امروزه ویکیپدیا یکی از منابع اصلی کسب اطلاعات در همه زمینه ها محسوب می شود. بر اساس مطالعه ای که در ماه ژانویه از سوی انستیتو آی- ام- اس آمریکا منتشر شد ویکیپدیا در میان منابع کسب اطلاعات برای بیماران و کارکنان سیستم سلامت حائز رتبه اول شده است. آی- ام- اس بزرگترین شرکت آمار و اطلاعات، خدمات و فناوری در زمینه سلامت در جهان است.

امّا نکته اینجاست که متأسفانه همه این اطلاعات درست نیستند. ویکیپدیا یک شمشیر دو لبه است. با توجه به اینکه هر شخصی قادر است این اطلاعات را ویرایش کند، ممکن است همه این اشخاص صلاحیت کافی برای این کار را نداشته باشند.

در حال حاضر پروژه هایی در مراکز دانشگاهی مختلف در برخی کشورها برای ارتقای کیفی ویکیپدیا در حال انجام است ولی حجم مطالبی که نیاز به ویرایش یا ترجمه دارند بسیار زیاد است و اغلب پزشکان انگیزه و وقت لازم برای کار ویرایش و ترجمه را ندارند.

پژوهشگران به بیماران توصیه می کنند با مطالب موجود در اینترنت از جمله ویکیپدیا با احتیاط بیشتری برخورد کنند.