گجت های دیجیتال قادر به پایش ضربان قلب شما هستند. این می تواند یک ابزار مچی باشد که هم اکنون در بسیاری از باشگاه های بدن سازی استفاده می شود و یا یک اپلیکیشن که روی تلفن همراه شما نصب شده است. پرسش این است که آیا استفاده از این گجت ها مفید است؟ پاسخ کوتاه این است که بستگی دارد.

ابتدا باید توجه شود آیا گجت مورد نظر به تأیید مراکز ذیصلاح مانند FDA رسیده یا نه. بیشتر این گجت ها با افزایش شدت ورزش، دقت خود را از دست می دهند. در حالی که شیوع بی نظمی های ضربان قلب با افزایش شدت فعالیت جسمانی بیشتر می شود.

مطالعه ای در شماره اکتبر JAMA Cardiology نشان می دهد از بین 4 گجت ساعت اپل، فیت بیت، بیسیس پیک، و مچ بند میو آلفا، ساعت اپل و میو آلفا بهترین عملکرد را داشتند (صحت 91%.) صحت دو گجت دیگر از 80% کمتر بود و ضربان قلب را بیشتر یا کمتر از میزان واقعی نشان می دادند.

این میزان خطا در شرایط عادی چندان مشکل ساز نیست، اما برای ورزشکاران حرفه ای و بیماران قلبی که تلاش می کنند ضربان قلب خود را در محدوده خاصی حفظ کنند، می تواند زیانبار باشد. یک مورد پرونده شکایت از شرکت فیت بیت در سال 2016 طرح شده است. فیت بیت می گوید گجت هایش ابزار پزشکی نیستند و بهتر است این افراد از مانیتورهای پزشکی استفاده کنند که صحت بیشتری دارند.

در حال حاضر تعداد اپلیکیشن های تلفن همراه برای پایش ضربان قلب رو به افزایش است و چون برخلاف ابزارهای بدن سازی، از آن ها استفاده پزشکی می شود، باید به تأیید FDA برسند. بیشترین توجه به فیبریلاسیون دهلیزی معطوف است. انجمن قلب آمریکا قصد دارد در آینده نزدیک توصیه هایی در زمینه استفاده از این گجت ها ارائه دهد.

منبع