فقط کافیست تصویر نسخه خود را به شماره واتساپ زیر ارســـــال کنید ۹۸۸ ۷۱ ۴۲ ۰۹۱۱ – ارسال تصویر نسخه، آدرس و تلفن به واتساپ آزمایشگاه – واریز وجه (+ پنج هزار تومان هزینه آژانس برای داخل شهر تالش) – هماهنگی درباره شرایط آزمایش و…