بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری ها، امید به زندگی در ایالات متحده در سال 2015 نسبت به سال قبل از آن 0.2 سال کاهش یافته است. هر چند این رقم کوچک به نظر می رسد اما این اولین بار در طول بیش از دو دهه است که امید به زندگی در این کشور کاهش می یابد.

بیشترین افزایش مرگ و میر مربوط به بیماری قلبی، بیماری مزمن تنفسی، سکته مغزی و الزایمر است در حالی که مرگ و میر ناشی از سرطان کاهش یافته است. برخی صاحبنظران دلیل اصلی کاهش امید به زندگی را اپیدمی چاقی می دانند. شاید پزشکان به مرزی رسیده اند که بیش از این نمی توانند کاری برای افزایش امید به زندگی انجام دهند. اپیدمی سوء مصرف داروهای مسکن شبه تریاک هم می تواند مؤثر باشد. رکود اقتصادی در هر دو مورد فوق مؤثر است و موارد خودکشی را هم افزایش می دهد.

منبع