“آیا معاینه توسط متخصص قلب و عروق و انجام آزمایش های مربوطه پیش از شرکت در فعالیتهای ورزشی لازم است؟” این پرسشی است که طی سالهای اخیر با افزایش موارد مرگ و میر ناگهانی در ورزشکاران و رسانه ای شدن موضوع، بیشتر مطرح می شود.

با افزایش توجه به ورزش قهرمانی، بیشتر والدین علاقه دارند فرزندانشان وارد رشته های ورزشی مختلف شوند. بسیاری از معلمین ورزش در مدارس، یا مربیان در باشگاهها، از این افراد می خواهند تا توسط یک متخصص قلب و عروق معاینه شوند و این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه اضافی ممکن است موجب هراس جامعه و والدین شود.

مرگ ناگهانی یک ورزشکار در جریان فعالیت ورزشی، اغلب یک حادثه بسیار اسف بار تلقی می شود که علاوه بر خانواده، معمولاً جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. شایعترین علت مرگ ناگهانی ورزشکاران، ناهنجاریهای مادرزادی قلب و عروق هستند که اغلب تشخیص داده نشده اند. با اینکه ناهنجاریهای فوق معمولاً بدون علامت و در بسیاری از افراد، در صورت داشتن یک زندگی عادی، بی خطر هستند، ولی خطر مرگ ناگهانی در ورزشکاران را 2 تا 5 برابر افزایش می دهند.

سالیانه قریب به 100 ورزشکار جوان در ایالات متحده در اثر ایست ناگهانی قلب فوت می کنند که حدود 65 نفر از آنان دانش آموز هستند. با اینکه از هر 50 هزار ورزشکار، تنها یک نفر دچار ایست ناگهانی قلب می شود، در حال حاضر انجمن قلب آمریکا و انجمن قلب اروپا انجام معاینه و آزمایشهای غربالی از نظر مشکلات قلبی و عروقی را در ورزشکاران جوان توصیه می کنند.