اخیراً آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) با برگزاری کارگاه هایی به ارزیابی ارتباط بین وزن اضافی و خطر ابتلا به سرطان های مختلف پرداخته که نتایج آن در قالب گزارش هایی منتشر خواهد شد. این مقاله از شماره ی ماه اوت NEJM با اشاره به موضوع فوق نشان می دهد که بر اساس شواهد کافی، فقدان وزن اضافی خطر 8 سرطان دیگر علاوه بر 5 سرطان ذکر شده در گزارش پیشین IARC  را نیز کاهش می دهد.

پنج سرطان که در گزارش سال 2002 به ارتباط آن ها با چاقی اشاره شده شامل سرطان پستان، رحم، مری، کلیه و روده بزرگ است. هشت سرطانی که احتمالاً در گزارش جدید IARC به این فهرست اضافه خواهد شد شامل سرطان معده، کبد، کیسه صفرا، لوزالمعده، تخمدان، تیروئید، میلوم متعدد (multiple myeloma)، و مننژیوم است.

وزن اضافی به این معنی است که نمایه وزن بدن (BMI) 25 یا بالاتر باشد. نتایج به دست آمده حاصل بررسی بیش از هزار مطالعه اپیدمیولوژیک است. وزن اضافی، خطر نسبی ابتلا به بیشتر سرطان های فوق را بین 1.2 تا 1.5 برابر افزایش می دهد. این نسبت در موارد چاقی (BMI 30 یا بالاتر) بین 1.5 تا 1.8 برابر است.

 منبع