کالج ژنتیک پزشکی و ژنومیک آمریکا در راستای کمپین گزینش عاقلانه (Choosing Wisely campaign) از پزشکان خواسته است هنگام درخواست آزمایش ژنتیک، این پنج کار را انجام ندهند:

  • تکرار آزمایش ژنتیک برای مشکلات ارثی، مگر مواردی که صحت آزمایش اول زیر سؤال باشد.
  • آزمایش ژن APOE برای پیش بینی خطر ابتلا به بیماری الزایمر.
  • آزمایش ژن MTHFR برای پیش بینی خطر ترومبوفیلی ارثی.
  • آزمایش ژن HFE در بیماری که دچار انباشت آهن یا سابقه ی خانوادگی هموکروماتوز ارثی ندارد.
  • آزمایش تعیین توالی (sequencing) اگزوم یا ژنوم پیش از اخذ رضایتنامه در زمینه ی احتمال بروز یافته های تصادفی.

 

منبع