اگر شما نیز مانند بیشتر والدین نگران کم خوابی فرزندانتان هستید، تقصیر را به گردن کامپیوتر، موبایل، آی پد، و یا اینترنت نیاندازید، چون این معضل تاریخچه طولانی تری دارد و بیش از یک قرن است که دامن گیر پدر و مادرها شده است.
به رغم پژوهش های متعددی که در این زمینه انجام گرفته، مدت زمانی که پزشکان برای خواب کافی در کودکان اعلام می کنند، پایه علمی ثابت شده ای ندارد.
اخیراً محققین اتریشی به مرور تحقیقات انجام شده و توصیه های صاحبنظران درباره مدت خواب کودکان پرداختند. به نظر آنان طی سالیان گذشته مدت خواب کودکان هر سال 45 ثانیه کوتاه تر شده است. یعنی دختر شما در هر شبانه روز حدود 50 دقیقه کمتر از میزانی می خوابد که مادر بزرگش در همان سن می خوابید! چیزی که عوض نشده این است که در گذشته نیز مانند امروز، پزشکان معتقد به کم خوابیدن کودکان بودند و درباره خطرات و عوارض آن به والدین هشدار می دادند. اما واقعاً چه مقدار خواب برای کودکان لازم است؟ پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد. همانطوریکه پرخوری نشاندهنده نیاز به غذای بیشتر نیست، تمایل کودک به بیشتر خوابیدن نیز لزوماً نشاندهنده نیاز وی به خواب بیشتر نیست. توصیه متخصصین به حداقل 10 تا 11 ساعت خواب در 24 ساعت برای کودکان، بیشتر از آنکه جنبه پزشکی و علمی داشته باشد، جنبه آماری دارد. یعنی اغلب کودکان 10 تا 11 ساعت می خوابند پس به بقیه هم توصیه می شود همین مقدار بخوابند.