مرکز کنترل بیماری‌ها (CDC) در ماه دسامبر گزارش داد امیدبه‌زندگی در ایالات متحده برای دومین سال پیاپی کاهش یافته است. این کاهش در شش دهه اخیر بی‌سابقه بوده و افزایش ۲۱ درصدی مرگ ناشی از بیش‌مصرفی (overdose) مواد مخدر، عامل اصلی آن است.

امیدبه‌زندگی در ایالات متحده در سال 2016 با 0.1 سال کاهش نسبت به سال قبل، به 78.6 سال رسیده است. امیدبه‌زندگی در سال 2015 نیز نسبت به سال قبل، 0.1 سال کاهش یافته بود. پیش از آن، تنها سالی که با کاهش امیدبه‌زندگی همراه بود، 1993 بود که علت آن اپیدمی ایدز بود. میزان مرگ‌ومیر سالمندان در سال 2016 کاهش یافته ولی مرگ‌ومیر جوانان افزایش یافته است. فهرست ده علت شایع مرگ‌ومیر تغییری نکرده ولی صدمات غیرعمدی به سومین علت تبدیل شده و جای بیماری‌های مزمن تنفسی را گرفته است.

در سال 2016، در ایالات متحده بیش از 63 هزار نفر (52 هزار نفر در 2015) به‌دلیل بیش‌مصرفی دارو فوت کردند که بیش از 42 هزار نفر از آنان (33 هزار نفر در 2015) ناشی از بیش‌مصرفی مواد شبه‌تریاک بوده است. موارد مرگ ناشی از بیش‌مصرفی اپیوئیدهای صناعی دو برابر شده که تعداد قابل توجهی از آن مربوط به بیش‌مصرفی هروئین و فنتانیل است. مرگ‌ومیر ناشی از الکل نیز افزایش یافته است.

منبع