انتشار نتایج جدیدترین پژوهش ها در مورد ویتامین “دی”، فواید مصرف مکمل های حاوی این ویتامین را در هاله ای از شک و تردید فرو برده است. به نظر می رسد در صورتی که مصرف ویتامین “دی” دارای فوایدی هر چند اندک هم باشد، شکل مصرف آن در میزان این فواید نقش مهمی دارد.

مطالعات مختلف نشان داده اند که ویتامین “دی” احتمالاً 137 خاصیت مثبت دارد. مثلاً ادعا شده مصرف ویتامین “دی” از ابتلا به سرطان روده بزرگ جلوگیری می کند و یا فشار خون را کنترل می کند. باید توجه شود که تنها مواردی که نقش احتمالی مصرف ویتامین “دی” تأیید شده عبارتند از وزن هنگام تولد، عوارض مربوط به غده پاراتیروئید در بیماران دیالیزی، و پوسیدگی دندان در کودکان.

همچنین مصرف مکمل هایی که حاوی ویتامین “دی-3” هستند باعث کاهش مرگ و میر می شود ولی ویتامین “دی-2” چنین اثری ندارد. در مورد سایر اثرات مثبت مصرف ویتامین “دی”، مانند پیشگیری از بیماری قلبی، کاهش کلسترول، کنترل دیابت، کنترل عفونت، ام- اس، افسردگی، و … هنوز شک و تردید فراوانی وجود دارد. البته پایین بودن سطح ویتامین “دی” خون می تواند نشاندهنده تغذیه ناسالم باشد که بهبود این وضعیت نیازمند گرایش به عادات غذایی سالم است.