انجمن پیشرفت‌ها در زمینه مدیریت خون The Society for the Advancement of Blood Management در راستای کارزار انتخاب هوشمندانه به ارائه نکاتی در زمینه درمان کم‌خونی پرداخته است:

– جراحی انتخابی (غیراورژانس) در مبتلایان به کم‌خونی قابل اصلاح را تا اصلاح کم‌خونی به تعویق اندازید.

– برای اجتناب از کم‌خونی درمان‌زاد (یاتروژنیک)، درخواست آزمایش خون را به مواردی محدود کنید که ضرورت بالینی ایجاب کند.

– در موارد فقدان خونریزی فعال یا فقدان شواهد اختلال انعقادی (کواگولوپاتی) از تزریق پلاسما خودداری کنید.

– برای کنترل خونریزی مرتبط با جراحی، به‌جای تزریق خون حتی‌الامکان از داروهای آنتی‌فیبرینولیتیک مانند ترانس‌آمین (tranexamic acid) استفاده کنید.

– در موارد غیراورژانس، باتوجه به دسترسی به درمان‌های جایگزین، از تزریق خون اجتناب کنید.

منبع