انتشار مطالب در رسانه های جمعی نوین در قالب سایت، وبلاگ یا صفحه ای از یک شبکه اجتماعی و همچنین پیامک، به یک پدیده رایج تبدیل شده ولی متأسفانه هیچ سیاست مشترک یا فرهنگ جامعی برای هدایت این فرایند به ویژه در موضاعات حرفه ای مانند پزشکی وجود ندارد. با توجه به گسترش روابط حرفه ای بین پزشکان و بیماران به درون فضای دیژیتال، اخیراً انجمن پزشکان آمریکا توصیه کرده پزشکان در بلاگها و میکروبلاگهایی مانند فیس بوک و توییتر، شئون حرفه ای و اخلاق پزشکی را در نظر بگیرند و “پیش از اشتراک مطالب تأمل کنند.” هیچ فناوری پیشرفته ای نمی تواند جایگزین برخورد رو در رو شود. ارسال ایمیل و اس- ام- اس (پیامک) پزشکی باید حتی الامکان محدود به بیمارانی باشد که مراجعه حضوری هم دارند. پیامک، به دلیل قالب فشرده و احتمال نرسیدن یا ناقص رسیدن، ابزار مناسبی برای یک ارتباط حرفه ای نیست و حداقل باید رضایتنامه کتبی قبلاً از بیمار گرفته شود. رعایت اصول امنیتی برای پیشگیری از پخش یا سرقت اطلاعات، ارتقای رازداری و حفظ حریم خصوصی افراد ضروری است. استفاده از نرم افزارهای افزایش امنیت اینترنت به شدت توصیه می شود. بهتر است در فضای آنلاین، شخصیت حرفه ای پزشکان از شخصیت عادی آنان جدا باشد. بیشتر صاحبنظران معتقدند پزشک نباید با بیماران ارتباط صمیمانه و نزدیک داشته باشد. دیدگاه پزشکان درباره محتوای مطالب باید کاملاً حرفه ای باشد. اطلاعات یا مطالبی که امروز منتشر می شود ممکن است در آینده تغییر یابد. پزشکان باید به طور منظم نام و اطلاعات و مطالب مربوط به خود را جستجو کرده و اصلاح نمایند.