امروزه زندگی مدرن و بی حرکت گریبانگیر ساکنین شهرها شده است. بیشتر پزشکان، اغلب پس از مقدمه کوتاهی درباره علت مراجعه، اقدام به معاینه بیمار می کنند که معمولاً شامل علایم حیاتی مانند نبض، تنفس و فشار خون یا وزن و قدّ است. اخیراً محققین طی 15 مطالعه جداگانه از کشورهای مختلف و با شرکت حدود 9000 فرد بزرگسال به این نتیجه رسیدند که پرسش درباره مدت زمان ورزش در طی هفته، به عنوان یکی از اجزای اصلی ویزیت پزشکان، در تشویق افراد به افزایش تحرک جسمانی بسیار مؤثر است.