اخیراً بورد طب داخلی آمریکا (ABIM) به عنوان بخشی از کمپین Choosing Wisely خود، به همراه انجمن بیماریهای عفونی آمریکا، فهرستی از 5 دارو و آزمایش ارائه داده و به پزشکان توصیه کرده است هنگام تجویز یا درخواست این موارد، بیشتر فکر کنند:

  1. تجویز آنتی بیوتیک برای درمان باکتریوری بدون علامت
  2. تجویز آنتی بیوتیک برای درمان عفونتهای تنفسی فوقانی
  3. تجویز آنتی بیوتیک برای درمان درماتیت رکودی (Stasis Dermatitis) اندام تحتانی
  4. آزمایش کلستریدیوم دیفیسیل در بیماری که اسهال ندارد
  5. تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در مبتلایان به پرولاپس دریچه میترال برای پیشگیری از آندوکاردیت عفونی.

 منبع