک هفته ، داستانش چیه ؟

پاسخ
سلام عرفان جان
بله درست است. مدت متوسط همان یک تا 3 روز است ولی در مواردی تا یک هفته هم گزارش شده است. به طور کلی این آمارها قطعی نیست و ضریب اندکی از خطا در آن وجود دارد که علت آن نقش عوامل متعدد در تعیین این زمان است.
عرفان
سلام جناب دکتر ، من به دلیل یه سری مسائل یک عدد ترامادول ۲۰۰ مصرف کردم ، قبل اونم هیچی مصرف نکردم تا حالا ، مایعات زیاد مصرف میکنم ، روزانه خیلی پیاده روی هم میکنم ، وزنمم پایینه ، وضعیت بدنی سالمی هم دارم ، خواستم بدونم چند روزه تست ادرار و خون منفی میشه ؟ خواهشا راهنماییم کنین

پاسخ
سلام عرفان جان
معمولاً ترامادول از اجزای تست اعتیاد نیست ولی به هر جهت، این دارو اغلب تا یک هفته در ادرار و مدت کمتری در خون قابل تشخیص است.
سهيلا
با سلام
دكتر جان لطفا راهنمايي كنيد.
چند وقت پيش ديدم همسرم داره ترياك استفاده ميكنه و وقتي ازش سوال كردم كلا موضوع رو انكار كرد و من رو مجبور كرد كه اشتباه ديدم در ادامه به خاطر اينكه حرفش رو ثابت كنه فردا صبحش من رو با خودش به آزمايشگاه برد و من بعد از ديدن نتيجه منفي شاخ در آوردم چون با چشماي خودم ديدم ، مشكلي زيادي با استفاده ترياك ايشون ندارم فقط دوتا چيز شديدا فكرم رو مشغول كرده كه الان از من به نوعي مدعي هست كه تهمت ناروا زدم و دومي آخه مگه ميشه چيزي رو كه من يقين دارم آزمايشگاه منفي اعلام كنه آيا نمونه رو دستكاري كرده ؟ لطفا راهنمايي كنيد.

پاسخ
سلام سهیلا جان
این پرسش را بارها دوستان دیگر پرسیده اند و پاسخ بنده این است که آزمایش اعتیاد برای اثبات اعتیاد انجام می شود و هیچ راه قطعی برای اثبات عدم اعتیاد هیچ کس وجود ندارد. ما انسانها در برخورد با افرادی که به آنها مشکوک هستیم، پس از اینکه تلاش خود را انجام دادیم، دو راه بیشتر نداریم: یا اینکه از یک نقطه فراتر نرویم و مثلاً با اکتفا به همان جواب منفی آزمایشگاه، به آنان اعتماد کرده و فرصت بدهیم، و یا اینکه هیچ ریسکی را نپذیریم که در صورت دوم اصولاً بهتر است از همان ابتدا آزمایش انجام نشود و مثلاً با دیدن شواهدی که گفتید، به همسرتان اعلام کنید که با این شرایط شک و تردید و دودلی قادر به ادامه زندگی نیستید. اگر هنوز به این مرحله نرسیده اید، تنها راه این است که به همسرتان اعتماد کنید و از او حمایت کنید. تلاش برای مچ گیری، علاوه بر این که مشکلی از شما حل نخواهد کرد، ممکن است مشکلاتی هم برایتان ایجاد کند.
اما اگر حاضر نیستید هیچگونه ریسکی را بپذیرید، پیش از هر تصمیمی، توصیه می کنم به یک مشاور خانواده مراجعه فرمایید. سازمان بهزیستی مشاوران خوبی دارد.
کامران
سلام . خسته نباشید . ببخشید من حدود 7 ماه دوعدد آسنترا 100 در روز میخوردم . ولی 5 روز قبل از تست دیگه نخوردم . احتمال داره تو تست مشکل ساز بشه یا نه؟ ممنون از لطفتون

پاسخ
سلام کامران جان
سرترالین (آسنترا، زولوفت) آزمایش بنزودیازپین ها و ال اس دی را مثبت می کند. نیمه عمر این دارو حدود یک شبانه روز است ولی پاک شدن کامل آن ممکن است گاهی تا یک هفته طول بکشد.
مهدی
سلام
میخواستم بدونم وقتی تو 3 روز پشت سر هم و روزی 2تا کیت thc استفاده کردم که همشون منفی بوده
الان 15 روزه که ماری جوانا(گل و حشیش) نکشیدم
و قبلشم همه روزه نمیکشیدم(چند روز در میون)
سوالم اینجاست که امکان داره آزمایشگاه با روش دیگه ای تست ادرار رو مورد آزمایش قرار بده که نتیجه مثبت بشه؟
2روز دیگه آزمایش دارم که جمعا میشه 17 روز
خواهشا سطحی جواب ندینپاکی و ار روز هم یک یا دو وعده میرم دوومیدانی که خیلی زیاد عرق میکنم
به نظرتون باز هم کیت بخرم؟
روش صحیح استفادا از کیت رو شرح میدین؟


پاسخ
سلام مهدی جان
همان طور که مکرراً گفته شده، پاسخ قطعی به پرسش شما نیاز به اطلاعاتی دارد که اغلب دسترسی به آن ها نداریم مگر این که قادر به غیب گویی باشیم. بزرگ ترین محدودیت ما این است که نمی دانیم آزمایشگاه از چه روشی استفاده می کند. منتهی قاعده کلی این است که اگر کیت تی اچ سی منفی باشد، به احتمال زیاد (و نه قطعاً) جواب آزمایشگاه هم منفی خواهد بود.
مهرداد
سلام
من حدود 13 روز پیش یکم حشیش کشیدم
و یکم سوخته تریاک خوردم
از اون روز هر روز سنگین تمرین ورزشی میکنم که عرق زیادی میکنم
روزی حدود 8،9 لیتر آب و دوغ و شیر مصرف میکنم
هندونه هم زیاد میخورم
6تا کیت thc و 4تا کیت مورفین از داروخانه گرفتم که همشون تو این 2 روز منفی شدن
خز بالایی پر رنگ و خط پایینی کم رنگ
3،4 روز دیگه آزمایش استخدام دارم
میخواستم بدونم امکانش هست جواب آزمایشم منفی بشه؟
تازه لاغر هم هستم

پاسخ
سلام مهرداد جان
اگر کیت تی اچ سی منفی باشد، به احتمال زیاد جواب آزمایشگاه هم منفی خواهد بود.
عسل
سلام
من هفته ی پیش با نامزدم تست پیش از ازدواج دادیم. در تست اول آمفتامین و مت آمفتامین ایشان مثبت شد. بعد از تست جداسازی tlc هم مثبت شد.
ایشان ادعا میکند هرگز مواد مصرف نکرده است و حقیقتا من هم شک نکرده بودم در این یک سال. خودش احتمال میدهد ممکن است در فضای کارخانه ای که در آن کار میکند به طور ناخواسته دودش را استنشاق یا به نحوی وارد بدنش شده باشد. حال من چند سوال دارم:
۱- ایا ممکن است نتیجه ی تست tlc اشتباه باشد؟
۲- ایا ممکن است به روشهایی که ایشان ذکر کرده مواد وارد بدنش شده باشد؟
۳- با مثبت شدن هر دو پارامتر آمفتامین و مت آمفتامین چه موادی به جز شیشه ممکن است مصرف شده باشد؟
۴- ایشان عنوان کرده که من میتوانم هر وقت که خواستم از کیتهای اعتیاد استفاده کنم تا شکم برطرف شود. اما مساله این است که یکبار تست مثبت شده و من نمیتوانم ان را با منفی های بعدی هضم کنم. میخواستم بدانم ایا یک مصرف کننده ی شیشه حداکثر بین دو دوره ی مصرف خود تا چه زمانی میتواند فاصله بیاندازد؟
۵- من تا کنون تصمیمم به جدایی است. اما برای ارامش روان خودم در تلاشم که به اطمینان ۱۰۰ درصدی برسم. ایشان مشکل بدخوابی هم دارد. گاهی تا چند روز در طول شبانه روز ۳ ساعت بیشتر نمیخوابد و بعد اخر هفته جبران میکند. هرچه سعی کردم بفهمم برق توی جشمها و اندازه ی مردمک چشمم نرمال است یا نه نتوانستم. البته دقت کردم سفیدی چشمانش سرخ بود که خب برای من هم هست! کلا ادم پرانرژی است و معمولا سرش را با تمیز کردن خانه و ور رفتن با ماشین گرم میکند. اما بسیار ارام است و اصلا هم حالت شک و پارانویید ندارد.
من زندگی ام از هم پاشیده. فقط راهنمایی بیشتر میخواهم.

پاسخ
سلام عسل جان
براساس مطالعات محدود انجام شده، استنشاق دود مواد مخدر به طور ناخواسته باعث مثبت شدن نتیجه آزمایش اعتیاد نمی شود. نکته مهم در مورد آزمایش اعتیاد هر فرد این است که خود آن فرد مسؤول اثبات پاک بودن خود است و دیگران نباید در پی آن باشند که این مسئله را ثابت کنند یا به اطمینان 100 درصد برسند.
احمد
ببخشید دوباره مزاحم شدم چون در آموزش و پرورش دارم استخدام میشم گفتن تست اعتیاد به نیکوتین هم نیازه بازم یاد آوری میکنم 3 سال سیگار مصرف کردم و روزانه به صورت میانگین 4-5 نخ الان 14 روزه سیگار نمیکشم میشه آزمایشم مثبت بشه؟؟...تو رو خدا جوابمو بدید خیلی استرس دارم ...

پاسخ
بستگی به میزان و مدت و نوع مصرف، و عوامل دیگر مانند روش آزمایش دارد و این مدت ممکن است حتی در سیگاری‌های غیرفعال (افرادی که به طور ناخواسته در معرض دود سیگار هستند) از 2 روز تا 3 ماه طول بکشد. تیوسیانات آزمایش نیکوتین را به طور کاذب مثبت می کند. تماس با این ماده در برخی مشاغل مانند ذوب فلزات و مصرف برخی غذاها مانند کلم، گل کلم، بادام و خردل و داروهایی مانند آمفتامین بیشتر است. سیگارهای حاوی منتول، آزمایش نیکوتین را به مدت طولانی تری مثبت می‌کنند.
Mrym
سلام جناب خسته نباشید واقعا برام مهمه من یک ماه پیش الپرازولام و کلونازپام می خوردم یک ماه اصلا نخوردم برا تست کار باز از پریشب سه تا الپرا خوردم ب نظرتون این سه شب باعث می شه مثبت شه

پاسخ
سلام دوست عزیز
الپرازولام به مدت طولانی تست اعتیاد به بنزودیازپین را مثبت می کند. به طورکلی، آزمایش استخدام معمولاً محدود به آزمایش اعتیاد به تریاک است ولی این قاعده کلی نیست. توصیه بنده این است که با پزشک آزمایشگاه مورد نظر مشورت کنید و اگر داروهایی که مصرف می کنید در نتیجه آزمایش اعتیاد مشکلی ایجاد کند، البته در صورت صلاحدید پزشک معالج، داروها را قطع کنید و پس از مدتی دوباره آزمایش بدهید.
احمد
ببخشید من حدود سه سال سیگاری بودم با مصرف 4-5 نخ در روز و الان 12 روزه ترک کردم و پس فزدا آزمایش واسه استخدام دارم ممکنه جوابش مثبت در بیاد؟پیشاپیش ممنون بابت جوابتون

پاسخ
سلام احمد جان
سیگار و آزمایش نیکوتین از اجزای آزمایش استخدام نیست و به صورت روتین انجام نمی شود.
vahid
با سلام و خسته نباشید بنده گل مصرف میکنم میخوام یه چکاپ کلی برم ایا تو این تست THC رو هم میگیرن ازم ؟ چون سربازم نگرانم . هم اینکه چند روزه زلوفین و پروپرانول ۱۰ مصرف میکنم ایا اینا تو نتیجه چکاپ تاثیری داره ؟ ممنون از راهنماییهاتون

پاسخ
سلام وحید جان
برنامه های چکاپ در حالت عادی و در افراد بدون علامت معمولاً شامل تست اعتیاد نیست. مصرف داروهای بدون نسخه، اغلب بلامانع است ولی معمولاً در آزمایشگاه با توجه به نوع آزمایش های درخواستی به مراجعین گفته می شود چه داروهایی را قبل از آزمایش نباید مصرف کنند.
رضا
سلام علیکم ... ببخشید من یه سوال مهمی دارم و خوهشا سریعتر جوابمو بدید خدا خیرتون بده
من 33 سالمه و دکترا دارم ... توی کل مدت عمرم لب به سیگار، قلیان و هیچ دودی نزدم و بسیار از این چیزا متنفرم
برا استخدام آزمایش اعتیاد دادم گفتن مثبته و دادن که با تی ال سی بررسی بشه ... من هیچ قرص و دارویی هم مصرف نمیکردم که آزمایشو مثبت کنه ... تنها تنقلاتی که مصرف میکنم پسته و گردو و بادام بوداده است که اینم خودم بود میدم با آب نمک و آبلیمو اونها رو بو میدم و هیچ تنقلات بازاری هم مصرف نمیکنم ... نمیدونم چرا باید تست مثبت بشه؟؟؟ و اینکه اگه تی ال سی مثبت باشه یعنی چی؟ البته همسایه مون تو آپارتمان خیلی سیگار و آشغالهای دیگه میکشن ولی ما تو خونه درب و پنجره هامونو هم میبندیم چون بسیار متنفریم مگه اینکه وقتی کولر روشن باشه بوی این آشغالها بیاد توی ساختمان ما

پاسخ
سلام رضا جان
مطالعات محدودی در این مورد انجام شده که نشان می دهد تست اعتیاد افرادی که به طور غیرفعال (passive) در معرض دود مواد مخدر بوده اند، مثبت نمی شود. به هر جهت، آزمایشگاه موظف است ماده ای را که باعث مثبت کاذب شدن آزمایش شما شده به دقت مشخص کند.
سارا
با سلام من شنبه آزمایش بدو استخدام دارم. برای تنظیم قاعدگی قرص پروژسترون مصرف کردم البته بعد از اطلاع آزمایش دیگه قرص نخوردم که ۳ روز میشه و قرص لیورگل که کاملا گیاهی خوردم فقط استرس دارم نشکلی در آزمایشم ایجاد بشه .
خواهش میکنم بگین تاثیری در ازمایشات داره ؟

پاسخ
سلام سارا جان
لیورگل داروی گیاهی حاوی عصاره خار مریم (Milk Thistle) است. بسیاری از داروها و حتی اجزای مواد خوراکی و نوشیدنی ممکن است به طور کاذب در نتیجه آزمایش اعتیاد تأثیر بگذارند. فهرست بلندی از این عوامل وجود دارد که به برخی از آن ها در متن فوق و نیز در بخش نظرات اشاره شده ولی پروژسترون یا لیورگل جزو این فهرست نیستند. پروژسترون ممکن است آزمایش حاملگی را به طور کاذب مثبت نشان دهد یا لیورگل روی نتایج آزمایش های کبدی اثر بگذارد.
برخی افراد برای این که آزمایش اعتیاد آنان منفی شود اقدام به مصرف این قبیل داروها می کنند که هیچ پایه علمی و درستی ندارد و حتی ممکن است برای سلامت آنان خطرناک باشد. ضمن این که در روش های جدید آزمایش اعتیاد امکان تشخیص این گونه مداخلات وجود دارد.
ناشناس
باسلام دکتر من حدود دو روز پیش قرص پروژسترون خوردم وقرص لیورگل که قرص گیاهی است میخواستم بدونم این قرص ها در آزمایش استخدامی من تاثیر داره؟
atababak
من 10 روز پیش ماده مخدر شیشه مصرف کردم بنظرتون الان ازمایشم منفیه یا مثبت چون دیدم تا 13 روز هم مثبت اومده

پاسخ
مت آمفتامین، متیل آمفتامین، یا مت که در بازار سیاه بنام شیشه (به انگلیسی: crystal) معروف است، دارای نیمه عمر نسبتاً طولانی 10 تا 12 ساعت است. یعنی در عرض 10 تا 12 ساعت، نیمی از این ماده مخدر متابولیزه یا از بدن دفع می شود. به این ترتیب، بسته به مقدار و مدت یا نحوه مصرف و عوامل مختلف دیگر مانند سن و سلامت عمومی و حساسیت و دقت کیت آزمایشگاه، معمولاً امکان تشخیص آن در ادرار به طور متوسط تا 3 روز وجود دارد. مصرف همزمان الکل، یا وجود ناخالصی یا سایر مواد مخدر مانند حشیش، این مدت را طولانی تر می کند. همچنین مصرف مقادیر بالاتر می تواند با انباشت ماده مخدر باعث شود به مدت طولانی تری در ادرار قابل تشخیص باشد.
مصطفی
سلام اقای دکتر ببخشید دوباره مزاحم شدم بعد از این تست کردم مثبت شد (مورفین) بعد از ظهر همون روز و روز بعد در ۳ مرحله تست گرفتم منفی بود با این وضعیت احتمال داره دو روز دیگه که قرار تست بدم مثبت در بیاد ؟

پاسخ
سلام مصطفی جان
به طور 100 در 100 نمی شود مطمئن بود چون روش هر آزمایشگاه متفاوت است ولی اگر تست نواری منفی باشد تست آزمایشگاه هم با احتمال بالا منفی خواهد بود.
مصطفی
سلام من ۴ روز پیش قرص استامینوفن کدئین مصرف کردم قلیان می کشم قهوه و چای سبزم میخورم دیروز تست کردم منفی بود تست مرفین اما امروز مثبت شد علتش چیه باتشکر

پاسخ
سلام مصطفی جان
عوامل مختلفی مانند تفاوت نوع کیت، منقضی شدن تاریخ مصرف و یا خطا در نحوه انجام تست، رقیق بودن نمونه، و عوامل دیگر ممکن است تست را به طور کاذب منفی کند.
مصطفی
سلام عرض خسته نباشید من 3 روز پیش قرص استامینوفن کدئین مصرف کردم البته قلیون هم میکشم چای سبز و قهوه هر روز میخورم میخاستم بدون برای تست اعتیاد نتیجه ازمایش امکان دارد مثبت شود ؟
با تشکر

پاسخ
سلام مصطفی جان
برخی داروها یا نوشیدنی ها یا خوراکی ها مانند کدئین، چای سبز، و ... ممکن است تست اعتیاد را مثبت کنند که فهرست آن ها طولانی است و در متن فوق و نیز در پاسخ به نظرات خوانندگان در زیر به برخی از آن ها اشاره شده و به طور کلی بهتر است چند روز پیش از آزمایش اعتیاد از مصرف آن ها خودداری شود.
محسن
سلام
من 6روز قبل ازمایش خون و ادرار برای استخدامی نیروانتظامی الکل مصرف کردم ایا نشون میده؟؟؟
باسپاس

پاسخ
سلام محسن جان
نوع آزمایش قبل از استخدام بستگی به نوع کار و مقررات و سیاست های استخدامی محل کار دارد ولی در مورد مشاغل عادی معمولاً شامل آزمایش الکل نیست، هرچند هیچ تضمینی برای این قضیه وجود ندارد. به همین دلیل ترجیحاً بهتر است چند روز قبل از تست هیچ چیز حتی چای هم مصرف نکنید.
در مراکزی که الکل را هم تست می کنند معمولاً آزمایش اتیل گلوکورونید (EtG) روی نمونه ادرار انجام می شود که از دو ساعت پس از مصرف الکل تا 80 ساعت پس از آن ممکن است مثبت باشد.
امیر
سلام خسته نباشی من دوروز پیش ۱ نخ سیگار کشیدم و سیگاری نیستم امروز ازمایش چکاپ دادم
میخوام بدونم نشان داده می شود

پاسخ
سلام امیر جان
سیگار و آزمایش نیکوتین از اجزای چکاپ نیست و به صورت روتین انجام نمی شود.
Sasan
سلام من هر روز تقریبا ماری جوانا یا حشیش میکشم دیروزم واسه نزدیکی با دوست دخترم قرص ترامادول خوردم‌
امروز رفتم واسه ازمایش
ولی موقع ادرار توش اب ریختم همراه مقدار کمی ادرار
نتیجه ازمایش چی میشه دکتر؟؟؟
راهی وجود داره اگ ازمایش و خواستن تکرار کنن بتونم ی کاری بکنم لطفا جوابمو بدین

پاسخ
سلام ساسان جان
تاکنون راه های مختلفی برای تقلب در تست اعتیاد مطرح شده که برخی از آن ها را می توانید در لایلای نظرات خوانندگان محترم سایت پیدا کنید ولی تقریباً هیچ یک 100 درصد نیست و برخی حتی ممکن است برای سلامت افراد خطرناک باشد. آزمایشگاه ها روش هایی برای شناسایی موارد تقلب دارند. ضمن این که مطمئن ترین و بی خطرترین راه برای منفی شدن تست اعتیاد، توقف مصرف مواد مخدر و ترک سیگار و پرهیز از الکل، همراه با ورزش منظم و مصرف مایعات، شیر و لبنیات، میوه و سبزیجات تازه در حد متعادل است. از این دیدگاه مثبت به موضوع نگاه کنید که شاید این بهانه ای شود که دیگر هرگز به سمت این مسائل نروید و قدر زندگی و جوانی خودتان را بدانید.
علیرضا
سلا جناب اقای دکتر من شرایط این امین اقارو داشتم رفتم و خداروشکر منفی شد. ممنونم از راهنمایی هاتون. دیگه هم سمتش نمیرم حتی برای تفریح. عمرمو و جونیمو برای یه لذت پوچ هدر کردم. دوستان توصیه میکنم واقعا ترک کنید به جای دور زدن و ....


پاسخ
سلام علیرضا جان
از این که تجربه خود را با بقیه دوستان به اشتراک می گذارید تشکر می کنم.
امین
سلام و تشکر از وقتی که میگذارین برای پاسخ دادن.
بنده به صورت تفننی یک ساله که شیر مصرف میکردم چه تدخیلی و چه خوراکی. حدود 2 ماه کامل قطع کردم و بعد دو ماه سه روز مصرف کردم در حال حاضر مدت 7 روزه ک مصرفم کاملا قطع شده و تا 3 روز دیگه به جهت استخدام باید تست اعتیاد بدم. با کیت مورفین تهیه شده از داروخانه جواب منفی بود. میخواستم بدونم میشه به این جواب اکتفا کرد.
ممنونم از لطفتون

پاسخ
سلام امین جان
باتوجه به مدت مصرف و فاصله زمانی از آخرین مصرف، اگر کیت داروخانه هم منفی شده، کیت آزمایشگاه نیز با احتمال بالا منفی خواهد بود.
سعید
جناب افشاری یه سوال دیگه ، حشیش و ماریجوانا ( مخدر گل ) در Morphine Test را مثبت میکنن یا نه ? من دو هغته پیش مصرف رو قطع کردم ولی بازهم استرس دارم ، اخه تو یه وبسایت زده بوده که مورفین تست برای تست کلیه مواد شیمیای و مخدر در ادرار هست ، خیلی ممنون میشم این سوال رو جواب بدین ، با تشکر

پاسخ
سلام سعید جان
به چند نکته باید توجه شود. اول این که اصطلاح "تست مورفین" در بسیاری از مراکز به معنی کلی "تست اعتیاد" به کار می رود. بنابراین انجام تست مورفین لزوماً به معنی این نیست که سایر مواد مخدر آزمایش نمی شود.
دوم این که بسیاری از تست های مواد مخدر اختصاصی نیستند و با انواع داروها و مواد مختلف واکنش متقاطع نشان می دهند. بنابراین ممکن است یک کیت غربالگری با چند داروی مختلف واکنش نشان دهد.
و سوم این که مواد مخدر موجود در بازار اغلب دارای ناخالصی هستند و افراد سودجو با مخلوط کردن مواد مختلف، تلاش می کنند مشتریان را که اغلب جوان و بی تجربه هستند گول بزنند.
سعید
سلام جناب
من واسه استخدام یه شرکت رفتم تو نامه ای که برای آزمایشگاه میفرستن نوشتن از شخص مورد نظر Morphine Test به عمل بیاورن ، میخواستم بدون این Morphine Test شامل چه مواد های مخدری می شود ?
با تشکر

پاسخ
سلام سعید جان
مصرف تریاک، و مشتقات مختلف طبیعی و صنعتی شبه تریاک مانند مورفین، کدئین، هروئین و ... تست مورفین را مثبت می کند.
محمد
لطفا زودتر جواب منو بدین
واقعا نیاز دارم بدونم

پاسخ
سلام محمد جان
آزمایش نیکوتین در بیشتر ادارات تا جایی که می دانم انجام نمی شود و جای نگرانی نیست. البته در مورد آموزش و پرورش اطلاع دقیق ندارم و مطمئن نیستم. به هر حال، فرصت خوبی است که این موضوع را به فال نیک بگیرید و به همین بهانه، سیگار را ترک کنید.
محمد
سلام خسته نباشید
تو رو خدا کمکم کنید جواب قطعی بهم بدین حالم خیلی بده
واس استخدام معلمی ازمایش خون و ادرار و مدفوع دادم من دو روز قبلش سه نخ سیگار کشیدم میخام ببینم جوابش چی میشه؟ ایا معلوم میشه؟ من فقط سیگار میکشم اونم ن زیاد اما دو روز قبلش سه نخ کشیدم
اگه معلوم شه اخراج میشم و قبولم نمیکنن ؟
علی
سلام خدمت جناب دکتر؛
من مقدار کمی (یک چهارم از یک عدد قرص) ریتالین ۱۰ mg مصرف کردم و دقیقا ۴ روز بعد رفتم پزشکی قانونی برای تست تی ال سی. تو این ۴ روز حسابی ورزش کردم و در این ۴ روز، خصوصا صبح روز آزمایش، آب فراوان و مرکبات (به خصوص لیمو ترش طبیعی) خوردم. چقدر احتمال داره که نتیجه آزمایشم مثبت بشه؟

پاسخ
سلام علی جان
با اطمینان نمی شود گفت. یک تست شیشه از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید. ریتالین حداقل تا 12 ساعت آزمایش آمفتامین را مثبت می کند. حداکثر این زمان ممکن است تا چند روز باشد ولی معمولاً کمتر از یک هفته است.
سارا
سلام من شبا داروي الپروزولام و كلروديزپوكسايد و گاهياوقات زولپيدم مصرف ميكنم ميخوام بدونم ك روي ازمايش ازدواج تاثير مثبت داره يا نه؟

پاسخ
سلام سارا جان
متأسفانه جواب سرراست و مختصر و مفیدی برای پرسش شما وجود ندارد.
زولپیدم ممکن است تست اعتیاد به بنزودیازپین را مثبت کند.
کلردیازپوکساید یک بنزودیازپین طولانی اثر است که گاهی تا 3 روز در بدن باقی می ماند اما متابولیت این دارو به مدت طولانی تری (گاهی تا 30 روز) قابل شناسایی است. زمان فوق در شرایط مختلف ممکن است تغییر کند و مثلاً در سنین بالا طولانی تر است.
الپرازولام به مدت طولانی تست اعتیاد را مثبت می کند. به طورکلی، آزمایش ازدواج معمولاً محدود به آزمایش اعتیاد به تریاک است ولی این قاعده کلی نیست. توصیه بنده این است که با پزشک آزمایشگاه مورد نظر مشورت کنید و اگر داروهایی که مصرف می کنید در نتیجه آزمایش اعتیاد مشکلی ایجاد کند، البته در صورت صلاحدید پزشک معالج، داروها را قطع کنید و پس از مدتی آزمایش بدهید.
جواد
تروخدا ج سوالمو بده دکتر

پاسخ
سلام جواد جان
وجود دو خط نشانه نتیجه منفی است حتی اگر یکی خیلی کم رنگ باشد.
جواد
سلام دکتر من مصرف کننده همه روزه گل بودم الان 47 روزه پاکم تست میگیرم خط بالا روشن خط پایین خیلی کم رنگ در میاد انگار سایه میندازه دارم سکته میکنم تروخدا کمکم کن
علیرضا
سلام و عرض ادب
بخشید سرترالین تو آزمایش اعتیاد تاثیر داره یا نه؟
مرسی از لطفتون

پاسخ
سلام علیرضا جان
سرترالین (آسنترا، زولوفت) آزمایش بنزودیازپین ها و ال اس دی را مثبت می کند.
رضا نکونام
با عرض معذرت یه سوال دیگه داشتم دکتر جان قرص متورال یا متوپرولول تو تست اعتیاد تاثیر داره؟ مولتی کامپلت چطور؟

پاسخ
از ويتامين هاي گروه ب، ويتامين ب ٢ مي تواند نتيجه ي تست غربالي حشيش را به طور كاذب مثبت كند. همچنین برخی ترکیبات ویتامین B در برخی روشهای تست اعتیاد که از آنتی بادی فلورسئین استفاده می شود ممکن است منجر به نتایج کاذب شوند. در کیت های جدیدتر امکان شناسایی چنین مواردی وجود دارد اما به هر حال توصیه می شود حتی‌الامکان در صورت صلاحدید پزشک حداقل 60 ساعت پیش از انجام تست از مصرف دارو خودداری شود.
رضا نکونام
سلام دکتر من مدت طولانی گل مصرف میکردم الان دقیقا 42 روزه که پاکم 7روز دیگه ازمایش دارم از داروخونه کیت تی اچ سی گرفتم یه خط بالا پررنگ دراومد خط پایین خیلی کم رنگ یعنی چی این؟

پاسخ
سلام رضا جان
همان طور که در شکل اول می بینید، وجود دو خط به معنی نتیجه منفی است. یعنی در ادرار شما اثری از حشیش نیست.
احمد
سلام. و عرض ادب
ببخشید بین آسنترا و فلوکستین کدوم تاثیری تو آزمایش اعتیاد نداره؟؟؟
همه تست ها منظورمه
خیلی ممنونم از لطفتون

پاسخ
سلام احمد جان
فلوکستین (پروزاک) از داروهای شناخته شده ای است که تست آمفتامین، متافتامین و ال اس دی را به طور کاذب مثبت می کند.
سرترالین (آسنترا، زولوفت) همین کار را با بنزودیازپین ها و ال اس دی می کند.
احمد
سلام. و عرض ادب
ببخشید بین آسنترا و فلوکستین کدوم تاثیری تو آزمایش اعتیاد نداره؟؟؟
همه تست ها منظورمه
خیلی ممنونم از لطفتون
مرتضی
سلام من ۸ ماه شیره مصرف میکردم .الان باید تا ۴هفته .یعنی هفته ای یک بار برن دادگاه تست مرفین بدم .
هفته اول تستم مثبت شد یه هفته دیگه فرصت دادن .الان b2 مصرف میکنم بعد ۱۰ روز خودم تست گرفتم مثبت شده باز.لطفا بگید چکار کنم .اگه این بارم مثبت بشه مشکل پیش میاد برام

پاسخ
سلام امیر جان
همین موضوع را با پزشک آزمایشگاه در میان بگذارید. قرصی که می خورید ممکن است علت مثبت شدن تست مورفین باشد و آزمایشگاه با انجام آزمایش تکمیلی می تواند این دو را از هم تفکیک کند.
جوان سرحال «رامین»
با سلام خدمت تمام عزیزان
بنده همان هستم که روش های ترک اعتیاد مختصر توضیح میدهم
به علت می بینم بعضی شبکه های ماهواره ای سو استفاده از نداشتن علم و اطلاعات کافی مردم میکنند
بر خود وظیفه میدانم راه درمان واقعی اعتیاد بگم
چون کمپ ها،یا عطاری ها همه این عزیزان ادعا درمان دارند و اخرش هم مشخصه پول هنگفتی هم میگیرند
و دیدید در اقوام یا اشنا،شخص اخرش مواد کشیدن شروع میکند
و ربطی به اراده هم ندارد
به علت نظر بنده طولانی نشود
« در اینترنت مطالبی که میگم حتما سرچ کنید درمان واقعی اعتیاد پیدا میکنید
1:بازسازی سیستم شبه افیونی بدن
2: کتاب منفی 60درجه «مهندس دژاکام»
3:تیپر تریاک در 11ماه،و چرا تیپر تریاک
دوستان این مطالب دانلود مطالعه کنید،بدون هزینه ای،با روشی که خود دولت تاییدش کرده،حتی در منزل درمان می شوید،این روش تیپر مواد مصرفی در زمان ابن سینا هم بوده،اما خواهش دارم با دقت بخونید،تا دچار اشتباه نشوید
ارزو میکنم مردم کشورم از شر این غول بی شاخ دم اعتیاد رها بشوند
آمین
همگی موفق باشید

پاسخ
سلام رامین جان
با شما موافقم که هر کس می تواند با اتکا به اراده خود، مشکلات را از پیش پا بردارد، ولی این نکته را هم در نظر بگیرید که از نظر آماری بیشتر افراد برای رهایی از اعتیاد و کاهش احتمال بازگشت به سوی آن نیاز به کمک دارند. همچنین عوارض بعضاً خطرناکی که در این مسیر گریبانگیر افراد می شود و اغلب نسبت به آن بی توجه هستند، گاهی با کمک یک مشاور راحت تر حل می شود. هرچند متأسفانه همان طور که اشاره کردی پرداخت هزینه این خدمات یکی از مشکلات بزرگ افراد و خانواده هایی است که به این بلای خانمان سوز مبتلا شده اند. به هر حال از شما و سایر دوستانی که تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار می دهید سپاسگزارم.
شهاب
سلام آقای دکتر من چند ماهی هست که به صورت تفننی شیره مصرف میکنم و دو هفته آخر مصرفم بیشتر شد میخواستم بدونم چند روز در ادرار ماندگاری داره الان هم حدود 6 روز است مصرف نکردم ممنون میشم سریع جوابمو برین!!!! نظرات بالا رو هم که خوندم دقیقا همین نظر رو یکی از دوستان داده بود اما جوابش رو نداده بودین! تست زدم روز شیشوم اون دو خط تست خط قرمز بالایی کامل نمایان شد و خیلی هم کم خط قرمز پایین نمایان شد. لطفا راهنمایی کنین؟؟؟؟

پاسخ
سلام شهاب جان
با توجه به این که نتیجه تستی که در منزل انجام داده ای منفی است، تیجه تست آزمایشگاه هم احتمالاً منفی خواهد بود.
شهاب
سلام آقای دکتر من چند ماهی هست که به صورت تفنی شیره مصرف میکنم و دو هفته آخر مصرفم بیشتر شد میخواستم بدونم چند روز در ادرار ماندگاری داره الان هم حدود 6 روز است مصرف نکردم ممنون میشم سریع جوابمو برین!!!! نظرات بالا رو هم که خوندم دقیقا همین نظر رو یکی از دوستان داده بود اما جوابش رو نداده بودین! تست هم زدم روز شیشوم اون دو خط تست خط قرمز بالایی کامل نمایان شد و خیلی هم کم خط قرمز پایین نمایان شد. لطفا راهنمایی کنین؟؟؟؟
امیر
سلام
در متن نامه به ازمایشگاه قید شده:
ازمایش عدم اعتیاد به مواد مخدر با روش TLC(آزمایش خون)
ولی چون دستگاه ندارن آزمایش ادرار میگیرن.
میخواستم بدونم TLC ادرار تا چند روز مورفین رو تشخیص میده؟ایا ب۲ هم با این درخواست در ازمایشگاههای بهداشت بررسی میشه؟
یه نفر که ده روز مصرف تریاک نداشته و ب۲ خورده ایا تستش مثبت میشه؟؟

پاسخ
سلام امیر جان
مورفین با روش های رایج معمولاً تا سه روز در ادرار و به مدت کمتر در خون قابل شناسایی است. گاهی همچنین این احتمال وجود دارد که بوپرونورفین نیز مستقیماً چک شود و یا به طور کاذب آزمایش مورفین را مثبت کند.
سعید
سلام آقای دکتر
من حدود 4 سال هفته ای دو عدد ترامادول مصرف میکردم. الان حدود یک ماهه کاملا و یکباره قطع کردم و هیچ قرص دیگری مصرف نکردم و مایعات هم زیاد استفاده میکنم. از یکی شنیدم بعضی از آزمایشگاهها، تست مخصوص ترامادول را تا دو ماه هم شده مثبت اعلام کردند. من یه تست عدم اعتیاد برای استخدام دولتی پیش رو دارم. به نظرتون ممکنه تو تست مخصوص ترامادول مثبت شه؟ و اینکه چیکار کنم تا کاملا از بدنم پاک شه؟
سپاسگزارم

پاسخ
سلام سعید جان
در مورد آزمایش ترامادول و این که جزو آزمایش های پیش از استخدام باشد، اطلاع دقیق ندارم. به طور کلی در کشور ایران استاندارد ثابتی برای این دسته آزمایش ها وجود ندارد ولی در بیشتر موارد، آزمایش پیش از استخدام محدود به تست مورفین است و آزمایش ترامادول انجام نمی شود.
علی
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دکتر افشاری عزیز..من مدتی شیره مصرف کردم..بعد از هشت روز پاکی تو 3 مرحله به فاصله تقریبا دوازده ساعت با کیت های که از داروخانه گرفته بودم همه تست ها منفی در اومد..حالا بعد از گذشت 4 روز از اون تست ها امروز اول صبح تست گرفتم از خودم مثبت بود ..ممکنه هنوز مورفین تو بدنم باشه؟؟؟ ممنون از پاسخ گویی شما

پاسخ
سلام علی جان
مثبت شدن تست نشان می دهد هنوز دارو به طور کامل از بدن شما دفع نشده است. تا منفی شدن نتیجه، هر روز یا هر دو روز آزمایش را تکرار کنید.
lila
سلام خسته نباشی
من حدود 4 روز پشت سر هم و بصورت جزئی از شیره بصورت کشیدن به علت مریضی که داشتم استفاده کردم و قبلا از آن بعضی وقت ها بصورت تفننی نیز استفاده می کردم از آخرین مصرف هم حدود 10 روز گذشت و به صورت ادرار و خون آزمایش دادم برای یک آزمون استخدامی . آیا احتمال داره نتیجه آزمایش اعتیاد مثبت باشه؟ مرسی از پاسخ شما ممنون

پاسخ
سلام دوست عزیز
تست اعتیاد معمولاً روی نمونه ادرار انجام می شود و در صورت منفی شدن کیت داروخانه، تست ادرار هم معمولاً پس از این مدت منفی است. تست خون معمولاً زودتر از ادرار منفی می شود.
احمد
با سلام و خسته نباشید..ممنون از استاد عزیزی یزرگوار...کسی که مدتی شیره مصرف کرده و الان نه روز هست که مصرف نمیکنه و تو کیت که از داروخانه گرفته منفی بوده..حالا باید تست TLc خون بده...جواب به نظر شما ممکنه تو این روش مثبت باشه..سپاس از راهنمایی شما

پاسخ
سلام احمد جان
تست اعتیاد معمولاً روی نمونه ادرار انجام می شود و باتوجه به منفی شدن کیت داروخانه، تست ادرار هم معمولاً پس از این مدت منفی است. تست خون معمولاً زودتر از ادرار منفی می شود.
حمید
سلام، وقت بخیر.
یک سوال در خصوص مواد مخدر حشیش داشتم. ممنون میشم در اسرع وقت جوابم رو بدین.
راستش من هفته پیش یه اشتباه و دو سه بار (برای اولین بار در زندگیم) ماده حشیش رو مصرف کردم، البته به اصرار یکی از آشناهام. اون گفت که یکی دو روزه از خون میره و من احمق هم باور کردم و کشیدم و دیروز بصورت اتفاقی برام موردی برای استخدام پیش اومده که میدونم صد در صد تست عدم اعتیاد هم میگیرن. حالا من ازتون خواهش میکنم اگر امکان داره یه راهی جلوی پام بذارین تا جلوی مثبت شدن تست رو بگیرم(مثلا با خوردن ماده غذایی، ورزش یا هر چیزی که خودتون صلاح میدونین). تورو خدا راهنمایی م کنید. تو زندگیم یک بار اشتباه کردم و همین یه اشتباه داره به قیمت آینده م تموم میشه. دیگه غلط بکنم سمت اینجور آت آشغالا برم. خواهش میکنم کمک کنید.
میدونم شاید جواب دادن به سوأل من جنبه ی بدآموزی برای دیگران داشته باشه ولی خواهش میکنم اگر امکانش نیست که جواب رو اینجا بگین، برام ایمیل کنید. یه عمر دعاتون میکنم

پاسخ
سلام حمید جان
تاکنون راه های مختلفی برای تقلب در تست اعتیاد مطرح شده که برخی از آن ها را می توانید در لایلای نظرات خوانندگان محترم سایت پیدا کنید ولی تقریباً هیچ یک 100 درصد نیست و برخی حتی ممکن است برای سلامت افراد خطرناک باشد. ضمن این که مطمئن ترین و بی خطرترین راه برای منفی شدن تست اعتیاد، توقف مصرف مواد مخدر و ترک سیگار و پرهیز از الکل، همراه با ورزش منظم و مصرف مایعات، شیر و لبنیات، میوه و سبزیجات تازه در حد متعادل است. از این دیدگاه مثبت به موضوع نگاه کنید که شاید این بهانه ای شود که دیگر هرگز به سمت این مسائل نروید و قدر زندگی و جوانی خودتان را بدانید.
مینا
با عرض یلام و خسته نباشید.
متاسفانه همسر بنده در اثر تجویز یک کلینیک ترک اعتیاد برای آرامبخش به ایشان مصرف متادون را توصیه کرده بودند.که خوشبختانه خودشان به مرور زمان کنار گذاشته بودند مگر اینکه فشارهای عصبی داشته اند که کمی مصرف میکردند شاید ماهی یکبار. ایشان روز "جمعه" مصرف متادون داشته اند و بر حسب اتفاق اداره اشان برای پرونده گزینش روز سه شنبه برای آزمایش اعتیاد به آزمایشگاه فرمان فرمایان معرفی شدند.خواهش میکنم بفرمایید آیا با گذشت 3روز و نیم از مصرف تفننی آزمایش متادون مثبت است یا خیر؟با تشکر فراوان

پاسخ
سلام مینا جان
متادون معمولاً بعد از 3 روز با روش های مرسوم قابل تشخیص نیست. برای اطمینان، بهتر است کیت متادون را از داروخانه تهیه کنید و خودتان آزمایش را انجام دهید.
امیر
با عرض سلام خدمت دکتر عزیز و تشکر زیاد برای اینکه میبینم توی سایت به سوال همه ی پرسش کننده ها جواب دقیق میدین.
دکتر من حدود ۱سال،هرروز مصرف گل داشتم
تا اینکه روز اول خدمتم یعنی ۱۹ اذر ازم تست گرفتن و جواب مثبت بود
حالا میخوام بدونم که چه مدت طول میکشه که توی ازمایشم که بوسیله ی کیت گرفته میشه از ادرارم خارج بشه؟درضمن تصمیم قطعی برای کنار گذاشتن این محرک گرفتم.
سوال دیگه ای هم ازتون دارم چجوری میتونم جواب کیت رو منفی کنم اگر که این ماده توی ادرارم هنوز وجود داشته باشه؟الان ۳ روزه که چیزی مصرف نمیکنم
ممنوم میشم راهنماییم کنین وافعا مسير زندگیم به این موضوع بستگی داره لطفا کمکم کنین :(

پاسخ
سلام امیر جان
منفی شدن آزمایش شما ممکن است حداقل یک ماه و شاید هم بیشتر طول بکشد. بجز قطع مصرف، هیچ راه و روش قاطعی برای منفی شدن جواب آزمایش وجود ندارد.
محسن@com.
سلام آقای دکتر من چند وقت برای مشکل جنسی از شیره وتریاک استفاده میکنم که مقدارش هم کمتر از نیم گرم است میخواستم بدونم که چه مدت زمانی در ادرار باقی می ماند الان هم 6 روز هست مصرف نکردم ممنون میشم سریع جوابم رو بوین

پاسخ
سلام محسن جان
همان طور که بارها گفته شده، عوامل مختلفی در میزان دقیق مدت زمان فوق مؤثر است ولی به طور کلی تریاک در ادرار تا 4 روز قابل شناسایی است.
نا شناس
سلام آقای دکتر من چند ماهی هست که به صورت تفنی شیره و تریاک مصرف میکنم اونم بخاطر مشکل جنسی حدود کمتر از نیم گرم مصرف میکنم میخواستم بدونم چند روز در ادرار ماندگاری داره الان هم حدود 6 روز است مصرف نکردم ممنون میشم سریع جوابمو برین
جوان سرحال«رامین»
با سلام
بنده سعی به کمک به افراد مصرف کننده دارم مخصوصا دوستان متادون مصرف دارن
خواهش میکنم
شربت متادون با سر نوشابه یا قاشق نخورن
هر یک دهم سی سی متادون مهمه
داروخانه تشریف ببرند سرنگ تهیه کنند
بر میزان سی سی
مصرف کنند
دوز که مشخص شد
هر 24ساعت یکبار یک دهم سی سی مصرف کم کنند
اینم بگم
1سی سی متادون=پنج میلی گرم متادون
مصرف حتی یک سی سی متادون بخدا سخته ترکش
وای به حال دوستانی که با سر نوشابه و بدون حساب کتاب میخورن
یه راهنمایی میکنم
ده صبح مثلا سه سی سی بخورن
شش غروب دو سی سی
و هر دفعه یک دهم مصرف کم کنند
این جوری بدون عذاب،راحت میشن
خیلی ها نمیدانند،امیدوارم تایید بشه نظر بنده
جوان سرحال از شیراز

پاسخ
سلام دوست عزیز
متشکرم
م
باسلام من تو یکی از ارگانهای دولتی مشغول به کار هستم و مواد مصرف میکردم الان چند ماهی هست تحت نظر پزشک شربت متادن مصرف میکنم الان اداره ازم تست عدم اعتیاد میخوان ‌.وبا توجه به نامه فوق من معرفی نامه از کلینیک ببرم ازم ازمایش بگیرن فقط متادون باشه پزشکی قانونی با توجه به نامه فوق میتونه پاسخ اداره ما رو منفی اعلام کنه یا نه .با تشکر از پاسخ های خوب و زحمت های فی سبیل اله شما

پاسخ
سلام دوست عزیز
با توجه به تجربیاتی که در بین نظرات سایر دوستان می خوانیم، متأسفانه برخورد ادارات و ارگان های مختلف با این موضوع، کاملاً سلیقه ای است و از قاعده خاصی پیروی نمی کند. همه ما باید بپذیریم که مصرف مواد مخدر در حال تبدیل به یک اپیدمی و همه گیری جهانی است و برخوردهای پلیسی تاکنون نتوانسته این مشکل را حل کند.
مهران
بنده بدلیل اسهال، روز سه‌شنبه یک عدد دیفنوکسیلات مصرف کردم و روز شنبه هفته‌ی بعد وقت آزمایش برای ازدواج دارم. آیا آزمایش من مثبت خواهد بود یا خیر؟ و اینکه آیا اگر دوباره مجبور به مصرف این دارو بشم نسخه‌ی پزشک برای آزمایشگاه دلیل توجیه کننده‌ای خواهد بود؟

پاسخ
سلام مهران جان
دیفنوکسیلات (لوموتیل) داروی شبه تریاک است و به دلیل کند شدن حرکات روده، زمان قطعی منفی شدن تست اعتیاد را نمی توان مشخص کرد اما به طور کلی، با توجه به نیمه عمر این دارو، زمان مورد نظر حداکثر یک یا دو روز است.
سارا
با سلام و خسته نباشید خدمت شما

به شوهرم مشکوک بودم که حشیش میخوره...چون چند دفعه توی جیبش دستمالی پیدا کردم که داخلش دونه های ریز قهوه ای چسبیده بود و رنگ دستمال زرد شده بود و بوی خاصی نمیداد...دقت کردم چشمهاش اغلب قرمز میشه...دندوناش تعریفی نداره....اب زیاد میخوره...گاهی بیقرار و مضطرب میشه...اغلب سر درد داره ...دوتادوتا ژلوفن میخوره ولی زیاد تاثیر نداره...بقول خودش سه ساله کمرش پر از جوش شده...37 سالشه..ما تازه 3 ماهه عقد کردیم و شناخت زیادی نسبت به هم نداریم..

بدون اطلاع قبلی از داروخانه کیت تست اعتیاد چند کاره خریدم و همون شب ناغافل ازش تست گرفتم جلوی چشم خودم که همش منفی شد...دو خطه..

راجع به دستمال پرسیدم ازش و کاملا منکر شد و اظهار بی اطلاعی کرد...درحالیکه بارها خودم تو جیبش همچین دستمالی با این مشخصات دیدم...

در حال حاضر میخوام جواب کیت و قبول کنم و کاملا مطمئن باشم که سالمه ولی بخاطر اون دستمال و حالتهایی که داره و دیدم مشکوکم ...نظر شما چیه آقای دکتر...من باید چکار کنم؟ چطور میشه مواد استعمال کرده باشه ولی جواب آزمایش منفی دربیاد...؟؟؟درحالیکه جلوی چشم خودم ادرار کرد بدون هیچ تقلبی...

پاسخ
سلام سارا جان
این پرسش را بارها خانم ها پرسیده اند و پاسخ بنده این است که هیچ راه قطعی برای اثبات عدم اعتیاد هیچ کس وجود ندارد. ما انسانها در برخورد با افرادی که به آنها مشکوک هستیم پس از اینکه تلاش خود را انجام دادیم، دو راه بیشتر نداریم: یا اینکه در همین حد به آنان اعتماد کرده و فرصت بدهیم، و یا اینکه هیچ ریسکی را نپذیریم که در صورت دوم اصولاً بهتر است از همان ابتدا آزمایش انجام نشود. اگر هنوز به این مرحله نرسیده اید، تنها راه این است که به همسرتان اعتماد کنید و از او حمایت کنید. تلاش برای مچ گیری، علاوه بر این که مشکلی از شما حل نخواهد کرد، ممکن است مشکلاتی هم برایتان ایجاد کند.
اما اگر حاضر نیستید هیچگونه ریسکی را بپذیرید، توصیه می کنم به یک مشاور خانواده مراجعه فرمایید. سازمان بهزیستی مشاوران خوبی دارد.
عزیزی
سلام دکتر عزیز
من زیر نظر پزشک والبته بصورت مخفیانه متادون مصرف می کنم البت مصرفم خیلی کمه درحد یک قاشق چایی خو.ری در روز هست دفعه قبلی برای ازمایش ک رفتم 5 ر.ز اصلا مصرف نکردم قرص ضد بارداری خوردم با کاربن رفتم منفی شد الان دومباره میخوان ازمایش بگیرن درسته زیرنظر پزشکه اما نمی خوام ابروم بره باید چکار کنم؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
درباره علت منفی شدن آزمایش قبلی نظری ندارم. برخی کیت متادون را تشخیص نمی دهند. به طور کلی مطمئن ترین راه برای منفی شدن آزمایش، عدم مصرف است.
م
سلام و خسته نباشید
دوتا سوال ازتون داشتم:
اول:علائم اعتیاد به قرص ب2 چیست؟
دوم:اثر قرص کدئین تا چند روز در ادارار موندگاره برای گرفتن تست با کیت ؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
تا جایی که می دانم اعتیاد به بوپرونورفین علامت خاصی ندارد ولی بهتر است با پزشکان درمانگر اعتیاد مشورت کنید.
کدئین معمولاً تا 2 روز در ادرار قابل تشخیص است.
رامین
سلام خداقوت
اقای دکتر دیدم دلسوزانه راهنمایی میکنید
بنده از سر دلسوزی گفتم یه کمکی به خوانندگان سایت شما بکنم
دوستان مصرف کننده
به علت مصرف مواد مخدر سیستم شبه افیونی بدنشان از کار افتاده
مخصوصا کسانی که بالا دوسال اعتیاد دارند،اگر میخواهند ترک کنند کمپ همه جا هست،اما میخواهند درمان بکنند و اعتقاد دارن اعتیاد بیماری هست،پس هر 21روز یکبار ده درصد یا بیست درصد از مواد مصرفی را تیپر کنند =«ترک تدریجی»
مثلا روزی سه گرم تریاک میکشن،به مدت 21روز دو گرم +شصت سوت مصرف کنند
21روز بعدی دو گرم+30سوت مصرف کنند
همین جور هر سه هفته یکبار،این روش انجام بدهند خماری نمیکشن،زجر درد هم نداره،فقط اراده میخواد،و عجله نکنند
امیدوارم این مطلب که نوشتم
اقای دکتر تایید بکنه
چون تا الان 200نفر درمان کردم،نیاز حتی به یک قرص خواب هم نیست،امتحان کنند دوستان،اگر جواب گرفتن
دعا عاقبت به خیری برای بنده و اقای دکتر بکنند کافیه
موفق باشید

پاسخ
سلام رامین جان
انعکاس تجربیات و دانسته های دوستان می تواند بسیار مفید باشد. از شما سپاسگزارم.
بهزاد
با سلام من 5ماهی است شیشه مصرف میکنم در هر دو روز یه ربعی حال کارمند می باشم و اینک می خواهند از من تست ادرار بگیرند آیا با خوردن مایعات زیاد و شیر و دوغ امکان منفی شدن هست ممنون میشم راهنمایی کنزد تا کارم را از دست ندم

پاسخ
سلام بهزاد جان
بهترین روش و عملاً تنها روش برای منفی شدن آزمایش اعتیاد، قطع مصرف است.
رضا
با سلام و خسته نباشید.ممنونم بابت سایت خوبتون.. دو تا سوال داشتم که خیلی واسم مهمه چون هر چی گشتم دقیقا چیزی دستگیرم نشد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.. یکی اینکه تست حشیش و ماری جوانا( گل)آیا با هم تفاوتی داره؟ چون من شنیدم از چند نفر که تست تی اچ سی حشیش و ماری جوانا فرق داره.. دوم اینکه به صورت پیش فرض تست ماری‌جوانا جزء تست استخدامی ها هست یا خیر؟ بنده خودم سال 94 تست اعتیاد دادم در شهرستان و توی برگه تست مرفین و مشتقات آمفتامین و مت آمفتامین و مشتقات بود.. یکی از دوستان توی تهران تست داده بود که علاوه بر اینها متادون هم نوشته بود..میدونم که هر ارگانی امکان داره که تست های مختلف بگیرن ولی تست پیش فرض و روتین مد نظرم هست که ماری جوانا داره یا نه.؟ با توجه به اینکه برای تست اعتیاد استخدامی معرفی نامه از طرف اون شرکت میدن، واسه ی من فقط نوشته بود تست اعتیاد و به مورد خاصی اشاره نکرده بود.. ینی تست معمول و رایج اعتیاد همین مرفین و آمفتامین و مت آمفتامین و متادون هست؟؟ ببخشید طولانی شد. سپاس

پاسخ
سلام رضا جان
اول این که بیشتر مواد موجود در بازار صنعتی هستند و کسی نمی تواند ادعا کند ماده ای که به عنوان گل در بازار فروخته می شود واقعاً حاوی حشیش است یا نه و یا بگوید ترکیب دقیق آن چیست. منتهی مهم این است که بسیاری از مواد شبه حشیش (کانابینوئید) صنعتی دارای بخش های مشترک هستند و شرکت های تولید کیت آزمایشگاهی نیز معمولاً کیت هایی می سازند که این بخش های مشترک را شناسایی می کنند. البته روش هایی برای افتراق این ها وجود دارد ولی بسیار پیچیده و پرهزینه هستند و انجام آن ها در آزمایشگاه های عادی مرسوم نیست.
دوم این که تا جایی که بنده اطلاع دارم اجزای تست استخدام کاملاً سلیقه ای است و هیچ قاعده و قانون ثابتی برای آن وجود ندارد. بنابراین فرض را بر بدترین حالت ممکن بگیرید یعنی تست ماری جوانا احتمالاً جزء تست استخدامی است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
حامد
سلام خواستم بدونم اثر سو مصرف بوپرونوفینن یا همون ب۲ چند روز در ادرار و چند روز در خون قابل تشخیص هست با ازمایش

پاسخ
سلام حامد جان
مدت مثبت شدن تست اعتیاد در اثر مصرف بوپرونورفین حدود یک هفته در ادرار و به مدت کمتر در خون است.
مریم
اگر تو قرص چاقی هیپروسپتادین باشد چند روز قبل نباید مصرف کرد؟

پاسخ
سلام مریم جان
سیپروهپتادین از عوامل نتایج مثبت کاذب تست TCA (داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای) و نیمه عمر آن حدود 12 ساعت است.
امیر
سلام اقای دکتر بعد 5 سال مصرف تریاک الان دو هفته هستش قرص بی 2 مصرف میکنم چه مدت طول می کشه اثر تریاک از بدن خارجشود؟؟؟؟

پاسخ
سلام امیرجان
پاسخ پرسش شما بستگی به مقدار مصرف و عوامل دیگر دارد. بهتر است برای اطمینان، کیت آزمایش را از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
مریم
ایا قرص چاقی باعث مثبت شدن تست ازدواج میشود. چند روز قبل نباید مصرف کرد

پاسخ
سلام مریم جان
پاسخ پرسش شما بستگی به ترکیبات قرص مزبور دارد. بهتر است برای اطمینان، کیت آزمایش را از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
رامین
سلام خسته نباشید
تبریک و تشکر پاسخ همه دقیق واضح میدید
جناب بنده معتاد تریاک هستم و درد جسمی هم دارم،ایا روزی پنج یا ده میلی گرم قرص متادون مصرف داشته باشم که دیگه تریاک نکشم،درد جسمی هم نداشته باشم
ایا دوز کم متادون برای بدن و مغز من تخریب داره عوارض داره،یا چون میزان کم بخواهم مصرف کنم زیاد بد نباشه
اینم شنیدم قرص متادون چهل خاکستری رنگ یا قهوه ای رنگ برای معده نسبت به قرص سفید عوارضش کمتره،راحت تر حل میشه،
یک متادون چهل برای چهل تا شش روز مصرف میکنم

پاسخ
سلام رامین جان
متأسفانه درباره عوارض دارویی هیچگونه اطلاعاتی ندارم. توصیه می کنم با پزشکان مراکز مشاوره و ترک اعتیاد مشورت کنید.
علی
با سلام خدمت دکتر افشاری من بعد شش ماه حدود یک هفته هرویین از نوع گل مصرف کردم الان یک هفته هیچی مصرف نکردم فقط روز اول نصف قرص ۵ یه هفته پیش ازمایش سومصرف دارم ایا هنوز بدن من الوده تا چند وقت دیگه پاک میشم وقت زیادی ندارم دکتر جان لطفا راهنماییم کنید

پاسخ
سلام علی جان
تا جایی که اطلاع دارم گل از ترکیبات ماری جوانا و حشیش است نه هروئین و تریاک. ضمن این که بسیاری از مواد مخدر در بازار به شکل ترکیبی از چند ماده مخدر تهیه شده و با نام های مختلف به دست مشتریان می رسد. در هر حال، توصیه می کنم کیت آن را از داروخانه تهیه کنید و در منزل این آزمایش را خودتان انجام دهید. اگر آزمایش خانگی منفی شود، به احتمال بسیار زیاد، جواب آزمایشگاه هم منفی خواهد بود.
احمد احمدی
سلام من 1 هفته دیگه تست اعتیاد برای معافیت از سربازی دارم
20 سالمه و 1 سال روزی 5 نخ سیگار میکشم
بنظر شما نیکوتین در تست اعتیاد تاثیر داره ؟ یا 1 هفته ترک سیگار (نیکوتین) در تست اعتیاد تاثیری داره ؟

پاسخ
سلام احمد جان
نیکوتین معمولاً در تست اعتیاد تأثیری ندارد ولی به طور کلی توصیه می شود چند روز پیش از آزمایش، از مصرف هر چیز غیرضروری و تفننی خودداری کنید.
محمد
با سلام . من دو روز قبل از آزمایش قاوت خشخاش خوردم . یه سوغات از کرمان هستش که توش تخم خشخاش میریزن. خواستم بدونم ممکنه نتیجه آزمایشم مثبت شه؟

پاسخ
سلام محمد جان
پیش از این بارها این پرسش مطرح شده و پاسخ داده شده است.

چند نکته ی ساده هست که اگر به آنها توجه شود از بسیاری از موارد مثبت کاذب و تکرار آزمایش و رفت و آمد مکرر و صرف وقت و هزینه ی اضافی و از همه مهم تر، استرس و دردسر غیرضروری جلوگیری خواهد شد:
- حداقل یکی دو روز پیش از آزمایش اعتیاد از مصرف داروهای بدون نسخه مانند قرص سرماخوردگی، انواع مسکن ها، و مکمل های ویتامین خودداری کنید.
- قرص سرماخوردگی و داروهای مشابه منجر به آزمایش مثبت کاذب از نظر آمفتامین (شیشه و اکستازی) می شوند.
- ایبوبروفن و داروهای مشابه آن باعث واکنش مثبت کاذب از نظر ماری جوانا (حشیش) می شوند.
- مولتی ویتامین ها و داروهای مشابه آن باعث واکنش مثبت کاذب از نظر ماری جوانا (حشیش) می شوند.
- مصرف برخی گیاهان به شکل جوشانده، خشک شده یا تازه یا مثلاً برخی نان های خشخاشی ممکن است منجر به تست مثبت کاذب از نظر تریاک شود. در هر منطقه از ایران خوراکی هایی از این گیاهان تهیه می شود و اغلب با پرس و جو می توانید درباره ترکیبات آن اطلاع کسب کنید.
- بسیاری از اسنک ها و حتی فرآورده های غلات که در صبحانه صرف می شوند، حاوی شاهدانه یا روغن آن هستند و تست ماری جوانا (حشیش) را مثبت می کنند.
- نوشیدنی های گازدار و حتی آب تونیک (آب کینین) اغلب منجر به تست مثبت کاذب از نظر تریاک می شوند.
- انواع دمنوش های گیاهی، چای سبز و سیاه، سیگار و قلیان و گیاهانی که اغلب به طور تفننی جویده یا به صورت انفیه مصرف می شوند، حاوی آلکالوئید هستند و ممکن است تست اعتیاد را به طور کاذب مثبت کنند.
و نکته آخر این که آزمایشگاه ها موظف هستند موارد مثبت واقعی و کاذب را از هم افتراق دهند که متأسفانه در بسیاری از موارد این کار انجام نمی شود و همان نتیجه اولیه اعلام می شود. امیدوارم با پیگیری جدی که وظیفه همه ماست و طرح موضوع در رسانه ها و در نهایت از طریق مجلس شورای اسلامی، قوانین شفاف در این زمینه تدوین و بر اجرای دقیق آن نظارت شود.
پویا
سلام من پنج سال روزی یگ گرم تریاک استفاده کیکردم الانم ده روزه قرص بی 2 مصرف میکنم میخواستم بدونم بعد چند روز ازمایش منفی نشون میده

پاسخ
سلام پویا جان
قرص ب 2 به مدت طولانی در بدن می ماند و گاهی تا حدود 2 هفته قابل شناسایی است.
رضا
با سلام
من تا حدود ۲ ماه پیش روزی حداکثر ۱ گرم شیره بصورت خوراکی مصرف میکردم. از حدود ۲ ماه پیش قطعش کردم و تا یک ماه بصورت پراکنده چند بار ترامادول استفاده کردم. نهایتا در طی بیشتر از یک ماه گذشته جمعا با ۱۱ قرص ب ۲ تا دیروز صبح ادامه دادم. از امروز هم دیگه کلا قطع میکنم. بعد چند روز تست اعتیاد منفی میشه؟
با تشکر

پاسخ
سلام رضا جان
قرص ب 2 از بین داروهایی که اشاره کرده ای مدت طولانی تری در بدن می ماند و گاهی تا حدود 2 هفته قابل شناسایی است.
حسین
با عرض سلام و احترام
بسیار ممنون میشم اگه آدرس یکی از مراکزی که در تهران آزمایش تشخیص اعتیاد رو با نمونه برداری از مو انجام میدهند ارسال کنید
با تشکر فراوان

پاسخ
سلام حسین جان
آزمایش مو تا جایی که خبر دارم تنها در مراکز تحقیقاتی و همچنین پزشکی قانونی انجام می شود.
رامین
با سلام
بنده قبلا تصادف کردم،و کمر درد شدید دارم،دو سال تریاک مصرف دارم،میخواهم ازدواج کنم،نامزدم خبر داره که مصرف دارم ،طبق قانون مصوب سال 1392،فصل3،ماده 23،اگر مثبت هم بزنه ازمایش اعتیاد،خود خانم بخواهد ازدواج کنه،منع ازدواج نداره،فقط میخواهم بدانم نیاز داره به نامه از دکتر،که باور کنند مشکل جسمی دارم مصرف میکنم،قرص بوپرونرفین امتحان کردم همش درد جسمی دارم،فقط تریاک ارومم میکنه،ممنون میشم راهنماییم کنید،ایا مثلا قرص مورفین سولفات بگم دکتر تجویز کنه بهتر نیست؟یکم نگران هستم

پاسخ
سلام رامین جان
از قانونی که اشاره کردید اطلاع ندارم. در مورد مشکل جسمی خود بهتر است با یک متخصص درد مشورت کنید. هر راهی که انتخاب می کنید پیش از هر چیز، سلامت شما در اولویت باید باشد. امیدوارم موفق باشید.
علیی
با سلام و سپاس از لطف و بزرگواریتون که جواب سوالهارو با حوصله میدید.من 5 سال هست که متادون مصرف میکنم.برای استخدام یک شرکت قبول شدم.قراره تست اعتیاد بدم.اما زمانش معلوم نیست.خواهش میکنم کمکم کنید.خیلی به این کار نیاز دارم.اگه مثبت بشه بدبخت میشم.البته 4سال پیش برای خدمت امریه در اداره تست اعتیاد دادم که منفی شد و روی یرگه نوشت بود فقط تست مورفین گرفته میشه.احتمال داره این آزمایش هم مثل همون باشه؟با تشکر

پاسخ
سلام علی جان
متادون معمولاً بعد از 3 روز با روش های مرسوم قابل تشخیص نیست.
شهرام شريفي
با سلام و خسته نباشي خدمت دكتر افشاري و تشكر ويژه بابت حوصله و وقتي كه براي اين كار گذاشته ايد
دكتر جان بنده حدود دو سه هست كه ترياك مصرف ميكنم انهم با بافور و هرروز ده گرم ميكشم الان مدت دو ماهه كه با استفاده از مصرف متادون ترك كرده ام ومصرف متادونم هم به اين شكل هست كه 5 ميل ميخورم ديگه نميخورم تا سه روز،سه روز كه تموم شد باز هم 5 ميل ديگه يعني در ماه حدود ده بار كه ميشه 50 ميل براي يك ماه،الان تست متادون قراره بگيرن ازم گزينش اداره بعد روز سوم ممكنه مثبت بشه جواب ازمايشم با توجه با اين ميزان مصرفي كه توضيح دادم براتون.حقيقتش جدول بالا رو هم نگاه كردم ولي متاسفانه از اين نانو گرم بر ميلي ليتر سر در نياوردم.اگه ميشه اينم جواب بدين كه 5 ميل متادون ميشه چند نانو بر ميلي ليتر؟؟
سپاس

پاسخ
سلام شهرام جان
متادون معمولاً بعد از 3 روز با روش های مرسوم قابل تشخیص نیست.
میثم
سلام !معمولا اکثر مراکز ازمایشگاهی مجاز ازدواج سه مورد زیر را در نمونه بررسی میکنن ۱-امفتامین ومت متافین ۲-تریاک والکویدهای تریاک ۳-متادون
میخاستم بدونم که بوپرنورفین جز موارد بالا میباشد ؟وایا کسی که بوپرنورفین مصرف کند جواب ازمایشش که جزموارد بالاس مثبت میشود ؟

پاسخ
سلام میثم جان
با توجه به کامنت های برخی خوانندگان، به نظر می رسد همین طور است، اما اظهار نظر رسمی در این مورد وجود ندارد. متأسفم که کمک بیشتری از دست بنده برنمی آید.
انیس دولت آبادی
سلام آقای دکتر
تشکر می کنم از این همه صبر و حوصله که به تک تک سوالات پاسخ می دید.
برای استخدام از من آزمایش های بدو استخدام خواستن و امروز انجام دادم. آزمایش خون بود فقط (که البته توی 4 تا سرنگ گرفته شد). ادرار هم نبود. (هزینه 66 تومن). و دیگر آزمایش های شنوایی سنجی، ریه، نوار قلب و... (107 هزار تومن).
می خواستم بدونم این آزمایش ها با هدف شناسایی مصرف نیکوتین هم بوده؟ چون من هر ازگاهی قلیان و سیگار می کشم. البته 30 ساعت قبل آزمایش مصرف سیگار نداشتم. و اگه با این هدف بوده تست مثبت می شود یا خیر؟ چون گفته شد نتیجه تا 7 روز بعد به واحد جذب ارسال می شه و الان خودم بی خبرم!
و اگر مثبت شود در روند جذب خللی ایراد می شود؟ چون من در اظهارات شفاهی گفتم مصرف سیگار ندارم!

