احتمال مصرف مواد مخدر در افرادی که خطر این مواد را در زمان کودکی از والدین خود شنیده اند، کمتر است. البته در مواردی که والدین مجبور باشند تجربیات خود را در زمینه مصرف مواد مخدر نیز بازگو کنند، ماجرا کمی پیچیده می شود ولی پژوهشگران معتقدند نباید واقعیت را از کودک مخفی کرد و در عین حال، باید محتاط بود و گفتن تمام جزئیات نیز لازم نیست. این پژوهش که با شرکت 561 دانش آموز دوره متوسطه در ایالت ایلینوی آمریکا انجام شده نشان می دهد بحث درباره خطرات مواد مخدر در خانواده ها ارزشمند است ولی نحوه بیان تجربیات توسط والدین ممکن است پیامدهای ناخواسته ای داشته باشد. والدین در اینگونه موارد نباید دروغ بگویند ولی مصرف مواد مخدر نیز موضوعی نیست که آنها بخواهند داوطلبانه درباره آن صحبت کنند. تمایلات ضدمواد مخدر درکودکانی که والدین با آنها در این باره صحبت کرده اند، بیشتر است. ولی متأسفانه در مواردی که والدین تجربیات خود را با فرزندان در میان می گذارند، بیشتر این کودکان خطر مواد مخدر را دست کم میگیرند. به نظر محققین، بهتر است والدین بجای بحث طولانی و رسمی درباره موضوع ، پیام خود را در فرصت های کوتاه، مثلاً داخل ماشین، به صورت مختصر و مفید انتقال دهند. سن شروع این بحثها از کلاس پنجم ابتدایی، یعنی پیش از زمانی است که احتمال پیشنهاد مصرف مواد مخدر، الکل یا سیگار وجود دارد. هر چه افراد در سنین پایین تری مصرف مواد را شروع کنند، احتمال گرفتار شدن آنها بیشتر است.