مواجهه با پدیده حسی جهت‌دار با علت ناشناخته (directional exposure of undetermined etiology) پاسخی است که محققین آمریکایی تاکنون برای معمای دیپلمات‌ها در کوبا که به سندرم هاوانا معروف شده یافته‌اند.

 

دولت آمریکا در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد ۲۱ نفر از دیپلمات‌های این کشور در کوبا در محل کار یا سکونت خود در هاوانا در پی شنیدن اصوات ناهنجار دچار آسیب‌های عصبی قابل‌توجه شده‌اند که مشابه ضربه‌ مغزی است ولی هیچ سابقه‌ای از چنین ضرباتی وجود ندارد.


اهم یافته‌های پژوهشگران در معاینه این مصدومین که در شماره فوریه مجله انجمن پزشکی آمریکا (JAMA) منتشر شده به شرح زیر است:

– یافته‌های تعادلی و وستیولی: ۶۲% سرگیجه، ۳۳% تهوع، ۶۷% اختلال تعادل به‌مدت بیش از ۳ ماه

– یافته‌های شناختی: ۷۶% اختلال حافظه، ۷۶% کاهش هشیاری، ۷۱% اختلال تمرکز

– یافته‌های بینایی و شنوایی: ۷۶% مشکل بینایی، ۴۳% کاهش مداوم شنوایی

– اختلال خواب: ۸۶%

– یافته‌های ام‌آر‌آی: غیراختصاصی


به‌نظر محققین، یافته‌های فوق مطرح‌کننده مکانیسم تازه‌ای است که با تولید امواج صوتی جهت‌دار با علت ناشناخته منجر به آزار سلول‌های عصبی می‌شود.


 منبع