پاسخ
سلام انیس جان
انجام تست نیکوتین قبل از استخدام در اغلب مشاغل مرسوم نیست و قانونی هم برای این کار وجود ندارد. به طور سلیقه‌ای و در برخی مشاغل حساس ممکن است این آزمایش انجام شود. این را از اداره یا شرکت مورد نظر برای استخدام باید بپرسید. نیکوتین معمولاً تأثیری در تست اعتیاد به مواد مخدر ندارد اما اگر منظور شما تست نیکوتین است، این بستگی به میزان و مدت و نوع مصرف، و عوامل دیگر مانند روش آزمایش دارد و این مدت ممکن است حتی در سیگاری‌های غیرفعال (افرادی که به طور ناخواسته در معرض دود سیگار هستند) از 2 روز تا 3 ماه طول بکشد. تیوسیانات آزمایش نیکوتین را به طور کاذب مثبت می کند. تماس با این ماده در برخی مشاغل مانند ذوب فلزات و مصرف برخی غذاها مانند کلم، گل کلم، بادام و خردل و داروهایی مانند آمفتامین بیشتر است. سیگارهای حاوی منتول، آزمایش نیکوتین را به مدت طولانی تری مثبت می‌کنند.
فضل الله
با سلام.بنده فردا تست اعتیاد دارم.
از۱۶ روز پیش تریاک مصرف نکردم و قرص دراگون خوردم که ۸ روز پیش متوجه شدم توی قرص گیاهی دراگون ترامادول وجود داره درست ۵کاره هم چیز رو منفی میزد بجز ترامادول . الان ۸روزه کلا هیچ قرصی نخوردم والبته ۳روزه با کیت ۵کاره ترامادول هم منفی شده.این دوهفته روزی ۱۰لیتر آب و ۳لیتر دوغ وشیر می خورم به همراه یک شیشه آبلیمو.
میخواستم بدونم با این شرایط تستم منفی میشه.
چون میگن قلهک که خون وادرار رو باهم میگیره، میترسم آزمایش خون من مثبت بشه.
البته آزمایش خون رو از طریق سرم خون وبه روش تی ال سی انجام میدن.
کمکم کنید.
آیا امکان داره تست ادرا منفی باشه ولی خون مثبت بشه؟

پاسخ
سلام فضل الله جان
ترامادول معمولاً تا یک هفته در ادرار و مدت کمتری در خون قابل تشخیص است اما این زمان با توجه به مقدار و مدت مصرف ممکن است افزایش یابد. البته نوع تست ها متفاوت است اما اگر تست خانگی منفی شود، احتمالاً تست آزمایشگاه هم منفی خواهد شد.
رضا
سلام
من ازمایش استخدامی دارم
تا سه چهار روز قبل الکل مصرف کردم
خیلی مصرفم کمه فقط تو مهمونیا میخوم
دوسه تا مهمونی خوردم نزدیک بهم الان میخوام ببینم تو ازمایش من چجوری باید کاری کنم ک مشخص نشه
مصرف سیگار ایا تو استخدامی مشکل داره یا نه
اگر مشکل داره سیگارو چکار کنم

پاسخ
سلام رضا جان
نوع آزمایش قبل از استخدام بستگی به نوع کار و سیاست های استخدامی محل کار دارد ولی در مورد مشاغل عادی معمولاً شامل آزمایش الکل نیست. سیگار هم اغلب در نتیجه بی تأثیر است ولی تضمینی برای این قضیه وجود ندارد. به همین دلیل ترجیحاً بهتر است چند روز قبل از تست هیچ چیز حتی چای هم مصرف نکنید.
نسرین
سلام میخواستم بدونم ترامادول چن روز توی خون میمونه وتوی آزمایش اعتیاد برای استخدام مورد آزمایش قرار میگیره؟

پاسخ
سلام نسرین جان
ترامادول معمولاً تا یک هفته در ادرار قابل تشخیص است اما این زمان با توجه به مقدار و مدت مصرف، احتمالاً طولانی تر خواهد بود. البته نوع تست ها متفاوت است اما اگر تست خانگی منفی شود، احتمالاً تست آزمایشگاه هم منفی خواهد شد.
در مورد استخدام هم هیچ تضمینی وجود ندارد که این آزمایش انجام شود یا نشود.
نا شناس
سلام و عرض ادب میخواستم بدونم مصرف گل در ازمایش اعتیاد قبل ازدواج قابل تشخیص میباشد یا در این تست فقط برای تشخیص مشتقات تریاک است؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
معمولاً آزمایش پیش از ازدواج محدود به مشتقات تریاک است ولی متأسفانه این قاعده کلی نیست و ممکن است در برخی مراکز به طور کاملاً سلیقه ای سایر مواد مخدر مانند گل هم آزمایش شوند.
احمد
سلام دکتر
برای اولین بار دیشب که جمعه باشه نیم گرم شیره مصرف کردم جاهلی کردم.روزش هم سه کام حشیش کشیدم اولین بار توی عمرم این کار توی یک روز این کارارو کردم تفریح رفته بودم خیر سرم.سه شنبه آزمایش اعتیاد دارم برای استخدام ترو خدا کمکم کن چیکار کنم

پاسخ
سلام احمد جان
چند کیت تریاک و حشیش از داروخانه تهیه و هر روز خودتان را تست کنید. با توجه به این که مصرف شما مداوم نبوده احتمال منفی شدن آزمایش وجود دارد.
احسان
سلام دکتر ببخشید ی سوال درمورد استخدامی داشتم من باید ازمایش مورفین بدم خواستم بدونم ازمایش خون میگیرن یا ادرار

پاسخ
سلام احسان جان
معمولاً آزمایش ادرار انجام می شود.
احسان
سلام ببخشید ی سوال داشتم خدمتتون من میخوام برای استخدامی ازمایش بدم میخواستم بدونم ازمایش خون برای مرفین ازم میگیرن
مجتبی
سلام.آزمایشگاه قلهک تست اعتیاد خون دادم. تاچندروز در خون قابل ردگیری هست

پاسخ
سلام مجتبی جان
پاسخ شما بستگی به عوامل مختلف مانند نوع دارویی که مصرف می کنید و ... دارد. به جدول های بالا مراجعه کنید.
امیر
با سلام میخواستم بدونم با مصرف مقدار کم شربت متادون ازمایش تست عدم اعتیاد برای گواهینامه رانندگی مثبت مشه یا نه؟

پاسخ
سلام امیر جان
متأسفانه در مورد جزئیات تست اعتیاد هنگام دریافت یا تمدید گواهینامه اطلاع دقیق ندارم. در بسیاری از کشورها این کار منسوخ شده و در عوض، آزمایش اعتیاد به شکل اتفاقی و بر روی همه رانندگان انجام می شود. رانندگی تحت تأثیر الکل و داروهای مختلف، از علل اصلی تصادفات در اغلب نقاط جهان است.
علی
سلام اقای دکتر خسته نباشید
من بعد از دوماه فاصله حدود ۰.۵ گرم ماری جونا مصرف کردم چجوری میتونم اثرش رو برای تست ادارر از بین ببرم

پاسخ
سلام علی جان
از مصرف هرگونه دارو خودداری کنید. مصرف مایعات، فعالیت منظم جسمانی و شکیبایی تنها راه حل صحیح مشکل شماست. هر هفته با کیت هایی که از داروخانه تهیه می کنید خودتان را تست کنید.
سالار
با سلام من مدت ده سال هرویین مصرف میکردم طوریکه وزن بدنم شده بود ۴۵ کیلو تا اینکه با یک کلنیک ترک اعتیاد دو سال پیش اشنا شدم بدلیل مصرف بالای من من با شربت متادن با روزی ۲۵ سی سی شروع کردم متادن رندگی من را دگر گون کرد وزنم خوب شد دیگر خمار نمیشدم و نشئه هم نمیشدم مثل یک ادم معمولی توانستم بروم کار بتدریج مصرف انرا با مشاوره کلیکیک کم کردم تا رسی به روزی دو سیسی شربت تا اینکه از طرف شرکت گفتند تست باید بدهید دکتر گفت تو الان نباید قطع کنی وگرنه زحمت دو ساله به حدر میرود اما من ناچارقطع کرردم و دو هفتست که دارم درد مبکشم فشارم خیلی بالاست تجربه ام اینست در مملکتی که ازقانون خودش پیروی نمیکنه دیگر سمت متادن نمیروم همان هرویین را سه روز مصرف نکنی منفی مبشوی اما متادن بعد از دوهفته هنوز مثبت است

پاسخ
سلام سالار جان
امیدوارم مسؤولین محترم سخن دل شما را بشنوند و زودتر ترتیبی بدهند که جوانان مملکت وقتی تصمیم به درمان اعتیاد خود می گیرند به آنان کمک شود.
Mona
سلام آقای دکتر
آیا ب ۲ در تست ازدواج نشون میده یا نه لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
سلام
البته قاعده ثابتی وجود ندارد ولی آزمایش پیش از ازدواج معمولاً شامل تست مورفین (مشتقات تریاک) است و موارد دیگر آزمایش نمی شود.
Mahshid
سلام آقای دکتر..خسته نباشید..من و نامزدم فردا آزمایش ازدواج داریم.نامزدم روزی یک چهارمه قرص b2 رو استفاده میکنه میخاستیم بدونیم جواب آزمایش نشون میده یانه ممنون میشم اگه جواب بدین؟؟با تشکر
حسام
سلام آقا ی دکتر
من سه ماه است که متادون مصرف میکنم و بییشترا هرروز قرص متادون 5 میخورم
میخواستم ببینم کی از آخرین بار مصرف جواب آزمایش منفی میشود
خواهش میکنم جواب بدین
من 25 ساله و بدن بدون چربی دارم


پاسخ
سلام حسام جان
البته عوامل مختلفی در اینجا دخیل هستند اما اگر فرض کنیم، حداقل غلظت قابل شناسایی متادون یا متابولیتهای آن در نمونه ادرار 50 نانوگرم بر میلی لیتر باشد، اگر یک فرد متوسط برای اولین بار یک قرص 5 میلی گرمی متادون مصرف کند، غلظت متادون خون و مایعات بدن در روز سوم تقریباً به رقم 50 نانوگرم بر میلی لیتر نزدیک خواهد شد. ولی با توجه به مصرف نسبتاً طولانی شما و این که متادون چربی دوست است و در بدن تا مدتها ذخیره می شود، مطمئن ترین راه برای شما این است که یک کیت متادون تهیه کنید و در منزل این آزمایش را انجام دهید.
امیر
باسلام
تست ب دو در ادرار و خون تا چه مدت نشون میده.
باتشکر از دکتر مهربان و دلسوز

پاسخ
سلام امیر جان
پاسخ پرسش شما مانند بسیاری از پرسش های سایر دوستان بستگی به عوامل متعددی دارد ولی به طور کلی، با توجه به این که نیمه عمر بوپرنورفین حدود 3 روز است، بنابراین پاک شدن کامل آن حدود 12 روز طول خواهد کشید. در بیشتر کیت ها مدت رمان قابل شناسایی برای ب2 حداقل 3 تا 6 روز ذکر شده است. در هر حال، توصیه اکید بنده این است که اگر مصرف کننده ب 2 هستید این دارو را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید و اگر همچنان برای این کار مصمم هستید، دارو را به تدریج قطع کنید و به فواصل منظم مقدار مصرف را کاهش دهید.
حامد حسینی
عرض سلام ادب" و تشکر از سایت و مطالب ارزشمندتون" یک سواتلی داشتم که یکی از دوستان پرسیده بودن:برای اخذ مجوز مغازه خواربار لازم هست که ازمایش اعتیاد داده شود، این چه ازمایشی است فقط برای تشخیص مرفین هست یا مواردی مثل حشیش هم قابل تشخیص است؟لطفا اگر اطلاع دارید راهنمایی بفرمایید

پاسخ
سلام حامد جان
رایج ترین موردی که در مراکز بهداشت انجام می شود همین تست مورفین است.
امیر
با سلام.من مدتی هست ب دو مصرف میکنم.برای تست اعتیاد به آزمایشگاه قلهک برده شدم از طرف محل کارم.در صورتی که نامه از پزشک متخصص ارائه دادم اما آزمایشگاه باز هم تست ب دو رو به محل کارم مثبت اعلام کرد و توسط محل کارم شش ماه از کار تعلیق شدم.خواستم بگم نامه وزارت بهداشت به هیچ آزمایشگاهی ابلاغ نشده و آزمایشگاه اعلام بی اطلاعی میکنه.

پاسخ
سلام امیر جان
متأسفانه ظاهر قضیه حاکی از همین است که بخشنامه معاونت محترم وزارت بهداشت در مرحله اجرا مسکوت گذاشته شده است. امیدوارم با پیگیری های شما و بقیه دوستانی که به نحوی از این بابت متضرر شده اند، راه را برای احقاق این حق مسلّم که کمترین خواسته مبتلایان به بیماری اعتیاد است باز شود.
حامد
با عرض سلام وخسته نباشید میخواستم بدونم اگه تست متادون یا ب ٢ مثبت باشه. برای استخدام مشکل ساز هست یا ایرادی ندارد با تشکر حتما" لطف کنید جواب بدید

پاسخ
سلام حامد جان
حتماً کامنت های دوستان را بخوانید چون موارد مشابه پرسش شما مکرر مطرح شده است. به طور کلی، نمی توان گفت متادون یا ب2 مشکل ساز نیست و هر اداره ممکن است مقررات خاص خود را داشته باشد. طبق نامه معاونت وزارت بهداشت که در بالا آمده، ترک اعتیاد در مراکز مجاز نباید مشکل ساز باشد ولی عملاً چنین نیست.
ححمید
اقای دکتر واقعا خسته نباشید که به همه سوالات ج میدهید بابت نامه وزارت بهداشت که گذاشتید ممنون بنده سال 92 بعلت تست مثبت اخراج شدم زنگیم زیرو شد ممنون که برای مردم وقت میزارید تا تجربه بنده من. را نکنند

پاسخ
سلام حمید جان
متشکرم که تجربه خود را در اختیار دیگران قرار می دهید.
هادی
سلام و خسته نباشید.من نزدیک به یک سال زیر نظر پزشک در کلینیک متادون مصرف میکنم.کار من در عسلویه بر روی سکوهای نفتی تا 1 ماه دیگه اغاز میشه.دکترم گفت که مجوز حمل دارو و مصرف متادون و قرص کلونازپام رو هم واست صادر میکنیم.یک سال هم هست که کلونازپام مصرف میکنم.اما با این وجود بعضی دوستان میگن در شرکت نفت و گاز به هیچ وجه به این مجوز ها کاری ندارن و از کار برکنار میکنن.در ضمن من نامه ای که به معاونت بهداشت و درمان نوشته شده بود رو هم خوندم و تا حدودی امیدوار شدم.نمیدونم ایا ناگهانی قطع کنم یا اینکه متوصل به مجوز از وزارت بهداشت بشم.تو این مملکت امار اعتیاد سر به فلک کشیده.حالا امثال من که دارن مداوا میشن و رو به بهبودی هستند با وجود مجوز حمل دارو و مصرف باز هم به مشکل بر میخورن.ممنون میشم اگر کمک کنید

پاسخ
سلام هادی جان
تشکر که مطالب و کامنت ها را خوانده ای و متأسفم که اطلاعات بنده محدود است. امیدوارم وعده های مسؤولین محترم در حد شعار نباشد و عملاً هم از کسانی که می خواهند با اعتیاد خود مبارزه کنند، حمایت کافی و همه جانبه انجام شود. در هر حال توصیه اکیدم به شما و همه دوستانی که به دلایلی گرفتار شده و هم اکنون اراده کرده اند که این بیماری را تحت کنترل درآورند این است که به هیچ وجه داروهای خود را بدون مشورت با پزشک درمانگر اعتیاد قطع نکنند. سلامت شما همیشه در اولویت است.
نا شناس
جناب دکتر سلام عرض شد.بنده ممکن هست تا 20 روز نهایتا 1 ماه دیگه اعزام به عسلویه بابت کار بر روی سکوی نفتی بشم.بنده نزدیک به 2 سال هست که متادون مصرف میکنم.دکتر من در کلینیک ترک اعتیاد نامه ای صادر کرد همراه با کارت حمل متادون.ولی بعضی از اشنایان به من میگن که با وجود مجوز مصرف متادون زیر نظر پزشک باز هم شرکت نفت و گاز شما رو قبول نمیکنه.اما کسانی هم هستند که مشغول کار در بندر عسلویه هستند و میگن که ایرادی نداره.در ضمن من کلونازپام هم مصرف میکنم که باز زیر نظر پزشک هست و نسخه دارم.نگرانی هایی برای من ایجاد شده که میترسم کارم رو از دست بدم.و نسبت به قطع ناگهانی متادون هم اطلاعات دارم.ممنون میشم اگر راهنمای کنید و اگر کسانی رو میشناسید که در پروژه های نفتی کار میکنن و مصرف متادون زیر نظر پزشک رو هم دارن اطلاع رسانی کنید.در ضمن نامه ای که به معاونت بهداشت و درمان صادر شده بود هم خوندم و کمی امیدوار شدم.ممنون میشم باز اگر کمک کنید.شرمنده که طولانی شد.
علی
سلام مجدد.خواستم از بابت پاسخ به سوال بنده تشکر کنم،ممنون از این که گره گشای مشکلات مردم هستید،براتون ارزوی ودعای خیر و سلامتی دارم
امیر
با سلام
من دو روز پیش مصرف ماریجوانا داشتم و قراره دو هفته دیگه برای استخدامی مراجعه کنم از اونجایی که هر روز ورزش سنگین دارمو مصرف اب اشامیدنیمم خیلی بالاس میخواستم بدونم عرق ریزی و مصرف اب کمکی به منفی شدن ازمایش برای دو هفته دیگه میکنه یا نه با تشکر

پاسخ
سلام امیرجان
حشیش در بافت های بدن رسوب کرده و به تدریج آزاد می شود. ورزش و مصرف مایعات در حد معقول برای سلامت همه مفید است و توصیه می شود.
معمولاً ماری جوانا تا یک ماه کاملاً دفع می شود. برای اطمینان، یک کیت ماری جوانا از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
علی
سلام ،من یک شب پیش برای اولین بار سه نخ ماری جوانا کشیدم،به هیچ مخدری هم اعتیاد ندارم،یک ماه دیگه ازمایش تست عدم اعتیاد برای استخدامی دارم،اگه ممکن هست بفرمایید که چه مدت زمان نیاز هست که سم از بدنم خارج بشه و نتیجه ازمایش مثبت نشه و چه راهکاری برای تسریع در فرایند سم زدایی و خارج شدن تی اچ سی وجود داره،وزنم ۹۵ کیلو و ورزشکار هستم، باتشکر

پاسخ
سلام علی جان
معمولاً ماری جوانا تا یک ماه کاملاً دفع می شود. برای اطمینان، یک کیت ماری جوانا از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
علیرضا
سلام خسته نباشید .. من حدودآ یک ماه پیش ال اس دی مصرف کردم و هفته پیش یک قرص متادون و مقداری گل (ماری جوآنا) مصرف کردم و ب اسرار برادرم میخوام آزمایش بدهم
آزمایشم مثبته؟
راهی واس سم زدایی خون وجود نداره؟
آزمایشگاه های عمومی آز مایش خون میگیرند یا ادرار؟

پاسخ
سلام علیرضا جان
درباره سم زدایی متأسفانه هیچ اطلاعاتی ندارم. از میان مواد مورد اشاره، ماری جوانا مدت طولانی تری مثبت می شود. برخی آزمایشگاه ها تست اعتیاد را انجام می دهند که معمولاً با نمونه ادرار است.
محمد امین
سلام خسته نباشی.
من مصرف ماری جوانا داشتم و میخام آزمایش اعتیاد بدم.باید چه کارکنم که زور از ادارم خارج بشه.لطفا زود پاسخ من رو بدید

پاسخ
محمد امین، سلام
متأسفانه هیچ راه منطقی دیگری برای منفی شدن تست وجود ندارد و تنها راه منطقی، انتظار است. مدت 30 روز نیز یک حد میانگین است و عوامل مختلف باعث می شود ماری جوانا مدتی بیشتر یا کمتر در افراد مختلف قابل تشخیص باشد. به این عوامل در متن فوق و همچنین پاسخ پرسشهای دیگر دوستان به طور خلاصه اشاره شده است. شاید اندکی غیرمنصفانه به نظر برسد که چرا مصرف کنندگان سایر مواد مخدر تنها در عرض دو سه روز تست شان منفی می شود اما مصرف کنندگان حشیش باید 30 روز صبر کنند. اما خوب، جنبه مثبت قضیه این است که مدت طولانی تر پرهیز، فرصت بیشتری مهیا می کند تا این افراد از دنیای بدون اعتیاد لذت بیشتری ببرند.
حامد
با سلام ،خواستم بدونم خوردن قرص ژلوفن جواب آزمایش اعتیادو مثبت نشون میده ؟
با تشکر

پاسخ
سلام حامد جان
ژلوفن ممکن است منجر به مثبت شدن آزمایش غربال ادراری از نظر مواد مختلف به ویژه فن سیکلیدین شود. زمان دفع کامل ژلوفن حدود 3 روز است.
مهدی
سلام میخواستم بدونم در ازمایش ادرار ایا تست الکل هم انجام میشود اگر نشان داده میشود چند روز در ادرار هست

پاسخ
سلام مهدی جان
پاسخ شما منفی است و تست الکل به صورت روتین انجام نمی شود.
یاسر
سلام من یک سال که مصرف شیشه داشتم تا اینکه یه کار دولتی پیدا کردم که باید برای استخدام ازمایش عدم اعتیاد میدادم تصمیم گرفتم ترک کنم که 4روز بود که مصرف نکرده بودم رفتم برای ازمایش ادرار دادم فردا که رفتم جواب ازمایش بگریم گفتن که ازمایش باید تفکیک بشه به تعلیق افتاده هزینه تفکیک بدین تا جواب ازمایشو بفرستیم واسه واسه نمایدتون. به نظر شما جواب ازمایشم مثبت بوده یا منفی ایا با تفکیک نمونه میتونن بفهمن من من اعتیاد داشتم ولی ترک کردم ایا جواب ازمایش گزینه بغیر از منفی یا مثبت جواب دیگه ای داره

پاسخ
سلام یاسر جان
نتیجه احتمالاً مثبت بوده و آزمایش تأییدی برای تفکیک نتایج مثبت کاذب از مثبت واقعی انجام می شود. آزمایش اعتیاد صرفاً یک آزمایش غربالی است و نتایج آن ممکن است به صورت کاذب مثبت یا منفی باشد. نتیجه مثبت به معنی تشخیص اعتیاد نیست و نتیجه منفی به معنی سلامت قطعی نیست. بنابراین همانطور که پیش از این نیز گفته شد، نتایج را باید در زمینه سایر عوامل تفسیر کرد.
عباس
سلام
ببخشید میخاستم بدونم در تست اعتیاد به روش tlc مصرف سیگار مشخص نمیشه؟ خواهش میکنم سریع جواب بدین میخام خیالم راحت بشه.

پاسخ
سلام عباس جان
اگر منظور شما تست اعتیاد به مواد مخدر است، باید بگویم پاسخ منفی است و معمولاً سیگار این تست را مثبت نمی کند. هرچند بهتر است یکی دو روز قبل از آزمایش اعتیاد، از مصرف سیگار، قلیان، و حتی چای خودداری کنید.
اما در مورد تست نیکوتین، موضوع فرق می کند. نیکوتین در بدن به کوتینین و آناباسین تبدیل می شود و از ادرار دفع می شود. امکان تشخیص مصرف نیکوتین با آزمایش ادرار، بزاق و خون وجود دارد. زمان مثبت شدن بستگی به میزان و مدت و نوع مصرف، و عوامل دیگر مانند روش آزمایش دارد و این مدت ممکن است حتی در سیگاریهای غیرفعال (افرادی که به طور ناخواسته در معرض دود سیگار هستند) از 2 روز تا 3 ماه طول بکشد. تیوسیانات آزمایش نیکوتین را به طور کاذب مثبت می کند. تماس با این ماده در برخی مشاغل مانند ذوب فلزات و مصرف برخی غذاها مانند کلم، گل کلم، بادام و خردل و داروهایی مانند آمفتامین بیشتر است. سیگارهای حاوی منتول، آزمایش نیکوتین را به مدت طولانی تری مثبت می کنند.
محمد حیدری
با سلام.
آیا آزمایش استخدامی.متادون هم دارد.چند وقت تریاک مصرف میکردم.الان باید برم آزمایش.4روزه که متادون میخورم.جواب آزمایش من چطوره؟
با تشکر.

پاسخ
سلام محمد جان
از جزئیات آزمایش استخدامی اطلاع ندارم. متادون در برخی مراکز آزمایش می شود.
مریم
با سلام و خسته نباشید

ایا آزمایش تست اعتیاد توسط موی شخص در ازماشگاه شما انجام میشود؟ ممنون میشوم اگر اطلاعاتی در مورد ازمایشگاه های ارائه دهنده این ازمایش دز اختیار بگذارید

با تشکر

پاسخ
سلام مریم جان
به دلیل پیچیدگی و حساسیت بالای موضوع، هیچ یک از انواع تست اعتیاد در آزمایشگاه ما انجام نمی شود. آزمایشگاه هایی که تست اعتیاد انجام می دهند باید امکانات کامل و توانایی پاسخگویی به همه موارد حتی استثناهای نادر را داشته باشند. متأسفانه برخی همکاران بنده به این موضوع توجه نمی کنند و صرفاً با انجام یک تست غربالی اولیه، بدون انجام تست تأییدی و اطمینان صد در صد از نتیجه، آن را در اختیار بیماران یا بستگان آنان قرار می دهند.
به هر جهت، تا جایی که اطلاع دارم آزمایش مو از نظر مواد مخدر و داروها تنها در مراکز خاص تحقیقاتی و نیز پزشکی قانونی انجام می شود.
ترانه
سلام اقای دکتر.خسته نباشید.اگه ممکنه سریع جوابمو بدید.برام خیلی حیاتیه.من زولپیدم مصرف می کنم ودچار اختلال خواب هستم.فردا ازمایش دارم برای استخدامی.می خواستم ببینم تاثیری می ذاره یا نه.لازمه بهشون بگم من این دارو رو مصرف می کنم.

پاسخ
سلام ترانه جان
زولپیدم ممکن است تست اعتیاد به بنزودیازپین را مثبت کند. حتماً دارو و نسخه خود را همراه داشته باشید.
محمد
سلام خداقوت دکترجان من سردرد داشتم ژلوفن مصرف کردم 36ساعت دیگ ازمایش تست اعتیاد دارم ایا ژلوفن تستو مثبت میکنه؟

پاسخ
سلام محمد جان
همان طور که در جدول مشاهده می شود، ژلوفن (ایبوپروفن) با متادون و حشیش و باربیتوراتها مشابهت هایی دارد و ممکن است تست را مثبت کند. توصیه می شود یکی دو روز پیش از آزمایش، بجز موارد ضروری، هیچ دارویی مصرف نشود.
ناشناس
سلام آقای دکتر من حدود چند مدتی قلیان میکشیدم و الان یک هفتس که نمی کشم آیا فردا تست عدم اعتیاد بدم جوابش منفی میشه.


پاسخ
سلام
در مورد قلیان بارها توضیح داده شده که اگر تنباکوی آن مشکلی نداشته باشد، معمولاً تست اعتیاد مثبت نمی شود.
علی
سلام و عرض ادب
میشه لطف کنین بفرمایین آسنترا تست اعتیاد( همه تست ها نه فقط مورفین) رو مثبت میکنه یا نه ؟؟؟
مرسی

پاسخ
سلام علی جان
آسنترا (سرترالین) ممکن است تست اعتیاد به بنزودیازپین یا LSD را به طور کاذب مثبت کند. به طور کلی در صورت مصرف داروهای اعصاب، توصیه می شود این موضوع را به آزمایشگاه اطلاع دهید و خودسرانه دارو را قطع نکنید.
رضا
سلام به همکار گرامی و دکتر عزیز
خداقوت مرد بزرگ .مطالبتو خوندم و حجم پرسش و پاسخ هاتو دیدم .ازینکه حوصله به خرج میدی وبزرگی میکنی من از طرف همه دوستانی ک تا الان بهشون کمک کردی ازت ممنونم

پاسخ
سلام به همکار بزرگوار و عرض تشکر
امیر
با عرض سلام و خسته نباشید
من به صورت تفننی( هفته ای یکی دوبار) شیره مصرف میکنم امروزم آخرین روزیه که مصرف کردم و حدود 10 روز دیگه تست اعتیاد برای ازدواج دارم اطلاعات ضد و نقیص زیادیم شنیدم در مورد نشون دادن تست اعتیاد، شنیدم که میگن آزمایشگاهها تجهیزاتشون بروز شده وبستگی به مدت زمانی که مواد مصرف میکنی احتمال داره تا 20 روزم نشون بده اما تو جوابایی که خوندم زده بودین حداکثرتا 4 روز نشون میده میخاستم مطمئن بشم با شرایطی که من دارم و حدود دوساله هفته ای یکی دوبار مصرف میکنم آیا اگه همون 4 روز از آخرین مصرف بگذره تست منفی میشه یا نه
ممنون از اطلاعات دقیقتون

پاسخ
سلام امیر جان
بهتر است برای اطمینان، یک کیت از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
فرزاد
با سلام و خسته نباشید. اقای دکتر من شش ماهه که زیر نظر پزشک و در مرکز درمان اعتیاد روزی 20سی سی متادون مصرف میکنم .و حالا چند روزه دیگه برای ازدواج باید آزمایش بدم . دکتر من جواب سوالای قبلی رو در مورد متادون خوندم و متوجه نشدم چون هم فرمودید نشون میده هم نه. حالا میخام بدونم در ازمایش قبل از ازدواج تست من مثبت میشود یا خیر این برای من خیلی خیلی مهمه دکتر کمکم کنید

پاسخ
سلام فرزاد جان
پاسخ این سؤال بستگی به نوع کیتی دارد که در آزمایشگاه استفاده می شود. به طور کلی در کیت های جدید امکان شناسایی متادون وجود دارد.
اکبری

باسلام دوست من اصلا اهل موادنیست فقط ماه گذشته سه چاربارتفننی شیره مصرف کرده..ازاخرین بار25روزگذشته..ایاتست اعتیادش منفیه

پاسخ
سلام دوست من
احتمالاً تست دوست شما منفی است اما برای اطمینان بهتر است یک کیت خانگی از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
محسن
من بیست سیسی شربت متادون باچهل سیسی اب قاطی میکنم وروزی پنج سیسی ازانهامیخورم میخواستم بدانم ازمایش اعتیادبرای اداره بدهم مثبت میشه یامنفی ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ
محسن جان، پاسخ این سؤال بستگی به نوع کیتی دارد که در آزمایشگاه استفاده می شود. به طور کلی در کیت های جدید امکان شناسایی متادون وجود دارد.
سعیده
س،دکتر عزیز ،من ازتون براشوهرم پرسیده بودم که ایا قرص ب دو تو ازمایش تی ال سی معلوم میشه جوابمو لطف کردین دادین حالا که نتیجه آزمایش رو بعد 8گفتن توش از نظر متادون نشون داده درصورتیکه اصلا شوهرم متادون مصرف نمیکرده اون روزم گفتم دوشب فبل قرص ریلایف خورده بود چرا متادون نوشته،؟؟؟بعدم با توجه به نامه دکتر سیاری میتونم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم به خاطر همین بیرونش کردن

پاسخ
سلام سعیده جان
در مورد متادون، احتمال نتایج مثبت کاذب به دلیل مصرف ریلایف وجود دارد، اما اگر مدتی از آزمایش گذشته باشد، معمولاً نمونه دور ریخته می شود و پیگیری آن مشکل تر است. در مورد نامه ای که اشاره کردید، به نظر من پیگیری لازم است.
نا شناس
سلام.میشه ی آزمایشگاه عدم اعتیاد با روش مو رو معرفی کنید؟

پاسخ
سلام
آزمایش مو به طور کلی رایج نیست و احتمالاً تنها در آزمایشگاه پزشکی قانونی و برخی مراکز تحقیقاتی انجام می شود. متأسفانه از جزئیات بیشتر مطلع نیستم.
علیرضا
سلام
من شب قبل از آزمایش اعتیاد برای ازدواج هم ماریجوانا مصرف کردم وهم قرص سیپروهپتادین خوردم (نصف قرص)،جواب مثبت شده واز نمونه آزمایش TLC می خوان بگیرن.
برای قرص مثبت شده یا ماریجوانا؟
اگر برای قرص بوده باشه با آزمایش TLC مصرف ماریجوانا مثبت میشه؟
ممنون

پاسخ
سلام علیرضا جان
تی ال سی معمولاً می تواند بین موارد مثبت واقعی و مثبت کاذب افتراق دهد. بنابراین تی ال سی ماری جوانا را تشخیص می دهد.
محمد
سلام آقای دکتر ببخشید مزاحم شدم خطیبی به کمک شما نیاز دارم ،شما را به خدا حتما جوابم رو بدید بنده هپاتیت سی داشتم که چند سال پیش اتفاقی فهمیدم و درمان کردم الان تقریبا شش ساله که خدا را شکر هروقت آزمایش دادم جوابش منفی بود و الان برا استخدام گفتن باید آزمایش خون بدید میخواستم سوال کنم آیا برای هپاتیت فقط همون آنزیم ها رو چک میکنن یا هپاتیت رو هم تو آزمایش نشون میدن چون درسته منفی هستش ولی فکر کنم همیشه توی خون هست ،جان عزیزت جواب بده از نگرانی در بیام.مشکلی نیست یا به دردسر می افتم راهکار میخوام

پاسخ
سلام محمد جان
در مجموعه آزمایش های قبل از استخدام معمولاً (البته بجز مشاغل خاص) آزمایش های اختصاصی مانند هپاتیت چک نمی شود.
سامان
با سلام.من به مدت چند سال به طور مرتب قرص ناپروکسن مصرف میکنم و گاهی هم پنتاپرازول.برای آزمایش عدم اعتیاد چه مقدار باید صبر کنم تا مثبت نشود؟ آیا آزمایشگاه میتواند تشخیص دهد که از مصرف دارو است یا مواد مخدر؟

پاسخ
ناپروکسن با حشیش و باربیتوراتها مشابهت هایی دارد و ممکن است تست اعتیاد را مثبت کند. پنتوپرازول هم ممکن است تست حشیش را مثبت کند. برای قطع یا تعویض دارو با پزشک خود مشورت کنید. گاهی این داروها به مدت طولانی در بدن باقی می مانند و بهتر است برای اطمینان، با کیت خانگی آزمایش حشیش را خودتان انجام دهید. ضمن این که در برخی مراکز تست اعتیاد، امکان افتراق نتایج مثبت کاذب از مثبت واقعی فراهم است.
رضا
باسلام و خسته نباشید
من به دلیل داشتن اضطراب فراگیر و گاه حمله های پانیک روزانه نصف قرص کلونازپام 1 می خورم و می خواهم تست اعتیاد قبل از ازدواج بدهم آیا این قرص در نتیجه ی آزمایش تاثیری دارد؟ و اگر دارد تا چند وقت از بدن خارج میشود؟
باتشکر

پاسخ
سلام رضا جان
بنزودیازپین ها جزو تستهای 5 تایی نیستند اما در تستهای 7 تایی وجود دارند. بنابراین مصرف بنزودیازپین بیش از حد در تست 7 تایی قابل تشخیص خواهد بود. این داروها اعتیادآور هستند اما اصولاً در صورت مصرف به میزان مجاز و تحت نظارت پزشک (با نسخه ی پزشک) جای نگرانی وجود ندارد. گاهی این داروها به مدت طولانی (تا یک ماه) قابل تشخیص هستند. متأسفانه در مورد جزئیات تست اعتیاد در هیچ مرکزی هیچ گونه اطلاع رسانی نمی شود و بنده هم بی اطلاع هستم. در مورد ارائه ی گواهی نیز همه چیز بستگی به نظر آن مرکز دارد که این گواهی را قبول کند یا نه. دفع کامل یک قرص کلونازپام حداقل سه روز طول می کشد. با توجه به مصرف طولانی که فرمودید زمان دقیقی نمی توانم بگویم اما طولانی خواهد بود. ضمن این که گاهی قطع سرخود این نوع داروها ممکن است عوارض خطرناکی داشته باشد. توصیه می کنم این کار را زیر نظر یکی از مراکز ترک اعتیاد انجام دهید. در این مراکز می توانید با انجام مکرر آزمایش از منفی شدن آن هم مطلع شوید.
مجید
سلام جناب دکتر من چند وقت پیش هم سوالی کردم در مورد متادون که پاسخی ندادید امیدوارم اینبار پاسخ سوالمو بدید.
من سه ماهی هست که تریاک مصرف میکنم و دوماه اخیر فقط شیره استفاده کردم نزدیک به هفت روز دیگه هم باید آزمایش ازدواج بدم سوال اولم اینه که تو برخی از پاسخ هاتون زمان تقریبی منفی شدن رو بعد سه روز اعلام کردید و برخی جاها هم دوستانی که ازمایش دادن گفتن هشت روز هم میمونه میخواستم ببینم در مورد من چه نظر تقریبی میتونید بدید اینم بگم مصرف روزانه ام نزدیک به یک گرم شیره میباشد. سوال دومم در مورد این تستهای نواری هست که از داروخانه میشه تهیه کرد میخواستم ازتون خواهش کنم یه توضیح مختصری درمورد این نوار های تست بدید و اینکه تا چه حد میشه بهشون اعتماد کرد . ایا میشه صدر صد به این تستها اعتماد کرد یا خیر . چون من خودم الان چندتا تست خریدم و میخوام هر روز امتحان کنم ببینم کی منفی میشه . دکتر عزیز بابت وقتی که گذاشتید و سوال منو خواندید بسیار بسیار سپاس گذارم و ازتون خواهش میکنم یه جواب کامل و مفید به سوالم بدید و لطفا منو به پاسخ های بالا ارجاع ندهید . بازهم جهت وقتی که برای هموطنانمون و خود بنده گذاشتید بسار ممنونم

پاسخ
سلام مجید جان
به دلیل تغییراتی که در سایت روی داد و امیدوارم مورد پسند خوانندگان محترم قرار گیرد از شما و همه دوستان بابت مشکلات و وقفه های ایجاد شده پوزش می خواهم.
در مورد متادون همان طور که اشاره کرده اید زمان قطعی نمی توان گفت چون به متغیرهای متعددی بستگی دارد که مهمترین آن ها شرایط فرد و شرایط آزمایشگاه است.
در مورد نوارها هم در متن به کلیات آن اشاره کرده ام و تکرار آن ضرورت ندارد اما اگر پرسش خاصی دارید مطرح بفرمایید. نوارهای موجود در بازار اغلب قابل اعتماد هستند اما نکته مهم این است که ارزش جواب منفی آن ها بیشتر است. نتیجه مثبت مقطعی نیست. هر چند نتیجه منفی هم 100% نیست اما تا حدود زیادی کمک می کند.
ناشناس
برای ازمایش امفتامین روی خون چند ساعت قبلش نباید مصرف کرد

پاسخ
سلام دوست عزیز
ترکیبات آمفتامین و مت آمفتامین مانند شیشه، جزو مواد صناعی هستند و معمولاً در عرض 2 تا 3 روز از بدن دفع می شوند.
zar.zar
سلام
دکتر برای چاقی به من سیپروهپتادین داده.الان که میخوام ازمایش ازدواج بدم ایا اختلالی ایجاد نمیکنه?

پاسخ
سلام
سیپروهپتادین از عوامل نتایج مثبت کاذب تست TCA (داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای) است.
Zed
سلام خسته نباشین میخواستم بدونم چه جوری میشه از مصرف کردن یه شخص بدون فهمیدن اون مطلع شد و اینکه نمیدونیم ماده مصرفی چیه...فقط واسه بر طرف شدن شک...ممنون از راهنماییتون

پاسخ
سلام
این کار ضمن این که از نظر اخلاقی درست نیست، انجام آن هم به سادگی عملی نیست. مقداری نمونه ادرار آن شخص و یک نوار تست چند دارویی که قادر باشد چند ماده مخدر را تشخیص دهد. این نوارها در داروخانه موجود است.
ترانه
با سلام و عرض خسته نباشید
آقای دکتر ایا استفاده از قرص بوپرو ( B2 ) از طریق تست نواری تشخیص متادون قابل تشخیص بوده ؟ و یا اینکه کیت نواری مخصوص برای ان موجود می باشد ؟
و آیا ممکن استفاده از بوپرو باعث بروز مثبت شدن تست نواری متادون شود ؟
سپاس


پاسخ
سلام ترانه جان
دو احتمال وجود دارد. اول این که داروی مصرفی حاوی مقداری متادون هم باشد. دوم این که کیت آزمایشگاه با بوپرنورفین واکنش مثبت کاذب بدهد.
سامان
باسلام خدمت آقای دکتر.روزی 2میلی گ قرص متادون تقریبا 50روز هس ک مصرف میکنم میخاسم بدونم تو آزمایش ادرار برا استخدام و ازدواج نشون میده وبرا مثبت نشدن ازمایش دقیق راهنماییم کنید شرمنده .ممنون

پاسخ
سلام سامان جان
متادون در آزمایش ادرار قابل تشخیص است. این که تا چه مدت، بستگی به حساسیت کیتی دارد که به کار می رود.
احسان
سلام با تشکر از سایت خوبتون، من 2 سال شیره مصرف میکردم بعددو سال با متادون شروع به ترک کردم تو دورانی که داشتم دوز متادونو کم میکردم قرار شد برا عقد به آزمایشگاه بریم برای عدم اعتیاد . من هم بی خبر از اینکه دوماهه تست متادون جز آزمایشات شده رفتم و مثبت شدم بعد کلی بدبختی قرار شد به مشاوره برم و خانمم بفهمه و آزمایش مجدد، الان 7 روزه کلا قطع کردم مصرفو، زیر نظر پزشک، البته قرص های دیکلوفناک، ناپروکسن، کلونازپام ، و ی قرص پایین آورنده فشار خون میخورم،متاسفانه بعد 7 روز هنوز تستم مثبته چکار کنم دو روز د آزمایش دارم، تا کی قراره بمونه تو بدنم این لعنتی،، تورو خدا راهنمایم کنید،

پاسخ
سلام احسان جان
البته عوامل مختلفی در اینجا دخیل هستند اما به طور کلی در روشهای غربالگری معمولی، حداقل غلظت متادون یا متابولیتهای آن در نمونه ادرار باید 300 نانوگرم بر میلی لیتر باشد. متادون چربی دوست است و در بدن تا مدتها ذخیره می شود. اگر یک فرد متوسط روزانه 30 میلی گرم متادون مصرف کند غلظت متادون خون و مایعات بدن در روز سوم تقریباً به رقم 300 نانوگرم بر میلی لیتر نزدیک خواهد شد. هر چند هنوز مطمئن نیستم متادون جزو آزمایش های پیش از ازدواج است یا خیر. به هر حال، با توجه به این که از حساسیت کیتی که آزمایشگاه مورد نظر استفاده می کند مطلع نیستیم، مطمئن ترین راه برای شما این است که یک کیت متادون تهیه کنید و در منزل این آزمایش را انجام دهید.
حسین
سلام..آقای دکترمن آزمایش عدم اعتیاددارم وچندین ساله تمجیزک استفاده میکنم..توی شهرما ازچهارنوع تست استفاده میکنن..میخوام بدونم تمجیزک رواین تستها نشون میده..تستهای امفتامین.مت امفتامین.مورفین.تی ال سی...با این تستها ردیابی میشه..اصلانمیتونم دارویی جایگزینش کنم

پاسخ
سلام حسین جان
به هر حال این دارو هم جزو ترکیبات شبه تریاک است و حتی اگر مستقیماً آزمایش نشود، احتمال واکنش مثبت کاذب وجود دارد، هر چند این احتمال اندک است.
سینا
سلام آقای دکتر سوال من انگار حذف شده.دوباره میپرسم.
من هرچند وقت یکبار تو خونه آزمایش میدم.مشکلم اینه با وجود اینکه به جز سیگار و قرص دپاکین 500 چیز دیگه ای مصرف نمیکنم بعضی وقتا تو ماریجوانا و بعضی وقتا هم تو مرفین تست مثبت نشون میده.بعد همون لحظه با کیت آزمایش یه شرکت دیگه آزمایش میدم منفی میاد.خانوادم از یه تجهیزات آزمایشی پرسیدن اونم گفته حساسیتشون فرق داره ممکنه پسرتون یه مدت پیش مصرف کرده و در بدنش باقی مونده.در حالی که من تو عمرم مرفین و ماریجوانا مصرف نکردم.سوالم اینه علت منفی مثبت اومدن همزمان تست های من چیه و آیا تو اعتبار کیت های چندگانه و تکی تفاوتی هست؟چون تکی مثبت میاد چندگانه منفی.من فکر میکنم سیگارم تاثیر گذار بوده چون سیگار سنگین با نیکوتین 9دهم میکشیدم.
ببخشید طولانی شد خواستم کاملا متوجه موضوع بشین من به جواب سریعتون خیلی نیاز دارم.بازم تشکر میکنم که وقت میزارین برا سوالا.

پاسخ
سلام سینا جان
اسید والپوریک (دپاکین، دپاکوت) داروی مسکن، ضد تشنج و تثبیت کننده خلق است که برای درمان طیفی از مشکلات عصبی مانند صرع، اختلالات خلقی و سردرد میگرن به کار می رود. موارد مختلفی از نتایج مثبت کاذب با برخی برندهای این دارو گزارش شده است. به علاوه تغییراتی در نتایج سایر آزمایش ها مانند آنزیم های کبدی یا تست های تیروئید نیز ممکن است مشاهده شود که در این گونه موارد اطلاع آزمایشگاه یا پزشک از سابقه دارویی می تواند به تفسیر نتایج کمک کند. بیشترین گزارش مثبت کاذب مربوط به آزمایش کتون ادرار است. این احتمال وجود دارد که برخی کیت های مواد مخدر در این مورد حساس تر بوده و برخی دیگر حساس نباشد. در هر صورت، قطع مصرف این دارو به دلیل نگرانی از مثبت شدن تست اعتیاد توصیه نمی شود چون این کار ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. در این مورد با پزشک خود مشورت کنید و حتماً آزمایشگاه را هم در جریان بگذارید.
در مورد سیگارهایی که در بازار موجود است نظر خاصی ندارم چون نظارتی روی ترکیبات احتمالی آن ها وجود ندارد و ممکن است برخی سیگارها حاوی موادی باشند که تست اعتیاد را به طور کاذب مثبت کنند. به طور کلی توصیه می شوند چند روز پیش از آزمایش، هیچ چیز حتی چای هم مصرف نشود.
نرگس
سلام،
من از اسفند 94 تا اواخر اردیبهشت 95 از قرص کلردیازپوکساید 5 استفاده کردم، الان 21 آذر 95 هستیم، همسرم ازم شکایت کرده و گفته من به بیماری صرع مبتلا هستم، در صورتی که مبتلا به هیچ بیماری ای نیستم، احتمالا من رو برای تست دارو به پزشکی قانونی میفرستن، میخواستم بدونم بعد از 6 ماه که از این دارو استفاده نکردم تو آزمایش نشون میده یا نه؟

پاسخ
سلام نرگس جان
کلردیازپوکساید یک بنزودیازپین طولانی اثر است که گاهی تا 3 روز در بدن باقی می ماند اما متابولیت این دارو به مدت طولانی تری (گاهی تا 30 روز) قابل شناسایی است. زمان فوق در شرایط مختلف ممکن است تغییر کند و مثلاً در سنین بالا طولانی تر است. البته بعد از 6 ماه بعید است اثری از دارو باقی مانده باشد.
نیلوفر
با سلام و خسته نباشید، من دختری 27 ساله هستم که به دلیل بیماری اضطراب افسردگی شبی 1 عدد بوسپیرون 5 و نصف کلونازپام 1 استفاده میکنم، میخواستم بدونم برای آزمایش قبل از ازدواج لازمه قرصهامو قطع کنم؟ متاسفانه دکتر من در شهر دیگه ایه و من در حال حاضر به ایشون دسترسی ندارم، اگر در نتیجه ی آزمایش تاثیر داره چه مدت قبل از آزمایش باید داروهامو قطع کنم؟

پاسخ
سلام نیلوفر جان
خیر
هرگز قرص ها را قطع نکنید. برای احتیاط، نسخه پزشک را به همراه داشته باشید و آزمایشگاه را هم در جریان بگذارید.
سینا
سلام آقای دکتر.سوالم درمورد تفاوت کیت های آزمایش به دستتون نرسیده یا هنوز وقت نکردین ج بدین؟

پاسخ
سلام سینا جان
پرسش های قبلی را نگاه کردم. همه پاسخ داده شده. یک سؤالتان احتمالاً حذف شده است. لطفاً دوباره مطرح کنید.
احسان
سلام دکتر ببخشید
میخاستم بدون که بخاطر قرار داد کاری تست اعتیاد ازت بگیرن آیا از نظر کلونازپام هم چک میکنن
بعدش میخاستم بدونم کلونازپام تا چندروز در ادرار و خون میماند

پاسخ
بنزودیازپین ها از جمله کلونازپام جزو پانل (تستهای) 5 تایی نیستند اما در تستهای 7 تایی وجود دارند. دفع کامل یک قرص کلونازپام حداقل سه روز طول می کشد. عوامل مختلف ممکن است این مدت را طولانی تر کنند.
احسان
سلام دوست عزیز
من اعتیاد به حشیش بودم اما حالا 3 روز قبل ترک کردم اما من چند روز بعد یک تیست دارم توی شفاخانه من چی کاری کنم که در تیست نیشان ندهد حشیش و سیگار را
تشکر

پاسخ
سلام احسان جان
تنها راه مؤثر و قطعی، عدم مصرف است. راه های دیگر توسط آزمایشگاه قابل شناسایی است.
سینا
با سلام.
میخواستم بدونم ال اس دی به جز روش تاباندان نور مخصوص روی نمونه راه دیگه ای برای تشخیصش هست؟مثلا تست ادرار؟
و اینکه تا چن روز در بدن میمونه و موجب مثبت شدن تست میشه

پاسخ
سلام سینا جان
ال اس دی ماده گرانقیمت و کم طرفداری است و با توجه به این که مقدار بسیار کمی از این دارو برای ایجاد سرخوشی کافی است، غلظت آن در بدن معمولاً بسیار کم و تشخیص آن در ادرار بسیار مشکل و كيت آن بسیار گرانقيمت است و اصولاً به دليل فوق و مصرف ناشايع جزو پانل ٥ تايي پايه یا پانل های دیگر نيست. تست های مواد مخدر دیگر را هم مثبت کاذب نمی کند. تست ال اس دي معمولاً در موارد خاص در آزمايشگاه پزشكي قانوني انجام مي شود و در صورت استفاده از روش های فوق حساس تا 2 روز و گاهی حتی 4 روز در ادرار قابل تشخیص است. اغلب از نمونه خون یا محتویات معده هم استفاده می شود.
محمدحسن
یا سلام آیا قرص دیکلوفناک موجب مثبت شدن تست اعتیاد میشود یا نه؟

پاسخ
سلام محمدحسین جان
دیکلوفناک از عوامل مثبت کاذب شدن جواب آزمایش اعتیاد از نظر حشیش است.
hamid
سلام.داروی فنتانیل چند مدت در بدن میمونه و با ازمایش قابل ردیابی هست؟.تو ازمایش ازدواج ایا فنتانیل چک میشود؟من خودم دانشجوی تخصص هستم.لطفا راهنمایی کنید..ممنونم.

پاسخ
سلام
داروهای شبه تریاک صنعتی (فنتانیل، متادون، مپریدین، پروپوکسی فن، ترامادول، پنتازوسین) و نیمه صنعتی (اکسی کدون، هیدرومورفون، اکسی مورفون، لوورفانول، بوپرنورفین) همگی دارای تست اختصاصی خود هستند که امکان شناسایی آن ها را به طور مجزا فراهم کرده است. با این حال، این داروها دارای بخش های مشابه هم هستند و به لحاظ تئوریک احتمال واکنش متقاطع وجود دارد.
نیمه عمر فنتانیل در موارد تزریق داخل وریدی 2 تا 4 ساعت و در مورد برچسب (پچ) و شیاف تا 7 ساعت گزارش شده است. به طور کلی امکان تشخیص فنتانیل در ادرار تا یک هفته پس از آخرین مصرف وجود دارد.
امیر
با سلام
میخواستم بدونم مرفین اول از خون پاک میشه یا ادرار.لطفا بگید در خون یا ادرار چند روز میمونه و آیا قرص سیپروهیپتادین آزمایش خون رو مثبت میکنه یا نه ممنونم.

پاسخ
سلام امیر جان
سیپروهپتادین از عوامل نتایج مثبت کاذب تست TCA (داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای) است. مورفین تا 3 روز در ادرار و مدت کمتری در خون قابل شناسایی است.
eliii
سلام به همه ی دوستانی که متاسفانه دچار بیماری اعتیاد شده اند .همسره من 5 سال مصرف کننده بود ولی از اونجایی که خدا بنده هاشو خیلی دوست داره ما با مکانی آشنا شدیم که بتونه به راحتی اعتیادشو ترک کنه الان 6 ماهه که آزاد و رهاس بدون کوچکترین درد و عذابی
دلم میخواد همه تون از بند هر ماده ایی که بهش اعتیاد دارین راحت شین و این لطف خدا شامل حال شما هم بشه .
اسم جایی که ما رفتیم ( کنگره 60 )هست . حتما" تو هر شهری که هستین آدرسشو از تو سایت سرچ کنین من قسم میخورم که موفق میشین .لازمه بدونین فقط تو سال 2016 4500 نفر موفق به ترک شدند .البته بگم که درمان تو کنگره 60 کاملا رایگانه و هیچ هزینه ایی نداره
تندرست و پیروز باشید./
همکار محمد
باسلام ادب خدمت شما جناب اقای دکتر بنده هم جز گرو درمان هستم وشاغل درعلوم پزشکی یک روز اداره زنگ زد به بنده واز من تست عدم اعتیادگرفتن که نمونه از خون گرفتن وبه تهران ازمایشگاه قلهک ارسال میکنن.که به اونم انالیز دارویی میگن دکترجان بنده با دستور پزشک وتحت نظر متادون مصرف میکردم که نتیجه ی ازمایش خون مثبت شدن فقط تست متادون بود که این کار باعث شد بنده رو از کارم اخراج کنن هرچندهم که نامه از مرکز ترک اعتیاد بردم براشون حالا نامه ی که شما در سایت زدید واقعا"کمک کننده است به افرادی که تحت درمان هستن وشرایطی چون من دارن ایا مصرف متادون اونم درمراکزمجارجرم محسوب میشه که اینها مارو اخراج کردن حالا شکایت کردیم دیوان عدالت بازگشت به کارمو زده ولی اینا دوباره میخوا تست بگیرن ومتادون درخونه بنده هست لطفا"راهنمایی کنیدخیلی حیاتی است

پاسخ
سلام دوست عزیز
تشکر از این که نتایج پیگیری خود را به اطلاع بقیه دوستان هم می رسانید. موضوع سؤال شما در حال حاضر کاملاً حقوقی است و با توجه به این که دیوان عدالت اداری هم رأی به بازگشت شما به کار داده است، اگر در آزمایش مجدد هم فقط متادون یافت شود که تحت نظر پزشک مصرف می شود، جای نگرانی نخواهد بود. توصیه می کنم با یک وکیل خبره مشورت کنید.
عليرضا
با سلام و عرض خسته نباشيد
ميخواستم بدونم اگه بري در محلي كه ماريجوانا مصرف ميكنن يعني دودش اونجا پخش شده ولي مصرف نكرده باشيم حتي سيگاريم نباشيم بعدن تو تست ها مثبت ميشه ازمايش ؟ مخصوصن پوستو مو؟ يعني آش نخورده و دهنه سوخته؟
اگه ميشه جواب بديد واسم خيلي مهمه ممنون

پاسخ
سلام علیرضا جان
به چند نکته در این مورد باید اشاره شود. اول این که در این باره تحقیق محدود انجام شده و دوم این که در همین تحقیقات معمولاً از نمونه ادرار استفاده شده است. نکته سوم این است که بر اساس اطلاعات موجود به نظر می رسد افرادی که در معرض دود مواد مخدر باشند، آزمایش ادرارشان مثبت نمی شود. و نکته آخر این که آزمایش مو و ناخن معمولاً انجام نمی شود، مگر در آزمایشگاه جرم شناسی و پزشکی قانونی که آن هم در موارد خاص توسط قاضی درخواست می شود و احتمال مثبت شدن آن وجود دارد.
محمود.ش
سلام..ازاینکه جوابم رو دادیدخیلی خیلی ممنون..من برادری دارم که میخوام پول ماهیانه شوقطع کنم..پسرم میگه دیده که داداشم تمجیزک توی رگ دستش میزنه..منم چنددفعه تست مورفین ازش گرفتم منفی میشه..آزمایشگاه بردمش منفی شد..چه آزمایشی ازش بگیرم که آمپول رو نشون بده..البته پسرم بطری خالیه امپول روبرام اورد بردم داروخانه گفت..آمپول تمجیزک..اگرامکانش هست متن این پیام را روی سایت نگذاریدوفقط جوابشو بگذارید..اگرامکانش نیست عیب نداره..هرطورخودتون صلاح میدونید..بااین برادرم بدجورگرفتارشدم..ممنون از راهنمایی هاتون

پاسخ
سلام محمود جان
تمجیزک یا بوپرنورفین دارای آزمایش اختصاصی به همین نام است که به دلیل درخواست کمتر، تنها در مراکز خاصی انجام می شود اما اغلب کلینیک های ترک اعتیاد این آزمایش را دارند.
سینا
سلام خدمت دکتر دلسوز
من الان ۱۵ روز میشه که ترامادول ترک کردم میخواستم یک نصیحت پدرانه بگید که برای همیشه این قرص لعنتی رو ترک کنم. با تشکر هیچ کس رو مثل شما دلسوز ندیم اجر شما با خدا متعال .

پاسخ
سلام سینا جان
در این مورد تجربه خاصی ندارم و بهتر است ترک هر گونه مواد اعتیادآور، تحت نظر پزشکی انجام شود که در این زمینه تجربه کافی داشته باشد.
پیمان.. ز
با سلام و تشكر. از اينكه نامه وزارتخانه رو گذاشتید خیلی ممنونم.و هیچ سایتی به مفیدی شما ندیدم. اما مشکل بزرگی برام پیش اومده و اونم اینکه من بدون اعتیاد به مواد مخدر آلوده به مصرف قرص متادون شدم. والان مدتی هست که در حال کم کردنشم. ولی چون یه سمت علمی در یکی از وزارتخونه ها دارم و از طرفی فکر میکردم که آزمایش ازدواج متادون رو نشون نمیده در صدد آزمایش دادن جهت ازدواجم اگر مثبت بشه آبروي كاريم و زندگیمو میبازم چون نامزدم از همکارام هست. میخوام ببینم روال آزمایش با سالهای 93 و 94 فرق کرده. چون اون مواقع دوبار آزمایش دادم و منفی بود.در ضمن من تحت تجویز مراکز بهداشتی متادون نمیخورم یعنی خودم غیر قانونی تهیه میکنم.وچون میخوام ازدواج کنم میخوام کامل ترکش کنم. ولی آزمایش خیلی ناگهانی پیش اومده. خواهش میکنم زود جوابمو بدید. مسئله آبرو و زندگیم و همه چیم در میونه. میخوام ببینم باوجود غیر قانونی خوردن متادون آزمایش نشون میده. و چقدر وقت نباید متادون بخورم تا آزمایش اختصاصی متادون هم در صورت گرفته شدن نشون نده. ممنونم

پاسخ
سلام پیمان جان
البته عوامل مختلفی در اینجا دخیل هستند اما به طور کلی در روشهای غربالگری معمولی، حداقل غلظت متادون یا متابولیتهای آن در نمونه ادرار باید 300 نانوگرم بر میلی لیتر باشد. متادون چربی دوست است و در بدن تا مدتها ذخیره می شود. اگر یک فرد متوسط روزانه 30 میلی گرم متادون مصرف کند غلظت متادون خون و مایعات بدن در روز سوم تقریباً به رقم 300 نانوگرم بر میلی لیتر نزدیک خواهد شد. هر چند هنوز مطمئن نیستم متادون جزو آزمایش های پیش از ازدواج است یا خیر. به هر حال، مطمئن ترین راه برای شما این است که یک کیت متادون تهیه کنید و در منزل این آزمایش را انجام دهید.
Kimia2016
با سلام مجدد
ممنون ازینکه پاسخ دادید آقای دکتر ..در مورد سوال قبلیم باید عرض کنم که من از تست های نواری که در داروخانه ها موجود است استفاده کردم ولی همچنان نتیجه مثبت هست پس از 16 روز قطع مواد..فقط دارم b2 مصرف میکنم .اگه b2 قطع کنم نمیتونم اصلا کار کنم و به کل کارمو از دست میدم بیچاره میشم .میخواستم بدونم اگه فقط b2استفاده کنم تا چند روز دیگه آزمایشم منفی میشه؟؟ سپاس فراوان از پاسخگویی شما

پاسخ
سلام
بوپرنورفین معمولاً تا یک هفته در ادرار قابل تشخیص است.
امیر
سلام و خسته نباشید یه سوال داشتم من چندین سال هست که اخر هفته ها مشروب میخورم میخواستم بدون تو ازمایش خون تا چند روز اثرات مشروب هست چون بعضی وقتا برای ازمایش ادار و خون باید به بیمارستان شرکت خودمون معرفی کنیم . مرسی

پاسخ
سلام امیر جان
تست ETOH احتمالاً برای الکل (اتانول) است. تا جایی که اطلاع دارم معمولاً برای تست الکل از هوای بازدم استفاده می شود. امیدوارم در آینده ی نزدیک بتوانم پست جامعی درباره ی تست الکل بگذارم. این مطلب کوتاه را بخوانید:
http://www.azizafshari.ir/vcon/139/
راما
سلام خسته نباشيد. من 5 شنبه شب با شوهرم دعوام شد. اون داشت ويسکي ميخورد منم خوردو در حد 3 فنجون و حالم بد شد. توي اين حال بد به اون گفتن ده تا قرص خوردم در صورتي که الکي گفتم و من اصلا قرص پرپرانول نداشتم که بخورم. اونم ترسيد و منو با مادرش برد بيمارستان و معده مو شستشو دادنو البته من وسطاش حالم خوب بود و هي ميگفتم من قرض نخوردم. اما اونا باور نکردن و منو الان از خونه ش بيرون کرده و ميگه تو چون قرص خوردي ادم بي مسئوليتي هستي. ميگه اگه همون لحظه ميگفتي از مشروبه من آبروم پيش مادرم نميرفت. حالا از شما ميپرسم آيا آزمايش يا راهي هست که من ثابت کنم من از مشروب حالم بد شده و از قرص نبوده؟

پاسخ
سلام
آزمایش های مسمومیت دارویی به استثنای موارد خاصی مانند دیگوکسین و داروهای ضدتشنج که در آزمایشگاه های تشخیص طبی انجام می شود، اکثراً محدود به آزمایشگاه های سم شناسی و پزشکی قانونی است. البته پزشک می تواند با توجه به علائم بالینی، احتمال مسمومیت دارویی را رد کند اما به دلیل عواقب ناشی از مسئولیت قانونی این نوع اظهار نظرها رایج نیست و همه چیز بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد.
نیمه عمر پروپرانولول 1 تا 4 ساعت است و در عرض 12 ساعت تا یک روز به طور کامل دفع می شود.
ali
سلام من چهارشنبه هفته گذشته ماريجوانا مصرف كردم و فردا ميخوام برم براي تست عدم اعتياد براي استخدام ، اينم بگم كه اعتياد ندارم و ماهي و شايد هر چند ماهي براي تفريح استفاده ميكنم حالا ميخوام بدونم مثبت ميشه آزمايش ؟ چي كار ميتونم بكنم كه مثبت نشه ؟ خيلي براي بدست آوردن اين كار زحمت كشيدم

پاسخ
سلام
یک تست ماریجوانا از داروخانه تهیه و خود را آزمایش کنید. بهترین راه برای منفی شدن تست، قطع مصرف مواد مخدر، افزایش مصرف مایعات و ورزش است.
Kimia2016
سلام آقای دکتر
خسته نباشید و سپاس از پاسخگویی شما بنده تقریبا بمدت 2سال تریاک مصرف میکشیدم و این اواخر روزی 4گرم.الان 2هفته اس مصرف نکردم و بجاش قرص b2،نصف صبح و نصف شب استفاده میکنم بعد از یک هفته استفاده آزمایش عدم اعتیاد برای استخدام داشتم که مثبت شد در صورتی که روز قبلش خودم چک کردم منفی بود
الانم بعد از 2هفته بازم مثبته..نمیدونم چکار کنم دارم دیوونه میشم اگه کارمو از دست بدم با کلی قسط و گرفتاری بیچاره میشم..تو را خدا بگید چرااینجوری شده و باید چکار کنم؟؟ آخه 2هفته گذشته ولی هنوز مثبت؟؟ کمکم کنید

پاسخ
سلام
البته نتایج کیت ها با توجه به میزان حساسیت آن ها متفاوت است و ظاهراً در آزمایشگاهی که اشاره کردید از کیت فوق حساس استفاده می شود. به هر حال، جز قطع مصرف دارو، افزایش مصرف مایعات و ورزش، و البته صبر، کار دیگری به فکر بنده نمی رسد.
Amin
سلام دکتر من قبلا تفریحی تریاک وشیره مصرف میکرددم و الان یکماه گذشته مصرف نکردمه و قصد دارم آزمایش بدم ببینم اعتیاد دارم آیا جواب آزمایش خون مثبت در میاد؟

پاسخ
سلام
احتمالاً خیر، اما بهتر است خودتان یک تست تریاک از داروخانه تهیه کنید و انجام دهید.
آرمین
سلام خدمت آقای دکتر
من مدت ۷ ماه میشه که روزی ۸ ترامادول ۲۰۰ مصرف میکردم الان ۱۱ روز میشه که ترک کردم امروز یه تست (کیت) مرفین گذاشتم تستم مثبت شد واقعا باید چند روز از ترک ترامادول بگذره تا تست منفی بشه سوال دیگه ای هم داشتم که تست آزمایشگاهها با این کیت ها فرق داره منظورم اینه که اگه این تست ها (کیت)منفی بشن تست آزمایشگاهم منفی میشه .با تشکر
لطفآ جواب بدید آقای دکتر منت داره دستتون رو میبوسم.

