اخیراً گزارشهای
متعددی از وقوع عارضه کبدی در اثر مصرف مکمّلهای گیاهی منتشر شده که اغلب این مکمّلها
برای کاهش وزن، به عنوان انرژی زا و یا در تمرینات بدنسازی به کار می روند. برخی
بیماران با درمان حمایتی بهبود یافته، بعضی با پیوند کبد نجات پیدا کرده اند یا در
لیست انتظار برای پیوند کبد به سر می برند ولی متأسفانه تعداد قابل توجهی از آنان
فوت کرده اند.


حدود 55
هزار نوع مکمّل غذایی در ایالات متحده به فروش می رسد که بیشتر آنها تحت نظارت
دولت نیستند. تقریباً نیمی از آمریکاییها از یکی از این مکمّلها استفاده می کنند. آمار
دقیقی از میزان عوارض کبدی این مکمّلها در دست نیست ولی محققین می گویند میزان
گزارش عوارض شدید کبدی که منجر به مراجعه به بیمارستان شده طی 10 سال گذشته
تقریباً 3 برابر شده است. بیشتر قربانیان این مکمّلها ورزشکاران، جوانان و زنان
هستند. برخی از مکمّلها دارای ترکیبات غیرمجاز مانند استروئیدها هستند که بر روی
برچسب آنها قید نشده است. مرکز کنترل بیماریها به پزشکان توصیه کرده از هر بیماری
که دچار مشکل کبدی حاد شده سابقه مصرف مکمّل های غذایی در فاصله 2 ماه اخیر را
بپرسند.


مکمّل های گیاهی مانند عصاره چای سبز حاوی فرآورده های سمّی مانند
“کاتنین” هستند. کاتنین ماده آنتی اکسیدان قدرتمندی است که سوخت و ساز
را افزایش می دهد و بیشتر مکمّل هایی که در بازار به عنوان چربی سوز و انرژی زا به
فروش می رسند حاوی مقدار زیادی کاتنین هستند. مقدار کاتنین در یک قرص چربی سوز
ممکن است چندین برابر یک فنجان چای سبز باشد و قادر است سلولهای کبدی را منهدم
نماید. به رغم این باور غلط که هر چیز گیاهی بی خطر است، متأسفانه اغلب عوارض کبدی
ناشی از مصرف مکمّلهای گیاهی شدید بوده و بیمار نیاز به پیوند کبد دارد.