اخیراً مشاهده مقادیر قابل توجه و غیرمجاز بیس فنول در غذاهای کنسرو شده، موجب نگرانی طرفداران اینگونه غذاها شده است. بیس فنول در تولید پلاستیک به کار می رود و به دلیل اثرات هورمونی زیانبار، در بسیاری از کشورها مقدار مجاز آن در آب آشامیدنی و مواد غذایی اندازه گیری می شود. سالهاست که خطرنگهداری آب و غذا در ظروف پلاستیکی ثابت شده است. عوارض احتمالی بیس فنول شامل چاقی، اختلالات عصبی به ویژه در نوزادان، اختلالات هورمونی و برخی انواع سرطان است. محققین در دانشگاه هاروارد اعلام کردند با اینکه مقدار بیس فنول از منشاء پوشش داخل قوطی های کنسرو بسیار اندک است ولی احتمالاً به دلیل نگهداری طولانی، به تدریج این ماده در داخل غذا انباشته می شود. تولید کنندگان کنسرو هنوز نتوانسته اند جانشین مناسبی برای پوشش پلاستیکی داخل قوطی های کنسرو پیدا کنند. حذف این پوشش نیز غیرممکن است زیرا احتمال فساد و آلودگی میکروبی را افزایش می دهد