پاسخ
سلام آرمین جان
ترامادول معمولاً تا یک هفته در ادرار قابل تشخیص است اما این زمان با توجه به مقدار و مدت مصرف شما، احتمالاً طولانی تر شده است. البته نوع تست ها متفاوت است اما اگر تست خانگی منفی شود، احتمالاً تست آزمایشگاه هم منفی خواهد شد.
محمود.ش
سلام..آیا کیت خانگی برای تست ادرار برای تمجیزک موجوداست..اسم کیت چیه

پاسخ
سلام محمود جان
تمجیزک یکی از اسامی تجاری بوپرنورفین یا همان ب2 است. نوار تست بوپرنورفین در برخی داروخانه ها موجود است.
پويا
سلام
من هرجا رفتم كيت thc نداشت
راهنماييم كنين
روزي ٩ بار دارم ميرم دستشويي
روزي ٤ ليتر آب و مايعات ميخورم
٢٩ آبان آزمايش دارم
٢ هفته هست حشيش مصرف نكردم
١٠ روز هم هست ماريجوانا
اصلا هم تايم ندارم چون تا ٣٠ ابان بايد مدارك استخدام رو ارائه بدم
نميخوام بد آموزي ياد مردم بدم ولي شنيدم قرص hd ضد حاملگي باعث منفي كاذب ميشه
دكتر كمك

پاسخ
سلام پویا جان
نوار تست حشیش در اغلب داروخانه ها موجود است. در مورد قرصی که گفتید هیچ اطلاعی ندارم.
یغما
سلام و خسته نباشید
یه سوال فنی دکتر
در ازمایش معمول ازدواج ماریجونا مشخص میشه؟
چون میگن فقط مورفین و امفتامین هست
من 7-8 روز از اخرین مصرفم میگذره

پاسخ
سلام یغما جان
معمولاً تست اعتیاد قبل از ازدواج محدود به مورفین است، اما این قطعی نیست و بهتر است از آزمایشگاه مربوطه سؤال کنید.
امیر علی
سلام
من امروز تو خونه ای رفتم که ی ساعت قبلش اونجا تریاک مصرف کرده بودن. کلی بو میداد خونه.. ی چند ساعتی هم بود
فردا هم تست خون و ادرار واسه استخدامی دارم
میخوام ببینم مثبت میشه نتیجش؟؟
خیلی نگرانم

پاسخ
سلام امیرعلی جان
مطالعات محدودی در این مورد انجام شده که نشان می دهد تست اعتیاد افرادی که به طور غیرفعال (passive) در معرض دود مواد مخدر بوده اند، مثبت نمی شود.
مسعود
سلام دکتر..میخواستم بپرسم که آزمایش خون هم برای تشخیص مصرف ماری جوانا گرفته میشه؟ و دوم اینکه اگه ادرار شخص دیگه ای رو به ازمایشگاه بدیم متوجه خواهند شد د یا نه؟


پاسخ
سلام مسعود جان
آزمایش خون برای اعتیاد وجود دارد اما رایج نیست. نمونه ادرار معمولاً تحت نظارت مستقیم یا جلوی دوربین تهیه می شود و امکان تقلب منتفی است.
Reza
اصلا برای استخدامی تست سیگار گرفته میشه از کجا باید اطلاعات کسب کنم؟

پاسخ
انجام تست نیکوتین قبل از استخدام در اغلب مشاغل مرسوم نیست و قانونی هم برای این کار وجود ندارد. به طور سلیقه ای و در برخی مشاغل حساس ممکن است این آزمایش انجام شود. این را از اداره یا شرکت مورد نظر برای استخدام باید بپرسید.
RezA
سلام من کلا سیگار رو ترک کرده بودم اما دو روز پیش یعنی یکشنبه دو نخ سیگار کشیدم روز قبلشم دو نخ اما امروز که چهار شنبه اسات تست اعتیاد دادم میخواستم بدونم تست سیگارم کثبت میشه؟

پاسخ
سلام
نیکوتین معمولاً تأثیری در تست اعتیاد به مواد مخدر ندارد اما اگر منظور شما تست نیکوتین است، این بستگی به میزان و مدت و نوع مصرف، و عوامل دیگر مانند روش آزمایش دارد و این مدت ممکن است حتی در سیگاریهای غیرفعال (افرادی که به طور ناخواسته در معرض دود سیگار هستند) از 2 روز تا 3 ماه طول بکشد. تیوسیانات آزمایش نیکوتین را به طور کاذب مثبت می کند. تماس با این ماده در برخی مشاغل مانند ذوب فلزات و مصرف برخی غذاها مانند کلم، گل کلم، بادام و خردل و داروهایی مانند آمفتامین بیشتر است. سیگارهای حاوی منتول، آزمایش نیکوتین را به مدت طولانی تری مثبت می کنند.
پويا
من ١٨ آبان آخرين بارم بوده كه كانابيس مصرف كردم و ٢٨ آبان آزمايش استخدام دارم
چيكار كنم منفي شه؟
دكتر دستم به دامنت

پاسخ
ورزش و مایعات
و البته کیت کانابیس را بخرید و هر روز تست کنید.
mohamad
سلام.
میخواسم بپرسم من یکی دوهفته پیش حشیش کشیدم
تو ازمایش نشون نمیده.سیگارم نزدیک یک ساله میکشم تاچند روز نشون میده

پاسخ
سلام
معمولاً تا یک ماه
س
سلام خسته نباشید من خیلی از کامنت ها رو خوندم و خیلی سایتا رو گشتم ولی اکثر مطالب درباره ترامادول ضد و نقیض هس، بعضیا میگن توی تست نشون میده بعضیا میگن نمیده. من تقریبا روزی 200تا300میلی گرم ترامادول مصرف میکنم،البته قبلا چن سال در دوز بسیار بالا تا حدود1500میلی گرم مصرف میکردم و الان یک سالی هس مصرفم رو بشدت کم کردم اما قطع مصرف برام ممکن نیست. باید تا چن روز دیگه یه آزمایش عدم اعتیاد واسه استخدامی بدم. خاستم ببینم اولا آیا ترامادول تست رو مثبت میکنه یانه، ثانیا ایا راهی وجود داره که چن روز از داروهای جایگزین برای حفظ حالت پایدار روحی استفاده کنم(چون شدیدا احتیاج دارم و ترامادول رو در این دوز کم نه برای نشئگی بلکه برای حفظ تعادل روحی مصرف میکنم و بدون اون شدیدا ناپایدار و اصطلاحا تابلو میشم) داروهایی مث بنزودیازپین ها یا متادون یا ب2، ایا میشه چن روز ترا مصرف نکنم و ازین داروها بعنوان پایدار کننده استفاده کنم؟ این موقعیت شغلی توی یه شرکت خصوصی هس و خیلی برام حیاتی هس... ازتون خواهش میکنم راهنماییم کنید. باتشکر

پاسخ
سلام دوست عزیز
اختلاف نظری که در سایت های مختلف مشاهده کرده اید ناشی از اختلافی است که در کیت های مختلف وجود دارد و مشخص نیست هر آزمایشگاه یا مرکزی از کدام نوع کیت استفاده می کند. بنابراین پاسخ این است که ممکن است ترامادول برخی تست های اعتیاد را مثبت کند اما برخی تست های دیگر ترامادول را نشان ندهند.
در مورد پرسش دوم واقعاً اطلاع دقیق ندارم و توصیه می کنم حتماً از یک مرکز مشاوره اعتیاد کمک بگیرید.
دنیا
سلام خسته نباشید. برادر من آزمایش برای استخدام رو در پیش داره و سرماخورده .1قزص دی پی فن و 1 سرماخوردگی خورده. تاچند روز توی بدنش میمونه؟ و اینکه بخاطر بیماری افسردگی 2 ساله قرص آریپیپرازول5 میخوره ولی 10 روزه نخورده نگران بدشدن حالش هستم. خوردن این دارو برای آزمایشات استخدامی مشکلی داره؟لطفا جواب بدین ممنونم

پاسخ
سلام دنیا جان
در مورد داروهای سرماخوردگی، فاصله یک تا دو روز معمولاً کفایت می کند اما در مورد داروی افسردگی توصیه می کنم حتماً با پزشک مربوطه مشورت کنید و از قطع خودسرانه دارو خودداری نمایید.
قبل از آزمایش اعتیاد، هر گونه مصرف دارو را به آزمایشگاه اطلاع دهید.
مجید
سلام آقا دمتون گرم که حداقل جواب میدید ما که الان چند ماهه هر جا میریم جواب درستی نمیدن یک سوال پیش اومده و اینکه یکی مثل ما اخراج شده با توجه به اینکه نامه از کلینیک بردم(گواهی درمان) قانونا میتونند ما رو اخراج کنند یا نه باید یه فرصتی بدن مثلا 2 یا 3 ماه بعد اعلام کنن که اگر تو این 3 ماهه درمان نشدید اخراج هستید البته قبلا سه بار در سالهای 88 و 91و93 از من آزمایش مورفین گرفتند که منفی بود اما اینبار کیت مولتی دراگ بود و کار خراب شد قانون مدونی برای مصرف متادون وجود داره که آدم دنبال کارش و بگیره یا نهو فقط یک راه وجود داره و اون ترک البته من دوبار قطع کامل کردم که هر دوبار راهی ccu شدم و پزشکی که تحت نظرش هستم(روانپزشک) توی گواهی نوشته که باید تا آخر عمر مصرف کنه وگرنه دچار عوارض قلبی میشه جریان ما بالاخره چجوری میشه یه راهی برای ما وجود نداره ؟
با زهم ممنون که حداقل جواب میدین ممنون و متشکر

پاسخ
سلام مجید جان
متأسفانه چنین قانونی ظاهراً وجود ندارد، و تنها راه همان مصرف نکردن است. مسؤولین امر باید توجه کنند که شرایط فعلی باعث گرایش افراد به راه های غیرقانونی و تقلب خواهد شد. ظاهراً به نامه معاونت محترم وزیر بهداشت هم که در متن فوق آمده، هیچ اعتنایی نمی شود. در حالی که مقررات اشاره شده در نامه فوق، کاملاً مطابق با روال رایج در کشورهای مترقی است. اعتیاد یک بیماری است و شخصی که به آن مبتلا شده و خود از آن بیزار است و برای درمان اقدام کرده، نباید مجرم تلقی یا تنبیه شود.
مهدی
سلام در آزمایشهای استخدامی مصررف سیگار هم تست میشه؟

پاسخ
سلام
معمولاً خیر.
Reza
با سلام منظور از تی ال سی همون کیت های موجود در داروخانه هاست یا اینکه متفاوتن؟

پاسخ
سلام
تی ال سی مخفف کروماتوگرافی لایه نازک و یکی از روش های آزمایشگاهی است که در آن یک لایه نازک از مواد جاذب که روی شیشه، پلاستیک یا فویل آلومینیوم کشیده شده، اجزای یک مخلوط مایع مانند ادرار را به خود جذب می کند. به این ترتیب مواد مختلف به دلیل تفاوت جذب از هم تفکیک می شوند. کیت های مختلفی بر همین اساس ساخته شده که بسته به نوع مواد جاذب و تکنیک های مختلفی که برای افزایش قدرت تفکیک به کار می رود، توانایی تفکیک آن ها متفاوت است. کیت های خانگی که در داروخانه ها موجود است، معمولاً ساده تر هستند. در آزمایشگاه ها اصولاً (اما نه لزوماً) از کیت هایی استفاده می شود که اساس آن ها همان تی ال سی است اما کامل تر و پیشرفته تر هستند.
Mohadethe
با سلام
میخواستم بدونم که من قبل از انجام تست اعتیاد تو اتاقی بودم که دو نفر توش سیگار میکشیدن حدودا پنج نخ و البته پنجره هم باز بود و هوا رفت و آمد داشت آیا این قضیه میتونه برام مشکل ساز بشه؟

پاسخ
سلام
پاسخ منفی است.
مجید
با سلام
من در تاریخ 26/7/95 پیام برای شما دادم که جواب را هم دادید اما شبهه همچنان بر جای خودش باقی است و اینکه این نامه چطور در گزینش استان نیست و ارسال نشده و دوم اینکه این نامه که جزو نامه های محرمانه است چطوربه دست شما رسید ولی آنها(هسته گزینش) با خبر نیستند ضمن انکه بنده گواهی درمان از کلینیک برده و شماره پرونده خودم را دادم و باز هم هیچگونه عکس العمل نشان نداده و اعلام شد که این نامه ارزش قانونی و اجرایی در سازمان های دولتی را ندارد فقط یک جور قانونی بودن مصرف متادون را بیان میکند( ان هم برای افرادکه تحت نظر کلینیک هستند)و برای آزمایش استخدامی یا ازدواج تایید نشده و فقط فرد میتواند قانونی مصرف کند اماربطی به استخدام ندارد و در صورت تست مثبت از ادامه همکاری جلوگیری میشود البته ما 3 نفر هستیم و دو همکار دیگه من یکی 26 سال و دیگری 19 سال سابقه داشتند و هر سه با هم اخراج شدیم جالب آنکه حتی اعتراض ما هم بررسی نشد و گفتند اگر شکایتی دارید مستقیم به وزارت بهداشت مراجعه کنید حال سوال این است که از کدامیک از این سه ارگان که نامشان در نامه ذکر شده میشود پیگیری کرد(سازمان مواد مخدر/دفتر رهبری/سازمان مصلحت نظام) و چطور میشود که نامه ای به این مهمی به هسته گزینش ابلاغ نشده باشد؟
با تشکر

پاسخ
سلام مجید جان
نامه به هیچ وجه محرمانه نیست و مهر محرمانه هم ندارد. در مورد سؤالاتی که مطرح کرده اید اطلاع دقیق ندارم اما به نظرم بهترین مرجع همان صادر کننده نامه یعنی معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت است.
سمی
سلام شوهرم 2ساله روزی دوبار تریاک یا متادون مصرف می کنه ب گفته خودش 4روزه خوابیده برای ترک اما کیت روز چهارم مثبت نشون داد اینمورد طبیعیه ؟


پاسخ
سلام
متادون تا یک هفته و گاهی مدت بیشتر مثبت نشان می دهد. اما تریاک معمولاً پس از 3 روز منفی می شود.
مسعود
سلام.من بیست چهاسالمه و تا الان سیگارم نکشیدم ولی وقتی برای آزمایش عدم اعتیاد میروم بدلیل حضوری بودن مضطرب شده من نمیتوانم ادرارم را انجام بدم حتی آزمایشگاه دوربین دارم نتوانستم.میخواستم ببینم چیکار کنم؟؟؟؟ نمیشه بجای ادرار آزمایش خون بگیرن؟

پاسخ
سلام مسعود جان
نمونه ادرار لازم است و آزمایشگاه راهنمایی لازم را ارائه می کند.
محمد
آیا در آزمایشات سالیانه که شرکتها توسط بعضی از آزمایشگاهها برگزار میکنند، متادون هم تست میشود یا خیر؟

پاسخ
سلام محمد جان
این کار رایج نیست اما ممکن است توسط بعضی شرکت ها انجام شود. آیین نامه ثابت و دستورالعمل خاصی برای آن وجود ندارد.
محمد
سئوال: اگر در نمونه چند عدد کیت (مثلا تست متادون) قرار دهیم، آیا مورفین داخل نمونه جذب شده و در صورت ارائه نمونه به آزمایشگاه، آزمایش منفی میگردد؟

پاسخ
در تئوری چنین احتمالی را نمی توان رد کرد اما در عمل تقریباً غیرممکن است. علاوه بر حساسیت کیت های آزمایشگاهی به مقادیر بسیار اندک داروها، نمونه گیری در آزمایشگاه در شرایط خاصی انجام می شود و هر گونه دستکاری در نمونه قابل تشخیص است.
نا شناس
سلام من حس می کنم همسرم گل یا هشیش مصرف می کنه بعد بهش می گم بیا بریم آزمایش بدع میگه آزمایش نداره من چ جوری بفهمم چکار کنم کمکم کنید

پاسخ
سلام
یک تست حشیش از داروخانه تهیه کنید و در منزل انجام دهید. قیمت آن ارزان و انجام آن ساده است. در متن فوق درباره تست خانگی توضیح داده شده است.
ایمان سلیمی
سلام. من تا قبل عید مصرف شدید متادون داشتم که بعد از عید با رفتن به یه مرکز و شروع درمان ب2 ترکش کردم. استفاده ب2 تا همین الان هم طول کشیده. برای شروع کار جدیدم دیروز تست دادم که امروز تو نتیجش بهم گفتن متادون مشکوک میزنه باید بررسی بشه ناگفته نمونه 5روز پیش بابت یه وسوسه مسخره یه دونه قرص 20میلی متادون از دوستم گرفتم خوردم بعد از 8ماه!!! البته نمیدونستم چند روز بعد قراره تست بدم. خلاصه اینکه امروز 2مدل کیت نواری خریدم. یکیش 5گانه و یکیش تکی متادون. خونه تست رو انجام دادم تو 5گانه هر 5 مورد منفی که یکیش متادون بوده ولی تست کیت تکی که متادون بود مثبت شد. میخوام بدونم این اثر تا کی میمونه و اینکه آیا مصرف ب2 تاثیری تو مثبت شدن متادون داره؟ واینکه اینی که میگن ابلیمو یا مایعات زیاد مصرف کن زودتر رد میشه آیا جواب میده؟ ممنون میشم راهنماییم کنید. با تشکر

پاسخ
سلام ایمان جان
از نظر تئوری، همه ترکیبات شبه تریاک ممکن است با هم واکنش متقاطع داشته باشند. اما در عمل کیت ها را طوری درست می کنند که موارد مثبت کاذب کمتر باشد. به هر جهت، با اطمینان 100 در 100 نمی توان گفت مثبت شدن تست شما به دلیل مصرف متادون است یا ب2 و متادون و ب2، هر دو داروی فوق به مدت طولانی در بدن می مانند و اصولاً به دلیل نیمه عمر طولانی برای ترک اعتیاد تجویز می شوند. اما احتمال قوی تر این است که تست مثبت به دلیل مصرف متادون است. برای منفی شدن تست هم تنها راه قطعی، عدم مصرف داروست. راههایی که اشاره کردید همراه با اقدامات دیگر به ویژه ورزش، ممکن است کمک کند اما قطعی نیست.
ایمان
سلام من یک ماه ماریجوانا مصرف کردم و الان 9 روزه که نکشیدم.اگر فردا تست تی ال سی بگیرم مثبت میشه؟

پاسخ
سلام ایمان جان
گاهی ماریجوانا تا حدود 4 هفته در ادرار قابل تشخیص است. برای اطمینان بهتر است کیت آن را از داروخانه بخرید و انجام دهید. قیمت آن پایین و انجام آن ساده است.
محسن
سلام،ببخشید دوباره مزاحم شدم،میخواستم بدونم مثلا من آگه 13 روز باشه که هرویین وشیشه رو مصرف نکرده باشم برم آزمایش خون بدم منفی میشه؟

پاسخ
سلام محسن جان
تنها راه اطمینان همان است که عرض شد. تهیه کیت و انجام تست توسط خودتان.
محسن
سلام،خسته نباشید،راستش من یک سال هرویین مصرف میکردم ودرکنارش هر ازگاهی شیشه هم میزدم،اما یک ماه خوابیدم توی خونه وترک کردم اما الان دوباره لغزش کردم وتقریبا 10روز بود که بازهم مصرف میکردم تا دوروزپیش واز دوروزپیش تاالان عذاب وجدان گرفتم که چرا این10روز مصرف کردم،حالا خانوادم دوباره شک کردن ومیخوان که ببرنم آزمایش خون،میخواستم راهنماییم کنید که من که 10روز متداول مصرف کردم چندروز طول میکشه که آزمایش خونم نشون نده و پاک بشه که آبروم پیش خانوادم نره،ممنون میشم کمکم کنید آبروم درخطره،تشکر.

پاسخ
سلام محسن جان
برای اطمینان تست مورفین و شیشه را از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
شهرام
با تشکر.مواردی که در معاینات و آزمایشات خون و ادراردرسفارت آمریکا برای دریافت وبزا انجام میشود چگونه است.آیا در مورد مصرف داروها و ماریجوانا یا متادون و بوپره را شامل میشود؟

پاسخ
از این موارد اطلاع دقیق ندارم. به نشانی زیر مراجعه کنید:
https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/interview/prepare/medical-examination.html
تصور می کنم سفارتخانه ها در کشورهای مختلف مقررات متفاوتی دارند اما به طور کلی، ویزیت پزشکی معمولاً شامل شرح حال و معاینات کلی، رادیوگرافی قفسه سینه و آزمایش خون از نظر سیفیلیس است و آزمایش اعتیاد را شامل نمی شود.
شهاب
با سلام . من ۵ سال گل مصرف می کردم و الان ۱۰ تا ۱۱ روز هست قطعش کردم و در محل کار قصد آزمایش گرفتن دارن .
۱) در آزمایش خون تا چه مدت مثبت نشون داده میشه ؟؟
۲) در صورت مثبت بودن برای تایید نهایی به مراجع قانونی معرفی می کنن . در اونجا چه آزمایش هایی صورت میگیره ؟؟
برای از بین بردنش در خون چه کارهایی میشه کرد ؟؟

پاسخ
سلام شهاب جان
مطمئن ترین روش برای منفی شدن تست، این است که مصرف نکنید. برای اطمینان از منفی شدن تست هم بهترین روش این است که کیت حشیش را از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
عاطفه
سلام
حدود دوماه پیش من مقداری ماری جوانا مخلوط شده با کیک خوردم بدون اطلاع. میخوام واسه آزمایشات قبل از ازدواج برم، بنظرتون تو نتیجه آزمایش تاثیر مبذاره
البته بعد از خوردن ماری جوانا بعد از 1تا2 ساعت که تاثیرشو گذاشت ماداوم حالم بهم خورد.ممنون میشم اگر کمکم کنید.
والبته یکجا مطلبی خوندم که اثر ماری جوانا تا 28 روز است ولی تا 6 ماه جواب آزمایش تی اچ سی مو مثبت است،ینی چی؟ این آزمایش جزء آزمایشات قبل ازدواج است؟

پاسخ
سلام عاطفه جان
یک کیت ماری جوانا (حشیش) از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
نا شناس
سلام من از اخرین روزیکه حشیش زدم پنج روز میگذره وباید بابته کارم حداقل تا بیست زوردیگه برم ازمایش ایا با ورزش وخوردن مایعات میتوانم این مادهرو ازتنم بیرون کن بعدایا با زدنامپول ویتامینهB12یاخوردنB2 ایامیشه جواب ازمایش منفی بشه ممنون


پاسخ
سلام
بهترین روش قطعی برای منفی شدن تست اعتیاد، عدم مصرف است. هیچ یک از روش های دیگر، از جمله مواردی که در کامنت شما و در لابلای کامنت های دیگر به آن ها اشاره شده، قطعی نیستند.
پیمان
بسلام آقای دکتر آیا روش تی ال سی مصرف گل رو هم تشخیص میده؟

پاسخ
سلام پیمان جان
بله
جواد
با سلام
اینکه شما میفرمایید خط کمرنگ در تست کاری جواما منفیه پس در پزشکی قانونی مشکل نمیخورم؟ چون الان یک ماهه منتظرم ولی پر رنگ نمیشه حساس نمیشن رو اینکه خط کمرنگه؟

پاسخ
سلام جواد جان
روش تست در آزمایشگاه و پزشکی قانونی متفاوت است. کیتی که در داروخانه ها موجود است فقط به صورت احتمالی می تواند نتیجه را پیش بینی کند. ضمن این که همه روش ها درصدی از خطا دارند.
اسد
با سلام و خسته نباشید
بنده چندسال مصرف تریاک و شیره داشتم که با لطف خدا 2 سال پیش با قرص بی 2 کنار گذاشتم تااینکه ده روز پیش در یک مهمانی با دوستم یکی دو وعده تریاک مصرف کردم. روز بعدش از قرص بی 2 به اندازه یک سوم در روز تا چند روز استفاده کردم ک دوباره مواد مصرف نکنم الان 4 روزه ک چیزی مصرف نکردم. سوالم اینه که فردا یا پس فردا برای آزمایش ازدواج باید برم تست بدم خیلی میترسم که نتیجه مثبت میشه یا نه. لطفاً راهنماییم کنید چون خیلی استرس دارم و زندگیم ب این آزمایش بنده. خیلی از لطفتون ممنونم

پاسخ
سلام اسد جان
این نحوه مصرف متناوب علاوه بر خطر بیش مصرف (overdose) باعث می شود که نتوان هیچگونه اظهار نظری در مورد احتمال مثبت یا منفی شدن آزمایش کرد. بوپرنورفین معمولاً تا یک هفته در ادرار قابل تشخیص است.
Ando
من یک ماه از مصرف ماری جوانام میگذره الان که تست میگیرم یک خط پر رنگ و کمرنگ میاد چیکار کنم باید حتما جفتشون پر رنگ باشن؟

پاسخ
خیر، لازم نیست هر دو خط پررنگ باشد. تست شما منفی است.
رصا
با سلام منظور از تست عدم اعتیاد 6 ماده ای در استخدام چیه. متشکرم

پاسخ
سلام رضا جان
البته بستگی به نوع کیت دارد اما پانل 6 تایی معمولاً شامل آمفتامین، حشیش، کوکایین، تریاک، بنزودیازپین و یک داروی دیگر است که اغلب از دسته داروهای شبه تریاک مانند اکسی کدون، بوپرنورفین، متادون، و ... است.
داود
برای انجام ازمایش عدم اعتیاد گواهینامه پایه یک .اگر شخص قزص B2مصرف کند نتیجه ازمایش مثبت میشود یا نه .ضمنا معمولا در مورد این ازمایش چه چیزهایی کنترل میشود و چه داروهایی با نتیجه ازمایش تداخل دارد و چند ساعت قبل از انجام ازمایش نباید مصرف شود. مرسی

پاسخ
سلام داود جان
از جزئیات تست عدم اعتیاد گواهینامه اطلاعی ندارم اما به طور کلی بهتر است یکی دو روز پیش از آزمایش، البته با اجازه پزشک، هیچ دارویی مصرف نشود و اگر دارویی مصرف شده حتماً آزمایشگاه در جریان قرار گیرد.
مجید
با سلام .من کارمندی با 14 سال سابقه در اداره دولتی شبکه بهداشت هستم.برای استخدام رسمی ازمایشی کیت ده گانه در ازمایشگاه استخدامی زدند که متادون مثبت شد و با ادامه همکاری من به صورت کارمند پیمانی طی نامه ای موافقت نشد.آیا نامه ی بالا در مورد مصرف متادون کارکنان دولت صحت دارد.چرا چنین نامه ای به گزینش استان مازندران نرسیده است؟

پاسخ
سلام مجید جان
موارد مشابه مشکلی که برای شما پیش آمده در بین کامنت های دیگر دیده می شود و متأسفانه به نظر می رسد هماهنگی لازم حتی بین ادارات دولتی وجود ندارد. مورد شما با توجه به این که کارمند شبکه بهداشت هستید و شبکه بهداشت زیرمجموعه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت است، عجیب تر از موارد دیگر است.
به هر حال پیشنهاد می کنم در صورتی که شبکه و معاونت بهداشتی دانشگاه پاسخگو نباشند، به معاونت بهداشتی وزیر یا شخص وزیر مراجعه کنید. در نهایت، کمیسیون اصل نود و دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی به چنین مواردی هستند.
از شما تقاضا دارم در صورت حصول هر نتیجه ای، با انعکاس آن در اینجا تجربیات خود را در اختیار سایر دوستان قرار دهید.
متشکرم.
محسن
سلام و خسته نباشید به همه مخصوصا آقای دکتر. من دیروز تست اعتیاد برای استخدام دادم و منفی بودم و به مدت دو سال هم بود که مرتب ماریجوانا میکشیدم خواستم یکم از تجربه ای که توی این مدت داشتم واستون بگم تا شاید کمکی باشه به همه چون واقعا میفهمم چه شرایطی سختی هست این دوران.
اولین کاری که میکنین اینه که هیچی ماده ای وارد بدنتون نکنین. حتی یه ذره!!!! حتی یه ذره!!! به هر حال شما میخواین ماده از بدنتون خارج بشه و از اونجایی که ماده توی بافت چربی ذخیره شده باید ببینین چطوری میتونین خارجش کنین!
راه اول آب خوردن هست، کلا مایعات. آب بهترین ماده است. آب بخورین به مقدار زیاد، بیشتر از چیزی که بدنتون طلب میکنه و به سبب آب بیشتر برین دستشویی.
مدفوع، من خودم آلو زیاد میخوردم تا زیاد تر معده ام به کار بیوفته.
راه بعدی عرق کردن هست و بسیار بسیار بسیار مفیده، لباس زیاد بپوشین و برین بدویین. تا جایی که میشه عرق کنین.
یه موضوع دیگه اینه که حتما به اندازه 10 12 تا کیت اعتیاد به اون ماده ای که میخواین (مثلا کیت تشخیص THC) از کالای طب بخرین! این کار رو حتما انجام بدین و تا جایی که کیت منفی نشده اصلا ریسک اینکه آزمایش بدین رو نکنین! این موضوع که کیت کاملا دو تا چراغش روشن ه روشن باشه مهم نیست ولی باید دو تا چراغ روشن بشه! حالا یکی کم رنگ تر و Control line پر رنگ تر!!! به تاریخ انقضای کیت حتما توجه کنین!!!!!
نگران نباشین طی یه پروسه دو هفته تا چهار هفته میتونین این کار رو انجام بدین، شاید یکی توی یه هفته ام بتونه، به هر حال بستگی به خیلی چیزا داره! مقدار مصرف، طول دوره مصرف، وزن، کارایی که توی دوره ترک میکنین، نوع آزمایشی که میدین (اصلا شاید thc توی موارد آزمایش نباشه) و کلی موضوع دیگه... پس نگران نباشین و فقط تلاش کنین و توکل به خدا، ولی خواهش میکنم برادرا خواهرا، تا کیت منفی نشون نداده ریسکشو نکنین!!!
یه موضوع دیگه اینکه به هر حال خیلی کارا میشه کرد برای منفی شدن، من نمیتونم بگم چه چیزایی ولی بگردین توی اینترنت خیلی چیزا پیدا میکنین! از قرص ضد حاملگی تا کاربن و... ولی بهترین راه اینه که فرصت بدین به خودتون. ولی اگر زمان کم هست و مطمعنا تست منفی هست بهترین راه اینه که توی تست، ادرار یکی رو که منفی هست ببرین! به دمای ادرار دقت کنین، ادرار هر چی تازه تر باشه بهتره! یکی اونجا واستاده تا شما ادرار کنین، شاید دوربین مدار بسته باشه (امیدوار باشین این نباشه) اونجا میتونین یه کارایی بکنین. من وقتی خودم رفتم و تست دادم دیدم خیلیییییییی شل میگیرن و راحت میشه تقلب کرد ولی بازم ریسکشو نکردم و زمان خریدم تا خودم منفی بشم.
در آخر هم اینو بگم بهترین و مطمعن ترین راه اینه که هیچی مصرف نکنین! و این مرحله رو به فال نیک بگیرین و کلا بگذارین کنار. خیلی لذت داره... من میدونم کاملا، ولی به استرسی که این مدت کشیدم شاید نمی ارزید ( می ارزید!!!!!!:D) ولی تصمیم بگیریم و کلا سمت این چیزا نریم چون جامعه پتانسل پذیرش نداره!


پاسخ
سلام محسن جان
به شما تبریک می گویم.
امیر
سلام مزاحم شدم
سوال داشتم در مورد قرص ویاگرا یا سیلدنافیل اگر به مدت 4 سال هفته ای 3 یا 4 تا از این قرص استفاده کنیم تو آزمایش اعتیاد تاثیرداره ؟
ممنون از وقتی که میزارین

پاسخ
سلام امیر جان
ویاگرا جزو مواد مخدر نیست و گزارشی از موارد مثبت کاذب تست اعتیاد در اثر مصرف آن در دست نیست.
مهبد
سلام
ازمایشات مربوط به ال اس دی چی هست و تا کی نشون میده

پاسخ
سلام مهبد جان
توجه كنيد كه احتمال وجود ناخالصي در مواد مخدر منتفي نيست اما اگر به طور خالص مصرف شود امكان شناسايي ال اس دي (دي اتيل آميد يا اسيد لايسرژيك) يا متابوليتهاي آن تا ٤ روز در نمونه ي ادرار وجود دارد، هرچند كيت آن گرانقيمت است و اصولاً به دليل فوق و مصرف ناشايع جزو پانل ٥ تايي پايه نيست. تست ال اس دي معمولاً در موارد خاص مانند مرگ مشکوک در آزمايشگاه پزشكي قانوني انجام مي شود.
ناشناس
سلام میخاستم بدونم اثر گل با دو یا سه بار مصرف تاچندوقت در بدن میماند؟؟برای ازمایش چند وقت بعدش بریم که جواب منفی باشد؟؟

پاسخ
سلام
حدود یک ماه
محمد
باسلام من شب قبل ازمایش اعتیادم مقداری گل کشیدم وبار سومم بعد از حدود1ماه ازاخرین بارم بود میخاستم بدونم نشون میدهدر ازمایش؟؟؟

پاسخ
سلام محمد جان
احتمالاً بله
اصغر
سلام من ۷ماه سیگارمیکشم الان ۲روزازآخرین مصرفم میگذره فردا تست دارم آیا مثبت نشون نمیده توادرار

پاسخ
سلام اصغر جان
احتمالاً خیر
رضا
سلام و عرض خسته نباشید
من تفریحی کوکایین میزنم میخواستم بدونم چجوریه نشون میده اگه میده تا چند روزه مرسی

پاسخ
سلام رضا جان
حداکثر تا 8 روز
حمید
با سلام بنده می خواهم برای استخدام تست کامل اعتیاد 6 ماده ای بدم . متاسفانه هفته قبل یک پاکت سیگار کشیدم و در کل غیر از این مورد سابقه مصرف سیگار نداشتم می خواستم ببینم تست مثبت میشه ؟ با تشکر

پاسخ
سلام حمید جان
احتمالاً خیر.
محسن
سلام،خسته نباشین. من 1 سال هست که ماریجوانا مصرف میکنم frequent user و الان 17 روزه که مصرف نکردم. تست THC که از داروخانه گرفتم منفی نشون میده (یکی هر دو خط روشن میشه) از ادرار یکی از دوستانم استفاده کردم تا دقت تست خودم رو بفهمم. تست دوستم خیلی شفاف دو خط روشن است ولی تست من به اون شفافیت نیست میخواستم بدونم این یعنی تست من مثبت است؟
ممنونم

پاسخ
سلام محسن جان
به شکل بالای این صفحه دقت کنید و دستورالعمل بروشور یا بسته بندی را بخوانید. معمولاً خطی که کنار آن حرف T انگلیسی نوشته نشاندهنده تست شماست و خط دیگر با حرف C انگلیسی شاهد (کنترل) منفی است. اگر هر دو رنگ بگیرند (حتی سایه کمرنگ) نتیجه منفی است. اگر تست اصلاً رنگ نگیرد نتیجه مثبت است. اگر شاهد رنگ نگیرد نتیجه غیرمعتبر است.
سعید
سلام اقای دکتر
من ماری جوانا زیاد مصرف میکنم اما از دو روز پیش مصرف نکردم و قراره فردا تست ادرار بدم . آیا تست من مثبت در میاد؟

پاسخ
سلام سعید جان
ماری جوانا تا حدود یک ماه پس از آخرین مصرف ممکن است در ادرار قابل تشخیص باشد.
reza
سلام،خسته نباشید،من سه سال کدیین مصرف میکردم.تصمیم گرفتم ترک کنم.الان دقیقا بیست روزه هیچ دارویی مصرف نمیکنم ولی به خواطر تپش قلب مجبورم پروپرانولول استفاده کنم.اولا خواستم بدونم اگه آزمایش بدم جواب چی میشه؟ دوما مصرف پروپرانولول تاثیری روی جواب آزمایش داره یا نه.ضمنا بی خوابی بشدت آزارم میده اگه ممکنه یه راهی بجز مصرف داروی خواب آور بهم معرفی کنین.ممنون از زحماتتون.

پاسخ
سلام
کدئین بعد از بیست روز مشکلی ایجاد نمی کند اما پروپرانولول احتمالاً تست اعتیاد از نظر آمفتامین را مثبت کاذب خواهد کرد. در مورد بی خوابی هم بهتر است با یک مرکز ترک اعتیاد مشورت کنید.
محسن
با سلام خدمت شما.بنده تحت نظر پزشك داروي بوپره نورفين مصرف مي كنم.اما در يكي از آزمايشات استخدامي براي اينجانب متادون مثبت شد.آيا همچين چيزي ممكن است؟؟آيا متابوليت هاي اين دو دارو در بدن يكي هستند؟؟

پاسخ
سلام محسن جان
داروهای شبه تریاک صنعتی (فنتانیل، متادون، مپریدین، پروپوکسی فن، ترامادول، پنتازوسین) و نیمه صنعتی (اکسی کدون، هیدرومورفون، اکسی مورفون، لوورفانول، بوپرنورفین) همگی دارای تست اختصاصی خود هستند که امکان شناسایی آن ها را به طور مجزا فراهم کرده است. با این حال، این داروها دارای بخش های مشابه هم هستند و به لحاظ تئوریک احتمال واکنش متقاطع وجود دارد. گزارش هایی از تست مثبت بوپرنورفین به دلیل مصرف کدئین، دی هیدروکدئین، مورفین و متادون وجود دارد. با توجه به موردی که شما با آن مواجه شده اید احتمال وجود ناخالصی در داروی مصرفی و یا واکنش متقاطع در کیت مورد استفاده توسط آزمایشگاه مطرح می شود. همچنین برخی داروهای رایج مانند دیفن هیدرامین که در فرآورده های بدون نسخه برای تخفیف علائم سرماخوردگی مصرف می شود ممکن است تست متادون را مثبت کنند. به طور کلی توصیه می شود چند روز پیش از تست اعتیاد، البته با مشورت پزشک، دارویی مصرف نشود. اگر به هر دلیل، پزشک شما صلاح نمی داند داروی مصرفی را قطع کنید، حتماً موضوع را پیش از انجام آزمایش به آزمایشگاه اطلاع دهید.
محسن
با سلام.با توجه به بخشنامه بالا در حال حاضر در آزمايشگاه ها و مراكز بهداشت دانشگاه علوم پزشكي هنوز هم موارد بوپرونورفين و متادون را آزمايش مي كنند؟

پاسخ
سلام محسن جان
با توجه به کامنت های برخی خوانندگان، به نظر می رسد همین طور است، اما اظهار نظر رسمی در این مورد وجود ندارد.
حسین
من امروز دندانم را پر کرده ام و فردا می خوام تست مورفین بدم آیا داروی بی حسی مورد استفاده برای دندانم تاثیری در جواب تست مورفین دارد؟

پاسخ
داروی بیحسی موضعی تست مورفین را مثبت نمی کند. تنها مورد گزارش شده تاکنون نتیجه مثبت کاذب تست کوکائین به دنبال تزریق موضعی نووکائین است.
سید مهدی موسوی
سلام من کپسول دی پی فن و قرص پروفین 200 خودرده بوده 5 روز از مصرف میگذره و میخام برم ازمایش اعتیاد بدم برای استخدام یعنی اگه الان برم جواب ازمایش مثبت میشه . کپسول دی پی فن هم استامینی فون داره هم ایبی پروفن هم کافئین . به جز این کپسول 1 ساعت بعدش جدا قرص ایبی پروفین 200 خوردم الان 5 روز گذشته . بازم وایستم یا برم ازمابش بدم اخه میگن برای عدم سوپیشینه عدم اعتیاد هم میخان با جواب مثب اعتیاد برم اگاهی بگم به من عدم سوپیشینه بدین منو ..... یارو میکنن. چیکار کنم من چقدر وایستم اقای دکتر مرسی

پاسخ
سلام مهدي جان
داروهايي كه ذكر كرديد نيمه عمر طولاني ندارند و احتمالاً پس از پنج روز تأثيري در جواب تست اعتياد نخواهند داشت.
حسین
سلام.من یک ساله روزی 2گرم تریاک مصرف میکردم.الان 12 روزه چیزی مصرف نکردم .ایا تست اعتیادم منفی نشون میده یا مثبت؟

پاسخ
سلام حسين جان
زمان در مورد ترياك يك تا سه روز است اما براي اطمينان مي توانيد كيت آن را از داروخانه تهيه كنيد و خودتان انجام دهيد.
کاظم
با سلام خدمت اقای دکتر ایا در ازمایشات معمول استخدامی بجز تست اعتیاد ایا در دیگر ازمایشها امکان دارد نشان دهد مواد مصرف شده .سوال دوم ایا قرص b2در تست متادون نشان داده میشود یا سایر ازمایشهای معمول استخدام

پاسخ
سلام كاظم جان
دستورالعمل ثابت و واحدي براي آزمايش هاي استخدامي وجود ندارد. برخي نكات در تست هاي ديگر غير از غربال دارويي مي تواند مطرح كننده شك به اعتياد باشد اما ثابت كننده نيست. نمونه آن، آنزيمهاي كبدي است كه در اثر اعتياد معمولاً بالا مي روند. قرص ب٢ تست متادون را مثبت نمي كند اما ممكن است در برخي مراكز جزو پانل آزمايش آزمايش ها باشد.
میلاد25
سلام تقریبا الان یک سال هروز 10 میلی قرص متادون مصرف میکنم بعد تا 2 روز دیگه باید ازمایش برا ازدواج بدم میترسم بنظرتون مصرف متادون هم مثبتی داره؟اگه مثبتی داره باید چند روز مصرف نکنم تا منفی بشه؟؟؟ ممنون میشم راهنمایم کنید

پاسخ
سلام ميلاد جان
متأسفانه همه اعداد و ارقام و آمار تقريبي هستند و هيچ چيز در اين موارد قطعي نيست. فكر مي كنم يك ماه در بيشتر موارد براي منفي شدن آزمايش ادرار كافي است. از قطع ناگهاني دارو بدون مشورت با پزشك خودداري كنيد.
سعیده
س متاسفانه نتیجه آزمایش مثبت امده،حالا نمدونم از ریلایف بوده یا ب دو ،الان هم صبح یک چهارم خورده لطفا راهنمایی کنید تا کی ب دو تو بدن میمونه متونیم اعتراض کنیم،فقط تو رو خدا بگین تا چند روز دیگر ب دو تو بدنش هست شاید انشاالله دوباره آزمایش گرفتن،ممنونم

پاسخ
سلام سعيده جان
متأسفانه همه اعداد و ارقام و آمار تقريبي هستند و هيچ چيز در اين موارد قطعي نيست. فكر مي كنم يك ماه در بيشتر موارد براي منفي شدن آزمايش ادرار كافي است.
علیرضا
باسلام
بنده هر چند وقت تریاک یا شیره مصرف میکنم جوری که الان از اولین بار مصرفم یک سال میگذره اما هیچگاه تعداد روزهای مصرفم در هفته یک یا نهایتا دوبار بیشتر نمیشده یعنی یجوری عشقی میزدم ولی از چون از معتاد بودن میترسیدم مصرف دایم نداشتم و اثار زیادی هم در من بروز نمیکرد
این تابستون مشکلی جسمی واسم پیش اومد ک واسه کم کردن دردم یه هفته هرشب مصرف شیره داشتم وقتی بعد مرخصی رفتم سرکار شرکت از کارمندا گواهی عدم اعتیاد خواسته،الان سه روزه ک از اخرین مصرفم میگذره اما میترسم فردا برم تست بدم اخه آبروم از کارمم مهمتره واسم،راستی من شبی یک یا دو نخ سیگارم میکشم
تا چه مدت صبر کنم واسه اینکه آزمایشم منفی باشه؟
ممنون میشم جواب بدین

پاسخ
سلام عليرضا جان
معمولاً مدت همان يك تا سه روز است و موارد استثنا هم البته وجود دارد. در هر حال، به طور قطعي و صد در صد نمي توان پيش بيني كرد. يك راه ساده و ارزان، خريد كيت از داروخانه و انجام آزمايش است.
حمید
سلام آقای دکتر مدت مثبت شدن تست تریاک فرمودید 1 تا 3 روز است اگر ناخالصی داشته باشه چقدر میشود؟؟؟ و مواد مخدر خالص که اصلا وجود ندارد!! در ضمن ۸ روز ۸ ساعت بعد از مصرف تریاک تست مطمئنا منفی است؟؟

پاسخ
سلام حميد جان
معمولاً همان مدت است و موارد ديگر استثناست. در هر حال، به طور قطعي و صد در صد نمي توان پيش بيني كرد. يك راه ساده و ارزان، خريد كيت از داروخانه و انجام آزمايش است.
یاسین
سلام ادب خدمت اقادکتر بنده تاسال ۸۹ بمدت ۱۶سال تریاک استفاده میکردم الان مدت ۶سال تریاک نمیکشم متادون درمانی زیر نظر پزشک میباشم یک روز مهمان داشتم شیره کشیدم وبعداز یکهفته اداره ازمن خواست تست بدم که تست دادم ناگفته نماند فقط یکبار اندازه نخود شیره کشیدم میخاستم بدونم تست من مثبت نشون میده یانه بابت قرص صحبت کردم گفتن فقط مورفین تریاک مشکلی نیست لطف کنید بفرمایین مشکلی توتستم پیش میاد یانه خیلی برام مهمه باتشکر

پاسخ
سلام یاسین جان
تریاک معمولاً تا 2 روز در ادرار قابل تشخیص است.
سعید ایمانی
سلام
وقت بخیر
آیا کشیدن سیگار تست اعتیاد را مثبت میکند؟ چه زمانی قبل از تست بهتر است استفاده نشود؟
خوردن چه مواد غذایی باعث اختلال در تست اعنیاد می شود؟

پاسخ
سلام سعید جان
احتمال نتایج مثبت کاذب با مصرف سیگار منتفی نیست و بهتر است دست کم یکی دو روز قبل از آزمایش چیزی مصرف نشود. همچنین مصرف تنقلات و غذاهای حاوی دانه خشخاش، و دانه کناف ممکن است تست را مثبت کند.
سعیده
س پیشاپیش عیدتون مباک ممنونم که پاسخ سوالمو دادین،با نوار های تست شوهرم به سه بار تست کرد چون ریلایف خورده بود منفی بود دعا کنین تستش منفی باشه زندگیم بسته به همین داره امکانش هست منفی باشه بعدم برا قرص b2نگران بودم پس جای نگرانی نیست؟منتظر پاسختون هستم پیشاپیشم تشکر میکنم

پاسخ
سلام و تشكر
در مورد ب٢ به نظر بنده بهتر است حتماً آزمايشگاه را در جريان قرار دهيد. قرص ب٢ مثبت كاذب ندارد اما اگر جزو پانل آزمايش باشد تا حدود يك هفته مثبت مي شود.
خدیجه
سلام خسته نباشید من همسرم قبلا گل و حشیش وسیگار میکشید اما الان میگه ک نمیکشم و حاضره نوار مغز بده میخواستم بدونم هیچ راهی برای عوض کردن جواب نوار نغز نیس?و کجا در تهران نوار مغز میگیرن?

پاسخ
سلام خدیجه جان
مصرف برخی داروها و الکل و همچنین مواد مخدر منجر به تغییرات کوتاه مدت و غیراختصاصی در نوار مغزی می شود. همچنین در افرادی که این مواد را پس از مصرف طولانی، ترک کرده اند، تغییراتی در نوار مغزی گزارش شده است. اما هیچ یک از موارد فوق اختصاصی نیست و تا جایی که بنده اطلاع دارم، ارزش تشخیصی ندارد. توصیه می کنم با پزشک یکی از مراکز معتبر ترک اعتیاد مشورت کنید.
علی
سلام
ممکنه تنها با یک مرتبه مصرف ماری جوانا تست ادرار من مثبت بشه؟


پاسخ
سلام علی جان
بستگی به مقدار مصرف، روش آزمایش و عوامل دیگر دارد. حساسیت بیشتر تست های غربالی 50 نانوگرم است. حتی در آزمایشگاه هایی که از روش های حساس تر استفاده می شود، مقادیر زیر 20 نانوگرم به ندرت مثبت تالقی می شود.
ساناز
با سلام و خسته نباشی ۱۰ روز پیش متوجه شدم همسرم رو به دلیل مصرف شیشه گرفتند و الان تو کمپه خودش ادعا میکنه من نکشیدم! آیا با بوییدن که کنارش کسی کشیده باشه میشه تستش مثبت میبوده باشد؟ با چه تستی میتوانم بفهمم چند وقت مصرف میکرده؟! حتی با بیرون آمدن از آنجا و پاک شدن هم میتوانم بفهمم که شوهرم آن زمان میکشیده یا نه؟

پاسخ
ساناز جان سلام
البته موضوع passive smoking و عوارض آن کاملاً شناخته شده اما درباره مواد مخدر تحقیقات متعددی انجام شده که نشان داده استنشاق دود مواد مخدر در فضایی که این مواد توسط سایرین مصرف می شود، عملاً تست اعتیاد را مثبت نمی کند و منجر به اعتیاد هم نمی شود، هرچند احتمال چنین اتفاقی به لحاظ تئوری منتفی نیست.
در مورد پرسش های دیگرتان با این که در حیطه کار آزمایشگاه نیست اما نظر شخصی بنده این است که همه چیز بستگی به حرف های همسرتان دارد و این که چقدر به ایشان اعتماد دارید.
سعیده
باسلام،امروز ازهمسرم ازمایش تی ال سی گرفتن،که پریشب قرص ریلاف و دیروز b2خورده ریلایفوگفته و نوشتن ولی b2رو نه،ای ازمایشش مثبت میشه،چند وقته مصرف کننده نیست و در مواقعی که خیلی اذیت میشه نصف یا یک چهارم ب دو استفاده مکنه،لطفا سریع پاسخممو بدین ممنونم

پاسخ
سلام سعیده جان
داروی ضددرد ریلایف انواع مختلفی دارد که با توجه به اجزای به کار رفته در ساخت آن ممکن است منجر به نتایج مثبت کاذب از نظر حشیش، آمفتامین یا داروهای دیگر شود. قرص ب2 معمولاً مشکلی از نظر مثبت کاذب ایجاد نمی کند مگر این که آزمایشگاه نمونه را مستقیماً از نظر ب2 هم تست کند.
احسان
باسلامخدمت شمامدتیه به رفتار های پسرم مشکوک بودم پنهانی ازاومرفین تست گرفتم تست ماری جوانا برایش مثبت شد وقتی قضیه را به او گفتم بعد از انکار اصرار داره اولین مرتبه و مربوط به چهار روز قبل است که گول خورده و همراه دوستاش مصرف کرده واولین و آخرین دفعه است وحاضرم همه هفته برم تست آزمایشگاه تست بدم که باور کنید اولین وآخرین مرتبه بوده.آیا امکانش وجود داره که با چندهفته آزمایش مکرر اطمینان کنیم دروغ نمیگوید و معتاد نیست؟

پاسخ
سلام احسان جان
ماری جوانا به مدت طولانی مثبت می ماند اما در صورت منفی شدن تست غربالی، به شرطی که نمونه در شرایط صحیح و با نظارت مستقیم تهیه شده باشد، نتایج قابل اعتماد است.
حسن
سلام.کمکم کنین دکتر.من یه ساله ک تریاک میکشم.اوایلش تفریحی با رفیقام هفته یه باری مکشیدیم ولی 4 ماهه ک وابستش شدم روزی دونوبت صبح و شب میکشم.ازدواج کردم اول مهر عقدمه .تو این یه هفته ک فرصت دارم نکشم ازمایشم منفی میشه؟
واینکه اگه با قرص ب2 روزی یک چهارم ترک کنم ازمایشم منفی میشه یا مثبت؟
خیلی استرس دارم لطفا زودتر جواب بدین..ممنونم

پاسخ
سلام حسن جان
تریاک معمولاً تا دو روز بعد از آخرین مصرف در نمونه ادرار قابل تشخیص است. برای ترک اعتیاد بهتر است به یکی از کلینیک های معتبر ترک اعتیاد مراجعه کنید.
حسن
سلام.کمکم کنین دکتر. من یه ساله تریاک مصرف میکنم اوایلش تفریحی با دوستام میکشیدیم .ولی چهار ماهه ک وابستش شدم هر روز صبح و شب میکشم.ازدواج کردم اول مهر عقدمه.اگه تو این چند روز مصرف نکنم ازمایش ام منفی میشه؟؟
برا ترکم اگه از قرص ب2 روزی یک چهارم مصرف کنم ایا تو ازمایش ب2 مثبت نشون میده؟
خواهش میکنم دکتر زودتر جوابمو بدین خیلی استرس دارم
نیما
با سلام
یه سوال ضروری و خیلی مهم دارم لطفا کمک کنید
بنده واسه تست اعتیاد خدمت سربازی تست دادم و منفی در اومد ولی در قسمتی از جواب ازمایش نوشته شده بود(آمفتامین و مت آمفتامین{راپید / تی ال سی} منفی / مثبت )میخواستم توضییح بدین معنی این چی میشه
و روز قبل از تست یک دونه سیگار وینستون لایت متاسفانه کشیده بودم
ممنونم

پاسخ
سلام نیما جان
لطفاً در صورت امکان از برگ جواب عکس بگیرید و به ایمیل بنده ارسال کنید.
azizafshari@yahoo.com
حمیدرضا
با تشکر از دکتر عزیز
بنده میخواستم بدونم که شیاف دیکلوفناک آزمایش عدم اعتیاد استخدامی را مثبت میکند؟
در ضمن برای استخدام چه چیزهائی معمولا تست میشوند؟
و آیا خوردن شیر بمقدار فراوان تاثیری در پاک شدن زودتر دارد یا نه؟

پاسخ
دیکلوفناک از عوامل مثبت کاذب شدن جواب آزمایش اعتیاد از نظر حشیش است. در مورد استخدام، هدف از انجام معاینات پزشکی عبارتست از به حداقل رساندن میزان شیوع و شدت حوادث و بیماری‌های شغلی به واسطه ایجاد تطابق منطقی بین توانائی­های روحی و فیزیکی شاغل و نیازهای حرفه ای مورد نظر. به عبارت دیگر بدین طریق فرد متقاضی با توجه به توانائی­های روحی و فیزیکی در کاری گمارده می­‌شود که دارای نیازهای متناسب با توانائی­های او باشد.
اين معاينات بر اساس ماده 90 قانون تامين اجتماعي جهت تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتن شاغل الزامي است
اجزاء معاینات پیش از استخدام عبارتند از:
معاینات پزشکی قبل از استخدام شامل بررسی وضعیت سلامت عمومی و بررسی توانائی­های عملکرد فرد با توجه به سابقه طبی، تاریخچه شغلی و معاینه بالینی.

اقدامات تشخیصی قبل از استخدام:

• اودیومتری (شنوایی سنجی)
• اپتومتری (بینایی سنجی)
• الکتروکاردیوگرافی (نوارقلب)
• رادیوگرافی قفسه سینه و سایر گرافیهای لازم بر اساس نوع شغل
• بررسی بیوشیمیایی خون
• آزمایش تجزیه ادرار
• تست‌های سرولوژیک
• آزمون‌های روانشناسی
• بررسی عملکرد کار ریه از طریق اسپیرومتری و یا روش‌های مورد نیاز دیگر
• برآورد توانائی‌های فیزیکی و روانی لازم برای انجام شغل مورد نظر
• بررسی میزان تطابق موجود بین نیازهای فیزیکی شغل مورد نظر و توانائی‌های فیزیکی-روحی فرد متقاضی
بر اساس قانون، كارفرمايان بايد كاركنان خود را قبل از استخدام تحت معاينات پزشكي قرار داده و وضعيت مناسب آن‌ها را براي انجام وظايف شغلي مشخص نمايند.

سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر در كشور ، ابلاغيه‌ای منتشر نموده كه در آن ضمن تاكيد بر انجام اين معاينات در مراكز مجاز، رويه‌ای را مشخص كرده كه بر اساس آن چنانچه فرد در شغل مناسبي از نظر پزشكي به كار گمارده نشده باشد غرامت سازمان تامين اجتماعي از كارفرما بر اساس ماده 50 قانون تامين اجتماعي اخذ خواهد شد.
روشن است كه يافتن انساني كه از هر نظر سالم و فاقد بيماري باشد هم سخت است و هم نيازمند هزينه بالايي است، بنابراين مراكز تخصصي طب كار موارد مختلفی را در انجام معاينات دوره اي و تعيين توانايي فرد براي انجام كار در نظر مي گيرند که کاملاً سلیقه ای است و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

وجود بيماري هايي كه بعداً ممكن است با بيماري هاي شغلي اشتباه شوند
وجود بيماري هايي كه ممكن است در اثر كار تشديد شوند
وجود بيماري ها و شرايطي كه فرد را مستعد ابتلا به بيماري هاي شغلي كند
توانايي فرد براي برآورده كردن نيازمندي هاي شغل
وجود بيماري هايي كه امكان آلوده كردن همكاران ،مراجعان و محصول را داشته باشند
وجود بيماري هايي كه باعث غيبت هاي مكرر فرد شوند (به درخواست كارفرما)
شرايطي كه باعث شود ريسك از كار افتادگي كلي فرد در اثر اشتغال بالا باشد
بيماري هايي كه بعداً هزينه درمان زيادي داشته باشند (به درخواست كارفرما)
شرايط روانشناختي و تيپ هاي شخصيتي (به درخواست كارفرما)

به دلیل حساسیت این نوع از معاینات، در مراکز تخصصی طب کار حتی معاینات اولیه نیز توسط متخصص طب کار و بیماری‌های شغلی صورت می‌گیرد.
محمدرضا
باسلام،خسته نباشید،آقای دکتر من تحت درمان متادونم روزی ۳سی سی متادون مصرف میکنم یک شنبه آزمایش اعتیاد برای ازدواج دارم میخواستم ببینم آیاتست من مثبت درمیادیانه؟اگه مثبت راهی هست که آبروم جلوخانواده خانومم نره شماروخداجوابموبدید خیلی مهمه برام

پاسخ
سلام محمدرضا جان
مطابق دستورالعمل، موضوع فوق را باید به اطلاع آزمایشگاه برسانید.
Moh3n
سلام.یه سوال از خدمتتون.
بنده یه دوست دادم اعتیاد چندین ساله به حشیش و گل و کلا سیگاری داره. چهار روز پیش اومد پیشم با یه سیگاری گل. نشست گریه کرد و گفت که میخواد ترک کنه ولی بعد این آخریه که تو دستش بود. گفت میخوام با تو بکشم.خیلی اصرار کرد و منم چون دوستمو دوست دارم قبول کردم و برای اولین بار تو عمرم گل کشیدم. اولین و آخرین بار. هرچند خودم هشت و نه ساله سیگار میکشم ولی گل و حشیش و اینا نه. اولین بارم بود. حالا از شانس بدم باید در یکی دو هفته آینده آزمایش تست اعتیاد بدم برای سازمان هوانوردی. سوالم اینجاس آیا با یک بار مصرف بعد دو هفته آزمایش بدی جواب مثبت خواهد بود یا منفی. مرسی.

