بر اساس نتایج مطالعه ای در شماره نوامبر BMJ آستانه قند ناشتای بالای 100 یا هموگلوبین گلیکوزیله A1c بالای 5.7% خطر قلبی عروقی را افزایش می دهد و معیار بهتری برای تشخیص پیش دیابت (prediabetes) در بزرگسالان است.

در این پژوهش از 53 مطالعه مشتمل بر داده های 1.6 میلیون نفر در مدت حدود 10 سال استفاده شد. آستانه پیش دیابت بر اساس تعریف سازمان سلامت جهانی 110 تا 124 و انجمن دیابت آمریکا 100 تا 124 است. در انگلستان هموگلوبین A1c 6 تا 6.4 و در آمریکا 5.7 تا 6.4 پیش دیابت تلقی می شود.

این محققین می گویند قند ناشتای بالای 100 و A1c بالای 5.7 خطر نسبی وقایع قلبی عروقی و مرگ و میر را 1.13 برابر افزایش می دهد و معیار بهتری برای تشخیص پیش دیابت است.

منبع