آنچه مادر می خورد یا نمی خورد، در شکل گیری ترکیب ژنتیکی کودک تأثیر دارد. اغلب مادران شنیده اند و می دانند که غذای آنان در طول 9 ماه بارداری می تواند اثرات قابل توجه و طولانی مدت بر سلامت کودک داشته باشد. هر چه خانم های باردار رژیم غذایی متنوع تری داشته باشند، بچه های آنان در آینده و هنگام غذا خوردن، کمتر بهانه جویی خواهند کرد.

اخیراً نتایج یک پژوهش از لندن نشان داد کمبود های غذایی حتی پیش از زمانی که نطفه در حال شکل گیری است، می توانند ترکیب ژنتیکی کودک را دستخوش تغییرات مادام العمر نمایند. این اولین مطالعه ای است که درباره اثر عوامل محیطی بر روی ترکیب ثابت ژنتیکی افراد انجام شده و در آن تنها به 6 ژن بسنده شده است. فعال شدن ژن ها در طول فرآیند تکوین جنین به شدت تحت کنترل شرایط محیطی و به ویژه، میزان ویتامین ها و مواد ریز مغذی موجود در خون مادر قرار دارد.

البته بسیاری از عوامل تأثیر گذار بر روی رشد و تکامل جنین و ترکیب ژنتیکی انسان همچنان ناشناخته هستند و سهم مادران و غذایی که می خورند در این میان مشخص نیست. تحقیقات علمی با هدف افزایش آگاهی و اطلاعات بشر انجام می شود و نباید مایه اضطراب و نگرانی خانم ها گردد.