پاسخ
سلام
برای اطمینان یک تست حشیش از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید. این یک راه ارزان و ساده است.
احمد
سلام و خسته نباشید خدمت شما
ببخشید من یه سوال داشتم، من دو روز پیش یه مقدار تریاک استفاده کردم نمیدونم دقیق چقدر بود ولی اندازه یک سوم بند انگشتم بود
الان میخواستم بدونم که چقدر باید صبر کنم تا اثراتش از بدنم خارج بشه، چون من باید برم واسه آزمایش خون، و از بدشانسی من باید تو همین یکی دو روزه برم
از طرف دیگه اگه راهی هست که نشون نده چندروز پیش مصرف کردم رو بهم بگید لطفا بهم کمک کنید
پیشاپیش تشکر میکنم

پاسخ
سلام احمد جان
مطابق جدول فوق 1 تا 3 روز
ممحمد
با عرض سلام دوباره. دکتر من دیروز یعنی پونزدهم بعد 16 روز قطع مصرف متادون به یه ازمایشگاه رفتم و تست دادم برای اطمینان خاطر خودم چون بعدش باز باید میرفتم ازمایشگاه مرجع معاونت بهداشت برای تست. ازمایشگاهی که خودم رفتم تست دادم به من جواب منفی دادن منم صبحش یعنی امروز 16م رفتم برای تست دوباره ولی معاونت بهداشت گفت جواب متدون بازم مثبته. و واقعا این قضیه از لحاظ روحی به بدترین شکل به من ضربه زد. اول اینکه میخواستم بپرسم بنظر شما مشگل از منه یا از یکی از ازمایشگاه ها.سوال دومم اینه بدن من بلاخره چقد طول میکشه پاک بّ الان 17 روزه من حتی یک قرص مسکن مصرف نکردم و به دلایل مسخره قانون مملکت خودسرانه قطع مصرف کردم جوری که با جون خودم بازی کردم. در این مدت یکی دو بار دچار تنگی نفس یا بهتر بگم قطع نفس شدم که خدا رحم کرد که زنده موندم. اگه میشه لطف کنید جواب سوالمو تک به تک بدید و راهنماییم کنید. 1من با این ازمایشگاها چکار کنم یعنی تکلیف چیه؟که یکی میگه مثبت یکی منفی؟؟؟؟؟؟توو این مملکت علمم میدزدن؟2بنظر شما چقدر دیگه طول میکشه بدن من پاک بشه؟طبق تجربه شما بیشترین ماندگاری متادون که دیدید یا شنید چقد بوده؟3امکانش هست ازمایشگاه معاونت اشتباه کنه چون اسم من دوبار مثبت شده اونجا واضح تر بگم مثلا اسم منو تایپ کنن توو سیستم و جوابو از رو قبلی بدن یا جواب هر نمونه جداگانه بصورت دست نویس اول اعلام میشه؟4سوال اخرم اینه که من با چه روشی میتونم مطمئن بشم که جواب تستم منفیه ظاهرا ازمایشگاهم قابل اعتماد نیست با این اتفاق که برای من افتاد.شما یه راهی به من بگید که بتونم از منفی شدن مطمئن باشم. من نمیخوام تقلب کنم فقط میخوام بدونم چجوری بفهمم که بدنم پاک شده. اگخ برم ازمایشگاه باز منفی بده از اونور اونا مثبت بدن تکلیف من چیه؟!؟!یعنی واقعا زندگی و جون مردم اینقد بی ارزشه که اینجوری با روح و روان و جون ادم بازی میکنن؟؟؟لطفا جواب سوال دوم و اخریو بیشتر دقت و با تمام علم و تجربتون جواب بدید. این دوتا سوال داره دیونم میکنه چقدر طول میکشه و چجوری بفهمم پاک شدم دیگه به ازمایشگاه هام اعتمادی نیست. ممنون و تشکر از اینکه وقت میزارید. من به شخصه نه میدونم شما دقیقا کی هستید نه دیدمتون نه میدونم کجا زندگی میکنید. ولی فقط میتونم براتون دعا کنم که همیشه سالمو خوشبخت باشید.و ارزوی بهترینهارو براتون دارم. در اخر اگر مقدور باشه یه شماره تماس بدید که من تلفنی با شما مشورت و از علمو تجربه و مشاورتون بهره مند بشم.شدیدا و با عجله زیاد مشتاق جواب شما هستم. با تشکر از صبر و حوصله و وقتی که برای کمک به خلق میزارین ایشالا همیشه سربلند باشید

پاسخ
سلام محمد جان و احساس شما کاملاً منطقی است. اما توجه بفرمایید که روش های مختلف آزمایش اعتیاد، از نظر اجزای مورد آزمایش و همچنین حساسیت و دقت و صحت نتایج در افراد مختلف متفاوت هستند. در مورد متادون تحقیقات محدودی انجام شده و مقالات موجود در مجلات و کتاب ها و سایت های معتبر نشان می دهد متادون ممکن است تا ماه ها در بافت های بدن رسوب کند و ذخیره شود. آزادسازی تدریجی متادون از این ذخایر داخل بدن تست را مثبت می کند. موضوع نگران کننده این است که دستورالعمل به روز و ثابتی در مورد آزمایش اعتیاد وجود ندارد و امیدوارم دولت یا مجلس محترم هر چه زودتر چاره ای بیاندیشند، زیرا فقدان این دستورالعمل در حال حاضر مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.
با توجه به این که نیمه عمر متادون حداکثر 60 ساعت گزارش شده است، بنا بر این بیشترین زمان مثبت ماندن تست ادرار 14 روز خواهد بود. بعد از 14 روز، معمولاً مقدار متادون و متابولیت های آن در ادرار به حدی کاهش می یابد که با روش های رایج قابل تشخیص نیست.
اما این که از کجا می توان فهمید جواب یک آزمایشگاه منفی خواهد بود، پاسخ این سؤال بستگی به شرایطی دارد که عرض کردم و بدون اطلاع از آن شرایط، امکان پذیر نیست.
از این که تجربیات خود را با خوانندگان این سایت به اشتراک می گذارید، سپاسگزارم. متأسفانه امکان تماس مستقیم در حال حاضر وجود ندارد.
منصوری
با سلام خدمت شما
من دیشب در حد یه نخود شیره مصرف کردم فردا ازمایش دارم ایا ازمایش مثبت نشون میده اگه مثبته خواهشا کمکم کنید چکار کنم منفی بشه زندگی کاریم به این ازمایش بستگی داره من فقط دیشب تفریحی با دوستم مصرف کردم

پاسخ
سلام
تنها راه مطمئن منفی شدن آزمایش، عدم مصرف است.
حسین
آیا استفاده از ادرار دیگران که مدت 10 ساعت از جمع آوری گذشته باعث تکرار آزمایش میشود؟ آیا میتوان فهمید ادرار متعلق به کس دیگریست؟

پاسخ
سلام حسین جان
آزمایشگاه های تشخیص اعتیاد مقررات سخت گیرانه ای برای تهیه نمونه دارند و این کاز زیر نظارت مستقیم کارشناس و دوربین مداربسته انجام می شود. کوچک ترین شک به تقلب باعث باطل شدن آزمایش خواهد شد.
امیر
با سلام خدمت جناب دکتر عزیز...
میخواستم بپرسم عرقیات گیاهی مثله خارمریم-ختمی-ماهور-بابونه- بسمایج ... تاثیری رو نتیجه ازمایش عدم اعتیاد دارند؟
من روزی یک لیوان از هرکدوم از این عرقیات رو مصرف میکنم و چند روز دیگه جهت استخدام در شرکت خصوصی باید آزمایش عدم اعتیاد برم..
ممنون از راهنمایی

پاسخ
سلام امیر جان
بیشتر داروهای گیاهی حاوی ترکیبات آلکالویید هستند و احتمال تداخل آن ها با آزمایش اعتیاد وجود دارد. با این که هیچ تحقیقاتی در این زمینه انجام نشده اما به طور کلی توصیه می شود یکی دو روز قبل از آزمایش، هیچ چیز مصرف نشود.
حمید
با سلام دوباره آقای دکتر جواب من رو ندادین لطف کنید بفرمایید استفاده از ناس ممکن روی ازمایش ازدواج تاثیر بگذارد ممنون میشم این سری جوابم رو بدید. مرسي

پاسخ
سلام حمید جان
و عرض پوزش
اصولاً ناس حاوی نیکوتین است و نیکوتین هم معمولاً در تست اعتیاد آزمایش نمی شود. اما به طور کلی بهتر است یکی دو روز قبل از آزمایش هیچ چیزی مصرف نکنید.
بهنام
اقای دکتر سلام امروز سه شنبه است من پنج شنبه ی هفته ی پیش 2 سیگاری حشیش کشیدم و تا الان دیگه نکشیدم ... الان هم من یه ازمایش عدم اعتیاد دارم برای کار ... نمیدونم که چیکار باس بکنم استرس زیاد دارم چون میترسم از دست بدم کارم رو ... دوستام که میگن تا یک هفته بعدش کاری نکنی چیزی نشون نمیده ... جواب شما رو هم میخوام بدونم خوتهش میکنم راهنمایی کنید سریع . مرسی

پاسخ
سلام بهنام جان
حشیش به مدت طولانی مثبت باقی می ماند. یک تست حشیش از داروخانه تهیه و خودتان انجام دهید. ارزان و ساده است.
امیر
با سلام من نزدیک 9.8 ماهه که سیگار میکشم ازم فردا ازمایش خون میگیرن میخواستم ببینم 2یا 1 روز نکشم تو ازمایش منفی نشون میده یا کلا نشئن میده و نمیشه چیزی خورد که نشون نده؟

پاسخ
سلام امیر جان
البته تست نیکوتین رایج نیست اما در هر حال، نیکوتین در بدن به کوتینین و آناباسین تبدیل می شود و از ادرار دفع می شود. امکان تشخیص مصرف نیکوتین با آزمایش ادرار، بزاق و خون وجود دارد. مدت مثبت شدن تست بستگی به میزان و مدت و نوع مصرف، و عوامل دیگر مانند روش آزمایش دارد و این مدت ممکن است حتی در سیگاریهای غیرفعال (افرادی که به طور ناخواسته در معرض دود سیگار هستند) از 2 روز تا 3 ماه طول بکشد. تیوسیانات آزمایش نیکوتین را به طور کاذب مثبت می کند. تماس با این ماده در برخی مشاغل مانند ذوب فلزات و مصرف برخی غذاها مانند کلم، گل کلم، بادام و خردل و داروهایی مانند آمفتامین بیشتر است. سیگارهای حاوی منتول، آزمایش نیکوتین را به مدت طولانی تری مثبت می کنند.
حمید
سلام آقای دکتر لطف کنید زود جوابم رو بدید آیا استفاده از ناس خاکستری درازمایش ازدواج ممکن جواب رو مثبت کنه باتشکر دکتر خیلی زود منتظرم مرسی

پاسخ
سلام
اصولاً ناس حاوی نیکوتین است و نیکوتین هم معمولاً در تست اعتیاد آزمایش نمی شود. اما بهتر است یکی دو روز قبل از آزمایش هیچ چیزی مصرف نکنید.
محمد
با عرض سلام.جناب دکتر بنده نزدیک به یکسال روزی 5سی سی متادون مصرف کردم و برای استخدامی مجبور بخ قطع دارو شدم بعد از هشت روز تست دادم مثبت شد جواب اکثرا میگویند 15 روز به بعد منفی میشه. میخواستم بدونم سقف ماندگاریش چقدره.و قابل توجه دوستان از ابتدای سال 95تست متادون نیز برای ازدواج انجام میشود. و باز هم جهت اطلاع b2 به میزان کم مثل یک چهرم تستو مثبت نمیکنه.چون شخصی که مصرف کرده بود من خودم از ازمایشگاه مرکزی علوم پزشکی تهران که سختگیرترین ازمایشگاه پایتخت است و دولتی گرفتم و جواب تست منفی بود. البته این نظر قطعی نیست فقط تجربه بنده بود شاید بدرد کسی بخوره. اما جواب سوال خودم دکتر امروز 14 روز هست که قطع مصرف کردم و از هیچ نو قرصی هم جز ا س ا که مربوط به غلظت است استفاده نکردم. بنظر شما جواب تست من چی میشه؟با تشکر و عرض خسته نباشید. لطفا جواب واضح و کامل بدید. ممنون

پاسخ
سلام محمد جان
تشکر از به اشتراک گذاشتن تجربیات خودتان
متادون معمولاً تا سه روز در ادرار قابل تشخیص است اما به دلایل مختلف (مانند مقدار مصرف یا دقت آزمایش یا شرایط افراد و ...) این زمان می تواند طولانی تر شود. مثلاً مصرف مکرر و طولانی به دلیل ذخیره در بافت های بدن باعث می شود تا هفته ها پس از قطع مصرف نیز این ذخایر به تدریج آزاد شوند و تست ادرار را مثبت کنند. علاوه بر متادون، داروهای دیگری مانند بوپرنورفین (سابوکسون)، بنزودیازپین ها، فرآورده های حشیش، و ... نیز در بافت های مختلف بدن تجمع یافته و ذخیره می شوند. امیدوارم پاسخ بنده قانع کننده باشد. اگر باز هم تجربه یا سؤالی داشتید، لطفاً همین جا مطرح کنید.
سعید ایمانی
باز هم سلام
من سوالی از خدمتتون پرسیدم و جواب هم گرفتم ولی باید چه کنم ؟؟؟؟
2روز دیگه آزمایش دارم و این 2 قرص را فقط با تجویز دکتر و بدلیل بی اشتهایی مصرف میکنم
(سلام
وقت بخیر
قرص سیپروهپتادین و کلرودیازپوکساید 5، آزمایش عدم اعتیاد را مثبت میکند؟
چند روز طول میکشد تا از بدن خارج و نتیجه منفی شود؟
پیشاپیش از پاسخگویی شما کمال تشکر را دارم
پاسخ
سلام سعید جان
هر دو دارو آزمایش اعتیاد را مثبت می کنند. سیپروهپتادین تا 2 الی 3 روز ممکن است نتیجه ی آزمایش اعتیاد را از نظر ضدافسردگی های سه حلقه ای مثبت کند. کلردیازپوکساید تست بنزودیازپین را به مدت طولانی (گاهی تا یک ماه) مثبت می کند.)

پاسخ
سلام سعید جان
مطمئن ترین راه رای منفی شدن تست این است که هیچ دارو یا ماده ای مصرف نشود. راه های دیگر همگی توسط آزمایشگاه قابل تشخیص هستند. در هر صورت بهتر است موضوع را قبلاً به آزمایشگاه اطلاع دهید.
اميرعلي
با عرض سلا و خسته نباشيد، من مدتي ترامادول ١٠٠ در دوز ١٢٠٠ مصرف كردم، بعد هم ترك كردم، تا چند مدت بعد از قطع مصرف نتيجه تست اعتياد مثبت خواهد شد؟

پاسخ
سلام امیرعلی جان
مدت مثبت شدن آزمایش ادرار معمولاً 2 تا 4 روز پس از آخرین نوبت مصرف ترامادول است.
امیرعلی مرادی
سلام خسته نباشید من الان یک ماهی میشه ماری جوانا مصرف نکردم خانواده خانومم میخواهن از من ازمایش نوارمغزی بگیرن ایادرازمایش مشخص میشه ک من یک ماه پیش حشیش یامارجوانااستفاده کردم من ب کمکتون احتیاج دارم

پاسخ
سلام امیرعلی جان
مصرف برخی داروها و الکل و همچنین مواد مخدر منجر به تغییرات کوتاه مدت و غیراختصاصی در نوار مغزی می شود. همچنین در افرادی که این مواد را پس از مصرف طولانی، ترک کرده اند، تغییراتی در نوار مغزی گزارش شده است. اما تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ یک از موارد فوق اختصاصی نیست و ارزش تشخیصی ندارد.
چاوان
دكتر اين نمونه استاندارد سو مصرف كه تو پيج گذاشتين مربوط ميشه به چند روز پس از مصرف كه همه رو دقيق مشخص كرده؟؟!!؟
واينكه أيا اين دو نمونه خوني كه از بنده گرفتن ميتونه مصرف ده روز قبل رو
نشون بده؟؟؟

پاسخ
نمونه جواب استاندارد فوق مربوط به آزمایشگاهی در انگلستان است و جایی در ایران سراغ ندارم که این چنین به جزئیات اهمیت داده شود. نمونه خون مصرف اخیر را نشان می دهد.
چاوان
دكتر جان عذر خواهي ميكنم منظور بنده بيشتر رو اون دو نمونه خون بود كه ازم گرفتن أيا واقعا بنده كه هشت روز هيچي مصرف نكردم اين نمونه خونها ميتونه قبل از اون هشت روز رو چيزي نشون بده؟؟چون خدمتتون عرض كردم هم ت هم ب٢ متا مصرف كردم قبل از اون هشت روز!!

پاسخ
مدت مثبت شدن در مورد نمونه خون معمولاً کمتر است و مصرف اخیر را نشان می دهد.
زهرا
سلام اقای دکتر خسته نباشید
برای ازمایش اعتیاد ازدواج پس از چند روز اثر کشیدن گل جواب رو مثبت نشونمیده؟
ایا ده روز پس از مصرف جواب مثبت میشود؟

پاسخ
سلام زهرا جان
معمولاً این مدت طولانی تر و به طور متوسط حدود یک ماه است.
شاهرخ
سلام دکترجان ممنونم از راهنمایی هاتون.. یه سوال داشتم من فردا صبح تست اعتیاد دارم تا حالا هم از هیچ قرص وموادی استفاده نکردم فقط دیشب یه قرص متادون ۵ خوردم میخواستم بدونم تو ازمایش نشون میده؟ اخه واسه استخدامیه.. باتشکر ازشما

پاسخ
سلام شاهرخ جان
اگر آزمایش به طور خاص شامل متادون هم باشد مثبت خواهد شد اما در غیر این صورت، متادون معمولاً نتیجه آزمایش تریاک را به طور کاذب مثبت نمی کند.
سعید ایمانی
سلام
وقت بخیر
قرص سیپروهپتادین و کلرودیازپوکساید 5، آزمایش عدم اعتیاد را مثبت میکند؟
چند روز طول میکشد تا از بدن خارج و نتیجه منفی شود؟
پیشاپیش از پاسخگویی شما کمال تشکر را دارم

پاسخ
سلام سعید جان
هر دو دارو آزمایش اعتیاد را مثبت می کنند. سیپروهپتادین تا 2 الی 3 روز ممکن است نتیجه ی آزمایش اعتیاد را از نظر ضدافسردگی های سه حلقه ای مثبت کند. کلردیازپوکساید تست بنزودیازپین را به مدت طولانی (گاهی تا یک ماه) مثبت می کند.
سعید
سلام
ایا متادون تست اعتیاد برای استخدامی را مثبت میکند؟؟؟

پاسخ
سلام سعید جان
اگر آزمایش به طور خاص شامل متادون هم باشد مثبت خواهد شد اما در غیر این صورت، متادون معمولاً نتیجه آزمایش تریاک را به طور کاذب مثبت نمی کند.
رضا
با سلام و خسته نباشید..من و همسرم یکشنبه ازمایش ازدواج داریم. میخواستم بدونم وجود الکل و در ازمایش من و همسرم نشون میده؟؟ باهم استفاده کردیم.تقریبا 2 روز پیش استفاده کردیم....ممنون میشم جواب بدین

پاسخ
سلام رضا جان
مصرف الکل معمولاً آزمایش ازدواج را مثبت نمی کند اما احتیاطاً توصیه می شود قبل از آزمایش هیچ چیز مصرف نشود.
سامان
با سلام من مدت دوسال هست که تریاک رو ترک کردم خانوادم مرتب ازم ازمایش میگیرین با تسهایه نواری مورفین الان بعد از دوسال بعضی وقتا ازمایشم مثبت میشه حرفم رو باور نمیکنن هرچی میگم من چیزی مصرف نکردم مشکل کبد و کلیه هم دارم چون چربی خونم بالاست انزیمایه کبدم هم بالاست و دکتر میگفت بدنت پروتئین دفع میکنه و مقداری خون هم داخل ادرارت هست و فشار خونم بالاست از همه مهمتر پدرم مرتب تریاک مصرف میکنه و خونمون همیشه پر از دوده تریاکه به نظر شما کدوم یکی از این دلایل ممکنه تست مورفینمو مثبت کنه تورو خدا کمک کنین دیگه خودم موندم چرا اینجوری میشه ممنون

پاسخ
سلام سامان جان
نتایج مثبت تست های غربالی باید توسط یک روش قطعی تأیید شود.
لیلا
سلام خسته نباشین ایا ممکنه ۱۰ روز پس از مصرف شیشه ازمایشش مثبت باشه؟

پاسخ
سلام لیلا جان
معمولاً شیشه تا دو روز در ادرار قابل تشخیص است اما مصرف طولانی آن ممکن است این مدت را طولانی تر کند.
امیر
سلام خانوم دکتر
ممنون از مشاوره هاتون
خانوم دکتر من چند جا خوندم و از اینور و اونور شنیدم قرص ب دو جواب تست رو مثبت نمیکنه, دوستم هم واسه استخدام ازمایش داد منفی شد
ایا تست استخدام با ازدواج فرق میکنه؟؟

پاسخ
سلام امیرجان
اصولاً همین طور است و ب دو تست مورفین را مثبت نمی کند مگر در برخی شرایط خاص که کیت به کار رفته قادر به شناسایی آن باشد. در حال حاضر با توجه به کامنت های سایر خوانندگان به نظر می رسد برخی مراکز برای استخدام پرسنل خود بوپرنورفین را هم تست می کنند.
چاوان
سلام و عرض أدب خدمت دكتر افشاري.بنده يه مدت پيش در ازمايشگاه قلهك كه تست خون و ادرار گرفتن ازم بنا به درخواست هسته گزينش وزارت بهداشت
سؤالم اين هست أيا بنده كه هشت روز حتي يه كديين استفاده نكردم أيا ممكنه جواب مثبت باشه قبل از اون هشت روز هم ترياك هم متادون هم بوپره استفاده كردم؟؟لطفا جواب بنده رو بديد سريع چون مثبت بودن هركدوم از اينا مساوي با اخراج بنده هست

پاسخ
سلام دوست عزیز
متادون معمولاً تا سه روز در ادرار قابل تشخیص است اما به دلایل مختلف (مانند مقدار مصرف یا دقت آزمایش یا شرایط افراد و ...) این زمان می تواند طولانی تر شود.
علی
باسلام وتشکر از راهنماییهای بسیار خوبتان.اقای دکتر میخواستم بدونم اگر کسی پس از مصرف تریاک قرص کدیین استفاده کنه وفرداش ازمایش بده جواب ازمایش را چی میزنن مصرف مواد یا استفاده از قرص

پاسخ
سلام علی جان
بر اساس دستورالعمل فرآيندهاي آزمایشگاه تشخیص اعتیاد به مواد مخدر وزارت بهداشت ایران، باید فرد نمونه دهنده در حد اقل سه روز قبل از آزمایش از مصرف قرصهای کدئین دار و در صورت امکان (در صورتی که برای سلامتی وی خطری ایجاد نکند) سايمتيدين، رانيتيدين و ... خود داری کرده ویا مصرف آنها را به آزمایشگاه اطلاع دهد.
رامبد
با سلام
میخوام بدونم متادون تو آزمایش ادرار برای ازدواج نتیجه اعتیاد را مثبت نشان میدهد؟

پاسخ
سلام رامبد جان
متادون تست اعتیاد قبل از ازدواج را مثبت می کند.
اروین
با سلام خدمت دکتر گرامی.برای انجام تست اعتیاد در منزل فرد مورده نظر باید ناشتا باشه؟

پاسخ
سلام اروین جان
خیر
ناشتا بودن لازم نیست اما اولین نمونه ی ادرار صبح به دلیل غلیظ تر بودن ارجح است.
هانی
سلام
خسته نباشید
می خواستم بدونم برای آزمایش ازدواج، سیگار هم جواب رو مثبت میکنه؟
البته فقط یک روز قبل نکشیدم
پیشاپیش از پاسخگویی شما ممنونم

پاسخ
سلام هانی جان
خیر
سیگار معمولاً جزو مواردی نیست که آزمایش اعتیاد را مثبت کند اما به طور کلی توصیه می شود یکی دو روز قبل از آزمایش، چیزی (حتی چای و سیگار) مصرف نشود.
ehsaan
salam dr
dar azmayeshe gharbaalgari tcl va gcms z nemune edrar ta chand ruz ghabl masrafe shire raneshan mide

پاسخ
سلام دوست عزیز
به طور میانگین 2 تا 3 روز
و برای اطمینان بهتر است کیت آن را از داروخانه تهیه و خود انجام دهید.
مجتبی
سلام
با تشکر از سایت مفیدتون یه سوالی برام پیش اومده
اینکه آیا آزمایش چکاپ که هم خون و هم ادرار مورد آزمایش قرار میگیره
نتیجه ی نیکوتین موجود در خون رو نشون میده یا نه؟
تست هایی که توو برگه ی آزمایش نوشته شده این هاست :
cbc - ferritin ecl -tibc-iron-uibc
urea-cr-u.asid-chol-tg
hdl-ldl c -ldl/hdl - fbs-esr 1
esr 2 - crp(roche)-tsh ecl-ot(ast)-pt alt
alk,total - vit.d ecl -u/a - roche crp -venoject

هرچی گشتم نتونستم بفهمم
ممنونم اگه جواب بدین
با تشکر از سایت مفیدتون

پاسخ
سلام مجتبی جان
خیر
نیکوتین جزو این آزمایش ها نیست.
سروش
من ماریجوانا مصرف میکنم چند وقت دیگه نوار مغز باید بدم میخواستم بدونم چند روز قبل نوار مغز نباید بکشم که تاثیری رو نوارم نداشته باشه ?

پاسخ
سلام سروش جان
مصرف برخی داروها و الکل و همچنین مواد مخدر منجر به تغییرات کوتاه مدت و غیراختصاصی در نوار مغزی می شود. همچنین در افرادی که این مواد را پس از مصرف طولانی، ترک کرده اند، تغییراتی در نوار مغزی گزارش شده است. اما تا جایی که اطلاع دارم هیچ یک از موارد فوق اختصاصی نیست و ارزش تشخیصی ندارد.
مژده
سلام.بخشید،من نامزدم قبلا اعتیاد به شیشه داشت.الان نزدیک به دوساله که دیگه هر روز یا روزی چند بار مصرف نمیکنه. چند روز پیش خیلی اتفاقی ازش خواستم تست اعتیاد بده،اون ادعا میکرد که منفیه،ولی تستش مثبت درومد،بعد ازکلی بحث گفت ماهی یک تا دوبار مصرف میکنه،تا یخ آخرین مصرفش رو که پرسیدم گفت پنج روز پیش،ولی توی همه ی سایت ها نوشته ماندگاری شیشه توی ادرار سه روزه، امکان داره که شیشه بیشتر توی ادرار بمونه؟ چه راهی وجود داره که بتونم بفهمم آخرین دفعه ی مصرفش چه زمانیه و چه مقدار مصرف میکن

پاسخ
سلام مژده جان
دقیق ترین راه تشخیص تاریخ مصرف مواد مخدر، آزمایش خون است اما این روش در اغلب آزمایشگاه ها رایج نیست. تا جایی که بنده اطلاع دارم، آزمایش خون از نظر مواد مخدر در آزمایشگاه پزشکی قانونی انجام می شود. آزمایش خون معمولاً زودتر از آزمایش ادرار مثبت می شود و زودتر هم منفی می شود، بنابراین نشانه ی مصرف اخیر است.
منصوريان
باسلام . ببخشيد من امروز الكل مصرف كردم و دو روز ديگه آزمايش خون و ادرار بايد بدم چون ميخوام بينيمو عمل كنم ميخواستم ببينم الكل تو آزمايش خون عادى و چكاپ تاثيرى داره و نشون ميده كه الكل مصرف كردى يا خير؟ اين ممكنه سوال خيليا باشه ممنون ميشم زود جواب بدين

پاسخ
سلام دوست عزیز
تست الکل معمولاً به روش تنفسی انجام می شود و انجام آن بر روی نمونه ی خون یا ادرار و به عنوان آزمایش پیش از عمل جراحی یا به عناوین دیگر مرسوم نیست.
Am
سلام من دو هفته پیش سه بار گل کشیدم تا الانم هر روز سیگار کشیدم میخام آزمایش ازدواج بدم مثبته جوابش؟


پاسخ
سلام
بر اساس دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سلامت، با توجه به رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امر تشخيص، درمان و پيشگيري از اعتياد، قانونگذار به استناد ماده 23 لايحه تشديد مجازات مرتكبين جرائم موادمخدر مصوب 19/3/1359، صدور گواهي عدم اعتياد در تمام موارد اعم از افراد ارجاعي نيروي انتظامي، دادگاههاي انقلاب اسلامي، ازدواج و استخدام را به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده است. در این دستورالعمل که از اینترنت قابل دانلود است، به هیچ ماده ی مخدری بجز تریاک و مشتقات آن اشاره نشده است. اما به هر جهت، در صورتی که آزمایش عدم اعتیاد از نظر حشیش انجام شود، ادرار تا حدود یک ماه پس از آخرین مصرف مثبت خواهد شد.
Hamid
سلام
دکتر فرمودید b2درخون تا ۲هفته قابل شناساییه ,سوالم اینه ک حداکثر در ادرار تاچه زمانی نشان داده می شود.بیشتر از یک ماه؟؟؟؟؟؟

پاسخ
سلام
بله، بوپرنورفین معمولاً پس از 2 هفته در خون قابل شناسایی نیست اما در ادرار مدت بیشتری باقی می ماند. البته در مقالات زمان دقیقی برای آن ذکر نشده است.
امیر علی
سلام مجدد.تو تست اعتیاد ازدواج گفتین مورفین رو تست میخاستم بدونم قرص ب2 مورفین محسوب میشه؟

پاسخ
سلام امیرعلی جان
بوپرونورفین ممکن است به عنوان مثبت کاذب و یا داروی مخدر در تست اعتیاد شناسایی شود.
حمید
سلام خسته نباشیداقای دکترپس ازمصرف تریاک خوردن مایعات تاثیری درپاک شدن مرفین درتست دارد

پاسخ
سلام حمید جان
مایعات دفع مواد مخدر را اندکی تسریع می کنند اما این کار به راحتی توسط آزمایشگاه قابل تشخیص است و به عنوان تقلب ممکن است عواقبی داشته باشد.
محمد
سلام، یه سوال داشتم، من تقریبا یک ماه پیش مقدار کمی تریاک کشیدم،در طول عمرم همون یه بار کشیدم،، یک ماهی هم میشه که تقریبا هر روز گل کشیدم،، خواستم بدونم واسه تست اعتیاد استخدامی چه آزمایشی میگیرن؟یک بار مصرف میتونه مثبت کنه آزمایش رو؟ یه سوال دیگه تی اچ سی ماری جوانا و حشیش با هم فرق دارن از لحاظ ماندگاریش؟؟ ممنونم

پاسخ
سلام محمد جان
همه ی زمان ها در جدول آمده است. برای اطمینان می توانید کیت مربوطه را از داروخانه تهیه کرده و خودتان انجام دهید.
asghar
salam dr teste morfin dar pezeshki ghanuni cheghadr hasasiat dare va ta chnd ruz ghablo neshun mide?
rast migan ta chand mahe ghablo neshun mide?
az 2 hafte ghable masrafe shire ro neshun mide?

پاسخ
سلام
آزمایشگاه پزشکی قانونی بسیار مجهز است و امکان شناسایی کمترین مقدار مواد مخدر را حتی در نمونه های مو و ناخن دارد و از این بابت محدودیت زمانی وجود ندارد.
امیر علی
سلام.تو ازمایش ازدواج چه چیزهایی مورد ازدواج قرار میگیره؟

پاسخ
سلام امیرعلی جان
تا جایی که اطلاع دارم تست مورفین انجام میشه اما مطمئن نیستم. اگر اطلاعات جدیدی به دست بنده برسد حتماً همین جا اطلاع رسانی خواهد شد.
حسین
با سلام و عرض خسته نباشید
بنده بدلیل اضطراب و اختلال خواب به روانپزشک مراجعه کردم،داروی آلپروزولام رو تا الان بمدت 20 شب مصرف کردم،4 روز دیگه برا استخدام باید تست اعتیاد بدم، آیا با کروماتوگرافی یا هر روش دیگه ای امکانش هست تست عدم اعتیادم منفی بشه؟؟چون تو پیامای قبلیتون گفتین که الپروزولام تستش مثبت میشه.( شرکت مذبور خصوصی بوده و گفتن که ازمایش خون مبنی بر عدم وجود مرفین درخون کفایت میکنه)

پاسخ
سلام حسین جان
آلپرازولام (زاناکس) به ویژه در افراد چاق و سالخوردگان و نیز مبتلایان به اختلال کبدی به مدت طولانی در بدن باقی می ماند و گاهی تا 2 روز یا بیشتر هم قابل شناسایی است. این دارو هم مانند اغلب بنزودیازپین ها باعث واکنش مثبت کاذب آزمایش اعتیاد می شود. الپرازولام هم مانند ترامادول و دکسترومتورفان و آنتی هیستامین های دیگر مانند دیفن هیدرامین، ممکن است منجر به مثبت شدن آزمایش غربال ادراری از نظر مواد مختلف به ویژه فن سیکلیدین شود. اما
اگر شرکت مورد نظر اعلام کرده تست مورفین کافی است، می توانید برای اطمینان یک تست مورفین از داروخانه تهیه کرده و خودتان انجام دهید.
po
بازم سلام..دکتر یه موسسه ورزشی مارو خواستار شده .و گفتن برگه عدم مصرف مخدر نیاز هستش .. ممولا در این خوصوص چه نوع آزمایشاتی میگیرن؟؟ و اگه طبق گفته قبلیم آدمی در 1 ماه 7 یا 8 باری ماریجوانا استفاده کرده باشه چی میگه آزمایش.کارمو خراب میکنه یا نه؟

پاسخ
سلام
برگه عدم مصرف مخدر از کدام آزمایشگاه؟ اگر به نام آزمایشگاه خاصی اشاره شده، از آن آزمایشگاه باید سؤال شود که چه موادی تست می شود. اگر انتخاب آزمایشگاه با خودتان است، این سؤال را از آزمایشگاه مورد نظر خودتان بپرسید.
po
سلام.خسته نباشید..اگه کسی در 1ماه 8الی 10 بار ماریجوانا استفاده کرده باشد باید چکار کند که آزمایش نشان ندهد؟؟ ..مثلا امروز استفاده شده و 5روز بعد باید آزمایش بدهد..اصلا راهی هست؟؟

پاسخ
سلام
مطمئن ترین راه برای این که آزمایش نشان ندهد، عدم مصرف است. بقیه ی راه ها که بنده از اثر آن ها بی اطلاع هستم و در لابلای نظرات خوانندگان گرامی به برخی از آن ها اشاره شده، توسط آزمایشگاه قابل شناسایی هستند.
بردیا
سلام خدمت شما بزرگوار
دوستم 5شنبه ها تریاک مصرف میکنه در حد 3نخود با بافور و این هفته متاسفانه جمعه مصرف خیلی ناچیزی شیره داشته شنبه ماری جوانا کشیده و دو شب بعدش پشت سرهم الکل و دیگه مصرفی نداشته
امروز که 4شنبست تست گواهینامه b2داره آیا امکانش هست ک مردود بشه تستش ضمنا به هیچیک از موارد فوق وابستگی نداره و در حد تفریحی مصرف داره 34سالست

پاسخ
سلام بردیا جان
بنده از جزئیات تست گواهینامه ی اشاره شده بی اطلاع هستم، اما برای اطمینان توصیه می کنم دوست تان یک تست تریاک و یک تست حشیش از داروخانه تهیه کرده و قبل از مراجعه برای گواهینامه، خودشان آزمایش را انجام دهند.
حسن
سلام.من یه ساله تریاک مصرف میکنم.میخام ازدواج کنم سه روزه با روزی یک چهارم قرص ب2 تریاک مصرف نکردم.ایا تو تست اعتیاد ازدواج ب2 هم تشخیص داده میشه؟ چند روز تریاک مصرف نکنم تا منفی بشه تست اعتیادم؟

پاسخ
سلام
بله بوپرونورفین تا حدود 2 هفته قابل شناسایی است.
Hani
Ba salam. Mn saat 6 emroz b khatre sar dard yek adad gorze Novafen masrf kardm. Farda garare beram azmayesge ezdevaj. Moshkli pish miyad?

پاسخ
سلام
این موضوع را به آزمایشگاه اطلاع دهید.
حميد
سلام آقاي دكتر ميخواستم بدونم چند ساعت بعد از مصرف استامينفون كدئين ميتونم آزمايش اعتياد بدم؟

پاسخ
سلام حمید جان
بسته به مقدار مصرف و عوامل دیگر، کدئین ممکن است گاهی تا 2 یا حتی 4 روز در ادرار قابل شناسایی باشد اما در موارد مصرف پراکنده، مثلاً کسی که تنها یک عدد قرص استامینوفن کدئین مصرف کرده و عملکرد کلیه هایش هم خوب است، معمولاً این مدت کمتر است و پس از 12 ساعت مقدار کدئین در ادرار به حدی کاهش می یابد که با روش های عادی قابل تشخیص نیست.
احمد
دکتر جان سلام وقت بخیر صمیمانه از اطلاعاتی که در اختیارمون قرار میدید تشکر میکنم من برای استخدام در یک اداره دولتی تست الکل دادم که در پزشکی قانونی از طریق نمونه ادرار انجام شد در جواب تست که برای اداره ارسال میشه نوشته شده بود میزان الکل به اندازه‌ای نیست که قابل تشخیص باشد این چه معنیه ممکنه برام مشکل ساز بشه ؟؟؟؟؟؟ بازم سپاسگزارم

پاسخ
سلام احمد جان
ظاهراً جواب تست الکل منفی است و مشکلی ندارد. هر چند، تستی که پزشکی قانونی انجام می دهد احتمالاً تست غربالگری نیست و نتیجه ی مثبت آن بیشتر ارزشمند است.
عابد
سلام.مدت یک هفته هست که تریاکوبا3عدد بی2کنار گذاشتم تا چه وقت بعدازمصرف بی2 جواب منفی میشود باتشکرازراهنمایی شما

پاسخ
سلام عابد جان
بستگی به متغیرهای متعددی دارد. مقدار و دفعات مصرف و ... اما به طور کلی نیمه عمر بوپرنورفین حدود 3 روز است و اغلب مقدار آن پس از دو هفته به میزانی می رسد که در خون قابل شناسایی نیست. این مدت در ادرار طولانی تر است.
مهدی حیدری
با سلام
احتراما دیده می شود بعضی از خانوادههای ورزشکاران قبل مسابقه با توجه به مضرات قرص بروفون و شل کننده عضلات به فرزندان خود قرص بروفون و قرص شل کننده عضلات می دهند سوال اینجاست که آیا این مواد از نظر پزشکی دوپینگ محسوب می شود یا خیر ممنون می شوم اگر راهنمایی کند

پاسخ
دوپینگ یا زورافزایی،به معنای استفاده ی ورزشکار از مواد یا روش‌هایی است که به قصد افزایش کارایی در ورزش انجام می‌شود. دوپینگ در ورزشکاران یکی از شاخه‌های اصلی پزشکی ورزشی است. آژانس جهانی ضد دوپینگ (وادا) فهرستی از روش ها و مواد ممنوعه منتشر کرده که به طور مرتب به روزرسانی می شود:
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list
برخی داروها از دسته ی شل کننده های عضلانی یا داروهای مسکن مانند بروفن در این فهرست نیستند.
لیلا
با سلام مجدد و تشکر فراوان خدمت دکتر افشاری اول اینکه بوپرنورفین تا چند ساعت در خون ممکن است قابل ردیابی باشد و دوم اینکه مواد خوراکی که احتمالا باعث منفی کاذب در ادرار باشد آیا در خون هم تاثیری دارد یا خیر؟

پاسخ
سلام لیلا جان
در مورد پرسش دوم شما واضح است که فعل و انفعالاتی که هنگام سوخت و ساز و دفع کلیوی داروها روی می دهد و در ادرار قابل تشخیص است، باعث می شود که آزمایش خون تفاوت اساسی با آزمایش ادرار داشته باشد.
اما پاسخ پرسش اول بستگی به متغیرهای متعددی دارد. مقدار و دفعات مصرف و ... اما به طور کلی نیمه عمر بوپرنورفین حدود 3 روز است و اغلب مقدار آن پس از دو هفته به میزانی می رسد که در خون قابل شناسایی نیست. این مدت در ادرار طولانی تر است.
زهرا
با سلام
احترما سوالی داشتم ممنون میشم که راهنمایی بفرمائید من نامزدم به مدت چهار ماه شیشه مصرف میکرده و به گفته خودش الان سه هفته هست مصرف نداره ولی جواب ازمایش مثبته بعضی مراکز گفتن بسته به میزان مصرف از یک هفته تا سه ماه امتامین میتونه تو خون باشه و جواب ازمایش منفی بشه میخوام بدونم این حرف درسته ؟؟؟؟

پاسخ
سلام زهرا جان
دقیقاً متوجه نشدم آزمایشی که انجام داده اید آزمایش ادرار بوده یا خون؟ معمولاً آزمایش عدم اعتیاد با استفاده از نمونه ی ادرار انجام می شود که در مورد شیشه (متامفتامین) 2 تا 3 روز است. مدت فوق در مورد آزمایش خون کوتاه تر و معمولاً تا 12 ساعت پس از مصرف است.
هومان
سلام،من یک سال است که اعتیاد ترک کردم ولی متاسفانه حدود ده روز است که روزی نیم گرم تریاک میخورم،تا چند روز تست اعتیاد مورفینم مثبت میشه؟ من زمانی که ترک کردم روزی چند گرم میخوردم که اون موقع بعد از هفت روز از ترکم بازم تستم مثبت بود،میشه لطفا بگید خوردن تریاک چند روز تست مثبت میکنه و آیا بیماری هپاتیت ب که باعث تاثیرات خفیف در انزیم کبدم شده در سرعت و زمان دفع تریاک تاثیری داره؟
من استخدامی قبول شدم و قصد ترک دارم چون همه بدبختی و اعتیادم از بیکاری بوده،میخواستم بدونم تست شرکت های خودروسازی و قطعات سازی خودرو مثل ایرانخودرو سایپا و کروز چیه؟آیا از جایی شنیدید که شرکت کروز چه تست هایی میگیرن؟لطفا بگید تست های معمول کارخانه های این مدلی،این کار اگه از دست بدم زندگیم تباه،من دو روزه مصرف نمیکنم هیچی
قرص پروپنالول تست مورفین مثبت میکنه؟
کلردیازپوکساید چند روز تست مورفین مثبت میکنه؟

پاسخ
سلام هومان جان
عوامل مختلفی مدت مثبت ماندن تست را تحت تأثیر قرار می دهند که نحوه ی مصرف (خوردن) و بیماری کبدی هم جزو آنهاست. پروپرانولول از عوامل نتیجه ی مثبت کاذب تست آمفتامین است. کلردیازپوکساید یک بنزودیازپین طولانی اثر است که گاهی تا 3 روز در بدن باقی می ماند اما متابولیت این دارو به مدت طولانی تری (گاهی تا 30 روز) قابل شناسایی است. زمان فوق در شرایط مختلف ممکن است تغییر کند و مثلاً در سنین بالا طولانی تر است.
لیلا
با سلام خدمت دکتر عزیز افشاری آیا کسی که به احتمال زیاد قرص بوپرنورفین مصرف کرده باشد ولی آزمایش اپیوم عدم اعتیاد او منفی شده باشد در آزمایش خون هم ممکن است با وجود مصرف قرص بوپرنورفین جواب منفی باشد ؟

پاسخ
سلام لیلا جان
عوامل مختلفی در نتیجه ی آزمایش مؤثر هستند و نمی توان فطعاً چیزی گفت. اما به طور کلی، آزمایش خون مصرف اخیر مواد مخدر را نشان می دهد و به مدت کوتاه تری مثبت می ماند.
Arash
سلام آقای دکتر با تشکر از جواب های خوب و کارگشای شما
خاستم بپرسم من چند روز پیش با دوستام رفته بودیم بیرون و سبگار کشیدیم حدود یه پاکت. آیا تو تست اعتیاد ادرار استخدامی مشخص میشه؟

پاسخ
سلام
نظر قطعی نمی توان داد. احتمالاً خیر.
سحر
سلام. خواهش میکنم کمکم کنید و به سوالم پاسخ بدید.
من به شوهرم مشکوکم که چیزی مصرف میکنه.
یک سال پیش یه پلاستیک کوچک که بوی تریاک میداد به همراه سنجاقی دولا شده در خونمون پیدا کردم اما شدیدا انکار کرد که مال اون نیست.اما خیلی بخاطر کارهاش بهش شک دارم مثل دستشویی طولانی مدت، پوسیدگی دندان ها و کاهش وزن که خودش میگه دلیلش یک ماه روزه است، مصرف زیاد قهوه و چایی پررنگ و... تا اینکه امروز روی سرامیک های کف دستشویی چند قطره چیزی مثل شیره ریخته بود پیدا کردم. ذره کمی از اون رو جمع کردم کمکم کنید کجا ببرم که آزمایش کنن ببینن چیه؟ هیچوقت هیچ بویی هم استشمام نکردم تو خونه.
اگه بخوام به زور ببرمشون آزمایش چیکارکنم که یواشکی چیزی نخوره آزمایشش منفی بشه؟ کجا باید ببرمشون چیکار باید بکنم خواهش میکنم جواب بدین.
ما قصد بچه دار شدن داریم میخوام اگه خدایی نکرده همچین چیزی هست قبلش بفهمم.
درضمن ایشون چندین ساله که سیگاری بودن که از وقتی من فهمیدم و دعوامون شد میگه ترک کردم.
ترخدا کمکم کنید. چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ
سلام سحر جان
سؤالات مشابهی از طرف خوانندگان این سایت مطرح شده که بهتر است پاسخ آنها را بخوانید. به طور مختصر، راه قطعی برای اطمینان از عدم اعتیاد وجود ندارد و هر تستی نواقص و محدودیت هایی دارد. توصیه می کنم با مراجعه به مراکز بهزیستی، با یک مشاور خانواده مشورت کنید.
سعید
سلام خسته نباشید می خواستم بپرسم برای دریافت کارت بهداشت برای مغازه لوازم قنادی آزمایش عدم اختیاد میگیذن ؟

پاسخ
سلام سعید جان
متأسفانه اطلاع ندارم.
مونا
ببخشید مصرف قرص سیتریزین تو نتیجه ی آزمایش ازدواج مشکلی ایجاد میکنه??

پاسخ
سلام مونا جان
تنها مشکل گزارش شده در مورد سیتریزین، مصرف آن به شکل ترکیب با پسودوافدرین است که ممکن است تست متامفتامین را به طور کاذب مثبت کند.
غلامم
سلام اقای دکتر ممنونم از زحمتهایی ک میکشید برای مردم..
سوال من اینه ک میخوام برای استخدامی نیرو دریایی ارتش استخدام بشم ومیخواهن ازم ازمایش اعتیاددخون بگیرن حالا من اول ماه رمضان شیره کشیدم تاامروز نکشیدم حالا میخاستم بدونم در ازمایش نشان میدهد یا ن بعدش سیگار نشان میدهد در ازمایش خواهش میکنم کمکم کنید خیلی واجبعه

پاسخ
سلام غلام جان
توصیه می کنم یک تست تریاک از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید. اگر آن تست منفی شود، احتمالاً تست استخدام هم منفی خواهد شد.
محمد
سلام اقای دکتر.عذرخواهی میکنم ولی دارم از استرس میمیرم.من قبلا تحقسق کرده بودم در مورد تست اعتیاد و خیلی جاها گفتن که تست ماری جوانا حداکثر 4 روز مثبت میشه بعد الان شما میگید تا 1 ماه؟؟؟
من شاید 3 ماهی 1 بار تفننی ماری مصرف کنم.واقعا تا 1 ماه؟؟؟
تشکر

پاسخ
سلام محمد جان
زمان گفته شده تقریبی است و در تحقیق های مختلف نتایج متفاوتی به دست آمده است. بهتر است برای اطمینان، یک تست حشیش از داروخانه تهیه کنید و خودتان آزمایش را انجام دهید.
رادین
با سلام خدمت دکتر محترم: چرا ما انسانها تمایل به جایگزین کردن چیزی به جای مصرف مواد مخدر داریم چرا انسانها همیشه با خود محوری قدم برمیدارد آیا روزی فرا میرسد که بتوانیم پاک زندگی کنیم یک روز بدون مصرف مواد مخدر

پاسخ
سلام رادین جان
بیشتر جنبه های اعتیاد برای ما ناشناخته است. تا جایی که بنده اطلاع دارم هم اکنون اعتیاد یک بیماری قلمداد می شود و بشر در پی یافتن راهی برای درمان یا علاج قطعی آن است و شاید یک روز دارو یا واکسنی برای اعتیاد ساخته شود.
احمد
سلام خدمت شما دکتر افشاری عزیز بنده دیشب یعنی چهارشنبه شب ساعت دوازده مشروبات الکلی مصرف کردم دوشنبه صبح باید برم پزشکی قانونی تست ادرار برای الکل موادمخدر و موادروانگردان بدم آیا امکان داره جواب آزمایشم مثبت بشه ؟؟؟؟ ضمنا چه چیزی بخورم تا الکل هر چه زودتر دفع بشه؟

پاسخ
سلام احمد جان
معمولاً برای غربالگری الکل تست تنفس انجام می شود که در اینجا اطلاعات مختصری درباره ی آن نوشته ام:
http://azizafshari.ir/vcon/139/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
در پزشکی قانونی و به طور کلی برای اطمینان از تعهد افراد به ترک الکل از نمونه ی ادرار و آزمایش EtG یا EtS استفاده می شود که نشاندهنده ی مصرف اخیر الکل است و ممکن است تا 80 ساعت پس از مصرف مشروبات الکلی مثبت باقی بماند.
شیراز
سلام دکتر جان.یه سوال
قرصهای سیپروهپتادین و دکورت برا کم اشتهایی مصرف میکنم چند روز دیگه هم ازمایش قبل ازدواج و عدم اعتیاد دارم.این قرصا تاثیری داره؟ واگه داره تا چند روز قبل ازمایش نبایداز این قرصا مصرف کنم؟ مرسی

پاسخ
سلام
سیپروهپتادین از عوامل نتایج مثبت کاذب تست TCA (داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای) است. دکورت (دفلازاکورت) داروی کورتیکواستروئیدی و ضدالتهابی است و گزارشی درباره ی دخالت آن در آزمایش عدم اعتیاد وجود ندارد.
محمد حسام
سلام دکتر من متادون20مصرف کردم امروز دوروز گذشته و آزمایش اعتیاد نظام وظیفه دادم آیا احتمال مثبت شدن وجود داره?ممنون

پاسخ
سلام محمد جان
مدت فوق معمولاً یک تا سه روز است اما به دلایل مختلف می تواند طولانی تر شود.
علی
با سلام آمپول پتدین چند روز تو بدن می مونه کدوم ایتمو مثبت میکنه

پاسخ
سلام علی جان
مپریدین (دمرول) یک داروی اغلب تزریقی شبه تریاک است و ممکن است تست تریاک را (بسته به نوع آزمایش) مثبت کند. نیمه عمر آن حدود 2.5 تا 5 ساعت است و اغلب در عرض یک یا دو روز کاملاً دفع می شود، اما به دلایل مختلف ممکن است تا چندین روز در ادرار قابل تشخیص باشد.
سعید لاخا
سلام دکتر ، اول از همه تشکر کنم از اطلاع رسانی شما ، و یه سوال داشتم.
اگر آزمایشگاهی بدون اجازه بیمار تست متادون انجام بده و در فرم اولیه تست اعتیاد ازدواج هم اعتیاد رو مثبت اعلان کنه و مهر « متادون مثبت » رو بزنه و باعث بهم زدن ازدواج بشه، آیا میشه از آزمایشگاه شکایت کرد؟ چطور میشه کاری کرد که تاوان کارشون رو پس بدن؟

پاسخ
سلام سعید جان
موارد متعددی از این مشکل از سوی خوانندگان محترم در همین سایت مطرح شده است. آزمایشگاه هایی که طرف اعتماد دفترخانه های ازدواج هستند معمولاً دستورالعمل مشخص و واحدی دارند و زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اداره می شوند. اگر سؤالی در این مورد دارید می توانید به این معاونت ها مراجعه کنید. اما در مورد شکایت، تصور می کنم چون این مراکز دولتی هستند می توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. نامه ی معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بهترین مستمسک برای طرح شکایت از بابت عدم اجرای این بخشنامه و یا اجرای سلیقه ای آن است. همچنین بر اساس اصل نود قانون اساسی، هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است در کمیسیون اصل 90 به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
علی
باسلام خسته نباشید اقای دکتر اگر شخصی همزما ن هم تریاک مصرف کرده باشه هم قرص راینتدین وهم قرص مسکن کدیین جواب ازمایشش را چی اعلام مکنن.بازهم از راهنماییهای بسیار خوبتان تشکر میکنم وازاینکه اینطور صادقانه وبی توقع به سوالات دوستان صبورانه جواب مدهید بسیار ممنونم انشاالله چخدا وند بشما وخانوادتان طول عمر باعزت بدهد

پاسخ
سلام علی جان
البته پاسخ این سؤال بستگی به سیاست های اجرایی و امکانات تشخیصی آزمایشگاه دارد. در برخی شرایط ممکن است نتیجه مثبت اعلام شود. در شرایط دیگر ممکن است نتیجه مشکوک و آزمایش با نمونه ی مجدد تکرار شود.
amir
سلام من فردا میخام ازمایش ادرار برای اعتیاد بدم امروزم مقداری ماریجوانا استفاده کردم معلوم میشه؟؟؟
اگر میشه چی کار کنم که نشه

پاسخ
سلام امیر جان
یک تست حشیش از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید. تنها روش قطعی برای منفی شدن تست، عدم مصرف است.
علی
سلام دکتر
اگر کسی 7 ماه از مصرف ماریجواناش گذشته باشه و حتی در آن زمان هم تفریحی و کم میکشیده آیا مشکلی در تست اعتیادش وجود داره؟

پاسخ
سلام علی جان
رکورد بیشترین مدت زمان گزارش شده برای مثبت شدن حشیش در نمونه ی ادرار تاکنون 3 ماه بوده است (متوسط یک ماه).
سارا
سلام جناب دکتر خسته نباشید
من دیروز و امروز قرص ایبوپروفن مصرف کردم. فردا برای آزمایش ازدواج اقدام میکنم. آیا امکان ایجاد تداخل در آزمایش اعتیاد من هست؟ اگر هست راه حل چیست؟

پاسخ
سلام
قضیه را به آزمایشگاه اطلاع دهید.
امیلی
با سلام خدمت شما دکتر افشاری عزیز بنده برای استخدام در یک اداره دولتی به پزشکی قانونی جهت انجام تست الکل و موادمخدر و روانگردان معرفی شدم در پزشکی قانونی از من تست ادرار گرفتند اما من یک هفته قبل از تست مشروبات الکلی نوشیده بودم و پنجاه یکی دو ساعت قبل از تست نیز قلیان کشیدم آیا امکان دارد جواب تست مثبت شود خیلی نگرانم ممنون میشم اگه زود جواب بدید

پاسخ
سلام دوست عزیز
تست الکل معمولاً از راه هوای بازدم انجام می شود و بعید می دانم با توجه به فاصله ی یک هفته قابل تشخیص باشد. قلیان با احتمال اندک ممکن است نتایج آزمایش اعتیاد را تحت تأثیر قرار دهد. بهتر است منتظر اعلام نتیجه باشید.
دنیا
سلام اقای دکترخسته نباشید ببخشید شب قبل ازمایش اگرقرص ریلایف استفاده کرده باشم مشکلی داره؟اصلاکدیین درقرص ریلایف وجود دارد یا خیر؟ممنونم سریع تر پاسخمو بدید چون خیلی مهمه

پاسخ
سلام
این داروی ضددرد انواع مختلفی دارد که با توجه به اجزای به کار رفته در ساخت آن ممکن است منجر به نتایج مثبت کاذب از نظر حشیش، آمفتامین یا داروهای دیگر شود.
احمد
سلام دكتر وقت بخير خواستم بدونم قليون هم در ازمايش اعتياد اثر دارد واگر اثر دارد تا چند روز قليون نكشيدن ديگر در ازمايش مشخص نيست باتشكر منتظر جواب شما هستم

پاسخ
سلام احمد جان
شایعه ای هست که برخی توتون های قلیان به ویژه انواع اسانس دار احتمالاً دارای مقدار کمی مواد روان گردان هستند. به هر حال، توصیه می شود چند روز قبل از آزمایش از مصرف انواع اقلام تفننی خودداری شود.
سلطان
سلام خسته نباشید اقای دکتر مصرف گل تو ازمایش ازدواج مشخص میشه؟؟؟

پاسخ
سلام سلطان جان
بله، تی اچ سی (تترا هیدرو کانابینول) و ماری جوانا در یک گروه هستند و تفاوت از نظر مثبت شدن آزمایش ندارند. تی اچ سی مادهٔ محرک عصبی اصلی موجود در شاه‌دانه است. کانابیس، ماری‌جوانا، گُل، گِراس، علف و یا ماری، گُلِ خشکِ گیاه شاه‌دانه(به انگلیسی: Cannabis) است که از آن به‌عنوان محرک و داروی روان‌گردانِ طبیعی استفاده می‌شود و در بین مصرف‌کنندگان در ایران بیشتر با نام گَل شناخته شده است. بِجز ماری‌جوانا، ترکیبات دیگری از گیاه شاه‌دانه نظیر حشیش و روغن حشیش نیز به‌دست می‌آید. حشیش ماده‌ای‌ست که از صمغ گیاه شاهدانه به دست می‌آید. تفاوت حشیش با ماری‌جوانا در این است که ماری‌جوانا از برگ و گل خشک شدهٔ گیاه شاه‌دانه حاصل می‌شود.
شقایق
سلام آقای دکتر
من حدود 2 ماه از مصرف ماری جوانا و حشیشم میگذره ... و سقط جنین داشتم و الان بعد 2ماه به ندرت شاید سیگار بکشم . و برای سقط جنین از قرص استفاده کردم و بعد سقط از قرص های روکین و ژلوفن و آلپرازولام استفاده کردم... بعد 2ماه جواب ازمایشم مثبت در اومد با اینکه مصرفی نداشتم و کاملا ترک کردم ولی متادن و متامفتامین مثبت بوده آیا امکان این هست از مصرف قرص ها باشه؟ البته آزمایشگاه یک بار برای تست بارداری اشتباه کرده بود و بعداز یک هفته ک دوباره تکرار کردم بچه دو ماه بود... آیا امکان داره آزمایشگاه اشتباه کرده باشه؟ توروخدا جواب بدید شوهرم باورم نداره چون من قبلا جلو خودش ماریجوانا مصرف کردم ... ولی من الان دو ماه که پاکم ... کمکم کنید ... میخام برم آزمایش دوباره که ثابت بشه اگه از مصرف قرص هاست کی برم که آثارشان رفته باشه .. و دوباره شوهرم بهم اعتماد کنه؟

پاسخ
سلام شقایق جان
الپرازولام به مدت طولانی تست اعتیاد را مثبت می کند. توصیه می کنم در صورت صلاحدید پزشک تان، داروها را قطع کنید و پس از مدتی دوباره آزمایش بدهید.
علی
سلام آقای دکتر من یه ماهی هست تریاک مصرف میکنم تفننی الان یه هفته ی هست هس که نمیکشم جواب آزمایش مثبت میشه

پاسخ
سلام علی جان
تریاک بعد از 2 تا 3 روز منفی می شود. برای اطمینان، یک تست تریاک از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید. ارزان و راحت است.
HASAN BADIPOOR
سلام دکتر جان خانومم میخواد امروز ازم تسث اعتیاد شیشه بگیره دیروز مصرف کردم اینبار اگه مثبت بشه طلاق میگیره چون حق طلاق تام داره چی بخورم که نشون نده

پاسخ
سلام
تنها راه قطعی، مصرف نکردن است.
کسری
سلام آقای دکتر
من به مدت 1سال تقریبا هر شب ماریجوانا مصرف می کردم.الان حدودا یک هفته است که گذاشتمش کنار و عوارض ترک هم در من شروع شده.به لطف خدا حس می کنم این عوارض روز به روز در حال کمتر شدن هستن.سوالم اینه که تا چه مدت بعد از ترک می تونم برای آزمایش عدم سو مصرف اقدام کنم؟ و در خون و ادرار تا کی اثرات مصرف گرس باقی می مونه و آزمایشگاه های ایران می تونن متوجه مصرف بشن؟
حامد
بسیار فوری
باسلام احتراما اینجانب از قرص های بوپرنورفین،ترازیدون،بوسپیرون و نورتیلیپتین و کلونازپام استفاده می نمایم و طی چند روز آینده آزمایش ادرار برای گرفتن کارت سلامت شغلی پیشرو دارم. کدام دارو موجب مثبت شدن آزمایش بنده می شود؟ باتشکر فراوان

پاسخ
سلام حامد جان
تقریباً همه ی این داروها با احتمال کم و بیش ممکن است نتیجه ی آزمایش اعتیاد را مثبت کنند.
Soraya
اقای دکتر چن روز طول میکشه تا ازماریجواناو کوکایین منفی بشه ؟؟؟؟

پاسخ
سلام
ماری جوانا حدود یک ماه
و کوکایین حدود 48 تا 72 ساعت در ادرار قابل تشخیص هستند.
مصطفی
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت آقای دکتر، ممنون از راهنماییاتون، من چند ماهی هیت که هر شب مصرف کمی شیشه دارم،توی کارخونه ای کار میکنم که که مارو معرفی کردن به طب کار و آزمایش اعتیاد از نوع خون هم میگیرن، من هم دیشب مصرف کزدم و فردا صبح باید آزمایش خون بدم،خیلی قافلگیر شدم،نمیدونم باید چیکار کنم،آزمایشم مثبت میشه آیا؟ داخل برگه نوشته شده آزمایش اعتیاد (مورفین،آمفیتامین) توروخدا اگه مقدوره جوابمو زودتر بدین،خدا حفظتون کنه

پاسخ
سلام مصطفی جان
یک تست شیشه از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید. راه دیگری برای اطمینان وجود ندارد.
احسان
باسلام
من تریاک مصرف میکنم .نه میخوام ازدواج کنم ونه استخدام بشم یه مشکل خانوادگیه...میخواستم بدونم چه چیزی یاحتی خوراکی باشه که نتیجه ازمایش ادرار که یکی فامیلهامون خریده توی دستشویی میتونم چیزی واردش کنم یاچیزی بخورم که نتیجه رومنفی نشون بده

پاسخ
سلام احسان جان
کارهای مختلفی انجام می شود که هیچ یک اثر 100% ندارد و البته امکان گفتن آن اینجا وجود ندارد. در لابلای کامنت های خوانندگان محترم به برخی از آن ها اشاره شده است. به طور کلی مطمئن ترین روش، عدم مصرف مواد مخدر است.
حمید
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت اقای دکتر
به من وقت داده شده در عرض یک هفته اعتیاد به. تریاکم را قطع کنم وگرنه تست
ببگیرن مثبت باشه منو. به کمپ میبرن میخواستم بدونم واسه ترکم از شربت متادون استفاده. کنم راهی وجود داره که بفهمن ینی آزمایشی تستی واسه مثبت نشون دادنش هست

پاسخ
سلام حمید جان
همان طور که بارها عرض شده مطمئن ترین راه برای این کار ترک اعتیاد است و بهترین روش آن هم مراجعه به کلینیک های مجاز تحت نظر بهزیستی است.
متین
سلام من بعد دو هفته پیش دیشب شیشه مصرف کردم اونم خیلی کم دو سه روز دیگه ازمایش دارم ممنون میشم بگین جوابش چی میشه

پاسخ
سلام متین جان
برای اطمینان بیشتر، یک تست شیشه از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
رحیم
باسلام خدمت شما آقای دکتر
ازته دل طول عمرباعزت ازخداوندمنان رابرایتان خواستارم
ازاینکه به این زودی جواب منودادی بینهایت ازتون متشکرم
آقای دکتربه بهزستی مراجعه کردم ولی اینجاچون شهرکوچکی است جوابی ندادن وگفتندکه کمکی ازشون برنمیاد
لازم به ذکراست که بنده دریکی ازشهرهای کوچک آذربایجان غربی زندگی میکنم
اگه کمکی ازت برمیادمنت داره
خداوندبه شماوخانواده محترمتان سلامتی عطافرمایید انشاالله
شرمنده وقت شریفتان راگرفتم

پاسخ
سازمان بهزیستی برای دسترسی عموم به خدمات مشاوره و روانشناختی امکان مشاوره تلفنی را برای استفاده کاربران فراهم کرده است.
شما می توانید با تماس با شماره تلفن های زیر، از خدمات مشاوره ای استفاده کنید.

شماره تلفن: 148، خط مشاوره تلفنی سازمان بهزیستی به صورت شبانه روزی و رایگان

خطوط تلفنی مشاوره با دریافت هزینه (مراکز غیردولتی بهزیستی):
در این روش با استفاده از تلفن ثابت می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید و هزینه مشاوره شما از طریق قبوض تلفن شما پرداخت می شود. هزینه تماس هر دقیقه 150 تومان است.
آذربایجان غربی
نام مرکز: برهان
شماره ده رقمی: 9094444200
رودابه
ايا سيبوترامين جواب ازمايش اعتياد(drugs) را مثبت ميكند؟ با تشكر

پاسخ
سلام رودابه جان
پاسخ منفی است.
طناز
سلام آقای دکتر یک دنیاااا ممنون بخاطر صبر و حوصله در پاسخگویی به سوالات هم وطنان عزیزمون. آقای دکتر نامزد من دو ماه پیش آزمایش اعتیاد برای ازدواج داد و نتایج اون همگی منفی دراومد. اما مجددا هفته پیش باز آزمایش اعتیاد دادند که نتیجه اون نشون داد که اعتیادشون به متادون مثبته در فاصله 4 روز 4 بار دیگه تست داد و بازم به متادون مثبت شد خودش قسم میخوره که نخورده اونقد به خودش مطمئن بود که 4بار تست داد و هر 4بار مطمئن بود اشتباهی پیش اومده. حالا سوال من اینه 1. آیا ممکنه ایشون دوماه پیش که منفی شده تقلب کرده باشه؟
2. میگه شب قبل آزمایش یه قرص خواب خورده که اینم دقیق نمیدونه قرص خواب بوده یا نه اما قبلا یادمه زاناکس میخورد برای خواب. به نظر شما قرص زاناکس اثر داشته داخل نتیجش!؟
3. آیا توی آزمایشات تی ال سی قسمتی ک برای متادون مثبت میشه دقیقا مربوط به خود داروی متادونه یا ممکنه در اثر تداخل داروویی باشه؟
ممنون میشم سریع جواب بدین من همیشه بهش اعتماد داشتم اما تو این مورد خیییلی اعتمادمو بهش از دس دادم . ممنون

پاسخ
سلام طناز جان
متأسفانه پاسخ قطعی برای هیچ یک از پرسشهای شما ندارم. امکان تقلب، مثبت کاذب یا منفی کاذب و تداخلات دارویی، همگی مواردی هستند که فقط آزمایشگاه انجام دهنده می تواند به طور قطعی در مورد آن ها اظهارنظر کند.
زهرا
سلام آقاي دكتر
وقتتون بخير
عذر ميخام همسر من حدود ٢١ روز پيش شيره كشيده(البته اعتياد نداره و از اين موضوع مطمئنم) فقط شك دارم كه ببينم كشيده يا نه، حدود ٥ روز پيش ازش آزمايش ادرار گرفتم از سه نوع مواد شيشه،قرص، مورفين )خوشبختانه جواب آزمايش منفي شد، و قراره ازش آزمايش خون بگيرم كه ظاهرا هزينه بالايي ام داره و توى ازمايشگاه ناجا انجام ميشه، حالا سوال من اينه كه اگر كشيده باشه با توجه به اينكه اعتياد نداره و فقط همون يه بار رو كشيده (شايدم قبلا كشيده باشه اما اعتياد نداره ) تا چند روز در خون قابل رديابيه و مشخص ميشه ، خواهش ميكنم دقيق جوابم رو بديد خييييلي مهمه، اگر لطف كنيد و جواب رو به ايميلم بفرستيد ممنون ميشم
مچكرم

پاسخ
سلام زهرا جان
مدت قابل تشخیص مواد مخدر به عوامل مختلفی بستگی دارد اما به طور کلی برای آزمایش خون کمتر از آزمایش ادرار است. تنها مزیت آزمایش خون این است که می تواند مصرف اخیر را نشان دهد.
رحیم
باسلام خدمت جنابعالی آقای دکتر
اولآ ازخداوندمنان سلامتی وطول عمرباعزت برایتان آرزومندم
آقای دکتربنده درشهرکوچکی زندگی میکنم وهیچگونه مرکزترک اعتیادی وجودندارد وبنده روزانه دوگرم شیره تریاک بصورت کشیدنی مصرف میکنم و 38 سال سن دارم وبمدت 10 سال است که اعتیاددارم
حال ازشماعاجزانه تقاضادارم که نسبت به چگونگی ترک آن ومصرف چه داروهایی این بنده حقیرراراهنمایی بفرمائید
درضمن درصورت امکان شماره تماس خودتان راجهت راهنمایی برایم مرقوم بفرمائید
ضمنآبنده چون تنها نان آورخانواده ام هستم ودوتا مریض سرطانی درخونه دارم واز
طریق کارگری خانواده ام راتآمین میکنم
پس درراه خداجهت ترک کمکم کنید
خداوندهمیشه موفق وسلامتت کندانشاالله

پاسخ
سلام رحیم جان
متأسفانه بنده اطلاعات و مهارت لازم برای این کار را ندارم. توصیه می کنم به اداره بهزیستی شهر خودتان مراجعه کنید و کمک بخواهید.
لیلا اع
سلام..من فردا صبح میخوام آزمایش ازدواج بدم.
من دارو استفاده میکنم.پرفنازین سرترالین نورتریپتلین بوسپیرین پروپرانولول
که دو روزه مصرف نکردم..آیا آزمایشم مثبت میشه..یا یک روزه دیگه هم صبر کنم تا اثرش بره
خواهش میکنم همین الا جوابمو بدین

پاسخ
سلام لیلا جان
احتمال مثبت شدن آزمایش به صورت کاذب تا چند روز پس از آخرین نوبت مصرف وجود دارد اما قطع دارو تنها با مشورت پزشک معالج امکان پذیر است.
رضا
salam khedmate shoma doktore aziz man kharej az keshvar zendegi mikonam baraye raftan be america azmayesh edrar va khon daram azaton khahesh mikonam lotfan javabe mano bedid mchon sarneveshto ayandame man x tazi masraf kardam be hamrahe marijuanna mikhastam bbinam ta chand vaght bad masraf momkene mosbat neshon beede

پاسخ
سلام رضا جان
ترکیبات آمفتامین اغلب تا 3 روز و حشیش تا 30 روز در ادرار قابل تشخیص هستند. مدت فوق در مورد نمونه خون کمتر است.
سعید
با سلام و خسته نباشی خدمت دکتر عزیز
میخاستم بدونم آیا حجامت تاثیری در از بین بردن اثر حشیش و ماری جوانا در تست اعتیاد دارد یا خیر؟
با تشکر از صبر و شکیبایی شما

پاسخ
سلام سعید جان
در مورد حجامت و تأثیر آن بر اعتیاد یا آزمایش اعتیاد، مطالعه ای انجام نشده یا حداقل بنده نتوانستم چیزی پیدا کنم.
بی نام
سلام.همسر من به مدت 4 سال از کپسول هایی به نام فلفلی که از عطاری ها می گرفته استفاده کرده و الان یک ماه است که گویا ترک کرده بر حسب اتفاق مجبور به انجام آزمایش عدم اعتیاد بوده ولی نمی دونم به طور عمد یا غیر عمد شب قبل از آزمایش قرص رانیتیدین خورده.الان من خیلی مشکوک شدم که هدفش از این کار چی بوده ؟می تونید منو راهنمایی کنید که رانیتیدین چه اثری بر تست آمفتامین دارد؟آیا ایشون مصرف کرده و می خواسته آزمایش را به هم بزند؟

پاسخ
سلام
رانی تیدین تست آمفتامین را به صورت کاذب مثبت می کند.
رضا
سلام...اگر در آزمایش ادرار جواب منفی باشد در آزمایش خون هم منفی است یا مثبت؟
با تشکر

پاسخ
سلام رضا جان
معمولاً همین طور است.
ازهرا
سلام وقت بخیر ببخشید من پماد زیلاپی استفاده کردم و فردا هم تست عدم اعتیاد باید انجام بدم ممکن هست جوابش مثبت بشه

پاسخ
سلام زهرا جان
بیحس کننده های موضعی عملاً تأثیری در نتایج آزمایش اعتیاد ندارند.
ایمان
سلام من 6سال ماریجوانا و حشیشی مصرف میکردم اما الان تعداد روزای مصرف نکردنم از50 روز گذشته..... اما سیگار میکشم امکانش هست که ت ازمایش ادرار یا خون نشون بده هنوز یا نه

پاسخ
سلام ایمان جان
یک نوار تست حشیش از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
احسان
با سلام
من حدود 35 ساعت قبل از آزمایش یک عدد قرص استامینوفن کدئین خوردم آیا امکان مثبت شدن جواب آزمایش وجود دارد؟
با توجه به اینکه در ایام ماه رمضان هستیم آیا تاثیری بر دیرتر یا زودتر جذب شده آن دارد؟

پاسخ
سلام احسان جان
مدت مثبت ماندن کدئین یک یا دو روز است. گرسنگی و تشنگی این مدت را افزایش می دهد.
سعید
سلام اقای دکتر
سیگار و الکل در ازمایشی که برای ازدواج میگیرن نشون میده اگه نشون میده تا چند روز بعد مصرف ممکنه مثبت باشه جوابش ممنون

پاسخ
خیر اما بهتر است مصرف نشود
لیلا
با سلام مجدد خدمت آقای دکتر افشار در رابطه با سوال چند روز پیش بنده من درجایی در ووبلاگ یکی از هم کاران شما خوندم که تریاک و شیره در خون حدود40الی 42روز در خون مثبت میماند ولی از نظر شما مثبت ماندن شیره در خون کمتر از ادرار میباشد لطفأ در این مورد بیشتر توضیح بدین البته به کامنتهای کذشته هم رجوع کردم ولی چیزی متوجه نشدم با تشکر

پاسخ
سلام لیلا جان
آزمایش خون به ندرت انجام می شود و روش های مختلفی برای آن وجود دارد. همان طور که اشاره شد، تنها مزیت آزمایش خون این است که مصرف اخیر مواد مخدر را نشان می دهد و اگر کسی بخواهد مصرف قبلی را تشخیص دهد، آزمایش ادرار ارجح است. اما مطلب مورد اشاره ممکن است درست باشد چون روش های مختلفی برای آزمایش خون وجود دارد اما نکته این است که چنین امکانی همه جا فراهم نیست و هزینه ی آن هم بسیار بالاست. هنگام انجام هر آزمایشی علاوه بر کارایی آن باید به هزینه اثربخشی هم توجه شود. آزمایش خون برای تشخیص اعتیاد اصلاً رایج نیست.
بهروز
سلام من به علت ضربه به ناحیه پایین کمر ( دمبالیچه) به دکتر رفتم و دکتر برایم ترامادول 100 تجویز کرده حالا برای آزمایش اعتیاد به پزشکی قانونی باید مراجعه کنم میخوام بدونم تا چند روز اثر دارو تو آزمایش نشان داده میشود.

