این مطالعه از شماره ماه مه JAMA Intern Med به بررسی صحت این ادعا پرداخته که هر کس هر روز 10 هزار قدم پیاده‌روی کند، بیش‌تر عمر خواهد کرد. ولی عدد 10 هزار هیچ قدرت جادویی ندارد. در واقع، ایده 10 هزار قدم پیاده‌روی برای اولین بار ده‌ها سال پیش در یک کارزار تبلیغاتی برای فروش قدم‌شمار یا گام‌شمار (pedometer) در ژاپن مطرح شد. این ایده بعدها در کشورهای دیگر نیز گسترش یافت و هم‌اکنون به یک قاعده تبدیل شده است.

امروز فناوری به کمک افراد آمده و بیش‌تر گوشی‌های هوشمند، کار قدم‌شمار را هم انجام می‌دهند.

بیش از 16 هزار زن در این مطالعه به مدت بیش از 4 سال شرکت کردند. از این تعداد حدود 500 زن در این مدت فوت شدند. پیاده‌روی به میزان دست‌کم 4400 قدم در روز ارتباط معنادار با افزایش طول عمر دارد. با افزایش تعداد گام‌ها، طول عمر نیز بیش‌تر می‌شود ولی از 7500 قدم به بعد تقریباً ثابت می‌ماند. همچنین سرعت پیاده‌روی ارتباط معناداری با افزایش طول عمر ندارد و این تعداد گام در طول روز است که اهمیت دارد.

منبع