این مطالعه در شماره ی ماه مه JAMA Oncology نشان می دهد با کنترل برخی عوامل خطرساز سرطان پستان، می توان در یک سوم موارد از ابتلا به این بیماری پیشگیری کرد.

این عوامل شامل چاقی پس از یائسگی، درمان یائسگی با هورمون های استروژن و پروژسترون، و مصرف الکل و سیگار است. خطر مطلق ابتلا به سرطان پستان در افراد مختلف بین 4.4 تا 23.5 درصد برآورد شده است. خطر تجمعی ابتلای یک زن 30 ساله به سرطان پستان، تا سن 80 سالگی حدود 11.3 درصد است.

در زنانی که به دلیل عوامل غیر قابل تغییر مانند سابقه ی خانوادگی، استعداد ژنتیکی، بلوغ زودرس، یائسگی دیررس، یا ابتلا به ضایعات پیش بدخیم پستان، در معرض افزایش خطر سرطان پستان هستند، می توان با کنترل وزن، و عدم مصرف هورمون، سیگار و الکل، این خطر را تا حد متوسط کاهش داد.

 منبع