پاسخ
مدت مثبت شدن آزمایش ادرار معمولاً 2 تا 4 روز پس از آخرین نوبت مصرف ترامادول است.
باران
سلام و عرض وقت بخیر دارم میبخشید جناب دکتر سوالی از خدمتتون داشتم اینکه موارد تجویز متادون چه چیزهایی هستند ؟ این سوال رو پرسیدم چون اقایی به خواستگاری من امدند و از نظر من و خانواده ام از هر نظر فرد مقبولی بودندوبه این اقا جواب مثبت دادیم همه چیز خوب پیش میرفت تا زمان ازمایش تست اعتیاد که اعتیاد ایشون مثبت شد و ازمایش متادون نشان داد وبعد از ازمایش این اقا به من و خانواده م توضیح داد که به عنوان ارامبخش از این دارو تحت نظر روانپزشک استفاده می کنند.الان من میتونم به گفته این اقا اطمینان کنم ؟ یا اینکه ایشون تحت ترک اعتیاد هستند ؟

پاسخ
سلام باران جان
اگر خواستگارتان اجازه بدهد، بهترین فرد برای پاسخ به این پرسش، همان روانپزشکی است که متادون تجویز کرده است.
م.ت
با سلام
لطفاراجب تست بزاقدهان برای عدم اعتیاد انجام میدهند و راههای منفی نشان دادانش بگید؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
در مورد تست بزاق بجز مطلالبی که در متن گفته شده اطلاع چندانی ندارم. از نظر زمانی تقریباً مشابه نمونه خون و مدت مثبت شدن آن کمتر از ادرار است.
نا شناس
اققای دکتر همش گفتین توادرار چقد میمونه میشه بگید ماریجوانا چقد تو خون میمونه؟؟

پاسخ
مدت زمان تشخیص داروها در خون کمتر از ادرار و اغلب چند روز تا حداکثر یک هفته است و بیشتر برای تشخیص مصرف اخیر به کار می رود.
مهدی
سلام.من مصرف کننده نیستم یعنی اجبار به مصرف نیستم ولی گهگاه تریاک یا کپسول دلتا مصرف میکنم.دیشب تریاک مصرف کردم و باید آزمایش عدم اعتیاد برای گواهینامه پایه دو بدهم.میخام بدونم چه تستی ازم گرفته میشه و اینکه کی برم آزمایش بدم که جواب منفی باشه.ممنون

پاسخ
سلام مهدی جان
مارینول، درونابینول، delta-9-THC یا اختصاراَ دلتا، از مشتقات صناعی حشیش است که کاربرد اصلی آن کمک به بیمارانی است که دچار کاهش اشتهای مزمن هستند (ایدز، سرطان، ...) اما متأسفانه در اغلب مکمل های افزایش اشتها و وزن وجود دارد و گاهی به صورت مجزا مورد سوء مصرف هم قرار می گیرد. تنها یک نوبت مصرف آن باعث می شود تست حشیش تا پنج هفته مثبت شود.
لیلا
با سلام خدمت شما لطفأ به این سوال بنده جواب بدین شیره تریاک در خون تا چند روز ممکن است مثبت باشد واینکه قرص بوپرنورفین همانند تست ادرار در خون نیز قابل ردیابی هست یا نه؟ واگر هست تا چه مدت بعد از قطع مصرف قابل ردیابی است؟ با تشکر

پاسخ
سلام لیلا جان
به دلیل مشکل پیش آمده در سایت، برخی کامنت ها به ترتیب زمانی نمایش داده نمی شوند که از این بابت پوزش می خواهم.
آزمایش خون نسبت به ادرار معمولاً مدت کمتری مثبت می ماند. هر دارویی که در ادرار قابل تشخیص باشد، در خون هم قابل تشخیص است.
ناشناس
ممنون دکتر از اینکه به سوالات جواب می دین.خوندم که حشیش و ماریجوانا به چربی جذب میشه با دویدن و تعرق می توان آن را دفع کرد؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
البته تعریق یکی از راههای دفع برخی سموم از بدن است و حتی برای آزمایش مواد مخدر می توان از نمونه ی عرق استفاده کرد، اما راه اصلی دفع سموم و داروها از بدن از طریق ادرار و مدفوع است. مطالعات محدودی در این مورد انجام شده که نتایج آن قطعی نیست. در هر حال، انجام ورزش و مصرف مایعات و غذاهای سالم، یکی از راههای مفید مبارزه با اعتیاد است و احتمالاً به دفع مواد مخدر نیز کمک می کند.
ناشناس
سلام خسته نباشید من خودم ماری جوانا یا حشیش مصرف نمی کنم ولی دوستانم مصرف می کنند به مشامم خیلی کم خورده ممکن است بعد چهار روز و نیم جواب آزمایش من مثبت باشه؟اگه مثبت شد باید چگونه قانع کنم که من حشیش یا ماریجوانا نمی کشم. استرس الکی گرفتم؟

پاسخ
سلام
اصولاً چنین موردی تاکنون گزارش نشده و بنابراین جای نگرانی نیست.
توماج
من 5 روز آینده تست عدم اعتیاد واسه استخدامی دارم ولی حدود سه ماهه که واسه ترک اعتیاد متادون مصرف میکنم که اگه قرص باشه روزی یک عدد قرص 40 و اگه شربت باشه روزی دو بار 5 سی سی مصرف میکنم
لطفا منو راهنمایی کنید که چکار میتونم بکنم که تست من مثبت نشه و یا چقدر نباید متادون مصرف نکنم تا تست من منفی بشه
از سایت خوب و زمانی که واسه من و دیگر بیمارها میگذارید بسیار سپاسگذارم

پاسخ
سلام و پوزش بابت مشکلی که در سایت ایجاد شده بود و نظرات به ترتیب زمانی نمایش داده نمی شد. امیدوارم مشکل برطرف شده باشد. در مورد کارهایی که برای منفی شدن آزمایش اعتیاد انجام می شود نیز هیچ روش قطعی و 100 درصدی وجود ندارد.
لیلا
با سلام خدمت شما می خواستم بدونم اگر شخصی حدود دو هفته تقریبا روزانه نیم گرم مصرف شیره تریاک داشته باشد در آزمایش خون تا چه مدت نتیجه آن مثبت است ؟ واینکه قرص بوپرنورفین همانند تست ادرار در آزمایش خون هم قابل ردیابی هست یا نه؟ با تشکر از شما

پاسخ
سلام لیلا جان
آزمایش خون نسبت به ادرار معمولاً مدت کمتری مثبت می ماند. هر دارویی که در ادرار قابل تشخیص باشد، در خون هم قابل تشخیص است.
مصطفی
باسلام سوالم اینه که بعد 10 روز از قطع مصرف قرص b2 بازم احتمال مثبت شدن کاذب در جواب ازمایش ازدواج هست یا اثر این قرص بعد 10 الی 15 روز از بین میره تو ادرار ممنون از راهنمایهاتون

پاسخ
سلام مصطفی جان
این مدت بستگی به عوامل مختلف دارد اما احتمال مثبت شدن پس از یک هفته بسیار اندک است. در هر حال، برای اطمینان می توانید یک نوار تست مورفین از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
Hosein
با سلام و احترام
عذرخواهی میکنم یه سوال داشتم.
اگر بنا به درخواست شرکتی که گواهی عدم اعتیاد رو برای استخدام صادر میکنه آزمایشی مبنی بر منفی بودن تست اعتیاد متادون رو درخواست کنه،، آیا راهی برای منفی نشون دادن این مصرف این نوع مواد وجود داره یا خیر؟؟
و یا اینکه همچین آزمایشی وجود داره یا نه؟؟
لاذم بذکره که هیچ مصرفی غیر از متادون ندارم اونم روزانه 4cc.
ممنون میشم راهنماییم کنید.
شیوا
سلام اگه میشه سوال منو زود جواب بدید من و نامزدم پنجشنبه وقت ازمایش ازدواج داریم اما روز قبلش ایشون وقت دندان پزشکی دارن ایا استفاده از داروهای سر کننده دندانپزشکی خللی در ازمایش ایجاد میکنه؟

پاسخ
سلام شیوا جان
از نظر تئوری چنین احتمالی وجود دارد اما عملاً بسیار نادر است. تجربه نشان داده که داروهای بیحسی موضعی مشکلی در آزمایش ازدواج ایجاد نمی کنند.
hasan24
باسلام واحترام... بنده در یک مرکز دولتی مشغولم و قراره برای ازمایش های ادواری بیان واز ما ازمایش بگیرن میخواستم بدونم من که الان تقریبا نزدیک دوسال هست روزی یک گرم تریاک و یک چهارم قرص b2 مصرف میکنم وگفتن هم خون و هم ادرار هستش سوال اول اینکه مدت ماندگاری تریاک و b2 هم در ادرار هم در خون چقدر هست نسبت به وضعیتی که اشاره کردم... باز هم تاکید میکنم هم در خون هم در ادرار ممنون میشم واگرهم از این کیت های ازمایشات ادواری ادارات اطلاعی دارین لطف کنید ومنت سرم بزارید راهنماییم کنیید خیلی واسم حیاتی... با تشکر و ارزوی موفقیت
شهرام
با سلام.من تقریبا یک ماه اعتیاد به تریاک داشتم لحظه آخر که مصرف را کاهش داده بودم همسرم متوجه شد و من با دروغ رد کردم ولی باور نکرد و تصمیم به آزمایش گرفت.الان سه روزه مصرف نکردم و بوپرونرفین استفاده میکنم در دوز کم..ولی تست نواری که خودم انجام میدم مثبت نشون میده .لطفا کمکم کنید فردا آخرین مهلت منه باید چکار کنم منفی نشون بده

پاسخ
سلام شهرام جان
همه ی داروهای شبه تریاک مانند بوپرونورفین، باعث واکنش مثبت کاذب تست غربالی می شوند. تنها راه قطعی منفی شدن آزمایش نیز، قطع کامل مصرف است.
پیام
ایا کشیدن قلیان برای شب قبل تست ایراد دارد یا ن ممنون هر چه زود تر جوابمو بدین لطفا

پاسخ
سلام پیام جان
بهتر است یکی دو روز پیش از آمایش هیچ چیزی مصرف نشود.
reezaa
lotfan javab soal mano bedin... aya to azmayesh ezdevaj maryjoana moshakhas mishe?? yani etiad mosbat mishe??

پاسخ
سلام رضا جان
جواب شما همان موقع داده شده اما متأسفانه سایت مشکلی پیدا کرده و کامنتها به ترتیب زمان نمایش داده نمی شود.
دستورالعمل واحدی در این مورد وجود ندارد. معمولاً آزمایش ازدواج محدود به تست مورفین است اما گاهی حشیش یا مواد دیگر هم آزمایش می شوند.
امیدوارم مشکل سایت به زودی برطرف شود.
با عرض پوزش
محمدرضا
سلام خسته نباشی دکتر جان میخواستم بدونم مصرف شیره دقیقا چمدت درخون تکرارمیکنم درخون میمونه درصورتی که هفته یک گرم مصرف باشه بمدت چهارماه ...قراره برا سربازی تست ازمایش خون داده بشه

پاسخ
سلام محمدرضا جان
یک نوار تست تریاک از داروخانه تهیه کرده و خودتان آزمایش ادرار را انجام دهید. اگر آزمایش ادرار منفی باشد، آزمایش خون هم منفی خواهد بود. مدت مثبت شدن مشتقات تریاک معمولاً تا 3 روز در ادرار و به مدت کمتری در خون است.
رضا
سلام و خسته نباشید ایا در ازمایش اعتیاد برای ازدواج کسی که ماری جوانا مصرف کنه مثبته؟

پاسخ
سلام رضا جان
دستورالعمل واحدی در این مورد وجود ندارد. معمولاً آزمایش ازدواج محدود به تست مورفین است اما گاهی حشیش یا مواد دیگر هم آزمایش می شوند.
مهدي
سلام. ممنون ازجوابي كه داديدايااگرنامه اي ازمراكز ترك احتياط ببرم اياجواب ازمايش من كه تست متادون است منفي مي شودوايا قانوني است. ممنون اگر راه حلي داردراهنمايي كنيد

پاسخ
سلام مهدی جان
بردن نامه هم ظاهراً با توجه به تجربیات دوستان دیگر، بی فایده است. همان طور که بارها گفته شده تنها راه قطعی منفی شدن آزمایش این است که هیچ ماده یا دارویی مصرف نشود.
ناشناس
سلام من1سال زيرنظر دكترترك احتياط هستم ايابراي استخدامي در كار دولتي به مشكل بر مي خورم و متادون استفاده مي كنم

پاسخ
سلام
واقعاً اطلاع ندارم
بهتر است این موضوع را به طریقی از اداره ای که می خواهید استخدام شوید سؤال کنید.
مهدي
سلام اقاي دكترببخشيد من 3سال زير نظرتحت درمان مركز ترك احتياط هستم ومتادون استفاده مي كنم ودرحال حاضر استخدام كاردولتي هستم وازمن تست چند گانه مي خواهند بگيرند اياازمايشگاهموردنظر تست متادون من راه مثبت نشان ميدهد ايا راه حلي وجود دارد كه تست من منفي شود.

پاسخ
سلام مهدی جان
تنها راه قطعی منفی شدن آزمایش این است که هیچ ماده یا دارویی مصرف نشود. هیچ یک از راههای تقلب صد در صد نیستند. آزمایشگاه به راحتی می تواند انواع تقلب را تشخیص دهد.
علیرضا
سلام جناب دکتر
خسته نباشید واقعا حوصله و صبر متانت شما جای تمجید کردن داره که با این همه سوالاتی که اغلب تکراری هستن باز هم جواب کاملی میدید.
منم خواستم تجربه ی تلخ تست متادون قبل از ازدواج و جزییاتی که میدونم رو با همه به اشتراک بذارم.
آقایون بدونید و اطلاع رسانی کنید که متاسفانه یا از دید بعضیهای دیگه خوشبختانه تمامی تستهای مواد و قرصهای بنزودیازپین یا همون خانواده ی دیازپام و آلپاروزلام و... باضافه ی مورفین و متادون b2 و حشیش و شیشه رو میگیرند.
تا مثل بنده متادون مصرف میکنید بلند نشین برید اونجا حتی اگر نامه داشته باشید باز فایده ای نداره البته با نامه از مرکز ترک اعتیاد جواب رو میدن اما...فقط به پدر یا مادر عروس خانم تحویل میدن و کلی هم از بابت اینکه کارتون پیششون گیره حال میکنن و و تحقیرت میکنن. شکستن غرور یه آدم جوان که تصمیم به مسولیت بزرگی گرفته به این صورت عواقب خوبی برای هیچ کس نداره و حس بدی به آدم میده...
به هر حال ما که کسی رو برای جواب نبردیم.
مثل قدیما جشن عروسی برگزار کردیم عاقد هم اومد یه دفترچه ی کوچیک هم مثل سند ازدواج دادن
اما هنوز ثبت محضری نشده تا جواب ببریم.
حالا اگر مشکلی با این موضوع و روند کاری که جدیدا گذاشتند دارید. اقلا یه هفته ده روز هیچ فراورده ای از این دسته مواد و داروها استفاده نکنید.
اگر کسی از اتفاقات بعدش هم خبر داره که از این به بعد راهش چیه و باید چکار کرد؟ چه نوع آزمایشی میگیرن؟ و ایندفعه دیگه چه مدلی میخوان با آبروی آدمها بازی کنن و حالشو ببرن به بنده و بقیه اطلاع بدید ممنون میشم
خیلی مهمه لطفا لطفا لطفا کسی اگر میدونه راهنمایی کنه.
به امید روزی که هیچ کس به هیچ ماده مخدری گرفتار نشه و نباشه و تو این موقعیتها گیر نکنه.


پاسخ
سلام علیرضا جان
سپاس از این که تجربه ی خودتان را در اختیار دیگران می گذارید.
زهرا
سلام آقی دکتر
داروهایی که برای کنترل زودانزالی استفاده میشود تست مرفین رامثبت میکند؟اگرتی ال سی هم مرفینش مثبت باشد احتمال دارد که دراثر این داروها باشد،ممنون از پاسخگویی شما

پاسخ
سلام
لطفاً نام دارو را قيد كنيد.
ماهان
با سلام خدمت شما
راستش من مدت 6 ماهه دارم قرص ب2 مصرف میکنم.میخواستم بدونم اولا تو ازمایش استخدام ازمایش ب2 میگیرن؟دوما حداکثر تا چندروز بعد از مصرف تو ازمایش نشون میده
توروخدا زود جواب بدید.هفته اینده آزمایش استخدام دارم

پاسخ
سلام
سلام رهام جان
اجزای آزمایش استخدام کاملاً سلیقه ای است و دستورالعمل واحدی برای آن وجود ندارد. برخی ادارات و شرکت ها b2 را هم تست می کنند اما حتی در مراکزی که b2 تست نمی شود نیز احتمالاً نتیجه ی تست تریاک در اثر مصرف b2 به طور کاذب مثبت خواهد شد. در مورد زمان نيز عدد دقيقي وجود ندارد و ٢ تا ٤ روز حداقل آن است اما در موارد مصرف طولاني اين مدت بيشتر است.
میترا
سلام من مدت یک هفته است که از قرص لاغری نچرال مکس اسلیمینگ استفاده میکنم و وزنم کم شده اما اطرافیانم مدام میگن که این قرص احتمالا داخلش شیشه هست که انقدر زود لاغر شدی.خیلی میترسم از طرفی یک احتمال هست.چطور میتونم از ترکیبات قرصی که مصرف کردم مطمئن بشم؟جایی برای آزمایش هست؟و واسه اینکه خودم تست بشم؟از اینکه آزمایشگاه برم میترسم از اینکه دیگران فکر کنند مشکلی دارم.لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
سلام میترا جان
با جستجو در اینترنت می توانید مواد و داروهای غیرمجاز را پیدا کنید. مکمل لاغری Natural Max Slimming حاوی فلوکستین، سلدینافیل (ویاگرا)، و سیبوترامین است. هر یک از این داروها عوارض متعددی دارند و مصرف آنها می تواند بالقوه خطرناک باشد. اما از نظر شیشه می توانید برای اطمینان، یک نوار تست شیشه از داروخانه تهیه و ادرار فردی را که Natural Max Slimming مصرف کرده آزمایش کنید.
پدرام
سلام دکتر جان، خسته نباشد
بنده برای استخدام در شرکتی حدود 25 روز پیش آزمایشات عدم اعتیاد انجام دادم. سه روز قبل از ازمایش در حد کمی ماری جوانا مصرف کردم ولی از اونجایی که اکثرا میگن برای استخدام بیشتر روی تست مورفین و امفیتامین حساسیت دارن از این بابت خیالم راحت بود. ولی اخیرا متوجه شدم که ازمایشتات این شرکت بعلاوه موارد ذکر شده تست حشیش رو هم شامل میشه. درحال حاضر تمام ترس و استرس من برای مصرف همون چند کام ماری جوانا هستش، تمام پاسخ های شمارو چندبار خوندم و از این موضوع اطلاع دارم که بر اثر مصرف ماری تا یک ماه تست حشیش مثبت میشه. تنها سوالی که امیدی بهش دارم میخواستم بپرسم از اونجایی که روال این شرکت بصورتی هست که جواب ازمایشات رو همونطور که در اول بهش اشاره کردین بصورت شفاهی به نماینده شرکت اعلام میکنن نه بصورت جواب لاتین و ازمایشگاهی، آیا امیدی هست که جواب منفی باشه؟ اگر امکانش هست راهنماییم کنید که اگه مثبت هم باشه چه راهی برای دفاع از خودم دارم. اگ جوابم رو زود بدین ممنون میشم چون واقعا از همون موقع که تست رو انجام دادم تا الان دارم از استرس منفجر میشم.

پاسخ
سلام پدرام جان
مدت یک ماه یک عدد قطعی نیست. می توانید برای اطمینان یک نوار تست حشیش از داروخانه تهیه کنید. بعضی داروها نیز (مطابق جداول فوق) آزمایش حشیش را به صورت کاذب مثبت می کنند و در این صورت اصولاً باید آزمایش پس از قطع دارو تکرار شود یا آزمایش تأییدی انجام شود.
محمد
سلام من براي استخدامي مجتمع فولاد تست اعتياد دادم منتهي از اونجايي كه هيچ كس حتي دكترهاي مجتمع هم خبر نداشتن ماري جوانا در تست وجود دارد من با خيال راحت تست دادم و كلا قضيه استخدامم منتفي شد و آبروم پيش خونواده رفت،الان دقيقا ٣٣روز ميشه كه مصرف نكردم براي اثبات اين موضوع كه به ماريجوانا اعتياد ندارم و براي برگرداندن قطره اي از اعتبارم پيش خونوادم فردا قراره برم تست بدم،گفتيد ممكنه ١ماه شايد هم بيشتر در تست نشون بده،تا چند روز نهايتشه؟؟مصرفم ١سال مداوم بوده روزي ١رل ١گرمي.ممنون ميشم از كمكتون.در ضمن از زندگي واقعي و دور از مواد خيييلي زياد لذت ميبرم.

پاسخ
سلام محمد جان
زمان دقیقی نمی توان گفت. بهتر است یک نوار تست حشیش از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
zahra
سلام قرص های ریلایف،دیمن هیدرانات وسرماخوردگی بزرگسالان جواب ازمایش اعتیادومثبت نشون میده؟؟

پاسخ
سلام
بله آنتی هیستامین ها و داروهای دیگری که در جداول فوق مشاهده می شوند و بسیاری از داروهای دیگر ممکن است آزمایش اعتیاد را به طور کاذب مثبت کنند.
رهام
با عرض سلام و خسته نباشید
راستش من برا استخدام کارگر کارخانه میخوام تست اعتیاد بدم و فقط هم متادون مصرف میکنم
میخواستم بدونم تست متادون هم میگیرن اصلا؟؟
یا اگ میگیرن من باید چیکار کنم ک مثبت نشه اگ میشه لطف کنین و منو راهنمایی کنین

پاسخ
سلام رهام جان
اجزای آزمایش استخدام کاملاً سلیقه ای است و دستورالعمل واحدی برای آن وجود ندارد. برخی ادارات و شرکت ها متادون را هم تست می کنند اما حتی در مراکزی که متادون تست نمی شود نیز احتمالاً نتیجه ی تست تریاک در اثر مصرف متادون به طور کاذب مثبت خواهد شد. در هر حال تنها راهی که به فکر بنده می رسد این است که مصرف متادون یا داروهای مشابه باید زیر نظر مراکز مجاز ترک اعتیاد انجام شود و در این صورت این شانس وجود دارد که با ارائه ی گواهی بتوانید نظر مثبت کارخانه را جلب کنید. البته این بستگی به نظر ریاست کارخانه خواهد داشت وگرنه هیچ روش قطعی دیگری وجود ندارد که آزمایش مثبت نشود.
رامین
با سلام و خسته نباشید
در مراکزی که فقط میگن مشتقات تریاک و شیشه بررسی میشه،اگرکسی ماری مصرف کرده باشه مشخص میشه؟

پاسخ
سلام رامین جان
معمولاً پانل های تکی یا دوتایی برای تریاک یا تریاک و شیشه، شامل حشیش نیست. مگر اینکه پانل پنج تایی مصرف شود.
محسن
سلام اقای دکتر من ۲ ساله که ترامادول مصرف میکنم الان ۳روز که b2 میخورم ۲روز دیگه ازمایش میخام بدم برا استخدام ایا تست اعتیاد من مثبت میشه؟

پاسخ
سلام محسن جان
زمایش مورفین در اثر مصرف تریاک و مشتقات طبیعی یا مصنوعی آن مانند مورفین، هروئین، کدئین، فنتانیل، بوپرونورفین (b2)، و متادون مثبت می شود. مدت مثبت شده در مورد بوپرونورفین حداقل 2 تا 4 روز است.
بهروز
باسلام بنده دیروز با ارائه برگه تحت درمان بودن برای تست قبل از ازدواج به مرکز بهداشت اصفهان مراجعه کردم وآزمایش دادیم امروز که رفتم جواب را بگیرم گفتند از نظر تست متادون مثبت هستی و اصلا برای ما تحت درمان بودن قابل قبول نیست و فقط جواب را به همسر ومادر همسر شما میدهیم
آقای دکتر آبروم رفت تو را خدا اطلاع رسانی کنید که اشخاص دیگه ای مثل من بیآبرو نشند
حتی گفتم که میروم از این مرکز شکایت میکنم که حقوق شهروندی من را نادیده گرفتید و کپی نامه معاونت درمان که شما به اشتراک گذاشته بودید را ارائه دادم درجواب به من گفتند این دستوره که ما متادون را مثبت بزنیم چه با برگه تحت درمان نگهدارنده mmt وچه بدون آن و هیچ کار غیر قانونی انجام نداده ایم
نمیدونم چرا این قوانین که برای خودشون ارزش نداره را بخشنامه میکنند
ممنون از شما

پاسخ
سلام بهروز جان
نمی توانم چیزی بگویم جز اینکه متأسفم.
مصطفی
با سلام وعرض ادب واحترام وبا تشکر از زحمات جناب عالی ..بنده میخواستم بپرسم ایا قرص پوپرونورفین هم مانند متادن جواب رو مثبت میکنه ؟ ودوم اینکه گواهی تحت درمان بودن رو قبل ازمایش باید ارایه داد یا بعد ازمایش ازمایشگاه و اگاه کرد که تحت درمان هستیم تا در جواب تجدید حاصل شود .خیلی ممنون میشم راهنمایی بفرماین ..

پاسخ
سلام مصطفی جان
همه ی داروهای شبه تریاک مانند بوپرونورفین یا B2 آزمایش اعتیاد را البته به صورت کاذب مثبت می کنند. اصولاً برای تشخیص قطعی آزمایش تأییدی باید انجام شود.
در مورد ارائه ی گواهی تحت درمان فکر می کنم بهتر باشد که این کار را در ابتدا انجام دهید تا آزمایشگاه در جریان باشد. به طور کلی همه ی آزمایشگاهها هنگام پذیرش سؤالاتی از مراجعین می پرسند که یکی از این سؤالات درباره ی مصرف داروست.
مصطفی
با سلام و عرض خسته نباشید میخواستم بدونم قرص B2 هم مانند متادن جواب ازمایش رو مثبت میکنه ؟

پاسخ
سلام مصطفی جان
همه ی داروهای شبه تریاک مانند بوپرونورفین یا B2 آزمایش اعتیاد را البته به صورت کاذب مثبت می کنند. اصولاً برای تشخیص قطعی آزمایش تأییدی باید انجام شود.
عيسى
با سلام و تشكر بابت مطالب مفيدتون ، خدا خيرتون بده ، من ساكن استان هرمزگان هستم متاسفانه چند روز پيش براى تست اعتياد براى ازدواج به آزمايشگاه شبكه بهداشت مراجعه كردم كه بخاطر اينكه تحت درمان با متادون هستم آزمايشم مثبت شد و متاسفانه توى آزمايشگاه خيلى ترور شخصيتى شدم و مسئول آزمايشگاه جواب رو بهم نداد و ميگفت بايد عروس خانم و مادر عروس خانم بيان اينجا و تعهد بدهند تا جواب رو بهتون بدهيم و ميخوان آبروى منو ببرند البته خانمم در جريان اين موضوع هستند ولى خانواده هامون اگه بفهمند خيلى برامون بد ميشه و زندگيمون خراب ميشه ، مسئول آزمايشگاه خيلي بد اخلاق هستش و به من ميگه متادون رو جايگزين مواد كردي كه بخواى ما رو بپيچونى ، حالا با ديدن اين نامه موندم كه به كجا مراجعه كنم و بتونم از حق شهروندي خودم دفاع كنم ، تو رو خدا نامه رو برام ايميل كنيد ، با تشكر

پاسخ
سلام عیسی جان
نامه را از همین صفحه می توانید در کامپیوتر خود ذخیره کنید و چاپ بگیرید. فکر می کنم بهتر است به نزد رئیس شبکه بهداشت شهر خود مراجعه کنید و نامه را نشان دهید. امیدوارم مشکل حل شود. سعی کنید خونسردی خود را حفظ نمایید.
بهروز
یعنی اگر نامه تحت درمان ارائه دهم جواب آزمایش قبل از ازدواج من مثبت اعلام میشود یا منفی ؟یا اینکه توضیح میدهند که ایشان مثبت هستند وتحت درمان بوده و مجاز به ازدواج میباشند؟ لطفاً کامل توضیح دهید چون خیلی نگرانم. ممنون از راهنمایتون

پاسخ
ظاهراً فقط به خودتان اطلاع می دهند. متأسفانه از جزئیات مطلع نیستم.
بهروز
باسلام بنده مدت سه سال است که زیر نظر پزشک متادون مصرف میکنم آیا در سال 95تست متادون برای ازدواج میگیرند ضمناٌبرای ارائه جواب منفی اگر نیاز به نامه پزشک معالج باشد آیا به همسرم اطلاع میدهند که من از نظر متادون مثبت هستم. ممنون

پاسخ
سلام بهروز جان
متادون تست اعتیاد قبل از ازدواج را مثبت می کند. بر اساس نامه ی شماره ی 300/8096 مورخه ی 94/7/29 معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت، در صورتی که فرد گواهی تحت درمان بودن از مراکز/ واحدهای مجاز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست ارائه نماید، نتیجه ی آزمایش از نظر متادون یا بوپرونورفین (b2) به عنوان مستندات مرتبط با وضعیت سلامتی فرد محرمانه تلقی می شود و آزمایشگاه نباید نتیجه را به فردی غیر از خود بیمار اطلاع دهد.
سعیده
سلام خسته نباشین
برادرم دوشنبه شب قرص مورفین خورده و چهارشنبه صبح آزمایش قبل ازدواج رفته که مشکوک بوده و پنج شنبه دوباره آزمایش گرفته شده. و درست نمیگه قرص چی بوده. بنظر شما مثبت میشه

پاسخ
سلام سعیده جان
معمولاً آزمایش قبل از ازواج شامل تست مورفین است. داروهای مختلفی ممکن است این تست را مثبت کنند. پاسخ پرسش شما بستگی به این دارد که ایشان چه دارویی مصرف کرده است.
ایلیا
سلام وقت بخیر
به شوهرم مشکوک هستم به همین خاطر با هم به ازمایشگاه رفتیم و تست اعتیاد داد دکتر ازمایشگاه گفت نتیجه منفی بوده و خیالت راحت ، توی برگه ازمایش نوشته مورفین منفی ،ازمایش مورفین شامل تریاک هم میشه؟ ازمایش مورفین چه نوع موادی رو شامل میشه ؟
ممنون ا راهنماییتون

پاسخ
سلام ایلیا جان
آزمایش مورفین در اثر مصرف تریاک و مشتقات طبیعی یا مصنوعی آن مانند مورفین، هروئین، کدئین، فنتانیل، بوپرونورفین، و متادون مثبت می شود.
سوگل
با سلام.من تا چند وقت دیگه قراره ازدواج کنم .ازمایش عدم اعتیادی که موقع عقد ازش حرف میزنن با این روشهایی ک شما میگین هیچ اعتمادی بهش نیست ..من خیلی نگران این موضوع هستم پس ما با چه روشی مطمئن شیم که طرفمون سمت مواد رفته یا نه ..این یه موضوع خیلی مهمه برا شروع یه زندگی ...چرا باید برا تشخیصش اینهمه راه وجود داشته باششه که انکارش کنه؟تو رو خدا منو راهنمایی کنید من به شدت نگرانم...ممنون از لطفتون


پاسخ
سلام سوگل جان
بهترین راه در همه جای دنیا این است که مدتی با فرد مورد نظر زندگی کنید. البته شرایط مذهبی و اجتماعی در کشور ما چنین اجازه ای به خانواده ها نمی دهد اما به هر جهت باید حداکثر تلاش خود را بکنید تا شناخت بیشتری از شریک آینده زندگی خود پیدا کنید. هر چند راه های متعددی برای مخفی کردن اعتیاد وجود دارد و هیچ کس قاطعانه نمی تواند ادعایی را در این زمینه ثابت کند. به هر حال، به اعتقاد اینجانب، پاسخ پرسش شما و بسیاری از دوستان که مشکل مشابه دارند در آزمایشگاه نیست و باید بیرون از آزمایشگاه به دنبال آن باشید.
فاطیما
سلام،وقت به خیر..برادر من مبتلا به لوپوس هست و پردنیزولون،هیدروکسی کلروکین،سلسپت،لاموتریژین و کاربامازپین وآلندرونات مصرف میکنه،تا 4ماه قبل هم ماهانه پالس اندوکسان میگرفت..الان آزمایشات استخدامی داره،آیا این داروها تست اعتیاد رو مثبت نمیکنن?اگر بله آیا تکنیک انجام آزمایش همه جا یکسانه و جایی هست که دقت بالاتری داشته باشه?من خیلی نگرانم،آخه تو این 2سال خیلی بهش استرس وارد شده،نمیخوام برای استخدامش استرس مضاعف داشته باشه..ممنون میشم راهنماییمون کنین..

پاسخ
سلام فاطیما جان
با ارائه ی نسخه ی پزشک معالج برادرتان به آزمایشگاه، پزشک آزمایشگاه را در جریان مصرف داروها بگذارید. به هیچ وجه داروهایشان را قطع نکنید. امیدوارم مشکلی پیش نیاید.
محمد
سلام.خسته نباشید.
میخواستم بدونم مصرف قرص LD در منفی شدن ازمایش اعتیاد تاثیری داره؟ و مصرف قلیان و سیگار تا چند روز قابل تشخیص است در ازمایش؟

پاسخ
سلام محمد جان
در مورد مصرف قرص ال دی یا هر اقدام دیگری که تست اعتیاد را منفی کند مطالب و شنیده هایی وجود دارد که هیچ یک اساس علمی ندارند و موارد مشابه معمولاً به عنوان منفی کاذب یا نتیجه ی مشکوک یا تقلب در آزمایشگاه قابل تشخیص است و اغلب منجر به تکرار آزمایش یا عواقب ناگوار می شود.
در مورد تأثیر سیگار و قلیلن در آزمایش اعتیاد نیز بررسی جامعی انجام نشده و تنها به صورت کلی توصیه می شود یکی دو روز قبل از آزمایش مصرف نشوند.
ارمیس
سلام اقای دکترمن یه هفته دیگه ازمایش ازدواج دارم الان ترامادول مصرف میکنم ازفردامیخوام متادون بخورم ایا جواب ازمایش مثبت میشه خواهشا کمک کنید

پاسخ
سلام ارمیس جان
با توجه به این که ترامادول جزو مواد مخدر نیست، اطلاعات دقیقی درباره ی مشخصات آن وجود ندارد. معمولاً مدت مثبت شدن آزمایش ادرار 2 تا 4 روز پس از آخرین نوبت مصرف ترامادول است. هر چه مدت مصرف بیشتر و فواصل منظم تر باشد زمان فوق طولانی تر خواهد بود. همچنین ترامادول باعث مثبت کاذب شدن تست فن سیکلیدین می شود.
اطلاعات بیشتر در مورد ترامادول را در نشانی اینترنتی زیر خواهید یافت:
http://mentalhealthdaily.com/2015/11/06/how-long-does-tramadol-stay-in-your-system/
در مورد متادون هم اگر زیر نظر مرکز ترک اعتیاد مصرف کنید اصولاً جای نگرانی نخواهد بود.
علی
من به دلیل آلرژی و حساسیت فصلی قرص هیدروکسی زین مصرف می کنم می خواستم ببینم تاثیری در جواب آزمایش اعتیاد دارد یا نه؟؟؟

پاسخ
بله، هیدروکسی زین و آنتی هیستامین های دیگر ممکن است تست اعتیاد را به طور کاذب مثبت کنند.
محسن
سلام و درود...
بنده از بعد از ايام نوروز ٩٥ به صورت تفريحي اقدام به مصرف قرص B2 ميكردم،البته با توجه به موقعيت هاي مختلف ميزان مصرف متغيير بود.با توجه به شغلم،هر دو سال بايد اقدام به انجام آزمايشات پزشكي كنيم.از اونجايي كه آزمايشگاه اختصاصي شركت ما فقط روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه كارهاي آزمايشات رو انجام ميدن،من از روز جمعه مصرف دارو قطع و روز چهارشنبه صبح براي آزمايش اقدام كردم.حالا سوال من اين هستش آيا نتيجه آزمايش اعتياد مثبت ميباشد!؟!؟!؟

پاسخ
سلام محسن جان
مدت زمان مثبت شدن b2 در ادرار 2 تا 4 روز و در موارد مصرف طولانی بیشتر است.
متين
سلام ! من ٢ماه بود ماريجوانا نكشيده بودم امروز ٢ نفري نصف نخ مار جوانا كشيديم منم ١٥ روز ديگه تست ازدواج دارم امكان داره معلووم بشه ؟؟؟؟

پاسخ
سلام متین جان
برای اطمینان می توانید نوار تست ماریجوانا را از داروخانه تهیه کنید. قیمت آن نسبتاً ارزان و انجام و تفسیر نتیجه ی آزمایش ساده است. ماریجوانا در موارد مصرف مکرر تا یک ماه و گاهی هم بیشتر در ادرار قابل تشخیص است.
یوسف
سلام خدمت دکتر عزیز
دکتر جان من اصن مصرف ندارم و فقط توی چند مدت اخیر آنتی بیوتیک مصرف می کردم که الان 1 هفتست 1 دونه قرص مسکن هم نخوردم و فقط این قرصارو می خورم:
گاباپنتین 100 - شبی 1 عدد
متورال 50 روزی 1 عدد
آتوروواستاتین 20 - شبی 1 عدد
لیورگل 140 - شبی 1 عدد
این قرصا برای فشار و چربی خون و بیماری های کبد هستش.
این داروها روی تست مورفین تاثیری دارند؟؟
ممنونم

پاسخ
سلام یوسف جان
قطع داروهایی که با تجویز پزشک مصرف می شود به دلیل نگرانی از تست مثبت کاذب از نظر اعتیاد توصیه نمی شود. هنگام مراجعه برای آزمایش، نسخه ی پزشک خود را همراه داشته باشید. آتورواستاتین ممکن است تست حشیش را به طور کاذب مثبت کند.
حرمت
با عرض سلام
لطفا عنایت بفرمایید که همه دوستان دعا گوی شما هستند.بنده 2 بار تمام پاسخهای شما را خواندم ولی به جواب نرسیدم.42 ساله هستم و با توجه به مراجعات مکرر به انواع پزشکان علمی و سنتی متا سفانه مشکل جنسی بنده رفع نشد و ازدواج اول بنده به متارکه کشیده شد.متاسفانه به مصرف تریاک کشیده شدم ودارای شغل حساسی هستم.قبلا آزمایش ادرار بود و تست نواری و در نهایت tlc.اما اکنون شروع کردند و به نوبت دوستان را برای آزمایش خون میبرن که میگویند تا 40 روز قابل تشخیصه.پاسخ شریف ثابت شمارا که میفرمایید در برخی مراکز، آزمایش خون از نظر علائم غیرمستقیم اعتیاد مانند افزایش آنزیمهای کبدی انجام می شود که بنده نمی توانم درباره صحت و سقم آن نظر بدهم. را خواندم.اما تنها پناهگاه ما شمایید عاجزانه خواهش میکنم جواب دهید آیا قرص b2 این آزمایش را مثبت میکند.دوم اینکه با توجه به دسترسی شما به دوستان شاغل در مراکز فوق تخصصی این امر تا چند روز قابل ردیابی در خون است؟خانم دکتر حج فروش در پاسخی در حدود 4 سال پیش مرقوم فرمودند در روش nct تا سه هفته.عاجزانه اگر ممکن است جوابی تقریبی هم که شده مرقوم بفرمایی.انشاا..سالم باشید و خشنود

پاسخ
سلام دوست عزیز
ممنون از اظهار لطف شما
قرص بوپرونورفین جزو داروهای مجاز ترک اعتیاد است. احتمالاً اگر به صورت غیرمجاز مصرف شود، تست اعتیاد مثبت گزارش خواهد شد. مدت زمان مثبت شدن آن در ادرار 2 تا 4 روز و در موارد مصرف طولانی بیشتر است. در مورد تست خون از نظر بوپرونورفین واقعاً هیچ اطلاعی ندارم اما اصولاً اگر چنین تستی موجود باشد، اهمیت آن در تشخیص موارد مصرف اخیر است چون مدت زمان مثبت شدن آن کوتاه تر از ادرار است. امیدوارم سواد اندک بنده برای شما دوست عزیز راهگشا بوده باشد.
حسين
با عرض سلام و خسته نباشيد
ميخواستم ببرسم ايا قرص ب كمبلكس تاثيرى بر تست اعتياد داره يا نه و اكر تاثير داره، تا جند روز بعد از اخرين نوبت مصرف، اثرش ميمونه؟
باتشكر

پاسخ
سلام حسین جان
چند نکته ی ساده هست که اگر به آنها توجه شود از بسیاری از موارد مثبت کاذب و تکرار آزمایش و رفت و آمد مکرر و صرف وقت و هزینه ی اضافی و از همه مهم تر، استرس و دردسر غیرضروری جلوگیری خواهد شد. پرسش شما یکی از این موارد است که البته قبلاً به آنها اشاره شده اما در اینجا مجدداً یادآوری می شود:
- حداقل یکی دو روز پیش از آزمایش اعتیاد از مصرف داروهای بدون نسخه مانند قرص سرماخوردگی، انواع مسکن ها، و مکمل های ویتامین خودداری کنید.
- قرص سرماخوردگی و داروهای مشابه منجر به آزمایش مثبت کاذب از نظر آمفتامین (شیشه و اکستازی) می شوند.
- ایبوبروفن و داروهای مشابه آن باعث واکنش مثبت کاذب از نظر ماری جوانا (حشیش) می شوند.
- مولتی ویتامین ها و داروهای مشابه آن باعث واکنش مثبت کاذب از نظر ماری جوانا (حشیش) می شوند.
- مصرف نان های خشخاشی ممکن است منجر به تست مثبت کاذب از نظر تریاک شود.
- بسیاری از اسنک ها و حتی فرآورده های غلات که در صبحانه صرف می شوند، حاوی شاهدانه یا روغن آن هستند و تست ماری جوانا (حشیش) را مثبت می کنند.
- نوشیدنی های گازدار و حتی آب تونیک (آب کینین) اغلب منجر به تست مثبت کاذب از نظر تریاک می شوند.
- انواع دمنوش های گیاهی، چای سبز و سیاه، سیگار و قلیان و گیاهانی که اغلب به طور تفننی جویده یا به صورت انفیه مصرف می شوند، حاوی آلکالوئید هستند و ممکن است تست اعتیاد را به طور کاذب مثبت کنند.
امین
من مدت یک سال ترامادول مصرف میکردم دوز مصرف بالا و پایین میشد،یعنی یه روز مثلا دیویست یه روز مثلا صد دوباره روز بعد مثلا400،پلی الان مدت شش ماه است که فقط در روز پنجاه استفاده میکنم ،میخام تست اعتیاد برا استخدام بدم،تا چند روز همین مقدار کم در بدن و ادرار و خون ماندگار است،باتشکر

پاسخ
با توجه به این که این دارو جزو مواد مخدر نیست، اطلاعات دقیقی درباره ی مشخصات آن وجود ندارد. معمولاً مدت مثبت شدن آزمایش ادرار 2 تا 4 روز پس از آخرین نوبت مصرف ترامادول است. این مدت برای آزمایش خون کوتاه تر است اما زودتر مثبت می شود. هر چه مدت مصرف بیشتر و فواصل منظم تر باشد زمان فوق طولانی تر خواهد بود. همچنین ترامادول باعث مثبت کاذب شدن تست فن سیکلیدین می شود.
اطلاعات بیشتر در مورد ترامادول را در نشانی اینترنتی زیر خواهید یافت:
http://mentalhealthdaily.com/2015/11/06/how-long-does-tramadol-stay-in-your-system/
علي
سلام
اگر اسپري ليدوكايين براي دندان درد زده باشي و تست الكل ازت بگيرن مثبت نشون ميده؟

پاسخ
سلام علي جان
بله نشان مي دهد.
حسين
من جند روز ديكه براى استخدام بايد تست اعتياد و الكل بدم. دو تا سوال داشتم: ١- شهريور بارسال به مدت يك ماه قرص كلرديازبوكسايد٥ مصرف كردم. اثرش تا الان ميمونه يا نه؟ ٢- مصرف محلول ماينوكسيديل با توجه به داشتن ٧٠٪ الكل، ميتونه روى تست الكل تاثير مثبت بذاره؟ باتشكر

پاسخ
سلام حسين جان
كلرديازپوكسايد معمولاً تا يك الي دو هفته پس از آخرين نوبت مصرف قابل تشخيص است. مصرف موضعي و جلدي (غيرنظاميان) الكل و فرآورده هاي حاوي الكل معمولاً تست الكل را مثبت نمي كند.
رضا
با سلام مجدد خدمت اقاي دكتر در ادامه سئوال قبلي در بعضي از جواب هاي شما خوندم كه ازمايش خون ميتونه اخرين مصرف ماريجوانارو تشخيص بده اين بدين معني هست كه مثلا ازمايش از طريق خون منفي هم بشه ولي ميتونه بگه كه مثلا اخرين بار مصرف ٣ ماه قبل بوده ويا ١ سال قبل درسته؟؟؟يعني در هر صورت متوجه مصرف ميشن ايا؟؟؟ممنون ميشم بزرگواري كنيد جواب هاي منرو بدين

پاسخ
سلام
البته اين گونه موارد معمولاً روتين نيست و اغلب در آزمايشگاه پزشكي قانوني انجام مي شود. اما به لحاظ تئوري امكان تعيين دقيق زمان و مقدار مصرف وجود دارد.
رضا
سلام اقاي دكتر ٣ ماه پيش مصرف ٢ پوك ماريجونا داشتم قبل از اينهم يك سال قبلش در همين حد كم با ازمايش خون قابل تشخيص هست؟؟ تاكيد ميكنم فقط ازمايش خون از طريق ادرار ازمايش انجام نميشه فقط خون ممنون ميشم پاسخ منرو بدين واينكه من جواب هايي كه به دوستان دادينرو خوندم كه بيشتر در مورد ازمايش ادرار بوده باز هم ممنون

پاسخ
سلام رضا جان
سؤالتون كمي ديرتر دريافت شد و پوزش مي خواهم. آزمايش خون براي ماري جوانا البته كمتر رايج است اما امتياز آن امكان افتراق مواردي است كه مصرف اخير و جديد بوده. معمولاً تست خون تا ١٢ و گاهي تا ٢٤ ساعت پس از آخرين مصرف مثبت باقي مي ماند اما حداكثر تا يك هفته هم در موارد مصرف سنگين گزارش شده است.
رضا
سلام آقای دکتر . سوال منم جواب بدید لطفا

پاسخ
سلام رضا جان
لطفاً سؤال خود را دوباره مطرح کنید.
عذرخواهی می کنم.
پوریا
رزش استفاده از کیت چگونه است؟

پاسخ
به توضیحات روی بسته بندی کیت توجه کنید. معمولاً این تست ها به شکل نواری هستند که در شکل متن فوق مشاهده می شود. یک انتهای آن را که مشخص شده باید در داخل نمونه ی ادرار فرو برده و بلافاصله خارج کنید. سپس آن را در همین حال نگاه دارید. معمولاً نتیجه تا 5 دقیقه مشخص می شود. معمولاً مشاهده ی دو خط رنگی C و T به معنی منفی و یک خط رنگی C به معنی مثبت است.
پوریا
سلام.آقای دکتر من دیروزوپریروزتریاک مصرف کردم 2 روز دیگم برای استخدامی نظام تست میگیرن ازم به نظرتون مثبت میشه لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
سلام
مطمئن ترین راه این است که یک کیت آزمایش تریاک از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
علی
سلام اقای دکتر میخاستم بدونم قرص اریترومایسین 400 و سرماخوردگی بزگسالان و سیتریزین و ژلوفن تاثیری در ازمایش عدم اعتیاد داره
با تشکر

پاسخ
سلام علی جان
لیست بسیار بلند بالایی از داروها با تست اعتیاد تداخل دارند. به برخی از آن ها در متن و جدول های فوق اشاره شده است. به طور کلی بهتر است بجز داروهای ضروری هیچ داروی دیگری مصرف نشود اما در صورت مصرف نیز باید آزمایشگاه در جریان گذاشته شود.
no.asab
راستی اغای دکتر یادم رفت بگم متادون رو ب صورت شربت مصرف میکنه که تو کمپـها میدن این سه روز.
no.asab
سلام اغای دکتر توروخدا اگ میشه سوال منو شخصی جواب بدین ب ایمیلم.داداش من همش هجده سالشه ولی قراره برای کارت سلامت ازش تست اعتیادهم بگیرن.داداش بیچارمو از روز تولد بابام الوده کرد ب شیره .الان بابام مرده ومن ی دخترم وسرپرست خونه الان داداشم سه روزه بخاطرازمایش متادون مصرف میکنه تصمیم گرفته اگه منفی باشه و ابروش نره کلا ترک کنه تورو خدا کمک کنید ک بنظرتون نتیجه چی میشه؟و ایا روشی هست بهش بگم انجام بده ک حداقل مصرف شیره معلوم نشه .اون بی تاوان الوده شد از روز اول تولدش

پاسخ
سلام
متأسفانه امکان پاسخگویی از طریق ایمیل وجود ندارد.
Sina
دكتر خواهشا به سوال من زودتر پاسخ دهيد
دكتر امكانش هست كه در تست حشيش ماري جوانا تشخيص دهد؟ ميگويند تست حشيش با ماري جوانا متفاوت هست و تستي براي تشخيص ماري جوانا وجود ندارد و اين تست فقط براي حشيش هست و حشيش و ماري جوانا تفاوت دارد و در تست حشيش ماري جوانا قابل تشخيص نيس، دار اين باره لطفا توضيحات لازم را بديد مرسي

پاسخ
حشيش و ماري جوانا هر دو از گياه cannabis sativa به دست مي آيند و ماده ي فعال هر دو يكي است و THC نام دارد. تست ها معمولاً THC يا متابوليت هاي آن را شناسايي مي كنند و بنابراين فرقي از اين لحاظ بين حشيش و ماري جوانا وجود ندارد.
reza
سلام دکتر
من هفته ای یک عدد قرص ترامادول میخوردم حدود دوسال.الانم حدود ده روز هس نمیخورم ایا تا در روز دیگه تست خون بدم مثبت نشون میده
ممنون میشم راهنماییم کنید

پاسخ
سلام
آثار مصرف طولانی ترامادول و داروهای طولانی اثر دیگر مدتها در بدن باقی می ماند، اما مدت مثبت شدن آزمایش ادرار معمولاً تا 2 الی 4 روز پس از آخرین نوبت مصرف داروست.
رضا
سلام اقای دکتر توروخدا کامل راهنماییم کن
متاسفانه جند ماهی بصورت روزانه از قرص ۴۰ و۲۰ متادون بدون تجویز مصرف میکنم..آزمایش عدم اعتیاد برای ازدواج دارم یک هفته است که فقط یدونه بیست خوردم..سوالم اینهکه۱.قبل ازدواج چه تستی یا کجا برم از خودم یه ازمایش بدم تاخیالم راحت شه
۲.اصلا تو ازمایش عدم اعتیاد ازدواج متادونم نشون میده
وسوال اخرم چندروز نخورم وباخیال راحت برم ازمایش بدم...توروخدا سریع جواب بدید

پاسخ
سلام رضا جان
کیت تست متادون از داروخانه ها قابل تهیه و انجام آن ساده است.
در مورد سؤال دوم مطمئن نیستم اما تست اعتیاد قبل از ازدواج معمولاً شامل متادون نیست. به هر حال، احتیاط شرط عقل است.
و سؤال آخر: متادون معمولاً پس از 1 تا 3 روز قابل تشخیص نیست اما این یک قاعده ی کلی نیست
مصطفی
با سلام و خسته نباشید. میخواستم بگم من حدود ۱ ماهی هر ۳ روز درمیون شیشه مصرف میکردم،الان ۲ روزه مصرف نمیکنم، سوالم اینه چند روز دیگه برای استخدامی باید ازمایش اعتیاد بدم میخواستم ببینم ایا مثبت نشون میده؟ مدت زمان ماندگاریه شیشه در خون و ادرار چقدر است،

پاسخ
سلام
برای اطمینان یک کیت تست شیشه از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
ماجد
سلام دكتر جان خستهنباشي دكتر ي سوال حياتي دارم من شايد يك هفته يا دو هفته ده روزي دو سه كأم ماري ميكشم شده دو سه ماهم نكشيدم حالا يهوي گفتن برو ازمايش اعتياد بده حالا برا ازدواج باشه دو روز قبل دو سه كأم ماري بكشي جواب ازمايش مثبت ميشه خيلي برام حياتي

پاسخ
سلام
برای اطمینان یک کیت تست حشیش از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید.
ماجد
سلام آقاي دكتر ي سوال حياتي دارم من دو هفته دو سه پك بيشتر ماري استفاده نميكنم و بهم گفتن يهوي فردا برو ازمايش اعتياد بده حالا اگه ازمايش اعتياد برا ازدواج باشه دو روز قبل هم ماري كشيده باشي جواب ازمايشي مثبت دكتر جان ممنون ميشم جواب بدي خيلي حياتي

پاسخ
سلام ماجد جان
حشیش اغلب تا یک ماه قابل تشخیص است.
ماریا
قرص استامینوفون کدیین تا چند روز نشون میده تو آزمایش من همسرم معتاد نیست تو راه بوده بخاطر سردرد ی قرص استامینوفون کدیین خورده وبعد یک روز رفته آزمایش برای کار در شرکت داده جواب آزمایش مثبت میشه؟؟؟

پاسخ
ممکن است جواب مشکوک باشد و آزمایش تکرار شود. به هر حال بهتر است قبل از آزمایش هیچ دارویی مصرف نکنید.
حمیدرضا میم
با سلام خدمت آقای دکتر
من مدت طولانی هست که روزی دو گرم شیره مصرف میکنم و قصد دارم گواهینامه پایه یک رانندگی بگیرم در حال حاضر 4 روز هست که روزی 3 سی سی شربت متادون میخورم آقای دکتر ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که آیا بعد از 5 روز جواب تست اعتیاد من منفی میشه خیلی از راهنمایی شما ممنون هستم

پاسخ
سلام حمیدرضا جان
اگر شربت متادون زیر نظر مراکز مجاز مصرف شود، مشکلی از نظر تست اعتیاد وجود نخواهد داشت. در مورد تست تریاک، بهتر است از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید تا مطمئن شوید.
آزاد
باسلام
ممنون از همه جوابها و راهنمایی هاتون
من مدت دو سال هفته ای دوبار ترامادول مصرف میکردم اما الان 12 روزی میشه مصرف نمیکنم و هیچ گونه درد و خماری هم ندارم و باید تست اعتیاد بدم برای استخدامی بیمارستان
حالا هم استرس دارم که جواب مثبت باشه یامنفی ؟؟؟
اگه امکانش هست خوب راهنماییم کنید چون تمام کامنت هارو هم خوندم و این استخدامی واسم مهم هستش بازم ممنون میشم

پاسخ
سلام
اگر تمام کامنت ها را خوانده باشید پس می دانید که اجزای آزمایش های استخدامی ثابت و مشخص نیست. آثار مصرف طولانی ترامادول و داروهای طولانی اثر دیگر مدتها در بدن باقی می ماند، اما مدت مثبت شدن آزمایش ادرار معمولاً تا 2 الی 4 روز پس از آخرین نوبت مصرف داروست.
لیلا
سلام دکتر ببخشید دوباره مزاحم میشم امروز فهمیدم همسرم به عنوان آزمایش عدم اعتیاد نامه ای از دادگاه تحویل گرفته و برای انجام آزمایش به پزشکی قانونی رفته و در طی این چند ماهی که جدا از هم زندگی می کنیم قرص بوپرنورفین2 رااز بازار آآزاد تهیه کرده و زیر نظر هیچ مرکز مجازی نبوده آیا ممکنه نتیجه آزمایش اون مثبت بشه چون تا یک هفته دیگه نتیجه رو به دادگاه اعلام نمیکنن و من تا اون موقع نمی تونم صبر کنم که نتیجه چی میشه به خدا فقط ترک کردن همسرم برام مهمه فقط برای برای اینکه همسرم ترک کنه این کارو کردم و آیا اگه جواب منفی باشه به خاطر این قرص نیست و واقعا ترک کرده خودش میگه هیچ دارویی نخورده و واقعا ترک کرده ولی برادرش میگه قرص بوپرنورفین2 میخوره تو

پاسخ
سلام
متأسفانه بجز توضیحی که قبلاً دادم، چیزی به ذهن بنده نمی رسد.
لیلا
سلام آقای دکتر ببخشید دوباره مزاحم میشم تورو خدا بگین راهی برای ثابت کردن اعتیاد به قرص بوپرنورفین2 هست یا نه؟

پاسخ
سلام لیلا جان
بوپرونورفین از نظر پزشکی جزو داروهایی است برای ترک اعتیاد تجویز می شوند. البته تست آن وجود دارد اما از نظر اثبات اعتیاد باید نظر یک حقوقدان را جویا شوید.
لیلا
سلام آقای دکتر من یه مدتیه با همسرم به خاطر مصرف تریاک و شیره اختلاف پیدا کردم تا جایی که مجبور شدم به دادگاه مراجعه کنم و درخواست آزمایش عدم اعتیاد کنم و دادگاه همسرم را به پزشکی قانونی ارجاع داد اما حالا فهمیدم که همسرم برای منفی کردن آزمایش در حال مصرف قرص بوپرنورفین2 میباشد آیا قرص بوپرنورفین2 در آزمایش عدم اعتیاد منفی است آیا راهی برای ثابت کردن اعتیاد او هست لطفا به من در این مورد کمک کنید ومنو به موارد گذشته ارجاع ندین چون اصلا حالم خوب نیست ازتون ممنونم

پاسخ
سلام لیلا جان
متأسفانه اطلاعات حقوقی بنده اندک و ناچیز است. حتماً در مورد اثبات اعتیاد با یک وکیل زبده مشورت کنید. قرص بوپرونورفین برای کمک به ترک اعتیاد مصرف می شود و اگر زیر نظر مراکز مجاز باشد مشکلی از نظر نتیجه ی تست اعتیاد ندارد.
علی حسبن
با سلام خدمت شما
من مدت 2 سال برای سردردهای شدید روزانه مقدار زیادی قرص استامینوفن کدئین مصرف کردم حالا میخاستم بدونم چه مدت طول میکشه ازمایش عدم اعتیاد منفی بشه با تشکر

پاسخ
سلام علی حسین جان
کدئین معمولاً تا 2 الی 3 روز تست ادرار را مثبت می کند. برای اطمینان یک تست اپیوم (تریاک) تهیه و خودتان آزمایش کنید.
آرمین
سلام و عرض خسته نباشید آقای دکتر :
آیا در آزمایش قبل از ازدواج تست متادون هم گرفته میشه ، و آیا طبق نامه ای که در بالا گذاشتید میشه نامه ای از مراجع تحت درمان برد تا تست متادون را به خانوادم نگن ؟ ممنون از راهنماییتون
من 2 شنبه آزمایش ازدواج دارم و یک دفعه داروم را قطع کردم ممنون میشم در صورت امکان جواب من را زود بدهید


پاسخ
سلام آرمین جان
حتماً گواهی تحت درمان بودن را از مرکز مجاز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست تهیه کنید و همراه داشته باشید. به علاوه بهتر است یک کپی از نامه ی فوق نیز همراه خود ببرید. بدون هماهنگی با آن مرکز، هرگز متادون را قطع نکنید.
علی
سلام دکتر جان
مدت یک ما الپروزولام مصرف کردم دیشب خوردم امشب نمی‌خورم فردا آزمایشدارم مثبت میشه


پاسخ
سلام علی جان
همان طور که در پاسخ به سؤالات قبلی هم به دفعات گفته شده، الپرازولام به مدت طولانی تست اعتیاد را مثبت می کند.
آرمين
با سلام مجدد
بنده در پست هاي قبلي اما متاسفاته جواب دقيقي نگرفتم شرمنده
آزمايش ETOH دقيقا براي چي هست؟ و آيا مصرف 2 ليوان شراب ساده بدون هيچ گونه اضافه شدن موادي در آن آيا بعد از گذشت 19 الي 20 ساعت در آزمايش چيزي نشان مي دهد؟ يا خير؟ يا مشكوك شرمنده از پرسش تكراري و از وقتي كه شما براي پاسخگويي مي گذاريد ممنون

پاسخ
سلام آرمین جان
تست ETOH احتمالاً برای الکل (اتانول) است. تا جایی که اطلاع دارم معمولاً برای تست الکل از هوای بازدم استفاده می شود. امیدوارم در آینده ی نزدیک بتوانم پست جامعی درباره ی تست الکل بگذارم. این مطلب کوتاه را بخوانید:
http://www.azizafshari.ir/vcon/139/
فرزاد
سلام خدمت دکتر عزیز خواهش میکنم جواب من رو بدید خیلی مهمه من تست ترامادول میدم منفی هست تست متادون مثبت میشه ولی بخدا من مصرف نمیکنم فقط شاید بعضی شبها بخاطر مشکلات و بی خوابی الپروزولام میخورم خب واسه الپروزولام هست چیکار باید کنم خیلی کم خوابی دارم یا بهتر بگم بی خوابی چیکار کنم هست منو راهنمایی کنید مممممممنووووووووووننننننن

پاسخ
سلام فرزاد جان
الپرازولام به مدت طولانی مثبت می شود. با یک متخصص روانپزشک مشورت کنید و راه دیگری برای مشکل خواب بیابید.
نا شناس
سلام.شرکت ما بدون هماهنگی میریرن وازمایش میگیرن..ایا اجازه ومجوز چنین کاری داذن...قرص ترا..متادون..حشیش..تریاک..شیشه وچندایی دیگه کیت دارن...راهنمایی خواستم که چه کیت هایی ذربازارهست..وچندروز مصرف رانشان میدهد

پاسخ
سلام
در مورد کیت های موجود در بازار توضیح مفصل است. خلاصه ی آن همراه با زمان و برخی جزئیات دیگر در متن بالا آمده است. اگر سؤالی در مورد هر یک از این جزئیات داشتید، دقیقاً مشخص کنید.
ابوالفضل
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دکتر عزیز.
میخواستم بدونم که غنچه گیاه شاهدانه با حشیش تفاوتی داره؟!ماندگاری کدام نوع بیشتر؟!نوار مغز تا چه مدت علائم مصرف را نشان می دهد؟!ورزش و رژیم غذایی در صورت عدم مصرفت تاثیری در آزمایش آنزیم کبدی دارد؟!

