این مطالعه موسوم به Global Burden of Disease یا GBD با استفاده از داده‌های 195 کشور جهان در فاصله بیش از 25 سال انجام شده، نشان می‌دهد شیوع چاقی در جهان از سال 1980 تاکنون بیش از دو برابر شده و در حال حاضر حدود 5% کودکان و 12% بالغین چاق هستند. این یافته‌ها تقریباً با افزایش شیوع دیابت نوع 2 هم‌خوانی دارد. یک نکته جالب توجه این است که منحنی شیوع چاقی در کشورهای پردرآمد به حالت کفه‌ای درآمده و ثابت مانده است ولی در کشورهای دیگر همچنان رویه صعودی خود را حفظ کرده است.

نگران‌کننده‌ترین یافته این تحقیق، افزایش بیش از 3 برابری شیوع چاقی در جمعیت جوان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط مانند چین، برزیل و اندونزی است. چاقی زودرس می‌تواند به مفهوم افزایش وقوع دیابت نوع 2، پرفشاری، و بیماری مزمن کلیه و نیز افزایش بروز عوارض مزمن این بیماری‌ها باشد.

منابع: 1 2