ورزش در زنان حامله باعث افزایش خطر زایمان زودرس، زایمان القا شده، بیحسی اپیدورال، اپیزیوتومی یا پارگی پرینه نمی شود. اخیراً کمیته بین المللی المپیک (IOC) ضمن اعلام این مطلب در شماره سپتامبر مجله طب ورزشی انگلستان، به ارائه توصیه هایی در زمینه ورزش در بارداری پرداخته است.

–          در مادرانی که در طول دوران بارداری ورزش می کنند، خطر تولد نوزاد درشت (بالای 4000 گرم) کاهش می یابد اما خطر تولد نوزاد ریز (زیر 2500 گرم) افزایش نمی یابد.

–          فعالیت جسمانی در حاملگی، تأثیری بر مدت زمان زایمان ندارد و یا آن را کاهش می دهد.

–          ورزش شدید در حول و حوش زمان لانه گزینی تخم و برداشتن مکرر وزنه های سنگین در سه ماهه اول بارداری، احتمالاً خطر سقط جنین را افزایش می دهد.

 منبع