پاسخ
سلام ابوالفضل جان
آزمایش اغلب شامل تست ادرار است که معمولاً تا حدود یک ماه پس از آخرین مصرف مثبت می شود. مصرف برخی داروها و الکل و همچنین مواد مخدر منجر به تغییرات کوتاه مدت و غیراختصاصی در نوار مغزی می شود. همچنین در افرادی که این مواد را پس از مصرف طولانی، ترک کرده اند، تغییراتی در نوار مغزی گزارش شده است. اما تا جایی که اطلاع دارم هیچ یک از موارد فوق اختصاصی نیست و ارزش تشخیصی ندارد.
محمود
سلام آقاي دكتر و تشكر از وقت شما
من آزمايش دراگ دادم براي استخدام آيا در آزمايش دراگ و نيم ساعت قبل از آن سيگار گشيدم آيا سيگار جزو فاكتور هاي آزمايش است يا خير؟

پاسخ
سلام محمود جان
بهتر است یکی دو روز قبل از آزمایش چیزی مصرف نشود. برخی انواع دخانیات و حتی چای سبز در برخی روش ای تست اعتیاد اثر می گذارند.
رامين
با سلام و خسته نباشيد
آقاي دكتر من براي استخدام آزمايش ETOH را دادم و 19 الي 20 ساعت پيش در حد 2 ليوان شراب قرمز خوردم كه در صد الكل آن بالا نبود و چيزي در شراب آن اضافه نشده بود آيا تست الكل براي بنده مثبت نشان مي دهد يا خير؟ . يا مشكوك؟
با سپاس از زحمات شما

پاسخ
سلام دوست عزیز
تا جایی که بنده اطلاع دارم تست الکل وجود دارد اما نه به آن معنی که جزو آزمایش استخدامی یا ازدواج و ... باشد. بیشترین کاربرد تست الکل در حوادث رانندگی و کنترل رانندگان به ویژه وسایل نقلیه عمومی است. در آینده نزدیک سعی می کنم مطلب جامعی درباره تست الکل بنویسم اما علی الحساب پست زیر را بخوانید.
http://www.azizafshari.ir/vcon/139/
ali
باسلام وخسته نباشید وتشکر فراوان تبریک عید و روز مرد.اقای دکتر میخواستم بدونم خوردن ۴عدد قرص ضدبارداریHDبر روی ازمایش مورفین اثری داره وایا خوردن ان توسط مرد چه عوارض جانبی برای او داره ایا شبیه عوارضی است که بر روی خانمها داره؟

پاسخ
سلام و سپاس
هیچ مرجع علمی درباره ی اثر قرص ضدبارداری در آزمایش اعتیاد وجود ندارد. ضمن این که آزمایشگاه همواره روش هایی برای تشخیص موارد تقلب در آزمایش اعتیاد دارد. قرص های ضدبارداری حاوی هورمون های زنانه به مقدار زیاد هستند و عوارض آن ها گاهی می تواند خطرناک باشد.
ساناز
سلام آقای دکتر آزمایش اعتیاد شامل سیگارم میشه و اگه هست چند روز طول میکشه تا نتیجه منفی بشه بخصوص سیگار منتول ممنون.

پاسخ
سلام ساناز جان
امکان تشخیص مصرف نیکوتین با آزمایش ادرار، بزاق و خون وجود دارد. در پاسخ به پرسش دوم باید بگویم بستگی به میزان و مدت و نوع مصرف، و عوامل دیگر مانند روش آزمایش دارد و این مدت ممکن است حتی در سیگاریهای غیرفعال (افرادی که به طور ناخواسته در معرض دود سیگار هستند) از 2 روز تا 3 ماه طول بکشد. تیوسیانات آزمایش نیکوتین را به طور کاذب مثبت می کند. تماس با این ماده در برخی مشاغل مانند ذوب فلزات و مصرف برخی غذاها مانند کلم، گل کلم، بادام و خردل و داروهایی مانند آمفتامین بیشتر است. سیگارهای حاوی منتول، آزمایش نیکوتین را به مدت طولانی تری مثبت می کنند.
پری
سلام اقای دکتر میخواستم سوال کنم که ایا قلیون هم تو ازمایش عدم اعتیاد تاثیر داره؟

پاسخ
سلام پری جان
نمی توان با قطعیت گفت که قلیان در نتیجه ی تست عدم اعتیاد بی تأثیر است. عاقلانه تر این است که چند روز قبل از این آزمایش از مصرف دخانیات و حتی انواع دمنوش و چای خودداری شود.
aniyas
باسلام وخسته نباشید،بنده سرما خوردم و از دو روز پیش طبق دستور پزشک نوافن و ازیترومایسین و letizen میخورم،۵روز دیگه هم باید ازمایش خون برای ازدواج بدم،احتمالش هست جوابم منفی باشه؟اگر از الان قطعشون کنم اثرش از بین میره؟

پاسخ
سلام
بسیاری از داروها در نتیجه ی آزمایش اعتیاد تأثیرگذارند. بهتر است با نظر پزشکتان، چند روز قبل از آزمایش هیچ دارویی مصرف نکنید.
حامد
سلام آقای دکتر
من برای لکنت زبانم میخوردم و لذا قطع کردنش باعث میشه لکنتم شروع بشه و در ضمن من حس اعتیاد به کلونازپام ندارم فقط برای درمان میخورم و روم نمیشه برم مرکز ترک اعتیاد وجهه ی خوبی برام درست نمیکنه و
میدونم نمیشه زمان دقیقی رو بگید که مصرف نکنم باعث بشه اثار کلونازپام بعد از 2سال استفاده به صورت روزانه یک چهارم از بین بره .اما همه چیز تقریبی هست دقیق نیست و لذا میخواستم بدونم حد اکثر و یا به طور نقریبی چند ماه استفاده نکنم باعث میشه اثارش بره ؟؟؟؟
تشکر

پاسخ
سلام حامد جان
متأسفانه جواب قطعی و دقیقی برای پرسش شما ندارم. در یک مطالعه توسط Negrusz A و همکاران در سال 2003، ده نفر داوطلب سالم پس از یک نوبت مصرف 3 میلی گرم کلونازپام آزمایش شدند. آزمایش در 8 نفر تا روز بیستم و در دو نفر دیگر پس از 21 روز هنوز مثبت بود. می توانید برای اطمینان، یک کیت تشخیص بنزودیازپین از داروخانه تهیه کنید و خودتان آزمایش را انجام دهید.
جی
دکتر من دارو های ضد افسردگی و اشتها آور مصرف میکنم ممکنه بخاطر این آزمایش شیشه ی من مثبت شده باشه؟؟ (تری فلوئوپرازین سرتالین و سیپروهپتادین)(هیدروکلراید)

پاسخ
افدرین، پسودوافدرین، فنیل افرین، فنیل پروپانول آمین، فن فلورآمین، دکستروآمفتامین، متامفتامین، سلژیلین، کلروپرومازین، ترازودون، بوپروپیون، دزیپرامین، آمانتادین، رانیتیدین، و به طور کلی داروهای آنتی هیستامین و مسکن ها، ضدافسردگی ها، کلومی پرامین، سرترالین، ونلافکسین، آنتی بیوتیک ها، داروهای ضدجنون و ... آزمایش شیشه را مثبت می کنند.
جی
سلام دکتر خسته نباشید من همانطور ک گفتید از خودم تست شیشه گرفتم + شد حالا چکار کنم فردا آزمایش دارم 13 فروردین آخرین مصرفم بوده خواهش میکنم راهنمایی کنیید

پاسخ
سلام
تنها راه مطمئن این است که صبر کنید و آزمایش را هر روز تکرار کنید. راه های دیگر قطعی نیست و ممکن است باعث شود آزمایشگاه نمونه را مشکوک گزارش کند.
مهدی
باسلام
اقای دکتر تورو خدا جواب منم بدید
مورفین چقد طول میکشه در بدنت باشه اگه ازمایش خون بگیرن.من قبول شدم گفتن باید برا اعتیاد تست مورفین بدی از طریق ازمایش خون.توروخدا کمک کنید چقد زمان میبره که ازمایشم منفی در بیاد.چند روز باید مصرف نکنم که منفی در بیاد از طریق ازمایش خون.حداقل و حداکثرش رو بگید.من شیره مصرف میکنم شاید یک سال بشه این اخر اخرها هر روز میکشم.جان عزیزت راهنمایی کن دکترررر

پاسخ
سلام مجدد
برای اطمینان یک تست تریاک از داروخانه تهیه کرده و خودتان انجام دهید.
مهدی
با سلام
میخاستم بدونم.دقیقا چند روز طول میکشه مورفین از بدن خارج بشه
وازمایشات ادرار و خون تا چند روز مصرف رو نشون میده.

پاسخ
سلام مهدی جان
این مدت بستگی به عوامل مختلف دارد اما معمولاً تست ادرار تا 2 الی 3 روز و تست خون به مدت کمتر می تواند مورفین را نشان دهد.
حسام
سلام وخسته نباشید
من حدود1سال است که مرتب تریاک میخورم وحالا باید برای ملوانی گواهی سلامت پزشکی بگیرم ازم میخان ازمایش خون بگیرن نیمدونم تست اعتیادهست یانه الان حدود5روز است که خوردن تریاک رو قطع کردم میخاستم بدونم این ازمایش خون که میخان ازم بگیرن همون اعتیاده یانه؟واینکه به نظرشما الان دیگه بدن من پاک شده؟چون فردابایدازمایش بدم
ممنون

پاسخ
سلام حسام جان
معمولاً آزمایش قبل از استخدام شامل تست اعتیاد هم هست. با توجه به مصرف خوراکی و طولانی، منفی شدن آزمایش مدتی طول خواهد کشید. برای اطمینان توصیه می کنم یک تست تریاک از داروخانه تهیه کرده و خودتان انجام دهید.
حامد
خوب این که بد شد به نظر شما با توجه به این که 2ساله دارم کلونازپام 2میلی مصرف میکنم چه مدت مصرف نکنم باعث میشه که آثارش از بدنم بره؟

پاسخ
دفع کامل یک قرص کلونازپام حداقل سه روز طول می کشد. با توجه به مصرف طولانی که فرمودید زمان دقیقی نمی توانم بگویم اما طولانی خواهد بود. ضمن این که گاهی قطع سرخود این نوع داروها ممکن است عوارض خطرناکی داشته باشد. توصیه می کنم این کار را زیر نظر یکی از مراکز ترک اعتیاد انجام دهید. در این مراکز می توانید با انجام مکرر آزمایش از منفی شدن آن هم مطلع شوید.
ارمین
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگوار پوزش میخام دوست من مدت دوسال متوالی شیشه مصرف میکند جهت تست اعتیاد مت امفتامین چند روز باید از قطع مصرف ان گذشته باشد که جواب ازمایش منفی شود؟ ایا در طول این قطع مصرف میتوان قرص ریتالین استفاده کند!؟ و مصرف ریتالین در مثبت شدن ازمایش تاثیر میگذارد؟!سپاسکزارم از متانت و بردباری شما

پاسخ
سلام آرمین جان
با اطمینان نمی شود گفت. یک تست شیشه از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید. چند روز قبل از تست هیچ دارویی مصرف نکنید.
حامد
باسلام
جناب دکتر من 2سال قبل اتفاقی برای دندان دردم قرص کلونازپام2میلی خوردم و باعث شد لکنت زبانم خیلی کم بشه منم تابع همچین اثری از اون مدت تا العان که 2سالی میشه روزانه یک چهارم کلونازپام 2میلی میخورم و اگر نخورم دوباره لکنتم شروع میشه.چون برای امتحان وکالت تست میگیرن میخوام ببینم چیکار کنم
سوال اول :با توجه به مدت 2ساله ی مصرف اگر چه مدت استفاده نکنم آزمایشم منفی میشه
سوال دوم :چون پزشکی در جریان نیست میتونم با در جریان گزاشتن پزشک و گواهی به خوردن ادامه بدم و تست اعتیاد بدم ؟
سوال سوم برای آزمایش اعتیاد که به پزشکی قانونی ارجاع میشه از ادرار نمونه میگیرن یا از خون؟
سوال چهارم :آیا اصلا کلونازپام باعث مثبت شدن آزمایش میشود یا خیر؟
تشکر


پاسخ
سلام حامد جان
کلونازپام و سایر داروهای آرامبخش جزو برخی پانل های تست اعتیاد هستند، ضمن این که هر دارویی ممکن است این تست را به طور کاذب مثبت کند. گاهی این داروها به مدت طولانی (تا یک ماه) قابل تشخیص هستند. متأسفانه در مورد جزئیات تست اعتیاد در هیچ مرکزی هیچ گونه اطلاع رسانی نمی شود و بنده هم بی اطلاع هستم. در مورد ارائه ی گواهی نیز همه چیز بستگی به نظر آن مرکز دارد که این گواهی را قبول کند یا نه.
فرشته
سلام ممنون از صحبت های مفیدتون.
می خواستم بدونم ایا ازمایشی هست که ثابت کنه فردی در حال حاظر یا نحایتا در یک ماه اخیر از مشروب استفاده کرده یانه. خواهش می کنم زود به من جواب دهید. البته شاید بهتر باشد بگویم که اگر چنین ازمایشی وجود داشته باشد،به دستور قاضی اجرا خواهد شد

پاسخ
سلام فرشته جان
الکل به سرعت در بدن متابولیزه می شود و اثبات مصرف آن پس از چند ساعت بسیار مشکل است.
جی
سلام من 12دفروردیین شیشه مصرف کردم 30فروردین آزمایش دارم آیا تو آزمایش نشون میده

پاسخ
سلام
با اطمینان نمی شود گفت. یک تست شیشه از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
طاها
باسلام و خسته نباشي من شيره و متادن مصرف ميكردم دوساعت پس از كشيدن شيره ازم تست گرفتن روز قبل هم 5سي سي متادن خوردم،ازمايش اول مثبت شد و براي تشخيص نوع مواد مصرفي براي تفكيك ب ازمايشگاه فرستاده شد.42روز بعد بمن پاسخ دادن و اخراجم كردن ايا غربالگري دوم مشخص كرده نوع مواد مصرفي ام را؟الان متادن رقيق شده ميخورم ايا در تفكيك(ازمايش دوم) متادن مشخص ميشود.ميزان رقيق شده:1سي سي متادن در 4سي سي اب.

پاسخ
سلام طاها جان
روش های جدید تست اعتیاد بسیار حساس هستند و کمترین مقدار را تشخیص می دهند.
رامين
سلام و خسته نباشيد آقاي دكتر
من چند روز پيش آزمايش ETOH و DRUGS دادم روز قبل ساعت 2 3 بعداز ظهر 2 ليوان شراب قرمز كه الكل آن كم بود و هيچ چيزي به آن اضافه نشده بود خوردم و سيگار هم مصرف ميكنم مي خواستم بدانم بعد از گذشت 19 الي 20 ساعت آيا مصرف 2 ليوان شراب معلوم مي شود يا خير؟ و سوال دوم اينكه آيا آزمايش DRUGS مربوط به سيگار مي شود يا خير؟ ممنون از لطفتون و وقتي كه ميزاريد

پاسخ
سلام آرمین جان
با اطمینان نمی شود گفت. یک تست داروی مورد نظرتان را از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید. چند روز قبل از تست، سیگار، الکل یا هیچ دارویی مصرف نکنید.
محمد
سلام اقای دکتر
من یه پسر 17 سالم که متاسفانه به دلیل گشتن با دوستای نابابو نداشتن جنبه معتاد شدم من الان نزدیکه دوماه هست که هرو روز تقریبا حشیش یا مارجوانا میکشم البته اصلا نسخ نمیشدم و طوری نبود که حتما باید بکشم اگه بود میکشیدم اگه نبود نمیکشیدم الان 6 روزه که ترک کردم و 1 ماه دیگه ازمایش ادرار دارم به نظر شما مثبت میشه یا منفی؟؟؟

پاسخ
سلام محمد جان
با اطمینان نمی شود گفت. یک تست حشیش از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
معصومه
با سلام مدتی است به شوهرم مشکوکم به مصرف شیشه یا قرص اکس ، تست اعتیاد از طریق خون گرفتم تست متام فتامین مثبت ، یک ساعتقبل تست یه کپسول نوافن به بهانه سردرد خورد ممکنه اثر قرص باشه ،

پاسخ
سلام
بله ممکن است.
یکی دو روز قبل از آزمایش هیچ دارویی نباید مصرف شود.
پویا
باسلام خسته نباشید. من 2 روز پیش تریاک کشیدم پس فردا میخوام برا ازدواجم ازمایش اعتیاد بدم ایا مثبت میشه

پاسخ
سلام پویا جان
احتمالاً منفی می شود اما برای اطمینان یک تست اُپیوم از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
ساشا
با سلام و خسته نباشید. میخواستم بدونم مصرف b2 تاثیری در مثبت شدن تست اعتیاد داره یا نه؟ و اینکه آیا برا آزمایش ازدواج و استخدام راهی برای تشخیص مصرف بوپرونورفین وجود دارد یا خیر. بنده تحت درمان از مراکز مجاز نیستم و بصورت آزاد روزانه نصف قرص مصرف دارم .

پاسخ
سلام ساشا جان
جواب این سؤال بستگی به نوع کیت مورد استفاده دارد. بوپرونورفین معمولاً تا یک حدود هفته در ادرار قابل تشخیص است. بهتر است مصرف این قرص تحت نظارت مراکز مجاز انجام شود چون قطع آن هم ممکن است مشکل ساز شود.
saeid
با سلام خسته نباشید خدمت شما اقای دکتر خواهشا جواب این حقیر را سریع بدهید من شیشه مصرف میکنم خانمم شکایت کرده وبنده باید به دادگاه بروم و100% ازمایش بدهم چند روز مصرف نکنم ازمایش منفی نشان میدهد وایا ازمایش ادرار میگیرند امکان دارد ازمایش مو بگیرند

پاسخ
سلام
در مواردی که پرونده تشکیل می شود همه چیز بستگی به نظر قاضی پرونده خواهد داشت. بنده از رویه های قضایی بی اطلاع هستم اما آزمایشگاه پزشکی قانونی تا جایی که می دانم علاوه بر روش های رایج تست اعتیاد، امکانات آزمایش مو و ناخن را هم دارد.
علی
سلام اقای دکتر.باتشکر از راهنمایی های بسیار خوبتان.میخواستم بدونم ایا مصرف کپسول دراگون حاوی کراتوم جواب ازمایش عدم اعتیاد را مثبت میکند وقابل تشخیص هست اگر جواب مثبت است بعد چند روز از بدن پاک میشود

پاسخ
سلام علی جان
کراتوم نوعی گیاه همیشه سبز با نام علمی میتراگینا اسپکیوسا و از تیره روناسیان است. کراتوم با اتصال به گیرنده های تریاک منجر به اثرات ضد درد و سرخوشی می شود. مصرف این گیاه در برخی افراد منجر به وابستگی می شود اما هیچ گزارشی از موارد مثبت شدن تست اعتیاد پس از مصرف کراتوم وجود ندارد. با این حال دفع کامل آن از بدن ممکن است یکی دو روز طول بکشد و توصیه ی کلی این است که یکی دو روز قبل از آزمایش چیزی مصرف نکنید.
ساشا
با سلام و خدا قوت... ممنونم که وقت میذارید و به سوالاتمون جواب میدین. من معتاد تریاک بودم الان شیش روزه مصرف نکردم در عوض قرص b2 مصرف میکنم...چند روز دیگه برا استخدام باید آزمایش بدم. میخواستم ببینم تست اعتیادم مثبت میشه یا منفی... با تشکر

پاسخ
سلام ساشا جان
بر اساس نامه ی شماره ی 300/8096 مورخه ی 94/7/29 معاونت محترم بهداشتی وزارت بهداشت، در صورتی که فرد گواهی تحت درمان بودن از مراکز/ واحدهای مجاز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست ارائه نماید، نتیجه ی آزمایش از نظر متادون یا بوپرونورفین (b2) به عنوان مستندات مرتبط با وضعیت سلامتی فرد محرمانه تلقی می شود و آزمایشگاه نباید نتیجه را به فردی غیر از خود بیمار اطلاع دهد.
علي
باسلام ٣ ماه پيش در حد دو پوك گراس داشتم ممكن هست با آزمايش خون قابل تشخيص باشه بايد بگم قبل از اين مصرف هم ٦ ماه قبلش بوده در حد خيلي كم ممنون ميشم پاسخ بدين ممنون

پاسخ
سلام علی جان
تحقیقات قطعی در این باره انجام نشده است. در برخی مقاله هاله ها حداکثر زمانی که ماری جوانا در ادرار قابل تشخیص بوده تا بیش از 2 ماه هم گزارش شده اما این زمان بستگی به متغیرهای متعددی دارد که قبلاً هم در سایر پاسخ ها گفته شده است. به طور کلی 3 ماه زمان نسبتاً قابل توجهی است و احتمال مثبت شدن آزمایش ادرار پس از این مدت اگر نه منتفی، در هر حال زیاد نیست. مدت مثبت ماندن آزمایش خون کمتر است.
سحر
با سلام
مرسی از جواب سریع و وقتی که برای ما میگذارین
یه سوال دیگه هم داشتم اینکه ترامادول جز گروه مرفین ها یا کدئین هاست ؟

پاسخ
سلام
ترامادول و متابولیت آن به گیرنده ی اپیوئید متصل می شوند و تا 2 الی 4 روز در ادرار قابل تشخیص هستند. البته ساختمان آن ها با مرفین و کدئین بسیار متفاوت است و احتمال واکنش مثبت کاذب در کیت های عادی وجود ندارد. اما کیت های کامل تری وجود دارد که ترامادول و ترکیبات شبه تریاک را شناسایی می کنند و برخی آزمایشگاه ها این جواب را مثبت کاذب تلقی می کنند.
سحر
سلام من مصرف ترامادول دوز 100 داشتم اما 2 هفتس کم کردم مثلا روزی 2 تا میخوام بدونم اگه آزمایش ازدواج بدم مشخص میشه؟ آزمایشم 10 روز دیگس میخوام تا اونروز کامل قطعش کنم و دیگه نخورم.

پاسخ
سلام سحر جان
آزمایش ممکن است به صورت کاذب مثبت شود. با یک پزشک ترک اعتیاد مشورت کنید.
احمد
سلام ببخشید من متدون مصرف میکنم اونم از نوع قرصش روزی یه قرص40 میخورم...از ازمایش خون میشه فهمید که مصرف میکنم؟یا فقط از راه ادرار میشه فهمید؟؟ شما در بالا هم گفتین که متادون تستش به صورت روتین هس؟این یعنی چی؟بعد من یعضی وقتا 2تا ورق ترامادول 100 میخورم و قرص ضد تشنج میخورم...ایا بازم امکان تشنج وجود داره؟؟

پاسخ
سلام احمد جان
در مورد عوارض داروها توصیه می کنم حتماً با پزشک مرکز ترک اعتیاد مشورت کنید و اصولاً هر گونه مصرف این قرص ها اگر زیر نظر این مراکز باشد هم عوارض کمتری دارد و هم طبق بخشنامه ی معاونت محترم وزارت بهداشت که در بالا می بینید، در نتیجه ی تست اعتیاد مؤثر خواهد بود.
در مورد تست متادون، جوابی که به یک سؤال داده شده با توجه به نوع سؤال ممکن است فرق کند. به طور کلی تست متادون معمولاً با نمونه ی ادرار انجام می شود. متأسفانه دستورالعمل ثابتی وجود ندارد و در حال حاضر به دلیل مصرف خودسرانه ی این قبیل داروها، به تدریج الگوی اعتیاد به سمت آنها کشیده می شود. اصولاً باید این داروها تحت نظارت مراکز ترک اعتیاد تجویز و مصرف شوند و مقدار آنها باید تحت کنترل باشد. در غیر این صورت به دلیل افزایش مصرف، علاوه بر خطر اعتیاد، عوارض مختلفی نیز جان این افراد را تهدید می کند.
یعقوب
سلام من امروزژلوفن خوردم وفردابایدجهت عدم اعتیادتست آیامثبت نشان میدهد؟باتشکر

پاسخ
سلام یعقوب جان
پاسخ مثبت است
همان طور که در جدول مشاهده می شود، ژلوفن (ایبوپروفن) با متادون و با حشیش و باربیتوراتها مشابهتهایی دارد.
نا شناس
سلام
من خيلي كم در حد ٣-٤ ماه يه بار اونم مقدار كم طي ٢ سال گراس مصرف كردم!اخرين بارم هفته پيش بود! الان بهرم بهداري ناجا تست بدم مثبت ميشه؟؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
احتمالاً مثبت می شود. اما برای اطمینان می توانید یک تست ماری جوانا (تی اچ سی) از داروخانه تهیه کنید و خودتان آزمایش را انجام دهید.
کیهان
با عرض سلام، احترام و خسته نباشید.
آیا جهت تشخیص دقیقتر افراد معتاد (اعتیاد به تریاک و شیره آن) در برخی دستگاه های دولتی امکان داره از آزمایشات خونی استفاده بشه؟
ممنون میشم

پاسخ
سلام کیهان جان
معمولاً این کار انجام نمی شود اما امتیاز آزمایش خون این است که مصرف اخیر را نشان می دهد.
امید
باسلام و خسته نباشید به جناب دکتر ...دکتر جان الان حدود یکماه هست که من مصرف شیره و تریاک رو گذاشتم کنار حتی قبلا متادون و ترامادول و b2هم مصرف میکردم که این سری بدون کمک اینا این مسئله رو کنار گذاشتم ولی چند بار کیت عدم اعتیاد گرفتم نشون میده حتی آزمایشگاه هم رفتم مثبت نشون داد حالا بعداز یکماه من اول برج ۲ آزمایش عدم اعتیاد دارم نمیدونم باید چکار کنم ممنون میشم راهنمایی کنید خیلی درگیر این مسئله ام که چرا بعداز یکماه هنوز بدنم آلوده است حتی خانمم باور نمیکنه که من ترک کرده باشم ولی خودم از خودم مطمن هستم یعنی سر خودم که دیگه نمیخوام کلاه بزارم .ممنون .

پاسخ
سلام امید جان
تنها راه منفی شدن آزمایش اعتیاد این است که بیشتر صبر کنید و هر چند روز یک بار تست نواری را تکرار کنید تا وقتی که نتیجه منفی شود.
مهسا
سلام جناب دکتر من دیشب یک عدد کپسول سفالکسین خوردم میخواستم بدونم رو ازمایش عدم اعتیاد تاثیر داره؟

پاسخ
سلام مهسا جان
برخی آنتی بیوتیکها ممکن است تست کوکائین را به مدت یکی دو روز به طور کاذب مثبت کنند. البته اغلب جای نگرانی نیست و این گونه موارد توسط آزمایشگاه تشخیص داده می شود.
نا شناس
سلام وخسته نباشی
من چند باری تریاک و شیره مصرف کردم اما الان یک هفته نکشیدم میخوام بدونم بعد از چند مدت از بدنم خارج میشه تا ازمایش اعتیاد بدم نشون نده ممنون میشم راهنمای کنید
اگر تا 1 ماه مصرف نکنم تست اعتیاد نشون نمیده که من مصرف داشتم

پاسخ
سلام
يك راه اطمينان از اين قضيه اين است كه يك كيت تست ترياك از داروخانه تهيه كنيد و خودتان آزمايش كنيد.
مهدیه
سلام ممنون اینکه جواب منودادید میشه یکم زودترجوابمو بدین چون وقتم کمه دنبال راه حل هستم من فهمیدم بخاطر این جواب آزمایش متادون نامزدم مثبت شده اون واقعا ی قرص 20 متادون خورده نصف قرص 40 وبعد گذشت 7 روز ک آزمایش داده بود مثبت شده والان ازخوردن قرص 13 روزمیگذره واون باید دوباره آزمایش بده ومنفی بشه حتما ولی ما تا 7 عید وقت داریم مرتب آب میخوره واصلا اینکاره نبوده اولین بارش بوده تواعصبانیت خورده میخوام ببینم این قرص تا کی میمونه توبدنش وراهی هس ک اگه ازبدنش نره بیرون باترفندی آزمایش بپیچونیم چون خانواده ها نباید بفهمن والان هم واقعا پشیمونه ازکارش آخرین فرصتیه ک آزمایش بایدبده ممنون ازشما....

پاسخ
سلام مهدیه جان
زمان قطعی قابل ذکر نیست و زمانهای گفته شده صرفاً یک معدل از تحقیقات انجام شده است. نیمه عمر متادون به دلایل و در شرایط مختلف بین 15 تا 60 ساعت متغیر است، یعنی دفع کامل یک قرص متادون گاهی حدود 6 نیمه عمر (15 روز) طول می کشد. هر قدر مدت و مقدار مصرف طولانی تر باشد، زمان دفع هم افزایش می یابد.
جدیدترین تحقیقات نشان داده اعتیاد مانند دیابت یا فشارخون یک بیماری مزمن است و علاج قطعی ندارد (ریشه کن نمی شود) بلکه باید توسط خود فرد و اطرافیان و خانواده و جامعه کنترل شود. همان طور که فرد دیابتی تا پایان عمر باید تحت نظارت پزشک انسولین بزند یا قرص بخورد، کسی هم که دچار اعتیاد می شود باید تا پایان عمر داروهایی بخورد یا اقداماتی انجام دهد تا بیماری اش عود نکند. درمان اعتیاد در حال تبدیل به یک تخصص پزشکی است و امیدوارم شما و نامزدتان به این نکته توجه کنید و واقع بینانه با این بیماری مزمن برخورد کنید.
مرتضی
آزمایشگاه دولتی و آزمایشگاه خصوصی وقتی نوع درخواست از هر دونوع آزمایشگاه تست متادون بوده چطور میشه ک آزمایشگاه دولتی بزنه مثبت و ی ساعت بعد آزمایشگاه خصوصی بزنه منفی.
با تشکر

پاسخ
علل مختلفی می تواند منجر به تفاوت نتایج بین دو آزمایشگاه شود، اما اگر یک نمونه ی واحد را هم زمان در دو جا تست کنند و جواب یکسان نباشد، علل پیش از آزمایش حذف می شود و علل تکنیکی مانند دقت کیت یا روش انجام آزمایش یا تفسیر نتایج مطرح می شود.
مرتضی
متادون اگه ناخالصی داشته باشه حداکثر حداکثر تا چن روز آزمایشو مثبت میکنه.
با تشکر

پاسخ
چندین بار عرض شد که زمان قطعی قابل ذکر نیست و زمانهای گفته شده صرفاً یک معدل از تحقیقات انجام شده است. نیمه عمر متادون به دلایل و در شرایط مختلف بین 15 تا 60 ساعت متغیر است، یعنی دفع کامل یک قرص متادون حدود 6 نیمه عمر (15 روز) طول می کشد. هر قدر مدت و مقدار مصرف طولانی تر باشد، زمان دفع هم افزایش می یابد.
مهدیه
سلام خواهش میکنم جواب منوزودبدید من نامزدم آزمایش متادون داد مثبت شد بااینکه میگه من اینکارو نکردم ی ساعت بعد آزمایش اولی دوباره آزمایش داد منفی شد علت چیه آزمایشگاه اولی دولتی بوده میگن خطایی توش نیس الان میخوایم فقط آزمایش متادون بگیریم درمعرض دود بوده وقرص ایمی پرامین 25 سه عدد مصرف کرده آیا امکان داره مرفین یا متادون مثبت بشه بااین شرایط.ممنون

پاسخ
سلام مهديه جان
در مقالات مختلف گزارش شده كه ايمي پرامين از علل نتايج مثبت كاذب تست آمفتامين است. در مورد تماس ثانويه با دود نيز تحقيقات نشان داده تست ادرار را مثبت نميكند.
سالار
با سلام و خسته نباشید. دکتر من 21سن دارم تقریبا 4سال هست که سیگاریم بعد عید هم قراره واسه استخدام نظام تست بدم چیکار میشه کرد که جواب تست منفی باشه؟؟!! (خیلی واجبه ممنون میشم اگه زود جواب بدید)

پاسخ
سلام سالار جان
اگر منظورتان تست نيكوتين است، عوامل مختلفي در مدت زمان مثبت ماندن تست مؤثر است اما به طور كلي در اغلب موارد از نمونه ي ادرار استفاده مي شود و به طور متوسط ممكن است تست تا دو هفته مثبت باشد، هر چند در برخي شرايط ممكن است اين مدت طولاني تر شود.
توصيه ي بنده اين است كه حتماً سيگار را ترك كنيد. تحقيقات جديد نشان داده بهترين راه ترك سيگار اين است كه سيگار را يكباره براي هميشه كنار بگذارند. مايعات، ميوه جات، سير و پياز، ورزش و هواي آزاد نيز برايتان مفيد است.
موفق باشيد.
محمد
جندساعت قبل از تست عدم اعتياد براي استخدامنبايد متادون مصرف كرد؟،

پاسخ
سلام محمد جان
متادون اغلب ٢ تا ٤ روز در ادرار قابل تشخيص است.
محمد
سلام من الان 35 روز ماری جوانا مصرف نکردم ولی تست هنوز مثبت است آیا دلیل آن چیست
پاسخ
سلام محمد جان
عوامل متعددي در تعيين اين مدت مؤثر هستند و يك ماه متوسط زماني است كه حشيش در ادرار قابل تشخيص است. در برخي مقالات گفته شده طولاني ترين زمان آن ٤٥ روز است. در هر حال پاسخ قاطعي براي پرسش شما وجود ندارد.
امین
سلام دکتر من امروز ازمایش ازدواج دادم ولی جز قلیان و قهوه و مکمل های غذایی باشگاه چیزی مصرف نکردم و ازمایش ازدواجم مثبت شده علت چیست و برای ازمایش مجدد باید چ کاری انجام بدم ک مثبت نشه ممنون راهنمایی کنید

پاسخ
سلام امین جان
ای کاش می نوشتید آزمایش کدام ماده مثبت شده است. به طور کلی توصیه می شود طی روزهای قبل از آزمایش اعتیاد، حتی الامکان هیچ چیز حتی چای هم مصرف نشود.
اصغری
سلام دکتر عزیز.
بنده تمام مطالب رو مرور کردم اما کسی سوال من رو نپرسیده بود.
من حدود 10 روز دیگه ازمایش ازدواج دارم و امروز دو پک از حشیش کشیدم. قبلا از این هم مصرف حشیش نداشتم. ایا این دو پک در ازمایش مثبت نشان میده؟
با تشکر فراوان

پاسخ
سلام دوست عزیز
یک نوبت مصرف حشیش به مقدار اندک معمولاً تا مدت چند روز تست را مثبت می کند و هر چه مدت و دفعات مصرف افزایش یابد، این مدت طولانی تر خواهد بود. زمان قطعی برای منفی شدن تست قابل تعیین نیست. راحت ترین راه این است که نوار تست را از داروخانه تهیه کنید و خودتان انجام دهید.
بهرام
دکتر ضمنا من کیت تست ماری جوانا گرفتم هنوز مثبت میزنه بعد 10 روز؟چطور میشه منفیش کرد؟ایا خوردن مایعات و ورزش و عرق کردن کمکی میکنه؟ایا این کیتها روش شناساییشون با روش ازمایشگاه فرق داره? باز هم ممنون


پاسخ
ماری جوانا (حشیش) حدود یک ماه در ادرار قابل ردیابی است و تنها راه قطعی منفی شدن تست حشیش، عدم مصرف به مدت طولانی است.
بهرام
سلام و مخلصم دکتر جان برای استخدام تو ی شرکتی البته لعد از 7 ماه بیکاری ازم تست عدم اعتیاد خواستن.تا 10 روز پیش حشیش مصرف میکردم البته خیلی ضعیفتر از گل هست> میخواستم بدونم طبق قوانین رایج کشور ایران این ازمایشات شامله چه مواردی میشه؟ایا فقط مرفین و شیشه را ازمایش نمیکنن؟ازمایش ادرار میگیرن یا خون؟ایا ماریجوانا یا حشیش تو خون قابل ردیابی هست؟ خیلی نگرانم ممنون میشم پاسخ بدین

پاسخ
سلام بهرام جان
قاعده ی کلی وجود ندارد. معمولاً علاوه بر تریاک، مواد دیگر هم تست می شود و از نمونه ی ادرار استفاده می شود. حشیش و شیشه تست می شوند. آزمایش خون کمتر رایج است اما برتری اصلی آن بر نمونه ی ادرار این است که مصرف اخیر را نشان می دهد.
سعید
با سلام خدمت شما با تشکر فراوان از این که وقت گرانبهاتونو صرف ما کردین در کامنتهای فوق خوندم که مصرف تریاک و شیره معمولا بعداز 3روز از بدن خارج میشه اما حشیش و گفتین 1 ماه دلیلش چیه خیلی حیاطی زود ج بدین با خانمم تو ی شرکت استخدام شدیم دوروز ديگه آزمایش دارم امروزم ی سیگار حشیش کامل پر دونفری کشیدیم چکار کنم عجیب حالم خراب

پاسخ
سلام سعید جان
حشیش به دلیل رسوب در بافتهای بدن به مدت طولانی در ادرار قابل تشخیص است. تنها راه قطعی منفی شدن تست حشیش، عدم مصرف به مدت طولانی است.
جوادرضاییان
سلام دکتر ببخشید اگ امکان داره سریع جواب سوالمو بدین ممنون میشم.من پریشب تصادف کردم و چندتا مجروحی داریم ومقصرم من بودم. ازم تست الکل گرفتن مثبت دراومد ب مقدار۰.۱۳۱%Bac .خواستم بپرسم چ داروها یاخوردنیهایی باعث مثبت شدن تست الکل میشه ممنونم اگ راهنماییم کنید

پاسخ
سلام جواد جان
یک مطلب در مورد تست الکل هست که لینک آن در انتهای مطلب بالا قرار دارد. امیدوارم کمک کند.
ایکس
سلام دکتر جان تا جایی که بنده شنیدم و دیدم بله دیدم حشیش رو نمیشه تشخیص داد؟ولی طبق نظرات 30روز نشون میده؟؟؟چطور میشه اخه؟


پاسخ
سلام
متابولیت های حشیش به مدت طولانی در بافت های بدن رسوب می کند و به همین دلیل به مدت طولانی در ادرار قابل تشخیص است. منظور شما را از این که نمی شود حشیش را تشخیص داد دقیقاً متوجه نمی شوم. لطفاً بیشتر توضیح دهید و در صورت امکان منبعی برای این گفته ی خود ارائه دهید.
امیر
سلام اقای دکتر
بنده در استخدامی یک از دستگاهای اجرایی قبول شدم و تا جن روز دیگر احتمالا باید تست اعتیاد دهم.از اونجایی که من قلیان میکشم خواستم بدونم در ازمایش خون مشخص میشود یا نه؟
ممنون میشم اگه جواب بدید.

پاسخ
سلام
توصیه می شود تا چند روز قبل از آزمایش هیچ چیزی حتی چای هم مصرف نکنید.
نا شناس
با سلام، میخواستم بدونم در ازمایش خون برای بیمه عمر، چه چیز هایی معلوم میشود؟

پاسخ
سلام دوست عزیز و تشکر از پرسش خوب شما
بیمه های عمر هم مانند بیمه های سلامت، اصولاً نوعی صندوق سرمایه گذاری هستند که اساس آنها شانس زندگی افراد است. برای این که ببینیم احتمال زنده ماندن یا امید به زندگی افراد چقدر است روشهای مختلفی وجود دارد. معمولاً دولت ها یا برخی مؤسسات غیردولتی امید به زندگی را در جوامع مختلف محاسبه و برآورد می کنند و بر اساس آن برنامه ریزی های مختلف انجام می شود.
یکی از متغیرهای تعیین امید به زندگی، آزمایش خون است اما اهمیت آن معمولاً زیاد نیست چون بیشتر بیماریهایی که عمر انسان را کوتاه می کنند بدون علامت هستند و با آزمایش خون هم به سادگی قابل تشخیص نیستند.
غیر از آزمایش اعتیاد (سیگار، افیون، حشیش، ...) که معمولاً با استفاده از نمونه ی ادرار انجام می شود، سایر آزمایشها که برایشان از نمونه ی خون استفاده می شود شامل عوامل خطرساز قلبی عروقی مانند دیابت، چربی خون، اسید اوریک، فشار خون (مصرف داروی فشار خون، تست بتا اسکرین،) نارسایی کلیوی، نارسایی کبدی، تست مصرف داروی ادرارآور برای منفی شدن تست اعتیاد (تست دیورتیک اسکرین)، آزمایش های هپاتیت و ایدز است.
البته فهرست آزمایش ها در یک بیمه ی خاص ممکن است شامل همه ی موارد فوق یا حتی محدود به آنها نباشد و روند فعالیت هر شرکت به شدت سلیقه ای است.
علی احمدی
باسلام وتشکر از شما بابت راهنماییها واطلاعات بسیار خوبتان.میخواستم بدونم کسی که مصرف شیره داره پس از سه روز مصرف نکردن بوسیله تست های موجود دربازار ازخود تست گرفته وجوابش منفی شده در ازمایشگاه هم جواب ازمایشش منفی میشود.باتشکر

پاسخ
سلام علی جان
جواب منفی یک تست غربالی (به شرط انتخاب کیت مناسب و انجام صحیح آزمایش) ارزش بالایی دارد و بنابراین احتمالاً جواب آزمایشگاه نیز منفی خواهد بود. علل نتایج منفی کاذب تست های غربالی اغلب شامل انتخاب کیت نامناسب و یا رقیق بودن نمونه ی ادرار است.
رضا
جناب دکتر با سلام میخواستم بدونم ب2 یا بوپرنورفین جز تست های اعتیاد است و در پنل ها وجود داره و آیا در آزمایشات ادواری ادارات نشون داده میشه و ممنه ردیابی شه؟

پاسخ
سلام رضا جان
بوپرونورفین، قرص b2، سابوکسون یا تمجیزک، یک اپیوئید نیمه صناعی طولانی اثر است و به طور متوسط تا یک هفته در ادرار قابل تشخیص است. موادی که برای ترک اعتیاد مصرف می شوند، خود قابلیت اعتیادآوری هرچند اندک دارند. البته بوپرونورفین جز پانل 5 تایی یا 10 تایی نیست اما احتمال دارد این تستها را به طور کاذب مثبت کند. همچنین اداراتی که آزمایش ادواری انجام می دهند، جزئیات فنی مربوط به نوع کیت مورد استفاده خود را در اختیار کسی قرار نمی دهند.
حسین
با سلام، دو سوال داشتم اول اینکه قرص آلپرازولام نتیجه اپیوم که برای جواز کسب گرفته میشه رو مثبت میکنه؟ دوم اینکه من امروز قرص ژلوفن خوردم آیا اگر فردا تست بدم نتیجه مثبت میشه؟ اگه مثبت میشه چند روز باید صبر کنم که تاثیر ژلوفن از بین بره؟ با سپاس از شما

پاسخ
سلام حسین جان
آلپرازولام (زاناکس) به ویژه در افراد چاق و سالخوردگان و نیز مبتلایان به اختلال کبدی به مدت طولانی در بدن باقی می ماند و گاهی تا 2 روز یا بیشتر هم قابل شناسایی است. این دارو هم مانند اغلب بنزودیازپین ها، علاوه بر این که خود داروی مخدر محسوب می شود، باعث واکنش مثبت کاذب آزمایش اعتیاد هم می شود. ژلوفن هم مانند ترامادول و دکسترومتورفان و آنتی هیستامین های دیگر مانند دیفن هیدرامین، ممکن است منجر به مثبت شدن آزمایش غربال ادراری از نظر مواد مختلف به ویژه فن سیکلیدین شود. زمان دفع کامل ژلوفن حدود 3 روز است.
نا شناس
سلام همسرم ناس و ترامادول مصرف میکند آیا استفاده از تست نواری این موارد راهم نشان میدهد؟لطفا راهنمایی کنید که برای اثبات اینها باید چیکار کرد؟ممنون

پاسخ
سلام
ناس از برگ تنباکو ساخته می شود و اگر ناخالصی دیگری به آن اضافه نشود و اصولاً تست اعتیاد را مثبت نمی کند. ترامادول هم جزو مواد مخدر نیست. اما مصرف هر ماده ی مفرح و دارویی ممکن است نتیجه ی آزمایش را به طور کاذب مثبت کند.
هانی لهمیدی
یه دنیا ممنون از اینکه وققتتون رو در اختیار بنده قرار دادید فقط در موقع ترک قرصها کم خوابی و بی حوصله گی و عرق کردن و بی حالی زیاد میشود کار خاص یا خوراکی خاصی هست که باعث کم شدن چنین چیزهایی بشه ؟

پاسخ
سلام هانی جان
حتماً کارهایی برای کم شدن عوارض ترک اعتیاد وجود دارد. بهتر است با یکی از مراکز معتبر ترک اعتیاد مشورت کنید. داروهای مشخصی برای کمک به این افراد تجویز می شود اما نکته ی مهم این است که مصرف آنها باید همراه با مشاوره و زیر نظر پزشک باشد چون در غیر این صورت عوارض مختلفی مانند وابستگی به این داروها و یا خطر بازگشت به سوی مصرف داروهای قبلی و overdose جان افراد را تهدید می کند.
سینا
باعرض سلام وخسته نباشی مجدد خدمت شما
سوالم این بود که در درحال حاضردرازمایشات طب کار مراکز بهداشت برای استخدام دولتی ازمتادون نیز تست میگیرند یانه؟وسوال دوم اینکه تست متادون به جزدرکیت های تک مرحله ای درپانل های چند مرحله ای وجود دارد؟مچکر

پاسخ
سلام سینا جان
متادون جزو پانل ده تایی است و البته کیت تکی آن هم وجود دارد. متأسفانه از اجزای آزمایش اعتیاد برای استخدام دولتی اطلاع ندارم.
هانی لهمیدی
سلام دکتر
من چند سال است ترمادول ۲۰۰ مصرف میکنم و مصرفم روزانه ۶ عدد قرص ۲۰۰ اسا آیا بعد از ۵ روز استفاده نکردم آزمایشم منفی در میاد یا به دلیل میزان استفاده زیاد من باید وقت بیشتری رو برای ترک کنم چون ۵ روز دیگه آزمایش ازدواج دارم.
میشه توضیح بیشتری در مورد نتایج مثبت کاذب بدین؟
چنین چیزی رو در برگه آزمایش میتویسن؟
مثبت کاذب یعنی معتاد ؟
روی ورقه اگه مثبت کاذب بنویسن توضیحشون برای من و همراهانم چیه؟
آیا میگویند من معتاد هستم؟
فکر کنم منظورم گرفتین از شما یک جواب مفصل میخوام چون همه توضیحات بالا رو خوندم و توضیحاتتون خیلی مختصر بود آیا میوه یا خوراکی هست که برای پاک شدن خونمون و ادرار بهمون کمک کنه؟
ممنون از زحماتتون

پاسخ
سلام
آزمایشگاه مثبت کاذب را به شما اعلام نمی کند بلکه موظف است آن را بررسی کند و اگر مثبت واقعی بود در جواب بنویسد. منتهی بعضی روش ها قادر به افتراق بین موارد کاذب و واقعی نیستند و این از محدودیت های این روش هاست.
و چون نمی دانیم آن آزمایشگاه از چه روشی استفاده می کند کسی با اطمینان 100% نمی تواند جواب شما را بدهد.
اما از روی تجربه عرض می کنم با شرایطی که شما فرمودید احتمال منفی شدن بیشتر است.
ضمن این که ترامادول با این که هنوز جزو مواد مخدر نیست اما مصرف آن با عوارض خطرناکی همراه است.
سینا
سلام منتظر جوابم مرسی

پاسخ
سلام
لطفاً سؤال را دوباره بفرستید.
S
سلام. یه سوال داشتم ازتون. میخواستم بدونم خوردن قرص استامینوفن کدیین یا مصرف اسپری لیدوکایین میتونه تست متانفتامین رو مثبت نشون بده؟؟؟

پاسخ
سلام
کدئین تست مورفین (تریاک) و لیدوکائین تست کوکائین را ممکن است به طور کاذب مثبت کنند.
بهروز جان
باسلام خدمت استاد بزرگ
تشکر از تمامی زحماتتون .یه سوالی داشتم که برام خیلی ارزش داره لطفا صادقانه بهم بگید.اول در ازمایشگاه های دولتی کشور برای استخدام دولتی البته (به جز پزشک قانونی وازمایشگاه های سم شناسی که تخصصی هستند) ایا از پانل های 5گانه گرفته میشود یا 10گانه.بازم تاکید میکنم به جز پزشک قانونی و ازمایشگاه سمشناسی.مچکرم ومنتظر جواب

پاسخ
سلام بهروز جان
البته متأسفانه برخورد با این موضوع کاملاً سلیقه ای است و دستورالعمل ثابتی وجود ندارد اما تا جایی که بنده اطلاع دارم در حال حاضر تأکید اصلی روی تست مورفین (ترکیبات تریاک) و متامفتامین (شیشه) است و در جاهایی که بیشتر سخت گیری می کنند، نهایتاً پانل 5 تایی به کار می رود.
ف
سلام
من به پسرم برای مصرف گل شک دارم میخواستم بدونم تست این ماده از چه روشی است ؟ادرار یا خون ؟ لطفا راهنمایی کنید

پاسخ
سلام
تست نوار ادرار برای حشیش را از داروخانه تهیه کنید. قیمت آن نسبتاً ارزان است و نحوه ی انجام آزمایش روی بسته بندی نوشته شده است.
مجید
سلام و خسته نباشید ویژه خدمت شما. یه سوال که شاید تکراری باشه دارم از شما. واسه آزمایش ازدواج موارد حشیش و گل چند روز از طریق آزمایش خون و ادرار و همچنین از طریق نوار مغزی قابل مشاهده است و آزمایش مثبت اعلام میشه؟ ممنون اگه کمکم کنید

پاسخ
سلام مجید جان
آزمایش ازدواج شامل تست ادرار است که معمولاً تا حدود یک ماه پس از آخرین مصرف مثبت می شود.
rhino.cr
سلام ببخشید من از سیگار و مشروبات الکلی استفاده میکنم ایا در ازمایش اعتیاد تاثیری داره؟

پاسخ
سلام
اثر سیگار و الکل بر نتایج تست اعتیاد ثابت نشده اما توصیه می شود حداقل دو یا سه روز پیش از آزمایش هیچ دارو یا ماده ی مفرحی مصرف نشود.
رسول
سلام
مصرف قرص استامینوفن 325 ساده شب قبل از آزمایش اعتیاد تاثیری در نتیجه آزمایش دارد؟

پاسخ
سلام رسول جان
برخی انواع استامینوفن ممکن است تست اعتیاد را به طور کاذب مثبت کنند.
رسول
سلام
من شب قبل آزمایشات پزشکی استخدامی یک عدد قرص استامینوفن 325 ساده خورده بودم ..آیا در تست اعتیاد تاثیر دارد ؟
با تشکر
ش
با سلام .ممنون از مشاوره های عالی جنابعالی. میخواستم بدانم پانل 10تایی تست اعتیاد شامل چه موادی است؟ با تشکر

پاسخ
سلام
کوکائین، حشیش، فن سیکلیدین، تریاک، و آمفتامین پانل 5 تایی هستند. پانل ده تایی شامل همان پنج مورد به اضافه ی بنزودیازپین، باربیتورات، متادون، پروپوکسی فن، و متاکوالون است.
بانو
سلام
ظرف یک ماه گذشته و طی مراحل مختلف داروهای مختلفی رو برای کنترل حساسیت شدید تنفسی استفاده می کردم و می کنم مثل اسپری های بکلوتروکس و سالبوتامول، شربت تئوفیلین، قرص های زادیتین، دکسترومتورفان، مونته لوکاست، سیتریزین، نیزوپرد، قرص دگزامتازون، تازه دکتر ایمی پرامین و کلردیازپوکساید هم تجویز کرده برای کنترل استرس و کمتر شدن شدت بیماری چون معتقده بخشی ازش به خاطر استرس شدید هست.
کم و بیش بهتر شدم و دلم نمی خواد با قطع داروها و مصرف نصفه نیمه نسخه، بیماری دوباره برگرده به شدت قبلی اما به زودی مجبورم آزمایش بدم برای ازدواج. گمونم اوضاعم با این همه دارو به شدت وخیمه! باید تست رو عقب بندازم یا راهی وجود داره که با پزشک مشورت کنم و مصرف این داروها رو موقع تست در نظر بگیرند؟

پاسخ
سلام
بنده هم با نظر شما موافق هستم. بهتر است با پزشک (ترجیحاً در یک مرکز معتبر مشاوره و ترک اعتیاد) مشورت کنید.
Mehdi
سلام.من فردا باید ببرم آزمایش برای بیمه حدوددوهفته قبل یه نخ حشیش کشیدم این و میخواستم بدونم امکان اینکه آزمایشم مثبت بشه هست یا خیر.واینکه کلا قرض آستامینوفن کدئین چندروز تو ادرار قابل تشخیصه ممنون میشم راهنمایی کنید دکتر عزیز.

پاسخ
سلام
حشیش حدود یک ماه و ترکیبات تریاک مانند کدئین تا سه روز در ادرار قابل تشخیص هستند. برای اطمینان می توانید نوار تست آنها را از داروخانه تهیه کنید. هزینه ی آنها پایین و روش انجام ساده است.
ابد
سلام
دکتر جان ازت خواهش دارم کمک کنید فرصت زیادی ندارم باید آزمایش بدم چکار کنم که اثرات مثبت بودن متادون از بدنم دفع بشه واقعا به کمک شما احتیاج دارم اگه راهی هست بگید حتی اثرات خماری و پا دردی از بین رفته ولی هنوزم تست مثب است
باتشکر

پاسخ
سلام دوست عزیز
تنها راهی که بنده اطلاع دارم همان است که عرض کردم. باید صبر کنید.
مهدی
با سلام.من 3 روز پشت سرهم شربت متادون مصرف کردم.40ساعت بعد از آخرین مصرف محل کارم از من تست چند گانه اعتیاد(کیت چند گانه) گرفتن.جواب آزمایش مثبت نشون میده یا منفی.اگه مثبت بود آیا میتونم بگم اثر چه دارویی بوده؟
مهدی
باسلام.دکتر من از عطاری یه شربتی تهیه کردم که متادون داشت.خوردم 2روز بعدش محل کارم از من تست اعتیاد گرفتن.آیا نشون میده؟بگم چه دارویی مصرف کردم ک فکر کنن مثبته کاذبه؟تورو خدا راهنماییم کنید از استرس دارم میمیرم

پاسخ
سلام
متادون متابولیت تریاک نیست بلکه یک ماده شبه تریاک صناعی است. اغلب روشهای غربالگری موجود در بازار، متادون یا متابولیت اصلی آن یعنی EDDP را شناسایی نمی کنند، اما البته کیتهایی برای تشخیص آن وجود دارد. در موارد خاص، آزمایش متادون در آزمایشگاههای سم شناسی و پزشکی قانونی درخواست و انجام می شود. در هر حال، در صورت مثبت شدن آزمایش متادون، با توجه به غلظت متابولیت در ادرار می توان مقادیر مجاز متادون را که با هدف تسکین درد یا کمک به ترک اعتیاد توسط پزشک تجویز می شود، از سوء مصرف متادون افتراق داد.
ابد
سلام
پس ازگذشت ۸ روز من از دو نوع تست متادون استفاده کردم که یکی دیروز منفی شد اون یکی امروز تست کردم مثبت شد الان بکدامشون اعتماد کنم کمک کنید دکتر جان باتشکر

پاسخ
سلام
یک اصل مهم در آزمایش های غربالی این است که جواب منفی ارزش بالاتری دارد و جواب مثبت قطعی نیست و حتماً باید با یک روش قطعی تأیید شود.
علیرضا
دکتر جان من بعد از گذشت دوماه با انجام دادن ورزش زیاد و سونا برای تست اعتیاد میروم ایا با وجود دوماه احتمال مثبت بودن ماریجوانا است؟ سابقه ام چند هفته بوده با فاصله

پاسخ
سلام علیرضا جان
برای این که خیالتان راحت شود، بهتر است یک نوار تست ماریجوانا (حشیش یا THC) از داروخانه تهیه کنید. روش انجام تست روی بسته بندی نوشته شده و بسیار ساده است. قیمت آن هم گران نیست.
س
باسلام. برای ازمایش نامه من را برای پزشک قانونی داده اند. اعتیاد به متادون دارم و نامه هم از مرکزی که تحت درمان هستم دارم. ایا تاثیری برای منفی شدن تست دارد و ایا اصولا برای ازمایش اعتیاد استخدامی :ازمایشگاه پزشک قانونی با سایر ازمایشگاهها فرق دارد؟ممنون

پاسخ
سلام دوست عزیز
پزشکی قانونی یکی از مجهزترین آزمایشگاههای سم شناسی منطقه را در اختیار دارد. البته مقررات داخلی هر سازمان ممکن است با آنچه در سطح جامعه اجرا می شود متفاوت باشد، اما بر اساس نامه ی معاونت محترم وزارت بهداشت که در متن بالا آمده، برخی داروها از جمله متادون، اگر زیر نظر مراکز رسمی و معتبر ترک اعتیاد مصرف شوند، بلامانع هستند.
ابد
برای آزمایش استخدام متادون مثبت است
باتشکر

پاسخ
سلام
ترامادول و به خصوص متادون اثر طولانی دارند و متادون در بدن ذخیره می شود. اگر تنها یک نوبت متادون مصرف کرده باشید، این مدت اصولاً نباید بیشتر از سه یا چهار روز باشد اما هیچ قاعده ی کلی در این موارد وجود ندارد.
ابد
سلام
من سه سال ترامادول مصرف میکردم شش روزپیش متادون ۲۰میلی خوردم باگذشت شش روز تست مثبت است خیلی حیاتی کمکم کن
با تشکر
حمیدرحیمی
سلام وعرض ادب.میشه لطف کنیدمواردآزمایش گرفته شده درآزمایش ازدواج راذکرکنیدوبگیدازچه مواردی آزمایش گرفته میشودوازچه مواردی آزمایش گرفته نمیشود؟؟؟
واینکه درآزمایش ازدواج تست متادون هم گرفته میشودیااینکه برای تست متادون بایدآزمایشی جداازآزمایش ازدواج داد؟؟؟؟

پاسخ
سلام حمید جان
معمولاً قبل از ازدواج آزمایش از نظر تالاسمی مینور، بیماریهای آمیزشی و اعتیاد انجام می شود. تست اعتیاد معمولاً محدود به تست مورفین است که ترکیبات تریاک را تشخیص می دهد اما برخی داروها هم ممکن است نتیجه را به طور کاذب مثبت کنند.
نا شناس
سلام...من پنج شنبه ها و جمعه ها ماريجوانا مصرف ميكنم...ميخواستم بدونم كه جز انتظار چه كاري ميتونم بكنم كه ازمايشم منفي شه...لطفا جواب بدينً

پاسخ
سلام
به جز ترک مصرف، راه قطعی دیگری وجود ندارد.
میلاد
ممنون آقای دکتر که جواب سوالمو دادید..

پاسخ
سلام میلاد جان
خواهش می کنم.
سؤال یکی از دوستان متأسفانه به اشتباه حذف شد و از این بابت پوزش می خواهم. اگر ایشان این یادداشت را می خوانند درخواست می کنم سؤال خود را تکرار کنند.
جهانگیر
سلام آقای دکتر ...من حدود 15 روز پیش دوشب تریاک مصرف کردم ...الان باید برم تهران واسه آزمایش گفتن ک هم ادرار و هم خون میگرن نمیدونم خون رو واسه چه آزمایشی میگیرن ...تست عدم اعتیاد از داروخانه گرفتم دو بار انجام دادم ی خط نشون داد بنظر شما مشکلی نداره این آزمایشی ک میخوام بدم ...ممنون میشم .

پاسخ
سلام جهانگیر جان
نحوه ی تفسیر نتیجه ی نوار ادرار ساده است و روی بسته بندی آن قید شده است. معمولاً یک قسمت مربوط به کنترل است که در آنجا باید یک خط تشکیل شود. قسمت دیگر مربوط به تست است که در آنجا هم یک خط دیگر تشکیل می شود و در این صورت، نتیجه ی تست منفی است. شدت رنگ خط هم هیچ ارتباطی با نتیجه ندارد و حتی یک خط ضعیف هم به معنی نتیجه ی منفی است.
نتیجه ی منفی تست غربالی بسیار دقیق و ارزشمند است و بنابراین از نظر ماده ی تریاک جای هیچ نگرانی نیست.
موضوع دیگر ناخالصی های احتمالی مانند وجود حشیش یا ترکیبات شیشه داخل تریاک است که بحث جداگانه ای است.
هدی
سلام. میشه لطف کنید، آدرس چند آزمایشگاه دقیق و بدون تصرف در آن را در غرب تهران ذکر کنید. برای اطمینان آزمایش خون بهتر است یا ادرار؟

پاسخ
سلام هدی جان
معمولاً ادرار آزمایش می شود و این آزمایش بیشتر در مراکز دولتی انجام می شود چون بیشتر موارد به این مراکز ارجاع می شوند. با مرکز بهداشت منطقه ی خود تماس بگیرید.
ایدا
سلام اقای دکتر من تریاک مصرف میکردم الان میخوام ب م ازمایش خون نمیخام کسی بفهمه چن مدت مصرف نکنم جواب ازمایشم منفی میشه؟؟؟؟

پاسخ
سلام آیدا جان
معمولاً دو تا سه روز اما برای اطمینان بهتر است نوار تست تریاک را از داروخانه تهیه و خودتان آزمایش کنید. هزینه ی آن پایین و روش انجام ساده است.
ابراهیم
سلام وخسته نباشید
بنده 2 روز پیش برای اولین بار قرص ب2 مصرف کردم الان چقدر باید صبر کنم تا آزمایش اعتیاد من مثبت نشه ؟ ممنونم

پاسخ
سلام ابراهیم جان
بوپرونورفین معمولاً تا یک هفته در ادرار قابل تشخیص است. توجه فرمایید موادی که برای ترک اعتیاد مصرف می شوند، خود قابلیت اعتیادآوری دارند و البته جواب قطعی بستگی به عوامل مختلف مانند روش آزمایش هم دارد.
میلاد
باسلام. من مدتی هست که روزی یک خشاب دهتای استامینوفن کدءین مصرف میکنم و حالا برای استخدام باید آزمایش طب کار بدم . آیا نتیجه تست مثبت میشه؟ لطفا کمکم کنید

پاسخ
سلام میلاد جان
کدئین تست مورفین را به طور کاذب مثبت می کند. بهتر است مدتی مصرف آن را متوقف کنید ضمن اینکه مصرف این مقدار استامینوفن (حتی بدون کدئین) می تواند عوارض خطرناکی داشته باشد.
نگار
باسلام وخسته نباشید
من یه سوالی دارم وخواهشمندم خیلی سریع جوابمو بدین
یکی از دوستان من حدود2ماه تریاک مصرف میکرد یعنی میخورده الان قراره ازدواج کنه وازحدود 5روز که استفاده نمیکنه میخواستم بدونم تو ازمایش خون نشون میده اعتیادشو؟؟

پاسخ
سلام نگار جان
مصرف خوراکی این مشکل را دارد که به دلیل کند شدن حرکت روده، مواد مخدر مدت بیشتری در دستگاه گوارش باقی می ماند. در نهایت، برای اطمینان توصیه می کنم یک تست تریاک از داروخانه تهیه کنید. فکر نمی کنم قیمت آن گران باشد و انجام آن هم راحت است. این کار را هر روز یا یک روز در میان تا منفی شدن نتیجه تکرار کنید.
دنیا
با سلام تشکر بابت پاسخی که به سوالم دادید
یه چیز دیگه ایم هست ایشان از خطرات و معایب مصرف شیشه متلعن و میدونن با یه بار مصرف معتاد میشن و میگن حاضرن با هر آزمایشی و هر مشاوره ای اینا ثابت کنن وگفتن در صورت منفی بودن اگه باز من چیزی گفتم منا به هر نحویی تنبیه میکنن ولی باز چند وقت پیش تو کیفشون فقط وسایل مصرف شیشه را دیدم وسایلشم مصرف شده است ازش که میپرسم میگه اینا را میخوام اگه بی پول شدم بفروشم به نظرتون تست های مت آنفتامینی که تو داروخونه ها هست چقد اعتبار داره به نظرتون آزمایش و مشاوره ببرمش و عواقبشا قبول کنم یا صبر کنم متشکر میشم اگه لطف کنید و اینا هم بهم جواب بدید ممنونم

پاسخ
سلام
تست آمفتامین و مت آمتامین در داروخانه ها معتبر است. به تاریخ انقضا و نحوه ی استفاده از آن توجه بفرمایید. توضیح دیگری ندارم.
مریم
با سلام و خسته نباشید
من سوالم در باره اعتیاد نیست.مشکلم اینه که چند روز دیگه ازمایش خون برای ازدواج دارم اما اصلا به این ازدواج راضی نیستم و دارن مجبورم میکنن.راهی هست که بتونم کاری کنم جواب ازمایش منفی بشه و همه چیز بهم بخوره؟؟؟لطفا اگه اطلاع دارین کمکم کنین تو شرایط سختیم

پاسخ
سلام دوست عزیز
ارزش سلامت بیشتر است.
مجید
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دکتر عزیز.بنده مدت یک سال است که سه روز در میان یک گرم تریاک میکشم ام .حدودا ۳۶ ساعت از آخرین با. مصرف من گذشته بود که بصورت ناگهانی از من در محل کارم تست اعتیاد گرفته شد من هم به ناچار قوطی مربوطه را با نیمی از ادار خودم و نیمی دیگر را با آب پر کردم خیلی نگران از دست دادن کارم هستم آیا جواب تست اعتیاد من مثبت است یا منفی؟تو رو خدا جواب من رو بدین .خیلی ممنون از شما آروزی سلامتی و تندرستی براتون دارم

پاسخ
سلام مجید جان
در موارد دستکاری نمونه و تقلب، معمولاً آزمایشگاه متوجه می شود و ممکن است آزمایش شما مشکوک گزارش شود. احتمال دارد نمونه مجدد از شما بگیرند.
شایان
سلام من قرص ضد افسردگی و اظطراب مصرف میکنم زولوفت و کولونوزپام ایا اینا تست اعتیاد را مثبت میکنه؟!!

