با تشکر از مسعود جوزی، به درگاه خداوند متعال شاکرم که بالاخره تو دل یه نفر انداخت تا ما را هم به چالش دعوت کنه. البته اینکه چالش 10 کتاب لزوماً مربوط به دوران کودکی میشه یا نمیشه یا دوران کودکی کی تموم میشه، میشه مفصلاً بحث کرد. من همین طوری 10 تا کتاب که خوندم و خیلی دوستشون دارم میگم. لزوماً بهترینها نیستن بلکه اولین هایی هستن که به ذهنم رسیدن. در ضمن آقایان رضا تیموری، فردین طهماسبی و بهروز یارمحمدی را به این چالش دعوت می کنم.