اخیراً انجمن صرع آمریکا در راستای کارزار انتخاب هوشمندانه (Choosing Wisely campaign) فهرستی از پنج اقدام تشخیصی و درمانی ارائه کرده است:

– اندازه‌گیری سطح داروهای ضدصرع به‌صورت روتین و در بیماران مبتلا به صرع کنترل‌شده، توصیه نمی‌شود.

– تجویز والپورات در زنان سنین باروری به‌دلیل خطر ناهنجاری جنین توصیه نمی‌شود.

– انجام نوار مغز (EEG) به‌صورت روتین در جریان ارزیابی اولیه سنکوپ در مبتلایان به صرع توصیه نمی‌شود.

– درمان طولانی‌مدت ضدصرع در مبتلایان به تشنج به‌دنبال محرومیت از الکل و موارد مشابه توصیه نمی‌شود.

– تصویربرداری مغز به‌صورت روتین به‌دنبال تشنج حاد در مبتلایان به صرع تشخیص داده شده توصیه نمی‌شود.

منبع