استفاده از آزمایش های اضافی یا انجام درمانهای غیرضروری یکی از دلایل اصلی اتلاف منابع در سیستم سلامت است. آکادمی طب اطفال آمریکا، در راستای کمپین گزینش عاقلانه (Choosing Wisely campaign)، پنج کاری را که نباید در نوزادان انجام شود اعلام کرده است. این موارد که در شماره ی آگوست مجله ی Pediatrics منتشر شده عبارتند از:

  • داروهای آنتی ریفلاکس برای درمان بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال علامت دار یا آپنه در نوزادان پره ترم
  • درمان آنتی بیوتیک برای مدت بیش از 48 ساعت با هدف رد احتمال عفونت باکتریایی در نوزادان پره ترم بدون علامت
  • پنوموگرام برای ارزیابی پیش از ترخیص آپنه ی طولانی نوزادان پره ماچور
  • رادیوگرافی روزانه قفسه سینه بدون اندیکاسیون برای نوزادان انتوبه
  • غربالگری MRI در نوزاد پره ترم در زمان معادل ترم یا هنگام ترخیص

 منبع