انجمن متخصصین لاپاراسکوپی زنان آمریکا (AAGL) در راستای کارزار انتخاب هوشمندانه (Choosing Wisely campaign) پنج اقدام تشخیصی یا درمانی زیر را اعلام کرده که پزشکان نباید انجام دهد:

– لاپاراتومی برای وضعیت‌های غیربدخیم درصورتی‌که جراحی لازم باشد و امکان انجام روش‌های واژینال، لاپاراسکوپیک، یا روباتیک فراهم باشد، توصیه نمی‌شود.

– برداشتن تخمدان‌ها به‌صورت روتین در جریان هیسترکتومی در زنان قبل از سن یائسگی با خطر پایین از نظر سرطان تخمدان توصیه نمی‌شود.

– آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک به‌صورت روتین در اعمال لاپاراسکوپیک کم‌خطر توصیه نمی‌شود.

– برداشتن پولیپ اندومتر بدون مشاهده مستقیم (هنگامی که هیستروسکوپی در دسترس است) توصیه نمی‌شود.

– تجویز داروهای شبه‌تریاک (اپیوئید) برای درمان درد مزمن لگن، بدون پذیرش مسؤولیت، حمایت، و آموزش‌های لازم، توصیه نمی‌شود.

منبع