پاسخ
سلام شایان جان
این احتمال وجود دارد اما هرگز داروی خود را قطع نکنید. البته آزمایشگاه در صورت مثبت شدن آزمایش اولیه، با انجام تست تأییدی متوجه اخواهد شد که نتیجه مثبت کاذب است، اما به هر جهت بهتر است نسخه ی خود را همراه ببرید و به پزشک آزمایشگاه نشان دهید.
دنیا
با سلام شوهرم مشکوک به مصرف شیشه است یعنی وسایلشا داشته و یک مدت کوتا هم میفروخته که گیر افتاده تا الان 2 بار آزمایش اعتیاد برای کار داده و منفی بوده ولی باز پرخاش گر است و میخواهد مدام بیرون از منزل باشد ومدام پول میخواهد دو روز که از خونه بیرون نره مدام خوابه و بیحال و حوصلس مدتی هم هس بیکاره وسیگارم میکشه و لاغرم نیس خیلی میخوره و چاغه لطفا راهنماییم کنید که از کجا بفهمم که شوهرم اعتیاد داره یا نه چه آزمایشی بگیریم که مصرف شیشه را نشون بده

پاسخ
سلام دنیا جان
هیچ راه قطعی برای اثبات عدم اعتیاد هیچ کس وجود ندارد. ما انسانها در برخورد با افرادی که به آنها مشکوک هستیم پس از اینکه تلاش خود را انجام دادیم، دو راه بیشتر نداریم: یا اینکه در همین حد به آنان اعتماد کرده و فرصت دیگری بدهیم، و یا اینکه هیچ ریسکی را نپذیریم که در صورت دوم اصولاً بهتر است از همان ابتدا آزمایش انجام نشود. اگر هنوز به این مرحله نرسیده اید، تنها راه این است که به همسرتان اعتماد کنید و از او حمایت کنید. تلاش برای مچ گیری، علاوه بر این که مشکلی از شما حل نخواهد کرد، ممکن است مشکلاتی هم برایتان ایجاد کند.
اما اگر حاضر نیستید هیچگونه ریسکی را بپذیرید، توصیه می کنم به یک مشاور خانواده مراجعه فرمایید. سازمان بهزیستی مشاوران خوبی دارد.
محمدحسین
سلام ایامصرف متادون الان ممنوع شده

پاسخ
سلام
تا جایی که بنده اطلاع دارم، مصرف متادون و داروهای دیگری که برای ترک اعتیاد تجویز می شوند، باید با نظارت مراکز مجاز ترک اعتیاد باشد.
امید
سلام دکتر جان من یک سوال داشتم من یک ماه پیش به 3 بار حشیش مصرف کردم و بعد از 3 ماه برای اخذ ویزا ی کانادا تست خون خواهم داد ایا امکان مثبت بودن تست وجود دارد؟

پاسخ
سلام امید جان
با این که پرسش شما تکراری است اما باز هم تکرار می کنم که هیچ زمان قطعی برای منفی شدن تست هیچ ماده ی مخدری در هیچ نمونه ای وجود ندارد و همه ی ارقام و اعداد تقریبی است و عوامل متعدد در آن مؤثر هستند. در مورد حشیش به ارقام زیر توجه کنید:
یک نوبت مصرف: تا یک هفته در ادرار و تا یک روز در خون قابل شناسایی است.
مصرف بیش از یک بار: تا 100 روز در ادرار، تا یک هفته در خون، چندین ماه در مو و تا 24 ساعت در بزاق قابل شناسایی است. البته برخی تست های خون هم تا ماهها قادر به شناسایی متابولیت های حشیش هستند.
بهنام
سلام دکتر جان
من واسه استخدامی و مراحل صلاحیت به پزشکی قاناونی معرفی شدم و اونجا تست اعتیاد گرفتن اما من 2 الی 3 روزی هست که عفونت ادراری دارم و قرص چرک خشک کن و هیوسین و ایبوکیم(ایبوبروفن) مصرف میکنم چون خیلی تب میکردم حالا نگرانم نکنه ازمایشم مثبت اعلام بشه ؟؟! بخدا من نه اهل سیگارم نه مواد مخدر و ..
لطفا منو راهنمایی کنید دکتر عزیز

پاسخ
سلام بهنام جان
جای نگرانی نیست. اصولاً هیچ دارویی نباید قبل از آزمایش مصرف شود اما در صورت مصرف، آزمایشگاه معمولاً آن را تشخیص می دهد و ممکن است پس از اتمام دوره ی درمان و قطع دارو، دوباره از شما نمونه بگیرند.
جواد
با سلام من حدود 14 روز پیش دو شب تریاک مصرف کردم الان میخوام برم آزمایش عدم اعتیاد بدم اون آزمایشگاه ک میخوان آزمایش بگیرن هم از ادرار و هم از خون آزمایش میگیرن بنظر شما جواب آزمایش مثبت میشه ...ممنون میشم جواب بدید .و بنظر شما من اگه خونم رو تصفیه کنم چطور میشه ....

پاسخ
سلام جواد جان
در مورد آزمایش خون مطمئن نیستم دقیقاً چه آزمایشی انجام می شود. اما آزمایش ادرار رایج تر است و برای اطمینان توصیه می کنم یک تست تریاک از داروخانه تهیه کنید. فکر نمی کنم قیمت آن گران باشد و انجام آن هم راحت است. این کار را هر روز یا یک روز در میان تا منفی شدن نتیجه تکرار کنید.
غریبه
چرا سوال من ارسال نمیشه

پاسخ
ارسال می شود
به پیامهای خطا توجه نکنید.
پوزش بابت اشکالاتی که در سایت وجود دارد. امیدوارم این اشکال به زودی برطرف شود.
غریبه
با سلام.چند روز بعد از ترک شیشه ازمایش پاک و سالم است با تشکر

پاسخ
سلام
طبق جدول بالا 2 تا 3 روز
دلشکسته
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.بنده یه سوال داشتم که جوابش فوق العاده برای بنده حیاتی هست.همسر من چندسالی هست که به شیشه اعتیاد داره البته به مقدار کم یعنی از شروع مصرف تا به حال مصرفش زیاد نشده و در همون حده سابق هست.ایشون کارمند بودن و اداره فهمید که اعتیاد دارن و اخراجش کردن.بعد از اخراج حدوده ۴۰روز پاک بود ولی باز یکی دو روز تقریبا یک گرم مصرف کرد و الان با ۶روز میشه که مصرف نکرده.میخواستم بدونم اگه بخواد ازمایشش پاک باشه باید چند روز دیگه ازمایش بده تا نشون نده و از چه خوراکی هایی استفاده کنه تا بدنش زودتر پاک بشه؟خواهشا سریعتر جواب بنده رو بدید باتشکر فراوان.

پاسخ
سلام دوست عزیز
هیچ راه صد در صد مطمئنی برای این که دارو سریعتر از بدن دفع شود وجود ندارد. بهترین کار این است که مصرف قطع شود. توصیه می کنم یک تست شیشه (آمفتامین و متامفتامین) از داروخانه تهیه کنید. فکر نمی کنم قیمت آن گران باشد و انجام آن هم راحت است. این کار را هر روز یا یک روز در میان تا منفی شدن نتیجه تکرار کنید.
امیر
آقای دکتر در صورت امکان یه شماره تلفن جهت مشاوره 5 دقیقه بفرمائید،من هزینه ویزیت هم براتون قبلش کارت به کارت میکنم،استرس زیادی دارم و نیاز به مشاوره با پزشکی مثل شمارو دارم

پاسخ
البه بنده اینجا را برای پاسخ به پرسشهای دوستان عزیز ترجیح می دهم چون بقیه هم از آن استفاده می کنند.
اما به هر جهت
پیامگیر آزمایشگاه 01344235879
لطفاً سؤال و شماره ی تماس خود را در پیامگیر اعلام فرمایید. قول نمی دهم اما سعی می کنم در اولین فرصت با شما تماس بگیرم.
در ضمن هیچ هزینه ای بابت مشاوره دریافت نمی شود.
امیر
سلام
من ماهیانه 1 بار تریاک مصرف می کنم ولی تو 2 ماه آخر هفتهای 1 بار مصرف کردم، الان از تاریخ آخرین مصرفم 6روز گذشه،دکترم برام تست اپیوئید و آلکالوئید نوشته ،پس فردا باید برم آزمایشگاه میخواستم بیبینم امکان داره جواب مثبت بشه؟و اینکه فقط تست ادرار میگرن یا خون هم هست؟البته این تست اعتیاد برای خوانواده هست نه محل کار یا استخدام،ولی جوابش خیلی مهمه
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ
سلام امیر جان
برای اطمینان توصیه می کنم یک تست تریاک از داروخانه تهیه کنید. فکر نمی کنم قیمت آن گران باشد و انجام آن هم راحت است. این کار را هر روز یا یک روز در میان تا منفی شدن نتیجه تکرار کنید.
مجتبی
باسلام و خسته نباشید خدمت دکتر عزیز ک وقتتون را در خدمت ما گذاشتین.من مدت 3 سال هست ک ترامادول روزی 4عدد100مصرف میکنم و تا چن روز دیگه واسه استخدام باید ازمایش اعتیاد بدم میخواستم بدونم ایا تو ازمایش اعتیاد استخدامی ک یه شرکت خصوصی هست تو برگه معرفی ازمایش تست ترامادول هست یا نه(یا کلا میدونید معمولا چه نوع ازمایش اعتیادی رو تو برگه معرفی درج کردن؟)با تشکر

پاسخ
سلام مجتبی جان
متأسفانه بنده هم بی اطلاع هستم. ترامادول جزو فهرست مواد مخدر نیست اما در بعضی مراکز آزمایش می شود و در برخی روش ها هم ممکن است منجر به نتایج مثبت کاذب شود.
سعيد رضايي
سلام خسته نباشيد
دكتر من كلا تو زندگيم ١٠بار اندازه ي يه نخود شيره ي ترياك خوردم ..چند وقت ديگه ميخوام آزمايش اعتياد واسه ازدواج بدم
چند روز بايد بگزره تا جواب منفي بشه ؟؟؟
تورو خدا جواب بديد منتظرم


پاسخ
سلام سعید جان
مصرف خوراکی این مشکل را دارد که به دلیل کند شدن حرکت روده، مواد مخدر مدت بیشتری در دستگاه گوارش باقی می ماند. در نهایت، برای اطمینان توصیه می کنم یک تست تریاک از داروخانه تهیه کنید. فکر نمی کنم قیمت آن گران باشد و انجام آن هم راحت است. این کار را هر روز یا یک روز در میان تا منفی شدن نتیجه تکرار کنید.
رضا
دكتر ممنون ميشم زودتر به سوالم جواب بديد...
رضا
باسلام
دكتر من منظور شمارو بابت ازمايش تخصصي thcمتوجه نشدم چقدر زمان لازم واسه از بين رفتن thcاز بدن كه حتي با ازمايش تخصصي هم مشخص نشود؟؟؟؟

پاسخ
سلام رضا جان
نمی توان زمان دقیقی گفت. این بستگی به پروتکل و روشی دارد که به کار می رود. در همین حد کلی می توانم بگویم که معمولاً آزمایش های غربالی بیشتر مثبت می شوند و آزمایش های تأییدی که متعاقب آنها باید اصولاً انجام شوند، گاهی ممکن است مثبت نشوند.
افشین
سلام خسته نباشیدبخشیداین سوال رومطرح میکنم من روزانه نصف قرص ب2 مصرف میکنم واونم از جاهای دیگه تهیه میکنم قرارازطرف شرکت برم آزمایش اعتیادبه نظر شما چیکار کنم وقتی که نامه ای از جای ندارم که نشون بدم

پاسخ
سلام افشین جان
تنها راه صحیح که به نظر بنده می رسد مراجعه به یک مرکز ترک اعتیاد و مشورت با پزشک آنجاست. قرص هایی که برای ترک اعتیاد مصرف می شوند، مانند ب2، خود با خطر وابستگی همراه هستند و به همین دلیل، مصرف آنها حتماً باید زیر نظر یک مرکز ترک اعتیاد انجام شود.
كاوه
با سلام و خسته نباشيد
اول از همه چي از اطلاع رساني شما ممنونم
سؤالم اينه كه چرا اگر تست متادون تا ٣روز ميمونه اما دكتر تست اعتياد به من گفت تا دو هفته تو بدنم مي مونه ؟
بازم ممنونم

پاسخ
سلام کاوه جان
دکتر شما درست گفته است. در افرادی که برای ترک اعتیاد از متادون استفاده می کنند، این دارو در بدن انباشته می شود و دفع کامل آن مدت بیشتری طول می کشد.
رامینه 20
سلام دکتر جان . 1 روز پیش به خاطر اسهال شدید 3 تا قرص دیفنوکسیلات خوردم پس فردا یعنی 5 شنبه 94/11/01 باید تست اعتیاد استخدامی بدم آیا مثبت میشه ؟ و تا چند روز باید صبر کنم که مثبت نشه . مرسی

پاسخ
سلام دوست عزیز
دیفنوکسیلات (لوموتیل) داروی شبه تریاک است و موارد سوء مصرف آن شایع است. به دلیل کند شدن حرکات روده، زمان قطعی منفی شدن تست اعتیاد را نمی توان مشخص کرد اما به طور کلی، با توجه به نیمه عمر این دارو، زمان مورد نظر حداکثر یک یا دو روز است.
ماندی
سلام و خسته نباشید.
نامزد من روز یکشنبه راینیتیدین مصرف کرد و روز چهارشنبه میخوایم بریم آزمایش عدم اعتیاد برای ازدواج انجام بدیم آیا جوابش مثبت میشه؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
نیمه عمر رانیتیدین (زانتاک) حدود 3 ساعت است و برای دفع کامل آن از بدن معمولاً حدود 5 یا 6 نیمه عمر لازم است. بنابراین حداکثر تا یک الی دو روز پس از مصرف رانیتیدین، ممکن است تست آمفتامین به صورت کاذب مثبت باشد.
رضا
باسلام
ممنون بابت وقتي كه ميذاريد و به سوالات پاسخ ميديد
دكتر تو ازمايش فقط برروي thcازمايش تخصصي چطور بازم ١ماهه مدت زمانش؟؟؟

پاسخ
سلام رضا جان
اگر منظور شما از آزمایش تخصصی، همان آزمایش تأییدی باشد، بله، حدس شما درست است. آزمایش های غربالگری همیشه احتمال مثبت شدن بیشتری نسبت به آزمایش های تأییدی دارند. البته این یک اصل کلی است و نمی توان با قاطعیت درباره ی زمان مثبت شدن THC (حشیش) در آزمایش تأییدی اظهار نظر کرد.
رضا
باسلام خدمت شما
من چند روز پيش چند پك گل كشيدم اما الان چند روزه كه حالم طبيعي نيست صبحا نميتونم زود بيدارشم و به زندگيم برسم چكار كنم كه اثراتش از بدنم بيرون بره ممنون ميشم راهنمايي كنيد

پاسخ
سلام رضا جان
علائم مسمومیت با ماری جوانا شامل فراموشی، خشکی دهان، اختلال حواس و قرمزی چشم است که در موارد شدید با علائم روانی مانند توهم و یا تشدید اختلالات روانی و حتی جنون حاد همراه است. همچنین مصرف توأم با سایر مواد مخدر ممکن است منجر به عوارض خطرناکی مانند سکته های مغزی یا قلبی و مرگ شود. در مورد علائمی که شما گفته اید به نظر نمی رسد جدی باشد و درمان خاصی لازم نیست. اما در صورت تداوم بهتر است با یک پزشک یا مرکز ترک اعتیاد مشورت کنید. اطبایی چون رازی و ابن سینا توصیه به مصرف آب یخ و میوه های ترش مانند لیمو کرده اند. در منابع مختلف، گیاه وج یا Calamus یا اگیر ترکی یا سوسن صغیر (sweet flag) با نام علمی Acorus calmus که نوعی گیاه خودرو است که در کنار رودخانه‌ها و جریانهای آب می‌روید، به عنوان پادزهر حشیش معرفی شده است.
رضا
باسلام
ميخواستم بدونم كسي كه ماريجوانا كشيده يكبار اگر نوار مغزي بده نشون ميده؟؟؟؟

پاسخ
سلام رضا جان
مصرف برخی داروها و الکل و همچنین مواد مخدر منجر به تغییرات کوتاه مدت و غیراختصاصی در نوار مغزی می شود. همچنین در افرادی که این مواد را پس از مصرف طولانی، ترک کرده اند، تغییراتی در نوار مغزی گزارش شده است. اما هیچ یک از موارد فوق اختصاصی نیست و ارزش تشخیصی ندارد.
مهدی
جناب آقای دکتر - با سلام و عرض ادب
دکتر به نظر شما آیا نتیجه آزمایش ادرار از نظر مواد مخدر (opium) و دارو های روانگردان به روش ایمنوکروماتوگرافی و کروماتوگرافی لایه نازک (tlc) در حد قابل تشخیص برای کسی که تمام عمر بدن او پاک بوده و فقط 1 بار حدود 25 روز پیش 2 تا 3 سی سی ناخواسته متادون خورده و بعد از آن هم هیچ موادی مصرف نکرده قابل تشخیص است یا خیر؟ ایا از طریق تجزیه کردن قابل تشخیص میباشد؟
ممنون

پاسخ
سلام مهدی جان
بارها در همین جا به این پرسش و سؤالات مشابه پاسخ داده شده است. متادون اثر طولانی دارد و این یکی از دلایلی است که برای ترک اعتیاد مصرف می شود. شکل دارویی متنوع و تفاوت های فردی در میزان سوخت و ساز و نحوه ی مصرف و تفاوتهایی که در روش تشخیص وجود دارد، همگی باعث می شود پاسخ واحد به این نوع سؤالها موجود نباشد. به طور کلی نیمه عمر متادون در جریان خون 8 تا 59 ساعت است. مدت زمان تشخیص آن در آزمایش خون تا یک روز، بزاق تا 10 روز، ادرار تا 12 روز و مو تا 90 روز پس از آخرین نوبت مصرف هم گزارش شده است.
محمد
با سلام و تشكر از مقالتون
من ميخوام ازمايش اعتياد رانندگي بدم،داخل جواب ازمايش ميزان THC خون و يا وجد يا عدم وجود اين ماده ذكر ميشه يا نه!؟؟
البته من مدتي كه 3 روز در هفته مصرف ميكنم اگه مشخص ميشه بفرماييد چه مدت نبايد مصرف كنم
ممنون

پاسخ
سلام محمد جان
بله و حداقل یک ماه.
على
با سلام
مى خواستم بدونم اصطلاح مخفف درصد نيكوتين در آزمايش خون چيه ؟

پاسخ
سلام علی جان
Nicotine / Cotinine
سعید
سلام من تاامروز توکلینیک ترک اعتیاد قرص ب2 مصرف میکردم نمیدونستم جواب ازمایش اعتیاد مثبت نشون میده چهار پنج روز دیگه باید تست اعتیاد بدم ایا روشی هست که جواب ازمایشما منفی نشون بده من کل زندگیم به این استخدام بستگی داره اگه دیگه قرص ب2مصرف نکنم با خوردن مایعات فراوان میشه جواب ازمایش منفی کرد لطفا کمکم کنید

پاسخ
اگر بوپرونورفین را با تجویز پزشک مرکز ترک اعتیاد مصرف می کنید، طبق بخشنامه ی معاونت محترم وزارت بهداشت نباید آزمایش شما را مثبت اعلام کنند.
بهروز
باعرض سلام و خسته نباشی از زحماتتون

بنده تمام مطالب بالا رو خوندم ولی اخرش متوجه نشدم که ازتست متادون برای استخدام مراکز دولتی استفاده میکنند یاخیر.توروخدا جواب بدید مردم از استرس کمکم کنید

پاسخ
سلام بهروز جان
موضوع کاملاً سلیقه ای است. البته اگر متادون را با تجویز پزشک مرکز ترک اعتیاد مصرف می کنید، طبق بخشنامه ی معاونت محترم وزارت بهداشت نباید آزمایش شما را مثبت اعلام کنند.
شهاب
باسلام خدمت جناب دکتر عزیز من به مدت دو سال است که روزی بسیت قرص ناپرو کلد که حاوی سی میلی گرم سودوافدرین است مصرف میکنم لطف کنید توضیح دهید آزمایش اعتیاد بنده تا چند روز مثبت خواهد بود؟

پاسخ
سلام شهاب جان
پسودوافدرین از رایج ترین فرآورده هایی است که بدون نسخه فروخته می شوند و مصرف آنها تست اعتیاد را مثبت می کند. مدت آن معمولاً 4 تا 5 روز است.
رضا
با سلام من چندروز پيش اشتباهي كردم و چند پك گل ماريجوانا كشيدم چقدر طول ميكشه تا از خون و نمونه ادرارم پاك شه؟؟

پاسخ
سلام رضا جان
به طور متوسط یک ماه
مهدی
با سلام
دکتر ببخشید، بنده تو عمرم هیچ موادی مصرف نکرده ام اما متاسفانه 22 روز پیش یکی از دوستان 3 سی سی متادون قاطی چایی به من داد، بعد از اون هم هیچ ماده ای مثصرف نکردم، الان به نظر شما نتیجه تست آزمایش عدم اعتیادم چطور خواهد بود؟

پاسخ
متادون متابولیت تریاک نیست بلکه یک ماده شبه تریاک صناعی است. اغلب روشهای غربالگری موجود در بازار، متادون یا متابولیت اصلی آن یعنی EDDP را شناسایی نمی کنند، اما البته کیتهایی برای تشخیص آن وجود دارد. در موارد خاص، آزمایش متادون در آزمایشگاههای سم شناسی و پزشکی قانونی درخواست و انجام می شود. متادون تا 3 روز و متابولیت آن تا 4 روز قابل تشخیص است.
بهرام
سلام،من سيگاري هستم، ميخواستم بدونم سيگار جواب تست اعتياد رو مثبت ميكنه؟ و اينكه من هفته ي پيش ٥ عدد قرص پوكسايد ٥ خوردم، بعد از يك هفته اثرش در تست اعتياد مشخص ميشه يا نه؟ ممنون ميشم اگر جواب بدين

پاسخ
سلام بهرام جان
کلردیازپوکساید یک بنزودیازپین طولانی اثر است که گاهی تا 3 روز در بدن باقی می ماند اما متابولیت این دارو به مدت طولانی تری (گاهی تا 30 روز) قابل شناسایی است. زمان فوق در شرایط مختلف ممکن است تغییر کند و مثلاً در سنین بالا طولانی تر است.
سیگار اثر ثابت شده بر نتایج تست اعتیاد ندارد اما این یک توصیه ی کلی و مفید است که چند روز قبل از آزمایش هیچ چیز مصرف نکنید.
بهرام
سلام سيگار در مثبت شدن تست اعتياد نقشي دارد؟و اينكه من از اخرين باري كه پوكسايد خوردم يك هفته ميگذرد، أيا احتمال اينكه تست اعتيادم مثبت شود هست؟ ممنون ميشم اگه كمكم كنيد
زهره
با سلام وخسته نباشید .سوالی از خدمتتون داشتم.آیا روشن کردن عود در منزل تاثیر سوءی بر روی کسی که قبلا مصرف کننده بوده دارد؟ایا ممکن است جواب آزمایش این شخص بخاطر این مسءله مثبت شود.این وضعیت برای همسرم پیش آمده،او وقتی به مدت 20دقیقه از دود عودی که در منزل روشن کرده بودیم استنشاق کرد حالت عصبی به دست داد وتا چند ساعت بعد به شدت بیقرارو عصبی بود،حدودا یک هفته بعد آزمایش عدم اعتیاد دارد ،آیا این مسءله تاثیری روی این آزمایش دارد؟

پاسخ
سلام زهره جان
مصرف برخی غذاها و نوشیدنی ها ممکن است تست اعتیاد را مثبت کنند. نمونه ی آن دانه هایی است که به خشخاش معروف است و روی نان می ریزند اما در واقع دانه های کناف (Poppy Seeds) یا شاهدانه (Hemp) یا روغن آن است و در نوشیدنی ها به خصوص انواع دمنوش و چای هم ممکن است وجود داشته باشد و تست حشیش را مثبت می کند.
مورد دیگر کوکائین است که به مقدار کم در برخی نوشیدنی ها و داروها وجود دارد. به طور کلی توصیه می شود از مصرف انواع غذاها و نوشیدنی های غیر معمول، چند روز پیش از تست اعتیاد خودداری شود.
البته همین نکته در مورد انواع عود و مواد دودزا یا خوشبوکننده نیز صدق می کند اما احتمال مثبت شدن تست اعتیاد حتی در افرادی که به صورت غیرفعال و ثانویه در معرض دود مواد مخدر قرار می گیرند، بسیار کم و حتی منتفی است.
سارا
باسلام و خسته نباشید
شوهر من مشکوک به مصرف ترامادول هست چطور میتونم ار مصرفش مطمعن بشم آیا با کیت مشخص میشه من شوهرمو خیلی دوست دارم میخوام کمکش کنم تا مطمعن نشم نمیتونم کاری بکنم.

پاسخ
سلام سارا جان
ترامادول در حال حاضر جزو مواد مخدر یا داروهای مورد سوء مصرف طبقه بندی نشده است. البته این دارو یک اپیوئید (شبه تریاک) نیست اما به گیرنده های اپیوئید متصل می شود و در برخی روشها ممکن است آزمایش اعتیاد به طور کاذب مثبت شود. مدت مثبت شدن آزمایش ادرار 2 تا 4 روز پس از آخرین نوبت مصرف داروست.
نوار تست ترامادول در برخی داروخانه ها موجود است. برخی کلینیک های ترک اعتیاد هم به این آزمایش دسترسی دارند.
بنیامین
سلام دکتر
من ترکمو با ترامادول 50 روزی 1 عدد شروع کردم و الان تو طول روز خداروشکر هیچ مشکلی ندارم و در صورت پرش عضلانی یک عدد گاباپانتین می خورم.
فقط خاستم به همه ی کسانی که درگیر این پدیده ی شوم هستند بگم ایمان داشته باشید! من یکسال مصرف کردم و فکر می کردم ترکش خیلی سخته و البته سختی هم داشت ولی الان بعد از یک هفته بدون هیچ دارویی در روز دارم زندگی می کنم و فقط شب ها یکم اذیت می شم که اونم طبیعیه! جز دارویی که دکتر داده هیچ چیزه دیگه ای هم مصرف نکردم. فقط امید داشتم به پاک شدن! امیدتونو از دست ندید و بدونید که زندگی با اعتیاد زندگی در قفسه.
ممنون از دکتر افشاری عزیز
انشالله بعد از از بین رفتن تمامی اثرات مواد بازهم در مورد روش ترکم براتون می نویسم.
امیدوارم همه از این دیو شوم رهایی پیدا بکنند.
سامی
تا یک هفته دیگر مورفین از بدن من خارج میشود

پاسخ
سلام سامی جان
نیمه عمر مورفین حدود 2 ساعت است و اصولاً با روشهای معمول پس از چند ساعت در خون قابل شناسایی نیست. آزمایش ادرار تا 3 روز می تواند مصرف مورفین را نشان دهد.
زهره
سلام.چند روز پیش بابت مشکلی که همسرم داشت ازتون راهنمایی خواستم شما هم لطف کردید جواب دادید.دیروز مجددا از همسرم آزمایش گرفتن وبازهم مخدوش بوده .پزشک آزمایشگاه به همسرم گفته که کیتی که مربوط به شیشه بوده رگه ی نازکی رو نشون میده .با توج به اینکه ایشون 26 روز مصرف نداشتن واز هیچ دارویی هم استفاده نکردن دلیل مخدوش بودن آزمایش چی بوده .دکتر آزمایشگاه به همسرم گفتن که 10روز دیگه برای تکرار آزمایش برن آزمایشگاه.به نظر شما جواب آزمایش این بارشون چی میشه؟

پاسخ
سلام زهره جان
آزمایشگاه برای جواب قطعی باید از نتیجه مطمئن باشد. مخدوش بودن نتیجه ی آزمایش اعتیاد ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. گاهی نمونه ی ادرار بیش از حد رقیق است که علت آن می تواند مصرف بیش از حد مایعات یا احیاناً افزودن آب یا مصرف داروی مدرّ باشد. گاهی مصرف برخی داروها منجر به نتایج مخدوش می شود.
گاهی نتایج همخوانی ندارد. علت آن ممکن است مصرف سیگار یا استفاده از نمونه ی اول صبح باشد که اغلب کدر است. مشکل مشابهی ممکن است در افراد چاق با سوخت و ساز بالا و یا در ورزشکاران به دنبال فعالیت جسمانی شدید، حتی بدون مصرف دارو یا سیگار روی دهد.
مصرف میوه و آب میوه ی فراوان نیز ممکن است اثرات مشابه داشته باشد.
توصیه می کنم نکات زیر را، حداقل چند روز قبل از آزمایش، رعایت کنید:
اجتناب از سیگار، چای، قلیان
اجتناب از مصرف هر گونه دارو به استثنای داروهایی که با تشخیص پزشک نباید قطع شوند
نظم در غذا خوردن
استراحت کافی و اجتناب از فعالیت جسمانی شدید
مصرف مایعات در حد متعادل و خودداری از پر نگه داشتن مثانه
اجتناب از شیرینی و آب میوه و نوشابه و مصرف میوه در حد متعادل
و در نهایت یک نکته ی مهم دیگر این است که حتی الامکان تمام ادرار خود را در داخل ظرف نمونه بریزید.
هاشمی
با سلام وخسته نباشید سوال بنده اینه که در آزمایش قبل از ازدواج مصرف قرص بوپرنورفین به میزان چهار دهم میلیگرم مشخص خواهد شد یا خیر

پاسخ
سلام دوست عزیز
بوپرونورفین، سابوکسون یا تمجیزک، یک اپیوئید نیمه صناعی طولانی اثر است و به طور متوسط تا یک هفته در ادرار قابل تشخیص است. البته بیشتر روشهای غربالگری بوپرونورفین را تشخیص نمی دهند و نکته ی دیگر این که احتمال واکنش مثبت کاذب با مصرف این دارو وجود دارد.
سجاد
سلام
دکتر جان بابت جواب سوال اولم تشکر
من 15سال بصورت مداوم و بدون هیچ جایگزینی مصرف شیره و هرویین داشتم اما خودم 4ماه و 11روز بدون حتی یک عدد قرص کدیین ترک کردم شما خودت میدونی چه دردی کشیدم ولی 6روز است روزی 8پوک هرویین میزنم حالا میخوام ترک کنم درد جسمی ندارم ولی خیلی بی حال و بدنم عین مرده میشه یخ مخصوصا پشت کمرم نظر شما چیه ایا چندتا قرص بوپره نورفین 5 بگیرم میتونم ترک کنم و قرص رو بزارم کنار

پاسخ
سلام سجاد جان
مصرف طولانی و ترک متناوب مواد مخدر منجر به نتایج پیچیده ای در نحوه تأثیر داروها می شود و به همین دلیل توصیه می کنم به یک مرکز معتبر ترک اعتیاد مراجعه کنید.
علی
باسلام
من جمعه 4پک گل کشیدم،آیاتاپنج شنبه که آزمایش دارم معلوم میشود؟

پاسخ
سلام علی جان
حشیش به طور متوسط تا یک ماه قابل تشخیص است. برای اطمینان یک نوار تست حشیش از داروخانه تهیه کنید.
بنیامین
سلام دکتر عزیزگمن به پزکشم مراجعه کردم برای ترک و بع این علت که نمی تونم متاون تهیه کنم چون اصلن متادون شناس نیستم برام این دارو هارو تجویز کرد:

20 عدد ترامادول 50
20 عدد گاباپنتین
10 عدد سلکو کسیب
40 عدد هم کلونازپام.
20 عدد هم لوپرامید
قرار شد روزی 1 عدد ترامادول بخورم(صبح)، هر شب یکدونه گاباپنتین و روزی هم یکدونه سلکوکسیب(ظهر) و هر 8 ساعت هم 1 دونه لوپرامید.
الان دقیقن 4 روز می گذره و جز پرش عضلانی در شب چیزی اذیتم نمی کنه و اون رو هم با ی قرص سرماخودگی تهشو هم میارم اما سوالم اینه که من حدود 8 یا 9 ما پیش ترامادول مصرف کردم و این رو هم به دکترم گفتم. در هفته ی دوم من ترامادول رو به طور کل می ذارم کنار و ممکنه روزی یکدونه سلکوکسیب و شبی یکدونه گاباپانتین بخورم. آیا این نسخه ی تجویز شده کمکی بمن می کنه؟ و سوال دیگه اینه که خوردن کلونازپام از مشتقات مورفینه؟ اگر هست بجای اون چی چیزی برای خابم مصرف بکنم؟
در آخر هم میخام شوال بپرسم که این دارو ها جز لوپرامید ممکن هستند روند ترک منو دچار خطر بکنند؟
چون واقعن دیدم آدمهایی رو که به صمت متادون رفتن ولی نتونستند ترکش بکنند.

ممنون

پاسخ
سلام بنیامین جان
متادون به دلایلی احتمال وابستگی کمتری دارد و اگر کسی در یک کلینیک ترک اعتیاد این اتفاق برایش افتاده مطمئن باشید دلیل آن متادون نیست. به هر حال، توصیه بنده این است که به یک کلینیک معتبر ترک اعتیاد مراجعه کنید.
زهره
باسلام .همسر بنده مدت چند سال به شیشه وتریاک اعتیاد داشت.اما الان حدود 25 روزه که مصرف نداشته.میخواستم ببینم ازمایشات خون وادراری که در آزمایشگاههای نیروی انتظامی گرفته میشه باتوجه به اینکه ایشون 25 روزه مصرف نداشته ممکنه مثبت اعلام شه ایشون شاغل در یکی از اداره جات دولتی هستند واین آزمایش رو برای اینکه مشکوک به مصرف مواد بودن ازشون میگیرن،البته 20 روز پیش ازشون یه آزمایش ادرار تو همون مرکز گرفتن که گویا مخدوش بوده ،آیا ممکنه اینبار آزمایش خون بگیرن وخدای نکرده ممکنه جواب مثبت باشه؟

پاسخ
سلام زهره جان
شیشه و تریاک معمولاً تا سه روز قابل تشخیص هستند اما برای اطمینان بهتر است نوار تست آنها را از داروخانه تهیه و آزمایش را خودتان انجام دهید.
سجاد
ایا قرص بوپره نورفین در تست سه کاره ازمایش ادرار مثبت نشان میدهد

پاسخ
سلام سجاد جان
پاسخ شما اصولاً منفی است اما مثل هر داروی دیگری احتمال واکنش مثبت کاذب منتفی نیست.
مهدی
سلام من تا چند روز دیگه باید تست اعتیاد بدم ولی برای بی خوابی یه قرص آلپرازولام شب استفاده کردم و تا دو تا سه روز دیگه باید تست بدم. میخواست بدونم آیا مشکلی ایجاد میکنه؟

پاسخ
سلام مهدی جان
آلپرازولام (زاناکس) به ویژه در افراد چاق و سالخوردگان و نیز مبتلایان به اختلال کبدی به مدت طولانی در بدن باقی می ماند و گاهی تا 2 روز یا بیشتر هم قابل شناسایی است. این دارو هم مانند اغلب بنزودیازپین ها باعث واکنش مثبت کاذب آزمایش اعتیاد می شود. الپرازولام هم مانند ترامادول و دکسترومتورفان و آنتی هیستامین های دیگر مانند دیفن هیدرامین، ممکن است منجر به مثبت شدن آزمایش غربال ادراری از نظر مواد مختلف به ویژه فن سیکلیدین شود.
حسام
سلام دوست گلم من هرچندروزی شایدکمی تریاک بکشم الان میخوام برم ازمایش عتیادبرای ازدواج میخواستم بدونم ایا ازخون هم میگیرن یا نه چون خیلی میترسم خواهشن بگید من چیکارکنم تا کی نرم برای ازمایش ممنون میشم

پاسخ
سلام حسام جان
آزمایش خون رایج نیست. برای آزمایش اعتیاد قبل از ازدواج از نمونه ی ادرار استفاده می شود. آلکالوئیدهای تریاک حداکثر تا 3 روز و هیدرومورفون تا 4 روز در ادرار قابل شناسایی هستند.
نا شناس
سلام من به همسرم شک کردم که شاید تریاک مصرف میکنه چجوری متوجه بشم که حدسم درسته؟
خواهش میکنم راهنمایی کنین
ممنون میشم

پاسخ
سلام دوست گرامی
هیچ راه قطعی برای اثبات عدم اعتیاد هیچ کس وجود ندارد. ما انسانها در برخورد با افرادی که به آنها مشکوک هستیم پس از اینکه تلاش خود را انجام دادیم، دو راه بیشتر نداریم: یا اینکه در همین حد به آنان اعتماد کرده و فرصت دیگری بدهیم، و یا اینکه هیچ ریسکی را نپذیریم که در صورت دوم اصولاً بهتر است از همان ابتدا آزمایش انجام نشود.
بنده توصیه می کنم برای رهایی از این شک و تردید، موضوع را با همسرتان در میان بگذارید و به اتفاق ایشان با یک مرکز مشاوره و ترک اعتیاد مشورت کنید.
Amir Hasan
با سلام.
بنده حدوده 20 روز پیش به اندازه چند پک حشیش مصرف کردم تقریبا یک هفته قبل ترش هم همینطور.خواهش میکنم جواب بدید سه روز دیگر ازمایش دارم امکانش هست که نشون بده؟لطفا پاسخم رو بدید و به بقیه نظرات واگذار نکنید.ممنونم

پاسخ
سلام
حشیش به طور متوسط تا یک ماه در ادرار قابل تشخیص است. می توانید برای اطمینان، یک نوار تست حشیش از داروخانه تهیه کنید. روش انجام تست روی بسته بندی نوشته شده است.
محمد
سلام آقای دکتر،من در یک هفته دو بار تریاک مصرف کردم ،حالا باید آزمایش اعتیاد بدم،چند روز باید بعد از آخرین مصرف برم آزمایش بدم؟؟دکتر جان خواهش میکنم جواب بده،واسه استخدامه قضیه حیاتیه ترو خدا

پاسخ
سلام محمد جان
آلکالوئیدهای تریاک حداکثر تا 3 روز و هیدرومورفون تا 4 روز در ادرار قابل شناسایی هستند.
محمد
سلام دکتر جان،من توی یک هفته دو بار تریاک مصرف کردم،حالا آزمایش اعتیاد دارم،چند روز باید بگذره که برم آزمایشگاه آزمایش بدم،ترو خدا جواب بدین،واسه استخدامه،قضیه حیاتیه دکتر جان
محمد
سلام آقای دکتر،من دیشب تریاک مصرف کردم و چهار روز دیگه آزمایش اعتیاد دارم واسه استخدام،البته من گاهی اوقات مصرف میکنم،میخواستم ببینم جواب چی میتونه باشه؟؟؟اورژانسیه
ابوذر
سلام.ایا بوپرنورفین جزء ازمایشات طب کار هست یانه.وتاچند مدت تو ادرار هست
لطفا زود ترجواب بدین

پاسخ
سلام ابوذر جان
هدف از انجام معاینات پزشکی در مورد متقاضیان استخدام عبارتست از به حداقل رساندن میزان شیوع و شدت حوادث و بیماری‌های شغلی به واسطه ایجاد تطابق منطقی بین توانائی­های روحی و فیزیکی شاغل و نیازهای حرفه ای مورد نظر. به عبارت دیگر بدین طریق فرد متقاضی با توجه به توانائی­های روحی و فیزیکی در کاری گمارده می­‌شود که دارای نیازهای متناسب با توانائی­های او باشد.
اين معاينات بر اساس ماده 90 قانون تامين اجتماعي جهت تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتن شاغل الزامي است
اجزاء معاینات پیش از استخدام عبارتند از:
معاینات پزشکی قبل از استخدام شامل بررسی وضعیت سلامت عمومی و بررسی توانائی­های عملکرد فرد با توجه به سابقه طبی، تاریخچه شغلی و معاینه بالینی.

اقدامات تشخیصی قبل از استخدام:

• اودیومتری (شنوایی سنجی)
• اپتومتری (بینایی سنجی)
• الکتروکاردیوگرافی (نوارقلب)
• رادیوگرافی قفسه سینه و سایر گرافیهای لازم بر اساس نوع شغل
• بررسی بیوشیمیایی خون
• آزمایش تجزیه ادرار
• تست‌های سرولوژیک
• آزمون‌های روانشناسی
• بررسی عملکرد کار ریه از طریق اسپیرومتری و یا روش‌های مورد نیاز دیگر
• برآورد توانائی‌های فیزیکی و روانی لازم برای انجام شغل مورد نظر
• بررسی میزان تطابق موجود بین نیازهای فیزیکی شغل مورد نظر و توانائی‌های فیزیکی-روحی فرد متقاضی
بر اساس قانون، كارفرمايان بايد كاركنان خود را قبل از استخدام تحت معاينات پزشكي قرار داده و وضعيت مناسب آن‌ها را براي انجام وظايف شغلي مشخص نمايند.

سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر در كشور ، ابلاغيه‌ای منتشر نموده كه در آن ضمن تاكيد بر انجام اين معاينات در مراكز مجاز، رويه‌ای را مشخص كرده كه بر اساس آن چنانچه فرد در شغل مناسبي از نظر پزشكي به كار گمارده نشده باشد غرامت سازمان تامين اجتماعي از كارفرما بر اساس ماده 50 قانون تامين اجتماعي اخذ خواهد شد.
روشن است كه يافتن انساني كه از هر نظر سالم و فاقد بيماري باشد هم سخت است و هم نيازمند هزينه بالايي است، بنابراين مراكز تخصصي طب كار موارد مختلفی را در انجام معاينات دوره اي و تعيين توانايي فرد براي انجام كار در نظر مي گيرند که کاملاً سلیقه ای است و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

وجود بيماري هايي كه بعداً ممكن است با بيماري هاي شغلي اشتباه شوند
وجود بيماري هايي كه ممكن است در اثر كار تشديد شوند
وجود بيماري ها و شرايطي كه فرد را مستعد ابتلا به بيماري هاي شغلي كند
توانايي فرد براي برآورده كردن نيازمندي هاي شغل
وجود بيماري هايي كه امكان آلوده كردن همكاران ،مراجعان و محصول را داشته باشند
وجود بيماري هايي كه باعث غيبت هاي مكرر فرد شوند (به درخواست كارفرما)
شرايطي كه باعث شود ريسك از كار افتادگي كلي فرد در اثر اشتغال بالا باشد
بيماري هايي كه بعداً هزينه درمان زيادي داشته باشند (به درخواست كارفرما)
شرايط روانشناختي و تيپ هاي شخصيتي (به درخواست كارفرما)

بوپرونورفین، سابوکسون یا تمجیزک، یک اپیوئید نیمه صناعی طولانی اثر است و با اینکه در اغلب روشهای غربالی قابل شناسایی نیست، اما در برخی روشها به طور متوسط تا یک هفته در ادرار قابل تشخیص است.
بنیامین
دکتر بابک عزیز یک سوال و فراموش کردم بپرسم و اون اینه که من نه میخام ازدواج بکنم ونه جایی استخدام بشم! مراکز تست اعتیاد همینطوری ازم تست می گیرن؟ چون میخام همه ی تست ها مثل اون چیزی که گذاشتید و بگیرن ازم. توی کامنت ها خوندم یجا یکی صحبت از مرکز تست اعتیاد خصوصی کردش؟ یعنی بدون معرفی نامه می تونم اینکارو بکنم؟

پاسخ
سلام بنیامین جان
در مورد زمان منفی شدن آزمایش با توجه به داروهایی مانند متادون که برای ترک اعتیاد تجویز می شوند، بستگی به طول دوره ی درمان نگهدارنده دارد که بهترین مرجع برای کسب اطلاعات در این زمینه، کلینیک های مشاوره و ترک اعتیاد هستند که تحت نظارت دانشگاههای علوم پزشکی و یا سازمان بهزیستی اداره می شوند. با کمی پرس و جو می توانید یک کلینیک قابل اعتماد پیدا کنید. یک راه ساده اش جستجوی عبارت "مراکز مشاوره و ترک اعتیاد" در گوگل است.
اغلب این مراکز دارای آزمایشگاه هستند و یا با یک یا چند آزمایشگاه کار می کنند. همچنین انواع نوار تست اعتیاد در داروخانه ها موجود است و می توانید خودتان این آزمایش ساده را انجام دهید.
موفق باشید.
بنیامین
سلام بر شما ممنون از مطالب خوبتون.
متاسفانه 1 سال پیش به واسطه ی بیماری چندین پزشک که نمی تونم نام پزشک را روی اینها بذارم بندرو برای زنده بودن ارغیب به مصرف تریاک کردن. اما من بعد از یکسال و با پیگیری های مداوم متوجه شدم پیشنهاد بسیار غلطی بوده و حالا معتاد شدم البته بنده فقط خودم رو مقصر می دونم. از این وضع هم خسته شدم و هیچ مشکل مالی خدارو شکر ندارم اما نمیخام وابسته باشم. تو عمرم به هیچی جز همین لعنتی لب نزدم، هیچ ماده ی مخدری، و بیشتر از 4 سال هست الکل هم مصرف نکردم. مصرف روزانه ی من حدود 1 گرم هستش و بدنم تعریق زیادی داره و مایعات هم زیاد مصرف می کنم چون علاقه دارم به هرنوع مایعاتی.
الان تصمیم گرفتم بذارمش کنار :) همین روزها میخام برم دکتر و زیر نظر اون آزاد بشم از هرچیزی که هست و فقط یک سوال داشتم ازتون حداکثر چقدر زمان می بره من تست بگیرم و منفی در بیاد و خوشحال بشم؟ آیا این قرصهایی که برای سم زدایی استفاده می شند تاثیری در آزمایش دارند؟
ممنون دکتر بابک از اینکه با صبر و حوصله جواب ما معتادا را می دید :)

پاسخ
جواب با سؤال بعد
یه دوست
سلام دوستان گلم وسلام خدمت دکتر عزیز . میخواستم تجربه خودمو با شما به اشتراک بزارم شاید به درد بقیه بخوره.من 1.5 سال یک چهارم (1/4)متادون 20 میخوردم برای آزمایش عدم اعتیاد 27 روز طول کشید تا آزمایشم منفی شد واینکه حتما آزمایشگاهی که میرید بپرسید از چه چیزی تست میگیرن من بار اول آزمایش متادونم مثبت شد بعد از 27 روز عذاب کشیدن بار دوم رفتم آزمایشگاه دیگه ای اصلا تست متادونو نمیگرفتن . (*انشالله هممون یه روزی سالم سالم باشیم یا حق*)

پاسخ
سلام
و تشکر از شما دوست بزرگوار
چه خوب است همه ی دوستان تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند.
بهترین راه رهایی از چنگال دیو اعتیاد این است که بدانیم در این راه تنها نیستیم.
علي
سلام دكتر جان من هرروز گل(از مشتقات حشيش) مصرف ميكنم به مقدار ١-٢ نخ ، آيا بعد از ٢٠ روز نتيجه ي من منفي ميشود؟ به شدت استرس دارم و ميخواهم كنار بگذارم،با تشكر. اگه هم نميشود در چه مدت ميشود؟ يعني اگر كسي به مقدار خيلي زيادي مصرف كرده باشد به مدت طولاني، بعد ١ ماه جواب منفي ميشود يا خير؟ با تشكر

پاسخ
سلام علی جان
عدد یک ماه در مورد حشیش یک زمان متوسط است و قطعی نیست. عوامل مختلفی باعث می شود این زمان در افراد مختلف کمتر یا بیشتر باشد. برای اطمینان می توانید نوار آزمایش حشیش را از داروخانه تهیه و آن را انجام دهید.
مهرداد
سلام دکتر من دیشب سیگار کشیدم 4نخ فردا تست عدم اعتیاد دارم واسه ازدواج آیا نشون میده؟؟؟؟؟منتظرم دکتر ممنون

پاسخ
سلام مهرداد جان
معمولاً سیگار تأثیری بر نتایج تست اعتیاد ندارد اما به طور کلی توصیه می شود یکی دو روز قبل از آزمایش از مصرف سیگار و قلیان و حتی چای خودداری کنید.
نا شناس
سلام خسته نباشید.
ببخشید نامزد من توی ازمایش ازدواج باز اول گفتن مشکوک و مجدد ازمایش سم کروم انجام دادن که توش فت امفتامین مثبت بود.
نامزدم از داروهای اشتهااور یا همون اکسیر استفاده میکنن.مثبت بودن میتونه بخاطر استفاده ازین پودرای کراتین ورزشی باشه؟؟چون من مطمئنم که مصرف اینجور چیزا رو نداره اصلا.
اگه اره تا چند روز اثرش میره و میتونه مجدد ازمایش بده؟؟

پاسخ
سلام
متأسفانه در مورد مکملهای اشتهاآور یا مکملهای ورزشی استاندارد ثابت وجود ندارد و اغلب بر روی بسته بندی آنها نیز ترکیبات به طور کامل نوشته نشده است. ترکیبات آمفتامین و داروهای دیگری که برای درمان اختلالات اشتها تجویز می شوند مانند کوکائین و اکستاسی، ممکن است آزمایش اعتیاد را مثبت کنند. همچنین مواد نیروزایی که در اغلب مکمل های ورزشی به کار می روند ممکن است عوارض مشابهی داشته باشند. در مورد مدت زمان تأثیر این داروها نتوانستم عدد دقیقی پیدا کنم. هر دارو یا مکملی که حتی در طی دو ماه اخیر مصرف شده باشد ممکن است روی نتایج آزمایش اعتیاد اثر بگذارد. بنابراین توصیه می شود در صورت امکان از مصرف چنین مکمل هایی خودداری شود.
محمد
با عرض سلام و خسته نباشید
من برای گرفتن گواهینامه پایه یک رفتم و آزمایش تست اعتیاد دادم و مشکوک شیشه در اومد بهم گفتن باید بري و یک هفته دیگه بیایی تا آزمایشگاه جواب بده .بعد از یک هفته رفتم گفتن قرص استفاده کردی گفتم نه گفتن تو جمعی نشسته بودی گفتم آره .بعد جواب ازمایش رو مثبت اعلام کردن بهم گفتن هفته آینده باید بری صدور گواهینامه پیش آقای x گفتم خوب یک بار دیگه میخوام تست بدم بهم گفتن که باید شش ماه دیگه برم و دوباره تست بدم. من ۸۰۰ هزار تومان پول دادم آموزشگاه موندم چیکار کنم .لطفا اگه میشه یه راهنمایی بکنید ممنون میشم با سپاس

پاسخ
سلام محد جان
مطالعات محدودی در زمینه ی افرادی که به طور ثانویه در معرض دود مواد مخدر بوده اند انجام شده که نشان می دهد اینگونه موارد باعث مثبت شدن آزمایش نمی شود. البته استثنا همیشه وجود دارد اما قضاوت آزمایشگاه بر اساس نتیجه ی آزمایش است و چاره ی دیگری هم ندارد.
محمد
با سلام خدمت جنبا دکتر من مصرف شیره به صورت تفننی دارم و 72 ساعت مصرف نکردم و به ازمایش ازدواج رفتم روز پنجشنبه بعدظهر که برای گرفتن آزمایش رفتم گفتن آزمایش شما مشکوک بوده وارسال شده برای آزمایش TLC میخواستم ببینم مشخص میشه مصرف من اگر مشخص شد من بگویم چه دارویی مصرف کردم تا شبیه پاسخ آزمایش باشه لطفا راهنماییم کنید خیلی استرس دارم در ضمن همسر آیندم از موضوع خبر داره ولی از خانواده ها میترسم لطفا هر چه سریع تر راهنماییم کنید
با تشکر

پاسخ
سلام محمد جان
آزمایش تی ال سی اگر مثبت شود معمولاً بسیار دقیق است و در آن تریاک با داروهای دیگر اشتباه نمی شود. البته روش های تأییدی استاندارد شامل کروماتوگرافی مایع تحت فشار ( اِچ- پی- اِل- سی )، و کروماتوگرافی گاز- اسپکترومتری جرم اتمی ( جی سی- اِم اِس ) هستند که مورد دوم استاندارد طلایی محسوب می شود.
سعید
باسلام . قبل از هر چیزی میخواستم ازتون تشکر کنم واسه اینکه ایقدر با حوصله پیامهای مارو میخونید و وقت میگذارید جواب تک تک ما هارو میدید. اقای دکتر من امشب حواسم نبود تنباکو میوه ای شاهدونه کشیدم بعد از اینکه مطلب شمارو خوندم خیلی میترسم که جواب آزمایشم مثبت بشه لطفا راهنماییم کنید با تشکر

پاسخ
سلام سعید جان
بنده هم از دوستانی که تجربه های خود را مطرح می کنند تشکر می کنم. اطلاع از نظرات دیگران برای بنده بسیار ارزشمند است. ضمن اینکه اگر مشکل کسی حل شود خوشحال می شوم، انگیزه ای می شود تا بیشتر مطالعه کنم و به همین دلیل گفته اند تجربه مادر علم است.
در مورد تنباکوی میوه ای اطلاع دقیق ندارم اما نشنیده ام تاکنون برای کسی مشکل ساز بوده باشد. متأسفانه بیشترشان بدون نظارت مرجع خاصی در بازار عرضه و مصرف می شوند. امیدوارم منظور از شاهدانه همان گیاه حشیش نباشد. توصیه کلی این است که یکی دو روز قبل از آزمایش، چیزی مصرف نشود.
ترکیبات شبه حشیش مصنوعی به شکل مایع (سیگار الکترونیک) یا افشانه روی تنباکو رایج هستند و انواع سیگارها و تنباکوهای معطر آلوده به این ترکیبات تحت عناوین فریبنده ی گیاهی و طبیعی و ... در بازار موجود است. شرکتهای سازنده ی کیت های آزمایشگاهی تلاش می کنند کیتهایی تولید کنند که قادر به شناسایی این مواد جدید باشند اما هر روز مواد جدیدتری ساخته می شود و تنها راه مطمئن این است که از مصرف آنها خودداری شود.
علی
سلام من مدتیه روزی ی سیگار میکشم.مریض شدم رفتم دکتر ازمایش خون نوشت برام.ایا تو ازمایش خون سیگار کشیدن من مشخص میشه؟لطفا بگید خیلی نگرانم خانوادم بفهمه...ممنون

پاسخ
سلام علی جان
آزمایش نیکوتین به طور رایج و بدون درخواست پزشک انجام نمی شود و فقط در برخی مراکز وجود دارد. البته مصرف سیگار به مدت طولانی و مقدار زیاد ممکن است علائم غیرمستقیم در آزمایش ایجاد کند که اختصاصی نیستند.
ناصر 2000
با سلام میخواستم از آقای دکتر بپرسم که نمونه ادرار برای آزمایش عدم اعتیاد تا چند ساعت ماندگاری دارد ؟؟؟ و در چه دمایی باید نگهداری شود ؟؟؟

پاسخ
سلام ناصر جان و ممنون از سؤال خوبت
ادرار به سرعت فاسد می شود و در دمای اتاق تا 5 ساعت پایدار مانده و برای تست اعتیاد تا 10 و گاهی 18 ساعت هم قابل استفاده بوده است. اما راههایی هست که بتوانیم مدت ماندگاری آن را افزایش دهیم. نگهداری در ظرف شیشه ای دربسته و تیره رنگ، نگهداری در یخچال (تا یک شب) یا فریزر (تا یکی دو هفته)، و رعایت شرایط استریل، ماندگاری ادرار را طولانی می کند. نمونه ای که تغییر رنگ داده یا بوی فاسد شدگی بدهد، قابل اعتماد نیست.
سعید
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب دکتر لطفا به سوال من جواب بدید و من حدود 1.5 سال روزی (1/4)یک چهارم قرص متادون 20 میخورم الان 23 روز نخوردم ولی جواب آزمایشم مثبت میشه میخواستم بدونم چقدر دیگه باید صبر کنم باید برای استخدام 2روز دیگه آزماش بدم به نظرتون تا دو روز دیگه منفی میشه یا نه لطفا کمکم کنید برام حیاتیه با تشکر

پاسخ
سلام سعید جان
چنین مواردی عادی نیست. معمولاً متادون در کلینیک های ترک اعتیاد به مدت محدود تجویز می شود و به تدریج مقدار مصرف آن کاسته شده و در نهایت قطع می شود. در هر حال، نیمه عمر دفع متادون بین 8 تا 59 ساعت است و بنابراین انتظار می رود 2 تا 4 روز پس از آخرین دوز، آزمایش ادرار منفی شود. اما مصرف طولانی و به مقدار زیاد منجر به ذخیره و انباشته شدن دارو در بدن می شود و به همین دلیل زمان بروز علائم محرومیت دارویی طولانی است و گاهی تا سه هفته طول می کشد. هیچ اظهارنظر قطعی درباره ی زمان منفی شدن آزمایش نمی توان کرد. همچنین کیت های جدید به مقادیر اندک و متابولیتهای متنوع داروها حساس تر از کیت های قبلی هستند. نکته ی دیگر این است که طبق نامه ی معاونت محترم وزارت بهداشت، مصرف دارو تحت نظارت کلینیک ترک اعتیاد نباید مشکلی در رابطه با آزمایش ایجاد کند. این نامه در متن بالا قابل مشاهده است.
سعيد
با سلام بنده سه روز پيش كمي حشيش مصرف كردم و در ٢ماه گذشته بصورت تفنني ماريجوانا مصرف كردم و الان دو روز هستش كه دارم با ورزش كردن و رژيم و دارو سم زدايي ميكنم و چند روز ديگه بايد برم طب كار سوالي كه ميخواستم بپرسم اينه كه اگه از كيت استفاده كنم و تست اعتيادم منفي بشه آيا به اين معني هستش اثرات thc از بدن خارج شده و آزمايش طب كار هم منفي ميشه لطفا راهنمايي كنيد با سپاس

پاسخ
سلام سعید جان
کیت هایی که برای غربالگری به کار می روند، به شرطی که معتبر باشند و تاریخ مصرف آنها نگذشته باشد و نحوه ی انجام آزمایش و تفسیر آن هم صحیح باشد، ارزش جواب منفی آنها بسیار بالاست.
سورنا
با سلام بنده سه روز پيش كمي حشيش مصرف كردم و در ٢ماه گذشته بصورت تفنني ماريجوانا مصرف كردم و الان دو روز هستش كه دارم با ورزش كردن و رژيم و دارو سم زدايي ميكنم و چند روز ديگه بايد برم طب كار سوالي كه ميخواستم بپرسم اينه كه اگه از كيت استفاده كنم و تست اعتيادم منفي بشه آيا به اين معني هستش اثرات thc از بدن خارج شده و آزمايش طب كار هم منفي ميشه لطفا راهنمايي كنيد با سپاس

پاسخ
سلام سورنا جان
کیت هایی که برای غربالگری به کار می روند، به شرطی که معتبر باشند و تاریخ مصرف آنها نگذشته باشد و نحوه ی انجام آزمایش و تفسیر آن هم صحیح باشد، ارزش جواب منفی آنها بسیار بالاست.
داوود
سلام
اين كه مي گن مصرف ترياك و شيره تا سه روز پس از قطع مصرف در ازمايش ادرار قابل تشخيص هستش به نظرم فقط جنبه حرف داره در صورتيكه در عمل مصرف مداوم ترياك حداقل 10 روز تست اعتياد رو مثبت ميكنه در مورد متادون اين موضوع بسيار ديرتر هستش به صورتي كه در صورت مصرف متادون به صورت يك هفته بستگي به دوز مصرفي حداقل زماني كه تست متادون منفي ميشه از 15 روز به بالاست . پس دوستاني كه تست اعتياد در پيش دارند به اين موضوع توجه كنند كه خدايه نكرده مشكلي براشون پيش نياد . البته توده بدني در دفع مواد مخدر خيلي مهمه . يعني افراد لاغرتر دفع مواد سريعتري دارند و افراد چاقتر دفع ديرتري دارند . اين موارد رو كه خدمتتون عرض كردم همه تجربي بود نوشيدن مايعات تاثير بسزايي در دفع مواد از بدن دارد و نوشيدن مايعات فراوان زمانهاي ذكر شده بالا را شايد در حد يكي دو روز تاثير در نتيجه آزمايش داشته باشه . فقط تو رو خدا به فكره اين كه با سه روز مصرف نكردن بتونين ازمايش رو دور بزنين نباشين . چون بر اساس تجربه با مصرف مقدار بسيار كمي به صورت مداوم مواد از نوع ترياك حداقل 10 روز نياز هست كه بدن از مواد پاك بشه . از دكتر عزيز كه اينجا رو درست كرده كه كساني كه مشكل دارند بتونند مشكلاتشون رو مطرح كنن ممونو هستم . يا علي .

