انجمن آسیب شناسی بالینی آمریکا در راستای کارزار انتخاب عاقلانه، در ماه سپتامبر 5 آزمایش را به فهرست آزمایش هایی که پزشکان بهتر است درخواست نکنند یا کمتر درخواست کنند اضافه کرد تا تعداد این آزمایش ها به 15 برسد. رئوس این فهرست به شرح ذیل است:

–          غربالگری از نظر کمبود ویتامین D در جمعیت عادی

–          آزمایش HPV کم خطر

–          آزمایش های روتین پیش از اعمال جراحی کم خطر

–          آزمایش متیلن سپتین 9 (SEPT9) برای غربالگری سرطان کولون در جمعیت عادی

–          آزمایش سیلان (bleeding time)

–          آزمایش سدیمان (ESR)

–          آزمایش ویتامین K

–          آزمایش تستوسترون در مردانی که علائم کمبود آن را ندارند

–          آزمایش میوگلوبین یا CK-MB در تشخیص سکته قلبی

–          درخواست همزمان همه آزمایش های تیروئید به صورت ابتدا به ساکن (برای شروع، TSH کافی است)

–          بیوپسی گره لنفی قراول (SLNB) برای ملانوم سطحی

–          درخواست پانل کامل چربی برای غربالگری بیماری قلبی عروقی (کلسترول تام، تریگلیسرید، LDL و HDL اغلب کافی است)

–          آزمایش آمیلاز در صورت شک به پانکراتیت (لیپاز کافی است)

–          آزمایش سرولوژی H. pylori (تست مدفوع یا تست تنفس کافی است)

–          پانل FISH در موارد شک به سندرم میلودیسپلاستیک (MDS)

منبع