این مطالعه از شماره دسامبر Eur Heart J به بررسی نقش کلسترول اچ‌دی‌ال در عفونت‌ها پرداخته است. نقش محافظتی اچ‌دی‌ال در سالیان اخیر مورد پرسش قرار گرفته و در عوض، اثرات متنوع دیگری مانند نقش داشتن در ایمنی و عفونت‌ها به آن نسبت داده شده است.

در این مطالعه از داده‌های دو مطالعه دیگر استفاده شده است. از حدود 100 هزار فرد شرکت‌کننده در مطالعه جمعیت عمومی کپنهاگ، 9% در طول 6 سال سابقه بستری در بیمارستان به‌دلیل ابتلا به عفونت داشتند. ارتباط خطر بستری شدن به‌دلیل عفونت و سطح اچ‌دی‌ال به‌شکل یک منحنی ناوی (U-shaped) است. خطر بستری شدن با اچ‌دی‌ال کمتر از 31، نسبت به اچ‌دی‌ال متوسط (93-85)، 1.75 برابر و اگر اچ‌دی‌ال بالاتر از 100 باشد، 1.43 برابر است.

الگوی مشابهی در مورد آپولیپوپروتئین  A-1 مشاهده شده است. هم اچ‌دی‌ال بالا و هم اچ‌دی‌ال پایین با افزایش خطر عفونت باکتریایی همراه هستند ولی اچ‌دی‌ال پایین با عفونت ویروسی مرتبط است.

در مطالعه دوم موسوم به مطالعه قلب کپنهاگ، حدود 10 هزار نفر شرکت کرده‌اند که میزان بستری عفونی در آنان 31% بوده و اچ‌دی‌ال پایین با افزایش خطر عفونت باکتریایی به میزان 2 برابر همراه بوده است. اچ‌دی‌ال بالا در این مطالعه هیچ ارتباطی با ایمنی و عفونت نشان نداده است.

در این مطالعه بیشترین ارتباط اچ‌دی‌ال با گاستروانتریت و پنومونی گزارش شده است. البته یک مطالعه توصیفی نمی‌تواند ارتباط علت و معلولی را نشان دهد ولی نتایج این مطالعه با گزارش‌های پیشین سازگار است.

اخیراً برخی کارآزمایی‌های بالینی نشان داده بالا بردن اچ‌دی‌ال با مصرف دارو فایده‌ای به‌حال بیماران نداشته است. حال به‌نظر می‌رسد دستکاری اچ‌دی‌ال با مصرف دارو، علاوه بر بی‌فایده بودن، می‌تواند در برخی موارد به زیان بیماران نیز بیانجامد.

منبع