پاسخ
سلام داود جان
تشکر از اینکه نظرات خودتان را با دیگران در میان می گذارید. در مورد مدت زمان مثبت شدن آزمایش های مختلف بارها تأکید شده که به شدت متغیر است و عوامل مختلف از جمله حساسیت و دقت روش آزمایش بر آن اثر می گذارند. مقادیر ذکر شده در اینجا البته از منابع معتبر هستند اما صرفاً جنبه ی راهنمایی کلی دارند و هیچکدام قطعی نیستند.
ارسلان

سلام. من تمام مطالب رو خوندم... تورو خدا جوابم رو بدین...
برای استخدامی آزمایش دارم 5 روز دیگه...
جمعه حشیش مصرف کردم در حد 2و3 نفس... 3 هفته قبلش یک باره دیگه مصرف کرده بودم. کلا همین بوده.
چاق نیستم اتفاقا لاغرم هستم...
سوالم اینه که قبل از آزمایش عدم اعتیاد میخوام خودم خیالم راحت بشه.چطوری تست کنم؟
دوم اینکه تستای معاینات بدو استخدام خون و ادرار هزینش 30 هزار تومن بود امکان داره که کیت حشیش بخاطر گرون تر بودنش نزنن؟
تورو خدا جواب بدین

پاسخ
سلام ارسلان جان
حشیش جزو پانل 5 تایی است و در اکثر قریب به اتفاق کیتها تشخیص داده می شود. می توانید نوار آزمایش حشیش را از داروخانه تهیه کنید. نحوه ی انجام آزمایش روی بسته بندی نوشته شده و ساده است.
اشناس
سلام اقای دکتر من حدود چند سال مصرف کننده شیره تریاک بودم الان نزدیکه یک ماهه مصرف نکردم و حدود ده روزه که قرص ب 2 هم مصرف نکردم. اما با کیتهای 3 گانه موجود در بازار تست گرفتم مورفین موجود در ادرار کاملا منفی بود اما کیت متافتامین و آمفتامین نوار پایینش کاملا پر رنگ نمیشه و من در فاصله زمانی 48 ساعت این و تکرار کردم اما هر دو مورد شبیه هم بوده. جواب تست من منفیه یا مثبت .راهنمایی کنید لطفا

پاسخ
سلام دوست عزیز
فرمول ثابتی برای این طور موارد وجود ندارد. متغیرهای متعددی در اینجا دخیل هستند که پاسخ به سؤال شما را پیچیده می کند. به طور کلی تریاک تا یکی دو روز قابل تشخیص است. بوپرونورفین اثر طولانی تری دارد اما کیت های موجود در اغلب آزمایشگاه ها آن را تشخیص نمی دهند. می ماند موارد مثبت کاذب یا کیتهایی که قاد به تشخیص بوپرونورفین هستند که آن هم تا یک هفته قابل شناسایی است.
زانیار
سلام اقای دکتر با من یه سیگار حشیش در حد شیش نفس مصرف کردم هفته اینده ازمایش بافت دارم به نظرتون جواب ازمایش مثبته یا منفی...و در چه مدتی از بدنم خارج میشه...خوهاشا جواب بدید لطفا ممنون

پاسخ
سلام
منظورتان از آزمایش بافت چیست؟ حشیش تا یک ماه در ادرار قابل شناسایی است. در مورد سایر نمونه ها مانند مو و ناخن اطلاع دقیق ندارم اما احتمالاً مدت آن طولانی تر است.
جلال
با عرض سلام و خسته نباشید ممنون از پاسخ قبل و زحمات شما،آقای دکتر میخواستم بدونم مت امفتامین(شیشه) تاچه زمانی در خون نشان داده میشه

پاسخ
سلام جلال جان
آمفتامین ها معمولاً تا 3 روز در ادرار قابل شناسایی هستند.
ناشناس
باسلام
روز یکشنبه آزمایش عدم اعتیاد برای ازدواج داشتم به دلیل سرماخوردگی شدید واستخوان درد دوتا استامینوفن کدئین خوردم یکشنبه که آزمایش دادم مثبت درآمد نزدیک بود سنکوب کنم بعدا که موضوع را برایشان تعریف کردم گفتند 72 ساعت دیگه یه آزمایش بده لطفا راهنمایی ام کنید امکان داره خدای ناکرده دوباره مثبت باشه چون ما جمعه جشن عقدکنان داریم واصلا نمی دونم چی میشه ولی میدونه خداخیلی مهربونه تورو به خدا اطلاع رسانی کنید که دیگه کسی قبل زا انجام آزمایش دارویی استفاده نکنه یا باراهنمایی ودرست استفاده کنه خدایا خودت کمکمون کن

پاسخ
سلام دوست عزیز
کدئین و سایر ترکیبات شبه تریاک کوتاه اثر حداکثر تا دو روز قابل تشخیص هستند. امکان مثبت شدن پس از مدت فوق عملاً وجود ندارد.
مهدی
باعرض پوزش خواستم یاداورشوم یکی از همکارهای خودتان درسایتی قیدکردندکه مصرف قرص ضدبارداری اچ دی با دوز 4عددمیتواندتا36ساعت ازمایش نواری متادپن رامنفی کند.لطفابنده راازنگرانی دراورید

پاسخ
اگر واقعاً چنین موضوعی صحت داشته باشد باید منبع معتبری برای این ادعا موجود باشد که بنده از آن بی اطلاع هستم.
مهدی
لطفادرصورت امکان سوالم رازودترجواب دهید برایم بسیارمهم است باتشکر
مهدی
باعرض سلام و خسته نباشید.پسر بنده مشکوک به مصرف متادون بادوز دویاسه عددقرص 20میباشد.البته انطورکه دوستانش گفتند.میخاهم تست نواری که رایج دردارئخانه هاومخصوص متادون است بگیرم ولی درسایتها قیدشده بامصرف قرص ضدبارداری اچ دی پنج عددمیتواند منفی کاذب نشان دهد.ایااین درست است واگردرست است چکار کنم.باتشکر

پاسخ
سلام مهدی جان
هیچ مرجع علمی درباره ی اثر قرص ضدبارداری در آزمایش اعتیاد وجود ندارد. اگر به نتیجه ی تست نواری مشکوک هستید می توانید با مراجعه به یک کلینیک ترک اعتیاد، با پزشک آنجا مشورت کنید.
حسین
سلام. آقای دکتر مرسی که جواب دادین. اگر ده روز بعد بخوایم بریم آزمایش بدیم باز هم مثبته. چی کار باید کنم که بیرون بره از بدنم این لعنتی. لطفا کمک کنین آبرومون نره

پاسخ
سلام
معمولاً حشیش تا یک ماه پس از مصرف در ادرار قابل تشخیص است.
امين
سلام
وقت خوش
بنده تقريبا ١٠ روز يكبار به صورت خيلي كم گل ميكشم( سه پوك )،
چند روز قبل از ازمايش ادرار نبايد استعمال كنم؟
ايا اين فاصله ١٠ روزه در ازمايش نشان داده ميشود

پاسخ
سلام امین جان
حدود 30 روز
حسین
خواهشا جواب بدین. میخوایم برای ازدواج بریم آزمایش بدیم
حسین
با سلام. من برای اولین بار ماری جوانا کشیدم سه نفری یه نخ. آیا جواب آزمایش مثبت می شود؟خواهشا کمک کنین خیلی مهمه

پاسخ
سلام حسین جان
البته مقدار مصرف در جواب آزمایش مؤثر است اما عوامل دیگری هم مانند حساسیت کیت در اینجا نقش دارند. احتمال مثبت شدن آزمایش وجود دارد.
آرش
سلام
من گل و حشيش به مدت ٦ماه هر روز مصرف ميكردم ٢روزه كه گذاشتم كنار واسه هميشه، ٢هفته ديگه آزمايش اعتياد براي ازدواج بايد بدم، نگرانم كه نكنه آزمايشم مثبت شه تمام برنامه ريزي هاي عقدم از هم بپاشه

پاسخ
سلام آرش جان
با توجه به مصرف نسبتاً طولانی، اثرات حشیش تا حداقل یک ماه در آزمایش ادرار قابل تشخیص است.
HH
سلام و خسته نباشید
من 2ماه هست که ناخواسته ترامادول مصرف میکنم در واقع تازه فهمیدم که کپسولی که عطاری به اسم دتای هندی و کاملاً گیاهی بهم میداد به خاطر جذب مشتری ترامادول قاطی میکنه.
من 2 روز پیش آزمایش اعتیاد برای استخدام داشتم اول اینکه آیا جواب آزمایش مثبت میشه؟ من خودم روی کیت مورفین امتحان کردم منفی بود.ولی روی رسیدی که آزمایشگاه بهم داده همه اون چیزایی که آزمایش میشه رو نوشته زیر کلمه morphine هم نوشته شده TRA، با توجه به تحقیقی که انجام دادم همه میگن ترامادول جزو آزمایش اعتیاد برای استخدام نیست ولی منظور از این نوشته چیه؟ خیلی نگرانم.جواب آزمایشو به خاطر تعطیلات چندروز دیگه میدن ولی من از الان خوابو خوراک ندارم تورو به خدا بگید چیکار کنم؟ جوابش چی میخواد بشه؟

پاسخ
سلام دوست عزیز
مطالبی که در مورد ترامادول گفتید درست است.
امیر
حشیش تا چند روز میماند

پاسخ
حدود 30 روز
جلال
سلام خسته نباشید من چند روز دیگه باید برم تست اعتیاد بدم امروز هم مصرف شیشه داشتم نوع تستی هم که قرار بدم دکتر مربوطه مشخص میکنه میخوام بدونم چند روز باید صبر کنم بعد ازمایش بدم فقط خواهشا به پاسخهای قبلی ارجام ندین

پاسخ
سلام جلال جان
حدود 2 تا 3 روز
امین
سلام من بعد از 22 روز که مصرف شیره نداشتم و بوپر میخوردم برای تست رفتم و متاسفانه مثبت شد و از کار اخراج شدم ایا امکانش هست که اشتباه شده باشد تست بنده تی ال سی بوده.تشکر از شما

پاسخ
بوپرونورفین و متادون در پانل های 5 تایی و 10 تایی تشخیص داده نمی شوند. اما واقعیت را بخواهید من نمی دانم جایی که شما آزمایش خواهید داد از چه روشی استفاده می شود. متأسفانه مراکز تست اعتیاد، اطلاعات مربوط به این موارد را منتشر نمی کنند.
در هر حال، طبق بخشنامه ی جدید، بوپرونورفین اگر با تجویز و نظارت پزشک مصرف شود جواب آزمایش محرمانه تلقی می شود.
رضا
باسلام
بنده حدود 6ماهه روزی یک سوم ترامادول 200 مصرف میکنم بعضی روز ها هم که نخوردم انگار نه انگار درد اصلا نداشتم فقط واسه فاز خوبشه که میخورم اگه نه واسه خماری واین حرفا نیست ولی الان دیگه میخوام بزارمش کنار
4 روز دیگه ازمایش استخدامیم هستش ایا اگه الان دیگه مصرف نکنم جواب ازمایش منفی در میاد؟

پاسخ
سلام رضا جان
ترامادول داروی خطرناکی است اما در حال حاضر جزو مواد مخدر یا داروهای مورد سوء مصرف طبقه بندی نشده است، البته این دارو یک اپیوئید (شبه تریاک) نیست اما به گیرنده های اپیوئید متصل می شود و در برخی روشها ممکن است آزمایش اعتیاد به طور کاذب مثبت شود. مدت مثبت شدن آزمایش ادرار 2 تا 4 روز پس از آخرین نوبت مصرف داروست.
احمد
با سلام می خواستم بدونم آیا سیگار آزمایش اعتیاد رامثبت میکند؟ درصورت مصرف یک روز قبل آزمایش چطور؟

پاسخ
سلام احمد جان
معمولا خیر اما بهتر است یکی دو روز پیش از آزمایش چیزی مصرف نکنید (حتی چای)
رضا
باسلام خدمت استاد عزیز.بنده را جهت تست عدم اعتیاد به مرکز تخصصی قلهک تهران معرفی کرده اند جهت تست ادرار و خون.بنده فقط جهت تسکین دردهای ناحیه کمرم متادون مصرف میکنم .میخواهم بدانم آیا جواب تست اعتیاد بنده مثبت اعلام میشود یا منفی؟با تشکر فراوان

پاسخ
سلام رضا جان
مصرف متادون و داروهای مشابه فقط با نسخه ی پزشک ترک اعتیاد مجاز است.
سارا
سلام من دوسال است شیره مصرف میکنم دیشب پدرم بهم شک کرد ، آیا با خوردن قرص های ادرار آور و نوشیدن زیاد مایعات آزمایش که در منزل انجام شود جواب ازمایش بنده منفی است یا مثبت ؟

پاسخ
سلام سارا جان
خوردن قرص ادرارآور و نوشیدن مایعات با رقیق کردن ادرار ممکن است باعث شود آزمایش به صورت کاذب منفی شود اما برخی کیت ها، حتی کیت های خانگی که در داروخانه ها فروخته می شوند، بسیار حساس هستند و مقادیر بسیار اندک ماده مخدر را تشخیص می دهند. به علاوه، با توجه به رقیق شدن ادرار، اعتبار جواب آزمایشگاه هم زیر سؤال می رود و اغلب آزمایشگاهها چنین نتایجی را مشکوک گزارش می کنند.
علی
سلام دکترخسته نباشید.میخواستم بدونم متادون در ازمایش کیت های که داروخانه ها تهیه میشود نشان داده میشو.ایا3یا2ساعت بعد از مصرف چی. ممنون

پاسخ
سلام علی جان
باید اطلاعات مندرج در بروشور یا روی بسته بندی کیت را بخوانید. معمولاً این کیت ها متادون را نشان نمی دهند.
امیر حسین
سلام اقای دکتر میخواستم بدونم آیا در تست چکاپ خون و ادرار و رادیولوژی سر مصرف سیگار یا قلیون مشخص میشود.

پاسخ
سلام اميرحسين جان
البته مصرف سيگار يا قليان تغييراتي در نتايج آزمايشگاهي يا راديوگرافي قفسه سينه ايجاد مي كنند اما همه ي آنها غيراختصاصي است و به طور كلي تشخيص مصرف دخانيات جزو اجزاي چكاپ نيست.
مهدی
با سلام. من 2 ساله روزی 2 عدد قرص بوپروپیون، 150 استفاده می کنم.می خواستم بدونم ازمایش اعتیاد قبل اذدواج را مثبت میکنه . یا کلا جزو مواد اعتیاد آور حساب میشه؟

پاسخ
سلام مهدي جان
بوپرونورفين جزو اجزاي پانل پنجگانه يا دهگانه ي تست اعتياد نيست اما ممكن است نتيجه ي آزمايش به صورت كاذب مثبت شود. بنابراين بهتر است با پزشك يكي از مراكز ترك اعتياد مشورت كنيد.
احمد
سلام دکتر.من متادن مصرف کردم.میخواهم ببینم تست ماریجوانام مثبت میشه یا منفی؟ لطفا هر چه زودتر جواب بدین.چون خانمم گفته صبح بریم آزمایشگاه واسه تست ماریجوانا

پاسخ
سلام احمد جان
مصرف متادون تست ماری جوانا را مثبت نمی کند.
داوود
جناب دکتر عزیز
ببخشید که اینقدر سوال می کنم من مصرف تریاک داشتم ولی برای تست اعتیاد حدود 15 روز قبل تست هیچ مصرفی نداشتم تست نواری که خودم گرفتم از روز نهم منفی شد در روزهای ابتدایی ترک مواد مقدار یک شانزدهم قرص متادون 40 مصرف کردم حدود پنج روز . یک نوبت در روز به صورت خودسرانه . و پس از آن هم گر چه با درد فراوان ولی هیچ قرص و دارویی مصرف نکردم . هشت روز قبل از تست هیچ قرص و دارویی مصرف نکردم ولی تست متادونم تا روز قبل از آزمایش مثبت بود گر چه مایعات زیاد نیز مصرف کردم تقریبا در خصوص تست مرفینم مطمنم که مشکلی نداره ولی تست متادون که احتمال قوی گرفته میشه منو نگران کرده میشه بفرمایید استفاده دایم از متادون هم تست رو مثبت میکنه که بیشتر از حد مجاز است و استفاده موردی هم تست رو مثبت میکنه . آیا در صورت بروز مشکلی برایه اینجانب امکان اینکه مقدار متادون موجود در نمونه اینجانب مشخص گردد برایه مراکز آزمایشگاهی وجود دارد که سو مصرف و مصرف موردی آن تمییز داده شود و آیا آزمایشگاهها این کار را به صورت روتین انجام می دهند یا نه . تستی که از اینجانب گرفته شده مولتی دراگ آزمایش خون و ادرار بود . لطفا در این خصوص و مواردی که ممکن است برایم مشکل ایجاد کند توضیح دهید قبلا از مساعدتی که می کنید کمال تشکر رادارم

پاسخ
سلام داود جان
همان طور که عرض کردم هر دارویی که احتمال سوء مصرف آن وجود دارد باید حتماً با تجویز پزشک مصرف شود.در غیر این صورت، تشخیص سوء مصرف مطرح می شود و هیچ ارتباطی هم با مقدار مصرف ندارد.
حامد
سلام جناب دکتر
یکی از دوستان من تریاک با وافور مصرف میکند پنج روز قبل از ازمایش استخدامی تریک نکشید و همان روز یک عدد متادون بیست مصرف کرد ولی در جواب ازمایش گفتن که تست متادون مشکوک و باید غربالگری باشد ایا جواب تست اعتیاد دوستم را مثبت اعلا میکنند یا منفی چون گفتن که یک هفته طول میکشه

پاسخ
سلام حامد جان
متادون یا هر داروی دیگری باید حتماً طبق تجویز پزشک مصرف شود.
داوود
ممنونم ولی آزمایشگاه اکر نامه ای در این خصوص نداشته باشه یا من هنوز ارايه نداده باشم برایه تست تاییدی میتونه مقدار متادون خون و ادرار رو که سومصرف نباشه رو اعلام کنه یا نه . اخه 5 روز هیچکونه ماده ای استفاده نکردم فقط متادون اونم با دوز یک شانزدهم متادون 40 . 5 روز قبل از آزمایش

پاسخ
ارتباطی به مقدار متادون ندارد.
داوود
لطفا پاسخ سوالاتم رو بدین مخلص شما
سپیده
منتظرم آقاى دکتر جوابمو بديد
سپیده
منتظرم آقاى دکتر جوابمو بديد
سپیده
منتظرم آقاى دکتر جوابمو بديد
داوود
سلام دکتر افشاری عزیز
آیا در خصوص تست متادون برای مشخص شدن سومصرف آزمایشی غیر از تست نواری وجود دارد .
من 12 روز قبل به مدت 5 روز متادون استفاده کردم و هفت روز هم هیچ استفاده ای نداشتم ولی تست متادونم (تست نواری) مثبت بود . آیا امکان تمییز دادن سومصرف و استفاده موردی از متادون برای آزمایشگاه می باشد .


پاسخ
سلام
البته چنین امکانی وجود دارد اما همان طور که عرض کردم، اگر متادون با نسخه ی پزشک درمانگر ترک اعتیاد مصرف شود، جای نگرانی نیست.
داوود
اگه لطف کنید جوابم رو بدین ممنون میشم به خدا استرس داره منو میکشه
داوود
سلام ممنون از این همه لطفی که به دوستان دارید من تست مولتی دراگ دادم هم خون و هم ادرار . دوازده روز قبل از آزمایش به مدت 5 روز با دوز خیلی پایین متادون مصرف کردم هفت روز هیچ مصرفی از متادون نداشتم ولی تست متادونم تست نواری مثبت بود تا روز قبل آزمایش آیا تست غربالگری در این مورد انجام میشه که مقدار متادون سومصرف تلقی نشه یا این تست نواری ملاک تشخیص سو مصرف متادون هست . ممنون از لطفی که می کنید

پاسخ
سلام داود جان
اگر متادون را با تجویز پزشک مرکز ترک اعتیاد مصرف می کنید، طبق بخشنامه ی معاونت محترم وزارت بهداشت نباید آزمایش شما را مثبت اعلام کنند.
سپیده
سلام خسته نباشید
شوهرم ب شیشه اعتیاد داشته و سه ماه میشه ک ب گفته خودش ترک کرده،دو شب پیش بهش شک کردم و صبح همون روز بردمش آزمایش خون داد تو یک آزمایشگاه معتبر ک جوابش یک هفته دیگه میاد،آیا امکان حقه زدن برای منفی شدن جواب آزمایش در مدت چهار ساعت قبل از آزمایش خون توسط خودش هست؟مصرف متادون آزمایش رو مثبت میکنه؟ب مسئولای آزمایشگاه گفتم ک از نظر تمام مواد مخدر تست بشه.با تشکر،تورو خدا کمکم کنید زندگیم داره از هم میپاشه.

پاسخ
سلام سپیده جان
روش استاندارد آزمایش سوء مصرف مواد، آزمایش ادرار است. البته آزمایش خون هم در برخی مراکز انجام می شود. در هر حال، در مورد امکان حقه زدن باید بگویم آزمایشگاه روشهایی برای جلوگیری و تشخیص تقلب احتمالی دارد و اگر آن طور که فرمودید آن آزمایشگاه معتبر باشد، جای نگرانی نیست.
علیرضا احمدی
سلام آقای دکتر ایا مصرف 2/5میلی گرم قرص متادون(نصف 5میلی)در روز تست متادون رو مثبت میکنه یا نه لطفا جواب بدین تشکر

پاسخ
سلام علیرضا جان
البته حساسیت کیتهای مختلف فرق می کند اما به طور متوسط حداقل غلظت قابل شناسایی متادون در ادرار 30 نانوگرم بر میلی لیتر است. بنابراین با توجه به نیمه عمر نسبتاً طولانی متادون و ذخیره شدن آن در بدن به نظر می رسد با مصرف مقادیر کمتر از آنچه گفتید هم تست متادون مثبت خواهد شد.
مجید
سلام ممنون از سایت فوق العاده تون اقای دکتر معمولا در ازمایشات استخدامی از ماده ب2 تست میگیرن یا نه و با مصرف این دارو برای رفع اثار خماری مرفین دیرتر دفع میشه یا نه ؟بازم تشکر

پاسخ
سلام مجید جان
آزمایش قرص ب 2 رایج نیست. بوپرونورفین تا یک هفته در ادرار قابل شناسایی است اما اگر این قرص را زیر نظر پزشک ترک اعتیاد مصرف می کنید جای نگرانی نیست.
reza
با سلام مجدد
دکتر منظور من از آمپول مرفین نوع تزریقی موجود در بیمارستانها بود ک بصورت ده میلیگرمی و سولفات مورفین مجود است.که میخواستم بدونم تفاوتی داره یا نه ممنون.

پاسخ
سلام
تفاوتی ندارد.
اصغر
سلام دکتر خسته نباشی من صبح باید برم ازمایش امروزم ترانادول 200 دوتا مصرف کردم چیکار کنم ازمایشم منفی باشه توروخدا اورژانسی جواب بده قرص ال دی بخورم میشه نشون نده

پاسخ
سلام اصغر جان
ترامادول در حال حاضر جزو مواد مخدر یا داروهای مورد سوء مصرف طبقه بندی نشده است، البته این دارو یک اپیوئید (شبه تریاک) نیست اما به گیرنده های اپیوئید متصل می شود و در برخی روشها ممکن است آزمایش اعتیاد به طور کاذب مثبت شود.
آثار ترامادول و داروهای طولانی اثر دیگر مدتها در بدن باقی می ماند. البته قاعده کلی وجود ندارد اما نکته دیگر این است که در اغلب مراکز آزمایش از کیتهایی استفاده می شود که این داروها را تشخیص نمی دهند. در هر حال، مدت زمان مثبت شدن آزمایش ادرار حداکثر 2 تا 4 روز پس از آخرین نوبت مصرف داروست.
reza
با سلام
میخواستم بدونم مدت زمان مثبت نشان دادن آمپول مرفین در آزمایش ادرار مانند خود مرفین دو تا سه روز است یا بعلت خالصی بیشتر مدت زمان ماندگاری متفاوت است؟
باتشکر

پاسخ
سلام
مصرف مورفین تزریقی از نظر ماندگاری تفاوت قابل توجهی با مصرف خوراکی یا استنشاقی ندارد اما توجه کنید که شیوع و شدت عوارض خطرناک و همچنین احتمال وابستگی با مصرف تزریقی اغلب مواد مخدر مانند مورفین بسیار بیشتر و چندین برابر شکلهای دیگر مصرف است.
ميلاد
با سلام خدمت شما.يه سوال واسم پيش اومده كه فكر مي كنم سوال خيلي از دوستان باشه.توي بعضي از جواب هاي شما متوجه شدم كه گفتيد نميدونم كه اداره شما از چه كيتي استفاده ميكنه.بعضي از ادارات معرفي به مراكز بهداشت همان شهر مي دهند تا آزمايش انجام بگيره.آيا منظور شما اينه كه هر اداره دستور بعضي آزمايشات رو به مركز بهداشت ميده و يا اينكه مركز بهداشت مربوطه براي همه ادارات يكسان عمل ميكنه.با تشكر از جنابعالي.

پاسخ
سلام میلاد جان و تشکر از نکته سنجی شما دوست عزیز
حق با شماست. همان طوری که فرمودید بیشتر ادارات و سازمانها، پرسنل تحت پوشش خود را برای آزمایش اعتیاد به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه معرفی می کنند. اما برخی نهادها خود آزمایشگاه دارند و یا ترجیح می دهند از کیت های عادی استفاده کنند و همچنین مراکز بهداشت نیز تا جایی که بنده اطلاع دارم، دستورالعمل واحدی برای خرید کیت خاص ندارند و در نهایت شاهد رویه یکسان نیستیم.
مهران
سلام ببخشید من چهار روزه اب جو هشت درصد مصرف کردم نمیدونم تو ازمایشم ک فرداست مشخص میشه

پاسخ
سلام مهران جان
اشاره نکرده اید که چه آزمایشی دارید اما به هر جهت، آبجو یا نوشیدنی های مشابه، معمولاً تأثیری در نتیجه ی تست اعتیاد ندارند. برخی برای رقیق شدن ادرار توصیه به مصرف مایعات فراوان به خصوص آبجو می کنند تا تست آنها منفی شود. اما توجه کنید که آزمایشگاه متوجه رقیق بودن ادرار خواهد شد و این منجر به بی اعتبار شدن نتیجه ی آزمایش می شود.
ميلاد
با سلام.معمولا كبت هاي متادون مي توانند به صورت كاذب بوپرونورفين رو مثبت نشان بدهند.در اين صورت جواب آزمايش تكميلي چه مي شود؟

پاسخ
سلام میلاد جان
اصولاً مصرف دو داروی مورد اشاره ی شما در صورت تجویز پزشک و مرکز درمان ترک اعتیاد، با توجه به بخشنامه ای که اخیراً صادر شده و در متن فوق هم مشاهده می کنید، نباید مشکلی ایجاد کند. اگر با مشکلی در این مورد مواجه هستید، بهترین راه به اعتقاد بنده، مشورت با یک وکیل است.
ميلاد
با سلام.جديدا از من توسط ادارمون آزمايش گرفته شد.بنده تحت نظر پزشك بوپرونورفين مصرف مي كنم.حالا استرس دارم كه جواب آزمايش مثبت بشه.آيا در روش تي ال سي بوپرونورفين مشخص مي شود؟ و آيا براي ادارات از اين دارو آزمايش گرفته مي شود؟
سهیل
با سلام خدمت آقای دکتر
من 15 روز دیگه در سفارت آمریکا مصاحبه دارم واسه اخذ ویزای دانشجویی. مصرف نه چندان سنگین و جسته گریخته تریاک و هروئین داشتم که از امروز قطع کردم و حتما تا انجام کامل مراحل مصاحبه مصرف نمی کنم. می خواستم راهنماییم کنید که اونجا چگونه تست اعتیادی گرفته میشه؟ اصلا می گیرن با نه ؟ اگر تست مو انجام بشه چه کار کنم که نشون نده. پای آینده من در میونه لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ
سلام سهيل جان
در اين مورد خاص اطلاع دقيق ندارم. توصيه مي كنم با يك وكيل مهاجرت مطمئن مشورت كنيد.
محمد
باعرض سلام وخسته نباشید
بنده حدودا 80ساعت پیش ناخواسته درمعرض دود تریاک قرار گرفتم وفردا باید برای استخدامی تست اعتیاد بدم میخواستم بدونم آیا مشکلی برای من پیش میاد یانه؟!لطفا خیلی سریع جوابمو بدیدخواهش میکنم
باتشکر

پاسخ
سلام محمد جان
تماس غيرفعال يا به اصطلاح پاسيو با دود مواد مخدر باعث مثبت شدن تست اعتياد نمي شود.
mehdi
با سلام ایا در تست اعتیاد برای شرکت ها متادون و b2 را ازمایش میگیرندتا سال گذشته که رفتیم متادن را نگرفتند

پاسخ
سلام
معمولاً خير.
hasan24
با سلام. ایا سوالم به دستتون رسید؟ اگه رسیده لطف کنید جواب منو بدید خیلی برام حیاطی بستگی به اینده وزندگیم داره لطف کنید منو از نگرانی دربیارید.با تشکر

پاسخ
سلام و عرض پوزش
بله دوست عزيز
جواب داده شد. اميدوارم قانع كننده باشد.
hasan 24
باسلام خدمت شما دکتر عزیز.
لطفا راهنماییم کنید من حدودا یکسال میشه تریاک استفاده میکنم و بهم اطلاع دادن که باید برم ازمایش منم سریعا به یک کمپ مراجعه کردم.وکمک خواستم اونا هم 4شب بهم دارو دادن تموم که شد دو روز بعدش رفتم ازمایش دادم ازمایشم مثبت شد منم گفتم با تی ال سی تفکیک دارو کنید شب قبلشم قلیون کشیده بودم و پنج ساعت قبلش هم نزدیکی داشتم و دسشویی هم نرفته بودم تا موقع ازمایش.وبعد از ازمایش ادرار دسشویی رفتم. به اون بنده خدا مسعول کمپ گفتم جه دارویی دادی گفت داروهای من مورفین نداشته گفت متادون داشته... حالا لطفا منو از نگرانی در بیارین که جواب ازمایشم چی میشه ایا مثبت کاذب اعلام.میشه؟ با تشکر

پاسخ
سلام
در هر حال آزمايشگاه موظف است تكليف شما را روشن كند. طبق بخشنامه اي كه جديداً در سايت گذاشته ام متادون در صورت ارائه ي نامه از مركز درمان اعتياد مشكلي ندارد.
مرتضی
سلام من ده روزه چیزی مصرف نکردم ولی تست مورفینم مثبته.چرا؟

پاسخ
سلام مرتضي جان
بارها عرض كرده ام كه زمان مثبت ماندن آزمايش به شدت متغير است و عوامل متعددي بر آن اثر دارد. آنچه در جداول فوق يا جاهاي ديگر گفته شده صرفاً مقادير كلي و ميانگين است كه البته در اغلب موارد صحيح است اما موارد استثنايي هميشه وجود دارد.
علی
سلام آزمایشی وجود داره حالا خون ادرار یا در سختگیرانترین آزمایشها که نشان دهد 3 ماه قبل تریاک مصرف
شده یا نه قبل از این مدت هم 3 الی 5 بار در فواصل 2 الی 3 ساله بوده یعنی کلا 6 بار مصرف داشتم در 3 سال آخرین بار هم دقیقا 3 ماه پیش حالا آزمایش خون و ادرار دارم هردو آزمایش هم برای اعتیاد است ممنون میشم جواب منو بدین

پاسخ
سلام علي جان
خير
تا جايي كه بنده اطلاع دارم، چنين امكاني وجود ندارد.
سايه
سلام، دوست پسر من گل مصرف ميكرده كه الان ميگه ترك كرده ٢ ماهِ، خودشم ميگه بريم ازمايش ولي من توي ماشينش بسته گل رو ديدم، با چه ازمايشي مشخص ميشه كه مصرف داره يا نه؟

پاسخ
سلام سایه جان
یک تست حشیش از داروخانه خریداری کنید. نحوه ی انجام و تفسیر نتایج روی بسته نوشته شده و بسیار ساده است، اما بد نیست از پزشک داروخانه هم سؤال کنید. البته حشیش تا مدت طولانی در بدن باقی می ماند و مثبت شدن آزمایش دلیل بر مصرف اخیر نیست.
سیامک
سلام
من رفته بودم دندانپزشک تحت نظر کلینیک هستم و متادون مصرف می کنم. بیحسی که می زد هنوز درد داشتم. چی کار کنم؟

پاسخ
سلام سیامک جان
البته اطلاعات بالینی بنده محدود است اما در برخی مقالات گفته شده که با مکانیسمی که هنوز روشن نیست افرادی که مشتقات تریاک مانند متادون مصرف می کنند نسبت به بی حس کننده های موضعی مقاومت (تحمل یا تولرانس) پیدا می کنند. این مقاومت بیشتر از اینکه جنبه ی جسمانی و فیزیولوژیک داشته باشد، جنبه ی روحی روانی (سایکولوژیک) دارد. مقاومت به بیحسی موضعی در مورد متادون از بقیه مشتقات تریاک کمتر است. توصیه می کنم با پزشک کلینیک خود مشورت کنید.
نسرین دهقان
سلام خسته نباشید.میخواستم ببینم مصرف قلیان آزمایش اعتیاد را مثبت میکند؟اگر مصرف به صورت هفته ای یک بار باشد

پاسخ
سلام نسرین جان
اصولاً قلیان چنین اثری ندارد اما با توجه به اینکه نمی دانیم توتون های موجود در بازار محتوی چه موادی هستند توصیه می شود چند روز قبل از آزمایش اعتیاد از مصرف هر گونه دخانیات و حتی نوشیدن انواع چای اجتناب شود.
سارا
اگر کسی گل یا پیپر بکشه در ازمایش معلوم میشه ک شخص معتاده یا نه

پاسخ
بله
کانابیس، ماری‌جوانا، گُل، گِراس، علف و یا ماری، گُلِ خشکِ گیاه شاه‌دانه(به انگلیسی: Cannabis) است که از آن به‌عنوان محرک و داروی روان‌گردانِ طبیعی استفاده می‌شود و در بین مصرف‌کنندگان در ایران بیشتر با نام گل، ماری یا مرجان شناخته شده است. بِجز ماری‌جوانا، ترکیبات دیگری از گیاه شاه‌دانه نظیر حشیش و روغن حشیش نیز به‌دست می‌آید.
Pouya
سلام منو فردا ميبرن واسه تست اعتياد ، ،٢ يا ٣ ماه پيش در حد چند پك زدم ، مشخص ميشه جواب + ؟

پاسخ
سلام
البته اشاره به نوع مواد نکرده اید اما با توجه به فاصله ی طولانی و مقدار کم مصرف، احتمالاً تست اعتیاد شما منفی خواهد شد.
saeed
جهت آزمایشات خون وادرار اعتیاد ،جهت استخدامات دولتی ،چند روز قبلش نباید ترامادول مصرف کرد،

پاسخ
ترامادول جزو مواد مخدر نيست اما توصيه مي شود يكي دو روز قبل از آزمايش اعتياد در صورت امكان چيزي مصرف نشود.
محمد
سلام من دیشب مقدار کمی شیشه کصرف کردم فردا هم تست دارم ایا مشخص میشه

پاسخ
سلام محمد جان
شيشه به مدت ٢ تا ٣ روز در نمونه ي ادرار قابل تشخيص است.
بابک
با عرض سلام و خسته نباشید.من به خاطر سردرد میگرنی که دارم مجبور به خوردن قرص بایو تریپتان 50 میلی گرمی موقع حملات میگرنی هستم.با توجه به اینکه این قرص بایوتریپتان 50 میلی و مصرف کردم و اینکه 2 عدد امپور B12 که ویتامین هستن و 1000 هم هستن و به رنگ قرمز هم هستن البته داخل اب کمپوت مخلوط کردم و خوردم .حالا میخواستم بدونم که تا چند روز ازمایش عدم اعتیاد من مثبت خواهد بود.چونکه کمتر از 60 ساعت دیگه ازمایش عدم اعتیاد باید بدهم.ممنون از شما.

پاسخ
سلام بابك جان
از ويتامين هاي گروه ب، ويتامين ب ٢ مي تواند نتيجه ي تست غربالي حشيش را به طور كاذب مثبت كند و از داروهاي ضد ميگرن نيز، سوماتريپتان مي تواند نتيجه ي تست ال اس دي را به طور كاذب مثبت كند. در هر حال، در صورتي كه دارو با نسخه ي پزشك مصرف شود، جاي نگراني نيست و آزمايشگاه مي تواند با انجام تست تأييدي به واقعيت پي ببرد.
رضا
باسلام خدمت دکتر عزيز، خواستم بدانم آيا مصرف شربت هيدروكسي زين تست موادمخدر را مثبت می کند؟

پاسخ
سلام رضا جان
برخي داروهاي آنتي هيستامين مانند هيدروكسي زين باعث مثبت شدن تست ادرار از نظر TCA مي شوند. البته TCA در بيشتر روشهاي غربالي مورد سنجش قرار نمي گيرد، اما در هر حال، آزمايشگاه موظف است نتايج آزمايش غربالي را با آزمايش تأييدي ثابت كند.
کیوان
سلام دکتر جان
ممنون از راهنمایی شما
خیلی خلاصه عرض کنم برادری دارم که شدیدا به ایشان مشکوک هستیم می خواستم که ازش تست اعتیاد بگیرم خودش هم میگه که هر موقع خواستین من تست می دم آیا آزمایش اعتیاد مطمئنی وجود داره که بتوان بهش اعتماد کرد؟(هزینش مهم نیست فقط دقیق نشون بده فرد اعتیاد داره یا نه راحت بگم به روش هایی که وجود داره نشه این آزمایش رو پیچوند) راستی دلیل شک ما وجود قرص ترامادول و متادون تو جیب دادشم و کم کردن وزن و خوشحالی بی مورد اوست که نشانه های خوبی نیست قاعدتا. ممنون و خدا خیرتان دهد.

پاسخ
سلام کیوان جان
توصیه می کنم با یکی از کلینیک های ترک اعتیاد مشورت کنید. این کلینیک ها دسترسی به آزمایش مورد نظر شما را دارند.
مصطفی
باسلام من شیشه مصرف میکنم امروز ازمایش ادرار دادم وبا ادرار اب مخلوط کردم جواب ازمایش جیه باتشکر؟

پاسخ
سلام مصطفی جان
اصولاً آزمایشگاه از رقیق شدن ادرار متوجه قضیه خواهد شد و شاید آزمایش را تکرار کند. امیدوارم برای شما مشکلی پیش نیاید.
آذر.com
سلام دکتر وقت شما بخیر
من سوال از شما یه خواهش دارم که من راهنما بکنی
من 33 سال سن دارم و 10سال دارم از تریاک مصرف میکنم یعنی اعتیاد دارم والان یه کاری برام بیش امد که بایت نامه عدم اعتیاد بگیرم و اگه این تأیید نگیرم خیلی بدبخت میشم چکار کنم که از ازمایش عدم اعتیاد جوابشو منفی بگیرم؟
و باشرایط من که خیلی مدت اعتیاد تریاک دارم ترک کنم چند روز بایت بگزره که جواب ان منفی باشد ؟
خواهش از شما دارم بمن بگو چکار کنم که جواب ازمایش عدم اعتیاد منفی بگیرم وراه روش بمن اطلع بدی وایا قرص هست که مصرف بکنم برم ازمایش بدم جواب منفی بگیرم؟
با تشکر ازشما....

پاسخ
سلام آذر جان
تنها راه درست منفی شدن تست، این است که واقعاً ترک اعتیاد کنید. کلینیک های ترک اعتیاد به شما کمک می کنند اما اول باید خودتان بخواهید. راههای دیگر را بلد نیستم و به هیچ کس هم توصیه نمی کنم.
موفق باشید.
YASAMAN
سلام من حدود ۱ ساله هروز دارم روزی ۳ یا ۴ گرم گل و حشیش میکشم الان ۱۰ روزه هیچی نکشیدم .چقدر زمان می بره تا کامل از خونم خارج بشه؟چون باید واسه گرفتن گواهینامه تست اعتیاد بدم

پاسخ
سلام
برای منفی شدن آزمایش ماری جوانا حداقل یک ماه زمان لازم است.
سیاوش
درود دکتر جان
من دانشجوی سال اخر سراسریم.سال گذشته رندم تست گرفتن ازم و گفتن مورفین و متادونم مثبت شده...
میخواستم بدونم B2 رو نشون میده تستم؟ ازمایش رو توی یکی از بیمارستانای مجهز میگیرن و اینکه اگه مثبت شه میتونن اخراجم کنن؟

پاسخ
سلام سیاوش جان
بوپرونورفین در اغلب روشهای غربالی قابل شناسایی نیست.
رضا
سلام.ایا با ازمایش خون میشه مصرف ماریجوانا رو فهمید

پاسخ
بله، ماریجوانا حدود 12 تا 24 ساعت در خون قابل شناسایی است. در صورت مصرف طولانی مدت، زمان فوق به یک هفته هم می رسد. اما توجه کنید که خونگیری یک روش تهاجمی است و تشخیص اغلب با نمونه ی ادرار صورت می گیرد. نمونه ی خون چندان مرسوم نیست. بیشترین کاربرد تشخیص ماریجوانا در نمونه ی خون، در جریان تصادفات و موارد شک به رانندگی تحت تأثیر (DUIs) است.
محمد
سلام آقای دکتر لطفا راهنمایی کنید در آزمایش طب کار تست اعتیاد هم شامل میشه یانه چون برای تست اعتیاد نامه جدا گانه دادن ویک نامه هم برای طب کار

پاسخ
سلام محمد جان
هدف از انجام معاینات پزشکی در مورد متقاضیان استخدام عبارتست از به حداقل رساندن میزان شیوع و شدت حوادث و بیماری‌های شغلی به واسطه ایجاد تطابق منطقی بین توانائی­های روحی و فیزیکی شاغل و نیازهای حرفه ای مورد نظر. به عبارت دیگر بدین طریق فرد متقاضی با توجه به توانائی­های روحی و فیزیکی در کاری گمارده می­‌شود که دارای نیازهای متناسب با توانائی­های او باشد.
اين معاينات بر اساس ماده 90 قانون تامين اجتماعي جهت تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتن شاغل الزامي است
اجزاء معاینات پیش از استخدام عبارتند از:
معاینات پزشکی قبل از استخدام شامل بررسی وضعیت سلامت عمومی و بررسی توانائی­های عملکرد فرد با توجه به سابقه طبی، تاریخچه شغلی و معاینه بالینی.

اقدامات تشخیصی قبل از استخدام:

• اودیومتری (شنوایی سنجی)
• اپتومتری (بینایی سنجی)
• الکتروکاردیوگرافی (نوارقلب)
• رادیوگرافی قفسه سینه و سایر گرافیهای لازم بر اساس نوع شغل
• بررسی بیوشیمیایی خون
• آزمایش تجزیه ادرار
• تست‌های سرولوژیک
• آزمون‌های روانشناسی
• بررسی عملکرد کار ریه از طریق اسپیرومتری و یا روش‌های مورد نیاز دیگر
• برآورد توانائی‌های فیزیکی و روانی لازم برای انجام شغل مورد نظر
• بررسی میزان تطابق موجود بین نیازهای فیزیکی شغل مورد نظر و توانائی‌های فیزیکی-روحی فرد متقاضی
بر اساس قانون، كارفرمايان بايد كاركنان خود را قبل از استخدام تحت معاينات پزشكي قرار داده و وضعيت مناسب آن‌ها را براي انجام وظايف شغلي مشخص نمايند.

سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر در كشور ، ابلاغيه‌ای منتشر نموده كه در آن ضمن تاكيد بر انجام اين معاينات در مراكز مجاز، رويه‌ای را مشخص كرده كه بر اساس آن چنانچه فرد در شغل مناسبي از نظر پزشكي به كار گمارده نشده باشد غرامت سازمان تامين اجتماعي از كارفرما بر اساس ماده 50 قانون تامين اجتماعي اخذ خواهد شد.
روشن است كه يافتن انساني كه از هر نظر سالم و فاقد بيماري باشد هم سخت است و هم نيازمند هزينه بالايي است، بنابراين مراكز تخصصي طب كار موارد مختلفی را در انجام معاينات دوره اي و تعيين توانايي فرد براي انجام كار در نظر مي گيرند که کاملاً سلیقه ای است و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

وجود بيماري هايي كه بعداً ممكن است با بيماري هاي شغلي اشتباه شوند
وجود بيماري هايي كه ممكن است در اثر كار تشديد شوند
وجود بيماري ها و شرايطي كه فرد را مستعد ابتلا به بيماري هاي شغلي كند
توانايي فرد براي برآورده كردن نيازمندي هاي شغل
وجود بيماري هايي كه امكان آلوده كردن همكاران ،مراجعان و محصول را داشته باشند
وجود بيماري هايي كه باعث غيبت هاي مكرر فرد شوند (به درخواست كارفرما)
شرايطي كه باعث شود ريسك از كار افتادگي كلي فرد در اثر اشتغال بالا باشد
بيماري هايي كه بعداً هزينه درمان زيادي داشته باشند (به درخواست كارفرما)
شرايط روانشناختي و تيپ هاي شخصيتي (به درخواست كارفرما)

به دلیل حساسیت این نوع از معاینات، در مراکز تخصصی طب کار حتی معاینات اولیه نیز توسط متخصص طب کار و بیماری‌های شغلی صورت می‌گیرد
مراکز تخصصی طب کار بر اساس لیست مراکز مجاز به انجام معاینات بدو استخدام از طریق سازمان تامین اجتماعی در استان تهران و سایر استانها، و یا جستجو در اینترنت قابل دسترس است.
سامی
باسلام.من امروز تست دادم و جوابشم گرفتم.تست مال شهر تبریز.بهداری نیروی انتظامی بود.من روزی دوتا بوپر نوروفین میخورم.هم جواب (الوکویید تریاک)مورفین و هم جواب امفتامین منفی شد.گفتم به اطلاع دوستان برسونم تجربمو.ممنون میشم پیاممو بزارین تا بقیه استفاده بکنن.در ضمن در جریان باشین اونایی که توو بهداری نیروی انتظامی تست میدن .مثل راننده ها و استخدام ها و...همشون کیت های تستش یکیه و از یک جا تهیه و به کل بهداری ها توضیع میشه.اینو از مسول ازمایشگاه پرسیدم.و اینکه ایشون تاکید داشت رانیتیدین که قرص درد معده هستش اصلا مصرف نشه چون تست امفتامین یا شیشه مثبت میشه بی قید و شرط.اگه کسی مصرف کرده حداقل ۷۲ساعت بعد ازمایش بدن.ممنونم از دکتر عزیز و کمکی که کردین.خداحافظ

پاسخ
سلام سامی جان
و سپاس از اینکه تجربه ی خود را در اختیار دیگران قرار می دهید. بنده در چارچوب مقررات تا جایی که می توانم خوشحال خواهم شد تا نظرات همه ی دوستان را منعکس کنم. امیدوارم سایر دوستان هم تجربیات خود را بنویسند تا در صورت امکان منعکس شود.
سلطان
سلام...ایا ازمایش دوم برای روشن شدن نتیجه تست عربالگری توسط ازمایشگاه اجباریه..ایا ازمایشگاه میتونه تنها با ازمایش تست عربالگری اعتیاد کسیو اعلام کنه

پاسخ
سلام سلطان جان
بحث اعتیاد و عدم اعتیاد، تعریف و یا اعلام آن در چارچوب وظایف و اختیارات آزمایشگاه نیست. آزمایشگاه صرفاً اعلام می کند که نمونه ی ادرار یا ... حاوی یا فاقد ماده ی مورد نظر است و اصولاً وقتی باید این کار را انجام دهد که از صحت نتیجه ی آزمایش مطمئن باشد.
روز سپید
با سلام و خسته نباشید خدمت اقای دکتر......میخواستم سوال کنم در خصوص ازمایش عدم اعتیاد..ازمایشگاه یا کلینیکی که ازمایشو به درخواست شرکت یا ارگانی میگیره..در صورت مثبت بودن تست غربالگری....ایا وظیفه دارن از لحاظ قانونی ازمایش تاییدی هم جهت تایید نهایی بگیرنن...یا میتونند فقط ازمایش اولبه رو ارایه کنند..با تشکر

پاسخ
سلام دوست عزیز
بنده از نظر قانونی اطلاع ندارم اما از نظر علمی بله. آزمایشگاه موظف است آزمایش تأییدی را انجام دهد و جواب قطعی بدهد.
مجید
بادرود.ایاتی.ال.سی.الکل رانشان میدهد

پاسخ
سلام
اگر منظور شما از تی ال سی، آزمایش غربال ادرار است، خیر.
الکل جزو هیچ یک از پانل های آزمایش اعتیاد نیست و اصولاً تشخیص الکل با نمونه ی ادرار انجام نمی شود.
ساناز
سلام من دوهفته پیش ماری جوانا مصرف کردم هفته پیش هم با فاصله زمانی پنج شیش روز مصرف کردم احتمالا تا اخر ماه باید ازمایش بدم معلوم میکنه یا نه


چیکار کنم معلوم نکنه

پاسخ
سلام ساناز جان
برای منفی شدن آزمایش ماری جوانا حداقل یک ماه زمان لازم است. توصیه ی دیگری ندارم.
سامی
با سلام.واقعا ممنون که وقت میزارید و جواب میدید.من تقریبا جواب سوالمو گرفتم البته.من قرص بوپرنورفین مصرف میکنم.قراره توو ازمایشگاه کوثر که ماله پلیسه تست بدم.یه نفر رو فرستادم پرسید گفتن ما تست ب۲نمیگیریم.ینی کیتشو نداریم.فقط امفتامین و مورفین و حشیش میگیرند.ایا قرص ب ۲با کیت های دیگه قابل تشخیصه و ممکنه تست رو مثبت کاذب بکنه؟یااینکه کیت اختصاصی داره.
جالب اینکه بنده رانیتیدین خورده بودم.پلیس مسول ازمایشگاه اجازه نداد تست بدم.گفت تا سه روز تست امفتامین حتما مثبت میشه.برو سه روز دیگه بیا.ممنون میشم جواب بدین

پاسخ
سلام دوست عزیز
شنیده های شما درباره بوپرونورفین و رانیتیدین درست است، اما برخی کیتهای تست اعتیاد، بوپرونورفین را به صورت واقعی یا کاذب تشخیص می دهند.
احسان
در ازمایش استخدامی سه نوع مواد تست میشود.مورفین، آمفتامین، مت آمفتامین.
اگر بنده ترامادول یا متادون مصرف کنم در این سه ازمایش نشان داده میشود یا نه؟
و اینکه چه داروهایی باعث میشوند نتیجه این سه ازمایش مثبت شود؟منظورم داروهای روزمره مثله کدیین،بروفن،قرص لوراتادین،قرص پرپرانولول،شربت دیفن هیدرامین
از زحمات شما سپاسگذارم

پاسخ
سلام احسان جان
پاسخ همه ی پرسشهای شما و بیشتر دوستان دیگر در متن داده شده است. ترامادول و متادون جزو پانل پنج تایی غربال نیستند. داروهایی که نتیجه را مثبت می کنند در جدولهایی که در متن بالا مشاهده می کنید موجود هستند و تکرار آنها در اینجا لازم نیست.
علی
سلام با تشکر فراوان از زحمات شما جناب دکتر وضمن خسته نباشید ميخواستم بدونم آیا بوپرنورفین در ازمایش ادرار نشان خواهد داد یا خیر با تشکر

پاسخ
سلام علی جان
بوپرونورفین در اغلب روشهای غربالی قابل شناسایی نیست.
مرتضی
سلام. میخواستم بدونم آیا ال اس دی با مصرف آزمایش نشون داده میشه یا نه؟ اگر طرف بر اثر مصرف ال اس دی فوت کنه چی بازم معلوم میشه یا نه؟ مرسی

پاسخ
سلام مرتضی جان
توجه كنيد كه احتمال وجود ناخالصي در مواد مخدر منتفي نيست اما اگر به طور خالص مصرف شود امكان شناسايي ال اس دي (دي اتيل آميد يا اسيد لايسرژيك) يا متابوليتهاي آن تا ٤ روز در نمونه ي ادرار وجود دارد، هرچند كيت آن گرانقيمت است و اصولاً به دليل فوق و مصرف ناشايع جزو پانل ٥ تايي پايه نيست. تست ال اس دي معمولاً در موارد خاص مانند مرگ مشکوک در آزمايشگاه پزشكي قانوني انجام مي شود.
جلال
سلام میخواستم بدونم آیا تست اعتیاد برای سیگار هم هست؟
بعد از چند وقت دیگه خودشو تو آزمایش نشون نمیده؟
راستی همین سوالو راجب ماریجوانا داشتم؟

پاسخ
سلام جلال جان
نیکوتین در بدن به کوتینین و آناباسین تبدیل می شود و از ادرار دفع می شود. امکان تشخیص مصرف نیکوتین با آزمایش ادرار، بزاق و خون وجود دارد. در پاسخ به پرسش دوم باید بگویم بستگی به میزان و مدت و نوع مصرف، و عوامل دیگر مانند روش آزمایش دارد و این مدت ممکن است حتی در سیگاریهای غیرفعال (افرادی که به طور ناخواسته در معرض دود سیگار هستند) از 2 روز تا 3 ماه طول بکشد. تیوسیانات آزمایش نیکوتین را به طور کاذب مثبت می کند. تماس با این ماده در برخی مشاغل مانند ذوب فلزات و مصرف برخی غذاها مانند کلم، گل کلم، بادام و خردل و داروهایی مانند آمفتامین بیشتر است. سیگارهای حاوی منتول، آزمایش نیکوتین را به مدت طولانی تری مثبت می کنند. در مورد ماری جوانا هم این مدت حدود یک ماه است.
ناشناس
باسلام...دکتر میخواستم بدونم مدت ماندگاری متادون و مورفین در خون چند روز است و جواب آزمایش تا چند روز مثبت استلطفا" دقیق و روشن پاسخ دهید چون در کامنتهای دیگه جوابشو پیدا نکردو

پاسخ
سلام
متادون و تریاک به مدت 1 تا 3 روز در بدن باقی مانده و از راه ادرار دفع می شوند. البته مسئله به این سادگیها نیست و عوامل متعددی این مدت را کم یا زیاد می کنند. مثلاً متادون در صورت مصرف طولانی در بدن انباشته شده و گاهی تا چند هفته قابل تشخیص است.
نگران
با سلام ....من به تجویز دکتر قرص کلردیازپوکساید 5 مصرف میکنم......و یکی دو روز دیگه قراره ازمایش عدم اعتیاد بدم...ایا ممکنه ازمایش من مثبت کادب بشه...لطفا جواب منو بدید..برام واقعا مهمه..با تشکر

پاسخ
سلام
بله دوست من
بنزودیازپین ها جزو داروهای اعتیادآور هستند و در پانل ده تایی تشخیص داده می شوند.
کلردیازپوکساید یک بنزودیازپین طولانی اثر است که گاهی تا 3 روز در بدن باقی می ماند اما متابولیت این دارو به مدت طولانی تری (گاهی تا 30 روز) قابل شناسایی است. زمان فوق در شرایط مختلف ممکن است تغییر کند و مثلاً در سنین بالا طولانی تر است.
ناشناس
با سلام
بعد از 18 روز هنوز تست متادن مثبت نشان میدهد .در آزمایشگاه ایرانیان تست میگیرم .علت چیست

پاسخ
سلام
متادون بسته به مدت و مقدار مصرف به مدت طولانی در بافتهای چربی ذخیره می شود. به همین دلیل تا مدتی پس از قطع مصرف نیز تست متادون مثبت باقی می ماند. متأسفانه مدت دقیق آن هم مشخص نیست اما تا چند هفته گزارش شده است.
شیما
سلام خسته نباشید.میخاستم یدونم که ایا در ازمایش ازدواج مصرف سیگار هم نشان داده میشود؟

پاسخ
سلام شیما جان
آزمایش ازدواج معمولاً شامل پنج ماده ی مخدر اصلی یعنی آمفتامین، کوکایین، حشیش، تریاک و فن سیکلیدین است. هیچ مطالعه ای موجود نیست که نشان دهد سیگار در این آزمایش نشان داده می شود اما با توجه به احتمال وجود ناخالصی یا آلودگی در سیگار، توصیه می شود چند روز قبل از آزمایش از مصرف آن خودداری شود.
احسان
مصرف قرص HD با دوز سه تا چهار عدد در یک وعده برای اقایان ، ایا خطرناک هست؟ عوارضی هم دارد؟
با تشکر از شما

پاسخ
قرص اچ دی حاوی هورمونهای زنانه است. تهوع، سردرد، سفتی و درد نوک پستان، افزایش وزن، تغییرات بینایی، و کاهش میل جنسی از عوارض شایع این قرصهاست. گاهی ممکن است فرد دچار درد شکم، تنگی نفس، و تورم و درد اندامها شود. مصرف این قرصها در افرادی که دچار مشکلات انعقاد خون، اختلالات قلبی و عروقی، بیماری کبد و مجاری صفراوی و کیسه ی صفرا، بیماری دیابت یا سردرد میگرن هستند و در افراد بالای 35 سال به ویژه سیگاریها، ممنوع است. برخی افراد ممکن است نسبت به این قرص حساسیت مفرط داشته باشند و در این صورت نباید آن را مصرف کنند.
احسان
با سلام.کیت از ازمایشگاه گرفتم مخصوص ادرار(پنج نوع مواد). یکی از کیت ها نوشته TML.
ممنون میشم توضیح بدید منظور چه موادی هست؟ ترامادول یا متادون یا چیز دیگری
نتیجه برای من یه خط پر رنگ در بالا و یک خط کمی کمرنگتر در پایین.این به معنی منفی هست یا مثبت اما با غلظت کم

پاسخ
سلام احسان جان
معمولاً دو خط پررنگ و یا یک خط پررنگ به همراه یک خط کمرنگ به معنی نتیجه ی منفی تست اعتیاد است. TML مخفف ترامادول است. برای اطمینان به بروشور کیت مراجعه کنید.
علی
با سلام خدمت آقای دکتر ميخواستم بدونم من متادون مصرف میکنم میخواهم تست اعتیاد بدهم تا چند روز متادون نشون خواهد داد

پاسخ
سلام علی جان
مطابق جدول سازمان غذا و دارو، متادون بین یک تا سه روز پس از مصرف در ادرار قابل تشخیص است.
پشیمان
سلام می خواستم برای جواز کسب اغذیه برم متادون نشون میده خیلی ممنون

پاسخ
سلام دوست عزیز
پاسخ تقریباً منفی است. متادون متابولیت تریاک نیست بلکه یک ماده شبه تریاک صناعی است. اغلب روشهای غربالگری موجود در بازار، متادون یا متابولیت اصلی آن یعنی EDDP را شناسایی نمی کنند، اما البته کیتهایی برای تشخیص آن وجود دارد. در موارد خاص، آزمایش متادون در آزمایشگاههای سم شناسی و پزشکی قانونی درخواست و انجام می شود. در هر حال، در صورت مثبت شدن آزمایش متادون، با توجه به غلظت متابولیت در ادرار می توان مقادیر مجاز متادون را که با هدف تسکین درد یا کمک به ترک اعتیاد توسط پزشک تجویز می شود، از سوء مصرف متادون افتراق داد.
مشکل دیگر، واکنش مثبت کاذب است و به طور کلی توصیه می شود قبل از تست اعتیاد هیچ دارویی مصرف نشود.
امیر
با سلام و خسته نباشید مجدد
شرمنده اقای دکتر این طور ک می بینم ارزششو نداره برا یه قرصی ی عمر بیکار بمونم..هرجور شده مصرفم رو کم کم قطع میکنم البته با در تماس بودن با پزشکم حالا میخوام بدونم از بعد از آخرین مصرف چ روش هایی وجود داره تا این مواد سریعتر از بدنم خارج بشن و تستم با خیال راحت منفی بشه..اقای دکتر ایا در طبیعت موادی برای ضد بنزودیازپین وجود داره؟شما ک تو آزمایشگاه هستین میتونید متوجه بشید از نظر ترکیبات شیمیایی این مواد,چه ضدی واسشون وجود داره برای دفع سریعترش...باتوجه ب آنزیم های کبدی و اینجور اصطلاحات ک شما بیشتر باهاش آشنایی دارید و استاد ماهستین,ب نظر می بینم دونستن این کار احتیاج ب آزمایش تخصصی و دقیق روی این نوع مواد داره امیدوارم دست خالی از پیشتون نرم
با تشکر و سپاس فراوان

پاسخ
سلام امیر جان
صد البته طبیعت زهر و پادزهر در خود دارد. اما در طول تاریخ، دانسته های ما از طبیعت به تدریج افزایش یافته و فراتر از آن رفته ایم. با پیشرفت علم، روشهای تشخیص اعتیاد هم پیشرفت کرده و برای مقابله با ترفندهای مختلف راههای جدید ابداع شده است. به هر حال اگر هم روشی وجود دارد که آزمایش زودتر منفی شود، بنده بی اطلاع هستم.
امین حیدری
سلام من یک روز پیش یک نخ سیگار کشیدم و چند روز دیگر برای گواهی نامه میخواهم تست اعتیاد بدهم ایا مشخص میکنه که من سیگار کشیدم .بعد از دوهفته فقط یک نخ سیگار

پاسخ
سلام امین جان
اگر منظورت تست نیکوتین است، بله این مدت ممکن است حتی در سیگاریهای غیرفعال (افرادی که به طور ناخواسته در معرض دود سیگار هستند) از 2 روز تا 3 ماه طول بکشد. اما در مورد مواد مخدر، اصولاً سیگار تأثیری ندارد، هرچند بهتر است چند روز قبل از آزمایش از مصرف دخانیات و حتی چای سبز هم خودداری نمایید.
رضا
با سلام خدمت شما
من در حدود دو سال مصرف متادون داشتم الان در حدود ده روز شده مصرف نکرده ام اما با کیت ازمایش متادون هر روز تست میگیرم اما هر دفعه ازمایش نشان میده متادون در ادرار بنده موجود میباشد برای ازمایش قبل استخدام در مورد متادون هم قرار است که ازمایش بگیرن،لطفا راهنمایی کنید،

پاسخ
سلام رضا جان
با توجه به مصرف طولانی مدت، متادون در بدن شما ( به ویژه بافت چربی) انباشته شده و گاهی دفع کامل آن هفته ها طول می کشد. همچنین متادون باعث کاهش سرعت سوخت و ساز خود و داروهای دیگر می شود و این مشکل شما را تشدید کرده است.
امیر
با عرض سلام و خسته نباشیدمجدد
ببخشید آقای دکتر در پاسخه سوالی ک س چار روز پیش لطف کردید و جوابش رو دادید دو نکته برام مبهم بود اگه لطف کنید بیشتر توضیح بدید ممنونم:
یکی اینکه اونجا ک فرمودین "در صورت مصرف بیش از حد بنزودیازپین ها"ایا برای شبی2میلی گرم مصرف , بیش از حد محسوب و باعثه مثبت شدن جواب آزمایش میشه یا اینکه ن این مقدار در مقایسه ناچیزه و منفی حساب میشه؟
و دوم اینکه اونجا ک فرمودید"بنزودیازپین ها اعتیاد آورن و در صورت مصرف تحت نظره پزشک جای نگرانی نیست"آیا برای اعتیاد آور بودنشون چون تحت نظره پزشک مصرف میکنم جای نگرانی نیست یا اینکه برای آزمایش استخدامی با داشتن نامه از پزشک جای نگرانی واسه استخدامم نیست؟والا من میترسم نامه هم ببرم بگن روانیه و منع استخدام بشم.
ی سوالم برام پیش اومده اقای دکتر اونم اینه ک در خیلی سایتا نوشته ک این مواد بین 3تا21روز قابل ردیابی هستن ولی در جدوله سایت نوشته فقط 3روز,کدومش قابل اعتماد هست؟
با تشکر و سپاس فراوان

پاسخ
امیرجان از اینکه مطالب را با دقت دنبال می کنید متشکرم. پاسخ پرسش آخر شما را اول می دهم. ارقام موجود در جدولها همگی از منابع معتبر هستند اما توجه کنید که این ارقام مربوط به تستهای غربالی و با استفاده از نمونه ی ادرار به دست آمده است و در بیشتر مراکز در سرتاسر دنیا از همین روش استفاده می شود. مسلماً روشهای آزمایشگاهی دقیق تری هم هستند که حساسیت بیشتری دارند، اما اینکه در کدام مرکز از کدام روش استفاده می شود، سؤالی است که بنده پاسخ قطعی آن را نمی دانم.
اما درباره ی دو نکته که فرمودید، پاسخ را خودتان داده اید. همه چیز بستگی به نظر پزشک معالج شما دارد. میزان مصرف هر دارو باید تا حدی افزایش یابد که زیان آن بیشتر از سود نباشد و این وظیفه ی پزشک معالج شماست که حد آن را تشخیص دهد. و اگر جایی که قرار است آنجا استخدام شوید با این مسئله مشکلی دارد بهتر است از همین ابتدای امر در جریان امور قرار گیرد. هر چند در نهایت تصمیم گیری با خود شماست و امیدوارم موفق باشید.
محمد رضا
سلام من بعد از یک هفته یک نخ سیگار اسی بلک کشیدم و حدود ده روز دیگر میخواهم ازمایش اعتیاد بگیرم ایا مشخص میشود

پاسخ
سلام محمدرضا جان
اگر منظورت تست نیکوتین است، بله این مدت ممکن است حتی در سیگاریهای غیرفعال (افرادی که به طور ناخواسته در معرض دود سیگار هستند) از 2 روز تا 3 ماه طول بکشد. اما در مورد مواد مخدر، اصولاً سیگار تأثیری ندارد، هرچند بهتر است چند روز قبل از آزمایش از مصرف دخانیات و حتی چای سبز هم خودداری نمایید.
فاطمه
سلام ،اگه کسی سه روز تریاک نکشیده باشه بخواد ،ازمایش عدم اعتیاد بده ،قرص ال دی بخوره جوابش منفی میشه،چیکار کنه که جواب مثبت نشه


پاسخ
سلام فاطمه جان
تریاک تا سه روز در ادرار قابل تشخیص است. در مورد قرص ال دی هیچ اطلاعی ندارم اما بهترین راه برای منفی شدن تست اعتیاد، این است که چند روز قبل از آن هیچ دارو یا ماده ی مشکوکی مصرف نشود.
فرید
سلام می خواهم بدانم مصرف کوکایین در حد مقداری کمتر از نیم گرم تا چه مدت مشخص خواهد بود،وقتی مصرف کننده ی دایمی نبوده و برای ازمایش استخدام است، ایا ورزش و فعالیت فیزیکی کمکی میکنه؟این ازمایش ها اصولا چه مدت زمان لاذم داره؟


پاسخ
سلام
دو تا سه روز
فرامرز
جناب آقاى دكتر
با عرض سلام و احترام خدمت شما بزرگوار
بنده متاسفانه بعداز ٣٥ سال زندگى سالم ، از عيد امسال درگير بيمارى مصرف هرويين شدم .
اما حالا تصميم به ترك دارم و از طرفى هم شنبه آينده ميبايست آزمايش بدو استخدام بدم كه تست اعتياد هم جزو اون هست .
سعى كردم از جواب كامنتهاى دوستان جواب سوالم رو بگيرم تا مزاحم شما نشم ، اما متاسفانه جوابهاى متضاد و متقاوت ديدم و در نهايت خواستم جواب سوالم رو از حضرتعالى بگيرم :
من از امروز نميخوام ديگه مواد مصرف كنم و ميخوام با مصرف قرص اينكار رو انجام بدم . ميخوام حضرتعالى بفرماييد كداميك از قرصهاى متادون و B2 رو مصرف كنم و تا چند روز قبل از آزمايش اين كار رو انجام بدم كه جواب آزمايشم منفى باشه ( البته تو اكثر توضيحات جنابعالى متوجه اين موضوع شدم كه چيزى رو به صورت قطعى نميشه گفت ) . واقعاً منت سر من ميگذاريد كه يه توضيح كامل بفرماييد و همچنين بقرماييد كه در كنار مصرف قرص پيشنهادى شما چه كارهاى ديگرى انجام بدم كه به منفى شدن تستم كمك كنه .
بى صبرانه منتظر پاسخ حضرتعالى هستم .
ان شالله فرصتى پيش بياد كه بتونيم لطفهايى كه در حق هموطنانتون بدون هيچ چشمداشتى انجام ميديد رو جبران كنيم .
با آرزوى سلامتى و خوشبختى براى شما بزرگوار

پاسخ
سلام فرامرز جان
از توجه شما به مطالب سایت سپاسگزارم.
همان طور که خود شما توجه کرده ای چیزی را به صورت قطعی نمی شود گفت. بسیاری از داروها آزمایش اعتیاد را مثبت می کنند و برای پاسخ به این سؤال به ظاهر ساده، نیاز به دانستن متغیرهای متعددی هست. مثلاً ما نمی دانیم شرایط فیزیولوژیک بدن شما چگونه است. ما نمی دانیم شرایط شیمیایی داروهای موجود در بازار چگونه است. ما نمی دانیم اداره ای که ان شاء الله در آن استخدام خواهید شد، از چه روش و کیتی برای تشخیص اعتیاد استفاده می کند.
اما یک توصیه ی برادرانه برای شما و همه ی دوستانی که گرفتار اعتیاد شده اند دارم و آن، این است که بهترین راه حل معضل آزمایش اعتیاد، نزد خود شما عزیزان است. حداقل چند روز قبل از آزمایش، هیچ دارویی مصرف نکنید.
محمد(ش)
با عرض سلام
خواستم بدونم که ایا در تست اعتیاد قبل از ازدواج تست ماریجوانا هم گرفته میشه؟ومثبت میشه یا نه؟
مرسی

پاسخ
سلام محمد جان
بله ماری جوانا جزو پانل 5 تایی است و در صورت مصرف، تست اعتیاد مثبت می شود.
كاوه
سلام ببخشيد من ماريجوانا مصرف كردم اما خيلي كم و توي سيگار فيلتر پلاس
مقدار خيلي كمي بود كلا
كلا مايعات زياد مصرف ميكنم يعني دفع ادرارم خيلي زياد بوده
ميخواستم بدونم بعد از گذشت ٦٠ ساعت از مصرف توي ازمايش اعتياد عادي مشخص ميشه؟
لطفا جوابمو بدين
ممنون