شماره ژانویه Pediatrics حاوی دستورالعمل آکادمی طب اطفال آمریکا در زمینه همانژیوم شیرخواران است. همانژیوم در شیرخواران باید تحت درمان زودرس قرار گیرد زیرا خطر تغییرات دائمی در پوست وجود دارد.

ویژگی‌های رشد همانژیوم در شیرخواران با آن‌چه در گذشته تصور می‌شد، متفاوت است. مثلاً رشد سریع در 1 تا 3 ماه اول رخ می‌دهد و بیش‌تر رشد در 5 ماه اول به پایان رسیده است. پس‌رفت ممکن است کامل نباشد و به‌ویژه در همانژیوم‌های ضخیم‌تر تغییرات دائمی در پوست برجا بگذارد. در ضایعات بالقوه پرخطر (شکل‌ها)، مداخله یا ارجاع در یک ماهگی توصیه می‌شود.

در همانژیوم‌های مشکل‌ساز، پروپرانولول خوراکی به‌میزان 3-2 میلی‌گرم بر کیلوگرم در روز، معمولاً به‌مدت 6 تا 12 ماه، درمان ارجح است. تیمولول موضعی در همانژیوم‌های ظریف یا سطحی توصیه می‌شود. به‌دنبال پس‌رفت، جراحی یا لیزر برای درمان تغییرات به‌جا مانده در پوست انجام می‌شود.

منبع