Types of Specimens

Whole Blood Plasma Serum Stool Urine Body Fluids Sputum Cultures…to name a few

حكايت تعرفه‌هاي پزشكي

دو زن در عهد خلافت عمر بر سر كودكي نزاع داشتند. هر يك كودك را بدون شاهد، فرزند خود مي‌دانستند. عمر نمي‌دانست كه چه حكمي كند، به اميرالمومنين علي (عليه السلام) متوسل گرديد تا خاطرش را از اين پيشامد آسوده سازد. حضرت هر دو را خواند و اندرزشان داد و از خدا ترسانيد، ولي اثري نبخشيد و بر نزاع خود باقي ماندند. آن حضرت چون ديد دست از جدال برنمي‌دارند فرمود: «اره‌اي به من بدهيد.» گفتند: «اره را براي چه مي‌خواهيد؟!» حضرت فرمود: «مي‌خواهم كودك را به دو نيم كنم و به هر يك نيمي از كودك را بدهم!» يكي از آن‌ها در برابر حكم ساكت ماند ولي ديگري فرياد مي‌زد و مي‌گفت: «من از حق خود گذشتم و كودك را به او بخشيدم.» اميرالمومنين فرمود: «كودك از آن توست، زيرا اگر فرزند او بود، دلش به‌حال او مي‌سوخت.» زن به اقرار آمد و گفت: «كودك فرزند اوست.»

اندر حکایت امانتداری پزشکان

هارون الرشید از بهلول پرسید دوست ترین مردم نزد تو کیست؟ گفت آنکس که شکم مرا سیرکند. گفت اگر من شکم ترا سیر کنم مرا دوست داری؟ گفت دوستی به نسیه نمی باشد. در آشفته بازار امروز آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، که هر آزمایشگاه با توسل به ترفندهای مختلف و بعضاً محیرالعقول می خواهد گلیم خود را به هر ترتیب از آب بیرون بکشد و آخر ماه شرمنده پرسنل و صف طولانی طلبکاران نباشد، رعایت امانتداری کار آسانی نیست. فشارهایی که طی سال های اخیر و با طرح موضوع استاندارد سازی و مستندسازی از سوی دوستان به آزمایشگاه ها وارد شده، هزینه های گزافی به همراه داشته است.

واقعیت عریان

مطلب اول: غلامعلی حداد عادل در کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی با اشاره به داستان معروف " لباس جدید امپراطور " نوشته هانس کریستین اندرسن، می گوید: " غرب چنین وانمود می کند که می خواهد برای انسان لباس بدوزد اما در حقیقت به جای آنکه لباس بر تن او کند او را برهنه ساخته است و هیچ کس جرئت نمی کند فریاد برآورد که لباسی در کار نیست و حاصل این همه مد و پارچه و چه و چه، برهنگی انسان است. همه می ترسند خیاطان حقه بازی که زر و سیم را برده اند و می برند آنها را به ناپاکی اصل و نسب متهم کنند. آیا در این جهان که همه اسیر و شیفته تبلیغات غرب شده اند مردمی پیدا می شوند که دلی به پاکی آن کودک داشته باشند و فریاد برآورند ...[1] ". اما برهنگی و لخت شدن در عصری که مرد و زن در اقصا نقاط گیتی در حمایت و اعتراض به انواع و اشکال مختلف و متنوع، لخت می شوند، حکایت متفاوتی است.

نکات کاربردی درباره ی آزمایش سوء مصرف مواد

آزمایش سوء مصرف مواد، علاوه بر درخواست فزاینده در زمینه مراقبتهای روزمره پزشکی، در سایر زمینه ها مانند مراکز بازپروری، نظام وظیفه، ازدواج، اشتغال و استخدام، راهنمایی و رانندگی، طب اورژانس و پزشکی قانونی نیز کاربرد دارد.

فریدون فرخ فرشته نبود

مطلب اول: خبر کوتاه و جالب توجه است. چاپ و انتشار دانشنامه بریتانیکا پس از 244 سال متوقف می شود. یکی دیگر از قربانیان عصر دیژیتال! به همین سادگی! مطلب دوم: یک روز در حین گردش در صفحات وب به مطلب عجیبی برخوردم. یک نقشه از خیابانهای ژاپن که اصولاً نباید عجیب باشد. بله، شاید بگویید نام خیابانها ممکن است کمی عجیب و غریب باشد. ولی بهتر است خودتان یک نگاهی به این نقشه بیاندازید:

مورتاليته و جيغ سياه

هر وقت سال سه ای ها مسئول کشیک هستند، از ترس سرم درد می گیرد. از همه بدتر وقتی است که جغد سبز ( این لقب را به یکیشان داده ایم که از همه بد اخلاق تر است و چشم هایش رنگ سبز تیره دارد) رئیس باشد. امشب از همان شب هاست. سال دویی ها را امروز فرستاده بودند کارگاه آموزشی و تا ساعت دوی بعد ازظهر به بیمارستان نمی آمدند. مجبور بودم بیماران را مستقیم به چیف- همان رئیس- معرفی کنم. دوتا بیمار آمده بودند که نیاز اورژانسی به سزارین داشتند.

مثلث مشتری- کلینیک- پاراکلینیک

یکی از ابزارهای ضروری برای تشخیص صحیح و درمان مقرون به صرفه بیماران، درخواست آزمایش است.

انتخابات نظام پزشکی مهندسی نمی شود

نگران نباشید به قول آقای دکتر صدر انتخابات نظام پزشکی مهندسی نمی شود!

مشترک شوید