بر اساس گزارش مجله ی وال استریت در ماه ژوئیه 2015، هر خانم باردار در آمریکا در سال گذشته به طور متوسط 5 بار سونوگرافی جنین انجام داده است. رقم فوق نسبت به سال 2004 تقریباً دو برابر شده و این در حالی است که به توصیه ی مراجع معتبر پزشکی، تنها دو سونوگرافی جنین در بارداریهای کم خطر کافی است.

مهمترین دلایل افزایش گرایش به سونوگرافی جنین، شامل ترس پزشکان از شکایت بیماران، تمایل مادران به مشاهده ی مراحل مختلف رشد جنین، و احتمالاً انگیزه های اقتصادی است. بیشتر پزشکان معتقدند امواج سونوگرافی بی خطر است اما بیشتر مطالعات در زمینه ی ایمنی و سرطان زا نبودن سونوگرافی پیش از سال 1992 انجام شده و امواجی که از دستگاههای جدیدتر ساطع می شود قدرتمندتر هستند.

مطالعات انجام شده بر روی حیوانات نشان می دهد سونوگرافی جنین قادر به ایجاد عوارض عصبی ماندگار و رفتارهای بیش فعالانه پس از تولد است. نگرانی دیگر این است که تکرار بیش از حد سونوگرافی جنین ممکن است منجر به افزایش موارد مثبت کاذب شود. مادران باردار باید آگاه شوند که انجام سونوگرافی در هر ویزیت پزشک لازم نیست.

شاگردی از استاد از اندازه سخن پرسید. گفت: اندازه سخن بجا بودن آن است! اگر حرف بجا باشد بسیار بودن آن عیب ندارد، ولی اگر بی جا باشد، یک کلمه آن هم خارج از اندازه است!

قورباغه تمام روز(و شب) بانگ بر می آورد، آما فقط باعث دردسر است، در حالیکه خروس در سپیده دم آواز خوش بر می آورد و مردم بآواز او از خواب نوشین بامدادی دل بر می کنند!

 

اندازه نگــــــــــهدار که اندازه نکوست

هم لایق دشمن است و هم لایق دوست

کم گوی و گزیده گوی چون در

وز اندک تو جــــــــــهان شود پر

 منبع