کودکان تا چه سنی باید تحت نظر پزشک اطفال باشند؟ همیشه نقطه ای وجود دارد که افراد، بالغ می شوند و دیگر مراجعه آنان به پزشک اطفال لازم نیست. انتقال از سیستم پزشکی کودکان به بزرگسالان موضوع نسبتاً پیچیده ای است که اخیراً مورد توجه آکادمی طب اطفال، آکادمی پزشکان خانواده و کالج پزشکان آمریکا قرار گرفته است. بیشترین مشکلات مربوط به بیمارانی است که از بیماریهای خاصی رنج می برند. پزشکان باید از سن 12 تا 13 سالگی والدین را در جریان لزوم چنین تغییری قرار دهند. در سن 14 تا 15 سالگی خود افراد نیز باید در این بحث ها شرکت نمایند. در سن 16 تا 17 سالگی ویزیت ” پیش از انتقال ” انجام می گیرد. درباره بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، برنامه های مدونی جهت معرفی آنان به پزشکان متخصص یا فوق تخصص تدوین شده است. اجرای اینگونه برنامه ها باعث کاهش عوارض و هزینه های انتقال از سیستم پزشکی اطفال به بزرگسالان خواهد شد. به طور کلی برنامه انتقال از 12 سالگی شروع شده و در 18 سالگی به پایان میرسد، ولی شرایط هر بیمار و امکانات اقتصادی و اجتماعی وی همواره باید مورد توجه قرار گیرند.