گشنیز آب را تصفیه می کند

اگر جایی بودید که آب آشامیدنی مشکوک بود، می توانید از گشنیز کمک بگیرید! حداقل این چیزی است که گروهی از پژوهشگران آمریکایی و مکزیکی می گویند. آنان در مطالعه ای که برای یافتن روشهای ارزانقیمت تصفیه آب آشامیدنی در ناحیه “تپه تول” در مکزیک انجام دادند مشاهده کردند اهالی برای تصفیه آب آشامیدنی از گیاهان استفاده می کنند.  سالهاست فاضلاب مکزیکوسیتی به این ناحیه سرازیر می شود و کشاورزان از این آب آلوده برای آبیاری محصولات خود استفاده می کنند. فلزات سنگین مانند سرب و نیکل موجود در این آب از طریق غذا و آب آشامیدنی وارد بدن انسان شده و باعث مشکلات مختلف عصبی و جسمی در مصرف کنندگان می شوند. برای تصفیه آب آشامیدنی از سموم ارگانیک روشهای ساده ای مانند جوشاندن وجود دارد، ولی در مورد فلزات سنگین، تنها روش مؤثر استفاده از فیلترهای شارکول است که بسیار گران هستند.

پژوهشگران پس از آزمایش مواد مختلف دریافتند “گشنیز” مؤثرترین و در دسترس ترین گزینه موجود است. “جذب بیولوژیک” روشی است که در آن برای تصفیه آب بجای شارکول از مواد ارگانیک مانند گیاهان استفاده می شود. “قاصدک” و “جعفری” نیز گزینه های خوبی هستند. می توان گیاهان خشک شده را درون یک لوله ریخت و آب را از داخل لوله عبور داد. این گیاهان دارای ساختار خارجی ظریفی هستند که فلزات سنگین را به خود جذب می کنند. روش دیگر ریختن گیاه خشک شده در داخل یک کیسه (مانند چای کیسه ای) و قرار دادن آن درون ظرف آب آشامیدنی است. یک مشت گشنیز خشک شده تقریباً برای تصفیه یک پارچ آب آشامیدنی کافی است.