اخیراً بورد طب داخلی آمریکا به عنوان بخشی از کارزار انتخاب هوشمندانه (Choosing Wisely Campaign)، که با هدف کاهش اتلاف منابع و پیشگیری از آزمایش های غیرضروری به پا شده، با همکاری انجمن پزشکی HIV، پنج آزمایش در زمینه ی HIV و ایدز را که نباید انجام شود اعلام کرده است.

–          آزمایش غیرضروری شمارش سلول CD4

–          پانل های لنفوسیتی پیچیده هنگام درخواست شمارش CD4

–          آزمایش بار ویروسی (viral load) هر سه ماه یک بار در بیمارانی که تحت درمان مداوم سرکوب ویروس هستند، مگر موارد ضرورت بالینی

–          آزمیش روتین CMV IgG در آن دسته از مبتلایان به عفونت HIV با احتمال بالای عفونت CMV

–          درخواست روتین آزمایش نقص G6PD در بیمارانی که زمینه ی قومی یا نژادی ندارند.

 منبع